ข้อต่อตรงลด บาง-สีฟ้า

ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานการก่อสร้าง มีคุณสมบัติ  
– คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น
– ไม่เป็นสนิม
– ไม่ลามไฟ
– ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
– ทนต่อสภาพกรดด่าง
– ปลอดภัยจากสารพิษ
– เป็นฉนวนไฟฟ้า
– ทนทานต่อแสงแดด
– น้ำหนักเบา

ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น บรรจุ ชิ้น/กล่อง
ตราเอสซีจี ตราท่อน้ำไทย ตรา3A ตราเสือ
40x35 (1 1/2 x1 1/4) 7.30 7.54 5.90 7.30 40
55x35 (2 x1 1/4) 11.93 12.33 9.65 11.93 40
55x40 (2 x1 1/2) 12.28 12.70 9.94 12.28 30
65x40 (2 1/2 x1 1/2) 17.27 17.85 13.97 17.27 40
65x55 (2 1/2 x2) 19.58 20.24 15.84 19.58 40
80x40 (3 x1 1/2) 24.65 25.48 19.94 24.65 20
80x55 (3 x2) 26.88 27.78 21.74 26.88 20
80x65 (3 x2 1/2) 28.84 29.81 23.33 28.84 20
100x40 (4 x1 1/2) 43.17 44.62 34.92 43.17 10
100x55 (4 x2) 43.17 44.62 34.92 43.17 10
100x65 (4 x2 1/2) 46.37 47.93 37.51 46.37 8
100x80 (4 x3) 51.62 53.36 41.76 51.62 10
150x100 (6 x4) 197.58 204.24 159.84 197.58 8
200x100 (4 x4) 979.00 1,012.00 792.00 979.00 2
200x150 (8 x6) 1,237.10 1,278.80 1,000.80 1,237.10 2
250x200 (10 x8) (สั่งผลิต) 2,420.80 2,502.40 1,958.40 2,420.80 1
300x200 (12 x8) (สั่งผลิต) 3,987.20 4,121.60 3,225.60 3,987.20 1
300x250 (12 x10) (สั่งผลิต) 4,236.40 4,379.20 3,427.20 4,236.40 1
 • ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของสินค้านั้นๆ
 • หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
 • ห้ามใช้กับน้ำ 60◦C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
 • หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าทำการทดสอบแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

 • ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC)
 • คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ
 • ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
 • ทนต่อสภาพกรดด่าง
 • ปลอดภัยจากสารพิษ
 • เป็นฉนวนไฟฟ้า
 • ทนทานต่อแสงแดด
 • น้ำหนักเบาศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี
 • คุณภาพที่เหนือกว่า
 • การบริการที่เหนือกว่า
 • ความพร้อมที่เหนือกว่า