สีรองพื้น CHOGOKU
Website Banner








คลิก
เลือกสินค้า































     

   





  



สีรองพื้น ชอปไพเมอร์


สีรองพื้น ชอปไพเมอร์ อีวาบอนด์ เค 
อีวาบอนด์ เค

สีรองพื้นกัดผิวประกอบด้วยกรดฟอสฟอริคและผงสีกันสนิม สำหรับพื้นผิวเหล็ก ผิวกัลวาไนซ์ ผิวอลูมิเนียม ช่วยเสริมสร้างการยึดเกาะและป้องกันสนิมสำหรับสีรองพื้นชั้นต่อไป ทนต่อสภาวะอากาศ

1 แกลลอน 5 แกลลอน
750บ  3,650 บ. 
 


สีรองพื้น ชอปไพเมอร์


สีรองพื้น ชอปไพเมอร์ อิพิคอน ซิลค์ ริช ไพร์เมอร์ บี-2  อิพิคอน ซิลค์ ริช ไพร์เมอร์ บี-2
สีรองพื้นป้องกันสนิมพื้นผิวโลหะได้ดี มีส่วนประกอบของผงโลหะซิงค์ สารสังเคราะห์อิพ๊อกซี่และสารแห้งแข็ง มีคุณสมบัติแห้งตัวเร็ว ทนทานต่อความร้อน น้ำและน้ำมัน สารละลายต่างๆได้ดี เหมาะกับงานเหล็กทุกชนิด

1 แกลลอน 5 แกลลอน
2,150 บ. 8,450 บ. 
 


สีรองพื้น ชอปไพเมอร์


สีรองพื้น ชอปไพเมอร์ เซราบอนด์ 2000  เซราบอนด์ 2000
เป็นสีประเภทอินออกานิค ประกอบด้วยโลหะผสมที่ทนความร้อน และสารลายซิลิเกตที่ทนคงามร้อน ให้การยึดเกาะกับผิวเหล็กและป้องกันการผุกร่อนได้อย่างดี ทนความร้อนได้ถึง 800°C เป็นระยะเวลานาน ได้รับการรับรองโดยลอยด์ว่าเหมาะสมสำหรับการใช้งานเชื่อมต่อ

1 แกลลอน 5 แกลลอน
680 บ. -
 


สีคลอริเนเตดรับเบอร์


สีคลอริเนเตดรับเบอร์ ราเเวกซ์ เอซี เอชบี  ราเเวกซ์ เอซี เอชบี 
สีรองพื้นป้องกันสนิมชนิดแห้งเร็ว ฟิล์มหนา ประกอบด้วยคลอริเนเต็ดรับเบอร์ เรซิน มีคุณสมบัติที่ดีเลิศ ให้การยึดเกาะที่ดีกับสีชั้นก่อนหน้าและสีที่ทาทับหน้า ทนต่อสภาวะอากาศและน้ำเค็มได้อย่างดีและยาวนาน
1 แกลลอน 5 แกลลอน
790 บ. 3,750 บ.
 


สีคลอริเนเตดรับเบอร์


สีคลอริเนเตดรับเบอร์ ราแวกซ์ ไพร์เมอร์  ราแวกซ์ ไพร์เมอร์
สีรองพื้นป้องกันสนิม ประกอบด้วยคลอริเนเต็ดรับเบอร์ ซิงค์โครเมตและเหล็กออกไซด์แดง มีคุณสมบัติที่ดีเลิศ ให้การยึดเกาะที่ดีทนต่อสภาวะอากาศและทนทานต่อน้ำมัน
1 แกลลอน 5 แกลลอน
790 บ. 3,750 บ.
 


สีอีพ๊อกซี่


สีอีพ๊อกซี่ อิพิคอน เอชบี-ซีแอล  อิพิคอน เอชบี-ซีแอล
สีรองพื้นป้องกันสนิม มีคุณสมบัติการยึดเกาะได้ดี ทั้งยังทนทานแรงกระแทก ขัดถู เหมาพกับงานภายในและภายนอก ของโครงสร้างเหล็ก งานดาดฟ้า งานสะพานและอื่นๆ

1 แกลลอน 5 แกลลอน
790 บ. 4,000 บ.
 


สีอีพ๊อกซี่


สีอีพ๊อกซี่ อิพิคอน เอชเอส- เอ็นพี  อิพิคอน เอชเอส- เอ็นพี
สีรองพื้นกันสนิม อิพอกซี่ ซิงค์-ฟอสเฟต ชนิดเนื้อสีสูง มีการแห้งตัว พร้อมทั้งยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ทั้งยังทนทานต่อแรงกระแทก ขัดถู เหมาะกับการเหล็กโดยทั่วไป

1 แกลลอน 5 แกลลอน
1,100 บ. 4,250 บ.
 


สีอีพ๊อกซี่


สีอีพ๊อกซี่ อิพิคอน เอชบี- เอ็นพี  อิพิคอน เอชบี- เอ็นพี
สีรองพื้นกันสนิม อิพอกซี่ ซิงค์-ฟอสเฟส

1 แกลลอน 5 แกลลอน
950 บ. 4,650 บ.
 


สีอีพ๊อกซี่


สีอีพ๊อกซี่ อิพิคอน ซิงค์ เอชบี-2  อิพิคอน ซิงค์ เอชบี-2
สีอิพ๊อกซี่รองพื้น ป้องกันสนิม ซึ่งประกอบด้วยผงซิงค์ เป็นสีมีความหนาสูง พร้อมทั้งแห้งเร็ว สามารถป้องกันน้ำและน้ำทะเลได้ดี เหมาะสำหรับงานโครงสร้างเหล็ก ทั้งภายในและภายนอกไป

1 แกลลอน 5 แกลลอน
2,400 บ. 9,500 บ.
 


สีอีพ๊อกซี่


สีอีพ๊อกซี่ อิพิคอน ซิงค์ เอสซี บี 2  อิพิคอน ซิงค์ เอสซี บี 2
สีซิงค์อิพ๊อกซี่รองพื้นกันสนิท ประเภทฟิล์มหนาสูง ชนิดแห้งเร็วและป้องกันสนิทได้ดีเยี่ยม สามารถป้องกันน้ำและน้ำทะเลได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับงานโครงสร้างเหล็กทั้งภายในและภายนอก

1 แกลลอน 5 แกลลอน
2,350 บ. 9,250 บ.
 


สีอีพ๊อกซี่


สีอีพ๊อกซี่ อิพิคอน ซิลเลอร์ เคลียร์  อิพิคอน ซิลเลอร์ เคลียร์
สีอิพ๊อกซี่วานิช ชนิดสีใส เป้นสีรองพื้น เหมาะสำหรับรองพื้นคอนกรีตและพื้นปูนทุกชนิด

1 แกลลอน 5 แกลลอน
850 บ. 3,980 บ.
 


สีอีพ๊อกซี่


สีอีพ๊อกซี่ แบนนอร์ 500  แบนนอร์ 500
สีรองพื้นเอนกประสงค์ ปราศจากส่วนผสมของทาร์ ฟิล์มสีมีความเหนียว และทนทานต่อการขูดขีด มีการแห้งตัวเร็วและปกป้องการเกิดสนิม และยังทนทานต่อความร้อน น้ำและน้ำทะเลได้อย่างดี เหมาะกับงานภายนอกของตัวเรือ ดาดฟ้า และโครงสร้างเหล็กของงานเรือ

1 แกลลอน 5 แกลลอน
950 บ. 4,400 บ.
 


สีอีพ๊อกซี่


สีอีพ๊อกซี่ แบนนอร์ 500 อาร์  แบนนอร์ 500 อาร์
สีรองพื้นกันสนิมประเภท อีพ๊อกซี่ โพลีอะไมด์ และผงสี ชนิดปราศจากส่วนผสมของทาร์ สีมีความเหนียว ทนทานการขีดข่วน มีการยึดเกาะที่ดี โดยเฉพาะเมื่อต้องทาทับด้วยสีกันเพรียง สีรองพื้นชนิดนี้ยังทนต่อน้ำทะเลได้อย่างดี จึงเหมาะสำหรับงานภายนอกของตัวเรือ ดาดฟ้า และทุกโครงสร้างเหล็กของเรือ สำหรับงานภายนอกของตัวเรือ ดาดฟ้า และทุกโครงสร้างเหล็กของงานเรือทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดีเลิศ

1 แกลลอน 5 แกลลอน
950 บ. 4,400 บ.
 


สีน้ำมัน


สีน้ำมัน แอลแซดไอ ไพร์เมอร์  แอลแซดไอ ไพร์เมอร์
สีรองพื้นกันสนิม ที่มีคุณสมบัติในการกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดเกาะดี ทนต่อสภาวะอากาศและทนต่อแรงกระแทก การขัดถูได้ดี เหมาะกับทั้งภายในและภายนอกโครงสร้างเหล็กต่างๆ

1 แกลลอน 5 แกลลอน
590 บ. 2,850 บ.
 


สีน้ำมัน


สีน้ำมัน แอลแซดไอ ไพร์เมอร์ เอชบี  แอลแซดไอ ไพร์เมอร์ เอชบี
สีรองพื้นกันสนิม ประกอบด้วยอัลขิตเรซิ่นชนิดพิเศษ ให้ชั้นฟิลม์สีที่หนา

1 แกลลอน 5 แกลลอน
590 บ. 2,950 บ.
 


สีน้ำมัน


สีน้ำมัน แอลแซดไอ ไพร์เมอร์ เอ็นพี  แอลแซดไอ ไพร์เมอร์ เอ็นพี
สีรองพื้นอัลขิตฟอสเฟตชนิดปราศจากตะกั่วและโครเมียม มีคุณสมบัติป้องกันสนิมได้มีประสิทธิภาพ แห้งตัวเร็ว ยึดเกาะดี ทนต่อน้ำทะเล และสภาวะอากาศได้ดี เหมาะทั้งงายภายนอกภายในโครงสร้างเหล็กต่างๆ

1 แกลลอน 5 แกลลอน
595 บ. 2,980 บ.
 


สีน้ำมัน


สีน้ำมัน เรด เลด ไพรเมอร์ คิวดี  เรด เลด ไพรเมอร์ คิวดี
สารสังเคราะห์แอลคีดเรซิ่นที่ประกอบด้วย ผงตะกั่วแดง ให้คุณสมบัติในการป้องกันสนิม อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแห้งตัวที่เร็วและยังทนต่อแรงกระแทก การดัดโค้งได้ดีเยี่ยม


1 แกลลอน 5 แกลลอน
650 บ. 3,250 บ.
 


สีน้ำมัน


สีน้ำมัน โกไซ รัสนอน แอลซีเอฟ  โกไซ รัสนอน แอลซีเอฟ
สีรองพื้นชนิดอัลขิตเรซิ่น เป็นสีรองพื้นกันสนิททั้งภายในและภายนอกโครงสร้างเหล็กต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แห้งตัวเร็ว ฟิลม์สีมีการยึดเกาะดี ทนต่อสภาวะอากาศและทนต่อการขัดถูและการกระแทกได้ดีเยี่ยม

 Standard Color
1 แกลลอน 5 แกลลอน
450 บ. 2,150 บ.
   
Special Color
1 แกลลอน 5 แกลลอน
590 บ. 2,850 บ.
 


สีน้ำมัน


สีน้ำมัน มัลทิก ไพร์เมอร์  มัลทิก ไพร์เมอร์
มัลทิก ไพร์เมอร์ สีรองพื้นชนิดอัลขิตดัดแปลงฟีนอลิคเรซิ่นผสมกับผงสีกันสนิมชนิดพิเศษที่ไม่มีสารประกอบของตะกั่วและโครเมต ฟิล์มสีแห้งตัวเร็ว มีการยึดเกาะได้ดีเลิศ ทนทานต่อสภาวะอากาศ ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำเค็ม น้ำมัน กรดอ่อนและความร้อนได้ดีเยี่ยม เหมาะกับงานเหล


1 แกลลอน 5 แกลลอน
680 บ. 3,350 บ.
 


สีทาถังน้ำ, ถังน้ำมัน


สีทาถังน้ำ, ถังน้ำมัน อิพิคอน ที 500 ไพร์เมอร์ อาร์  อิพิคอน ที 500 ไพร์เมอร์ อาร์
สีอีพ็อกซี่ชนิดฟิล์มหนา ให้คุณสมบัติดีเลิศทางด้านการยึดเกาะ ความแข็งทนต่อ การขูดขีด ทนต่อน้ำเค็ม น้ำจืด น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ของน้ำมัน ด่างและกรดอ่อน เหมาะสำหรับงานภายในถังเก็บของเหลวต่างๆ


1 แกลลอน 5 แกลลอน
1,050 บ. 5,000 บ.
 


สีทนความร้อน


สีทนความร้อน ซิลิคอน ซิงค์ ไพร์เมอร์  ซิลิคอน ซิงค์ ไพร์เมอร์
สีซิลิคอน ซิงค์ ที่ประกอบด้วยเรซิ่นของซิลิคอนและผงซิงค์ จึงใช้เป็นสีรองพื้นทนความร้อน สีสำหรับซ่อมแซมจุดที่ถลอกหรือรอยเชื่อมเหล็กที่เกิดการเสียหาย สามารถเตรียมพื้นผิวโดยเครื่องขัดผิว (SIS St-3) ก็เพียงพอและคุณสมบัติทนความร้อนได้ถึง 650 องศาเซลเซียส


1 แกลลอน 5 แกลลอน
7,000 บ. -
 


สีพิเศษ


สีพิเศษ อิพิคอน เอ-100 ไพร์เมอร์  อิพิคอน เอ-100 ไพร์เมอร์
สีรองพื้นผิวอลูมิเนียม ประเภทอีพ็อกซี่ ตัวทำปฏิกิริยาและผงคัดเลือกพิเศษ เพื่อการยึดเกาะที่ดีบนพื้นผิวอลูมิเนียม และอลูมิเนียมอัลลอยมีคุณสมบัติทนต่อน้ำได้ดี


1 แกลลอน 5 แกลลอน
995 บ. 3,950
 


สีพิเศษ


สีพิเศษ อิพิคอน เอส 100 ไพร์เมอร์  อิพิคอน เอส 100 ไพร์เมอร์
สีรองพื้นอีพ็อกซี่ สำหรับพื้นผิวสแตนเลส มีองค์ประกอบของเรซิ่นอีพ็อกซี่ตัวทำปฏิกิริยาและผงสีคัดเลือกพิเศษ ซึ่งจะมีคุณสมบัติที่ดีในการยึดเกาะพื้นผิวสแตนเลส ทองแดง และทองเหลือง


1 แกลลอน 5 แกลลอน
995 บ. 4,900
 


สีพิเศษ


สีพิเศษ เปอร์แมกซ์ เบอร์ 3000 เอส  เปอร์แมกซ์ เบอร์ 3000 เอส
ประกอบด้วยอนุพันธ์ของเรซิ่นอีพ็อกซี่โพลีเอไมด์และเกล็ดแก้ว มีการยึดเกาะ ความแข็ง คงทนต่อการขูดขีด อื่นๆ รวมทั้งมีความทนต่อสารเคมี น้ำเค็ม น้ำมันดิบ ด่างและกรดอ่อน ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับปกป้องโครงสร้างส่วนน้ำขึ้นน้ำลง ส่วนใต้น้ำ ภายในงานแท้งค์น้ำมัน แท้งค์น้ำ เป็นต้น สามารถที่จะพ่นด้วยเครื่องระบบไฮโดรลิค โดยให้ฟิล์มสีหนาถึง 500 ไมครอนต่อชั้น ผลิตภัณฑ์ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยต่ำ


1 แกลลอน 5 แกลลอน
3,450 บ. 17,500
 


สีพิเศษ


สีพิเศษ กัลวาไนท์ เบอร์ 200 ไพร์เมอร์  กัลวาไนท์ เบอร์ 200 ไพร์เมอร์
สีรองพื้นผิวกัลวาไนท์ ประเภทอิพ๊อกซี่ มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูงบนผิวกัลวาไนท์และทนทานต่อสภาพน้ำเค็ม


1 แกลลอน 5 แกลลอน
995 บ. 4,900
 


สีพิเศษ


สีพิเศษ กัลวาไนท์ เบอร์ 400 ไพร์เมอร์  กัลวาไนท์ เบอร์ 400 ไพร์เมอร์
สีที่ใช้สำหรับผิวกัลวาไนท์ ของโครงสร้างต่างๆที่ต้องการ การทาทับด้วยสีประเภทโพลียูรีเทนโดยเฉพาะ ให้คุณสมบัติในการยึดเกาะได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังมีความทนทานต่อน้ำเค็มได้อย่างดีเยี่ยม


1 แกลลอน 5 แกลลอน
1,750 บ. -
 


สีพิเศษ


สีพิเศษ บอนเด็กซ์ เอสเอ็กซ์  บอนเด็กซ์ เอสเอ็กซ์
สีทับหน้าประเภทโมดิฟายด์อิพ๊อกซี่และโพลีอาไมด์ ชนิดฟิล์มหนา มีความแข็ง ทนทาน ยึดเกาะ ยืดหย่นตัวได้ดี รวมถึงทนต่อสารเคมีอ่อนๆและน้ำทะเล เหมาะสำหรับงานซ่อมพื้นผิวเก่า ของงานดาดฟ้าเรือ และโครงสร้างเหล็กทั่วไป

 Standard Color
1 แกลลอน 5 แกลลอน
950 บ. 4,450 บ.
   
Special Color
1 แกลลอน 5 แกลลอน
1,150 บ. 5,400 บ.
 


สีพิเศษ


สีพิเศษ อิพิเลอร์ ทอปโคท ซี-210 อิพิเลอร์ ทอปโคท ซี-210
สีอีพ๊อกซี่สำหรับงานท่อประปา , ถังน้ำดื่มได้มาตรฐาน AWWA C-210

1 แกลลอน 5 แกลลอน
950 บ. 4,450 บ.
 


สีพิเศษ


สีพิเศษ ยูมิการ์ด เอชเอส  ยูมิการ์ด เอชเอส
สีอิพ๊อกซี่ชนิดพิเศษ เนื้อสีสูง มีความทนทานต่อแรงกระแทก การขัดถูและมีความแข็งสูง สามารถยืดหยุ่นได้ดี ทนทานต่อน้ำมัน น้ำทะเล เหมาะสำหรับงาน ถังน้ำมัน สะพานและโครงสร้างเหล็กใหม่ทั่วไป


1 แกลลอน 5 แกลลอน
1,450 บ. 6,850
 


สีพิเศษ


สีพิเศษ ยูมิการ์ด เอ็มที  ยูมิการ์ด เอ็มที
เป็นสีโมดิฟายด์อีพ็อกซี่ ที่ใช้กับพื้นผิวเปียกชื้นที่เตรียมพื้นผิวโดยใช้ระบบไฮโดรเจทฉีดล้าง และสามารถทาทับได้บนพื้นผิวที่ไม่ต้องแห้งสนิท เหมาะสำหรับพื้นผิวที่ไม่สามารถเตรียมผิวได้ดีมาก มีคุณสมบัติป้องกันการผุกร่อนได้ดี สามารถทาทับบนพื้นผิวที่มีความชื้น เช่น ท่อแก็ส และ ท่อที่มีการควบแน่น


1 แกลลอน 5 แกลลอน
1,600 บ. 7,600
 


สีพิเศษ


สีพิเศษ ยูมิการ์ด เอชเอส ซิลเวอร์  ยูมิการ์ด เอชเอส ซิลเวอร์
สีรองพื้นอิพ๊อกซี่ ชนิดเนื้อสีสูง ปกป้องการเกิดสนิมพื้นผิวโลหะได้เป็นอย่างดี ฟิลม์สีสามารถทำการยึดเกาะกับพื้นผิวเก่าที่ไม่สามารถเตรียมพื้นผิวให้สมบูรณ์ได้ ฟิลม์สีมีความแข็ง และทนการขูดขีดได้ดีและยังทนทานต่อน้ำและน้ำทะเล เหมาะสำหรับงานภายนอกของโครงสร้างเหล็ก


1 แกลลอน 5 แกลลอน
1,500 บ. 7,100
 


สีพิเศษ


สีพิเศษ ซิงค์โคลไลท์  ซิงค์โคลไลท์
เป็นสีส่วนเดียวที่สามารถให้ปริมาณสังกะสีในเนื้อฟิล์มสีได้สูงถึง 96 เปอร์เซน โดยน้ำหนัก ให้คุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนของพื้นผิวเหล็ก เเละการซ่อมผิวกัลวาไนซ์ที่มีรอยเสียหายได้อย่างดี


1 แกลลอน 5 แกลลอน
4,600 บ. -
 


สีทาพื้นคอนกรีต


สีทาพื้นคอนกรีต ไฮฟลอร์ 970 ไพร์เมอร์  ไฮฟลอร์ 970 ไพร์เมอร์
สีอีพ็อกซี่ โพลีอาไมด์ สำหรับรองพื้นคอนกรีตโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติที่ดีเลิศในด้านการยึดเกาะกับพื้นผิวคอนกรีต แข็งเหนียว ทนต่อการกระแทกและขูดขีดได้ดี


1 แกลลอน 5 แกลลอน
850 บ. 3,850
 


สีชั้นกลาง CHUGOKU


สีคลอริเนเตดรับเบอร์


สีคลอริเนเตดรับเบอร์ ราแวกซ์ อันเดอร์โค้ท  ราแวกซ์ อันเดอร์โค้ท
ประกอบด้วยคลอริเนเต็ดรับเบอร์ มีคุณสมบัติในการระเหยและแห้งโดยตัวทำละลายดีมาก ทนต่อรสภาวะอากาศ ทนต่อน้ำทะเลและคราบน้ำมัน ทนต่อสภาพการเป็นฝุ่นผง


1 แกลลอน 5 แกลลอน
690 บ. 3,450
 


สีไวนิล


สีไวนิล ซิลแวกซ์ เอสคิว  ซิลแวกซ์ เอสคิว
ประกอบด้วยเรซิ่นไวนิลและโคลทาร์ พร้อมด้วยผงอลูมิเนียมให้คุณสมบัติร่วมกันในการป้องกันน้ำและป้องกันผิวเหล็กจากการผุกร่อน


1 แกลลอน 5 แกลลอน
690 บ. 3,450
 


สีไวนิล


สีไวนิล ซิลแวกซ์ เอสคิว เค  ซิลแวกซ์ เอสคิว เค
สีประเภทไวนิลเรซินดัดแปลง มีคุณสมบัติในการกันสนิมที่ดี ทนทานต่อน้ำ รวมถึงการยึดเกาะที่ดีจึงใช้เป็นสีชั้นกลางระหว่างสีชั้นรองพื้นและสีกันเพรียง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการกันสนิมที่ดี

1 แกลลอน 5 แกลลอน
890 บ. 4,350
 


สีอีพ๊อกซี่


สีอีพ๊อกซี่ อิพิคอน อันเดอร์โค้ท  อิพิคอน อันเดอร์โค้ท
สีชั้นกลางระหว่างสีรองพื้นกับสีทับหน้า ทนทานต่อการยึดเกาะที่ดี มีความหนาฟิล์มสีสูง ทนทานต่อน้ำ, น้ำมัน และสารละลายต่างๆ เหมาะกับงานโครงสร้างของเรือ สะพานและโครงสร้างเหล็กอื่น

1 แกลลอน 5 แกลลอน
800 บ. 4,000
 


สีอีพ๊อกซี่


สีอีพ๊อกซี่ อิพิคอน อันเดอร์โค้ท เอชบี  อิพิคอน อันเดอร์โค้ท เอชบี
ประกอบด้วยอนุพันธ์ของเรซิ่นอีพ็อกซี่และโพลีอาไมด์ มีคุณสมบัติคงทนต่อการใช้งานให้การยึดเกาะที่ดี ระหว่างชั้นสีรองพื้นกับสีทับหน้า มีความหนาฟิล์มสีสูง ช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้น้อยลง ทนทานต่อน้ำ , น้ำมัน , สารละลายต่างๆได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้กับงานโครงสร้างของเรือ สะพาน โครงสร้างเหล็กอื่นๆสามารถใช้เป็นสีรองพื้นสำหรับพื้นผิวประเภท PVC และ FRP

1 แกลลอน 5 แกลลอน
850 บ. 4,150
 


สีอีพ๊อกซี่


สีอีพ๊อกซี่ อิพิคอน เอฟ-เอชบี  อิพิคอน เอฟ-เอชบี
ประกอบด้วยอนุพันธ์ของเรซิ่นอีพ็อกซี่และโพลีอาไมด์ มีผงไมกาเซียส ไอออน อ๊อกไซด์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสีให้ความหนาฟิล์มสูง มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาวะภูมิอากาศที่ดีเยี่ยมและไม่เกิดผงสีฝุ่น มีความแข็ง ความเหนียว ทนแรงกระแทก และทนทานต่อการขูดขีดได้ดี ป้องกันน้ำ น้ำมัน น้ำทะเล และสารเคมี เช่น กรดอ่อน ด่างอ่อนได้

1 แกลลอน 5 แกลลอน
980 บ. 3,850
 


สีอีพ๊อกซี่


สีอีพ๊อกซี่ อิพิคอน เอฟ-เอชเอส  อิพิคอน เอฟ-เอชเอส
สีอิพ๊อกซี่ ชนิดฟิล์มหนาและเนื้อสีมาก สามารถทนทานต่อสภาวะภูมิอากาศได้ดีเยี่ยม ไม่เกิดผงสีฝุ่น มีความแข็ง ความเหนียว ทนแรงกระแทก และทนทานต่อการขูดขีดได้ดี พร้อมทั้งสามารถป้องกันน้ำ น้ำมัน น้ำทะเลและสารเคมี เช่น กรดอ่อน ด่างอ่อน

1 แกลลอน 5 แกลลอน
1,100 บ. 4,300
 


สีอินออกานิค ซิงค์

สีอินออกานิค ซิงค์


สีอินออกานิค ซิงค์ กัลบอน เอส-เอสบี กัลบอน เอส-เอสบี
การใช้งาน : โครงสร้างเหล็กทั่วไป สะพาน ท่อ ซัพพอร์ต แทงค์ภายนอก
สี : เทา

สีประเภทออกานิค ซิงค์ ชนิดฟิลม์หนา ซึ่งมีปริมาณผงซิงค์ในฟิมล์สีที่แห้งถึง 86 % มีคุณสมบัติต้านทานการผุกร่อนตนต่อสภาวะอากาศได้ยาวนาน ทนต่อสารละลาย น้ำมั้นทนต่อการขูกขีดได้ดีเยี่ยม เหมาะกับงานถังเก็บน้ำมัน ท่อส่งความร้อนต่างๆเเละโครงสร้างเหล็กอื่นๆ


1 แกลลอน
950 บ.
 


สีอินออกานิค ซิงค์


สีอินออกานิค ซิงค์ กัลบอน เอส-เอสบี 100 กัลบอน เอส-เอสบี 100
การใช้งาน : โครงสร้างเหล็กทั่วไป สะพาน ท่อ ซัพพอร์ต แทงค์ภายนอก
สี : เทา

สีประเภทออกานิค ซิงค์ ประกอบก้วย เอทิล ซิลิเกตและผงซิงค์ ฟิลม์ชนิดหนาทนทานต่อการผุกร่อน ทนทานต่อสะภาวะอากาศได้ยาวนาน ทนทานต่อการขูดขีด เหมาะสำหรับงานังเก็บน้ำมัน ถังเก็บสมดุลน้ำ โครงเรือภายนอก ดาดฟ้าเรือ ท่อส่งความร้อนต่างๆและโครงสร้างเหล็ก


1 แกลลอน
650 บ.
 


สีโคลทาร์อีพอกซี่


สีโคลทาร์อีพ๊อกซี่


สีโคลทาร์อีพ๊อกซี่ บิสคอน เบอร์ 1000 เอ็นที บิสคอน เบอร์ 1000 เอ็นที
การใช้งาน : ใช้กับงานแท้งค์ต่างๆ ในตัวเรือ ห้องเครื่อง ท่อต่างๆ และโครงสร้างเหล็ก
สี : เทา , น้ำตาลอมแดง , เฉดสีมีจํากัด  

สีทาร์อิพ๊อกซี่ ชนิดฟอกจางแล้ว มีคุณสมบัติที่ดีด้านการยึดเกาะ ความแข็ง ทนทานต่อการขูดขีด ทนต่อสารเคมี น้ำเค็มและน้ำมันดิบ เหมาะสำหรับงานแท้งค์ต่างๆ ในตัวเรือ ห้องเครื่อง ท่อต่างๆ บริเวณที่อยู่ใต้น้ำ และโครงสร้างเหล็ก


1 แกลลอน 5 แกลลอน 
950 บ. 4500 บ. 
 


สีโคลทาร์อีพ๊อกซี่


สีโคลทาร์อีพ๊อกซี่ โคลทาร์ เบอร์ 1000 เอส โคลทาร์ เบอร์ 1000 เอส
การใช้งาน : Crude oil tank, Ballast tank, Void space, Cofferdam, Cargo hold,
: Underwater areas, other steel structures, etc
สี : Black, Brown  

สีโคลทาร์อิพ๊อกซี่ เหมาะสำหรับงานแทงค์และงานใต้น้ำ


1 แกลลอน 5 แกลลอน 
650 บ. 3,100 บ. 
 


สีโคลทาร์อีพ๊อกซี่


สีโคลทาร์อีพ๊อกซี่ โคลทาร์ เอชบี โคลทาร์ เอชบี
การใช้งาน : -
สี : Black

สีโคลทาร์อิพ๊อกซี่ ชนิดฟิลม์สีหนา
1 แกลลอน 5 แกลลอน 
750 บ. 3,700 บ. 
 


สีโคลทาร์อีพ๊อกซี่


สีโคลทาร์อีพ๊อกซี่ โคล ทาร์ เอช บี เอฟ โคล ทาร์ เอช บี เอฟ 
สีโคลทาร์อิพ๊อกซี่ เหมาะสำหรับงานแทงค์ได้มาตรฐาน JWWA K115


1 แกลลอน 5 แกลลอน 
850 บ. 4,200 บ. 
 


สีโคลทาร์อีพ๊อกซี่


สีโคลทาร์อีพ๊อกซี่ โคลทาร์อีพ๊อกซี่ 77 โคลทาร์อีพ๊อกซี่ 77
การใช้งาน : Ballast tank, Void space, Cofferdam, Cargo hold, Underwater area
: steel structure ,Concrete, etc
สี : Black, Brown  

สีโคลทาร์อิพ๊อกซี่ ความหนาสูง เหมาะสำหรับเรือลากจูงหรือชนิดงานที่อยู่ใต้น้ำหรือที่มีความชื้นสูง


1 แกลลอน 5 แกลลอน 
650 บ. 3,100 บ. 
 


สีโคลทาร์อีพ๊อกซี่


สีโคลทาร์อีพ๊อกซี่ โคลทาร์อีพ๊อกซี่ 99 โคลทาร์อีพ๊อกซี่ 99
การใช้งาน : Steel structure vessel fishing boat tug boat barge wooden boat
: concrete pond of water treatment system
สี : Black , Brown

สีโคลทาร์อิพ๊อกซี่ ความหนาสูง เหมาะสำหรับเรือลากจูง,เรือไม้,เรือประมง


1 แกลลอน 5 แกลลอน 
650 บ. 3,100 บ. 
 


ทินเนอร์


ทินเนอร์


ทินเนอร์ผสมสีกันเพรียงชูโกกุ  ทินเนอร์ผสมสีกันเพรียงชูโกกุ
CMP 11 Thinner 

ทินเนอร์ผสมสีกันเพรียงชูโกกุ Chugoku CMP 11 Thinner Antifouling thinner เป็นทินเนอร์เฉพาะ คุณภาพสูงจากชูโกกุ ใช้สำหรับผสมสีจำพวก Chronated Rubber และ สีกันเพรียง


1 แกลลอน 5 แกลลอน 
450 บ. 1,980 บ. 
 


ทินเนอร์


ทินเนอร์ผสมสีอีพ๊อกซี่ ชูโกกุ CMP 31 Thinner ทินเนอร์ผสมสีอีพ๊อกซี่ ชูโกกุ CMP 31 Thinner
ทินเนอร์ผสมสีอีพ๊อกซี่ ชูโกกุ Chugoku CMP 31 Thinner เป็นทินเนอร์เฉพาะ คุณภาพสูงจากชูโกกุ ใช้สำหรับผสมสีจำพวก สีอีพ๊อกซี่ รองพื้นอีพ๊อกซี่ สีทาพื้นอีพ๊อกซี่ และสีโคลทาร์อีพ๊อกซี่ ทุกชนิด


1 แกลลอน 5 แกลลอน 
490 บ. 2,350 บ. 
 


ทินเนอร์


ทินเนอร์ผสมสีโพลียูริเทน ชูโกกุ CMP 41 Thinner  ทินเนอร์ผสมสีโพลียูริเทน ชูโกกุ CMP 41 Thinner
ทินเนอร์ผสมสีโพลียูริเทน ชูโกกุ Chugoku CMP 41 Thinner เป็นทินเนอร์เฉพาะ คุณภาพสูงจากชูโกกุ ใช้สำหรับผสมสีจำพวก สีโพลียูริเทน ทุกชนิด


1 แกลลอน 5 แกลลอน 
520 บ. 2,550 บ. 
 


ทินเนอร์


ทินเนอร์ผสมสีไวนิลและสีกันเพรียงไวนิล ชูโกกุ   ทินเนอร์ผสมสีไวนิลและสีกันเพรียงไวนิล ชูโกกุ CMP 51 Thinner
ทินเนอร์ผสมสีไวนิลเเละสีกันเพรียงไวนิล ชูโกกุ Chugoku CMP 51 Thinner เป็นทินเนอร์เฉพาะ คุณภาพสูงจากชูโกกุ ใช้สำหรับผสมสีไวนิล สีกันเพรียงไวนิล


1 แกลลอน 5 แกลลอน 
490 บ. 2,350 บ. 
 


ทินเนอร์


ทินเนอร์ผสมสีไพรเมอร์และอินออแกนิคซิ้งก์ ทินเนอร์ผสมสีไพรเมอร์และอินออแกนิคซิ้งก์ 
ชูโกกุ CMP 61 Thinner

ทินเนอร์ผสมสีไพรเมอร์และอินออแกนิคซิ้งก์ ชูโกกุ Chugoku CMP 61 Thinner เป็นทินเนอร์เฉพาะ คุณภาพสูงจากชูโกกุ ใช้สำหรับผสมสี
ไพรเมอร์และอินออแกนิคซิ้งก์

1 แกลลอน 5 แกลลอน 
450 บ. 2,100 บ. 
 


ทินเนอร์


ทินเนอร์ ทินเนอร์ผสมสีทนความร้อน ชูโกกุ ทินเนอร์ผสมสีทนความร้อน ชูโกกุ
CMP 91 Thinner

ทินเนอร์ผสมสีทนความร้อน ชูโกกุ Chugoku CMP 61 Thinner เป็นทินเนอร์เฉพาะ คุณภาพสูงจากชูโกกุ ใช้สำหรับผสม
สีทนความร้อน

1 แกลลอน 5 แกลลอน 
450 บ. 1,980 บ. 
 


ทินเนอร์


ทินเนอร์อิพิลเลอร์ ทินเนอร์ สำหรับใช้กับสีอิพิลเลอร์ ทอปโคท ซี-210 อิพิลเลอร์ ทินเนอร์
สำหรับใช้กับสีอิพิลเลอร์ ทอปโคท ซี-210

1 แกลลอน 5 แกลลอน 
- 2,350 บ. 
 


 ช่องทางติดต่อ














































 




 กระเบื้องหลังคา
 ไม้สังเคราะห์



 ประตูหน้าต่าง
 สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ

 กระเบื้องโมเสค
 กระเบื้องดินเผา
 อิฐมวลเบา
 ฉนวนกันความร้อน

 กระเบื้องสระว่ายน้ำ
 ยาแนว

 ปูนซีเมนต์

 ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน



 กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก

 แกรนิตโต้



 กระเบื้องปูพื้น
 กระเบื้องปูผนัง
 กระเบื้องยางและไวนิล













เว็บไซด์แนะนำ



หัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
     

เวลาทำการ คลังกระเบื้อง Call Center : จันทร์- เสาร์เวลา 9.00 น. - 17.30 น.  
จัดจำหน่ายโดย .บริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 91 หมู่ 5 ถ.มหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230
เบอร์โทร : 086-304-4313 Fax : 036-379272  


Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 334