อุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง จระเข้

อุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง จระเข้ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับประคองดอกเจาะรูกระเบื้อง เพื่อไม่ให้เกิดการลื่นสะบัดของเครื่องขณะทำการเจาะ ให้สามารถเจาะได้อย่างตรงจุดและแม่นยำ

  • อุปกรณ์นำร่องเจาะ ป้องกันชิ้นงานเสียหาย
  • ใช้ประคองดอกเจาะกระเบื้อง ขณะทำการเจาะ
  • เจาะกระเบื้องได้ตรงจุด เรียบเนียน
  • สะดวก ใช้งานง่าย
  • แข็งแรง ทนทาน
ขนาดบรรจุบรรจุภัณฑ์ 
แบบ Double Blister Pack 1 ชิ้น / แพ็ค 
บรรจุกล่อง 6 ชิ้น /กล่อง

ข้อแนะนำการใช้

การใช้งาน

1. กำหนดตำแหน่งที่ต้องการเจาะรูกระเบื้อง
2. นำอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง จระเข้ และดอกเจาะกระเบื้องวางไว้ในตำแหน่งที่ต้องการเจาะรู
3. โยกด้ามจับอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง เพื่อให้อุปกรณ์ยึดติดกับผิวหน้าของกระเบื้อง
4. ติ
ดตั้งดอกเจาะกระเบื้องกับสว่านไฟฟ้าทั่วไป ทาบดอกเจาะกับอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง
5. ค่
อยๆใช้แรงกดลงบนผิวหน้าของกระเบื้อง
6. เจ
าะแค่ทะลุผิวของกระเบื้องเท่านั้น ส่วนพื้นซีเมนต์ด้านหลังให้ใช้ดอกเจาะปูน
7. ดึ
งเศษกระเบื้องที่ติดอยู่ในดอกเจาะออก ก่อนทำการเจาะครั้งต่อไป

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

• ควรดูลักษณะของกระเบื้องก่อนการเจาะทุกครั้งเพื่อทำการกำหนดแรงการเจาะกระเบื้อง เนื่องจากกระเบื้องแต่ละชนิดมีความอ่อน – แข็ง ที่ต่างกัน
• ทำการกำหนดจุดที่จะทำการเจาะกระเบื้อง เพื่อการเจาะที่ตรงจุดและสวยงาม
• นำอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง และดอกเจาะกระเบื้องวางในตำแหน่งที่ต้องการเจาะรู
• โยกด้ามจับอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง เพื่ออุปกรณ์ยึดติดกับผิวหน้าของกระเบื้อง
• นำดอกเจาะกระเบื้อง ติดกับสว่านไฟฟ้าทั่วไป (ห้ามใช้สว่านไฟฟ้าระบบกระแทก) ตรงจุดที่ระบุไว้
• จากนั้นทาบดอกเจาะกับอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้องที่ได้ทำการวางตำแหน่งไว้ เพื่อป้องกันการสะบัด
• ค่อย ๆ ใช้แรงกดลงผิวหน้าของกระเบื้อง โดยให้ดอกเจาะผ่านเนื้อกระเบื้อง เพื่อยืดอายุการใช้งาน
• เมื่อรู้สึกว่าดอกเจาะใกล้ทะลุผ่านกระเบื้องทั้งหมด ควรเบาแรงกดเพื่อป้องกันดอกเจาะและกระเบื้องเสียหาย
• เมื่อเจาะกระเบื้องตามที่ต้องการแล้วให้ทำการดึงเศษกระเบื้องที่ติด กับดอกเจาะออกก่อนทำการเจาะกระเบื้องครั้งต่อไป
• ก่อนเริ่มเจาะทุกครั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง จระเข้ ดูดติดแน่นแล้ว และควรหาวัสดุอื่นรองใต้กระเบื้อง เพื่อป้องกันดอกเจาะเสียหาย

ข้อแนะนำ

• ก่อนเริ่มเจาะทุกครั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นำร่องเจาะกระเบื้อง จระเข้ ดูดติดแน่น และควรหาวัสดุอื่นรองใต้กระเบื้อง เพื่อป้องกันดอกเจาะเสียหาย
ายุการใช้งานขึ้นอยู่กับประเภทของกระเบื้อง และวิธีการใช้งาน

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้งาน เมื่อพบว่าอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
• สวมถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
• ควรใส่แว่นตา และหน้ากากกันฝุ่นละออง ในขณะทำงานทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตราย

การเก็บรักษา

 ก็บให้ห่างจากของมีคม

สอบถามเพิ่ม ได้ที่เพจ คลังกระเบื้อง