star page 2
Website Banner
คลิก
เลือกสินค้า        
       โถปัสสาวะหญิง/โถปัสสาวะชาย (ไม่รวมอุปกรณ์)

   
โถปัสสาวะหญิง
347 x 595 x 365 mm.
โถปัสสาวะหญิง
350 x 555 x 385 mm.
S-6161
         ราคา
3,250 บาท (ขาว)
              ราคา 3,900 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 4,290 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 4,720 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-6162
ราคา
2,400 บาท (ขาว)
     ราคา 2,880 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
3,170 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
3,490 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
โถปัสสาวะหญิง
360 x 560 x 390 mm.
โถปัสสาวะหญิง
360 x 560 x 390 mm.
S-6165
         ราคา
2,650 บาท (ขาว)
              ราคา 3,180 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 3,500 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 3,850 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-6166
ราคา
2,750 บาท (ขาว)
     ราคา 3,300 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
3,630 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
3,990 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
โถปัสสาวะชาย (น้ำเข้าด้านบน)
380 x 340 x 600 mm.
โถปัสสาวะชาย (น้ำเข้าด้านหลัง)
380 x 340 x 600 mm.
S-6104T
ราคา
5,500 บาท (ขาว)
S-6104B
ราคา
5,500 บาท (ขาว)


   
โถปัสสาวะชาย(น้ำเข้าด้านบน)
465 x 280 x 730 mm.
โถปัสสาวะชาย
250 x 305 x 415 mm.
S-6902
         ราคา
5,700 บาท (ขาว)
              ราคา 6,840 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 7,520 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 8,270 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-6903
ราคา
1,150 บาท (ขาว)
     ราคา 1,380 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
1,520 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
1,670 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


 
โถปัสสาวะชาย 
355 x 307 x 620 mm.
แผงกั้นโถปัสสาวะ
130 x 307 x 659 mm.
S-6904
         ราคา
3,250 บาท (ขาว)
              ราคา 3,900 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 4,290 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 4,720 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-6941
ราคา
1,200 บาท (ขาว)
     ราคา 1,440 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
1,580 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
1,740 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)อ่างล้างหน้าพร้อมขาตั้งเคลือบ (ไม่รวมอุปกรณ์)

   
แขวนชนิดขาเต็ม
578 x 520 x 822 mm.
แขวนชนิดขาเต็ม
578 x 520 x 845 mm.
S-4183/4191
         ราคา
3,820 บาท (ขาว)
              ราคา 4,580 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 5,040 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 5,550 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-4183/4592
ราคา
3,670 บาท (ขาว)
     ราคา 4,400 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
4,840 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
5,330 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
แขวนชนิดขาเต็ม
578 x 520 x 822 mm.
แขวนชนิดขาเต็ม
578 x 520 x 845 mm.
S-4183/4191
         ราคา
3,820 บาท (ขาว)
              ราคา 4,580 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 5,040 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 5,550 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-4183/4592
ราคา
3,670 บาท (ขาว)
     ราคา 4,400 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
4,840 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
5,330 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


 
แขวนชนิดขาเต็ม
650 x 520 x 910 mm.
แขวนชนิดขาเต็ม
640 x 500 x 820 mm.
S-4181/4492
ราคา
4,940 บาท (ขาว)
S-4185/4195
ราคา
4,480 บาท (ขาว) 
แขวนชนิดขาเต็ม
640 x 500 x 820 mm.
แขวนชนิดขาเต็ม
584 x 464 x 880 mm.
S-4185/4196
ราคา
4,590 บาท (ขาว)
S-4281/4291
ราคา
4,480 บาท (ขาว) 
แขวนชนิดขาเต็ม
650 x 475 x 980 mm.
แขวนชนิดขาเต็ม
600 x 440 x 480 mm.
S-4282/4296
ราคา
6,780 บาท (ขาว)
S-4284/4292
ราคา
6,180 บาท (ขาว) 
แขวนชนิดขาเต็ม
588 x 498 x 834 mm.
แขวนชนิดขาเต็ม ทูโทน
588 x 498 x 834 mm.
S-4382/4391
ราคา
4,100 บาท (ขาว)
S-4382/4391
ราคา
6,450 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
     ราคา 6,450 (เขียว,งา,เทา,ชมพู)
ราคา
6,450 (น้ำเงิน,แดง,ดำ) 
แขวนชนิดมีขาครึ่ง
588 x 498 x 815 mm.
แขวนชนิดขาเต็ม ทูโทน
588 x 498 x 834 mm.
S-4382/4392
ราคา
4,070 บาท (ขาว)
S-4409/4292
ราคา
5,550 บาท (ขาว) 
แขวนชนิดมีขาครึ่ง
600 x 500 x 480 mm.
แขวนชนิดขาเต็ม
600 x 475 x 795 mm.
S-4483/4392
ราคา
4,070 บาท (ขาว)
S-4484/4492
ราคา
4,620 บาท (ขาว)


   
แขวนชนิดขาเต็ม
510 x 450 x 830 mm.
แขวนชนิดขาเต็ม
560 x 416 x 800 mm.
S-4502/4592
         ราคา
1,900 บาท (ขาว)
              ราคา 2,280 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 2,500 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 2,760 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-4506/4592
ราคา 1,950
บาท (ขาว)
      ราคา 2,340 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
2,570 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
2,830 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

อ่างล้างหน้า (ไม่รวมอุปกรณ์)

   
อ่างฝังบนเคาท์เตอร์
18" x 21"
   อ่างฝังบนเคาท์เตอร์
18" x 26"
S-4141
         ราคา
2,310 บาท (ขาว)
              ราคา 2,770 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 3,050 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 3,360 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-4143
ราคา
2,770 บาท (ขาว)
     ราคา 3,320 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
3,650 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
4,020 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
อ่างล้างหน้า
21" x 26"
     อ่างล้างหน้า
21" x 26"
S-4182
         ราคา
3,350 บาท (ขาว)
              ราคา 4,020 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 4,420 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 4,860 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-4183
ราคา
2,720 บาท (ขาว)
     ราคา 3,260 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
3,590 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
3,950 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)
 
อ่างล้างหน้า
21" x 25"
อ่างล้างหน้า
21" x 25"
S-4184
ราคา
2,950 บาท (ขาว)
S-4185
ราคา
2,830 บาท (ขาว) 
อ่างล้างหน้า แบบครึ่งเคาท์เตอร์
18" x 22"
อ่างล้างหน้า แบบครึ่งเคาท์เตอร์ 
18" x 22"
S-4231
ราคา
2,310 บาท (ขาว)
S-4233
ราคา
4,650 บาท (ขาว)


   
อ่างล้างหน้า แบบบนเคาท์เตอร์ท็อป
18" x 22"
อ่างล้างหน้า
9" x 17"
S-4245
ราคา
2,310 บาท (ขาว)
S-4246
ราคา 4,200
บาท (ขาว)


   
อ่างล้างหน้า ดำ-ขาว
18" x 22"
อ่างล้างหน้า
9" x 17"
S-4246
ราคา
6,930 บาท (ดำ-ขาว)
S-4246
ราคา 5,780
บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา 5,780 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
5,780 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
วางบนเคาท์เตอร์
14" x 20"
   วางบนเคาท์เตอร์ เเบบเคาน์เตอร์ท็อป
17" x 17"
S-4247 ทูโทน
              ราคา 6,200 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 6,200 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 6,200 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-4248
ราคา
3,990 บาท (ขาว)


   
วางบนเคาท์เตอร์ 
17" x 21"
    วางบนเคาท์เตอร์ 
17" x 21"
S-4250 ขาวด้าน
         ราคา
7,880 บาท (ขาว)
S-4250 ดำด้าน
ราคา
9,980 บาท (ขาว)
 
วางบนเคาท์เตอร์ 
558 x 405 x 400 mm.
อ่างล้างหน้า
21" x 25"
S-4251
ราคา
10,500 บาท (ขาว)
S-4251 ทูโทน
ราคา 12,600 บาท(เนื้อ ฟ้า)
                ราคา 12,600 บาท(เขียว งา เทา ชมพู)
           ราคา 12,600 บาท(น้ำเงิน แดง ดำ) 
วางบนเคาท์เตอร์
520 x 418 x 150 mm.
S-4255 ออสซูโต้ อ่างฝังบนเคาท์เตอร์
525 x 375 x 165 mm.
S-4253
ราคา
4,655 บาท (ขาว)
S-4255
ราคา
4,800 บาท (ขาว)


   
อ่างล้างหน้า
650 x 475 x 980 mm.
อ่างล้างหน้า
610 x 485 x 850 mm.
S-4282
ราคา
4,800 บาท (ขาว)
S-4283
ราคา 3,740
บาท (ขาว)


   
อ่างฝังบนเคาท์เตอร์
520 x 438 x 195 mm.
   อ่างฝังบนเคาท์เตอร์
530 x 455 x 200 mm.
S-4342
         ราคา
1,400 บาท (ขาว)
              ราคา 1,680 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 1,850 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 2,040 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-4343
ราคา
1,400 บาท (ขาว)
     ราคา 1,680 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
1,850 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
2,040 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
อ่างฝังบนเคาท์เตอร์
18" x 21"
อ่างล้างหน้า
21" x 27"
S-4345
         ราคา
1,400 บาท (ขาว)
              ราคา 1,680 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 1,850 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 2,040 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-4381
ราคา
3,010 บาท (ขาว)


   
อ่างล้างหน้า
 19" x 23"
อ่างล้างหน้า
 19" x 23"
S-4382
ราคา
2,900 บาท (ขาว)
S-4382 ทูโทน
     ราคา 5,250 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
5,250 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
5,250 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
อ่างล้างหน้า
20" x 24"
อ่างล้างหน้า
20" x 21"
S-4383
ราคา
2,490 บาท (ขาว)
S-4384
ราคา
3,370 บาท (ขาว)


   
อ่างล้างหน้า
19" x 24"
อ่างล้างหน้า 
22" x 24"
S-4385
ราคา
3,400 บาท (ขาว)
S-4386
ราคา
3,400 บาท (ขาว)


 
อ่างล้างหน้า 
18" x 26"
อ่างล้างหน้า
20" x 24"
S-4387
ราคา
3,850 บาท (ขาว)
S-4388
ราคา
2,950 บาท (ขาว)


   
อ่างแขวน
18" x 21"
อ่างแขวน
482 x 385 x 190 mm.
S-4401
ราคา
1,450 บาท (ขาว)
S-4402
ราคา
2,870 บาท (ขาว)


   
อ่างแขวน
17" x 21"
อ่างแขวน
 370 x 385 x 165 mm.
S-4404
ราคา
2,900 บาท (ขาว)
S-4405
ราคา 2,000 บาท (ขาว)


   
อ่างล้างหน้า
450 x 320 x 145 mm.
อ่างล้างหน้า
400 x 400 x 173 mm.
S-4408
ราคา
2,830 บาท (ขาว)
S-4409
ราคา
3,270 บาท (ขาว)


   
อ่างล้างหน้า
16" x 22"
อ่างล้างหน้า 
17" x 20"
S-4431
ราคา
2,200 บาท (ขาว)
S-4501
ราคา
950 บาท (ขาว)
ราคา 1,140 บาท (เนื้อ ฟ้า)
                ราคา 1,250 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
           ราคา 1,380 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)
   
อ่างแขวน
14" x 19"
อ่างแขวน
15" x 17"
S-4502
         ราคา
950 บาท (ขาว)
              ราคา 1,140 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 1,250 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 1,380 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-4505
ราคา
950 บาท (ขาว)
     ราคา 1,140 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
1,250 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
1,380 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
อ่างแขวน
16" x 21"
อ่างแขวน
 16" x 21"
S-4506
         ราคา
1,000 บาท (ขาว)
              ราคา 1,200 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 1,320 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 1,450 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-4507
ราคา
790 บาท (ขาว)


   
อ่างแขวน
 14" x 20"
อ่างแขวน
 15" x 12"
S-4701
         ราคา
800 บาท (ขาว)
              ราคา 960 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 1,060 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 1,170 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-4702
ราคา
750 บาท (ขาว)


 
อ่างล้างหน้า
 15" x 12"
ฝั่งใต้เคาท์เตอร์
17" x 21"
S-4703
ราคา
760 บาท (ขาว)
S-4962
ราคา
1,650 บาท (ขาว)
     ราคา 1,980 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
2,180 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
2,400 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
ฝั่งใต้เคาท์เตอร์
16" x 17"
ฝั่งใต้เคาท์เตอร์
610 x 435 x 205 mm.
S-4963
         ราคา
1,550 บาท (ขาว)
              ราคา 1,860 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 2,050 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 2,260 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-4965
ราคา
2,400 บาท (ขาว)


 
ฝั่งใต้เคาท์เตอร์
 515 x 410 x 145 mm.
S-4966
ราคา
2,350 บาท (ขาว)


 อ่างอเนกประสงค์

   
อ่างเอนกประสงค์
24"
อ่างอเนกประสงค์
20"
S-8301
ราคา
3,500 บาท (ขาว)
S-8501
ราคา
2,250 บาท (ขาว) ขาตั้งเคลือบ (ไม่รวมอุปกรณ์)

   
ขาตั้งเคลือบ
ขาตั้งเคลือบ
S-4191
         ราคา
1,000 บาท (ขาว)
              ราคา 1,320 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 1,450 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 1,600 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-4194
ราคา
1,810 บาท (ขาว)


   
ขาตั้งเคลือบ
ขาตั้งเคลือบ
S-4195
         ราคา
1,650 บาท (ขาว)
S-4196
ราคา
1,760 บาท (ขาว)


   
ขาตั้งเคลือบ
ขาตั้งเคลือบ
S-4291
ราคา
1,470 บาท (ขาว)
S-4292
ราคา
2,280 บาท (ขาว)


   
ขาตั้งเคลือบ ขาตั้งเคลือบ
S-4296
ราคา
1,980 บาท (ขาว)
S-4299
ราคา
2,560 บาท (ขาว)


 
ขาตั้งเคลือบ ขาตั้งเคลือบ แบบ Half
S-4391
         ราคา
1,200 บาท (ขาว)
S-4392
ราคา
1,170 บาท (ขาว)


   
ขาตั้งเคลือบ แบบ Half
ขาตั้งเคลือบ
S-4394
         ราคา
1,450 บาท (ขาว)
S-4395
ราคา
1,420 บาท (ขาว)
ราคา 2,310 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
ขาตั้งเคลือบ แบบ Half
ขาตั้งเคลือบ แบบ Half
S-4396 โฟกัส
         ราคา
1,100 บาท (ขาว)
ราคา 1,610 บ. บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)
S-4196 สปิริต
ราคา
1,100 บาท (ขาว)
ราคา 1,610 บ. (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
ขาตั้งเคลือบ
ขาตั้งเคลือบ แบบ Half
S-4397
ราคา
1,700 บาท (ขาว)
S-4398
ราคา
1,700 บาท (ขาว)
ราคา 2,720 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
ขาตั้งเคลือบ ขาตั้งเคลือบ
S-4492
ราคา
1,760 บาท (ขาว)
S-4592
ราคา
950 บาท (ขาว)
ราคา 1,140 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา 1,250 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา 1,380 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ) ช่องทางติดต่อ


 
 กระเบื้องหลังคา
 ไม้สังเคราะห์ ประตูหน้าต่าง
 สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ

 กระเบื้องโมเสค
 กระเบื้องดินเผา
 อิฐมวลเบา
 ฉนวนกันความร้อน

 กระเบื้องสระว่ายน้ำ
 ยาแนว

 ปูนซีเมนต์

 ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก

 แกรนิตโต้ กระเบื้องปูพื้น
 กระเบื้องปูผนัง
 กระเบื้องยางและไวนิล

เว็บไซด์แนะนำหัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
     

เวลาทำการ คลังกระเบื้อง Call Center : จันทร์- เสาร์เวลา 9.00 น. - 17.30 น.  
จัดจำหน่ายโดย .บริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 91 หมู่ 5 ถ.มหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230
เบอร์โทร : 086-304-4313 Fax : 036-379272  


Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 353