ปูนจิงโจ้ม่วง

ปูนซีเมนต์ จิงโจ้มอตาร์ ก่อและกาว ปูน จิงโจ้ม่วง

ปูนจิงโจ้ม่วง มอร์ตาร์ 2 อิน 1 คุณสมบัติงานก่อ เป็นปูนก่ออิฐมวลเบา ชนิดก่อแห้ง คุณภาพสูงสุดสำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบา รวดเร็ว มีความเหนียวพิเศษ รับแรงได้เร็ว ยึด เกาะสูง

ขนาดบรรจุ 40 กก.
ราคา 185 บาท/ถุง

UPDATE : 08/66

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *