ถังน้ำเก็บใต้ดิน
Website Banner
หลังคา

แกรนตโต้

กระเบื้องพื้น

กระเบื้องผนัง

โมเสค

สระว่ายน้ำ

กระเบื้องดินเผา

กระเบื้องหนขัด

ยาแนว

ไม้เทียม

ปารฺติเกล เมลามีน

อิฐมวลเบา


ปูน

บอร์ด

หลังคาสำเร็จรูป


บล็อกแก้ว

สุขภัณฑ์

ประตู หน้า ต่าง คอบ คิว

เมทัล ชีท metal sheet

เหล็กสี
 

ถังเก็บน้ำใต้ดิน DOS
DOS ได้คิดค้นและพัฒนาถังเก็บน้ำใต้ดิน เพื่อลดปัญหาน้ำเสีย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตถังเก็บน้ำใต้ดิน และการพัตนาระบบการกรอง จนได้เป็นที่ยอมรับ ถังเก็บน้ำใต้ดิน DOS และมีราคาถังเก็บน้ำ ที่มีราคายอมเยาว์ ถังเก็บน้ำใต้ดิน DOS มีระบบการกรอง แยกแยะสิ่งสกปรกออกเพื่อลกปัญหาของน้ำเสียและเพื่อเป้าหมายที่ถังเก็บน้ำใต้ดิน DOS ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเพื่อลดปัญหาของน้ำที่เป็นปัญหาใหญ่ ถังเก็บน้ำใต้ดิน DOS จึงได้มุ่งพัฒนามาตลอด ทั้งการพัฒนาถังเก็บน้ำใต้ดิน DOS  และการพัฒนาระบบการคัดกรองถังเก็บน้ำใต้ดิน ให้มีระบบการคัดกรองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถังเก็บน้ำใต้ดิน DOS 
Current Pageid = 250