วีวาบอร์ด
Website Banner


 
     
วีว่าบอร์ด  ผลิตขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการวัสดุทนแทนจากการตัอต้นไม้หรือจากธรรมชาติ ลดดารพึ่งพากาตัดต้นไม้และทรัพยากรไม้จริง เพื่อรักษาความสมดุลของโลกให่มีธรรมชาติไม่ลดไปหายจากโลกของเราจึงผลิตในกระบสนการผลิตวีว่าบอร์ดที่ปราศจากใยหินวางจำหน่ายเป็นผู้ผลิตบอร์ดสำหรับใช้งานภายนอกได้โดยปราศใยเป็นรายแรกของประเทศไทย
     
 Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 68