กระเบื้องพื้น Sosuco
Website Banner
คลิก
เลือกสินค้า   
  
                                                          
   
    

   
   
 
   
   
                                  

   
    

   
    

 
        
                                 
  
 
       
    
  
  

กระเบื้องพื้น FLOOR TILES


เกรด A
155
บาท/ตร.ม.

เกรด B
145
บาท/ตร.ม.กระเบื้องปูพื้น SOSUCO 30 x 30 cm ผิวด้าน
1 กล่อง บรรจุ 11 แผ่น ปูได้ 1 ตร.ม.


 
SAA40110443A
NEW พิมไหม-เทาอ่อน
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
SAA40110433A
NEW พิมไหม-เทา
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
SAA40111903A
NEW แก้วเยาวพรรณ-เทา
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
SAA40111917A
NEW แก้วเยาวพรรณ-ครีม
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40910048A
NEW งามผิวจันทร์-น้ำตาล
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40140070A
NEW เพชรนิล-เทา
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40140076A
NEW เพชรนิล-งา
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40140071A
NEW เพชรนิล-เทาอ่อน
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40140073A
NEW เพชรนิล-เทา
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40140079A
NEW เพชรนิล-ดำ
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40910346A
NEW ทรายไหมมี่-ครีม
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40910347A
NEW ทรายไหมมี่-เนื้อ
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40910348A
NEW ทรายไหมมี่-น้ำตาล
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40910343A
NEW ทรายไหมมี่-เทา
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
SAA40100593A
NEW อิฐเนื้อนิล-เทาเข้ม
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
SAA40100803A
NEW จันทร์ผุดผ่อง-เทา
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
SAA40100823A
NEW จันทร์ผุดผ่อง-เทาเข้ม
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
SAA40100791A
NEW จันทร์ผุดผ่อง-ขาว
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
SAA40100818A
NEW จันทร์ผุดผ่อง-น้ำตาล
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40140038A
NEW แก่นศิลา-น้ำตาล
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
SAA40105911A
NEW แพรไหมงาม-ขาว
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
SAA40105927A
NEW แพรไหมงาม-ครีม
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40940011A
NEW นวลจันทร์-ขาว
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40940017A
NEW นวลจันทร์-งา
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
SAA40106237A
NEW อิฐอัคนี-ครีม
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40910333A
NEW สันทราย-เทา
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40910334A
NEW สันทราย-ฟ้า
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40910336A
NEW สันทราย-เขียว
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40910332A
NEW สันทราย-แดง
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40910337A
NEW สันทราย-ครีม
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
SAA40106071A
NEW เคมบริดจ์-ขาว
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
SAA40106067A
NEW เคมบริดจ์-เนื้อ
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
SAA40106053A
NEW เคมบริดจ์-เทาอ่อน
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
SAA40106033A
NEW เคมบริดจ์-เทา
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
SAA40106043A
NEW เคมบริดจ์-เทาเข้ม
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
SAA40100648A
NEW อิฐนวลพรรณ-น้ำตาล
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40910117A
NEW เพชรนานา-เนื้อ
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40910118A
NEW เพชรนานา-น้ำตาล
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
SAA40106830A
NEW หญ้าแซมอิฐ
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
SAA40106708A
NEW ตลับทราย-น้ำตาล
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
SAA40106693A
NEW ตลับทราย-เทา
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
SAA40106649A
NEW เกล็ดหินงาม-ดำ
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40100107A
NEW เหลี่ยมหินทราย-เนื้อ
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40100140A
NEW ลานหินสวย
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40100087A
NEW วิมานทราย-เนื้อ
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40100083A
NEW วิมานทราย-เทา
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40100068A
NEW หินเบญจมาศ-น้ำตาล
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64


 
FAA40100097A
NEW ไม้สักอรุณ-เนื้อ
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 03/64

กระเบื้องปูพื้น SOSUCO 30 x 30 cm ผิวมัน
1 กล่อง บรรจุ 11 แผ่น ปูได้ 1 ตร.ม.


 
FAA40020011A
NEW พอร์ซเลน-ขาว
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
FAA40020019A
NEW พอร์ซเลน-ดำ
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40061961A
NEW วรรณนที-ขาว
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40021867A
NEW วรรณนที-งา
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
FAA40940021A
NEW งามส่อง-ขาว
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
FAA40010262A
NEW มงกุฏดอกไม้-ชมพู
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
FAA40010268A
NEW มงกุฏดอกไม้-น้ำตาล
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
FAA40010264A
NEW มงกุฏดอกไม้-น้ำเงิน
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40041106A
NEW วังพร้อมพร-เขียว
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40060132A
NEW ดอกเวียงใต้-ชมพู
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40060124A
NEW ดอกเวียงใต้-ฟ้า
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40060114A
NEW ดอกเวียงใต้-น้ำเงิน
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40041136A
NEW วังพร้อมเพชร-เขียว
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
FAA40010272A
NEW วิมานมาลา-ชมพู
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
FAA40010343A
NEW แก้วลาวา-เทา
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
FAA40010258A
NEW โถงตะวัน-น้ำตาล
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40011954A
NEW เพชรรินคำ-ฟ้า
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40011946A
NEW เพชรรินคำ-เขียว
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40011937A
NEW เพชรรินคำ-เนื้อ
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
 
FAA40010381A
NEW เรือนปุยฝ้าย-ขาว
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
FAA40010384A
NEW เรือนปุยฝ้าย-ฟ้า
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
FAA40010382A
NEW เรือนปุยฝ้าย-ชมพู
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
 
FAA40040167A
NEW ไม้สุนทรี-เนื้อ
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
FAA40040168A
NEW ไม้สุนทรี-น้ำตาล
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40020947A
NEW สักแพรไหม-เนื้อ
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40020958A
NEW สักแพรไหม-น้ำตาล
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40016758A
NEW ไม้ชานสัก-น้ำตาล
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40016762A
NEW ไม้ชานสัก-แดง
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40016508A
NEW ลานไม้แก้ว-น้ำตาลแดง
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40016518A
NEW ลานไม้แก้ว-น้ำตาลทอง
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
FAA40010370A
NEW เรือนปิ่นมณี-น้ำตาล
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


     


DIGITAL


เกรด A
175
บาท/ตร.ม.

เกรด B
165
บาท/ตร.ม.


กระเบื้องปูพื้น SOSUCO 30 x 30 cm ผิวด้าน
1 กล่อง บรรจุ 11 แผ่น ปูได้ 1 ตร.ม.


 
SAA40100170F
NEW นิวซีแซนด์
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40160110F
NEW พูลลี่สโตน
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40100410F
NEW รอสโซรา
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
FAA40100440F
NEW แนชเจอรัล
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40100600F
NEW พลอยไพลิน
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40100653F
NEW ชิโนดะ-เทา
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40100500F
NEW โรเซโต้
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
SAA40100300F
NEW ลูซาเต้
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


 
FAA40900027F
NEW คิคูโต-บราวน์
12" x 12"(30 x 30 cm)
อัพเดท 04/64


     

ยินดีต้อนรับ ท่านสู่ เว็บไซต์ คลังกระเบื้อง.com ท่านสามารถรับชมและเลือกซื้อ สินค้า กระเบื้อง ของเราที่มีหลากหลายทั้งเรื่องของรุ่น ยี่ห้อ ประเภท ขนาด อีกทั้ง ยังมีหลากหลายสีสัน และ หลาบลวดลาย ของกระเบื้อง ให้ท่านได้เลือกอีกด้วย ทั้งกระเบื้องหลังคา แกรนิตโต้ กระเบื้องปูพื้น สุขภัณฑ์ และสินค้าวัสดุก่อสร้างอีกตั้งมากมาย โดยสินค้ากระเบื้อง ของเราที่มีก็ล้วนแต่เป็นของยี่ห้อ กระเบื้อง ชื่อดังที่ทั้งดีราคาถูกและคุณภาพและมาตรฐานที่สูงอีกด้วย อาทิ เช่น ยี่ห้อ ตราเพชร โอฬาร ไตรลอนห้าห่วง TPI และตราช้างหรือ SCG และในส่วนของกระเบื้องปูพื้นเอง ก็มีอยู่ หลากหลายเช่นกัน ทั้งยี่ห้อ campana sosuco arte durages europa jaguar อีกตั้งแต่ละยี่ห้องของกระเบื้องปูพื้นต่างก็มีจุดเด่นและมีหลากหลายสีสันลวดลาย และ หลายขนาด ให้เลือกทั้ง 8X8 12X12 13X13 16X16 20X20 24X24 เราจึงขอแนะนำให้ท่านเลือกซื้อสินค้ากระเบื้องของเราเพราะเราเป็นตัวแทนที่มีสินค้ากระเบื้องที่ดีมีคุณภาพมากมาย และ สินค้าของเราถือว่าเป็นสินค้ากระเบื้องที่ยังมีราคาถูกไม่แพงอีกด้วย 
 กระเบื้องปูพื้น
เราขาย กระเบื้องพื้นของทางแบรนด์ sosuco เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในปัจุบัน เนื่องจากหาซื้อง่ายเเละราคาถูก ด้วยกระเบื้องปูพื้นมีความสวยงามในด้านลวดลายเเละสีที่มีให้เลือกมากมาย
ไทยฟรอซ์วัสดุภัณฑ์หรือคลังกระเบื้องเป็นแทน เป็นตัวแทนจำหน่าย ขาย กระเบื้องปูพื้น ทางแบรนด์ Sosuco Campana Duragres Europa Arte Jaquar เริ่มตังแต่ขนาด 8x8 12x12 13x13 16x16 20x20 24x24 ซึ่งแบรนด์กระเบื้องปูพื้นที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นแบรนด์ชั้นนำในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นกระเบื้องที่มีความสวนงามหรูหรา มีสีเเละลวดลายเเละขนาดมากมายให้เลือกจึงเป็นที่ต้องการเป็นอย่างสำหรับผู้ต้องการกระเบื้องปูพื้นคุณภาพเยี่ยมด้วยความต้องการของตลาดในปัจจุบันเราคลังกระเบื้องได้ปรับราคา ขายกระเบื้องปูพื้นลงลงโดยจัดทำสินค้ากระเบื้อนปูพื้น ราคาถูกเพื่อรองรับความต้องของผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากเนื่องจากราคา ขายกระเบื้องปูพื้นมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดในช่วงเวลานั้นๆสินค้าที่เราจำหน่ายที่ขายดีมี กระเบื้องปูพื้น 40x40 และกระเบื้องปูพื้น 60x60 โดยจัดทำราคาโปรโมชันทุกเดือนให้กับกระเบื้องปูพื้น 40x40และกระเบื้องปูพื้น 60x60 ให้ราคาถูกลงเพื้อรองรับความต้องการของตลากซื้อขายกระเบื้องปูพื้น เช่น กระเบื้องปูพื้น sosuco 40x40 ขาย ราคากล่องละ 165 บาท กระเบื้องปูพื้น campana 60x60 ราคากล่องละ359 บาท

กระเบื้องปูพื้นเป็นกระเบื้องเคลือบทีมีคุณสมบัติผิวหน้า 2 คุณสมบติ 
1.กระเบื้องผิวมัน เป็นกระเบื้องปูพื้นที่มีผิวมัน จะสะท้อนเเสงหากมีแสงส่องเข้ามา เหมาะกับห้องน้ำ ใช้เป็นกระเบื้องห้องน้ำ เเละเหมาะใช้สำหรับในห้องนอน 
2.กระเบื้องผิวด้าน เป็นกระเบื้องที่ง่ายต่อทำความสะอาด ไม่ลื่น กวาดง่าย เหมาะใช้งานในห้องครัว หรือปูพื้นภายนอกบ้าน
กระเบื้องพื้นทั้งสองคุณสมบัติล้วนเเล้วมีความเเข็งแรงทนทานมากกว่ากระเบื้องผนังเพราะกระเบื้องผนังมีความแข็งเเรงน้อยกว่ากระเบื้องพื้น นอกจากนี้กระเบื้องพื้นสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีกว่ากระเบื้องผนัง ไม่ว่าเฟอร์นิเจอร์ โซฟา เตียงนอน โต็ะ อื่นอีกมากมายนอกจาก 2 คุณสมบัติที่กล่าวมา ยังสิ่งที่น่าสนใจ คือ เเม่พิมพ์ผิวหน้ากระเบื้องพื้นในเเบบ digital หรือ กระเบื้อง digital
ซึ้งกระเบื้องdigital จะมีความคมชัดมากกว่าเเม่พิมพ์ทั้วไปเเละให้ความสมจริงเป็นอย่างมาก เช่น หากกระเบื่องพื้นเป็นลายไม้ จะเปรียบเสมือนไม้จริงๆให้ความเป็นธรรมชาติภายในบ้านของคุณ

การตกแต่งภานในบ้านกับกระเบื้องปูพื้น
การตกเเต่งบ้านไม่ใช้เพียง เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเตียงนอน โต๊ะ ทีวี  ตู้เสือผ้า เเจกัน อื่นๆอีกมากมายเพื่อให้บ้านมีองค์ประกอบที่สวยงาม เเต่กระเบื้องปูพื้นจะช่วยยกระดับให้ห้องของคุณเกิดความหรูหรา สวยงามเข้ากับไลฟ์สไตลของเเต่ละคนเพราะกระเบื้องปูพื้นมีให้เลือก ทั้งสีเเละลวดลายบนผิวกระเบื้องมีมากมายนับไม่ถ้วน ที่สำคัญราคาถูก เรามาดุการตกเเต่งบ้านว่าจะใช้กระเบื้องปูพื้นแบบไหนบ้าง
- ห้องนอนสีของกระเบื้องควนวรเป็นสีอ่อน โทนอ่อน สีกระเบื้องเน้นสีโทนอ่อน เช่นสีขาว สีเบจ เเละกระเบื้องพื้นควรเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแผ่นใหญ๋เเละต้องเป็นกระเบื้องปูพื้นผิวมันเพราะราคาถูกเเละไม่สากเท้าเวลาเดิน
-ห้องน้ำ ควรเป็นกระเบื้องปูพื้นผิวมัน สีกระเบื้องไม่ควรเป็นสีเข้ม มันจะทำให้ห้องน้ำดูเเคบเล็กลงลง
-ห้องครัว ระเบื้องพื้นควรเป็นผิวด้านเพราะง่ายต่อการทำความสะอาด เช็คกวาดคราบเศษอาหาร ได้ง่าย สีกระเบื้องปูพื้นควรเป็นสีอ่อน มันจะช่วยให้เห็นเศษฝุ่น เศษอาหารได้ง่าย

ความนิยมสำหรับการตกแต่งบ้านทำให้ราคาขาย กระเบื้องมีหลากหลาย ทั้งสีหรือแม่พิมพ์ผิวหน้าหลายเเบบหลายลาย กระเบื้องปูพื้น สามารถสอบถามราคาขาย กระเบื้องปูพื้นได้ที่เเบอร์ 086-304-4313 เพื่อให้ทุกท่านได้ราคากระเบื้องที่ดีที่สุด อย่าช้ากระเบื้องปูพื้น ราคาถูกกับทางเราคลังกระเบื้อง

  ช่องทางติดต่อ


 
 กระเบื้องหลังคา
 ไม้สังเคราะห์ ประตูหน้าต่าง
 สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ

 กระเบื้องโมเสค
 กระเบื้องดินเผา
 อิฐมวลเบา
 ฉนวนกันความร้อน

 กระเบื้องสระว่ายน้ำ
 ยาแนว

 ปูนซีเมนต์

 ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก

 แกรนิตโต้ กระเบื้องปูพื้น
 กระเบื้องปูผนัง
 กระเบื้องยางและไวนิล

เว็บไซด์แนะนำหัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
     

เวลาทำการ คลังกระเบื้อง Call Center : จันทร์- เสาร์เวลา 9.00 น. - 17.30 น.  
จัดจำหน่ายโดย .บริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 91 หมู่ 5 ถ.มหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230
เบอร์โทร : 086-304-4313 Fax : 036-379272  


Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 111