จิงโจ้ม่วง ปูนก่ออิฐมวลเบา มอร์ตาร์ 2 in 1 ก่อและกาว ตราจิงโจ้

ปูนซีเมนต์ จิงโจ้มอตาร์ ก่อและกาว ปูน จิงโจ้ม่วง

จิงโจ้ม่วง ปูนก่ออิฐมวลเบา มอร์ตาร์ 2 อิน 1 งานก่อและกาว ตราจิงโจ้ คุณสมบัติงานก่อ เป็นปูนก่ออิฐมวลเบา ชนิดก่อแห้ง คุณภาพสูงสุดสำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบา รวดเร็ว มีความเหนียวพิเศษ รับแรงได้เร็ว ยึด เกาะสูง

ขนาดบรรจุ 40 กก.
ราคา 185 บาท/ถุง

UPDATE : 08/66

จิงโจ้ม่วง ปูนก่ออิฐมวลเบา
จิงโจ้ม่วง ปูนก่ออิฐมวลเบา

ปูนจิงโจ้ม่วง

ปูนจิงโจ้ม่วง ปูนก่ออิฐมวลเบา ปูนมอร์ตาร์ 2 อิน 1 งานก่อและกาว คุณสมบัติงานก่อ เป็นปูนก่ออิฐมวลเบา ชนิดก่อแห้ง คุณภาพสูงสุดสำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบา งานเสร็จรวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนการราดน้ำที่อิฐบวลเบาก่อนทำการก่อ มีความเหนียวพิเศษ รับแรงได้เร็ว มีคุณสมบัติพิเศษในการยึด เกาะสูง มีเวลาในการแต่งแนวก่อก่อนแข็งตัว มีค่ากำลังรับแรงอัดที่ 28 วัน ไม่ต่ำกว่า 100 kg/cm2 และรับแรงดึงได้ ≥ 1.6 kg/cm2 สำหรับก่อผนังอิฐมวลเบาไม่รับแรง (Non-Load Bearing) และก่อผนังอิฐมวลเบาแบบรับแรง (Load Bearing) ด้วยความหนาการก่อเพียง 2 – 3 ม.ม. เท่านั้น

คุณสมบัติงานกาวซีเมนต์ ติดกระเบื้องได้ขนาดใหญ่สูงสุด 60 × 60 ซม. ใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมกับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่กำหนด ลดขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ เหมาะสำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำ เช่น กระเบื้องดินเผา และเซรามิค เหมาะสำหรับงานปูพื้น ใช้ได้ดีภายในอาคาร ด้วยคุณสมบัติพิเศษ เนื้อปูนเหนียว ปูนแห้งตัวช้าทำให้มีเวลาจัดแต่งแนวกระเบื้องได้ กระเบื้องติดแน่นคงทน

การใช้ปูนซีเมนต์จิงโจ้ม่วง

งานก่ออิฐมวลเบา

การเตรียม
ใช้ไม้กวาด ทำความสะอาดเศษผงที่อิฐออกให้หมด และไม่ต้องพรมน้ำที่อิฐมวลเบา สามารถก่อแห้งได้เลย

การผสม
ปูนจิงโจ้ม่วง 40 กิโลกรัม (1 ถุง) : น้ำ 10.5-12.0 ลิตร หรือปูนจิงโจ้ม่วง 2.5 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วนโดยปริมาตรกวนปูนให้ผสม เป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ด โดยกวนด้วยสว่านไฟฟ้าปั่นปูน ควรใช้เวลากวนไม่ต่ำกว่า 3 นาที โดยดูว่าเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ด แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาทีให้สารเคมีแตกตัว แล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้งก่อนใช้งาน

ผสมด้วยเครื่อง
การกวนด้วยสว่านไฟฟ้าปั่นปูนควรใช้เวลากวนไม่ต่ำกว่า 3 นาที โดยดูว่าเป็นเนื้อ เดียวกันไม่เป็นเม็ดแล้วทิ้งไว้ ประมาณ 5 นาที ให้สารเคมีแตกตัวแล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้ง จึงใช้ก่อ

ผสมด้วยมือ
การกวนด้วยมือ ควรใช้เกรียงใบโพธิ์กวนนานๆโดยดูว่าเนื้อปูนไม่เป็นเม็ดแล้วทิ้ง ไว้ ประมาณ 5 นาที ให้สารเคมีแตกตัว แล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้งจึงใช้ก่อ

การทำงาน

1. ให้จับอิฐมวลเบาตั้งเอียงกับพื้น ใช้เกรียงก่อตักปูนที่ผสมในกระป๋อง ให้พอดีกับการก่อ ป้ายปูน, ทาปูนก่อโดยรูดเกรียงยาวให้เต็มหน้าของสันอิฐมวลเบา และด้านหัวอิฐมวลเบา ที่ความหนาประมาณ 2-3 มม. โดยสังเกตความข้นเหลวดังนี้

– ถ้าปูนเหลวเกินไปเส้นร่องหวีจะล้มไม่อยู่ตัว เมื่อทำการเคาะอิฐกับพื้น แก้โดยการเติมปูนผสมอีกครั้ง

– ถ้าปูนข้นเกินเส้นร่องหวีเกรียงจะขาด แก้ด้วยการเติมน้ำผสมอีกครั้ง

2. วางอิฐมวลเบาที่ทาปูนก่อไว้ เอาด้านสันที่ทาปูนกาวก่อลงทาบบนแนวก่ออิฐมวลเบา ใช้ค้อนยางทำการปรับแต่งให้ได้แนวแล้วเคาะอิฐให้ติดแน่น โดยปูนก่อจะปลิ้นออกมา ใช้เกรียงใบโพธิ์ปาดเก็บปูนให้เรียบร้อย จากนั้นสามารถทำการก่อก้อนต่อไปได้ทันที

งานกาวติดกระเบื้อง

การเตรียม

เตรียมกระเบื้องที่สะอาด และแห้งก่อนปูกระเบื้อง (ห้ามนำกระเบื้องแช่น้ำ)
พื้นผิวที่จะทำการปูกระเบื้องต้องเรียบได้ระดับผิวปรับระดับต้องแข็งแรงไม่ร่อน
กรณีพื้นที่ส่วนเปียก เช่น ห้องน้ำ และห้องครัวควรทำระบบกันซึมก่อนทำการปูกระเบื้องเพื่อลดปัญหาน้ำรั่วซึม
การผสม

ปูนจิงโจ้ม่วง 40 กิโลกรัม (1 ถุง) : น้ำ 10.5-12.0 ลิตร หรือปูนจิงโจ้ม่วง 2.5 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วนโดยปริมาตร กวนปูนให้ผสม เป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ด โดยกวนด้วยสว่านไฟฟ้าปั่นปูน ควรใช้เวลากวน ไม่ต่ำกว่า 3 นาที โดยดูว่าเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ด แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ให้สารเคมี แตกตัวแล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้งก่อนใช้งาน

ผสมด้วยเครื่อง
การกวนด้วยสว่านไฟฟ้าปั่นปูนควรใช้เวลากวนไม่ต่ำกว่า 3 นาที โดยดูว่าเป็นเนื้อ เดียวกันไม่เป็นเม็ดแล้วทิ้งไว้ ประมาณ 5 นาที ให้สารเคมีแตกตัวแล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้ง จึงใช้ก่อ

ผสมด้วยมือ
การกวนด้วยมือ ควรใช้เกรียงใบโพธิ์กวนนานๆโดยดูว่าเนื้อปูนไม่เป็นเม็ดแล้วทิ้ง ไว้ ประมาณ 5 นาที ให้สารเคมีแตกตัว แล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้งจึงใช้ก่อ

การทำงาน

ปาดกาวซีเมนต์ด้วยเกรียงร่องหวีตามขนาด (ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้อง) เป็นทางยาวบนพื้นผิวงาน
จากนั้นปูกระเบื้องทับบนกาวซีเมนต์ที่ทำการปาดไว้ กดให้แน่น และใช้ค้อนยางเคาะบนกระเบื้องให้ทั่ว เพื่อให้ร่องของกาวซีเมนต์หลังแผ่นกระเบื้อง กดทับประสานกันอย่างทั่วถึง ควรเว้นร่องเพื่อการยาแนวอย่างน้อย 2 มม.

ข้อควรระวังปูนซีเมนต์จิงโจ้ม่วง

ข้อควรระวัง

  • ควรหลีกเลี่ยงการทำงานกาวซีเมนต์ติดกระเบื้องกลางแจ้ง ที่มีแดดจัด อุณหภูมิ พื้นผิวสูง ส่งผลให้ค่ายึดเกาะต่ำ
  • หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง
  • มีส่วนประกอบเป็นซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้หากโดนผิวหนังหรือเข้าตา
  • หากเข้าตาและมีอาการระคายเคืองให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรพบแพทย์

การเก็บรักษา
ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น อายุการกองเก็บ 3 เดือน

คำแนะนำ
การใช้งานปูนกาวแนะนำใช้ปูกระเบื้องพื้นและใช้ภายในอาคารโดยเฉพาะ
การใช้งานและการผสมปูนที่ถูกต้องตามวิธี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของสินค้า ลดปัญหาการแตกร้าวแนวก่อ
ควรยกปูนในท่าที่ถูกต้องป้องกันการบาดเจ็บและอักเสบของกล้ามเนื้อ