คิงส์ กลาส เฮ้าส์
Website Bannerคลิกเลือกสินค้า
กระเบื้องลายโบราณ ราคาถูก

ฉนวนกันความร้อน ราคาถูก

         
             

สินค้าสุขภัณฑ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและราคาสุขภัณฑ์ ด้านล่างนี้ 

สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด King Glass House 
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด King Glass House  ราคาถูก  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด King Glass House  ราคาถูก  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด King Glass House  ราคาถูก 


สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) 
 สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) 
KCH-A-W101 KCH-A-W102 
ราคา 4,060 บาท  ราคา 4,280 บาท 


สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีดำ)   สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีเขียว) 
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีดำ)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีเขียว) 
KCH-A-B102 KCH-A-G102 
ราคา 5,490 บาท  ราคา 5,160 บาท 


สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีเหลือง)   สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีชมพู)  
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีเหลือง)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีชมพู) 
KCH-A-Y102 KCH-A-P102 
ราคา 5,160 บาท  ราคา 5,160 บาท 


สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว)   สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) 
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) 
KCH-A-SB102 KCH-A-W103 
ราคา 5,160 บาท  ราคา 5,160 บาท 


สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) ราคาถูก  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) ราคาถูก 
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) 
KCH-A-W108 KCH-A-W109 
ราคา 4,390 บาท  ราคา 3,510 บาท 


สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) ราคาถูก  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 2 ชิ้น (สีขาว) ราคาถูก 
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 2 ชิ้น (สีขาว) 
KCH-A-W110 KCH-A-W201
ราคา 3,470 บาท  ราคา 2,080 บาท 


สุขภัณฑ์ชักโครงแบบกด คิงส์เซรามิคไทล์ 
สุขภัณฑ์ชักโครงแบบกด คิงส์เซรามิคไทล์ ราคาถูก

สุขภัณฑ์ชักโครงแบบกด คิงส์เซรามิคไทล์ ราคาถูก  สุขภัณฑ์ชักโครงแบบกด คิงส์เซรามิคไทล์ ราคาถูก  สุขภัณฑ์ชักโครงแบบกด คิงส์เซรามิคไทล์ ราคาถูก

สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) ราคาถูก  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) ราคาถูก 
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) 
SUMO-A-W101 SUMO-A-W102 
ราคา 3,390 บาท  ราคา 3,850 บาท 


สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) ราคาถูก  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) ราคาถูก 
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) 
SUMO-A-W103 SUMO-A-W104 
ราคา 3,950 บาท  ราคา 3,350 บาท 


สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) ราคาถุูก  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) ราคาถูก 
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) 
SUMO-A-W105 SUMO-A-W106
ราคา 3,250 บาท  ราคา 3,650 บาท 
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีลายดอกไม้) ราคาถูก  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีลายดอกไม้) ราคาถูก 
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีลายดอกไม้)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีลายดอกไม้) 
SUMO-A-W106FB(Y) SUMO-A-W106FR(R) 
ราคา 3,250 บาท  ราคา 3,190 บาท 

สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 2 ชิ้น 

                 สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 2 ชิ้น (สีขาว) ราคาถูก 
                สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 2 ชิ้น (สีขาว)
                              SUMO-A-W201
                              ราคา 1,750 บาท 

สุขภัณฑ์ชักโครกแบบตักราด 

                  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบตักราด ราคาถูก 
                  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบตักราด
                            SUMO-A-W01
                             ราคา 800 บาท 


สุขภัณฑ์โถปัสสาวะแบบกด King Glass House
สุขภัณฑ์โถปัสสาวะแบบกด King Glass House ราคาถูก  สุขภัณฑ์โถปัสสาวะแบบกด King Glass House ราคาถูก  สุขภัณฑ์โถปัสสาวะแบบกด King Glass House ราคาถูก 

โถปัสสาวะแบบกด (สีขาว) ราคาถูก  โถปัสสาวะแบบกด (สีดำ) ราคาถูก 
โถปัสสาวะแบบกด (สีขาว)  โถปัสสาวะแบบกด (สีดำ)  
KCH-C-W01 KCH-C-BU01 
ราคา 1,530 บาท  ราคา 2,080 บาท 


โถปัสสาวะแบบกด (สีเขียว) ราคาถูก  โถปัสสาวะแบบกด (สีเหลือง) ราคาถูก 
โถปัสสาวะแบบกด (สีเขียว)   โถปัสสาวะแบบกด (สีเหลือง)
KCH-C-GU01 KCH-C-ัYU01 
ราคา 2,080 บาท  ราคา 2,080 บาท 


โถปัสสาวะแบบกด (ชมพู) ราคาถูก  โถปัสสาวะแบบกด (สีฟ้า) ราคาถูก 
โถปัสสาวะแบบกด (ชมพู)  โถปัสสาวะแบบกด (สีฟ้า)  
KCH-C-PU01 KCH-C-ัBSU01 
ราคา 2,080 บาท  ราคา 2,080 บาท 

สุขภัณฑ์อ่าล้างหน้า King Glass House 
สุขภัณฑ์อ่าล้างหน้า King Glass House ราคาถูก  สุขภัณฑ์อ่าล้างหน้า King Glass House ราคาถูก สุขภัณฑ์อ่าล้างหน้า King Glass House ราคาถูก

อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีขาว) ราคาถุก  อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีดำ) ราคาถูก 
อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีขาว)  อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีดำ) 
KCH-B-WSL01 KCH-B-ัBSL01 
ราคา 2,080 บาท  ราคา 2,410 บาท 


อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีเขียว) ราคาถูก  อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีเหลือง) ราคาถูก 
 อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีเขียว) อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีเหลือง) 
KCH-B-GSL01 KCH-B-ัYSL01 
ราคา 2,410 บาท  ราคา 2,410 บาท 


อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีชมพู) ราคาถูก  อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีฟ้า) ราคาถูก 
อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีชมพู)  อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีฟ้า) 
KCH-B-PSL01 KCH-B-ัSBSL01 
ราคา 2,410 บาท  ราคา 2,410 บาท 


สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า คิงเซรามิคไทล์ 
สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า คิงเซรามิคไทล์ ราคาถูก  สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า คิงเซรามิคไทล์ ราคาถูก  สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า คิงเซรามิคไทล์ ราคาถูก 

สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากลมแบบมีขา (สีขาว) ราคาถูก  สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากลมแบบมีขา (สีลายดอกไม้) ราคาถูก 
สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากลมแบบมีขา (สีขาว)  สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากลมแบบมีขา (สีลายดอกไม้) 
SUMO-B-WCL01 SUMO-B-WCL01FB(Y) 
ราคา 990 บาท  ราคา 990 บาท 

                 สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากลมแบบมีขา (สีลายดอกไม้) ราคาถูก 
              สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากลมแบบมีขา (สีลายดอกไม้)
                         SUMO-B-WCL01FR(R)
                                ราคา 990 บาท 


สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากลมพร้อมฉาก (สีขาว) ราคาถูก  สุขภัณฑ์อ่างกลมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) ราคาถูก 
สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากลมพร้อมฉาก (สีขาว)  สุขภัณฑ์อ่างกลมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) 
SUMO-B-W01 SUMO-B-WC01
ราคา 600 บาท  ราคา 680 บาท 


สุขภัณฑ์อ่างกลมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) ราคาถูก  สุขภัณฑ์อ่างกลมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) ราคาถูก 
สุขภัณฑ์อ่างกลมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว)  สุขภัณฑ์อ่างกลมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) 
SUMO-B-W02 SUMO-B-WC03
ราคา 680 บาท  ราคา 790 บาท 

สุขภัณฑ์อ่างกลมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) ราคาถูก  สุขภัณฑ์อ่างกลมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) ราคาถุก 
สุขภัณฑ์อ่างกลมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว)  สุขภัณฑ์อ่างกลมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) 
SUMO-B-W04 SUMO-B-WC05
ราคา 790 บาท  ราคา 1,090 บาท 

สุขภัณฑ์อ่างวงรีวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) ราคาถูก  สุขภัณฑ์อ่างใต้เคาท์เตอร์แบบกลม (สีขาว) ราคาถูก 
สุขภัณฑ์อ่างวงรีวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว)
 สุขภัณฑ์อ่างใต้เคาท์เตอร์แบบกลม (สีขาว)
SUMO-B-W06 SUMO-B-WU01
ราคา 890 บาท  ราคา 690 บาท 

สุขภัณฑ์อ่างใต้เคาท์เตอร์แบบเหลี่ยม (สีขาว) ราคาถูก   สุขภัณฑ์อ่างใต้เคาท์เตอร์แบบวงรี (สีขาว) ราคาถูก 
 สุขภัณฑ์อ่างใต้เคาท์เตอร์แบบเหลี่ยม (สีขาว)  สุขภัณฑ์อ่างใต้เคาท์เตอร์แบบวงรี (สีขาว)
SUMO-B-W002 SUMO-B-W003
ราคา 790 บาท  ราคา 790 บาท 
สุขภัณฑ์อ่างใต้เคาท์เตอร์แบบกลม (สีดำ) ราคาถูก  สุขภัณฑ์อ่างใต้เคาท์เตอร์แบบกลม (สีเขียว) ราคาถูก 
สุขภัณฑ์อ่างใต้เคาท์เตอร์แบบกลม (สีดำ)   สุขภัณฑ์อ่างใต้เคาท์เตอร์แบบกลม (สีเขียว) 
SUMO-B-BU01 SUMO-B-GU01
ราคา 890 บาท  ราคา 690 บาท 
                   สุขภัณฑ์อ่างใต้เคาท์เตอร์แบบกลม (สีเขียว) ราคาถูก 
            สุขภัณฑ์อ่างใต้เคาท์เตอร์แบบกลม (สีเขียว)
                             SUMO-B-RU01
                              ราคา 690 บาท 

สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมฝังบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) ราคาถูก  สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมฝังบนเคาท์เตอร์ (สีดอกไม้) ราคาถูก 
สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมฝังบนเคาท์เตอร์ (สีขาว)  สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมฝังบนเคาท์เตอร์ (สีดอกไม้) 
SUMO-B-WS01 SUMO-B-WS01/F
ราคา 990 บาท  ราคา 1,090 บาท 


สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) ราคาถูก  สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมฝังบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) ราคาถูก 
สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว)  สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมฝังบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) 
SUMO-B-WS02 SUMO-B-WS01-2
ราคา 790 บาท  ราคา 790 บาท 

สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมฝังบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) ราคาถูก  สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) ราคาถูก 
สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมฝังบนเคาท์เตอร์ (สีขาว)  สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) 
SUMO-B-WS03 SUMO-B-WS04
ราคา 1,190 บาท  ราคา 850 บาท 

 สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) ราคาถูก  สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) ราคาถูก 
 สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว)  
SUMO-B-WS05 SUMO-B-WS06
ราคา 1,090 บาท  ราคา 890 บาท 

                  สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) ราคาถูก 
           สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว)
                            SUMO-B-WS07
                              ราคา 790 บาท 


คลิกโทรเลย
เว็บไซด์แนะนำ
หน้าบ้าน
ติดต่อเรา
วิธีการสั่งซื้อ
ที่ตั้งของเรา
ลูกค้าของเรา
แคตตาล็อก
รูปสินค้าจริง
สินค้าขายดี
 

 หลังคา
ไม้เทียมประตูหน้าต่าง
สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ
กระเบื้องโมเสค
กระเบื้องดินเผา
อิฐมวลเบา
ฉนวนกันความร้อน
กระเบื้องสระว่ายน้ำ
ยาแนว

ปูนซีเมนต์

ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน


กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก
แกรนิตโต้กระเบื้องปูพื้น
 กระเบื้องปูผนัง
กระเบื้องยางและไวนิล
หัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
     


เวลาทำการ คลังกระเบื้อง Call Center : จันทร์- เสาร์เวลา 9.00 น. - 17.30 น.  
จัดจำหน่ายโดย .บริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 91 หมู่ 5 ถ.มหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230
เบอร์โทร : 086-304-4313 Fax : 036-379272  


Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 216