สุขภัณฑ์ star
Website Banner
คลิก
เลือกสินค้า        
      
สินค้าสุขภัณฑ์ star

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและราคาสุขภัณฑ์ ด้านล่างนี้ 

 สุขภัณฑ์ STAR CURVE BLACK & WHITE

โถสุขภัณฑ์ห้องน้ำ สตาร์  CURVE S-1318.1   CURVE S-1318.1 (S-Trap)
CURVE S-1391.1 (P-Trap)
water closet : close-coupled 3/6 LPF.
ขนาด : 382 x 680 x 795 mm.
Seat and cover : Soft - Closing

BALL S-4251

wash basin : Above - Counter
ขนาด : 558 x 408 x 400 mm.


CURVE S-4387/4398

wash basin with Half-Pedestal
ขนาด : 650 x 455 x 510 mm.


S-1318.1
ราคา 27,800 บาท 
S-4251
ราคา 17,430 บาท 
S-4387/4398
ราคา 9,060 บาท 


 
   
CURVE S-4387/4491

wash basin: with Full-Pedestal
ขนาด : 650 x 455 x 830 mm.

   
S-4387/4491
ราคา - บาท 
 
 
 


 สุขภัณฑ์ STAR CURVE 

 

 
  CURVE S-1106.1 (S-Trap)

water closet : one-piece 3/6 LPF.
ขนาด : 390 x 705 x 685 mm.
Seat and cover : Soft-Closing

 CURVE S-1318.1 (S-Trap)
CURVE S-1391.1 (P-Trap)
water closet : close-piececoupled 3/6 LPF.
ขนาด : 382 x 680 x 795 mm.
Seat and cover : Soft-Closing

 CURVE S-4387/4398

wash basin : with Half-Pedestal
ขนาด : 650 x 455 x 510 mm.


S-1106.1
ราคา 20,050 บาท
S-1318.1
ราคา 16,800 บาท
 S-4387/4398
ราคา 5,550 บาท 
 


   
CURVE S-4387/4398

wash basin : with Full-Pedestal
ขนาด : 650 x 455 x 830 mm.

   
 S-4387/4491
ราคา 5,890 บาท
     สุขภัณฑ์ STAR JUNIPER


 
 

 


 JUNIPER S-1324.1 (S-Trap)
JUNIPER S-1394.1 (P-Trap)
water closet : close-coupled 3/6 LPF.
ขนาด : 378 x 650 x 873 mm.
Seat and cover : Soft - Closing

 JUNIPER S-2352 (P-Trap)

water closet : Back to wall 3/6 LPF.
ขนาด : 353 x 510 x 390 mm.
Seat and cover : Soft - Closing

JUNIPER S-4437

wash basin : Half-Counter
ขนาด : 550 x 420 x 140 mm.


S-1324.1
ราคา 17,850 บาท 
 S-2352
ราคา 15,000 บาท
 S-4437
ราคา 4,230 บาท
 

   
 
   
 JUNIPER S-4284/4299

wash basin : with Full-Pedestal
ขนาด : 600 x 440 x 825 mm.
*Half Pedestal is available

   
S-4284/4299
ราคา 6,460 บาท
   
 

   


 สุขภัณฑ์ STAR KAIZER/REGINA/TAMBURO/MOLOKO

   


 
KAIZER S-1326.1 (S-Trap)
KAIZER S-1396.1 (P-Trap)
water closet : close-coupled 3/4.5 LPF.
ขนาด : 360 x 640 x 795 mm.
Seat and cover : Soft - Closing

REGINA S-4256

wash basin : Above-Counter
ขนาด : 435 x 435 x 190 mm.


TAMBURO S-4252

wash basin : Above-Counter
ขนาด : 375 x 375 x 358 mm.


S-1326.1/S-1396.1
ราคา 13,480 บาท
S-4256
ราคา 4,200 บาท
 S-4252
ราคา 8,820 บาท 
 

   
     
MOLOKO S-4283/4296

wash basin : With Full-Pedestal
ขนาด : 610 x 485 x 850 mm.


   
S-4283/4296
ราคา 5,720 บาท
    สุขภัณฑ์ EURO STAR REGENT

    


EURO STAR S-1307.3 (S-Trap)
EURO STAR S-1384.3 (P-Trap)
water closet : close-coupled 6 LPF.
ขนาด : 430 x 715 x 880 mm.
Seat and cover : Standard/ Soft-Closing

EURO STAR S-6164

Bidet
ขนาด : 360 x 560 x 390 mm.


 EURO STAR S-4244

wash basin : Counter Top
ขนาด : 564 x 447 x 205 mm.


S-1307
ราคา 8,200 บาท 
S-6161 (สีขาว)
ราคา 3,250 บาท
S-4244
ราคา 2,720 บาท
 

   
     
 EURO STAR S-4184/4194
wash basin : With Full-Pedestal
ขนาด : 645 x 510 x 950 mm.


   
S-4184/4194
ราคา 4,760 บาท
    สุขภัณฑ์ LOFTY

   


 

 LOFTY S-1315.1 (S-Trap)
LOFTY S-1369.1 (P-Trap)
water closet : close-coupled 3/6 LPF.
ขนาด : 400 x 690 x 805 mm.
Seat and cover : Standard

LOFTY S-4248

wash basin : Above Counter
ขนาด : 430 x 430 x 220 mm.


LOFTY S-4386/4397
wash basin : With Full-Pedestal
ขนาด : 600 x 565 x 830 mm.S-1315.1 / S-1369.1
ราคา 16,400 บาท
S-4248
ราคา 3,900 บาท 
S-4386/4397
ราคา 5,100 บาท 
      สุขภัณฑ์ ANGULAR

   

 ANGULAR S-1316.1 (S-Trap)

water closet : close-coupled 3/6 LPF.
ขนาด : 355 x 683 x 770 mm.
Seat and cover : Standard

ANGULAR S-4249

wash basin : Above Counter
ขนาด : 460 x 460 x 210 mm.


ANGULAR S-4384/4394
wash basin : With Full-Pedestal
ขนาด : 500 x 500 x 525 mm.S-1316.1
ราคา 12,400 บาท
S-4249
ราคา 3,150 บาท
S-4384/4394
ราคา 4,820 บาท สุขภัณฑ์ Focus

   


 FOCUAS S-1317.1 (S-Trap)
FOCUS S-1387.1 (P-Trap)
water closet : close-coupled 3/6 LPF.
ขนาด : 370 x 685 x 752 mm.
Seat and cover : Standard
Awar winner "Grand Designs Contest" from ENGLANG

FOCUS S-4385/4396

wash basin : With Full-Pedestal
ขนาด : 630 x 490 x 500 mm.
FOCUS S-4385/4395

wash basin : With Full-Pedestal
ขนาด : 630 x 490 x 819 mm.
 S-1317.1
ราคา 14,100 บาท 
 S-4385/4395
ราคา 4,820 บาท 
 S-4385/4396
ราคา 4,500 บาท 
 สุขภัณฑ์ SIPIRIT

   

 
SPIRIT S-1105.1 (S-Trap)

water closet : One-Piece 3/6 LPF.
ขนาด : 390 x 705 x 685 mm.
Seat and cover : Soft-Closing
 
SPIRIT S-1314.1 (S-Trap)

water closet : Close-Couped 3/6 LPF.
ขนาด : 387 x 684 x 751 mm.
Seat and cover : Soft-Closing

SPIRIT S-4383/4396

wash basin : With Full-Pedestal
ขนาด : 600 x 502 x 513 mm.


 S-1105.1
ราคา 14,100 บาท 
 S-1314.1
ราคา 12,400 บาท 
 S-4383/4396
ราคา 3,590 บาท  สุขภัณฑ์ INNOCENCE

     INNOCENCE S-1402.2 (S-Trap)

water closet : Close-Coupled 3/4.5 LPF.
ขนาด : 380 x 664 x 814 mm.
Seat and cover : Standard/Soft-Closing

INNOCENCE S-4388/4491

wash basin : With Full-Pedestal
ขนาด : 600 x 530 x 870 mm.


CANEGIE S-4532

wash basin : Half Counter
ขนาด : 468 x 473 x 181 mm.


 S-1402.2
ราคา 7,600 บาท 
 S-4388/4491
ราคา 4,990 บาท 
 S-4532
ราคา 1,800 บาท  สุขภัณฑ์ MARIGOLD

   


 MARIGOLD S-1208.1 (S-Trap)

water closet : One-Piece 3/4.5 LPF.
ขนาด : 380 x 710 x 675 mm.
Seat and cover : Soft-Closing

GRAND VIVA S-4381/4391

wash basin : With Full-Pedestal
ขนาด : 588 x 498 x 834 mm.


SEA PEARL S-4247

wash basin : Above Counter
ขนาด : 520 x 360 x 153 mm.


 S-1208.1
ราคา - บาท 
 S-4381/4391
ราคา 4,210 บาท 
 S-4247
ราคา 4,730 บาท  สุขภัณฑ์ INNOVATION

   
NOVITA S-1407.1 (S-Trap)

water closet : Close-Coupled 2.45 LPF.
ขนาด : 375 x 700 x 785 mm.
Seat and cover : Standard/Soft-Closing

GRAVITY S-1483.1 (P-Trap)

water closet : Close-Coupled 2.5 LPF.
ขนาด : 355 x 650 x 815 mm.
Seat and cover : Soft-Closing

 S-1407.1
ราคา 5,950 บาท 
 S-1483.1
ราคา 8,000 บาท 
 

 
PLANO S-1474.1 (S-Trap)

water closet : Close-Coupled 2.75 LPF.
ขนาด : 380 x 700 x 755 mm.
Seat and cover : Standard/Soft-Closing

GRAND SENZA S-4182/4191

wash basin : With Full-Pedestal
ขนาด : 657 x 522 x 820 mm.


 S-1474.1
ราคา 5,650 บาท 
 S-4182/4191
ราคา 4,450 บาท  สุขภัณฑ์ Grand Luxury ท่อลงพื้น

 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

SENZA
S-1101.1

- 12 LPF.
-ONE Piece WC (S-Trap)
-500 x 740 x 645 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Syphon Votex System
-Color : White


SENZA S-1101.1 แบบชิ้นเดียว             
ราคา 15,870 บาท (ขาว)
ราคา 18,630 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
ราคา 20,290 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา 22,120 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ) 

SENZA S-1101/10110 ฝา Soft-Closed
ราคา 16,620 บาท/ชุด (สีขาว) 

 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

PRESIDENT
S-1104

- 6 LPF.
-ONE Piece WC (S-Trap)
-408 x 760 x 660 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Syphon Votex System
-Color : White


 
PRESIDENT S-1104 แบบชิ้นเดียว                
ราคา 
15,870 บาท (ขาว)
ราคา 18,630 บาท (เนื้อ ฟ้า)
ราคา 
20,290 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา 
22,120 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)
 

PRESIDENT S-1104/10110 ฝา Soft-Closed
ราคา 16,620 บาท/ชุด (สีขาว)  

 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

SPIRIP
S-1105.1

- 3/6 LPF.
-ONE Piece WC (S-Trap)
-395 x 705 x 685 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Washdown System
-Color : White


 
SPIRIP S-1105.1              
ราคา 
14,000 บาท (ขาว) 
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

CURVE
S-1106.1

- 3/6 LPF.
-ONE Piece WC (S-Trap)
-390 x 680 x 690 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Washdown System
-Color : White

 
CURVE S-1106.1              
ราคา 
20,050 บาท (ขาว) 
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

FASINO
S-1107

- 6 LPF.
-ONE Piece WC (S-Trap)
-465 x 790 x 653 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Washdown System
-Color : White

 
FASINO S-1107              
ราคา 24,000 บาท (ขาว)  สุขภัณฑ์ Grand Luxury ท่อออกกำแพง

 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

SENZA
S-1181

- 14 LPF
-ONE Piece WC (S-Trap)
-500 x 715 x 645 mm.
-Rough-in 100 mm.
-Syphon Votex System
-Color : WhiteSENZA S-1181 แบบชิ้นเดียว             
ราคา 15,870 บาท (ขาว)
ราคา 18,630 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
ราคา 20,290 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา 22,120 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ) 
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

HELICON
S-1381

- 12 LPF.
-Close-Coupled WC (P-Trap)
-395 x 740 x 780 mm.
-Rough-in 103 mm.
-Washdown System
-Color : WhiteHELICON S-1381 แบบชิ้นเดียว
ราคา 
7,000 บาท (ขาว)
ราคา 8,290 บาท (เนื้อ ฟ้า)
ราคา 
9,060 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา 
9,910 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)
 
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

EURO STAR REGENT
S-1384.3

- 6 LPF.
-Close-Coupled WC (P-Trap)
-430 x 700 x 890 mm.
-Rough-in 190 mm.
-Washdown System
-Color : White


EURO STAR REGENT S-1384.3 
ราคา 
8,200 บาท (ขาว)
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

EURO STAR NATURAL
S-1385.3

- 6 LPF.
-Close-Coupled WC (P-Trap)
-430 x 700 x 890 mm.
-Rough-in 190 mm.
-Washdown System
-Color : White

EURO STAR NATURAL S-1385.3 
ราคา 
7,800 บาท (ขาว) 
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

EURO STAR CLASSIC
S-1386.3

- 6 LPF.
-Close-Coupled WC (P-Trap)
-430 x 700 x 890 mm.
-Rough-in 190 mm.
-Washdown System
-Color : White

EURO STAR CLASSIC S-1386.3 
ราคา 
8,200 บาท (ขาว)
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

FOCUS
S-1387.1

- 3/6 LPF.
-Close-Coupled WC (P-Trap)
-370 x 685 x 752 mm.
-Rough-in 180+- mm.
-Washdown System
-Color : White

FOCUS S-1387.1 
ราคา 
14,100 บาท (ขาว) 
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

CURVE
S-1391.1

- 3/6 LPF.
-Close-Coupled WC (P-Trap)
-384 x 650 x 795 mm.
-Rough-in 180+- mm.
-Washdown System
-Color : White

FOCUS S-1391.1 
ราคา 
16,800 บาท (ขาว) 
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

CURVE
S-1393.1

- 3/6 LPF.
-Close-Coupled WC (P-Trap)
-384 x 650 x 795 mm.
-Rough-in 180+- mm.
-Washdown System
-Color : White

FOCUS S-1393.1 
ราคา 
16,800 บาท (ขาว) 

 สุขภัณฑ์ Luxury ท่อลงพื้น

 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

HELICON
S-1301

- 12 LPF.
-Close-Coupled WC (S-Trap)
-395 x 763 x 780 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Syphon Votex System
-Color : White

 
HELICON S-1301
ราคา 
7,000 บาท (ขาว)
ราคา 8,290 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
ราคา 9,060 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา 9,910 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)
 
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

HEXAGON
S-1303

- 12 LPF.
-Close-Coupled WC (S-Trap)
-495 x 745 x 745 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Syphon Votex System
-Color : White

 
HEXAGON S-1303
ราคา 
6,500 บาท (ขาว)
ราคา 7,680 บาท (เนื้อ ฟ้า)
ราคา 
8,390 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา 
9,180 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ) 
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

ELONGATE SYMPHONY
S-1304

- 6 LPF.
-Close-Coupled WC (S-Trap)
-390 x 744 x 750 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Syphon Votex System
-Color : White

 
ELONGATE SYMPHONY S-1304
ราคา 
6,200 บาท (ขาว)
ราคา 7,330 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
ราคา 8,000 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา 8,750 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


ELONGATE SYMPHONY S-1304/10110
ฝา Soft-Closed

ราคา 
6,950 บาท (ขาว) 
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

EURO STAR REGENT
S-1308

- 6 LPF.
-Close-Coupled WC (S-Trap)
-430 x 715 x 880 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Washdown System
-Color : White

 
EURO STAR REGENT S-1308
ราคา 
7,800 บาท (ขาว) 
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

KIMBERRY
S-1312.3

- 6 LPF.
-Close-Coupled WC (S-Trap)
-528 x 735 x 880 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Syphon Votex System
-Color : White

 
KIMBERRY S-1312.3
ราคา 
7,900 บาท (ขาว)  
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

MERIDIAN
S-1313.3

- 6 LPF.
-Close-Coupled WC (S-Trap)
-508 x 738 x 880 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Syphon Votex System
-Color : White

 
MERIDIAN S-1313.3
ราคา 
7,200 บาท (ขาว)  
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

WHITE SAND
S-1319.1

- 3/6 LPF.
-Close-Coupled WC (S-Trap)
-380 x 700 x 820 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Washdown System
-Color : White

 
WHITE SAND S-1319.1
ราคา 
8,800 บาท (ขาว) 

WHITE SAND S-1319.1/101110
ฝา soft closed
ราคา 
9,550 บาท (ขาว) 

 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

TICON
S-1320.1

- 3/6 LPF.
-Close-Coupled WC (S-Trap)
-380 x 670 x 770 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Washdown System
-Color : White

 
TICON S-1320.1
ราคา 
14,350 บาท (ขาว) 
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

MOLOKO
S-1321.1

- 3/4.5 LPF.
-Close-Coupled WC (S-Trap)
-380 x 690 x 796 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Washdown System
-Color : White

 
MOLOKO S-1321.1
ราคา 
10,520 บาท (ขาว)  
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

PARAZZO
S-1323.1

- 3/4.5 LPF.
-Close-Coupled WC (S-Trap)
-375 x 740 x 770 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Washdown System
-Color : White

 
PARAZZO S-1323.1
ราคา 
6,750 บาท (ขาว) 
 
PARAZZO S-1323.1/10110
ฝา Soft Closed
ราคา 
7,500 บาท (ขาว) 
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

NOVELLO
S-1325.1

- 3/6 LPF.
-Close-Coupled WC (S-Trap)
-385 x 670 x 765 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Washdown System
-Color : White

 
NOVELLO S-1325.1
ราคา 
14,700 บาท (ขาว) 
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

CURVE JUNIOR
S-1371.1

- 3/4.5 LPF.
-Close-Coupled WC (S-Trap)
-384 x 690 x 800 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Washdown System
-Color : White

 
CURVE JUNIOR S-1371.1
ราคา 
13,200 บาท (ขาว) 
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

TIVOLI
S-1373.1

- 4.5 LPF.
-Close-Coupled WC (S-Trap)
-420 x 740 x 745 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Washdown System
-Color : White

 
TIVOLI S-1373.1
ราคา 
5,950 บาท (ขาว)  
 
TIVOLI S-1373.1/10110
ฝา Soft-Closed
ราคา 
6,700 บาท (ขาว)  

 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

TIVOLI
S-1373.3

- 4.5 LPF.
-Close-Coupled WC (S-Trap)
-420 x 740 x 745 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Washdown System
-Color : White

 
TIVOLI S-1373.3
ราคา 
5,770 บาท (ขาว) 
 
TIVOLI S-1373.3/10110
ฝา Soft-Closed
ราคา 
6,520 บาท (ขาว)
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

MUNICH
S-1374.1

- 6 LPF.
-Close-Coupled WC (S-Trap)
-420 x 720 x 760 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Washdown System
-Color : White

 
MUNICH S-1374.1/10110
ฝา Soft-Closed
ราคา 
6,940 บาท (ขาว) 
 
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

MUNICH
S-1374.3

- 6 LPF.
-Close-Coupled WC (S-Trap)
-420 x 720 x 760 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Washdown System
-Color : White

 
MUNICH S-1374.3
ราคา 
5,970 บาท (ขาว)
ราคา 7,050 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
ราคา 7,690 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา 8,400 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)
 
 
สุขภัณฑ์ตรา STAR

SILVER SAND
S-1379.1

- 3/4.5 LPF.
-Close-Coupled WC (S-Trap)
-380 x 700 x 820 mm.
-Rough-in 305 mm.
-Washdown System
-Color : White

 
SILVER SAND S-1379.1
ราคา 
10,000 บาท (ขาว) 


TIVOLI S-1373.3/10110
ฝา Soft-Closed
ราคา 
6,520 บาท (ขาว) สุขภัณฑ์ Luxury ท่อออกกำแพง

   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
378 x 650 x 873 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
360 x 640 x 795 mm.
S-1394.1
ราคา
18,250 บาท (ขาว)
S-1396.1
ราคา
13,480 บาท (ขาว) สุขภัณฑ์ Luxury ท่อลงพื้น

   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
375 x 695 x 785 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 715 x 765 mm.
S-1404.1
ราคา
5,650 บาท (ขาว)
S-1406.1
ราคา
5,430 บาท (ขาว)      


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 715 x 765 mm.

สุขภัณฑ์สองชิ้น
375 x 700 x 785 mm.

S-1406.3
ราคา
5,250 บาท (ขาว)
S-1407.1/10115
ราคา 6,550 บาท (ขาว)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
390 x 675 x 785 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
390 x 675 x 785 mm.
แบบคันโยกหน้า
S-1409.1
ราคา
5,220 บาท (ขาว)
              

S-1409.1/10115
ราคา
5,820 บาท (ขาว)
      


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
390 x 675 x 785 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
390 x 675 x 785 mm.
S-1409.3
ราคา
5,040 บาท (ขาว)
S-1409.3/10115
ราคา
5,640 บาท (ขาว)
 สุขภัณฑ์ STANDARD ท่อออกกำแพง

   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 700 x 800 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
375 x 700 x 780 mm.
S-1434.1
ราคา
7,550 บาท (ขาว)
S-1444.1
ราคา
6,080 บาท (ขาว) สุขภัณฑ์ LUXURY ท่อลงพื้น

   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
370 x 700 x 765 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
385 x 680 x 800 mm.
Soft-CLosed6
S-1466.3
ราคา
5,400 บาท (ขาว)
S-1469.3/10115
ราคา
5,790 บาท (ขาว)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
385 x 680 x 800 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 700 x 755 mm.
S-1469.3
ราคา
5,190 บาท (ขาว)
S-1474.1/10115
ราคา
6,250 บาท (ขาว) สุขภัณฑ์  STANDARD ท่อออกกำแพง

   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
410 x 715 x 775 mm.
Soft-CLosed
สุขภัณฑ์สองชิ้น
410 x 715 x 775 mm.
S-1484.1/10115
ราคา
5,750 บาท (ขาว)
S-1484.1
ราคา
5,150 บาท (ขาว)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
410 x 715 x 770 mm
สุขภัณฑ์สองชิ้น
460 x 665 x 845 mm.
S-1484.3
ราคา
4,970 บาท (ขาว)
S-1487.3
ราคา
6,650 บาท (ขาว) สุขภัณฑ์  STANDARD ท่อลงพื้น

   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 664 x 814 mm.
Soft-CLosed
สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 664 x 814 mm.
S-1492.1
ราคา
7,550 บาท (ขาว)
S-1492.1/10501
ราคา
7,020 บาท (ขาว)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
395 x 720 x 780 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
495 x 745 x 745 mm.
S-1501.3
         ราคา
3,650 บาท (ขาว)
              ราคา 4,260 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 4,620 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 5,020 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1502.3
ราคา
4,000 บาท (ขาว)
      ราคา 4,680 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
5,080 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
5,520 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
390 x 675 x 755 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
390 x 675 x 755 mm.
S-1505
         ราคา
4,400 บาท (ขาว)
              ราคา 5,160 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 5,610 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 6,110 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1505.1
ราคา
4,620 บาท (ขาว)
ราคา 4,380 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
ราคา 5,830 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
      ราคา 6,330 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
413 x 700 x 760 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
413 x 700 x 760 mm.
S-1509.1
         ราคา
4,250 บาท (ขาว)
              ราคา 4,930 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 5,340 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 5,780 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1509.3
ราคา
4,030 บาท (ขาว)
      ราคา 4,710 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
5,120 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
5,560 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
413 x 712 x 778 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
413 x 671 x 775 mm.
S-1510.1
         ราคา
4,740 บาท (ขาว)
              ราคา 5,520 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 5,990 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 6,500 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1511.1
ราคา
4,320 บาท (ขาว)
ราคา 5,020 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
ราคา 5,440 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
      ราคา 5,890 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
413 x 671 x 775 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
420 x 705 x 750 mm.
S-1511.3
         ราคา
4,100 บาท (ขาว)
              ราคา 4,800 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 5,220 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 5,670 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1513.3
ราคา
3,800 บาท (ขาว)
      ราคา 4,440 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
4,820 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
5,230 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
360 x 690 x 816 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
420 x 655 x 800 mm.
Soft-Closed
S-1517.1
         ราคา
6,500 บาท (ขาว)
              ราคา 9,710 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 9,780 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 9,860 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1520.1/10504
ราคา
4,830 บาท (ขาว)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
420 x 655 x 800 mm.
Soft-Closed
สุขภัณฑ์สองชิ้น
385 x 655 x 880 mm.
S-1520.3/10504
ราคา
4,610 บาท (ขาว)
S-1530.3
ราคา
4,250 บาท (ขาว)      


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
385 x 655 x 800 mm.

สุขภัณฑ์สองชิ้น
375 x 655 x 770 mm.

S-1540.3
ราคา
4,230 บาท (ขาว)
S-1550.1
ราคา 4,590 บาท (ขาว)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 650 x 755 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 705 x 750 mm.
S-1560.3
ราคา
4,080 บาท (ขาว)
              

S-1563.3
ราคา
3,800 บาท (ขาว)
      


 
สุขภัณฑ์สองชิ้น
420 x 688 x 770 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
420 x 688 x 770 mm..
S-1575.1
         ราคา
4,390 บาท (ขาว)
              ราคา 5,100 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 5,520 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 5,980 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1575.3
ราคา
4,170 บาท (ขาว)
      ราคา 4,880 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
5,300 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
5,760 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ) สุขภัณฑ์  STANDARD ท่อออกกำแพง

   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
420 x 690 x 772 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
420 x 690 x 772 mm.
S-1585
         ราคา
4,300 บาท (ขาว)
              ราคา 5,040 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 5,480 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 5,960 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1585.1
ราคา
4,520 บาท (ขาว)
      ราคา 5,260 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
5,700 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
6,180 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


 
สุขภัณฑ์สองชิ้น
456 x 715 x 755 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
456 x 715 x 755 mm.
S-1586.1
ราคา
4,310 บาท (ขาว)
S-1586.3
ราคา
4,000 บาท (ขาว)
    ราคา 4,680 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
     ราคา 5,080 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา 5,520 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
410 x 686 x 810 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
410 x 686 x 810 cm.
S-1587.1
     ราคา
4,220 บาท (ขาว)      
S-1587.3
ราคา
4,000 บาท (ขาว) สุขภัณฑ์  STANDARD ท่อลงพื้น

   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
460 x 718 x 815 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
420 x 610 x 780 mm.
S-1590.3
         ราคา
5,090 บาท (ขาว)
              ราคา 5,990 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 6,530 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 7,120 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1608.3
ราคา
5,160 บาท (ขาว) สุขภัณฑ์  LUXURY (ท่อออกกำแพง)

   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
375 x 610 x 780 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
375 x 610 x 780 mm.
S-1668.3
ราคา
4,660 บาท (ขาว)
S-1688.3
ราคา
4,660 บาท (ขาว)


ชุดส้วมนั่งยองฟลัช 

   
ส้วมนั่งยองมาตรฐาน 
430 x 772 x 1050 mm.
Conventional Toilet
430 x 772 x 850 mm.
S-1981.3
              ราคา 3,875 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 4,175 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 4,505 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1982.3
      ราคา 2,945 บาท (เนื้อ ฟ้า)


ชุดสุขภัณฑ์ 

สุขภัณฑ์หลังชิดกำแพง
370 x 530 x 350 mm.
สุขภัณฑ์แขวนผนัง
360 x 530 x 365 mm.
S-2251
ราคา
14,800 บาท (ขาว)
S-2252
ราคา
12,000 บาท (ขาว)


 
สุขภัณฑ์หลังชิดกำแพง
360 x 530 x 395 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
353 x 510 x 390 mm.
S-2351
ราคา
14,800 บาท (ขาว)
S-2352
ราคา
15,000 บาท (ขาว)


   
สุขภัณฑ์หลังชิดกำแพง
356 x 520 x 410 mm.
สุขภัณฑ์นั่งราบ
360 x 475 x 360 mm.
S-2451
ราคา
7,150 บาท (ขาว)
S-2701
ราคา
2,000 บาท (ขาว)
ราคา
2,400 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
ราคา 2,640 บาท (เขียว,งา,เทา,ชมพู)
ราคา 2,900 บาท (น้ำเงิน,แดง,ดำ)   
สุขภัณฑ์นั่งราบ
348 x 456 x 340 mm.
สุขภัณฑ์ใช้ฟลัชวาล์ว
370 x 660 x 380 mm.
S-2702
         ราคา
1,800 บาท (ขาว)
              ราคา 2,160 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 2,370 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 2,610 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-2904
ราคา
5,950 บาท (ขาว) กลุ่มส้วมนั่งยอง

   
ส้วมนั่งยองราดน้ำ แบบมีฐาน
440 x 520 x 250 mm.
ส้วมนั่งยอง แบบธรรมดา
425 x 520 x 245 mm.
S-5501
         ราคา
1,400 บาท (ขาว)
              ราคา 1,680 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 1,850 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 2,040 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-5702
ราคา 600
บาท (ขาว)
      ราคา 720 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
790 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
870 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


 
PEDESTAL SQUAL
440 x 520 x 250 mm.
S-5981
         ราคา
1,650 บาท (ขาว)
              ราคา 1,980 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 2,180 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 2,400 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

 ช่องทางติดต่อ


 
 กระเบื้องหลังคา
 ไม้สังเคราะห์ ประตูหน้าต่าง
 สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ

 กระเบื้องโมเสค
 กระเบื้องดินเผา
 อิฐมวลเบา
 ฉนวนกันความร้อน

 กระเบื้องสระว่ายน้ำ
 ยาแนว

 ปูนซีเมนต์

 ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก

 แกรนิตโต้ กระเบื้องปูพื้น
 กระเบื้องปูผนัง
 กระเบื้องยางและไวนิล

เว็บไซด์แนะนำหัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
     

เวลาทำการ คลังกระเบื้อง Call Center : จันทร์- เสาร์เวลา 9.00 น. - 17.30 น.  
จัดจำหน่ายโดย .บริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 91 หมู่ 5 ถ.มหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230
เบอร์โทร : 086-304-4313 Fax : 036-379272  


Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 349