ไม้เทียม ทีพีไอ
Website Banner
คลิก
เลือกสินค้า    
             
                         
ไม้เทียม TPI  เป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับไม้เทียวเลยก็ว่าได้รุ่นคอนวูด ราคา ไม้เทียมคอนวุด นั้นก็ถือว่าไม่แพงนะถ้าเทียบกับไม้จริงก็ไม่ต่างกันสักเท่าไรแต่ลูกเล่นของไม้เทียมคอนวูดนั้นมีความสวยงามและทำให้ติดตั้งได้ง่ายขึ้นยังมีไม้ระแนงเทียมอีกนะที่ทำให้งานเราสะดกสะบายขึ้นส่วนเรื่องราคานั้น 
  ไม้ฝา TPI (ลายสัก) รายการ ราคา ไม้ฝา 

กลุ่มไม้ฝา ทีพีไอ (ลายสัก)
               ขนาด 15 x 300 x 0.8 cm. น้ำหนัก 5.4 กก.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 15 X 300 X 0.8  5.4  - 55 บ.
เหลืองราชพฤกษ์ '' ''  - 75 บ.
สักทองนวล 
'' ''  - 75 บ.
 สักทองเอก '' ''  - 80 บ.
วอทนัท '' ''  - 80 บ.
แดงเมเปิ้ล '' ''  - 80 บ.
แดงเบอร์รี่  '' ''
 -
80 บ 
 ฟ้านภาลัย '' ''   -   88 บ. 
แดงมะฮอกกานี  '' ''   -  88 บ.
สักทองฉัตร  '' ''   -   95 บ. กลุ่มไม้ฝา ทีพีไอ (ลายสัก)
               ขนาด 15 x 400 x 0.8 cm. 7.2 กก.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 15 X 400 X 0.8  7.2  - 75 บ.
เหลืองราชพฤกษ์ '' ''  - 100 บ.
สักทองนวล 
'' ''  - 100 บ.
 สักทองเอก '' ''  - 110 บ.
วอทนัท '' ''  - 110 บ.
แดงเมเปิ้ล '' ''  - 110 บ.
 แดงเบอร์รี่ ''
 ''
 -
110 บ.
 ฟ้านภาลัย '' ''   -  110 บ.
แดงมะฮอกกานี  '' ''   -  110 บ.
สักทองฉัตร  '' ''   -  120 บ.กลุ่มไม้ฝา ทีพีไอ (ลายสัก)
               ขนาด 20 x 300 x 0.8 cm. 7.2 กก.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 20 X 300 X 0.8  7.2  - 75 บ.
เหลืองราชพฤกษ์ '' ''  - 100 บ.
สักทองนวล 
'' ''  - 100 บ.
 สักทองเอก '' ''  - 105 บ.
วอทนัท '' ''  - 105 บ.
แดงเมเปิ้ล '' ''  - 105 บ.
 แดงเบอร์รี่ ''
''
 -
105 บ.
 ฟ้านภาลัย '' ''   -  115 บ.
แดงมะฮอกกานี  '' ''   -  115 บ.
สักทองฉัตร  '' ''   -  125 บ.กลุ่มไม้ฝา ทีพีไอ (ลายสัก)
               ขนาด 20 x 400 x 0.8 cm. น้ำหนัก 9.6 กก.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 20 X 400 X 0.8  9.6  - 98 บ.
เหลืองราชพฤกษ์ '' ''  - 135 บ.
สักทองนวล 
'' ''  - 135 บ.
 สักทองเอก '' ''  - 145 บ.
วอทนัท '' ''  - 145 บ.
แดงเมเปิ้ล '' ''  - 145 บ.
 แดงเบอร์รี่ ''
''   - 145 บ.
 ฟ้านภาลัย '' ''   -  145 บ.
แดงมะฮอกกานี  '' ''   -  145 บ.
สักทองฉัตร  '' ''   -  155 บ.


  ไม้ฝา TPI รุ่น Straight Grain Texture  
กลุ่มไม้ฝา รุ่น Straight Grain Texture ทีพีไอ (ลายเสี้ยน)
               ขนาด 15 x 300 x 0.8 cm. น้ำหนัก 5.4 กก.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 บีช 15 X 300 X 0.8  5.4  - 100 บ.
เมเปิ้ล '' ''  -  ''.
ไม้สน
'' ''  - ''
 วอลนัท '' ''  -  ''.
วอทนัท '' ''  - ''

กลุ่มไม้ฝา รุ่น Straight Grain Texture ทีพีไอ (ลายเสี้ยน)
               ขนาด 15 x 400 x 0.8 cm. น้ำหนัก 7.2 กก.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 บีช 15 X 400 X 0.8  7.2  - 130 บ.
เมเปิ้ล '' ''  -  ''.
ไม้สน
'' ''  - ''
 วอลนัท '' ''  -  ''.
วอทนัท '' ''  - ''

กลุ่มไม้ฝา รุ่น Straight Grain Texture ทีพีไอ (ลายเสี้ยน)
               ขนาด 15 x 300 x 0.8 cm. น้ำหนัก 7.2 กก.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 บีช 15 X 300 X 0.8  7.2  - 130 บ.
เมเปิ้ล '' ''  -  ''.
ไม้สน
'' ''  - ''
 วอลนัท '' ''  -  ''.
วอทนัท '' ''  - ''


กลุ่มไม้ฝา รุ่น Straight Grain Texture ทีพีไอ (ลายเสี้ยน)
               ขนาด 20 x 400 x 0.8 cm. น้ำหนัก 9.6 กก.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 บีช 20 X 400 X 0.8 9.6  - 165 บ.
เมเปิ้ล '' ''  -  ''.
ไม้สน
'' ''  - ''
 วอลนัท '' ''  -  ''.
วอทนัท '' ''  - ''

  ไม้ระแนง TPI กลุ่มไม้ระแนง
               ขนาด 5 x 300 x 0.8 cm. 

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ
(ลายสัก ขอบตรง)
5 X 300 X 0.8  1.7  - 30 บ.
ธรรมชาติ
(ผิวเรียบ ขอบตรง)
'' ''  - 35 บ.
ธรรมชาติ
(ผิวเรียบ ขอบวี)
'' ''  - 40 บ.

กลุ่มไม้ระแนง
               ขนาด 7.5 x 300 x 0.8 cm. 

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ
(ลายสัก ขอบตรง)
7.5 X 300 X 0.8  2.6  - 45 บ.
ธรรมชาติ
(ผิวเรียบ ขอบตรง)
'' ''  - 45 บ.
ธรรมชาติ
(ผิวเรียบ ขอบวี)
'' ''  - 45บ.
แดงมะฮอกกานี
(ผิวเรียบ ขอบวี) 
''  ''     65 บ.

กลุ่มไม้ระแนง
               ขนาด 10 x 300 x 0.8 cm. 

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ
(ลายสัก ขอบตรง)
10 X 300 X 0.8  3.5  - 60 บ.
ธรรมชาติ
(ผิวเรียบ ขอบตรง)
'' ''  - 60 บ.
ธรรมชาติ
(ผิวเรียบ ขอบวี)
'' ''  - 65 บ.

กลุ่มไม้ระแนง
               ขนาด 5 x 180 x 0.8 cm. , ขนาด 7.5 x 180 x 0.8 cm.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ
(ลายสัก ขอบตรง)
5 X 180 X 0.8  1.1  - 18 บ.
ธรรมชาติ
(ลายสัก ขอบตรง)
7.5 x 180 x 0.8 1.6  -  25 บ..
ธรรมชาติ
(ผิวเรียบ ขอบตรง)
'' ''  - ''
 ธรรมชาติ
(ผิวเรียบ ขอบวี)
'' ''  - 28 บ.

กลุ่มไม้ระแนง
               ขนาด 10 x 180 x 0.8 cm. 

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
ธรรมชาติ
(ผิวเรียบ ขอบตรง)
10 x 180 x 0.8 2.1  - 35 บ.
ธรรมชาติ
(ผิวเรียบ ขอบวี)
'' ''  - 38 บ.


  ไม้ระแนง TPI Wood Series

กลุ่มไม้ระแนง Wood Series (ลายสัก/ผิวเรียบ)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 1.ลายสัก ขอบตรง        
สีรองพื้น 5 x 300 x 0.8  1.7  - 30 บ.

7.5 x 300 x 0.8  2.6  -  50 บ. 
         
2.ผิวเรียบ ขอบตรง         
สีรองพื้น  7.5 x 300 x 0.8    2.6   -  50 บ.
   10 x 300 x 0.6   3.5  -   65 บ. 
         
3.ผิวเรียบ ขอบวี         
 สีรองพื้น 7.5 x 300 x 0.8   2.6 - 55 บ.
    10 x 300 x 0.8   3.5  -  70 บ.  ไม้เชิงชาย TPI กลุ่มไม้เชิงชาย  (ผิวเรียบ ลบขอบ)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 15 x 300 x 1.6  11.3  - 170 บ.
 สักทองนวล 15 x 300 x 1.6  11.3  -  190 บ. 
ธรรมชาติ 15 x 400 x 1.6  15.1  - 210 บ.
 สักทองนวล 15 x 400 x 16  15.1  - 225 บ.
         
 ธรรมชาติ  20 x 300 x 1.6    15.1   -  210 บ.
 สักทองนวล   20 x 300 x 1.6   15.1  -   235 บ. 
 ธรรมชาติ 20 x 400 x 1.6  20.1 - 280 บ.
สักทองนวล  20 x 400 x 1.6   20.1  -   310 บ
         
ธรรมชาติ  15 x 80 x 1.6   3.0  -     40 บ. 
สักทองนวล 15 x 80 x 1.6    3.0  -    45 บ. 
ธรรมชาติ   15 x 180 x 1.6   6.8  -    80 บ. 
สักทองนวล    15 x 180 x 1.6    6.8   -   100 บ. 
         
ธรรมชาติ  20 x 80 x 1.6   4.0 -    50 บ. 
สักทองนวล  20 x 80 x 1.6   4.0  -     60 บ. 
ธรรมชาติ    20 x 180 x 1.6   9.0 - 110 บ.
สักทองนวล  20 x 180 x 1.6   9.0  - 135 บ.
         
 ธรรมชาติ 15 x 300 x 1.6   11.3  -  175 บ. 
  ธรรมชาติ   15 x 400 x 1.6   15.1  -  210 บ.
 ธรรมชาติ  20 x 300 x 1.6    15.1   -   230 บ. 
 ธรรมชาติ  20 x 400 x 1.6    20.1   -   280 บ. 
         
 ธรรมชาติ 15 x 480 x 1.6    18.1   -   200 บ. 
 สักทองนวล 15 x 480 x 1.6    18.1  -  240 บ. 
 ธรรมชาติ  20 x 480 x 1.6   24.1 - 265 บ.
 สักทองนวล 20 x 480 x 1.6  24.1  -   330 บ. 
 ธรรมชาติ  15 x 480 x 1.6   18.1 - 200 บ.
 ธรรมชาติ  20 x 480 x 1.6    24.1  -  265 บ. 

  ไม้เชิงชาย TPI รุ่น High Density

กลุ่มไม้เชิงชาย High Density (ผิวเรียบ ลบขอบ)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 15 x 300 x 1.6  13.2  - 165 บ.
สักทองนวล 15 x 300 x 1.6  13.2  -  185 บ. 
ธรรมชาติ 15 x 400 x 1.6  17.7  - 210 บ.
 สักทองนวล 15 x 400 x 16  17.7  - 220 บ.
         
 ธรรมชาติ  20 x 300 x 1.6    17.7   -  210 บ.
 สักทองนวล   20 x 300 x 1.6   17.7  -   235 บ. 
 ธรรมชาติ 20 x 400 x 1.6  23.6 - 280 บ.
 สักทองนวล  20 x 400 x 1.6   20.1  -   310 บ
         
 ธรรมชาติ 15 x 300 x 1.6   11.3  -  175 บ. 
  ธรรมชาติ   15 x 400 x 1.6   15.1  -  210 บ.
 ธรรมชาติ  20 x 300 x 1.6    15.1   -   230 บ. 
 ธรรมชาติ  20 x 400 x 1.6    20.1   -   280 บ. 


  ไม้เชิงชาย TPI รุ่น wood series


กลุ่มไม้เชิงชาย รุ่น wood series (ผิวเรียบ ขอบตรง)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 รองพื้น 15 x 300 x 1.6  11.3  - 150 บ.

15 x 400 x 1.6  15.1  -  200 บ. 

20 x 300 x 1.6  15.1  - 200 บ.
  20 x 400 x 16  20.1  - 265 บ.
   15 x 300 x 1.6    11.3   -  150 บ.
   15 x 400 x 1.6   15.1  -   200 บ. 
  20 x 300 x 1.6  15.1 - 200 บ.
   20 x 400 x 1.6   20.1  -   265 บ

  ไม้เชิงชายหลายแผ่นทับซ้อนกัน ทีพีไอกลุ่มไม้เชิงชายหลายแผ่นทับซ้อนกัน 2 ชั้น 
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
รองพื้น
23.8 x 300 x 2  22.4  - 400 บ.


  ไม้เชิงชาย น้ำย้อย ลายบัวหลวง ทีพีไอกลุ่มไม้เชิงชาย น้ำย้อย ลายบัวหลวง (ผิวสัก) 6 แผ่น/กล่อง
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
ธรรมชาติ
20 x 80 x 0.8  11.4  - 740 บ.

  ไม้พื้น TPI กลุ่มไม้พื้น ลายเสี้ยน
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 10 x 300 x 2.5  11.8  - 255 บ.
 ธรรมชาติ 15 x 300 x 2.5  17.6  -  315 บ. 
         
 ธรรมชาติ  20 x 300 x 2.5  23.5  - 415 บ.
 แดงเมเปิล  20 x 300 x 2.5  23.5  - 530 บ.
 สักทองเอก  20 x 300 x 2.5  23.5  -  530 บ.
 วอลนัท   20 x 300 x 2.5  23.5  -   530 บ. 
 ธรรมชาติ  20 x 300 x 1.8  16.9 - 335 บ.
         
ธรรมชาติ  25 x 300 x 2.5   29.4  -   515 บ
 ธรรมชาติ   30 x 300 x 2.5   35.3  -   610 บ. 
         
ธรรมชาติ  10 x 170 x 2.5    6.7  -  110 บ. 
 ธรรมชาติ  15 x 170 x 2.5   10  -  165 บ. 
 ธรรมชาติ    20 x 170 x 2.5  13.3  -   215 บ. 
 ธรรมชาติ   25 x 170 x 2.5  16.7 -  270 บ. 
ธรรมชาติ  30 x 170 x 2.5  20  -   325 บ. 
         
 สีวอลนัท    20 x 240 x 2.5  9.0 - 420 บ.

กลุ่มไม้พื้น รุ่น High density
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ  10 x 300 x 2.5  13.4  - 250 บ.
 ธรรมชาติ  15 x 300 x 2.5  20.2  - 310 บ.
 ธรรมชาติ  20 x 300 x 2.5  26.9  -  410 บ.
  ธรรมชาติ   20 x 300 x 1.8  19.4  -   330 บ. 
 ธรรมชาติ  25 x 300 x 2.5  33.6 - 510 บ.
ธรรมชาติ  30 x 300 x 2.5   40.3  -   600 บ

กลุ่มไม้พื้น รุ่น Color Through
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 น้ำตาลประดู่  15 x 300 x 2.5  17.6  -  570 บ.
 น้ำตาล  15 x 300 x 2.5  17.6  - 570บ.
 น้ำตาลประดู่  20 x 300 x 2.5  23.5  -   735 บ.
 น้ำตาล   20 x 300 x 2.5  23.5  -   735 บ


  ไม้พื้น tpi รุ่น Synthetic Wood 

 
 


กลุ่มไม้พื้น ขอบ Tongue & Groove (ผิวแข็งพิเศษ)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ประดู่ 15 x 240 x 1.2

 7.7  -
480 บ.
โอ๊ก
โอ๊กวอลนัท 
 แอช
สักมงกุฎ  20 x 240 x 1.2  10.3   - 600 บ.
 สัก
สักทอง 
 มะฮอกกานี


กลุ่มไม้พื้น ขอบ Tongue & Groove (ผิว 3 D)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ประดู่ 15 x 240 x 1.2
 7.7 -

530 บ. 
โอ๊ก
 โอ๊กวอลนัท  20 x 240 x 1.2   10.3 - 710 บ.
แอช 
สักมงกุฎ  25 x 240 x 1.2  12.9     890 บ. 
 สัก
 สักทอง        
 มะฮอกกานี      


  ไม้บันได TPIกลุ่มไม้บันได ลูกนอน ลายเสี้ยน/ผิวเสี้ยน 
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ
(ลายเสี้ยน)
25 x 120 x 3.2  17.2  - 340 บ.
 น้ำตาลประดู่
(ลายเสี้ยน)
25 x 120 x 3.2  17.2  -  360 บ. 
 น้ำตาลประดู่
(ลายเสั้ยน)
 25 x 90 x 3.2  12.9  - 300 บ.
 ธรรมชาติ
(ลายเสี้ยน)
 30 x 120 x 3.0  20.6  - 400 บ.
 ธรรมชาติ
(ผิวเสี้ยน)
 25 x 90 x 3.2  12.9  -  280 บ.
มะฮอกกานี 
(ผิวเสี้ยน)
 25 x 90 x 3.2  12.9  -   300 บ. 
 มะฮอกกานี
(ผิวเสี้ยน)
 25 x 120 x 3.2  17.2 - 360 บ.
แดงมะฮอกกานี
 (ลายเสี้ยน)

 25 x 90 x 2.5   10.1  -   250 บ
 แดงมะฮอกกานี
(ลายเสียน)
 25 x 120 x 2.5   13.4  -   295 บ. 
แดงมะฮอกกานี
(ลายเสี้ยน)
 27.5 x 90 x 2.5    11.1  -  270 บ. 
 แดงมะฮอกกานี
(ลายเสี้ยน) 
27.5 x 120 x 2.5   14.8  -  330 บ. 
 น้ำตาลประดู่
(ลายเสี้ยน) 
  25 x 90 x 2.5  10.1  -   250 บ. 
 น้ำตาลประดู่
(ลายเสี้ยน) 
 25 x 120 x 2.5  13.4 -  295 บ. 
น้ำตาลประดู่
(ลายเสี้ยน)
25 x 120 x 2.5  13.4  -   295 บ. 
 น้ำตาลประดู่ 
(ลายเสี้ยน)
  27.5 x 90 x 2.5  11.1 - 270 บ.
 น้ำตาลประดู่
(ลายเสี้ยน)
27.5 x 120 x 2.5   14.8  - 325 บ.
 น้ำตาลประดู่
(ลายเสี้ยน)
 30 x 100 x 2.5  13.4 -   295 บ. 
 แดงมะฮอกกานี
(ลายเสี้ยน)
 30 x 100 x 2.5  13.4  295 บ. 
 น้ำตาลประดู่
(ลายเสี้ยน)
 30 x 120 x 2.5   16.1  -  350 บ.
 แดงมะฮอกกานี
(ลายเสี้ยน)
30 x 120 x 2.5    16.1   350 บ. 
         

กลุ่มไม้บันได ลูกตั้ง ผิวเรียบ
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ  15 x 120 x 1.6  4.5  - 100 บ.
 ธรรมชาติ  18 x 120 x 1.6  5.4  - 110 บ.


  ไม้บันได TPI รุ่น High Density

กลุ่มไม้บันได High Density (ลายเสี้ยน)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 25 x 120 x 3.2  17.2  - 340 บ.
ธรรมชาติ 30 x 120 x 3.2  20.7  -  400 บ. 
ธรรมชาติ 15 x 120 x 1.6  5.2  - 100 บ.
 ธรรมชาติ 18x 120 x 1.6  6.2  - 110 บ.

  ไม้บัว/ ไม้มอบ TPI


กลุ่มไม้บัว / ไม้มอบ  TPI (ผิวเรียบ ลบขอบ)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
1.ไม้บัว        
ธรรมชาติ 10 x 300 x 1.2  5.7  - 125 บ.
ธรรมชาติ 10 x 300 x 1.2  5.7  -  140 บ. 
         
 2.ไม้มอบ        
ธรรมชาติ 5 x 300 x 0.8 1.8  - 45 บ.
ธรรมชาติ 5 x 300 x 0.8  1.8  - 45 บ.


  ไม้บัว/ ไม้มอบ Wood Series TPI

กลุ่มไม้บัว / ไม้มอบ Wood Series TPI 
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
1.ไม้บัว        
สีรองพื้น
(ผิวเรียบ ลบขอบ)
10 x 300 x 1.2  5.7  - 140 บ.
สีรองพื้น
(ผิวเรียบ ขอบบัว)
10 x 300 x 1.2  5.7  -  155 บ. 
         
 2.ไม้มอบ        
สีรองพื้น
(ผิวเรียบ ลบขอบ)
5 x 300 x 0.8 1.7  - 70 บ.
สีรองพื้น
(ผิวเรียบ ขอบบัว)
5 x 300 x 0.8  1.7  - 70 บ.

  ไม้ปิดกันนก ทีพีไอ


กลุ่มไม้ปิดกันนก (ลอนคู่ ลายสัก)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 15 x 300 x 0.8  5.2  - 70 บ.
แดงมะฮอกกานี 15 x 300 x 0.8  5.2  -  90 บ. 

  ไม้รั้ว ทีพีไอ


กลุ่มไม้รั้ว (ผิวเรียบ/ลายสัก)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
1.ผิวเรียบ         
ธรรมชาติ
10 x 150 x 1.2  2.8  - 60 บ.
ธรรมชาติ
10 x 300 x 1.2  5.7  -  90 บ. 
ธรรมชาติ
10 x 180 x 1.2  3.4  - 70 บ.
         
 2.ลายสัก        
ธรรมชาติ
15 x 80 x 0.8  1.5  - 25 บ.
ธรรมชาติ
20 x 80 x 0.8   2    -  35 บ.

  ไม้ตกแต่ง ทีพีไอกลุ่มไม้ตกแต่ง (ผิวเรียบ)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
ธรรมชาติ
5 x 300 x 1.6  3.8  - 110 บ.
ธรรมชาติ
5 x 300 x 1.6  3.8  -  145 บ. 
ธรรมชาติ
5 x 300 x 1.6  3.8  - 145 บ.
ธรรมชาติ
7.5 x 300 x 1.6  5.7  - 145 บ.
ธรรมชาติ
 10 x 300 x 1.6   7.5    -  170 บ.

ไม้เทียมทีพีไอ

ไม้เทียมปูพื้น ราคา
ถูก tpi
ในปัจจุบันไม้ธรรมชาติที่ใช้งานเป็นสิ่งตกแต่งพื้นที่ใช้สอยในตอนนี้มีราคาสูงพอสมควรและหายากพอสมควร และยังง่ายต่อการที่มดปลวกเข้าซึ่มเข้าไปเนื้อไม้เทียมปูพื้นจึงทำให้เกิดความชำรุดกับไม้ธรรมชาติได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้จึงมีวัสดุทดแทนในการตกเเต่งพื้นที่ใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นผนังบ้าน ระเบียงภายนอก หลังคากันร่ม นั้นคือไม้เทียม หรือเรียกอีกชิ่อหนึ่งไม้เทียมปูพื้น ก็ย่อมได้ตามเเต่ผู้สร้างสรรค์จะใช้งานเป็นพื้นไม้เทียม ด้วยคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอาอากาศเเละความชื่นรวมถึงราคาถูก ไม่เกิดปัญหามดปลวกเข้าไปเนื้อไม้เทียมปูพื้นที่สำคัญราคาไม้เทียมปูพื้น ราคาถูกกว่าไม้ธรรมชาติเป็นอย่างมาก ขอควรระวังการชใ้งานเป็นพื้นไม้เทียม ราคาถูกของทางเราเเนะนำไม่ให้ติดตั้งไว้ที่สูงมากนักเพราะความเเข็งเเรงน้อยกว่าไม้ธรรมชาติ การใช้งานเป็นพื้นไม้เทียมไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีหากเทียบกับไม้ธรรมชาติที่มีราคาสูงกว่ามา พื้นไม้เทียมหรือไม้เทียมปูพื้น เป็นวัสดุทางเลือกหนึ่งที่ราคาไม่แพง สามารถใช้เป็นไม้เทียมปูพื้นภายในหรือไม้เทียมปูพื้นภายนอกในราคาเหมาะสม
>>>ไม้เทียมปูพื้น ราคา  ก็เป็นอีกอย่าหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยถ้าต้องการบ้านแบบสวยๆโดนไม่ต้องทำอะไรมากและไม่ต้องเปลืองแรงมากเลยเพราะว่าไม่ต้องทาสีและกันน้ำได้อย่าดีไม่ต้องดูแลมากมายเท่าไรด้วย   ไม้เทียมปูพื้น ราคา  หาซื้อได้ง่ายมากๆเพราะว่ามีในร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไปหรือว่าจะสั่งซื้อในออนไลน์ก็ได้โดนที่ไม่ต้องออกไปหาที่ร้านเลยยุคสมัยนี้หาได้ง่ายโดนไม่ต้องไปตากแดดให้ร้อนหรือไม่ต้องเสียค่าน้ำมัน   ไม้เทียมปูพื้น ราคา   การที่ซื้อไม้เทียมนั้นมีขอดีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องกลัวเรื่องสุขภาพเลยด้วยเทคโทโลยีในยุคสมัยนี้นั้นด้วยการที่จะต้องดูแลสุขภาพคนในบริษัทใหญ่ๆหรือว่าโรงงานใหญ่ๆเลยคิดค้นไม้เทียวแบบไม่ทำลายสุขภาพเลย   ไม้เทียมปูพื้น ราคา  นั้นมีส่วนผมด้วยไม้หรือโลหะเป็นการผสมที่ลงตัวจริงๆเพราะว่ารับน้ำหนักได้เยอะรับได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะหักเลยแม้แต่นิดเดียว    ไม้เทียมปูพื้น ราคา  เป็นราคาที่ถูกมากๆโดนที่ว่าไม่ต้องติดเสียดายเงินเลยการคงทนเป็นหนึ่งเรื่องที่จะต้องใช้ในงานไหนๆก็สะบายไม่ต้องกลัวกังวนเรื่องอะไรทั้งนั้น เป็นข้อดีของไม้เทียมปูพื้น   ไม้เทียมปูพื้น ราคา  ไม้เทียมนั้นมีหลากหลายราคาเพราะว่าการที่จะซื้อไม้เทียมนั้นมีหลานเกรดมากราคาเลยไม่เท่ากันเลยการที่จะซื้อไม้เทียมนั้นจะต้องดูประโยชน์ด้วยนะว่าจะใช้แบบไหน   ไม้เทียมปูพื้น ราคา  เพราะว่าไม้เทียมนั้นมีหลากหลายรูปแบบบางไม้เทียมบางอย่างไม่สามารถที่จะเอามาปูพื้นได้นะเพราะว่าไม่มีความยืดยุ่นพอและไม่แข็งแรงพอที่จะรับแรงของคนหรือน้ำหนักๆมากได้

ระแนง ไม้เทียม ราคาถูก tpi
คุณสมบัติระแนง ไม้เทียม ของทางทีพีไอทำมากจากไม้ธรรมชาติกับ pvc เข้าด้วยกัน ด้วยขบวนการผลิตสมัยใหม่ ทำให้ ระเเนง ไม้เทียม ราคาไม่สูงมากนอกจากราคาไม้ระแนงเทียมของทีพีไอ มีคุณสบัติป้องกันมดปลวกเป็นอย่าดีเเละทนกับสภาพอากาศ ความชื้นได้เป็นอย่างดี จึงที่ได้รับความสนใจที่ผู้ต้องการไม้ระแนงเทียมตกเเต่งพื้นที่ใช้สอยในราคาถูก จึงเป็นเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาสำหรับผู้ที่อยากใช้เป็นไม้พื้นเทียมเป็นธรรมชาติเเละราคาไม่สูงมาก ด้านการใช้งานก็สามารถตัดเจาะได้งาย จึงเป็นที่นิยมของผู้ใช้ไม้พื้นเทียม ราคางบประมาณที่สูงมาหากเทียบกับไม้ธรรมชาติ
ไม้ระแนงเทียมหรือ ระแนง ไม้เทียม ราคาถูกที่ทางเราจำหน่าย เราจำหน่าย ไม้ระแนงเทียม มีแบบไม้ระแนง ลายสักขอบตรง ผิวเรียบขอบวี ผิวเรียบของตรง เราจำหน่ายระแนง ไม้เทียม ราคาไม่สูงมากนัก เเละไม้ระแนงไม้เทียมงทำมากจากไฟเบอร์ซีเมนต์ส่วนผสมทราย ปูน เส้นในเซลลูโลส ป้องกันมดปลวกเเละทนทานต่อสภาพอากาศ ไม้ระแนงเทียมจึงเป็นวัสดุทางเลือกทดแทนไม้ธรรมชาติที่มีราคาแพง หายาก  และด้วยระเเนงไม้ ไม้เทียม หาซื้อง่ายราคาถูก เราจึงแนะนำวัสดุทางเลือก ไม้ระเเนงเทียม ราคาถูกของทางเรา สามารถใช้งานไม้เทียมปูพื้นภายในและไม้เทียมปูพื้นภายนอก ราคาถูก 
>>>ไม้ระแนงเทียม ราคา   นั้นเป็นราคาที่ถูกภือว่าไม่แพงเท่าไรเพราะว่าไม่ได้ทำจากไม้จริงไม้ระแนงนั้นทำมาจากวัสดุอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ไม้เลยหรือว่าใช้แต่ก็ไม่ได้มากสักเท่าไรไม้ระแนงนั้นมีส่วนผสมคือ  อลูมีเนียม,เหล็ก,สแตนเลส เป็นต้อง  หรือว่าผสมไม้กันโลหะไปด้วยกันเลย  ไม้ระแนงเทียม ราคา   เป็นอีกอย่างที่ทำให้บริเวนนอกบ้านเรานั้นได้สวยงามไม้ระแนงนั้นสามารถที่จะทำเป็นที่กั่นนกได้หรือว่าจะให้พวกต้นไม้ที่ชอบเลื้ยตามไม้ระแนงนั้นไปก็จะสวยไปอีกแบบหรือว่าจะนำมาใช้ให้เป็นหลังคาศาลาก็ได้เพื่อที่จะนำต้องไม้เล็กๆมาห้อยตามแนวไม้ระแนงก็สวยมากขึ้นจะ  ไม้ระแนงเทียม ราคา   มีประโยชน์มากมายมากว่าที่เราคิดไวเลยทีเดียวระแนงนั้นมีแบบแบบไม้กับแบบเหล็กแบบไม้นั้นอาจจะเป็บแบบคลาสสิกหน่อยระไม้ระแนงนั้นคนส่วนใหญ่นิยมเป็นระแนงเหล็กกันมากว่าเพราะว่ามีความคงทนรับน้ำหนักได้ดีเลยเป้นที่นิยมกันอยากมากเลยทีเดียว   ไม้ระแนงเทียม ราคา   เราสามารถทำเป็นประตูหน้าบ้านก็สวยดีนะหรือจะทำเป้นที่กั้นหรือเอาไวตกแต่งบ้านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวทำเป็นหน้าต่างเพื่อที่จะกันนกหรือแมลงตัวใหญ่ๆก็ได้และอื่นๆอีกมากมายที่ไม้ระแนงนั้นทำได้โดยมีประโยชน์จริงๆและเป็นราคาที่ไม่แพงเท่าไรไม้ระแนงนั้นมีหลายชนิดเหมือนกันนะแต่ล่ะไม้ระแนงนั้นก้มีคุณสมบัตรไม่เหมือนกันความหนาความบางก็ไม่เหมือนกันเลย  ไม้ระแนงเทียม ราคา   นั้นสามารถนำมาตัดเป็นที่กั้นรถก็ได้หรือที่บังแดดได้เป้นอย่างดีเลยทีเดียวกาคิดค้นของยุคสมันนี้หรือว่าเทคโนโลยีสมัยนี้นั้นสามารถที่จะทำให้ไม้ระแนงนั้นมีความสวยสีสันเด่นชัดผิวไม้นั้นเนียนมากกว่าสมัยก่อนเลยทีเดียวและเป็นการเป็นปัจจัยอีกอย่าหนึ่งที่ขาดไม้ได้เลยกับเรื่องที่จะตกแต่งบ้านให้สวยงาม   ม้ระแนงเทียม ราคา   ไม้ระแนงนั้นถ้าเป็นไม้จริงๆจะมีของเสียกว่้าไม้ระแนงเทียมอยุ่นะเพราะว่าไม้จริงนั้นมีการดูดซึมน้ำได้มากกว่าไม้ระแนงเทียม  แต่ถ้าเอาความสวยงามแล้วไม้ระแนงแท้นั้นสวยงามมากกว่าไม้ระแนงเทียมอย่างแน่นอน   ไม้ระแนงเทียม ราคา   สมันก่อนนั้นเราจะหาซื้อแต่ล่ะทีต้องลำบากออกไปซื้อที่ร้านยเลยหรือว่าจะสั่งแต่ล่ะทีนั้นต้องออกไปตากแดดตากฝนเพื่อไปซื้อของแต่สมันนี้แล้วนั้นสั่งออนไลน์ได้ง่ายมากแค่คลิกไม่กี่ทีก็สั่งและได้ของที่ต้องการได้เลย
ไม้ฝา รุ่น straight grain txture ราคาถูกของแบรน์ทีพีไอ ลายเสียน ขอบตรงด้วยประสิทธิภาพของไม้ผาหรือไม้เทียม ราคาถูกของทีพีไอที่ถูกพัฒนาด้วยนกรรรมขั้นสุดยอดของไม้ฝา tpi ที่ช่วยเพิ่มประเสิทธิภาพให้ไม้ฝามีความคงทน แข็งแรง ไม่เปือย ไม่ยุ่ย เหนือกว่าไม้ธรรมชาติทั่วไป 
 
 ช่องทางติดต่อ


 
 กระเบื้องหลังคา
 ไม้สังเคราะห์ ประตูหน้าต่าง
 สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ

 กระเบื้องโมเสค
 กระเบื้องดินเผา
 อิฐมวลเบา
 ฉนวนกันความร้อน

 กระเบื้องสระว่ายน้ำ
 ยาแนว

 ปูนซีเมนต์

 ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก

 แกรนิตโต้ กระเบื้องปูพื้น
 กระเบื้องปูผนัง
 กระเบื้องยางและไวนิล

เว็บไซด์แนะนำหัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
     

เวลาทำการ คลังกระเบื้อง Call Center : จันทร์- เสาร์เวลา 9.00 น. - 17.30 น.  
จัดจำหน่ายโดย .บริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 91 หมู่ 5 ถ.มหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230
เบอร์โทร : 086-304-4313 Fax : 036-379272  


Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 209