ข้อต่อสามทางทีวายลด บาง-สีฟ้า

ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานการก่อสร้าง มีคุณสมบัติ  
– คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น
– ไม่เป็นสนิม
– ไม่ลามไฟ
– ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
– ทนต่อสภาพกรดด่าง
– ปลอดภัยจากสารพิษ
– เป็นฉนวนไฟฟ้า
– ทนทานต่อแสงแดด
– น้ำหนักเบา

ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น บรรจุ ชิ้น/กล่อง
ตราเอสซีจี ตราท่อน้ำไทย ตรา3A ตราเสือ
65x40 (2 1/2 x1 1/2) 76.99 79.58 62.28 76.99 10
65x55 (2 1/2 x2) 85.44 88.32 69.12 85.44 20
80x55 (3 x2) 101.46 104.88 82.08 101.46 15
80x65 (3 x2 1/2) 128.16 132.48 103.68 128.16 12
100x40 (4 x1 1/2) 160.20 165.60 129.60 160.20 10
100x55 (4 x2) 160.20 165.60 129.60 160.20 8
100x65 (4 x2 1/2) 186.90 193.20 151.20 186.90 6
100x80 (4 x3) 192.24 198.72 155.52 192.24 5
125x80 (5 x3) (สั่งผลิต) 1,059.10 1,094.80 856.80 1,059.10 1
125x100 (5 x4) 576.72 596.16 466.56 576.72 3
150x80 (6 x3) 640.80 662.40 518.40 640.80 6
150x100 (6 x4) 650.59 672.52 526.32 650.59 6
200x100 (8 x4) 5,411.20 5,593.60 4,377.60 5,411.20 3
200x150 (8 x6) 5,411.20 5,593.60 4,377.60 5,411.20 2
 • ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของสินค้านั้นๆ
 • หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
 • ห้ามใช้กับน้ำ 60◦C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
 • หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าทำการทดสอบแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

 • ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC)
 • คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ
 • ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
 • ทนต่อสภาพกรดด่าง
 • ปลอดภัยจากสารพิษ
 • เป็นฉนวนไฟฟ้า
 • ทนทานต่อแสงแดด
 • น้ำหนักเบาศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี
 • คุณภาพที่เหนือกว่า
 • การบริการที่เหนือกว่า
 • ความพร้อมที่เหนือกว่า