ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น-สีฟ้า

ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น-สีฟ้า มีหน้าที่ เชื่อมต่อท่อพีวีซี เข้าด้วยกัน

ลักษณะ
– ผลิตจาก PVC (Polyvinyl Chloride)
– มีสีฟ้า
– มีความหนามากกว่าข้อต่อตรงทั่วไป
– มีขนาดหลายขนาด
– ผิวเรียบ ไร้รอยต่อ

คุณสมบัติ
– ทนทานต่อแรงดันน้ำสูง
– ทนทานต่อแรงกระแทก
– ทนทานต่อสารเคมี
– ทนต่อแสงแดด
– ไม่เป็นสนิม
– น้ำหนักเบา
– ติดตั้งง่าย

สอบถามเพิ่ม ได้ที่เพจ คลังกระเบื้อง

ตรา เอสซีจี
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น
หนา 5 หนา 8.5 หนา 13.5
125 (5) - 132.61 189.13
150 (6) 161.54 205.15 314.17
200 (8) 293.70 427.20 712.89
250 (10) 594.52 817.02 1,263.80
300 (12) 1,027.95 1,326.10 2,131.55
ตรา ท่อน้ำไทย
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น
หนา 5 หนา 8.5 หนา 13.5
125 (5) - 137.08 195.50
150 (6) 166.98 212.06 324.76
200 (8) 303.60 441.60 736.92
250 (10) 614.56 844.56 1,306.40
300 (12) 1,062.60 1,370.80 2,203.40
ตรา 3A
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น
หนา 5 หนา 8.5 หนา 13.5
125 (5) - 107.28 153.00
150 (6) 130.68 165.96 254.16
200 (8) 237.60 345.60 576.72
250 (10) 480.96 660.96 1,022.40
300 (12) 831.60 1,072.80 1,724.40
ตรา เสือ
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น
หนา 5 หนา 8.5 หนา 13.5
125 (5) - 132.61 189.13
150 (6) 161.54 205.15 314.17
200 (8) 293.70 427.20 712.89
250 (10) 594.52 817.02 1,263.80
300 (12) 1,027.95 1,326.10 2,131.55
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น
ตราเอสซีจี ตราท่อน้ำไทย ตรา3A ตราเสือ
หนา 5 หนา 8.5 หนา 13.5 หนา 5 หนา 8.5 หนา 13.5 หนา 5 หนา 8.5 หนา 13.5 หนา 5 หนา 8.5 หนา 13.5
125 (5) - 132.61 189.13 - 137.08 195.50 - 107.28 153.00 - 132.61 189.13
150 (6) 161.54 205.15 314.17 166.98 212.06 324.76 130.68 165.96 254.16 161.54 205.15 314.17
200 (8) 293.70 427.20 712.89 303.60 441.60 736.92 237.60 345.60 576.72 293.70 427.20 712.89
250 (10) 594.52 817.02 1,263.80 614.56 844.56 1,306.40 480.96 660.96 1,022.40 594.52 817.02 1,263.80
300 (12) 1,027.95 1,326.10 2,131.55 1,062.60 1,370.80 2,203.40 831.60 1,072.80 1,724.40 1,027.95 1,326.10 2,131.55

วิธีการติดตั้ง ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการ การติดตั้ง ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น
– ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น
– ท่อ PVC
– เทปพันเกลียว
– เลื่อยตัดท่อ
– ประแจ
– น้ำยาล้างท่อ
– ผ้าเช็ด

ขั้นตอนการติดตั้ง ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น
– ตัดท่อ PVC ให้ได้ขนาดที่ต้องการ
– ทำความสะอาด ปลายท่อ และ ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น ด้วยน้ำยาล้างท่อ และเช็ดให้แห้ง
– ใช้เทปพันเกลียว พันบนเกลียวของข้อต่อตรง H ช่วงสั้น
– ประกอบ ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น เข้ากับท่อ PVC
– ขันเกลียว ของข้อต่อตรง H ช่วงสั้นให้แน่นด้วยประแจ
– ทดสอบการรั่วซึม โดยเปิดน้ำและสังเกตว่ามีน้ำรั่วไหลหรือไม่

– ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของสินค้านั้นๆ
– หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
– ห้ามใช้กับน้ำ 60◦C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
– หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าทำการทดสอบแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

การใช้งาน

– ใช้สำหรับงานระบบน้ำ
– ใช้สำหรับงานประปา
– เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทานสูง

ข้อควรระวัง ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น
– เลือกขนาด ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น ให้ตรงกับขนาดของท่อ PVC
– เลือกวัสดุข้อต่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
– ติดตั้งข้อต่อให้แน่นหนา
– ตรวจสอบซีลยาง ให้อยู่ในสภาพดี
– ห้ามใช้กับน้ำที่มีอุณหภูมิเกิน 60 องศา
– ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดและด่างทำความสะอาด

ความสำคัญของ ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น
– เชื่อมต่อท่อพีวีซี เข้าด้วยกัน
– ทนทาน ผลิตจากวัสดุ ทนทาน ต่อแรงดัน อุณหภูมิ และสารเคมี
– ใช้งานง่าย ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
– ใช้งานหลากหลาย ใช้งานได้กับระบบท่อหลากหลายประเภท เช่น ระบบท่อน้ำประปา ระบบท่อน้ำทิ้ง

 • ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC)
 • คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ
 • ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
 • ทนต่อสภาพกรดด่าง
 • ปลอดภัยจากสารพิษ
 • เป็นฉนวนไฟฟ้า
 • ทนทานต่อแสงแดด
 • น้ำหนักเบาศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี
 • คุณภาพที่เหนือกว่า
 • การบริการที่เหนือกว่า
 • ความพร้อมที่เหนือกว่า