กระเบื้องหินขัด
Website Banner
คลิก
เลือกสินค้า

หินขัดสำเร็จรุป  terrazzo tile


กระเบื้องหินขัดปูพื้น marblex  

    
สีอาจผิดเพี้ยนจากสินค้าจริงสามารถสอบรายละเอียดกระเบื้องหิดขัดที่เบอร์ ด้้านล่างนี้

                           
  203   222     242
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  30 x 30 ซม.   47 บ.    30 x 30 ซม.  48 บ.    30 x 30 ซม.  49 บ. 
  40 x 40 ซม.   89 บ.    40 x 40 ซม.  90 บ.   40 x 40 ซม. 95 บ. 
  50 x 50 ซม..  144 บ.   50 x 50 ซม. 150 บ.     50 x 50 ซม.    156 บ. 
                                                              

                           
  244   251     252
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  30 x 30 ซม.   49 บ.    30 x 30 ซม.  45 บ.    30 x 30 ซม.  45 บ. 
  40 x 40 ซม.   95 บ.    40 x 40 ซม.  86 บ.   40 x 40 ซม. 86 บ. 
  50 x 50 ซม..  156 บ.   50 x 50 ซม. 139 บ.     50 x 50 ซม.     139 บ. 
                                                              

                           
  255   282    288
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  30 x 30 ซม.   45 บ.    30 x 30 ซม.  48 บ.    30 x 30 ซม.  48 บ. 
  40 x 40 ซม.   86 บ.    40 x 40 ซม.  90 บ.   40 x 40 ซม. 90 บ. 
  50 x 50 ซม..  139 บ.   50 x 50 ซม. 150 บ.     50 x 50 ซม.     150 บ. 
                                                              

                           
  301   302    370
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  30 x 30 ซม.   42 บ.    30 x 30 ซม.  42 บ.    30 x 30 ซม.  42 บ. 
  40 x 40 ซม.   80 บ.    40 x 40 ซม.  80 บ.   40 x 40 ซม. 80 บ. 
  50 x 50 ซม..  133 .   50 x 50 ซม. 133 บ.     50 x 50 ซม.    133 บ. 
                                                              

                           
  371   373    606
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  30 x 30 ซม.   42 .    30 x 30 ซม.  45 บ.    30 x 30 ซม.  45 บ. 
  40 x 40 ซม.   80 บ.    40 x 40 ซม.  86 บ.   40 x 40 ซม. 86 บ. 
  50 x 50 ซม..  133 บ.   50 x 50 ซม. 139     50 x 50 ซม.  139 บ. 
                                                              

                           
  624   644    700
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  30 x 30 ซม.   45 บ.    30 x 30 ซม.  45 บ.    30 x 30 ซม.  42 บ. 
  40 x 40 ซม.   86 บ.    40 x 40 ซม.  86 บ.   40 x 40 ซม. 80 บ. 
  50 x 50 ซม..  139 บ.   50 x 50 ซม. 139 บ.     50 x 50 ซม.  133บ. 
                                                              

                           
  705   785     807
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  30 x 30 ซม.   42 บ.    30 x 30 ซม.  45 บ.    30 x 30 ซม.  45 บ. 
  40 x 40 ซม.   80 บ.    40 x 40 ซม.  86 บ.   40 x 40 ซม. 86 บ. 
  50 x 50 ซม..  133 บ.   50 x 50 ซม. 139 บ.     50 x 50 ซม.  139 บ. 


                        
  809   810     851
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  30 x 30 ซม.   45 บ.    30 x 30 ซม.  45 บ.    30 x 30 ซม.  47 บ. 
  40 x 40 ซม.   86 บ.    40 x 40 ซม.  86 บ.   40 x 40 ซม. 89 บ. 
  50 x 50 ซม..  139 บ.   50 x 50 ซม. 139บ.     50 x 50 ซม.  144 บ. 
                                                              

                        
  901   905     924
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  30 x 30 ซม.   42 บ.    30 x 30 ซม.  42 บ.    30 x 30 ซม.  42 บ. 
  40 x 40 ซม.   80 บ.    40 x 40 ซม.  80 บ.   40 x 40 ซม. 80 บ. 
  50 x 50 ซม..  133 บ.   50 x 50 ซม. 133 บ.     50 x 50 ซม.  133 บ. 
                                                             


                           
  231   760     765
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  30 x 30 ซม.   47 บ.    30 x 30 ซม.  42 บ.    30 x 30 ซม.  42 บ. 
  40 x 40 ซม.   89 บ.    40 x 40 ซม.  80 บ.   40 x 40 ซม. 80 บ. 
  50 x 50 ซม..  144 บ.   50 x 50 ซม. 133 บ.     50 x 50 ซม.    133 บ. 
                                                              

                           
  850   908     911
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  30 x 30 ซม.   42 บ.    30 x 30 ซม.  42 บ.    30 x 30 ซม.  45 บ. 
  40 x 40 ซม.   80 บ.    40 x 40 ซม.  80 บ.   40 x 40 ซม. 86 บ. 
  50 x 50 ซม..  133 บ.   50 x 50 ซม. 133 บ.     50 x 50 ซม.     139 บ. 
                                                            

กระเบื้องหินขัด ปูพื้นสำหรับทางเท้า marblex
                                                         ขนาด 40x40 x 3 ซม.   1 ตรม. ใช้ 6.25 แผ่น  น้ำหนัก 12 กก./แผ่น

สีอาจผิดเพี้ยนจากสินค้าจริงสามารถสอบถามรายละเอียดราคากระเบื้องหินขัด ด้านล้างนี้ 

 

 กระเบื้องหินขัด ทางเท้า ชนิดผิวหน้าเรียบ 
                         
  MM40501002   MM40100113     MM40000123
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  40 x 40 ซม.   59 บ.    40 x 40 ซม.  56 บ.   40 x 40 ซม. 46 บ. 


                         
  MM40300124   MM40400156     MM40100160
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  40 x 40 ซม.   70 บ.    40 x 40 ซม.  59 บ.   40 x 40 ซม. 56 บ. 
                                                             

                         
  MM40112042   MM40402078    MM40110065
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  40 x 40 ซม.   56 บ.    40 x 40 ซม.  59 บ.   40 x 40 ซม. 56 บ. 
                                                             

                         
  MM40220158   MM40002058    MM40400042
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  40 x 40 ซม.   56 บ.    40 x 40 ซม.  46 บ.   40 x 40 ซม. 59 บ. 


                         
  MM4101038   MM4220156     MM4301038
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  40 x 40 ซม.   56 บ.    40 x 40 ซม.  56 บ.   40 x 40 ซม. 70 บ. 


 กระเบื้องหินขัด ทางเท้า ขัดหน้าทั้งแผ่น 
                         
  PT40501002   PT40300113    PT40000123
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  40 x 40 ซม.   64 บ.    40 x 40 ซม.  75 บ.   40 x 40 ซม. 52 บ. 
                                                             

                         
  PT40220124   PT40400158    PT40100042
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  40 x 40 ซม.   61 บ.    40 x 40 ซม.  64 บ.   40 x 40 ซม. 61 บ. 
                   
                                          
                         
  PT4400124   PT4000160    PT4402078
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  40 x 40 ซม.   64 บ.    40 x 40 ซม.  52 บ.   40 x 40 ซม. 64 บ. 
                                                             

             
  PT40110157  
  ขนาด  ราคา/แผ่น   
  40 x 40 ซม.   61 บ.  

กระเบื้องหินขัด ทางเท้า ชนิดพ่นทรายบางส่วน  
                         
  SM40401002   SM40300124    SM40220158
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  40 x 40 ซม.   62 บ.    40 x 40 ซม.  73 บ.   40 x 40 ซม. 59 บ. 
                                                             

                         
  SM40100160   SM40100042    SM40110157
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  40 x 40 ซม.   59 บ.    40 x 40 ซม.  59 บ.   40 x 40 ซม. 59 บ. 


 กระเบื้องหินขัด ทางเท้า พ่นทรายทั้งแผ่น 
                         
  ST40400157   ST40220158    ST40000160
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  40 x 40 ซม.   62 บ.    40 x 40 ซม.  59 บ.   40 x 40 ซม. 50 บ. 


                    
  ST40300113   ST40500123  
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น   
  40 x 40 ซม.   73 บ.    40 x 40 ซม.  62 บ.  


 กระเบื้องหินขัด ทางเท้า ขัดหน้า พ่นทราย 
                         
  SP40110158   SP40100160    SP40001002
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  40 x 40 ซม.   64 บ.    40 x 40 ซม.  64 บ.   40 x 40 ซม. 57 บ. 


                         
  SP40220124   SP40400157    SP40100042
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  40 x 40 ซม.   64 บ.    40 x 40 ซม.  72 บ.   40 x 40 ซม. 64 บ. 


                 
  SP4401002    
  ขนาด  ราคา/แผ่น     
  40 x 40 ซม.   72 บ.    
                                                              กระเบื้องหินขัด บัวเชิงผนัง marblex  

สีอาจผิดเพี้ยนจากสินค้าจริงสามารถสอบถามรายละเอียดราคากระเบื้องหินขัด ด้านล่างนี้ 

 

         
  ขนาด  ราคา/แผ่น    ขนาด  ราคา/แผ่น 
  10 x 30 ซม.   30 บ.    10 x 40 ซม.  43 บ. 
                                                             
เรื่องหินขัดตรา marblex ราคาหินขัดระหยัด ทนทานสวยงามกระเบื้องหินขัดสําเร็จรูป ราคาที่ถูกและ แข็งแรงใช้ได้นาน คือกระเบื้องหินขัด Marblex เป็นแผ่นหินอ่อนผสมปูนซีเมนต์ที่ผลิดด้วยเครื่องจักที่ทันสมัยควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนจากคอมพิวเตอร์ โดยผิวหน้าประกอบด้วยหินก้อนเล็กหรือว่าจะเป็นหินแผ่นใหญ่เลยหลากหลายสีหรือว่าจะเป็นสีเดียวมาขัดให้เป็นกระเบื้องหลากหลสยและมวลผสมอื่นๆนั้นภายใต้แรงอัดสุงถึง 150-250 ต่อแผ่นขัดผิวให้เรียบเป็นเงางามทีทมีสีให้เลือกและลวดลายมากมายตอบสนองความต้องการใช้งานที่พื้นอาคารได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพื้นภายนอกหรือภายในอาคารเพราะคุณสมบัติพิเศษที่ทนต่อแรงกระแทกขูดขีดรองรับน้ำหนักได้และการสัญจรต่อเนื่องได้เป็ยอย่างดีทั้งยัง ติดต่อ ได้ง่าย  รวดเร็วประหยัดเวลาเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นหินขัดและบำรุงรักษาง่ายหินขัดสําเร็จรูป ราคาย่อมเยาร์ความต้องการของจึงทำให้พื้นอาคารสวยงามเป็นอย่างดีเลยทีเดียวราคาหินขัด ต่อตารางเมตรนั้นจะอยุ่ที่ผู้รับเหมาะจะตีราคาเท่าไรไม่สามารถจะบอกได้จริงๆ อ่านต่อ...                                                                                                  
โครงการที่เลือกใช้กระเบื้องหินขัด Marblex,  คืออาคารผู้โดยสารสนามบินของสุวรรณภูมิ   
ห้างสรรพสินค้า  คือ  Big.C  เซ็นทรัส  เดอะมอล์  คาร์ฟูร์  โฮมโปร  โลตัส
สถานีขนส่ง  คือ  โครงการสถานีแอร์พอร์ตลิงค์  สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของประเทศฮ่องกง  และหัวลำโพง
โรงพยาบาล  คือ   ศิริราช  เปาโล ครื่นครินาร์ โรงพยาบาลของแก่น  และชุมแพรเขตอุดมศักดิ์
อาคารโรงเรียน  คือ  กรมสามัญ  กรมอาชีวะ  ราชมงคล  ม.นเรศวร  ม.มหิดล  ม.ธรรมศาสตร์
อาคารส่วนราชการทั่วไป  คือ  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา  ทีทำงานศาลรัชดา  กระทรวงสาธาณะสุข  กระทรวงการต่างประเทศ
และอาคารอื่นๆอีกมากมาย 

1ขั้นตอนการเตรียมพื้น     ให้เตรียมพื้นที่ทีจะใช้ในการติดตั้งโดยให้มีระดับความสูง  5.ซม.  พื้นควรเป็นซีเมนต์หยาบ Lean mix concrete
หากมีงานพวกพื้นฝ้า  ทาสี  งานไฟฟ้า  งานต่อท้อน้ำภายในบ้าน  หรืองานติดตั้งแอร์  ควรจะต้องติดตั้งให้เสร็ตก่อน
2.ขั้นตอนการติดตั้ง    เตรียมปูนซีเมนต์1ส่วนผสมกับทราย3ส่วนและน้ำนำมาผสมกันอย่าให้เหลวเกินไปเพราะเป็นตัวเชื่อมเพราะหินขัดสําเร็จรูป ราคานั้นอาจจะไม่แพงเท่าไรแต่ก็คงไม่อยากผิดพลาดกันมากนักใช้ไม
3.ขั้นตอนการว่างแผ่นหินขัด ว่างแผ่นหินขัดตรา  Marblex  บนตัวเชื่อมให้ได้ระดับเสมอกันและเว้นแนวตามเส้นด้ายที่เตรียมไว้แล้วทิ้งไวประมาณ1-2วั

ขั้นตอนการขัดเงา   ราคาหินขัด ต่อตารางเมตร ไม่รู้จริงๆต้องแล้วแต่ผู้รับเหมาะนะว่าจะคิดราคาเท่าไรจะต้องใช้เครื่องขัดโดยให้เริ่มจากการขัดหินชนิดหยาบเพื่อลบรอยต่อระหว่างแผ่นระหว่างนี้หากปูนซีเมนต์สีขาวที่ยาแนวหลุดให้ทำการทายาแนวใหม่อีกครั้งใหม่ได้เลย 2.เมื่อขัดจนเรีบนร้อยแล้วนั้นให้สังเกตว่าพิ้นนั้นเรียนดีหรือยังและจะต้องให้เรีบยเสมอกันทั้งหมดไม่ให้มีรอยแมวข่วนหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่ารอยขนแมวจึงจะเปลี่ยนไปขัดแบบชนิดเรียบเพื่อให้พิ้นที่ขัดนั้นมีความเงางาม 
วิธีขัดหยาบและละเอียดให้ใช้น้ำหล่อลื่นทุกครั้ง
เมื่อเสร็จขั้นตอนแรกแล้วนั้น กระเบื้องหินขัดสําเร็จรูป ราคาให้ล้างทำความสะอาดพื้นแล้วทอ้งไวให้แห้งก่อนลงน้ำมันแว็กซ์และใช้เครื่องขัดเงาให้ทั่วทุกแผ่น หินขัดที่ปูพื้นไว  Marblex  จะเรียบเงางามความต้องการและมาตรฐาน 
 
ข้อควรระวังอย่างยิ่ง  ไม่ควรจะที่ว่างน้ำมัน  เศษอาหาร หรือ เศษสิ่งต่างๆที่มีคุณสมบัติก่อให้เกิดเป็นกรดต่างๆไม่ควรทิ้งไวที่พิ้นผิวกระเบื้องหินขัดเป็นเวลานานๆ เพราะสารเคมีที่ ละลายออกมาจะซึมเข้าไปในผิวหน้าของกระเบื้องได้ราคาหินขัดอาจจะไม่แพงเท่าไรแต่ก็ถ้าทำเสร็จปลเวก็ไม่ควรที่จะเสียซ้ำซ้อนจะทำให้กระเบื้องเสียและจะมีสีเปลี่ยนแบบมีสีแตกต่างออกไปได้ข้อนี้ควรระวังอย่างยิ่งมากที่สุด


     กระเบื้องหินขัด marblex  
กระเบื้องหินขัดหรือกระเบื้อง terrazzo เป็นกระเบื้องที่เกิดขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 16 อิตาลี เป็นทางเลือกในการใช้งานปูพื้นตกแต่งอาคาร บ้านเรือนเเทนโมเสคหรือหินอ่อนทั่วไปเพราะมีความโด่นเด่น หรู่หรา เหมาะกับใช้ปูในห้างสรรพสินค้า อาคาร ออฟิศทำงาน ดูทันสมัยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก

คุณสมบัติ
กระเบื้องหินขัดทำมาจกหินอ่อนหรือปูนสีเมนต์ขาวมาผสมกับเกล็ดหินซึ่งมีขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่ หรือจะเป็นวัสดุอื่นตามไอเดียของผู้ใช้งานว่าจะสร้างสรรค์ อาคาร บ้าน โรงเเรม หรืออื่นที่อยากให้สถานที่นั้นๆเกิดหรูหราสวยงาม รวมถึงกระเบื้องหินขัดมีราคาถูกหาซื้อง่าย สามารถออกเเบบได้หลากลายตามไอเดียของผู้สร้างสรรค์ ปูพื้นได้อย่างดีไรรอยต่อ

การออกเเบบตัวกระเบื้องหินขัด
กระเบื้องมีตั้งเเต่ขนาด 25x25 ซม. 30x30 ซม. 40x40 ซม. 50x50 ซม60x60 ซม.เเละผิวกระเบื้องจะมีการขัดผิวหน้าให้มีความเรียบเนียนไม่เป็นแอ่งหรือหลุม กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน เเวววาว ดูอย่างเป็นธรรมชาติ เเต่อย่างไรก็ตามกระบื้องหินขัด หากโดนน้ำจะลื่นได้ง่ายไม่ควรปูระเบื้องหินขัดถายนอกอาคารเพื้อป้องกันเกิดการลื่นของผู้คนเดินทางเท้า 

การทำความสะอากระเบื้องหินขัด
การทำความสะอาดเพื่อให้อายุการใช้งานของกระเบื้องหินขัดเป็นระยะเวลานานไม่ใช้เรื่องยากอยากที่คิด สิ่งที่ต้องรู้ในการทำความสะอาดกระเบื้องหินขัดมีดังนี้
1.เตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาด ซึ่งจะมีแปรงขัดพื้นขนอ่อน ไม้ถูพื้นธรรมดา น้ำยาถูกพื้นที่มีกรดอ่อนหรือผงซักฟอง
2.หลีกเลี่ยงกับการใช้น้ำยาถูกพื้นที่กรดมากเพราะจะทำลายผิวกระเบื้องหิดขัด
3.เทน้ำยาบริเวิณที่บริเวณกระเบื้องหินขัด
4.ใช้แปรงขนอ่อนในการทำความสะอาดและต้องทำความสะอาดอย่างเบามือ เพื้อป้องกับรอยที่จะเกิดขึ้นบนพื้นกระเบื้องหินขัด เเละปล่อยทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง
5.ล้างน้ำยาออกด้วยน้ำสะอาด เเละไม้ถูกเช็ค
หมายเหตุ ถ้าเกิดทำคราบสกปรกหกใส่กระเบื้องหินขัด ถ้าคราบนั้นเป็นเเค่เศษฝุ่น แป้ง หรืออะไรก่อตามที่ทำความสะอาดได้ง่ายเเค่ใช้น้ำสะอาดเเละเช็คออก หากเป็นคราบที่ยากจะทำความสะอาด เช่นกาแฟ ดินโคลน น้ำแกง ให้ใช้น้ำยาถูพื้นหรือผงซักฟองก็ได้ เเต่ที่สำคัญหากเกิดคราบสกปรกบนผิวกระเบื้องต้องทำความสะอาดทันที มิฉะนั้นผิวกระเบื้องจะเสียหายได้โดยง่าย

การดูเเลรักษา
สำหรับผูที่อยากให้กระเบื้องหินขัดให้มีความสดใหม่อยู่เสมอ ใครเดินผ่านก็อยากจะมาอีกครั้งเพราะสวยงามของตัวกระเบื้องหิดขัดที่ใช้ปูทางเดินเท้า ซึ่งการดูเเลก็ไม่ยากอย่างที่คิด
1. ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดทุกครั้งเปล่าหากเกิดคราบสกปรก
2. เคลือบwaxเดือนละครั้ง
จากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ทำให้เราไทยฟรอเรนซ์วัสดุภัณฑ์หรือคลังกระเบื้องมาจำหน่าย กระเบื้องหินขัดในราคาถูก เพือรองรับผู้ที่งบประมาณไม่มากนัก เเละยังได้กระเบื้องหินขัดคุณภาพอย่าง marblexที่สีและเกล็ดหินที่สามารถออกเเบบได้เองตามวัสถุประสงค์ของผู้ใช้งาน เราจึงปรับราคา กระเบื้องหินขัดถูกลงจากการจัดทำโปรโมชั่นระเบื้องหินขัด ราคาถูกตามตลาดเวลานั้นๆ ให้ราคา ขาย กระเบื้องหินขัดเป็นพอใจ

กระเบื้องหิดขัดหรือกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ราคา ที่เราขายอยู่ขึ้นออยู่ว่าราคาหินขัด ต่อตารางเมตรว่าลูกค้าต้องการกระเบื้องหิดขัดสำเร็จรูป ขนาดใหญ่ หรือ ขนาดเล็กเท่าใดเพื่อให้ทราบราคาหินขัด ต่อตารางเมตร ราคาที่เหมาะสมว่าลูกใช้กี่ตรางเมตร ทางเราจะปรับราคา กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูปให้ราคาถูกลงหากลูกค้าสั่งซื้อหินขัด ต่อตารางเมตรเป็นจำนวนมาก ราคา กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ราคาจะถูกปรับราคาให้เป็นที่เหมาะสมคุ้มค่าที่ซื้อกับเราคลังกระเบื้อง 


<< [[ ทำบ้านให้ด้วยเนี๊ยบ~~ ด้วย กระเบื้องหินขัดสําเร็จรูป ราคา สุดถูก ]] >>
กระเบื้องหินขัด หรือ ภาษาอังกฤษ คือ Terrazzo เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมของเราด้วยที่ ทางเราจำหน่าย สินค้า กระเบื้องหินขัดสําเร็จรูป ราคาถูก และยังเหมาะเหม็งที่จะใช้ ปูพื้นบ้านของท่านให้มีความสวยงามเป็นอย่างมาก โดยใช้วัสดุหลายอย่างในการทำเพื่อที่จะให้ กระเบื้องหินขัดสําเร็จรูป ราคาถูกมีความสวยงาม ในสมัยก่อนการทำหินขัดให้สวยถือว่าทำได้ยาก นั่นก็เพราะ เทคโนโลยีการผลิตยังไม่ทันสมัยเท่าปัจจุบันนี้
องค์ประกอบที่จะทำให้ กระเบื้องหินขัดสําเร็จรูป ราคาถูกสวย มี ทั้งในเรื่องของขนาดตัวหินอ่อนและการใช้หินเกล็ดในการประดับตกแต่งตัวกระเบื้อง ตัวอย่างเช่น กระเบื้องหินขัดสําเร็จรูป ราคาถูกของเราที่มีหินเกล็ดเม็ดเล็กและลายที่มีความละเอียดเหมาะที่จะปูภายในบ้าน ในห้องรับแขก เพื่อเพิ่มความหรูหรา หรือ จะสามารถทำให้สวยงามได้อย่างมากหากใช้ในการตกแต่งภายในอาคาร และยังสามารถที่จะทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย
ทางเว็บไซต์ คลังกระเบื้อง.com จึงขอเสนอสินค้า กระเบื้องหินขัดสําเร็จรูป ราคาถูก เป็นตัวเลือกแรกที่จะทำให้บ้านของท่านสวยแถมยังไม่เสียเวลาในการดูแลรักษาความสะอาด กระเบื้องหินขัดสําเร็จรูป ราคาถูกจะทำให้บ้านท่านสวยมีเอกลักษณ์แถมยังดูแลรักษาความสะอาดง่าย ถ้าหากสนใจก็ติดต่อเราเลย

หินขัดสำเร็จรูป ราคา
ถูก ตรา Marblex
หินขัด หรือ Terrazzo เป็นกระเบื้องปูพื้น ที่ เป็นการใช้ส่วนผสมระหว่าง ปูนซีเมนต์ และ นำมาผสมรวมกันกับหินเกล็ดชนิดต่างๆ ที่มีความเล็กหรือใหญ่แตกต่างกันไป จึงก่อให้เกิดลวดลายที่มีความสวยงามตามความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันออกไป
หินขัดสำเร็จรูป ราคาถูก ของเราถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ต้องการตกแต่งพื้นบ้านให้สวยงาม เพราะว่า มีจุดเด่นในเรื่องของความสวยงามไม่เหมือนใครจากการใช้การตกแต่งลวดลายด้วยเกล็ดหิน
ข้อดี และ จุดเด่น ของหินขัดสำเร็จรูป ราคาถูก ตรา Marblex
หินขัดสำเร็จรูป ราคาถูก ของเรา มี จุดเด่นที่สำคัญมากเลยคือ ในเรื่องของความทนทานสูง และในเรื่องของ การดูแลและรักษาความสะอาดที่ง่าย เพราะหินขัดสำเร็จรูป ราคาถูกของเรา เมื่อใช้ปูพื้นแล้วจะมีรอยต่อที่เล็กทำให้ฝุ่นละอองหรือคราบสกปรกเข้าไปได้ยากทำให้ง่ายต่อการเช็ดและทำความสะอาด
รายละเอียดของ หินขัดสำเร็จรูป ราคาถูก
ขนาดแผ่นกระเบื้องหินขัด ของ หินขัดสำเร็จรูป ราคาถูก ของเรามีอยู่ 5 ขนาด และ แต่ละขนาดก็มี น้ำหนัก และ จำนวนที่ใช้ปู แตกต่างกันออกไป คือ
250x250x22 มม. น้ำหนัก 3.20 กก. จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร 16.10
300x300x27 มม. น้ำหนัก 5.20 กก. จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร 11.10
400x400x30 มม. น้ำหนัก 10.20 กก. จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร 6.25
500x500x32 มม. น้ำหนัก 19.00 กก. จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร 4.00
600x600x32 มม. น้ำหนัก 25.8 กก. จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร 2.78

>>>ราคาหินขัด  จะว่าแพงก็แพงจะว่าแพงก็ไม่แพงเพราะว่าทำมาจากหินจริงๆและมีการผสมของปูน สีผสมซีเมนต์ จึงทำให้ราคาของหินขัดนั้นแพงพอสมควรอีกอย่างนั้นก็ขึ้นอยุ่กับว่าจะทำขนาดไหน  ราคาหินขัด  ถ้าจะทำแบบใหญ่ๆก็คงจะแพงหน่อยนะแต่ถ้าจะทำเล็กหรือแบบว่าเอาไวตกแต่งในบ้านก็จะเป็นอีกหนึ่งราคาแต่ก็ไม่แพงเท่าอันใหญ่นะ  ราคาหินขัด  
การที่จะทำความสะอาดหินขัดนั้นส่วนใหญ่นั้นเขาจะนับเป็นเมตรหรือตารางเมตรราคาก็แล้วแต่คนที่ทำว่าจะต้องจ้างเท่าไรหรอเพราะว่าไหนจะต้องเสียค่าแรงค่าอุปกรณ์อีกส่วนใหญ่เลยคิดค่าบริการแพงอยุ่ที่ว่าจะต้องทำใหญ่หรือเล็กแค่ไหน  ราคาหินขัด  หินขัดแต่ล่ะลายนั้นจะเป็นความต้องการของลูกค้าว่าจะต้องการลายแบบไหนเป็นการตัดสินใจของลูกค้าเองว่าต้องการลายหินขัดยังไง  ราคาหินขัด  การที่เราจะทำความสะอาดนั้นขึ้นอยู่กับหินเม็ดเล็กหรือใหญ่ดูที่ลายและดุที่ความกว้างด้วยถึงจะคิดราคาค่าทำความสะอาดได้ความหนาของหินขัดนั้นจะอยุ่ที่  0.70ถึง1.50 เลยทีเดียว  ราคาหินขัด  อาจจะเป็นอีกอย่างหนึงที่ว่าเป็นการขัดและทำความสะอาดยากมากๆเลยทีเดียวกับคนที่ไม่มีอุปกรณ์หรือว่าไม่รู้จะทำความสะอาดยังไงเป้นเรื่องที่ลำบากสุดเลยก็ว่าได้  ราคาหินขัด  นั้นถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆอยากจะต้องใช้หลายคนเลยทีเดียวจะต้องใช้น้ำยา ใช้ไฟฟ้า และใช้อุปกร์ที่มากจึงเป็นค่าแรงที่สูงเลยทีเดียว 

>>>ราคาหินขัด ต่อตารางเมตร   เป็นอีกอย่างหนึงที่ไม่สามารถตีเป็นราคาได้เพราะว่าราคาหินขัดแต่ล่ะที่นั้นเป็นราคาที่ไม่เท่ากันเลยเพราะจะต้องอยู่กับขนาดตารางเมตรว่าคนที่รับจ้างนั้นจะคิดราคาเท่าไรมีทั้งถูกทั้งแพงเลยทีเดียว  ราคาหินขัด ต่อตารางเมตร   นั้นจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นการขัดหินอ่อนโดยเฉพาะทั้งน้ำยาที่เป็นเฉพาะทั้งการทำและค่าแรงหรือว่าจำนวนที่ใช้มากน้อยแค่ไหนก็จะเป็นกาารตีราคาของผู้รับเหมาะนั้นๆ    ราคาหินขัด ต่อตารางเมตร  เป็นการผสมของปูนซีเมนต์ขาวกับหินเกล็ดและวัสดุอื่นๆตามความคิดของตัวเองหรือนายช่างโดนเป็นงานศิลปะโดยแท้จรงแต่ยังไงถ้าให้คิดราคาเป็นตารางเมตรนั้นก็คงจะยากหน่อนนะครับเพราะแต่ล่ะบริษัทที่รับเหมาะนั้นจะคิดยังไงเป็นค่าแรงแบบไหน  ราคาหินขัด ต่อตารางเมตร  บางที่นั้นหรือว่าบางบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างนั้นบางที่ก็มีส่วนลดหรือว่ามีโปรโมชั่นแต่ล่ะที่หรือว่าบางบริษัทเป็นต้น ราคาหินขัด ต่อตารางเมตร  ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่หลักพันสะส่วนใหญ่อันนี้พูดถึงขนาดเล็กนะไม่ใช่ขนาดใหญ่ขนาดเล็กนั้นหลักพันขึ้นเป็นเพราะจะต้องออกรูปแบบให้สวยงามได้ง่ายกว่าแบบหินขัดอันใหญ่เพราะถ้าทำอันเล็กนั้นจะได้ใช้อุปกรณ์ที่น้อยกว่าอันใหญ่ค่าแรงถูกกว่าให้น้ำยาใช้อุปกรณ์ในการแกะสลักและสีก็เลยทำให้ราคาถูกกว่าแน่นอน  ราคาหินขัด ต่อตารางเมตร  ถ้าเป็นอันใหญ่หรือว่าจะทำเป็นพื้นของตึกหรือบ้านและอาคารล่ะก็ ต้องคิดหนักหน่อยนะเพราะว่าราคานั้นจะต้องแพงอย่างแน่นอนเลยทีเดียว ไหนจะคนไหนจะน่าแรงไหนจะค่าน้ำยาไหนจะค่าอื่นๆอีกมากมาย ถ้าจะให็คิดเป็นตารางเมตรแล้วก็ล่ะคงไม่ไหวจะจ่ายแน่นอนยังงี้ต้องขอเหมาเลยดีกว่านะ  ราคาหินขัด ต่อตารางเมตร   ถ้าเป็นพื้นแบบหน้าบ้านจะเป็นราคาหลักหลักร้อนอยุ่นะครับ
 
 
 ช่องทางติดต่อ


 
 กระเบื้องหลังคา
 ไม้สังเคราะห์ ประตูหน้าต่าง
 สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ

 กระเบื้องโมเสค
 กระเบื้องดินเผา
 อิฐมวลเบา
 ฉนวนกันความร้อน

 กระเบื้องสระว่ายน้ำ
 ยาแนว

 ปูนซีเมนต์

 ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก

 แกรนิตโต้ กระเบื้องปูพื้น
 กระเบื้องปูผนัง
 กระเบื้องยางและไวนิล

เว็บไซด์แนะนำหัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
     

เวลาทำการ คลังกระเบื้อง Call Center : จันทร์- เสาร์เวลา 9.00 น. - 17.30 น.  
จัดจำหน่ายโดย .บริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 91 หมู่ 5 ถ.มหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230
เบอร์โทร : 086-304-4313 Fax : 036-379272  


Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 167