ข้อต่อสามทางลด บาง-สีฟ้า

ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานการก่อสร้าง มีคุณสมบัติ  
– คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น
– ไม่เป็นสนิม
– ไม่ลามไฟ
– ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
– ทนต่อสภาพกรดด่าง
– ปลอดภัยจากสารพิษ
– เป็นฉนวนไฟฟ้า
– ทนทานต่อแสงแดด
– น้ำหนักเบา

ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น บรรจุ ชิ้น/กล่อง
ตราเอสซีจี ตราท่อน้ำไทย ตรา3A ตราเสือ
55x35 (2 x 1 1/4) 20.29 20.98 16.42 20.29 30
55x40 (2 x1 1/2) 22.87 23.64 18.50 22.87 25
65x55 (2 1/2 x2) 27.86 28.80 22.54 27.86 12
80x40 (3 x1 1/2) 40.23 41.58 32.54 40.23 10
80x55 (3 x2) 47.70 49.31 38.59 47.70 20
80x65 (3 x2 1/2) 64.08 66.24 51.84 64.08 15
100x55 (4 x2) 112.14 115.92 90.72 112.14 10
100x65 (4 x2 1/2) 122.82 126.96 99.36 122.82 10
100x80 (4 x3) 132.61 137.08 107.28 132.61 8
150x100 (6 x4) 512.64 529.92 414.72 512.64 8
200x100 (8 x4 3,186.20 3,293.60 2,577.60 3,186.20 1
200x150 (8 x6) 4,120.70 4,259.60 3,333.60 4,120.70 1
250x150 (10 x6) (สั่งผลิต) 9,487.40 9,807.20 7,675.20 9,487.40 1
250x200 (10 x8) (สั่งผลิต) 10,110.40 10,451.20 8,179.20 10,110.40 1
300x200 (10 x8) (สั่งผลิต) 11,997.20 12,401.60 9,705.60 11,997.20 1
 • ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของสินค้านั้นๆ
 • หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
 • ห้ามใช้กับน้ำ 60◦C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
 • หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าทำการทดสอบแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

 • ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC)
 • คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ
 • ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
 • ทนต่อสภาพกรดด่าง
 • ปลอดภัยจากสารพิษ
 • เป็นฉนวนไฟฟ้า
 • ทนทานต่อแสงแดด
 • น้ำหนักเบาศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี
 • คุณภาพที่เหนือกว่า
 • การบริการที่เหนือกว่า
 • ความพร้อมที่เหนือกว่า