ข้อต่อสามทางวายลด บาง-สีฟ้า

ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานการก่อสร้าง มีคุณสมบัติ  
– คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น
– ไม่เป็นสนิม
– ไม่ลามไฟ
– ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
– ทนต่อสภาพกรดด่าง
– ปลอดภัยจากสารพิษ
– เป็นฉนวนไฟฟ้า
– ทนทานต่อแสงแดด
– น้ำหนักเบา

ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น บรรจุ ชิ้น/กล่อง
ตราเอสซีจี ตราท่อน้ำไทย ตรา3A ตราเสือ
65x40 (2 1/2 x1 1/2) 84.00 84.00 84.00 84.00 10
65x55 (2 1/2 x2) 90.00 90.00 90.00 90.00 10
80x40 (3 x1 1/2) 114.00 114.00 114.00 114.00 20
80x55 (3 x2) 126.00 126.00 126.00 126.00 6
80x65 (3 x2 1/2) 138.00 138.006 138.00 138.00 12
100x40 (4 x1 1/2) 168.00 168.00 168.00 168.00 4
100x55 (4 x2) 168.00 168.00 168.00 168.00 4
100x65 (4 x2 1/2) 192.00 192.00 192.00 192.00 6
100x80 (4 x3) 198.00 198.00 198.00 198.00 6
150x80 (6 x3) 516.00 516.00 516.00 516.00 8
150x100 (6 x4) 657.00 657.00 657.00 657.00 6
200x100 (8 x4 4,610.00 4,610.00 4,610.00 4,610.00 1
200x150 (8 x6) 4,760.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00 1
 • ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของสินค้านั้นๆ
 • หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
 • ห้ามใช้กับน้ำ 60◦C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
 • หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าทำการทดสอบแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

 • ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC)
 • คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ
 • ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
 • ทนต่อสภาพกรดด่าง
 • ปลอดภัยจากสารพิษ
 • เป็นฉนวนไฟฟ้า
 • ทนทานต่อแสงแดด
 • น้ำหนักเบาศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี
 • คุณภาพที่เหนือกว่า
 • การบริการที่เหนือกว่า
 • ความพร้อมที่เหนือกว่า