หินตกแต่ง LegendLife
Website Banner
คลิก
เลือกสินค้า

 USED BRICK

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกอารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ

TECH SPEC
 Dimensions         W5 x L17   Cm
 Thickness                1-1.2     Cm
 Weight per box           23       Kg
 Pieces per box            98      pcs กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-128 สี URBAN LOFT  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-123 สี MIDNIGHT GREY  
URBAN LOFT 
(538-128)
MIDNIGHT GREY 
(538-123)
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

 ราคา 1,198 บาท/กล่อง

 กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-129 สี BUFF BROWN  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-119 สี NIKKO BLEND
BUFF BROWN 
(538-129)
 NIKKO-BLEND
(538-119)
 ราคา 1,198 บาท/กล่อง

 ราคา 1,198 บาท/กล่อง

 กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-112 สี HAYSTACK  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-118 สี NEW YORK  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-115 สี CHAPTER ONE  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-117 สี WHITE SAND
HAYSTACK 
(538-112)
BESTNEW YORK
(538-118)
 BESTCHAPTER ONE
(538-115)
WHITE SAND
(538-117)
 ราคา 1,198 บาท/กล่อง

ราคา 1,198 บาท/กล่อง

ราคา 1,198 บาท/กล่อง

ราคา 1,198 บาท/กล่อง

 กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-116 สี VANILLA  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-114 สี CUSTOM WHITE  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-108 สี SEDONA CLAY  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-109 สี RUSTIC BLEND
VANILLA
(538-116)
BESTCUSTOM WHITE
(538-114)
SEDONA CLAY
(538-108)
RUSTIC BLEND
(538-109)
ราคา 1,198  บาท/กล่อง

 ราคา 1,498 บาท/กล่อง

 ราคา 1,198 บาท/กล่อง

ราคา 1,198 บาท/กล่อง

 กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-107 สี PEWTER GREY  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-111 สี CRAYON  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-110 สี COLONIAL BLEND  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-113 สี VIEJO BLEND
 BESTPEWTER GREY
(538-107)
 CRAYON
(538-111)
 COLONIAL BLEND
(538-110)
 VIEJO BLEND
(538-113)
 ราคา 1,198 บาท/กล่อง

 ราคา 1,198 บาท/กล่อง

 ราคา 1,198 บาท/กล่อง

 ราคา 1,198 บาท/กล่อง

 กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-101 สี MILLSAP  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-102 สี CASSIS  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-103 สี MOROCCAN SAND  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-104 สี LIGHT GREY
 MILLSAP
(538-101)
BESTCASSIS
(538-102)
 MOROCCAN SAND
(538-103)
 LIGHT GREY
(538-104)
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

ราคา 1,198 บาท/กล่อง

ราคา 1,198 บาท/กล่อง

ราคา 1,198 บาท/กล่อง

 กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-106 สี ANTIQUE RED  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-105 สี HARDFORD  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STONE AGE รหัส 538-106P สี ANTIQUE POLISHED  
 ANTIQUE RED
(538-106)
 HARTFORD
(538-105)
ANTIQUE POLISHED (538-106P)  
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

ราคา 1,198 บาท/กล่อง

ราคา 1,198 บาท/กล่อง

  TECH SPEC
 Dimensions      W8 x L25.3  Cm
 Thickness                    1     Cm
 Weight per box           23     Kg
 Pieces per box            48     pcs

 
    KING SIZE BRICK 
 
      KING SIZE BRICK  Stone Age สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบ                ธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ
             

 กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ KING SIZE BRICK รหัส 564-101 สี VIEJO BLEND  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ KING SIZE BRICK รหัส 564-102 สี MERLOT
VIEJO BLEND
(564-101) 
MERLOT
(564-102)
 ราคา 1,198 บาท/กล่อง

 ราคา 1,198 บาท/กล่อง

 กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ KING SIZE BRICK รหัส 564-103 สี REDWOOD  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ KING SIZE BRICK รหัส 564-110 สี ANTIQUE BUFF
BESTREDWOOD 
(564-103)
ANTIQUE BUFF
(564-110)
 ราคา 1,198 บาท/กล่อง

 ราคา 1,198 บาท/กล่อง


WIRE CUT BRICK

Stone Age สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ
 

TECH SPEC
 Dimensions       W5 x L17     Cm
 Thickness              1-1.2      Cm
 Weight per box        23         Kg
 Pieces per box         94         pcs

 
              


กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ KING SIZE BRICK รหัส 524-101 สี SMOKED RED กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ KING SIZE BRICK รหัส 524-103 สี NATURAL CLAY กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ KING SIZE BRICK รหัส 524-102 สี MIXED TONE กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ KING SIZE BRICK รหัส 524-106 สี CASCADE
SMOKED RED
(524-101) 
NATURAL CLAY
(524-103) 
BESTMIXED TONE
(524-102)
CASCADE
(524-106)
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

ราคา 1,198 บาท/กล่อง

ราคา 1,198 บาท/กล่อง

ราคา 1,198 บาท/กล่องRUSTIC BRICK

 STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติที่ได้ควารู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ

 TECH SPEC
 Dimensions        W10 x L20  Cm
 Thickness                  1.5     Cm
 Weight per box           21      Kg
 Pieces per box     
      50     pcs

  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ RUSTIC BRICK รหัส 556-103 สี CASCADE กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ RUSTIC BRICK รหัส 556-105 สี URBAN LOFT

CASCADE
(556-104)
URBAN LOFT
(556-105)
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

ราคา 1,198 บาท/กล่อง

 กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ RUSTIC BRICK รหัส 556-106 สี CASSIS  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ RUSTIC BRICK รหัส 556-102 สี CHARCOAL GREY
CASSIS
(556-106)
CHARCOAL GREY
(556-102)
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

ราคา 1,198 บาท/กล่อง

 กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ RUSTIC BRICK รหัส 556-103 สี MELROSE  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ RUSTIC BRICK รหัส 556-101 สี OLD CALIFORNIA  
MELROSE 
(556-103)
BESTOLD CALIFORNIA
(556-101)
   
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

ราคา 1,198 บาท/กล่อง

   


 HACKETT

Stone Age สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกอารมณ์
และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ

 
TECH SPEC
 Dimensions         W6 - 25.5 x L5 - 45    Cm
 Thickness                   2.5 - 4.5            Cm
 Weight per box               41                 Kg
 Pieces per box            Freeform           pcs 

 
กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ HACKETT รหัส 506-101 สี CARMEL MOUNTAIN กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ HACKETT รหัส 506-102 สี NEWPORT GREY
   
CARMEL MOUNTAIN
(506-101)
          NEWPORT GREY 
               (506-102)
     ราคา 1,898 บาท/กล่อง

ราคา 1,898 บาท/กล่อง

 กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ HACKETT รหัส 506-105 สี CHARDONNAY กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ HACKETT รหัส 506-106 สี CHEROKEE กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ HACKETT รหัส 506-103 สี AUTMN SUNSET กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ HACKETT รหัส 506-104 สี PEWTER GREY
           CHARDONNAY
(560-105)
CHEROKEE 
(506-106)
AUTUMN SUNSET
(506-103)
BESTPEWTER GREY
(506-104)
 ราคา 1,898 บาท/กล่อง

 ราคา 1,898 บาท/กล่อง

 ราคา 1,898 บาท/กล่อง

 ราคา 1,898 บาท/กล่อง 


  CLIFFSTONE 

Stone Age สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกอารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ


 TECH SPEC
 Dimensions         W3.6 - 16 x L14.7 - 50.5   Cm
 Thickness                     2.5 - 4                   Cm
 Weight per box                 46                      Kg
 Pieces per box               Freeform               pcs
 SAHARA
(549-101)
 ราคา 1,898 บาท/กล่อง


LIME STONE
Stone Age สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกอารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ

 TECH SPEC
 Dimensions         W4.5 - 20 x L13 - 35.5    Cm
 Thickness                          2.5                  Cm
 Weight per box                  47                   Kg
 Pieces per box              Freeform              pcs

กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ LIME STONE รหัส 510-105 สี MONTANA
MONTANA
(510-105)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ LIME STONE รหัส 510-104 สี MOJAVE  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ LIME STONE รหัส 510-102 สี SAN MARINO
MOJAVE
(510-104)
BESTSAN MARINO
(510-102)
 ราคา 1,898 บาท/กล่อง

ราคา 1,898 บาท/กล่อง

 กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ LIME STONE รหัส 510-103 สี CAVE CREEK  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ LIME STONE รหัส 510-101 สี TAUPE
 BESTCAVE CREEK 
(510-103)
 TAUPE
(510-101)
 ราคา 1,898 บาท/กล่อง

 ราคา 1,898 บาท/กล่อง HILL STONE

Stone Age สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกอารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ 

 
 TECH SPEC
 Dimensions  W15 - 28.5 x L15 - 46   Cm
 Thickness                    2.5              Cm
 Weight per box             36               Kg
 Pieces per box         Freeform          pcsกระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ HILL STONE รหัส 504-101 สี CARMEL MOUNTAIN  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ HILL STONE รหัส 504-102 สี LUCERA

CARMEL MOUNTAIN 
(504-101)
 LUCERA
(504-102)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

 ราคา 1,898 บาท/กล่อง

Weatherface

Stone Age สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติ
ที่ให้ความรู้สึกอารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ 

TECH SPEC
 Dimensions  W4 - 14.5 x L15.5 - 39    Cm
 Thickness                 2.5 - 4.5           Cm
 Weight per box             43                Kg
 Pieces per box         Freeform           pcs

 

 กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ WEATHERFACE รหัส 522-101 สี BROOKSIDE  
BESTBROOKSIDE 
(522-101)

 ราคา 1,898 บาท/กล่อง

 RUSTIC LEDGESTONE

Stone Age สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติ 
ที่ให้ความรู้สึกอารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ 


 TECH SPEC
 Dimensions  W4 - 14.5 x L15.5 - 39    Cm
 Thickness                 2.5 - 4.5           Cm
 Weight per box             43                Kg
 Pieces per box         Freeform           pcs


  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ RUSTIC LEDGESTONE รหัส 548-101 สี DAKOTA BROWN
     
DAKOTA BROWN
(548-101)
        ราคา 1,898 บาท/กล่อง

กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ RUSTIC LEDGESTONE รหัส 548-104 สี GYPSUM DUNE กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ RUSTIC LEDGESTONE รหัส 548-105 สี DESERT CANYON กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ RUSTIC LEDGESTONE รหัส 548-102 สี ALASKAN SUNSET กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ RUSTIC LEDGESTONE รหัส 548-103 สี DESERT RIDGE
 GYPSUM DUNE
(548-104)
 DESERT CANYON
(548-105)
 ALASKAN SUNSET
(548-102)
DESERT RIDGE
(548-103)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง ราคา 1,898 บาท/กล่อง ราคา 1,898 บาท/กล่อง ราคา 1,898 บาท/กล่อง
       

 


LEDGESTONE

Stone Age สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติ 
ที่ให้ความรู้สึกอารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ 
 
 
TECH SPEC
 Dimensions  W4 - 14.5 x L15.5 - 39    Cm
 Thickness                 2.5 - 4.5           Cm
 Weight per box             43                Kg
 Pieces per box         Freeform           pcs

 

กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ LEDGESTONE รหัส 512-101 สี BODEGA กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ LEDGESTONE รหัส 512-102 สี PINE TOP กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ LEDGESTONE รหัส 512-103 สี CLEARWATER กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ LEDGESTONE รหัส 512-104 สี DESERT RUST
BODEGA
(512-101)
BESTPINE TOP
(512-102)
 CLEARWATER
(512-103)
 BESTDESERT RUST
(512-104)
 ราคา 1,898 บาท/กล่อง

 ราคา 1,898 บาท/กล่อง

 ราคา 1,898 บาท/กล่อง

 ราคา 1,898 บาท/กล่อง

กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ LEDGESTONE รหัส 512-107 สี SANTA FE กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ LEDGESTONE รหัส 512-108 สี MESQUITE กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ LEDGESTONE รหัส 512-105 สี BRONZE BLEND กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ LEDGESTONE รหัส 512-106 สี WALNUT
 SANTA FE
(512-107)
 MESQUITE
(512-108)
 BRONZE BLEND
(512-105)
 WALNUT
(512-106)
 ราคา 1,898 บาท/กล่อง

 ราคา 1,898 บาท/กล่อง

 ราคา 1,898 บาท/กล่อง

 ราคา 1,898 บาท/กล่องกระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ LEDGESTONE รหัส 512-109 สี GRAND CANYON กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ LEDGESTONE รหัส 512-111 สี IRONWOOD
GRAND CANYON
(512-109)
IRONWOOD
(512-111)
    ราคา 1,898 บาท/กล่อง

  ราคา 1,898 บาท/กล่อง

    


 
 
   


MOUNTAIN LEDGESTONE

Stone Age สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติ ที่ให้ความรู้สึกอารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ 


 TECH SPEC
 Dimensions      W10 x L20 - 35.5       Cm
 Thickness                    3                  Cm
 Weight per box           38                  Kg
 Pieces per box            36                  pcs
กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ MOUNTAIN LEDGESTONE รหัส 550-107 สี GENOA SAND กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ MOUNTAIN LEDGESTONE รหัส 550-106 สี SEDONA LIGHT กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ MOUNTAIN LEDGESTONE รหัส 550-105 สี PASTEL กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ MOUNTAIN LEDGESTONE รหัส 550-104 สี KARAHARI
GENOA SAND
(550-107)
BESTSEDONA LIGHT
(550-106)
PASTEL
(550-105)
KARAHARI
(550-104)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

ราคา 1,898 บาท/กล่อง

ราคา 1,898 บาท/กล่อง

ราคา 1,898 บาท/กล่อง

กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ MOUNTAIN LEDGESTONE รหัส 550-101 สี BLACK RUNDEL กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ MOUNTAIN LEDGESTONE รหัส 550-102 สี WHITE OAK กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ MOUNTAIN LEDGESTONE รหัส 550-103 สี ANTIQURE CREAM  
BESTBLACK RUNDEL
(550-101)
WHITE OAK
(550-102)
ANTIQUE CREAM
(550-103)
 
  ราคา 1,898 บาท/กล่อง

  ราคา 1,898 บาท/กล่อง

  ราคา 1,898 บาท/กล่อง

 


กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ COBBLE STONE รหัส 540-101 สี CHARCOAL GREY
COBBLE STONE

 TECH SPEC
 Dimensions         W12 x L20    Cm
 Thickness                4.5          Cm
 Weight per box         47           Kg
 Pieces per box           -            pcs

  MIDWESTERN 

 TECH SPEC
    Dimensions        W12.5 x L7.5 - 52.8      Cm
    Thickness                   4.5                     Cm
    Weight per box            46                      Kg
    Pieces per box 
            -                        pcs

CHARCOAL GREY 
(540-101)
 
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

     
กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ DRYSTACK รหัส 570-101 สี SEDONA DRYSTACK

 TECH SPEC
 Dimensions      W15.5 x L59.2  Cm
 Thickness                 4.5         Cm
 Weight per box          50          Kg
 Pieces per box            -           pcs

กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ MIDWESTERN รหัส 560-101 สี BLACK RUNDEL  
SEDONA 
(570-101)
  BLACK RUNDEL
(560-101) 
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

 
ราคา 1,898 บาท/กล่อง


กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ DRYSTACK รหัส 534-101 สี WHITE PEARL EUROPEAN CASTLE

 TECH SPEC
 Dimensions    W9.5 - 29.5 x 
                      L19.5 - 29.5      Cm
 Thickness                  2.5        Cm
 Weight per box           45         Kg
 Pieces per box              -         pcs

 
กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ MIDWESTERN รหัส 560-103 สี CLEAR WATER กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ MIDWESTERN รหัส 560-102 สี CHARDONNAY
WHITE PEARL 
(534-101)
 
CLEAR WATER
(560-103)
CHARDONNAY
(560-102)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง


ราคา 1,898 บาท/กล่อง

ราคา 1,898 บาท/กล่อง

กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ WEATHERFACE+HACKETT รหัส 516-101 สี GLACIER VALLEY WEATHERFACE +
HACKETT


TECH SPEC
 Dimensions           W7 - 25 x 
                             L5 - 45      Cm
 Thickness              2.5 - 4.5     Cm
 Weight per box           45         Kg
 Pieces per box             -          pcs

 
   
GLACIER VALLEY 
(516-101)
     
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

     
กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ LIMESTONS+HACKETT รหัส 516-102 สี CHEROKEE WHITE LIMESTONS + HACKETT

 TECH SPEC
 Dimensions        W6 - 25.5 x 
                           L5 - 45        Cm
 Thickness            2.5 - 4.5       Cm
 Weight per box        45            Kg
 Pieces per box           -            pcs

   
CHEROKEE WHITE
(516-102)
     
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

     

ACCESSORIES

 กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ ACCESSORIES รหัส KEY-10 สี KEYSTONE  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ ACCESSORIES รหัส CAP-19 สี CAPSTONE PEAKED กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ ACCESSORIES รหัส CAP-27 สี CAPSTONE PEAKED   กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ ACCESSORIES รหัส CAP-WALL สี CAPWALL
KEYSTONE
(KEY-10)
CAPSTONE PEAKED
(CAP-19)
CAPSTONE PEAKED
(CAP-27)
CAPWALL
(CAP-WALL)
       
 กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ ACCESSORIES รหัส CHARTRIM-L,R สี CHATEAU TRIM  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ ACCESSORIES รหัส CHARTRIM-ST สี CHATEAU TRIM  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ ACCESSORIES รหัส EBOX สี EBOX  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ ACCESSORIES รหัส HEART-20X13 สี HEARTSTONE
CHATEAU TRIM 
(CHARTRIM-L,-CHARTRIM-R)
CHATEAU TRIM 
(CHARTRIM-ST)
EBOX (EBOX)
HEARTSTONE 
(HEART-20×13)
       
 กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ ACCESSORIES รหัส HEART-20X19 สี HEARTSTONE  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ ACCESSORIES รหัส KEY-12 สี KEYSTONE  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ ACCESSORIES รหัส LBOX สี LIGHT BOX TRIM  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ ACCESSORIES รหัส TRIMST สี TRIM-STONE
HEARTHSTONE
(HEART-20×19)
KEYSTONE
(KEY-12)
LIGHT BOX TRIM
(LBOX)
TRIM-STONE
(TRIMST)
       
 กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ ACCESSORIES รหัส GARDEN SERIES,WATER G สี WATER FAUCET  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ ACCESSORIES รหัส WATER สี WATER FAUCET  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ ACCESSORIES รหัส WINSTILL-16 สี WINDOW SILL  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ ACCESSORIES รหัส WINSTILL-17 สี WINDOW SILL
WATER FAUCET
(GARDEN SERIES) (WATER-G)
WATER FAUCET
(WATER)
WINDOW SILL
(WINSTILL-16)
WINDOW SILL
(WINSTILL-17)
       

STRAIGHT PATTERN

กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STRAIGHT PATTERN รหัส SP-01 สี CHARCOAL กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STRAIGHT PATTERN รหัส SP-02 สี GRANITE กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STRAIGHT PATTERN รหัส SP-04 สี CREAM
CHARCOAL
(SP-01)
GRANITE
(SP-02)
CREAM
(SP-04)
ราคา 680 บาท/กล่อง

ราคา 680 บาท/กล่อง

ราคา 680 บาท/กล่อง

กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STRAIGHT PATTERN รหัส SP-05 สี TERRA COTTA กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STRAIGHT PATTERN รหัส SP-01 สี MIXED TONE
Straight Pattern

Size: 1.20 x 0.4 m x 3.8  cm
Coverage:    2            pcs/sqm
Weight:       29             kg/pc


TERRA COTTA
(SP-05)
MIXED TONE
(SP-00)
 
ราคา 850 บาท/กล่อง

ราคา 850 บาท/กล่อง
 
 

FAN PATTERN

กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STRAIGHT PATTERN รหัส FP-01 สี CHARCOAL กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STRAIGHT PATTERN รหัส FP-02 สี GRANITE กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STRAIGHT PATTERN รหัส FP-04 สี CREAM
CHARCOAL
(FP-01)
GRANITE
(FP-02)
CREAM
(FP-04)
ราคา 820 บาท/กล่อง ราคา 820 บาท/กล่อง ราคา 820 บาท/กล่อง
 กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ STRAIGHT PATTERN รหัส FP-00 สี MIXED TONE    
Fan Pattern

Size:     1.31 x 0.4 m x 3.8   cm
Coverage:          2           pcs/sqm
Weight:             31           kg/pc
   
MIXED TONE
(FP-00)
   
ราคา 960 บาท/กล่อง    
 

CIRCULAR PATTERN
 
 กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ CIRCULAR PATTERN รหัส CP-00 สี MIXED TONE  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ CIRCULAR PATTERN รหัส CP-01 สี CHARCOAL  กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ CIRCULAR PATTERN รหัส CP-02 สี GRANITE
MIXED TONE
(CP-00)
CHARCOAL
(CP-01)
GRANITE
(CP-02)
ราคา 1,480 บาท/กล่อง ราคา 1,480 บาท/กล่อง ราคา 1,480 บาท/กล่อง
 กระเบื้องตกแต่งพื้น ตรา Legend Life Tile ซีรีย์ CIRCULAR PATTERN รหัส CP-04 สี CREAM    
Circular Pattern

Size:    1.30 x 0.65 m x 3.8   cm
Coverage:  1 set (2pcs)/1.7  sqm
Weight:             100            kg/pc
 
CREAM
(CP-04)
   
ราคา 1,750 บาท/กล่อง

     STEP 1

ให้นำหินแต่ละก้อนมาวางบนพื้นจัดวางให้ได้ภาพสำเร็จรูปทรงสันฐาน ของหินให้ดูเข้ากัน เนียนเน้นธรรมชาติตามต้องการนำหินที่มีขนาดหรือสีคล้ายกับมาจัดเรียงอยู่เคียงกัน

เทคนิค

อย่าให้รอยต่อแนวดิ่งของหินแต่ละก้อนมาอยู่ตรงกันเกิน 3 แถวแนวดิ่งหรือพยามให้รอยต่อแนวดิ่งของหินที่จัดเรียงมีส่วนสูงไม่เกินความสูงของหินก้อนที่ใหญ่ที่สุด 

STEP 2

สเปรย์ด้านหลังหินให้ชุ่มด้วยน้ำโบกด้วยโมดิฟายเมอร์ดาร์ หนา 1/2" ให้ทั่วด้านหลังหินจากนั้นจึงติดตั้งโดยออกแรงกดหรือใช้ด้านฆ้อนเคาะหินแต่ละก้อนด้วย

เทคนิค

การติดตั้งให้เริ่มจากด้านล่างขึ้นบนในกรณีมีมุมเสาให้เริ่มจากตัวเข้ามุมก่อนเสมอกรณีปูนเลอะให้ใช้แปรงทำความสะอาดแห้ง
   STEP 3

เมื่อจัดเรียงหินในขั้นตอนที่ 2 แล้วให้ใช้ปูนมอร์ตาร์ Type S ซึ่งบรรจุอยู่ในถุงเกราท์มาบีบใส่ลงในช่องว่างระหว่างก้อนหินทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ให้ขูดปูนส่วนทีเกินออกแล้วใช้แปรงขนแข็งทำความสะอาดอีกครั้ง

เทคนิค

สามารถผสม Oxide pigment ลงในปูน มอร์ตาร์เพื่อให้ได้สีเกราท์ตามต้องการ
สโตน เอจ ขอแนะนำ ถุงมือเกราท์ เลเจนท์ สโตนคุ้มค่า ทาทานต่อการใช้งาน
สโตน เอจ หินเทียมเลียนแบบธรรมชาติ ที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ
 ช่องทางติดต่อ


 
 กระเบื้องหลังคา
 ไม้สังเคราะห์ ประตูหน้าต่าง
 สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ

 กระเบื้องโมเสค
 กระเบื้องดินเผา
 อิฐมวลเบา
 ฉนวนกันความร้อน

 กระเบื้องสระว่ายน้ำ
 ยาแนว

 ปูนซีเมนต์

 ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก

 แกรนิตโต้ กระเบื้องปูพื้น
 กระเบื้องปูผนัง
 กระเบื้องยางและไวนิล

เว็บไซด์แนะนำหัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
     

เวลาทำการ คลังกระเบื้อง Call Center : จันทร์- เสาร์เวลา 9.00 น. - 17.30 น.  
จัดจำหน่ายโดย .บริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 91 หมู่ 5 ถ.มหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230
เบอร์โทร : 086-304-4313 Fax : 036-379272  


Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 386