ไม้เทียม ทีพีไอ
Website Banner
คลิก
เลือกสินค้า

    
             
                         
ไม้เทียม TPI  เป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับไม้เทียวเลยก็ว่าได้รุ่นคอนวูด ราคา ไม้เทียมคอนวุด นั้นก็ถือว่าไม่แพงนะถ้าเทียบกับไม้จริงก็ไม่ต่างกันสักเท่าไรแต่ลูกเล่นของไม้เทียมคอนวูดนั้นมีความสวยงามและทำให้ติดตั้งได้ง่ายขึ้นยังมีไม้ระแนงเทียมอีกนะที่ทำให้งานเราสะดกสะบายขึ้นส่วนเรื่องราคานั้น 
  ไม้ฝา TPI (ลายสัก) รายการ ราคา ไม้ฝา 

กลุ่มไม้ฝา ทีพีไอ (ลายสัก)
               ขนาด 15 x 80 x 0.8 cm. น้ำหนัก 1.4 กก.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 15 X 80 X 0.8  1.4  - 15 บ.
เหลืองราชพฤกษ์ '' ''  - 20 บ.
สักทองนวล 
'' ''  - 20 บ.
 สักทองเอก '' ''  - 25 บ.
วอทนัท '' ''  - 25 บ.
แดงเมเปิ้ล '' ''  - 25 บ.
 ฟ้านภาลัย '' ''   -   25 บ. 
แดงมะฮอกกานี  '' ''   -  25 บ.
สักทองฉัตร  '' ''   -   28 บ. 

กลุ่มไม้ฝา ทีพีไอ (ลายสัก)
               ขนาด 15 x 120 x 0.8 cm. 2.2 กก.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 15 X 120 X 0.8  2.2  - 25 บ.
เหลืองราชพฤกษ์ '' ''  - 30 บ.
สักทองนวล 
'' ''  - 30 บ.
 สักทองเอก '' ''  - 35 บ.
วอทนัท '' ''  - 35 บ.
แดงเมเปิ้ล '' ''  - 35 บ.
 ฟ้านภาลัย '' ''   -   35 บ. 
แดงมะฮอกกานี  '' ''   -  35 บ.
สักทองฉัตร  '' ''   -   35 บ. 

กลุ่มไม้ฝา ทีพีไอ (ลายสัก)
               ขนาด 15 x 180 x 0.8 cm. 3.2 กก.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 15 X 180 X 0.8  3.2  - 35 บ.
เหลืองราชพฤกษ์ '' ''  - 40 บ.
สักทองนวล 
'' ''  - 40 บ.
 สักทองเอก '' ''  - 45 บ.
วอทนัท '' ''  - 45 บ.
แดงเมเปิ้ล '' ''  - 45 บ.
 ฟ้านภาลัย '' ''   -   48 บ. 
แดงมะฮอกกานี  '' ''   -  48 บ.
สักทองฉัตร  '' ''   -   50 บ. 
 รองพื้น  '' ''   -  35 บ. 

กลุ่มไม้ฝา ทีพีไอ (ลายสัก)
               ขนาด 20 x 80 x 0.8 cm. น้ำหนัก 1.9 กก.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 20 X 80 X 0.8  1.9  - 20 บ.
เหลืองราชพฤกษ์ '' ''  - 25 บ.
สักทองนวล 
'' ''  - 25 บ.
 สักทองเอก '' ''  - 28 บ.
วอทนัท '' ''  - 28 บ.
แดงเมเปิ้ล '' ''  - 28 บ.
 ฟ้านภาลัย '' ''   -   30 บ. 
แดงมะฮอกกานี  '' ''   -  30 บ.
สักทองฉัตร  '' ''   -   35 บ. 

กลุ่มไม้ฝา ทีพีไอ (ลายสัก)
               ขนาด 20 x 120 x 0.8 cm. น้ำหนัก 2.9 กก.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 20 X 120 X 0.8  2.9  - 28 บ.
เหลืองราชพฤกษ์ '' ''  - 40 บ.
สักทองนวล 
'' ''  - 40 บ.
 สักทองเอก '' ''  - 43 บ.
วอทนัท '' ''  - 43 บ.
แดงเมเปิ้ล '' ''  - 43 บ.
 ฟ้านภาลัย '' ''   -   45 บ. 
แดงมะฮอกกานี  '' ''   -  45 บ.
สักทองฉัตร  '' ''   -   50 บ. 

กลุ่มไม้ฝา ทีพีไอ (ลายสัก)
               ขนาด 20 x 180 x 0.8 cm. น้ำหนัก 4.3 กก.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 20 X 180 X 0.8  4.3  - 45 บ.
เหลืองราชพฤกษ์ '' ''  - 55 บ.
สักทองนวล 
'' ''  - 55 บ.
 สักทองเอก '' ''  - 60 บ.
วอทนัท '' ''  - 60 บ.
แดงเมเปิ้ล '' ''  - 60 บ.
 ฟ้านภาลัย '' ''   -   60 บ. 
แดงมะฮอกกานี  '' ''   -  60 บ.
สักทองฉัตร  '' ''   -   65 บ. 
 รองพื้น ''  ''    -   50 บ. 

กลุ่มไม้ฝา ทีพีไอ (ลายสัก)
               ขนาด 15 x 240 x 0.8 cm. น้ำหนัก 4.3 กก. , ขนาด 20 x 240 x 0.8 cm.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 15 X 240 X 0.8  4.3  - 40 บ.
ธรรมชาติ 20 x 240 x 0.8 5.8  - 55 บ.

กลุ่มไม้ฝา ทีพีไอ (ลายสัก)
               ขนาด 15 x 480 x 0.8 cm. น้ำหนัก 8.6 กก.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 15 X 480 X 0.8  8.6  - 80 บ.
เหลืองราชพฤกษ์ '' ''  - 105 บ.
สักทองนวล 
'' ''  - 105 บ.
 สักทองเอก '' ''  - 110 บ.
วอทนัท '' ''  - 110 บ.
แดงเมเปิ้ล '' ''  - 110 บ.
 ฟ้านภาลัย '' ''   -   110 บ. 
 แดงเบอรรี่  ''   ''    -   125 บ. 
แดงมะฮอกกานี  '' ''   -  125 บ.
สักทองฉัตร  '' ''   -   130 บ. 

กลุ่มไม้ฝา ทีพีไอ (ลายสัก)
               ขนาด 20 x 480 x 0.8 cm. น้ำหนัก 11.5 กก.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 20 X 480 X 0.8  11.5  - 105 บ.
เหลืองราชพฤกษ์ '' ''  - 140 บ.
สักทองนวล 
'' ''  - 140 บ.
 สักทองเอก '' ''  - 150 บ.
วอทนัท '' ''  - 150 บ.
แดงเมเปิ้ล '' ''  - 150 บ.
แดงเบอรรี่   ''   ''    -   150 บ. 
 ฟ้านภาลัย '' ''   -   160 บ. 
แดงมะฮอกกานี  '' ''   -  160 บ.
สักทองฉัตร  '' ''   -   190 บ. 


  ไม้ฝา TPI รุ่น Straight Grain Texture  
กลุ่มไม้ฝา รุ่น Straight Grain Texture ทีพีไอ (ลายเสี้ยน)
               ขนาด 15 x 300 x 0.8 cm. น้ำหนัก 5.4 กก.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 บีช 15 X 300 X 0.8  5.4  - 100 บ.
เมเปิ้ล '' ''  -  ''.
ไม้สน
'' ''  - ''
 วอลนัท '' ''  -  ''.
วอทนัท '' ''  - ''

กลุ่มไม้ฝา รุ่น Straight Grain Texture ทีพีไอ (ลายเสี้ยน)
               ขนาด 15 x 400 x 0.8 cm. น้ำหนัก 7.2 กก.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 บีช 15 X 400 X 0.8  7.2  - 130 บ.
เมเปิ้ล '' ''  -  ''.
ไม้สน
'' ''  - ''
 วอลนัท '' ''  -  ''.
วอทนัท '' ''  - ''

กลุ่มไม้ฝา รุ่น Straight Grain Texture ทีพีไอ (ลายเสี้ยน)
               ขนาด 15 x 300 x 0.8 cm. น้ำหนัก 7.2 กก.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 บีช 15 X 300 X 0.8  7.2  - 130 บ.
เมเปิ้ล '' ''  -  ''.
ไม้สน
'' ''  - ''
 วอลนัท '' ''  -  ''.
วอทนัท '' ''  - ''


กลุ่มไม้ฝา รุ่น Straight Grain Texture ทีพีไอ (ลายเสี้ยน)
               ขนาด 20 x 400 x 0.8 cm. น้ำหนัก 9.6 กก.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 บีช 20 X 400 X 0.8 9.6  - 165 บ.
เมเปิ้ล '' ''  -  ''.
ไม้สน
'' ''  - ''
 วอลนัท '' ''  -  ''.
วอทนัท '' ''  - ''

  ไม้ระแนง TPI กลุ่มไม้ระแนง
               ขนาด 5 x 300 x 0.8 cm. 

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ
(ลายสัก ขอบตรง)
5 X 300 X 0.8  1.7  - 30 บ.
ธรรมชาติ
(ผิวเรียบ ขอบตรง)
'' ''  - 35 บ.
ธรรมชาติ
(ผิวเรียบ ขอบวี)
'' ''  - 40 บ.

กลุ่มไม้ระแนง
               ขนาด 7.5 x 300 x 0.8 cm. 

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ
(ลายสัก ขอบตรง)
7.5 X 300 X 0.8  2.6  - 45 บ.
ธรรมชาติ
(ผิวเรียบ ขอบตรง)
'' ''  - 45 บ.
ธรรมชาติ
(ผิวเรียบ ขอบวี)
'' ''  - 45บ.
แดงมะฮอกกานี
(ผิวเรียบ ขอบวี) 
''  ''     65 บ.

กลุ่มไม้ระแนง
               ขนาด 10 x 300 x 0.8 cm. 

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ
(ลายสัก ขอบตรง)
10 X 300 X 0.8  3.5  - 60 บ.
ธรรมชาติ
(ผิวเรียบ ขอบตรง)
'' ''  - 60 บ.
ธรรมชาติ
(ผิวเรียบ ขอบวี)
'' ''  - 65 บ.

กลุ่มไม้ระแนง
               ขนาด 5 x 180 x 0.8 cm. , ขนาด 7.5 x 180 x 0.8 cm.

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ
(ลายสัก ขอบตรง)
5 X 180 X 0.8  1.1  - 18 บ.
ธรรมชาติ
(ลายสัก ขอบตรง)
7.5 x 180 x 0.8 1.6  -  25 บ..
ธรรมชาติ
(ผิวเรียบ ขอบตรง)
'' ''  - ''
 ธรรมชาติ
(ผิวเรียบ ขอบวี)
'' ''  - 28 บ.

กลุ่มไม้ระแนง
               ขนาด 10 x 180 x 0.8 cm. 

สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
ธรรมชาติ
(ผิวเรียบ ขอบตรง)
10 x 180 x 0.8 2.1  - 35 บ.
ธรรมชาติ
(ผิวเรียบ ขอบวี)
'' ''  - 38 บ.


  ไม้ระแนง TPI Wood Series

กลุ่มไม้ระแนง Wood Series (ลายสัก/ผิวเรียบ)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 1.ลายสัก ขอบตรง        
สีรองพื้น 5 x 300 x 0.8  1.7  - 30 บ.

7.5 x 300 x 0.8  2.6  -  50 บ. 
         
2.ผิวเรียบ ขอบตรง         
สีรองพื้น  7.5 x 300 x 0.8    2.6   -  50 บ.
   10 x 300 x 0.6   3.5  -   65 บ. 
         
3.ผิวเรียบ ขอบวี         
 สีรองพื้น 7.5 x 300 x 0.8   2.6 - 55 บ.
    10 x 300 x 0.8   3.5  -  70 บ.  ไม้เชิงชาย TPI กลุ่มไม้เชิงชาย  (ผิวเรียบ ลบขอบ)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 15 x 300 x 1.6  11.3  - 170 บ.
 สักทองนวล 15 x 300 x 1.6  11.3  -  190 บ. 
ธรรมชาติ 15 x 400 x 1.6  15.1  - 210 บ.
 สักทองนวล 15 x 400 x 16  15.1  - 225 บ.
         
 ธรรมชาติ  20 x 300 x 1.6    15.1   -  210 บ.
 สักทองนวล   20 x 300 x 1.6   15.1  -   235 บ. 
 ธรรมชาติ 20 x 400 x 1.6  20.1 - 280 บ.
สักทองนวล  20 x 400 x 1.6   20.1  -   310 บ
         
ธรรมชาติ  15 x 80 x 1.6   3.0  -     40 บ. 
สักทองนวล 15 x 80 x 1.6    3.0  -    45 บ. 
ธรรมชาติ   15 x 180 x 1.6   6.8  -    80 บ. 
สักทองนวล    15 x 180 x 1.6    6.8   -   100 บ. 
         
ธรรมชาติ  20 x 80 x 1.6   4.0 -    50 บ. 
สักทองนวล  20 x 80 x 1.6   4.0  -     60 บ. 
ธรรมชาติ    20 x 180 x 1.6   9.0 - 110 บ.
สักทองนวล  20 x 180 x 1.6   9.0  - 135 บ.
         
 ธรรมชาติ 15 x 300 x 1.6   11.3  -  175 บ. 
  ธรรมชาติ   15 x 400 x 1.6   15.1  -  210 บ.
 ธรรมชาติ  20 x 300 x 1.6    15.1   -   230 บ. 
 ธรรมชาติ  20 x 400 x 1.6    20.1   -   280 บ. 
         
 ธรรมชาติ 15 x 480 x 1.6    18.1   -   200 บ. 
 สักทองนวล 15 x 480 x 1.6    18.1  -  240 บ. 
 ธรรมชาติ  20 x 480 x 1.6   24.1 - 265 บ.
 สักทองนวล 20 x 480 x 1.6  24.1  -   330 บ. 
 ธรรมชาติ  15 x 480 x 1.6   18.1 - 200 บ.
 ธรรมชาติ  20 x 480 x 1.6    24.1  -  265 บ. 

  ไม้เชิงชาย TPI รุ่น High Density

กลุ่มไม้เชิงชาย High Density (ผิวเรียบ ลบขอบ)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 15 x 300 x 1.6  13.2  - 165 บ.
สักทองนวล 15 x 300 x 1.6  13.2  -  185 บ. 
ธรรมชาติ 15 x 400 x 1.6  17.7  - 210 บ.
 สักทองนวล 15 x 400 x 16  17.7  - 220 บ.
         
 ธรรมชาติ  20 x 300 x 1.6    17.7   -  210 บ.
 สักทองนวล   20 x 300 x 1.6   17.7  -   235 บ. 
 ธรรมชาติ 20 x 400 x 1.6  23.6 - 280 บ.
 สักทองนวล  20 x 400 x 1.6   20.1  -   310 บ
         
 ธรรมชาติ 15 x 300 x 1.6   11.3  -  175 บ. 
  ธรรมชาติ   15 x 400 x 1.6   15.1  -  210 บ.
 ธรรมชาติ  20 x 300 x 1.6    15.1   -   230 บ. 
 ธรรมชาติ  20 x 400 x 1.6    20.1   -   280 บ. 


  ไม้เชิงชาย TPI รุ่น wood series


กลุ่มไม้เชิงชาย รุ่น wood series (ผิวเรียบ ขอบตรง)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 รองพื้น 15 x 300 x 1.6  11.3  - 150 บ.

15 x 400 x 1.6  15.1  -  200 บ. 

20 x 300 x 1.6  15.1  - 200 บ.
  20 x 400 x 16  20.1  - 265 บ.
   15 x 300 x 1.6    11.3   -  150 บ.
   15 x 400 x 1.6   15.1  -   200 บ. 
  20 x 300 x 1.6  15.1 - 200 บ.
   20 x 400 x 1.6   20.1  -   265 บ

  ไม้เชิงชายหลายแผ่นทับซ้อนกัน ทีพีไอกลุ่มไม้เชิงชายหลายแผ่นทับซ้อนกัน 2 ชั้น 
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
รองพื้น
23.8 x 300 x 2  22.4  - 400 บ.


  ไม้เชิงชาย น้ำย้อย ลายบัวหลวง ทีพีไอกลุ่มไม้เชิงชาย น้ำย้อย ลายบัวหลวง (ผิวสัก) 6 แผ่น/กล่อง
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
ธรรมชาติ
20 x 80 x 0.8  11.4  - 740 บ.

  ไม้พื้น TPI กลุ่มไม้พื้น ลายเสี้ยน
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 10 x 300 x 2.5  11.8  - 255 บ.
 ธรรมชาติ 15 x 300 x 2.5  17.6  -  315 บ. 
         
 ธรรมชาติ  20 x 300 x 2.5  23.5  - 415 บ.
 แดงเมเปิล  20 x 300 x 2.5  23.5  - 530 บ.
 สักทองเอก  20 x 300 x 2.5  23.5  -  530 บ.
 วอลนัท   20 x 300 x 2.5  23.5  -   530 บ. 
 ธรรมชาติ  20 x 300 x 1.8  16.9 - 335 บ.
         
ธรรมชาติ  25 x 300 x 2.5   29.4  -   515 บ
 ธรรมชาติ   30 x 300 x 2.5   35.3  -   610 บ. 
         
ธรรมชาติ  10 x 170 x 2.5    6.7  -  110 บ. 
 ธรรมชาติ  15 x 170 x 2.5   10  -  165 บ. 
 ธรรมชาติ    20 x 170 x 2.5  13.3  -   215 บ. 
 ธรรมชาติ   25 x 170 x 2.5  16.7 -  270 บ. 
ธรรมชาติ  30 x 170 x 2.5  20  -   325 บ. 
         
 สีวอลนัท    20 x 240 x 2.5  9.0 - 420 บ.

กลุ่มไม้พื้น รุ่น High density
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ  10 x 300 x 2.5  13.4  - 250 บ.
 ธรรมชาติ  15 x 300 x 2.5  20.2  - 310 บ.
 ธรรมชาติ  20 x 300 x 2.5  26.9  -  410 บ.
  ธรรมชาติ   20 x 300 x 1.8  19.4  -   330 บ. 
 ธรรมชาติ  25 x 300 x 2.5  33.6 - 510 บ.
ธรรมชาติ  30 x 300 x 2.5   40.3  -   600 บ

กลุ่มไม้พื้น รุ่น Color Through
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 น้ำตาลประดู่  15 x 300 x 2.5  17.6  -  570 บ.
 น้ำตาล  15 x 300 x 2.5  17.6  - 570บ.
 น้ำตาลประดู่  20 x 300 x 2.5  23.5  -   735 บ.
 น้ำตาล   20 x 300 x 2.5  23.5  -   735 บ


  ไม้พื้น tpi รุ่น Synthetic Wood 

 
 


กลุ่มไม้พื้น ขอบ Tongue & Groove (ผิวแข็งพิเศษ)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ประดู่ 15 x 240 x 1.2

 7.7  -
480 บ.
โอ๊ก
โอ๊กวอลนัท 
 แอช
สักมงกุฎ  20 x 240 x 1.2  10.3   - 600 บ.
 สัก
สักทอง 
 มะฮอกกานี


กลุ่มไม้พื้น ขอบ Tongue & Groove (ผิว 3 D)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ประดู่ 15 x 240 x 1.2
 7.7 -

530 บ. 
โอ๊ก
 โอ๊กวอลนัท  20 x 240 x 1.2   10.3 - 710 บ.
แอช 
สักมงกุฎ  25 x 240 x 1.2  12.9     890 บ. 
 สัก
 สักทอง        
 มะฮอกกานี      


  ไม้บันได TPIกลุ่มไม้บันได ลูกนอน ลายเสี้ยน/ผิวเสี้ยน 
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ
(ลายเสี้ยน)
25 x 120 x 3.2  17.2  - 340 บ.
 น้ำตาลประดู่
(ลายเสี้ยน)
25 x 120 x 3.2  17.2  -  360 บ. 
 น้ำตาลประดู่
(ลายเสั้ยน)
 25 x 90 x 3.2  12.9  - 300 บ.
 ธรรมชาติ
(ลายเสี้ยน)
 30 x 120 x 3.0  20.6  - 400 บ.
 ธรรมชาติ
(ผิวเสี้ยน)
 25 x 90 x 3.2  12.9  -  280 บ.
มะฮอกกานี 
(ผิวเสี้ยน)
 25 x 90 x 3.2  12.9  -   300 บ. 
 มะฮอกกานี
(ผิวเสี้ยน)
 25 x 120 x 3.2  17.2 - 360 บ.
แดงมะฮอกกานี
 (ลายเสี้ยน)

 25 x 90 x 2.5   10.1  -   250 บ
 แดงมะฮอกกานี
(ลายเสียน)
 25 x 120 x 2.5   13.4  -   295 บ. 
แดงมะฮอกกานี
(ลายเสี้ยน)
 27.5 x 90 x 2.5    11.1  -  270 บ. 
 แดงมะฮอกกานี
(ลายเสี้ยน) 
27.5 x 120 x 2.5   14.8  -  330 บ. 
 น้ำตาลประดู่
(ลายเสี้ยน) 
  25 x 90 x 2.5  10.1  -   250 บ. 
 น้ำตาลประดู่
(ลายเสี้ยน) 
 25 x 120 x 2.5  13.4 -  295 บ. 
น้ำตาลประดู่
(ลายเสี้ยน)
25 x 120 x 2.5  13.4  -   295 บ. 
 น้ำตาลประดู่ 
(ลายเสี้ยน)
  27.5 x 90 x 2.5  11.1 - 270 บ.
 น้ำตาลประดู่
(ลายเสี้ยน)
27.5 x 120 x 2.5   14.8  - 325 บ.
 น้ำตาลประดู่
(ลายเสี้ยน)
 30 x 100 x 2.5  13.4 -   295 บ. 
 แดงมะฮอกกานี
(ลายเสี้ยน)
 30 x 100 x 2.5  13.4  295 บ. 
 น้ำตาลประดู่
(ลายเสี้ยน)
 30 x 120 x 2.5   16.1  -  350 บ.
 แดงมะฮอกกานี
(ลายเสี้ยน)
30 x 120 x 2.5    16.1   350 บ. 
         

กลุ่มไม้บันได ลูกตั้ง ผิวเรียบ
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ  15 x 120 x 1.6  4.5  - 100 บ.
 ธรรมชาติ  18 x 120 x 1.6  5.4  - 110 บ.


  ไม้บันได TPI รุ่น High Density

กลุ่มไม้บันได High Density (ลายเสี้ยน)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 25 x 120 x 3.2  17.2  - 340 บ.
ธรรมชาติ 30 x 120 x 3.2  20.7  -  400 บ. 
ธรรมชาติ 15 x 120 x 1.6  5.2  - 100 บ.
 ธรรมชาติ 18x 120 x 1.6  6.2  - 110 บ.

  ไม้บัว/ ไม้มอบ TPI


กลุ่มไม้บัว / ไม้มอบ  TPI (ผิวเรียบ ลบขอบ)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
1.ไม้บัว        
ธรรมชาติ 10 x 300 x 1.2  5.7  - 125 บ.
ธรรมชาติ 10 x 300 x 1.2  5.7  -  140 บ. 
         
 2.ไม้มอบ        
ธรรมชาติ 5 x 300 x 0.8 1.8  - 45 บ.
ธรรมชาติ 5 x 300 x 0.8  1.8  - 45 บ.


  ไม้บัว/ ไม้มอบ Wood Series TPI

กลุ่มไม้บัว / ไม้มอบ Wood Series TPI 
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
1.ไม้บัว        
สีรองพื้น
(ผิวเรียบ ลบขอบ)
10 x 300 x 1.2  5.7  - 140 บ.
สีรองพื้น
(ผิวเรียบ ขอบบัว)
10 x 300 x 1.2  5.7  -  155 บ. 
         
 2.ไม้มอบ        
สีรองพื้น
(ผิวเรียบ ลบขอบ)
5 x 300 x 0.8 1.7  - 70 บ.
สีรองพื้น
(ผิวเรียบ ขอบบัว)
5 x 300 x 0.8  1.7  - 70 บ.

  ไม้ปิดกันนก ทีพีไอ


กลุ่มไม้ปิดกันนก (ลอนคู่ ลายสัก)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
 ธรรมชาติ 15 x 300 x 0.8  5.2  - 70 บ.
แดงมะฮอกกานี 15 x 300 x 0.8  5.2  -  90 บ. 

  ไม้รั้ว ทีพีไอ


กลุ่มไม้รั้ว (ผิวเรียบ/ลายสัก)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
1.ผิวเรียบ         
ธรรมชาติ
10 x 150 x 1.2  2.8  - 60 บ.
ธรรมชาติ
10 x 300 x 1.2  5.7  -  90 บ. 
ธรรมชาติ
10 x 180 x 1.2  3.4  - 70 บ.
         
 2.ลายสัก        
ธรรมชาติ
15 x 80 x 0.8  1.5  - 25 บ.
ธรรมชาติ
20 x 80 x 0.8   2    -  35 บ.

  ไม้ตกแต่ง ทีพีไอกลุ่มไม้ตกแต่ง (ผิวเรียบ)
               
สี  ขนาด (ซ.ม.) น้ำหนัก (ก.ก.) ใช้งาน/แผ่น  ราคา/แผ่น
ธรรมชาติ
5 x 300 x 1.6  3.8  - 110 บ.
ธรรมชาติ
5 x 300 x 1.6  3.8  -  145 บ. 
ธรรมชาติ
5 x 300 x 1.6  3.8  -