ไม้สังเคราะห์ โอฬาร (Oranvanich)
Website Banner
คลิก
เลือกสินค้า      
           
                         
oranvanich
ไม้สังเคราะห์ ตราโอฬาร
1. ไม้ฝา ตราโอฬาร

ไม้ฝาตราโอฬาร ORAN WALLING PLANK หรือ ไม้ผนัง มีลักษณะเหมือนไม้แต่ได้เปรียบกว่าการใช้ไม้จริง ไม้ฝาโอฬาร ถูกออกแบบให้มีลักษณะเหมือนไม้ทั้งลวดลาย และ สีสัน มีให้เลือกทั้ง ไม้ฝาลายสน และไม้ฝาลายซีด้าร์ อีกทั้งไม่ประสบ ปัญหา เรื่องปลวก และ แมลง เหมาะสมกับการก่อสร้างเพราะมีความ ทนทาน ติดตั้งง่าย นำไปใช้งานได้ง่าย และประหยัดกว่าการใช้ไม้ฝาจริง

    ลายไม้ฝา
ไม้ฝาลายสน ตราโอฬาร ไม้ฝา ลายสน
PINE PATTERN
 
ไม้ฝาลายซีด้าร์ ตราโอฬาร ไม้ฝา ลายซีด้าร์
CEDAR PATTERN
 


 รายการสีไม้ฝา ตราโอฬาร  ขนาด  น้ำหนัก  ราคา 
 ไม้ฝาตราโอฬาร สีธรรมชาติ
สีธรรมชาติ
0.8 x 15 x 300
5.4
55 บาท/ผ.
0.8 x 15 x 400
7.2 78 บาท/ผ.
0.8 x 20 x 300
7.2 78 บาท/ผ.
0.8 x 20 x 400
9.6 95 บาท/ผ.
ไม้ฝาตราโอฬาร สีโอ๊ค
สีโอ๊ค 
ไม้ฝาตราโอฬาร สีสักอำพัน
สีสักอำพัน
ไม้ฝาตราโอฬาร สีเทาเมฆา
สีเทาเมฆา
ไม้ฝาตราโอฬาร สีทรายแก้ว
สีทรายแก้ว
0.8 x 15 x 300
5.4
 75 บาท/ผ.
0.8 x 15 x 400
 7.2
 95 บาท/ผ.
0.8 x 20 x 300
 7.2
 95 บาท/ผ.
0.8 x 20 x 400
 9.6
 130 บาท/ผ.
ไม้ฝาตราโอฬาร สีมะฮอกกานี  
สีมะฮอกกานี 
ไม้ฝาตราโอฬาร สีสักทองล้านนา
สีสักทองล้านนา
  ไม้ฝาตราโอฬาร สีวอลนัท
สีวอลนัท
0.8 x 15 x 300
5.4
 78 บาท/ผ.
0.8 x 15 x 400
7.2
 98 บาท/ผ.
0.8 x 20 x 300
7.2
 98 บาท/ผ.
 0.8 x 20 x 400
9.6
 135 บาท/ผ.
ไม้ฝาตราโอฬาร สีน้ำตาลมะค่า
สีน้ำตาลมะค่า
0.8 x 15 x 300
5.4
 80 บาท/ผ.
0.8 x 15 x 400
7.2
 103 บาท/ผ.
0.8 x 20 x 300
7.2
 100 บาท/ผ.
 0.8 x 20 x 400
9.6
 138 บาท/ผ.
ไม้ฝาตราโอฬาร สีสักทอง
ไม้สักทอง
0.8 x 15 x 300
5.4
 85 บาท/ผ.
0.8 x 15 x 400
 7.2
 105 บาท/ผ.
0.8 x 20 x 300
 7.2
 115 บาท/ผ.
0.8 x 20 x 400
 9.6
 165 บาท/ผ.


2. ไม้ระแนง ตราโอฬาร


ไม้ระแนงตราโอฬาร ORAN STRIP เป็นไม้ประยุกติ์ สามารถใช้งานได้หลายแบบ ทั้งไม้ระแนงรั้ว ระแนงฝ้า ระแนงบังตา ระแนงบังแดด ซึ่งไม้ระแนงตราโอฬารมีลักษณะและลวดลายเหมือนไม้จริง แต่ได้เปรียบกว่าการใช้ไม้จริง ไม้ระแนงโอฬาร ถูกออกแบบให้มีความรู้สึก และผิวสัมผัสของไม้ ได้สมจริง อีกทั้งไม่ประสบ ปัญหา เรื่องปลวก และ แมลง เหมาะสมกับการตกแต่งได้เป็นอย่างดี เพราะมีความทนทาน ติดตั้งง่าย นำไปใช้งานได้ง่าย และประหยัดกว่าการใช้ไม้จริง

    ลายไม้ระแนง
ไม้ระแนงขอบตรง ตราโอฬาร ไม้ระแนง รุ่นขอบตรง ลายสน
STRAIGHT EDGE /
PINE   PATTERN รายการสี ไม้ระแนง ตราโอฬาร  ขนาด  น้ำหนัก  ราคา 
ไม้ระแนงขอบตรง ตราโอฬาร สีธรรมชาติ
สีธรรมชาติ
0.8 x 5 x 300
1.87 25 บาท/ผ.
0.8 x 7.5 x 300
2.8 34 บาท/ผ.
ไม้ระแนงขอบตรง ตราโอฬาร สีทรายแก้ว
สีทรายแก้ว
0.8 x 7.5 x 300
 2.8
 42 บาท/ผ.
ไม้ระแนงขอบตรง ตราโอฬาร สีรองพื้นโอ๊ค
รองพื้นโอ๊ค
 0.8 x 7.5 x 300
2.8
 45 บาท/ผ.
ไม้ระแนงขอบตรง ตราโอฬาร สีโอ๊ค
สีโอ๊ค
 0.8 x 7.5 x 400
2.8
 48 บาท/ผ.
ไม้ระแนงขอบตรง ตราโอฬาร สีมะฮอกกานี   
สีมะฮอกกานี   
ไม้ระแนงขอบตรง ตราโอฬาร สีเทาเมฆา
สีเทาเมฆา
   ไม้ระแนงขอบตรง ตราโอฬาร สีวอทนัท
   สีวอลนัท 
0.8 x 5 x 300
 1.87
 38 บาท/ผ.
0.8 x 7.5 x 300
 2.8
 50 บาท/ผ.


    ลายไม้ระแนง
ไม้ระแนงลบเหลี่ยม ตราโอฬาร ไม้ระแนง รุ่นลบเหลี่ยม แบบเรียบ
V-CUT / SMOOTH  รายการสี ไม้ระแนง ตราโอฬาร  ขนาด  น้ำหนัก  ราคา 
ไม้ระแนงลบเเหลี่ยม ตราโอฬาร สีธรรมชาติ
สีธรรมชาติ
0.8 x 7.5 x 300
2.8 53 บาท/ผ.
0.8 x 10 x 300
3.6 58 บาท/ผ.
ไม้ระแนงลบเหลี่ยม ตราโอฬาร สีทรายแก้ว
สีทรายแก้ว
0.8 x 7.5 x 300
 2.8
 58 บาท/ผ.
ไม้ระแนงลบเหลี่ยม ตราโอฬาร สีรองพื้นโอ๊ค
รองพื้นโอ๊ค
 0.8 x 7.5 x 300
2.8
 60 บาท/ผ.
ไม้ระแนงลบเหลี่ยม ตราโอฬาร สีโอ๊ค
สีโอ๊ค
 0.8 x 7.5 x 400
2.8
 63 บาท/ผ.
ไม้ระแนงลบเหลี่ยม ตราโอฬาร สีมะฮอกกานี   
สีมะฮอกกานี    
ไม้ระแนงลบเหลี่ยม ตราโอฬาร สีเทาเมฆา
สีเทาเมฆา
   ไม้ระแนงลบเหลี่ยม ตราโอฬาร สีวอลนัท
   สีวอลนัท 
0.8 x 7.5 x 300
 2.8
 65 บาท/ผ.
0.8 x 10 x 300
 3.6
 60 บาท/ผ.3. ไม้รั้ว ตราโอฬาร

ไม้รั้วตราโอฬาร ORAN FENCE WOOD เป็นไม้สำหรับตกแต่งรั้วของบ้าน เป็นไม้ที่มีความแข็งแกร่ง ทนแดด ทนฝน และทนต่อการผุกกร่อนได้ดี ซึ่งไม้รั้วตราโอฬารมีลักษณะและลวดลายเหมือนไม้จริง แต่ได้เปรียบกว่าการใช้ไม้จริง ไม้รั้วโอฬาร ถูกออกแบบให้มีความรู้สึก และผิวสัมผัสของไม้ ได้สมจริง อีกทั้งไม่ประสบ ปัญหา เรื่องปลวก และ แมลง เหมาะสมกับการตกแต่งรั้วของบ้าน และมีให้เลือก ทั้งไม้รั้วหัวโค้ง และไม้รั้วหัวเรียบ ทนทาน ติดตั้งง่าย นำไปใช้งานได้ง่าย และประหยัดกว่าการใช้ไม้จริง

    ลายไม้รั้ว
ไม้รั้ว หัวโค้งแบบเรียบ ตราโอฬาร ไม้รั้ว หัวโค้งมน แบบเรียบ
CLASSIC / SMOOTH  รายการสี ไม้รั้ว ตราโอฬาร  ขนาด  น้ำหนัก  ราคา 
ไม้รั้วหัวโค้งมน ตราโอฬาร สีธรรมชาติ
สีธรรมชาติ
1.2 x 10 x 100
1.6 38 บาท/ผ.
1.2 x 10 x 150 2.4 52 บาท/ผ.
1.5 x 10 x 100
2.4 50 บาท/ผ.
1.5 x 10 x 150
3.6 70 บาท/ผ.
ไม้รั้วหัวโค้งมน สีทรายแก้ว ตราโอฬาร
สีทรายแก้ว
1.2 x 10 x 100
1.6  46 บาท/ผ.
1.2 x 10 x 150
2.4 60 บาท/ผ.
1.5 x 10 x 100
2.4 55 บาท/ผ.
1.5 x 10 x 150
3.6 80 บาท/ผ.
 ไม้รั้วหัวโค้งมน สีวอลนัท ตราโอฬาร
สีวอลนัท
1.2 x 10 x 100
1.6
50 บาท/ผ.
1.2 x 10 x 150
2.4 65 บาท/ผ.    ลายไม้รั้ว
ไม้รั้วหัวเรียบ แบบเรียบ ตราโอฬาร ไม้รั้ว หัวเรียบ แบบเรียบ
SQUARE CUT EDGE
/SMOOTH
 
 รายการสี ไม้รั้ว ตราโอฬาร  ขนาด  น้ำหนัก  ราคา 
ไม้รั้ว หัวเรียบ แบบเรียบ สีธรรมชาติ ตราโอฬาร
สีธรรมชาติ
1.2 x 10 x 100
1.6 30 บาท/ผ.
1.2 x 10 x 150
2.4 40 บาท/ผ.
1.2 x 10 x 300 4.5 82 บาท/ผ.
1.5 x 10 x 100
2.4 40 บาท/ผ.
1.5 x 10 x 150
3.6 60 บาท/ผ.
ไม้รั้ว หัวเรียบ แบบเรียบ สีทรายแก้ว ตราโอฬาร
สีทรายแก้ว 
1.2 x 10 x 100
1.6 40 บาท/ผ.
1.2 x 10 x 150
2.4 50 บาท/ผ.
1.5 x 10 x 100
2.4 45 บาท/ผ.
1.5 x 10 x 150
3.6 60 บาท/ผ.
 ไม้รั้ว หัวเรียบ แบบเรียบ สีโอ๊ค ตราโอฬาร
สีโอ๊ค
 1.2 x 10 x 300
4.5
105 บาท/ผ.     ลายไม้รั้ว
ไม้รั้ว หัวเรียบ ลายเสี้ยน ตราโอฬาร ไม้รั้ว หัวเรียบ ลายเสี้ยน
SQUARE CUT EDGE
/ GRAIN   PATTERN

 
 รายการสี ไม้รั้ว ตราโอฬาร  ขนาด  น้ำหนัก  ราคา 
ไม้รั้ว หัวเรียบ แบบเสี้ยน สีธรรมชาติ ตราโอฬาร
สีธรรมชาติ
1.5 x 10 x 300
6.7 135 บาท/ผ.
ไม้รั้ว หัวเรียบ แบบเสี้ยน สีทรายแก้ว ตราโอฬาร
สีทรายแก้ว
1.5 x 10 x 300
6.7 150 บาท/ผ.
ไม้รั้ว หัวเรียบ ลายเสี้ยน สีโอ๊ค ตราโอฬาร
สีโอ๊ค
 1.2 x 10 x 300
4.5
105 บาท/ผ. 

4.ไม้เชิงชาย ตราโอฬาร

ไม้เชิงชายตราโอฬาร ORAN EAVES ไม้สำหรับตกแต่ง เป็นไม้ที่ปิดปลายจันทันหรือปลายกระเบื้องหลังคา ใช้เพื่อบดบัง ความไม่เรียบร้อยของวัสดุมุงหลังคา เป็นไม้ที่สามารถทนต่อทุกสภาพอากาศ ไม่โกงงอ ไม่หดตัว สะดุดตา ตลอดชายหลังคา ซึ่งไม้เชิงชายตราโอฬารมีลักษณะและลวดลายเหมือนไม้จริง แต่ได้เปรียบกว่าการใช้ไม้จริง ไม้เชิงชายโอฬาร ถูกออกแบบให้มีความรู้สึก และผิวสัมผัสของไม้ ได้สมจริง อีกทั้งไม่ประสบ ปัญหา เรื่องปลวก และ แมลง เหมาะสมกับการตกแต่ง หรือปิดบังชายหลังคา และมีให้เลือก ทั้งไม้เชิงชาย ลบเหลี่ยม และไม้เชิงชาย แบบดับเบิ้ล ทนทาน ติดตั้งง่าย นำไปใช้งานได้ง่าย และประหยัดกว่าการใช้ไม้จริง

    ลายไม้เชิงชาย
ไม้เชิงชาย ลบเหลี่ยม แบบเรียบ ตราโอฬาร
ไม้เชิงชาย
ลบเหลี่ยม
แบบเรียบ
V-CUT/ SMOOTH

ไม้เชิงชาย รุ่นดับเบิ้ล ตราโอฬาร
ไม้เชิงชาย
รุ่นดับเบิ้ล
DOUBLE EAVE


 รายการสี ไม้เชิงชาย ตราโอฬาร  ขนาด  น้ำหนัก  ราคา 
ไม้เชิงชาย สีธรรมชาติ ตราโอฬาร
สีธรรมชาติ
1.5 x 15 x 300
10.7 145 บาท/ผ.
1.5 x 20 x 300 13.8 190 บาท/ผ.
1.5 x 20 x 300
 8.5 150 บาท/ผ.
1.5 x 15 x 400
13.5 190 บาท/ผ.
1.5 x 20 x 400
17.5 245 บาท/ผ.
ไม้ฝาตราโอฬาร สีโอ๊ค
สีโอ๊ค 
ไม้ฝาตราโอฬาร สีสักอำพัน
สีสักอำพัน
ไม้ฝาตราโอฬาร สีเทาเมฆา
สีเทาเมฆา
ไม้ฝาตราโอฬาร สีทรายแก้ว
สีทรายแก้ว
1.5 x 15 x 300
10.7
155 บาท/ผ.
1.5 x 20 x 300
13.8 205 บาท/ผ.
1.5 x 10 x 400
8.5 170 บาท/ผ.
1.5 x 15 x 400 13.5 190 บาท/ผ.
1.5 x 20 x 400
17.5 260 บาท/ผ.
ไม้ระแนงลบเหลี่ยม ตราโอฬาร สีมะฮอกกานี
สีมะฮอกกานี
ไม้ฝาฉลุ สักทองล้านนา ตราโอฬาร
สีสักทองล้านนา
ไม้พื้น ลายเสี้ยน สีวอลนัท ตราโอฬาร
สีวอลนัท

1.5 x 15 x 300
10.7
145 บาท/ผ.
1.5 x 20 x 300
13.8 205 บาท/ผ.
1.5 x 10 x 400
8.5 175 บาท/ผ.
1.5 x 15 x 400 13.5 205 บาท/ผ.
1.5 x 20 x 400
17.5 275 บาท/ผ.
ไม้พื้น ลายเสี้ยน สีวอลนัท ตราโอฬาร
สีน้ำตาลมะค่า
1.5 x 15 x 300
10.7
165 บาท/ผ.
1.5 x 15 x 400 13.5 215 บาท/ผ.
1.5 x 20 x 400
17.5 290 บาท/ผ.
 ไม้ฝาฉลุ สีสักทอง ตราโอฬาร
ไม้สักทอง
ไม้ฝาตราโอฬาร สีสักอำพัน
สีทองประกายตะวัน
1.5 x 15 x 400 13.5 220 บาท/ผ.
1.5 x 20 x 400
17.5 295 บาท/ผ.

5. ไม้พื้น ตราโอฬาร

ไม้พื้นตราโอฬาร ORAN FLOORING ไม้สำหรับตกแต่ง และปูพื้น เป็นไม้ที่ไว้ปูพื้น ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งไม้พื้นตราโอฬารมีลักษณะและลวดลายเหมือนไม้จริง แต่ได้เปรียบกว่าการใช้ไม้จริง ไม้พื้นโอฬาร ถูกออกแบบให้มีความรู้สึก และผิวสัมผัสของไม้ ได้สมจริง อีกทั้งไม่ประสบ ปัญหา เรื่องปลวก และ แมลง เหมาะสมกับการตกแต่งปูพื้น ทนทานต่อสภาพอากาศได้ดี รับแรงกระแทกได้ดี ติดตั้งง่าย นำไปใช้งานได้ง่าย และประหยัดกว่าการใช้ไม้จริง

    ลายไม้พื้น
ไม้พื้นลบขอบ ลายเสี้ยน ตราโอฬาร
รุ่นลบขอบ
ลายเสี้ยน
 V-CUT / GRAIN PATTERN


 รายการสี ไม้พื้น ตราโอฬาร  ขนาด  น้ำหนัก  ราคา 
ไม้พื้น ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ ตราโอฬาร
สีธรรมชาติ
2.5 x 10 x 300
12.1 210 บาท/ผ.
2.5 x 15 x 300 15.4 265 บาท/ผ.
2.5 x 15 x 400
22 350 บาท/ผ.
2.5 x 20 x 300  22 350 บาท/ผ.
2.5 x 20 x 400
29.7 510 บาท/ผ.
ไม้พื้น ลายเสี้ยน สีโอ๊ค ตราโอฬาร
สีโอ๊ค
2.5 x 15 x 300
15.4 300 บาท/ผ.
2.5 x 15 x 400
22 415 บาท/ผ.
2.5 x 20 x 300
22 415 บาท/ผ.
2.5 x 20 x 400
29.7 550 บาท/ผ.
ไม้พื้น ลายเสี้ยน สีวอลนัท ตราโอฬาร   
สีวอลนัท   
ไม้พื้น ลายเสี้ยน สีมะฮอกกานี ตราโอฬาร
สีมะฮอกกานี 
   ไม้พื้น ลายเสี้ยน สีเทาเมฆา ตราโอฬาร
   สีเทาเมฆา 
2.5 x 15 x 300
15.4
305 บาท/ผ.
2.5 x 15 x 400
22 390 บาท/ผ.
2.5 x 20 x 300
22 390 บาท/ผ.
2.5 x 20 x 400
29.7 555 บาท/ผ.

6. ไม้บัว ตราโอฬาร

ไม้บัวตราโอฬาร ORAN CEILING SKIRT ไม้บัวเป็นไม้ที่เหมาะกับการ ปิดกั้นส่วนของวัสดุที่แตกต่างกัน ทำให้ขอบเรียบสวย บริเวณพื้นกับผนัง ทำให้ไม่เห็นรอย ไม่โกงงอ ไม่หดตัว สะดุดตา ตลอดแนวลอยต่อพื้นผนัง ซึ่งไม้บัวตราโอฬารมีลักษณะและลวดลายเหมือนไม้จริง แต่ได้เปรียบกว่าการใช้ไม้จริง ไม้บัวโอฬาร ถูกออกแบบให้มีความรู้สึก และผิวสัมผัสของไม้ ได้สมจริง อีกทั้งไม่ประสบ ปัญหา เรื่องปลวก และ แมลง เหมาะสมกับการตกแต่งขอบระหว่างพื้นและผนัง และมีให้เลือก ทั้งไม้บัว รุ่นขอบบัว และ ไม้บัว รุ่นลบขอบ ทนทาน ติดตั้งง่าย นำไปใช้งานได้ง่าย และประหยัดกว่าการใช้ไม้จริง

    ลายไม้บัว
ไมับัว รุ่นขอบบัว ตราโอฬาร
รุ่นขอบบัว แบบเรียบ
 CLASSIC / SMOOTH


 รายการสี ไม้บัว ตราโอฬาร  ขนาด  น้ำหนัก  ราคา 
ไม้บัว สีธรรมชาติ รุ่นขอบบัว ตราโอฬาร
สีธรรมชาติ
1.2 x 10 x 300
5 105 บาท/ผ.


    ลายไม้บัว
ไม้บัว รุ่นลบขอบ แบบเรียบ ตราโอฬาร
รุ่นลบขอบ แบบเรียบ
 MODERN / SMOOTH


 รายการสี ไม้บัว ตราโอฬาร  ขนาด  น้ำหนัก  ราคา 
ไม้บัว สีธรรมชาต รุ่นลบขอบ ตราโอฬาร
สีธรรมชาติ
1.2 x 10 x 300
5 120 บาท/ผ.

7. ไม้ฝากันนก ตราโอฬาร

ไม้ฝากันนกตราโอฬาร ORAN EAVES FILLER ไม้ฝากันนกเป็นไม้ที่เหมาะกับการ ปิดกันนกที่เชิงชาย มีรูปทรงเข้ากับลอนหลังคา ไม่โกงงอ ไม่หดตัว สะดุดตา ตลอดแนวไม้เชิงชาย ซึ่งไม้ฝากันนกตราโอฬารมีลักษณะและลวดลายเหมือนไม้จริง แต่ได้เปรียบกว่าการใช้ไม้จริง ไม้ฝากันนกโอฬาร ถูกออกแบบให้มีความรู้สึก และผิวสัมผัสของไม้ ได้สมจริง อีกทั้งไม่ประสบ ปัญหา เรื่องปลวก และ แมลง เหมาะสมกับการตกแต่งปิดกันนกระหว่างไม้เชิงชายและลอนของหลังคา ทนทาน ติดตั้งง่าย นำไปใช้งานได้ง่าย และประหยัดกว่าการใช้ไม้จริง


    ลายไม้ฝากันนก
ไม้ฝากันนกลอนคู่ ตราโอฬาร
รุ่นลอนคู่ ลายสน
 FOR ROMANTILE/ PINE   PATTERN


 รายการสี ไม้ฝากันนก ตราโอฬาร  ขนาด  น้ำหนัก  ราคา 
ไม้ฝากันนกรุ่นลอนคู่ สีธรรมชาติ ตราโอฬาร
สีธรรมชาติ
0.8 x 15 x 90
1 35 บาท/ผ.
0.8 x 15 x 300  3.3 78 บาท/ผ.
ไม้ฝาตราโอฬาร สีโอ๊ค
สีโอ๊ค 
ไม้ฝาตราโอฬาร สีสักอำพัน
สีสักอำพัน
ไม้ฝาตราโอฬาร สีเทาเมฆา
สีเทาเมฆา
ไม้ฝาตราโอฬาร สีทรายแก้ว
สีทรายแก้ว
 0.8 x 15 x 90 
 1 40 บาท/ผ.
 0.8 x 15 x 300
 3.3
105 บาท/ผ.    ลายไม้ฝากันนก
ไม้ฝากันนก รุ่นสามลอน ตราโอฬาร
รุ่นสามลอน ลายสน
FOR 3 WAVES ROOF TILE /   PINE PATTERN


 รายการสี ไม้ฝากันนก ตราโอฬาร  ขนาด  น้ำหนัก  ราคา 
ไม้ฝากันนกรุ่นสามลอน สีธรรมชาติ ตราโอฬาร
สีธรรมชาติ
0.8 x 15 x 93  1 35 บาท/ผ.
ไม้ฝาตราโอฬาร สีโอ๊ค
สีโอ๊ค 
ไม้ฝาตราโอฬาร สีสักอำพัน
สีสักอำพัน
ไม้ฝาตราโอฬาร สีเทาเมฆา
สีเทาเมฆา
ไม้ฝาตราโอฬาร สีทรายแก้ว
สีทรายแก้ว
 0.8 x 15 x 93
 1
40 บาท/ผ.    ลายไม้ฝากันนก
ไม้ฝากันนก รุ่น 4 ลอน ตราโอฬาร
รุ่น 4 ลอน ลายสน
 FOR 4 WAVES ROOF TILE /   PINE PATTERN


 รายการสี ไม้ฝากันนก ตราโอฬาร  ขนาด  น้ำหนัก  ราคา 
ไม้ฝากันนก รุ่น 4 ลอน สีธรรมชาติ ตราโอฬาร
สีธรรมชาติ
0.8 x 12 x 94  1 35 บาท/ผ.
0.8 x 12 x 300  3.7  80 บาท/ผ. 

8. ไม้ฝาฉลุ ตราโอฬาร

ไม้ฝาฉลุตราโอฬาร ORAN THAI STYLE PLANK ไม้ฉลุเป็นไม้เชิงชาย ลวดลายฉลุ เป็นไม้ตกแต่งบริเวณชายหลังคา ไม่โกงงอ ไม่หดตัว สะดุดตา ตลอดแนวไม้เชิงชาย ซึ่งไม้ฝาฉลุตราโอฬารมีลักษณะและลวดลายเหมือนไม้จริง แต่ได้เปรียบกว่าการใช้ไม้จริง ไม้ฝาฉลุโอฬาร ถูกออกแบบให้มีความรู้สึก และผิวสัมผัสของไม้ ได้สมจริง อีกทั้งไม่ประสบ ปัญหา เรื่องปลวก และ แมลง เหมาะสมกับการตกแต่งตรงชายหลังคา ทนทาน ติดตั้งง่าย นำไปใช้งานได้ง่าย และประหยัดกว่าการใช้ไม้จริง

    ลายไม้ฝาฉลุ
ไม้ฝาฉลุ ตราโอฬาร
รุ่นไม้ฝาฉลุ
ORAN THAI STYLE PLANK


 รายการสี ไม้ฝาฉลุ ตราโอฬาร  ขนาด  น้ำหนัก  ราคา 
ไม้ฝาฉลุุ สีธรรมชาติ ตราโอฬาร
สีธรรมชาติ
0.8 x 20 x 100 1.5 160 บาท/ผ.
ไม้ฝาฉลุ สีทราบแก้ว ตราโอฬาร
สีทรายแก้ว
 0.8 x 20 x 100
1.5 195 บาท/ผ.
 ไม้ฝาฉลุ สีโอ๊ค ตราโอฬาร   
สีโอ๊ค  
ไม้ฝาฉลุ สีสักอำพัน ตราโอฬาร
สีสักอำพัน
0.8 x 20 x 100   1.5  215 บาท/ผ.
 ไม้ฝาฉลุ สักทองล้านนา ตราโอฬาร
สีสักทองล้านนา
 0.8 x 20 x 100
 1.5  235 บาท/ผ.
 ไม้ฝาฉลุ สีสักทอง ตราโอฬาร
ไม้สักทอง
 0.8 x 20 x 100
 1.5 310 บาท/ผ. 


 ช่องทางติดต่อ


 
 กระเบื้องหลังคา
 ไม้สังเคราะห์ ประตูหน้าต่าง
 สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ

 กระเบื้องโมเสค
 กระเบื้องดินเผา
 อิฐมวลเบา
 ฉนวนกันความร้อน

 กระเบื้องสระว่ายน้ำ
 ยาแนว

 ปูนซีเมนต์

 ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก

 แกรนิตโต้ กระเบื้องปูพื้น
 กระเบื้องปูผนัง
 กระเบื้องยางและไวนิล

เว็บไซด์แนะนำหัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
     

เวลาทำการ คลังกระเบื้อง Call Center : จันทร์- เสาร์เวลา 9.00 น. - 17.30 น.  
จัดจำหน่ายโดย .บริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 91 หมู่ 5 ถ.มหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230
เบอร์โทร : 086-304-4313 Fax : 036-379272  


Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 403