หินตกแต่ง LegendLife
Website Banner
คลิก
เลือกสินค้า
กระเบื้องลายโบราณ ราคาถูกฉนวนกันความร้อน ราคาถูก USED BRICK

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกอารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ
 
TECH SPEC

 Dimensions         W5 x L17  Cm
 Thickness                1-1.2   Cm
 Weight per box           23     Kg
 Pieces per box            98     pcs


     
URBAN LOFT 
(538-128)
MIDNIGHT GREY 
(538-123)
 ราคา - บาท/กล่อง

 ราคา - บาท/กล่อง

   
BUFF BROWN 
(538-129)
 NIKKO-BLEND
(538-119)
 ราคา - บาท/กล่อง

 ราคา - บาท/กล่อง

       
HAYSTACK 
(538-112)
NEW YORK
(538-118)
CHAPTER ONE
(538-115)
WHITE SAND
(538-117)
 ราคา - บาท/กล่อง

 ราคา - บาท/กล่อง

 ราคา - บาท/กล่อง

 ราคา - บาท/กล่อง

       
VANILLA
(538-116)
CUSTOM WHITE
(538-114)
SEDONA CLAY
(538-108)
RUSTIC BLEND
(538-109)
 ราคา - บาท/กล่อง

 ราคา - บาท/กล่อง

 ราคา - บาท/กล่อง

 ราคา - บาท/กล่อง

       
 PEWTER GREY
(538-107)
 CRAYON
(538-111)
 COLONIAL BLEND
(538-110)
 VIEJO BLEND
(538-113)
 ราคา - บาท/กล่อง

 ราคา - บาท/กล่อง

 ราคา - บาท/กล่อง

 ราคา - บาท/กล่อง

       
 MILLSAP
(538-101)
 CASSIS
(538-102)
 MOROCCAN SAND
(538-103)
 LIGHT GREY
(538-104)
 ราคา - บาท/กล่อง

 ราคา - บาท/กล่อง

 ราคา - บาท/กล่อง

 ราคา - บาท/กล่อง

       
 ANTIQUE RED
(538-106)
 HARTFORD
(538-105)
 ANTIQUE POLISHED
(538-106P)
 
 ราคา - บาท/กล่อง

 ราคา - บาท/กล่อง

 ราคา - บาท/กล่อง

 


 TECH SPEC
 Dimensions      W8 x L25.3  Cm
 Thickness                    1     Cm
 Weight per box           23     Kg
 Pieces per box            48     pcs

    KING SIZE BRICK 
 
      KING SIZE BRICK  ston age สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบ                ธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ
             
   
VIEJO BLEND
(564-101) 
MERLOT
(564-102)
 ราคา - บาท/กล่อง

 ราคา - บาท/กล่อง

   
REDWOOD 
(564-103)
ANTIQUE BUFF
(564-110)
 ราคา - บาท/กล่อง

 ราคา - บาท/กล่อง

WIRE CUT BRICK

Stone Age สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ
 
 TECH SPEC
 Dimensions       W5 x L17     Cm
 Thickness              1-1.2      Cm
 Weight per box        23         Kg
 Pieces per box         94         pcs
 

SMOKED RED
(524-101) 
NATURAL CLAY
(524-103) 
 MIXED TONE
(524-102)
CASCADE
(524-106)
ราคา - บาท/กล่อง

ราคา - บาท/กล่อง

ราคา - บาท/กล่อง

ราคา - บาท/กล่อง


RUSTIC BRICK

 STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติที่ได้ควารู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ

TECH SPEC

 Dimensions        W10 x L20  Cm
 Thickness                  1.5     Cm
 Weight per box           21     Kg
 Pieces per box            50    pcs 

 

 

CASCADE
(556-104)
URBAN LOFT
(556-105)
ราคา - บาท/กล่อง

ราคา - บาท/กล่อง

   
CASSIS
(556-106)
CHARCOAL GREY
(556-102)
ราคา - บาท/กล่อง

ราคา - บาท/กล่อง

     
MELROSE 
(556-103)
OLD CALIFORNIA
(556-101)
   
ราคา - บาท/กล่อง

ราคา - บาท/กล่อง

   


 HACKETT

Stone Age สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกอารมณ์
และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ

 
 TECH SPEC
 Dimensions         W6 - 25.5 x L5 - 45    Cm
 Thickness                   2.5 - 4.5            Cm
 Weight per box               41                 Kg
 Pieces per box            Freeform           pcs 

   
 CARMEL MOUNTAIN
(506-101)
          NEWPORT GREY 
               (506-102)
     ราคา - บาท/กล่อง ราคา - บาท/กล่อง
 
           CHARDONNAY
(560-105)
CHEROKEE 
(506-106)
AUTUMN SUNSET
(506-103)
PEWTER GREY
(506-104)
 ราคา - บาท/กล่อง  ราคา - บาท/กล่อง  ราคา - บาท/กล่อง  ราคา - บาท/กล่อง


 


  CLIFFSTONE 

Stone Age สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกอารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ

TECH SPEC

 Dimensions         W3.6 - 16 x L14.7 - 50.5    Cm
 Thickness                     2.5 - 4                    Cm
 Weight per box                 46                      Kg
 Pieces per box               Freeform               pcs 


SAHARA
(549-101)
 ราคา - บาท/กล่อง

LIME STONE

Stone Age สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกอารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ
TECH SPEC
 Dimensions         W4.5 - 20 x L13 - 35.5    Cm
 Thickness                          2.5                  Cm
 Weight per box                  47                   Kg
 Pieces per box              Freeform              pcs 

MONTANA
(510-105)
ราคา - บาท/กล่อง 
   
MOJAVE
(510-104)
SAN MARINO
(510-102)
 ราคา - บาท/กล่อง  ราคา - บาท/กล่อง
   
 CAVE CREEK 
(510-103)
 TAUPE
(510-101)
 ราคา - บาท/กล่อง  ราคา - บาท/กล่อง


 HILL STONE

Stone Age สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกอารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ 

 
TECH SPEC
 Dimensions  W15 - 28.5 x L15 - 46 Cm
 Thickness                    2.5            Cm
 Weight per box             36             Kg
 Pieces per box         Freeform        pcs
 


 

CARMEL MOUNTAIN 
(504-101)
 LUCERA
(504-102)
ราคา - บาท/กล่อง
 ราคา - บาท/กล่อง


Weatherface

Stone Age สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติ
ที่ให้ความรู้สึกอารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ 

TECH SPEC

 Dimensions  W4 - 14.5 x L15.5 - 39    Cm
 Thickness                 2.5 - 4.5           Cm
 Weight per box             43                Kg
 Pieces per box         Freeform           pcs


   
BROOKSIDE 
(522-101)

 ราคา - บาท/กล่อง  RUSTIC LEDGESTONE

Stone Age สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติ 
ที่ให้ความรู้สึกอารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ 

 TECH SPEC
 Dimensions  W4 - 14.5 x L15.5 - 39    Cm
 Thickness                 2.5 - 4.5           Cm
 Weight per box             43                Kg
 Pieces per box         Freeform           pcs

   
     
DAKOTA BROWN
(548-101)
        ราคา - บาท/กล่อง
       
 GYPSUM DUNE
(548-104)
 DESERT CANYON
(548-105)
 ALASKAN SUNSET
(548-102)
DESERT RIDGE
(548-103)
ราคา - บาท/กล่อง ราคา - บาท/กล่อง ราคา - บาท/กล่อง ราคา - บาท/กล่อง
       

 

LEDGESTONE

Stone Age สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติ 
ที่ให้ความรู้สึกอารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ 
 
 TECH SPEC
 Dimensions  W4 - 14.5 x L15.5 - 39    Cm
 Thickness                 2.5 - 4.5           Cm
 Weight per box             43                Kg
 Pieces per box         Freeform           pcs


       
BODEGA
(512-101)
PINE TOP
(512-102)
 CLEARWATER
(512-103)
 DESERT RUST
(512-104)
 ราคา - บาท/กล่อง  ราคา - บาท/กล่อง  ราคา - บาท/กล่อง  ราคา - บาท/กล่อง
       
 SANTA FE
(512-107)
 MESQUITE
(512-108)
 BRONZE BLEND
(512-105)
 WALNUT
(512-106)
 ราคา - บาท/กล่อง  ราคา - บาท/กล่อง  ราคา - บาท/กล่อง  ราคา - บาท/กล่อง


   
 GRAND CANYON
(512-109)
 IRONWOOD
(512-111)
    ราคา - บาท/กล่อง
  ราคา - บาท/กล่อง
    


 
 
   

MOUNTAIN LEDGESTONE

Stone Age สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียบแบบธรรมชาติ ที่ให้ความรู้สึกอารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ 

 
TECH SPEC
 Dimensions      W10 x L20 - 35.5       Cm
 Thickness                    3                  Cm
 Weight per box           38                  Kg
 Pieces per box            36                  pcs       
GENOA SAND
(550-107)
SEDONA LIGHT
(550-106)
PASTEL
(550-105)
KARAHARI
(550-104)
ราคา - บาท/กล่อง ราคา - บาท/กล่อง ราคา - บาท/กล่อง ราคา - บาท/กล่อง
       
BLACK RUNDEL
(550-101)
WHITE OAK
(550-102)
ANTIQUE CREAM
(550-103)
 
  ราคา - บาท/กล่อง   ราคา - บาท/กล่อง   ราคา - บาท/กล่อง  


  COBBLE STONE

TECH SPEC

 Dimensions         W12 x L20      Cm
 Thickness                4.5            Cm
 Weight per box         47             Kg
 Pieces per box           -              pcs

 
   
CHARCOAL GREY 
(540-101)
     
ราคา - บาท/กล่อง      
  DRYSTACK

TECH SPEC
 Dimensions        W15.5 x L59.2  Cm
 Thickness                 4.5           Cm
 Weight per box          50            Kg
 Pieces per box            -             pcs


   
SEDONA 
(570-101)
   BLACK RUNDEL
(560-101)
 
CHARDONNAY
(560-102)
 
ราคา - บาท/กล่อง      
  EUROPEAN CASTLE

 TECH SPEC
 Dimensions    W9.5 - 29.5 x
                      L19.5 - 29.5        Cm
 Thickness                  2.5          Cm
 Weight per box           45           Kg
 Pieces per box              -           pcs

   
WHITE PEARL 
(534-101)
 
CLEAR WATER
(560-103)
 
 
ราคา - บาท/กล่อง      
  WEATHERFACE +
HACKETT


TECH SPEC
 Dimensions              W7 - 25 x
                                L5 - 45     Cm
 Thickness                 2.5 - 4.5    Cm
 Weight per box              45        Kg
 Pieces per box                 -        pcs


   
GLACIER VALLEY 
(516-101)
     
ราคา - บาท/กล่อง      
  LIMESTONS + HACKETT

TECH SPEC
 Dimensions        W6 - 25.5 x
                          L5 - 45    Cm
 Thickness                 2.5 - 4.5    Cm
 Weight per box              45        Kg
 Pieces per box                 -        pcs

   
CHEROKEE WHITE
(516-102)
     
ราคา - บาท/กล่อง      

       
 BLACK RUNDEL
(560-101)
 CHARDONNAY
(560-102)
 

 
 ราคา - บาท/กล่อ
 ราคา - บาท/กล่อง
   
  MIDWESTERN

TECH SPEC
 Dimensions        W12.5 x L7.5 - 52.8      Cm
 Thickness                   4.5                     Cm
 Weight per box            46                      Kg
 Pieces per box                 -                    pcs

 
CLEAR WATER
(560-103)
     
 ราคา - บาท/กล่อง

   

 ช่องทางติดต่อ


 
 กระเบื้องหลังคา
 ไม้สังเคราะห์ ประตูหน้าต่าง
 สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ

 กระเบื้องโมเสค
 กระเบื้องดินเผา
 อิฐมวลเบา
 ฉนวนกันความร้อน

 กระเบื้องสระว่ายน้ำ
 ยาแนว

 ปูนซีเมนต์

 ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก

 แกรนิตโต้ กระเบื้องปูพื้น
 กระเบื้องปูผนัง
 กระเบื้องยางและไวนิล

เว็บไซด์แนะนำหัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
     

เวลาทำการ คลังกระเบื้อง Call Center : จันทร์- เสาร์เวลา 9.00 น. - 17.30 น.  
จัดจำหน่ายโดย .บริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 91 หมู่ 5 ถ.มหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230
เบอร์โทร : 086-304-4313 Fax : 036-379272  


Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 386