ข้อโค้ง 90 H บาน2-สีฟ้า

ข้อโค้ง 90 H บาน2-สีฟ้า มีหน้าที่ ที่เปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำ

ลักษณะ
– ผลิตจาก PVC (Polyvinyl Chloride)
– มีสีฟ้า
– มีขนาดหลายขนาด
– มีรัศมีโค้ง 90 องศา
– มีรูสำหรับน้ำไหลผ่าน

คุณสมบัติ
– ทนทานต่อแรงดันน้ำสูง
– ทนทานต่อแรงกระแทก
– ทนทานต่อสารเคมี
– ทนต่อแสงแดด
– ไม่เป็นสนิม
– น้ำหนักเบา
– ติดตั้งง่าย

สอบถามเพิ่ม ได้ที่เพจ คลังกระเบื้อง

ตรา เอสซีจี
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น บรรจุ ชิ้น/กล่อง
หนา 8.5 หนา 13.5
18 (1/2) 10.00 12.00 60
20 (3/4) 12.00 15.00 60
25 (1) 15.00 21.00 30
35 (1 1/4) 26.00 29.00 40
40 (1 1/2) 34.00 40.00 30
55 (2) 59.00 76.00 10
65 (2 1/2) 118.00 142.00 -
80 (3) 210.00 284.00 -
100 (4) 368.00 534.00 -
125 (5) 582.00 1,055.00 -
150 (6) 1,240.00 1,845.00 -
200 (8) 2,850.00 4,020.00 -
250 (10) 5,230.00 7,410.00 -
300 (12) 9,030.00 13,100.00 -
ตรา ท่อน้ำไทย
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น บรรจุ ชิ้น/กล่อง
หนา 8.5 หนา 13.5
18 (1/2) 10.00 12.00 60
20 (3/4) 12.00 15.00 60
25 (1) 15.00 21.00 30
35 (1 1/4) 26.00 29.00 40
40 (1 1/2) 34.00 40.00 30
55 (2) 59.00 76.00 10
65 (2 1/2) 118.00 142.00 -
80 (3) 210.00 284.00 -
100 (4) 368.00 534.00 -
125 (5) 582.00 1,055.00 -
150 (6) 1,240.00 1,845.00 -
200 (8) 2,850.00 4,020.00 -
250 (10) 5,230.00 7,410.00 -
300 (12) 9,030.00 13,100.00 -
ตรา 3A
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น บรรจุ ชิ้น/กล่อง
หนา 8.5 หนา 13.5
18 (1/2) 10.00 12.00 60
20 (3/4) 12.00 15.00 60
25 (1) 15.00 21.00 30
35 (1 1/4) 26.00 29.00 40
40 (1 1/2) 34.00 40.00 30
55 (2) 59.00 76.00 10
65 (2 1/2) 118.00 142.00 -
80 (3) 210.00 284.00 -
100 (4) 368.00 534.00 -
125 (5) 582.00 1,055.00 -
150 (6) 1,240.00 1,845.00 -
200 (8) 2,850.00 4,020.00 -
250 (10) 5,230.00 7,410.00 -
300 (12) 9,030.00 13,100.00 -
ตรา เสือ
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น บรรจุ ชิ้น/กล่อง
หนา 8.5 หนา 13.5
18 (1/2) 10.00 12.00 60
20 (3/4) 12.00 15.00 60
25 (1) 15.00 21.00 30
35 (1 1/4) 26.00 29.00 40
40 (1 1/2) 34.00 40.00 30
55 (2) 59.00 76.00 10
65 (2 1/2) 118.00 142.00 -
80 (3) 210.00 284.00 -
100 (4) 368.00 534.00 -
125 (5) 582.00 1,055.00 -
150 (6) 1,240.00 1,845.00 -
200 (8) 2,850.00 4,020.00 -
250 (10) 5,230.00 7,410.00 -
300 (12) 9,030.00 13,100.00 -
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น บรรจุ ชิ้น/กล่อง
ตราเอสซีจี ตราท่อน้ำไทย ตรา3A ตราเสือ
หนา 8.5 หนา 13.5 หนา 8.5 หนา 13.5 หนา 8.5 หนา 13.5 หนา 8.5 หนา 13.5
18 (1/2) 10.00 12.00 10.00 12.00 10.00 12.00 10.00 12.00 100
20 (3/4) 12.00 15.00 12.00 15.00 12.00 15.00 12.00 15.00 60
25 (1) 15.00 21.00 15.00 21.00 15.00 21.00 15.00 21.00 30
35 (1 1/4) 26.00 29.00 26.00 29.00 26.00 29.00 26.00 29.00 40
40 (1 1/2) 34.00 40.00 34.00 40.00 34.00 40.00 34.00 40.00 30
55 (2) 59.00 76.00 59.00 76.00 59.00 76.00 59.00 76.00 10
65 (2 1/2) 118.00 142.00 118.00 142.00 118.00 142.00 118.00 142.00 -
80 (3) 210.00 284.00 210.00 284.00 210.00 284.00 210.00 284.00 -
100 (4) 368.00 534.00 368.00 534.00 368.00 534.00 368.00 534.00 -
125 (5) 582.00 1,055.00 582.00 1,055.00 582.00 1,055.00 582.00 1,055.00 -
150 (6) 1,240.00 1,845.00 1,240.00 1,845.00 1,240.00 1,845.00 1,240.00 1,845.00 -
200 (8) 2,850.00 4,020.00 2,850.00 4,020.00 2,850.00 4,020.00 2,850.00 4,020.00 -
250 (10) 5,230.00 7,410.00 5,230.00 7,410.00 5,230.00 7,410.00 5,230.00 7,410.00 -
300 (12) 9,030.00 13,100.00 9,030.00 13,100.00 9,030.00 13,100.00 9,030.00 13,100.00 -

วิธีการติดตั้ง ข้อโค้ง 90 H บาน2

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการ การติดตั้ง ข้อโค้ง 90 H บาน2
– ข้อโค้ง 90 H บาน2
– ท่อ PVC
– เทปพันเกลียว
– เลื่อยตัดท่อ
– ประแจ
– น้ำยาล้างท่อ
– ผ้าเช็ด

ขั้นตอนการติดตั้ง ข้อโค้ง 90 H บาน2
– ตัดท่อ PVC ให้ได้ขนาดที่ต้องการ
– ทำความสะอาด ปลายท่อ และ ข้อโค้ง 90 H บาน2 ด้วยน้ำยาล้างท่อ และเช็ดให้แห้ง
– ใช้เทปพันเกลียว พันบนเกลียวของข้อโค้ง 90 H บาน2
– ประกอบ ข้อโค้ง 90 H บาน2 เข้ากับท่อ PVC
– ขันเกลียว ของข้อโค้ง 90 H บาน2ให้แน่นด้วยประแจ
– ทดสอบการรั่วซึม โดยเปิดน้ำและสังเกตว่ามีน้ำรั่วไหลหรือไม่

– ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของสินค้านั้นๆ
– หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
– ห้ามใช้กับน้ำ 60◦C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
– หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าทำการทดสอบแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

การใช้งาน

– ใช้สำหรับงานระบบน้ำ
– ใช้สำหรับงานประปา
– เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทานสูง

ข้อควรระวัง ข้อโค้ง 90 H บาน2
– เลือกขนาด ข้อโค้ง 90 H บาน2 ให้ตรงกับขนาดของท่อ PVC
– ใช้เทปพันเกลียวให้แน่น
– ไม่ควรขันเกลียวแน่นจนเกินไป อาจทำให้เกลียวเสียหาย
– ควรใช้งานกับน้ำสะอาดเท่านั้น
– ห้ามใช้กับน้ำที่มีอุณหภูมิเกิน 60 องศา
– ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดและด่างทำความสะอาด

ความสำคัญของ ข้อโค้ง 90 H บาน2
– ข้อโค้ง 90 H บาน2
– ทำหน้าที่เปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำ
– เปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำ 90 องศา
– ทนทาน ผลิตจากวัสดุ ทนทาน ต่อแรงดัน อุณหภูมิ และสารเคมี
– ใช้งานง่าย ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
– ใช้งานหลากหลาย ใช้งานได้กับระบบท่อหลากหลายประเภท เช่น ระบบท่อน้ำประปา ระบบท่อน้ำทิ้ง

 • ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC)
 • คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ
 • ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
 • ทนต่อสภาพกรดด่าง
 • ปลอดภัยจากสารพิษ
 • เป็นฉนวนไฟฟ้า
 • ทนทานต่อแสงแดด
 • น้ำหนักเบาศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี
 • คุณภาพที่เหนือกว่า
 • การบริการที่เหนือกว่า
 • ความพร้อมที่เหนือกว่า