ยิปซั่มบอร์ด ตราเอสซีจี
Website Banner
คลิก
เลือกสินค้า


  ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี มาตราฐาน พลัส
Gypsum Board Products

 รายการสินค้า  ขนาด  น้ำหนัก   ราคา
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมาตราฐาน พลัส 9 มม.
 ชนิดขอบลาด
 120 x 240 x 0.9 ซม.  15.5 กก./แผ่น  225/แผ่น
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมาตราฐาน พลัส 9 มม.
 ชนิดขอบเรียบ
 120 x 240 x 0.9 ซม.
 15.5 กก./แผ่น  225/แผ่น
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมาตราฐาน พลัส 12 มม.
 ชนิดขอบลาด
 120 x 240 x 1.2 ซม.
  20.7 กก./แผ่น
 245/แผ่น
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมาตราฐาน พลัส 12 มม.
 ชนิดขอบเรียบ
 120 x 240 x 1.2 ซม.
  20.7 กก./แผ่น
 245/แผ่น
  ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี มอยด์บล็อค พลัส กันชื้น
Gypsum Board Products

 รายการสินค้า  ขนาด  น้ำหนัก   ราคา
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 9 มม.
 ชนิดขอบเรียบ
 120 x 240 x 0.9 ซม.  16.7 กก./แผ่น  
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 9 มม.
 ชนิดขอบลาด
 120 x 240 x 0.9 ซม.
 15.5 กก./แผ่น  
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 12 มม.
 ชนิดขอบเรียบ
 120 x 240 x 1.2 ซม.
  20.7 กก./แผ่น
 
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 12 มม.
 ชนิดขอบลาด
 120 x 240 x 1.2 ซม.
  20.7 กก./แผ่น
 
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 9 มม.
 ชนิดขอบเรียบ
 60 x 120 x 0.9 ซม.
  4.2 กก./แผ่น
 
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 12 มม.
 ชนิดขอบเรียบ
 60 x 120 x 1.2 ซม.
  5.6 กก./แผ่น
 
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 9 มม.
 ชนิดขอบเรียบ
 60 x 60 x 0.9 ซม.
 2.1 กก./แผ่น
 
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมอยด์บอร์ค พลัส กันชื้น 12 มม.
 ชนิดขอบเรียบ
 60 x 60 x 1.2 ซม.
 2.8 กก./แผ่น
 

  ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี ฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์
Gypsum Board Products

 รายการสินค้า  ขนาด  น้ำหนัก   ราคา
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ 9 มม.
 ชนิดขอบเรียบ
 120 x 240 x 0.9 ซม.  15.7 กก./แผ่น  225/แผ่น
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ 9 มม.
 ชนิดขอบลาด
 120 x 240 x 0.9 ซม.
 15.5 กก./แผ่น  225/แผ่น
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ 12 มม.
 ชนิดขอบเรียบ
 120 x 240 x 1.2 ซม.
  20.7 กก./แผ่น
 225/แผ่น
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ 12 มม.
 ชนิดขอบลาด
 120 x 240 x 1.2 ซม.
  20.7 กก./แผ่น
 225/แผ่น
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ 9 มม.
 ชนิดขอบเรียบ
 60 x 120 x 0.9 ซม.
  3.9 กก./แผ่น
 
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ 12 มม.
 ชนิดขอบเรียบ
 60 x 120 x 1.2 ซม.
  5.2 กก./แผ่น
 
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ 9 มม.
 ชนิดขอบเรียบ
 60 x 60 x 0.9 ซม.
  2 กก./แผ่น
 
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นฮีทบล็อค พลัส ฟอยด์ 12 มม.
 ชนิดขอบเรียบ
 60 x 60 x 1.2 ซม.
  2.6 กก./แผ่น
 
  ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี ซีเนีย พลัส ขาดลาด 4 ด้าน
Gypsum Board Products

 รายการสินค้า  ขนาด  น้ำหนัก   ราคา
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นซีเนีย พลัส 9 มม.
 ชนิดขอบลาด 4 ด้าน
 120 x 240 x 0.9 ซม.  15.5 กก./แผ่น  
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นซีเนีย พลัส กันชื้น 9 มม.
 ชนิดขอบลาด 4 ด้าน
 120 x 240 x 0.9 ซม.
 16.7 กก./แผ่น  
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นซีเนีย พลัส กันไฟ 9 มม.
 ชนิดขอบลาด 4 ด้าน
 120 x 240 x 0.9 ซม.
 15.5 กก./แผ่น
 
  ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี ไฟล์บล็อค ทนไฟ
Gypsum Board Products

 รายการสินค้า  ขนาด  น้ำหนัก   ราคา
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นไฟล์บล็อค ทนไฟ 12 มม.
 ชนิดขอบลาด
 120 x 240 x 1.9 ซม.  32.5 กก./แผ่น  
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นไฟบล็อค ทนไฟ 15 มม.
 ชนิดขอบลาด
 120 x 240 x 1.5 ซม.
 39 กก./แผ่น  
  ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี เฟล็กซ์บอร์ด
Gypsum Board Products

 รายการสินค้า  ขนาด  น้ำหนัก   ราคา
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นเฟล็กซ์บอร์ด 6 มม.
 ชนิดขอบลาด
 120 x 240 x 0.6 ซม.  14.5 กก./แผ่น  
  ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี มัลติวอลล์
Gypsum Board Products

 รายการสินค้า  ขนาด  น้ำหนัก   ราคา
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นมัลติวอลล์ 15 มม.
 ชนิดขอบลาด
 120 x 240 x 1.5 ซม.  38 กก./แผ่น  
  ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี ป้องกันรังสี เอ็กซ์บล็อค
Gypsum Board Products

 รายการสินค้า  ขนาด  น้ำหนัก   ราคา
 ยิปซั่มบอร์ด ป้องกันรังสี รุ่นเอ็กบล็อค 13 มม.
 ชนิดป้องกันรังสี
 120 x 240 x 1.3 ซม.  49 กก./แผ่น  
  ยิปซั่มบอร์ด เอสซีจี โมลด์บล็อค
Gypsum Board Products

 รายการสินค้า  ขนาด  น้ำหนัก   ราคา
 ยิปซั่มบอร์ด รุ่นโมลด์บล็อค 9 มม.
 ชนิดขอบลาด
 120 x 240 x 0.9 ซม.  18 กก./แผ่น  
  แผ่นไฟเบอร์ร็อค ยูเอสจี อะควา-ทัฟ
 รายการสินค้า  ขนาด  น้ำหนัก   ราคา
 ไฟเบอร์ร็อค ยูเอสจี อะควา-ทัฟ 12.7 มม.
 ชนิดขอบลาดลบมุม
 120 x 240 x 1.27 ซม.  35 กก./แผ่น  


 ช่องทางติดต่อ


 
 กระเบื้องหลังคา
 ไม้สังเคราะห์ ประตูหน้าต่าง
 สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ

 กระเบื้องโมเสค
 กระเบื้องดินเผา
 อิฐมวลเบา
 ฉนวนกันความร้อน

 กระเบื้องสระว่ายน้ำ
 ยาแนว

 ปูนซีเมนต์

 ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก

 แกรนิตโต้ กระเบื้องปูพื้น
 กระเบื้องปูผนัง
 กระเบื้องยางและไวนิล

เว็บไซด์แนะนำหัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
     

เวลาทำการ คลังกระเบื้อง Call Center : จันทร์- เสาร์เวลา 9.00 น. - 17.30 น.  
จัดจำหน่ายโดย .บริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 91 หมู่ 5 ถ.มหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230
เบอร์โทร : 086-304-4313 Fax : 036-379272  


Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 400