โรงงานผลิตหลังคา scg

“โรงงานผลิตหลังคา scg” เเสดงเทคโนโลยีการผลิตกระเบื้องหลังคาแบบไร้แร่ใยหิน ที่คำนึงถึงชีวิตและสภาพสิ่งแวดล้อมแบบในระยะยาว เรียกได้ว่าเป็นผู้นำอุตสาหกรรมก่อสร้างรายแรกในประเทศไทย ได้มีการลงทุนสำหรับปรับตรียมวัตถุดิบ โดยใช้งบลงทุนประมาณ 25 ล้านบาทต่อหนึ่งสายการผลิต โดยมีทั้งหมด 6 สายการผลิต มูลค่าโดยรวมประมาณ 150 ล้านบาท เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต เเละได้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินในกระบวนการผลิตครบทุกผลิตภัณฑ์ 100% เป็นรายแรกในปี พ.ศ 2550 เพื่อสนองแนวทางธุรกิจในแง่มุมของผู้ประกอบการที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *