ข้อต่อสามทางวายลด บาง-สีฟ้า

ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานการก่อสร้าง มีคุณสมบัติ  
– คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น
– ไม่เป็นสนิม
– ไม่ลามไฟ
– ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
– ทนต่อสภาพกรดด่าง
– ปลอดภัยจากสารพิษ
– เป็นฉนวนไฟฟ้า
– ทนทานต่อแสงแดด
– น้ำหนักเบา

ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น บรรจุ ชิ้น/กล่อง
ตราเอสซีจี ตราท่อน้ำไทย ตรา3A ตราเสือ
65x40 (2 1/2 x1 1/2) 74.76 77.28 60.48 74.76 10
65x55 (2 1/2 x2) 80.10 82.80 64.80 80.10 10
80x40 (3 x1 1/2) 101.46 104.88 82.08 101.46 20
80x55 (3 x2) 112.14 115.92 90.72 112.14 6
80x65 (3 x2 1/2) 122.82 126.96 99.36 122.82 12
100x40 (4 x1 1/2) 149.52 154.56 120.96 149.52 4
100x55 (4 x2) 149.52 154.56 120.96 149.52 4
100x65 (4 x2 1/2) 170.88 176.64 138.24 170.88 6
100x80 (4 x3) 176.22 182.16 142.56 176.22 6
150x80 (6 x3) 459.24 474.72 371.52 459.24 8
150x100 (6 x4) 584.73 604.44 473.04 584.73 6
200x100 (8 x4 4,102.90 4,241.20 3,319.20 4,102.90 1
200x150 (8 x6) 4,236.40 4,379.20 3,427.20 4,236.40 1
 • ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของสินค้านั้นๆ
 • หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
 • ห้ามใช้กับน้ำ 60◦C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
 • หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าทำการทดสอบแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

 • ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC)
 • คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ
 • ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
 • ทนต่อสภาพกรดด่าง
 • ปลอดภัยจากสารพิษ
 • เป็นฉนวนไฟฟ้า
 • ทนทานต่อแสงแดด
 • น้ำหนักเบาศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี
 • คุณภาพที่เหนือกว่า
 • การบริการที่เหนือกว่า
 • ความพร้อมที่เหนือกว่า