ข้อโค้ง 45 H ช่วงสั้น ES2-สีฟ้า

ข้อโค้ง 45 H ช่วงสั้น ES2-สีฟ้า มีหน้าที่ ที่เปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำ

ลักษณะ
– ผลิตจาก PVC (Polyvinyl Chloride)
– มีสีฟ้า
– มีขนาดหลายขนาด
– มีรัศมีโค้ง 45 องศา
– มีรูสำหรับน้ำไหลผ่าน

คุณสมบัติ
– ทนทานต่อแรงดันน้ำสูง
– ทนทานต่อแรงกระแทก
– ทนทานต่อสารเคมี
– ทนต่อแสงแดด
– ไม่เป็นสนิม
– น้ำหนักเบา
– ติดตั้งง่าย

สอบถามเพิ่ม ได้ที่เพจ คลังกระเบื้อง

ตรา เอสซีจี
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น บรรจุ ชิ้น/กล่อง
หนา 8.5 หนา 13.5
18 (1/2) 5.96 6.30 200
20 (3/4) 6.10 7.48 150
25 (1) 8.54 12.82 80
35 (1 1/4) 11.75 17.09 80
40 (1 1/2) 16.02 23.50 60
55 (2) 30.97 42.72 30
65 (2 1/2) 48.06 75.83 -
80 (3) 91.67 119.71 -
100 (4) 189.13 259.88 -
125 (5) 347.10 517.98 -
150 (6) 622.11 888.22 -
200 (8) 1,223.75 1,864.55 -
250 (10) 2,656.65 3,729.10 -
300 (12) 4,512.30 6,292.30 -
ตรา ท่อน้ำไทย
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น บรรจุ ชิ้น/กล่อง
หนา 8.5 หนา 13.5
18 (1/2) 6.16 6.51 200
20 (3/4) 6.30 7.73 150
25 (1) 8.83 13.25 80
35 (1 1/4) 12.14 17.66 80
40 (1 1/2) 16.56 24.29 60
55 (2) 32.02 44.16 30
65 (2 1/2) 49.68 78.38 -
80 (3) 94.76 123.74 -
100 (4) 195.50 268.64 -
125 (5) 358.80 535.44 -
150 (6) 643.08 918.16 -
200 (8) 1,265.00 1,927.40 -
250 (10) 2,746.20 3,854.80 -
300 (12) 4,664.40 6,504.40 -
ตรา 3A
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น บรรจุ ชิ้น/กล่อง
หนา 8.5 หนา 13.5
18 (1/2) 4.82 5.10 200
20 (3/4) 4.93 6.05 150
25 (1) 6.91 10.37 80
35 (1 1/4) 9.50 13.82 80
40 (1 1/2) 12.96 19.01 60
55 (2) 25.06 34.56 30
65 (2 1/2) 38.88 61.34 -
80 (3) 74.16 96.84 -
100 (4) 153.00 210.24 -
125 (5) 280.80 419.04 -
150 (6) 503.28 718.56 -
200 (8) 990.00 1,508.40 -
250 (10) 2,149.20 3,016.80 -
300 (12) 3,650.40 5,090.40 -
ตรา เสือ
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น บรรจุ ชิ้น/กล่อง
หนา 8.5 หนา 13.5
18 (1/2) 5.96 6.30 200
20 (3/4) 6.10 7.48 150
25 (1) 8.54 12.82 80
35 (1 1/4) 11.75 17.09 80
40 (1 1/2) 16.02 23.50 60
55 (2) 30.97 42.72 30
65 (2 1/2) 48.06 75.83 -
80 (3) 91.67 119.71 -
100 (4) 189.13 259.88 -
125 (5) 347.10 517.98 -
150 (6) 622.11 888.22 -
200 (8) 1,223.75 1,864.55 -
250 (10) 2,656.65 3,729.10 -
300 (12) 4,512.30 6,292.30 -
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น บรรจุ ชิ้น/กล่อง
ตราเอสซีจี ตราท่อน้ำไทย ตรา3A ตราเสือ
หนา 8.5 หนา 13.5 หนา 8.5 หนา 13.5 หนา 8.5 หนา 13.5 หนา 8.5 หนา 13.5
18 (1/2) 5.96 6.30 6.16 6.51 4.82 5.10 5.96 6.30 200
20 (3/4) 6.10 7.48 6.30 7.73 4.93 6.05 6.10 7.48 150
25 (1) 8.54 12.82 8.83 13.25 6.91 10.37 8.54 12.82 80
35 (1 1/4) 11.75 17.09 12.14 17.66 9.50 13.82 11.75 17.09 60
40 (1 1/2) 16.02 23.50 16.56 24.29 12.96 19.01 16.02 23.50 30
55 (2) 30.97 42.72 32.02 44.16 25.06 34.56 30.97 42.72 -
65 (2 1/2) 48.06 75.83 49.68 78.38 38.88 61.34 48.06 75.83 -
80 (3) 91.67 119.71 94.76 123.74 74.16 96.84 91.67 119.71 -
100 (4) 189.13 259.88 195.50 268.64 153.00 210.24 189.13 259.88 -
125 (5) 347.10 517.98 358.80 535.44 280.80 419.04 347.10 517.98 -
150 (6) 622.11 888.22 643.08 918.16 503.28 718.56 622.11 888.22 -
200 (8) 1,223.75 1,864.55 1,265.00 1,927.40 990.00 1,508.40 1,223.75 1,864.55 -
250 (10) 2,656.65 3,729.10 2,746.20 3,854.80 2,149.20 3,016.80 2,656.65 3,729.10 -
300 (12) 4,512.30 6,292.30 4,664.40 6,504.40 3,650.40 5,090.40 4,512.30 6,292.30 -

วิธีการติดตั้ง ข้อโค้ง 45 H ช่วงสั้น ES2

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการ การติดตั้ง ข้อโค้ง 45 H ช่วงสั้น ES2
– ข้อโค้ง 45 H ช่วงสั้น ES2
– ท่อ PVC
– เทปพันเกลียว
– เลื่อยตัดท่อ
– ประแจ
– น้ำยาล้างท่อ
– ผ้าเช็ด

ขั้นตอนการติดตั้ง ข้อโค้ง 45 H ช่วงสั้น ES2
– ตัดท่อ PVC ให้ได้ขนาดที่ต้องการ
– ทำความสะอาด ปลายท่อ และ ข้อโค้ง 45 H ช่วงสั้น ES2 ด้วยน้ำยาล้างท่อ และเช็ดให้แห้ง
– ใช้เทปพันเกลียว พันบนเกลียวของข้อโค้ง 45 H ช่วงสั้น ES2
– ประกอบ ข้อโค้ง 45 H ช่วงสั้น ES2 เข้ากับท่อ PVC
– ขันเกลียว ของข้อโค้ง 45 H ช่วงสั้น ES2ให้แน่นด้วยประแจ
– ทดสอบการรั่วซึม โดยเปิดน้ำและสังเกตว่ามีน้ำรั่วไหลหรือไม่

– ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของสินค้านั้นๆ
– หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
– ห้ามใช้กับน้ำ 60◦C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
– หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าทำการทดสอบแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

การใช้งาน

– ใช้สำหรับงานระบบน้ำ
– ใช้สำหรับงานประปา
– เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทานสูง

ข้อควรระวัง ข้อโค้ง 45 H ช่วงสั้น ES2
– เลือกขนาด ข้อโค้ง 45 H ช่วงสั้น ES2 ให้ตรงกับขนาดของท่อ PVC
– ใช้เทปพันเกลียวให้แน่น
– ไม่ควรขันเกลียวแน่นจนเกินไป อาจทำให้เกลียวเสียหาย
– ควรใช้งานกับน้ำสะอาดเท่านั้น
– ห้ามใช้กับน้ำที่มีอุณหภูมิเกิน 60 องศา
– ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดและด่างทำความสะอาด

ความสำคัญของ ข้อโค้ง 45 H ช่วงสั้น ES2
– ข้อโค้ง 45 H ช่วงสั้น ES2
– ทำหน้าที่เปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำ
– เปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำ 45 องศา
– ทนทาน ผลิตจากวัสดุ ทนทาน ต่อแรงดัน อุณหภูมิ และสารเคมี
– ใช้งานง่าย ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
– ใช้งานหลากหลาย ใช้งานได้กับระบบท่อหลากหลายประเภท เช่น ระบบท่อน้ำประปา ระบบท่อน้ำทิ้ง

 • ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC)
 • คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ
 • ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
 • ทนต่อสภาพกรดด่าง
 • ปลอดภัยจากสารพิษ
 • เป็นฉนวนไฟฟ้า
 • ทนทานต่อแสงแดด
 • น้ำหนักเบาศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี
 • คุณภาพที่เหนือกว่า
 • การบริการที่เหนือกว่า
 • ความพร้อมที่เหนือกว่า