ปูนซีเมนต์ไทย

ปูนซีเมนต์ไทย ในสมัยโบราณการก่อสร้าง โดยการนำหินก้อนโตจากที่ห่างไกลมาปรับแต่งให้เป็นรูปเสาหรือฝา โดยทำเป็นแผ่นมาเรียงซ้อนกันเป็นอาคารที่มั่นคง มีการคิดค้นมอร์ตาร์ (Motar) ขึ้น เพื่อเป็นตัวเชื่อมประสานก้อนห้นขนาดใหญ่เข้าด้วยกัน และทำเป็นโครงสร้างที่ถาวรขึ้นได้ ในยุคนั้น มีการใช้ดินเหนียว เป็นตัวยึดก้อนหินขนาดใหญ่เข้าด้วยกัน ในการก่อสร้างสิ่งปปลูกสร้างเพื่อใช้ป้องกันและหลบภัยต่างๆ การใช้ปูนซีเมนต์ที่เก่าแก่ที่สุดเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 9000 ปีมาแล้ว หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาปูนซีเมนต์เรื่อยมาถึงปัจจุบัน

ประวัติปูนซีเมนต์ไทย

ในอดีต ชาวไทยเรานิยมใช้ไม้ในการสร้างบ้านเป็นหลัก แต่ก็มีการใช้ปูนที่เรียกกันว่า ” ปูนสอ ” ซึ่งทำจากดินขาวผสมกับกาวเคี่ยวจากหนังวัว และน้ำอ้อย ใช้สำหรับงานก่อสร้างและงานฉาบเป็นหลัก และส่วนใหญ่จำใช้สำหรับงานสร้างโบสถ์ วิหาร แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดทางกายภาพของวัสดุทั้งทางด้านความคงทนและการรับกำลัง อีกทั้งในช่วงยุคต้นรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาเป็นช่วงที่ประเทศต้องพัฒนาบ้านเมืองให้เทียบทันกับอารยประเทศทำให้ปูนซีเมนต์เพิ่มความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ


ในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6 ประเทศไทยต้องนำเข้าปูนซีเมนต์จากต่างประเทศ ทำให้เสียเงินตราให้แก่ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพและวัถุดิบอย่างเพียงพอในการผลิตปูนซีเมนต์เพื่อใช้งาน ประกอบกับความต้องการปูนซีเมนต์ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทปูนซีเมนต์ไทยแห่งแรกถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ.2456 ด้วยราชประสงค์ของ รัชกาลที่ 6 เพื่อให้สามารถผลิตปูนซีเมนต์ขึ้นใช้เองได้ภายในประเทศไทย เพื่อลดการนำเข้าปูนซีเมนต์จากต่างประเทศ เพื่อจัดสรรการใช้ทรัพยากรภายในประเทศให้คุ้มค่าและช่วยนำประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต ภายใต้ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เริ่มก่อตั้ง วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2456 และได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อ 8 ธันวาคม 2458 โรงงานแห่งแรกของปูนซีเมนต์ไทย คือโรงงานปูนซีเมนต์ไทยบางซื่อซึ่ใเป็นโรงงานแห่งแรกของไทย

ติดตามสินค้าคลังกระเบื้องได้ที่ เพจคลังกระเบื้องจัดส่งทั่วประเทศ