กระเบื้อง Sosuco 8" x 8" (20 x 20 ซม.)
Website Banner
คลิก
เลือกสินค้า
 
    
                                                          
   
 
    


   
   
 
 
   
   
 
      

   
 
    


   
 
   
 
        
                                 
 
 
       
    
 
  


สินค้ากระเบื้องพื้นFLOOR TILES


กระเบื้องปูพื้น SOSUCO ขนาด 8" x 8"(20 x 20 cm)
1 บรรจุ ปูพื้นได้ - ตร.ม.
เกรด A
175

บาท/ตร.ม.

เกรด B
165

บาท/ตร.ม.
กระเบื้องปูพื้น SOSUCO ผิวด้าน 
SAA29100431A
อิฐศศิพรรณ-ขาว
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100447A
อิฐศศิพรรณ-งา
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100477A
อิฐศศิพรรณ-ทอง
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100468A
อิฐศศิพรรณ-น้ำตาลเข้ม
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100457A
อิฐศศิพรรณ-เนื้อ
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100191A
ไอสวรรค์-ขาว
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100137A
ไอสวรรค์-งา
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100187A
ไอสวรรค์-ทอง
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100218A
ไอสวรรค์-น้ำตาลเข้ม
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100154A
ไอสวรรค์-น้ำเงิน
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100084A
ไอสวรรค์-ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100804A
ไอสวรรค์-ฟ้าอ่อน
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100176A
ไอสวรรค์-มรกต
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100076A
ไอสวรรค์-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100816A
ไอสวรรค์-เขียวหยก
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100093A
ไอสวรรค์-เทา
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100203A
ไอสวรรค์-เทาพิราบ
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100123A
ไอสวรรค์-เทาอ่อน
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100167A
ไอสวรรค์-เนื้อ
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100797A
ไอสวรรค์-เหลือง
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100142A
ไอสวรรค์-แดง
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100429A
นวลศิลา-ดำ
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101108A
นวลศิลา-น้ำตาลอ่อน
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100413A
นวลศิลา-เทาอ่อน
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29101097A
นวลศิลา-เนื้อ
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101029A
ไอศิลา-ดำ
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101018A
ไอศิลา-น้ำตาล
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101034A
ไอศิลา-น้ำเงิน
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29101043A
ไอศิลา-เทา
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29900017A
สันทราย-ครีม
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29900014A
สันทราย-ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29900016A
สันทราย-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29900013A
สันทราย-เทา
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29900012A
สันทราย-แดง
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100392A
เพชรเกษร-ชมพู
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100408A
เพชรเกษร-น้ำตาล
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100384A
เพชรเกษร-ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)SAA29100376A
เพชรเกษร-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)FAA29940011A
NEW นวลจันทร์-ขาว
8" x 8"(20 x 20 cm)
อัพเดท 02/64


FAA29940016A
นวลจันทร์-งา
8" x 8"(20 x 20 cm)


 
FAA29940018A
นวลจันทร์-เนื้อ
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100331A
งามมุก-ขาว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100977A
งามมุก-ครีม
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100347A
งามมุก-งา
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29101004A
งามมุก-น้ำเงิน
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100994A
งามมุก-ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100986A
งามมุก-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100357A
งามมุก-เนื้อ
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100267A
ไอพลุแก้ว-ครีม
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100288A
ไอพลุแก้ว-น้ำตาล
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100923A
ไอพลุแก้ว-เทา
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100293A
ไอพลุแก้ว-เทาอ่อน
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100277A
ไอพลุแก้ว-เนื้อ
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910032A
ปันนามณี-ชมพู
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910034A
ปันนามณี-ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910036A
ปันนามณี-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29910033A
ปันนามณี-เทา
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910246A
ทรายไหมหมี่-ครีม
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910243A
ทรายไหมหมี่-เทา
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910247A
ทรายไหมหมี่-เนื้อ
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29910271A
หยาดมุก-ขาว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29910276A
หยาดมุก-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910251A
พื้นเหล็กศิลป์-ขาว
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910259A
พื้นเหล็กศิลป์-ดำ
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29910253A
พื้นเหล็กศิลป์-เทา
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29910281A
พลอยหยด-ขาว
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910286A
พลอยหยด-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29910283A
พลอยหยด-เทา
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29110041A
ลานหยดเงิน-ขาว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29110046A
ลานหยดเงิน-ครีม
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29110045A
ลานหยดเงิน-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29110049A
ลานหยดเงิน-ดำ
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29910261A
ทิวอิฐงาม-ขาว
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910263A
ทิวอิฐงาม-เทา
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29910294A
แก้ววงดาว-ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910296A
แก้ววงดาว-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100612A
กรวดประดับ-ชมพู
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100628A
กรวดประดับ-น้ำตาล
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100604A
กรวดประดับ-ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100596A
กรวดประดับ-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29101534A
ดาวโกเมน - ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101526A
ดาวโกเมน - เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100503A
ดาวโกเมน - เทา
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101547A
ดาวโกเมน - เนื้อ
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100944A
ลานเพชรตัด-น้ำเงิน
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100936A
ลานเพชรตัด-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100744A
สกาวเดือน-ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100106A
สกาวเดือน-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100112A
สกาวเดือน-ชมพู
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101267A
ทรายพิมแก้ว-เหลือง
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100784A
ทรายพิมแก้ว-ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101256A
ทรายพิมแก้ว-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100838A
วังจันทร์ลอย-น้ำตาล
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100827A
วังจันทร์ลอย-เนื้อ
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100644A
แก้วปาโก้-น้ำเงิน
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100636A
แก้วปาโก้-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29101068A
ลานอิฐสวย-น้ำตาล
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29101057A
ลานอิฐสวย-เนื้อ
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101084A
อิฐเศรษฐี-ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101076A
อิฐเศรษฐี-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29101114A
อิฐลานเฟิร์น-ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29101127A
อิฐลานเฟิร์น-เนื้อ
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101204A
ทิยพ์พฤกษา-น้ำเงิน
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101196A
ทิยพ์พฤกษา-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101217A
ทิยพ์พฤกษา-เนื้อ
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29101362A
ดาวประกาย - ชมพู
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101354A
ดาวประกาย - ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101346A
ดาวประกาย - เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29110026A
อิฐงามเพลิน-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29110027A
อิฐงามเพลิน-เนื้อ
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910013A
นวลคีรี-เทา
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910017A
นวลคีรี-เนื้อ
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29110038A
อิฐทรายแก้ว-น้ำตาล
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29110034A
อิฐทรายแก้ว-น้ำเงิน
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29110036A
อิฐทรายแก้ว-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910077A
ลานหยาดฟ้า-เนื้อ
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29910083A
อิฐหลากมณี-เทา
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910114A
เพชรสาคร-น้ำเงิน
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910116A
เพชรสาคร-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910118A
เพชรสาคร-น้ำตาล
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29910132A
สินทับทิม
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910136A
สินมรกต
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910134A
สินไพลิน
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910156A
กรวดจินดา-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29910152A
กรวดจินดา-ชมพู
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910154A
กรวดจินดา-น้ำเงิน
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910162A
พลอยดอกไม้-ชมพู
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910166A
พลอยดอกไม้-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910172A
ลานคุณหนู-ชมพู
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910216A
เพชรลานบัว- เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910214A
เพชรลานบัว-ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101468A
อิฐช็อคโกแลต - น้ำตาล
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29101456A
อิฐช็อคโกแลต - เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29101392A
เพชรร่วมสมัย-ชมพู
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101384A
เพชรร่วมสมัย-ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101376A
เพชรร่วมสมัย-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100018A
พื้นบูติค - น้ำตาล
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100022A
พื้นบูติค - ชมพู
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100734A
พื้นบูติค - น้ำเงิน
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100556A
พื้นบูติค - เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29101292A
ลานทิวา-ชมพู
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101308A
ลานทิวา-น้ำตาล
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101284A
ลานทิวา-น้ำเงิน
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101276A
ลานทิวา-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29101232A
ลานชมสวน-ชมพู
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29101247A
ลานชมสวน-เหลือง
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101224A
ลานชมสวน-ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101316A
ลานแสนสุข-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101332A
ลานแสนสุข-ชมพู
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101324A
ลานแสนสุข-น้ำเงิน
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29101448A
สายลม-น้ำตาล
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101423A
สายลม-เทา
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101437A
สายลม-เนื้อ
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910144A
ลานผลิมณี-ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910146A
ลานผลิมณี-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910147A
ลานผลิมณี-เหลือง
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101487A
สวนมณีราด - เนื้อ
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101493A
สวนมณีราด - เทา
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101504A
สวนมณีราด-ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101476A
สวนมณีราด - เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910028A
ลานวิหค-น้ำตาล
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910022A
ลานวิหค-แดง
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910097A
ไม้แก่นตาล-เนื้อ
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910098A
ไม้แก่นตาล-น้ำตาล
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29910194A
อิฐมาลี-ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910196A
อิฐมาลี-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910202A
ลานสวนบัว-ชมพู
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910207A
ลานสวนบัว-เหลือง
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100048A
ทรายสมุย - น้ำตาล
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100057A
ทรายสมุย - เนื้อ
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100034A
ทรายสมุย - ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100065A
ทรายสมุย - ม่วง
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100582A
วิวยามเช้า-ชมพู
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101417A
วิวยามเช้า-เนื้อ
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100574A
วิวยามเช้า-ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100566A
วิวยามเช้า-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100542A
แก้วอุษา-ชมพู
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29101407A
แก้วอุษา-เหลือง
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100534A
แก้วอุษา-ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100526A
แก้วอุษา-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29910222A
พลอยเรียงสี-ชมพู
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100517A
งามสมุย-ทอง
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100494A
งามสมุย-ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100486A
งามสมุย-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
FAA29110014A
เพชรบันเทิง-ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)


FAA29910108A
นวลซีเมนต์-อิฐ
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29101178A
ROTOงามพารา-น้ำตาล
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29101183A
ROTOงามพารา-เทา
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100257A
ไอสุพรรณ-ครีม
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100867A
ไอสุพรรณ-งา
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100249A
ไอสุพรรณ-ดำ
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100238A
ไอสุพรรณ-น้ำตาล
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100844A
ไอสุพรรณ-น้ำเงิน
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100853A
ไอสุพรรณ-เทาเข้ม
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100227A
ไอสุพรรณ-เนื้อ
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100918A
แพรวิมาน-น้ำตาลอ่อน
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100886A
แพรวิมาน-เขียวเทา
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100893A
แพรวิมาน-เทา
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100873A
แพรวิมาน-เทาอ่อน
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100903A
แพรวิมาน-เทาเข้ม
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100307A
ไหมมณี-ครีม
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100318A
ไหมมณี-น้ำตาลอ่อน
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100964A
ไหมมณี-น้ำเงิน
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29100956A
ไหมมณี-เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)

 
SAA29100757A
ไอเมฆสวย-งา
8" x 8"(20 x 20 cm)

     
       กระเบื้องปูพื้น SOSUCO ผิวมันSAB29020014A
NEW แพรวผกา -ฟ้า
8" x 8"(20 x 20 cm)
อัพเดท 02/64

 SAB29060031A
NEW แพรวผกา - ขาว
8" x 8"(20 x 20 cm)
อัพเดท 02/64

   

 
SAA29010678A
ลำดวนแก้ว -น้ำตาล
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29010683A
ลำดวนแก้ว - เทา
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29011514A
ลำดวนแก้ว - น้ำเงิน
8" x 8"(20 x 20 cm)


SAA29010666A
ลำดวนแก้ว - เขียว
8" x 8"(20 x 20 cm)กระเบื้องปูพื้น
 คือ สิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับการก่อสร้าง และ การออกแบบบ้าน จำเป็นต้องเลือกประเภทของ กระเบื้องปูพื้น ให้เหมาะสมกับห้องต่าง ภายในบ้าน หรือ อาคาร เพราะว่า กระเบื้องปูพื้นมี การแบ่งลวดลาย และ คุณสมบัติ ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ขนาดของกระเบื้องปูพื้นที่มีอยู่หลายขนาด
สำหรับผิวของกระเบื้องเรามีให้ท่านเลือก 2 ชิด คือ
1.กระเบื้องผิวมัน ที่มีความเหมาะสมในการใช้ปูพื้นภายใน
2.กระเบื้องผิวด้าน ที่เหมาะสมในการปูพื้นภายนอก

ปัจจัยการเลือกใช้กระเบื้องปูพื้น
1.ความแข็งแร็งของกระเบื้อง
2.ความสามารถในการดูดซึมน้ำของกระเบื้อง
3.ความทนทาน
4.ความต้านทานการขัดสี

สำหรับกระเบื้องปูพื้นขนาด 8X8 ตารางนิ้ว หรือ 20X20 CM เหมาะสำหรับการใช้ปูพื้นห้องน้ำ เพราะมีขนาดเล็กและเพิ่มพื้นผิวให้กับห้อง เพื่อการกันลื่นในขณะใช้ห้องน้ำ
 


ตัวอย่างจากการใช้กระเบื้องปุพื้น sosuco  


การตกแต่งด้วยกระเบื้องปูพื้น 8x8 ในราคาที่เหมาะสมในเวลานี้ด้วยขนาดที่เล็กเหมาะที่จะเปนกระเบื้องปูพื้นบริเวณห้องน้ำ หรือปุพื้นที่ใกล้สระว่ายน้ำเเม้เเต่งระเบียงบ้านจะให้ความสดใหม่ ทั้งๆกระเบื้องปูพื้นมีขนาดเล็ก ขนาดเเค่ 8x8 ซม.เเต่มีความเเข็งเเรงทดทาน ทนต่อ กรดเบส ล้างออกง่าย ถือว่าคุ้มค่ากับกระเบื้องปุพื้น ราคาเท่านี้ซึ่งใครๆก้หาซื้อง่าย 

      

จากรุปประกอบตัวอย่างดานบน เมื่อตกแต่งด้วยกระเบื้องปูพื้น sosuco 8x8 ที่จะช่วยให้พื้นที่ภายในเเละภายนอกน่าชม น่าอยู่ ดุมีระดับ ไม่ว่าใครก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวที่มีความสวยงามซึ่งกระเบื้องปูพื้นในปัจจุบัน ราคาไม่เเพงอย่างที่คิด เพราะวัสดุประกอบไม่ได้ทำจากหินแกรนิตที่มีราคาแพง ทำให้ขบวนการผลิตงา่ยกว่า เเละราคา กระเบื้องปูพื้นถูกลงด้วยเช่นกัน 


 ช่องทางติดต่อ


 
 กระเบื้องหลังคา
 ไม้สังเคราะห์ ประตูหน้าต่าง
 สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ

 กระเบื้องโมเสค
 กระเบื้องดินเผา
 อิฐมวลเบา
 ฉนวนกันความร้อน

 กระเบื้องสระว่ายน้ำ
 ยาแนว

 ปูนซีเมนต์

 ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก

 แกรนิตโต้ กระเบื้องปูพื้น
 กระเบื้องปูผนัง
 กระเบื้องยางและไวนิล

เว็บไซด์แนะนำหัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
     

เวลาทำการ คลังกระเบื้อง Call Center : จันทร์- เสาร์เวลา 9.00 น. - 17.30 น.  
จัดจำหน่ายโดย .บริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 91 หมู่ 5 ถ.มหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230
เบอร์โทร : 086-304-4313 Fax : 036-379272  


Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 120