หน้าจานเรียบช่วงสั้น สีฟ้า

ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานการก่อสร้าง มีคุณสมบัติ  
– คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น
– ไม่เป็นสนิม
– ไม่ลามไฟ
– ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
– ทนต่อสภาพกรดด่าง
– ปลอดภัยจากสารพิษ
– เป็นฉนวนไฟฟ้า
– ทนทานต่อแสงแดด
– น้ำหนักเบา

ตรา เอสซีจี
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น หน้าจาน พีวีซี หน้าจาน เหล็ก
หนา 8.5 หนา 13.5
25 (1) 246.00 - -
35 (1 1/4) 324.00 - -
40 (1 1/2) 360.00 396.00 -
55 (2) 516.00 600.00 -
65 (2 1/2) 714.00 840.00 -
80 (3) 972.00 1,092.00 -
100 (4) 1,260.00 1,405.00 -
125 (5) 1,695.00 1,890.00 -
150 (6) 2,395.00 2,690.00 -
200 (8) 3,075.00 3,710.00 -
250 (10) 4,450.00 5,400.00 -
300 (12) 5,380.00 6,980.00 -
ตรา ท่อน้ำไทย
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น หน้าจาน พีวีซี หน้าจาน เหล็ก
หนา 8.5 หนา 13.5
25 (1) 246.00 - -
35 (1 1/4) 324.00 - -
40 (1 1/2) 360.00 396.00 -
55 (2) 516.00 600.00 -
65 (2 1/2) 714.00 840.00 -
80 (3) 972.00 1,092.00 -
100 (4) 1,260.00 1,405.00 -
125 (5) 1,695.00 1,890.00 -
150 (6) 2,395.00 2,690.00 -
200 (8) 3,075.00 3,710.00 -
250 (10) 4,450.00 5,400.00 -
300 (12) 5,380.00 6,980.00 -
ตรา 3A
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น หน้าจาน พีวีซี หน้าจาน เหล็ก
หนา 8.5 หนา 13.5
25 (1) 246.00 - -
35 (1 1/4) 324.00 - -
40 (1 1/2) 360.00 396.00 -
55 (2) 516.00 600.00 -
65 (2 1/2) 714.00 840.00 -
80 (3) 972.00 1,092.00 -
100 (4) 1,260.00 1,405.00 -
125 (5) 1,695.00 1,890.00 -
150 (6) 2,395.00 2,690.00 -
200 (8) 3,075.00 3,710.00 -
250 (10) 4,450.00 5,400.00 -
300 (12) 5,380.00 6,980.00 -
ตรา เสือ
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น หน้าจาน พีวีซี หน้าจาน เหล็ก
หนา 8.5 หนา 13.5
25 (1) 246.00 - -
35 (1 1/4) 324.00 - -
40 (1 1/2) 360.00 396.00 -
55 (2) 516.00 600.00 -
65 (2 1/2) 714.00 840.00 -
80 (3) 972.00 1,092.00 -
100 (4) 1,260.00 1,405.00 -
125 (5) 1,695.00 1,890.00 -
150 (6) 2,395.00 2,690.00 -
200 (8) 3,075.00 3,710.00 -
250 (10) 4,450.00 5,400.00 -
300 (12) 5,380.00 6,980.00 -
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น หน้าจาน พีวีซี หน้าจาน เหล็ก
ตราเอสซีจี ตราท่อน้ำไทย ตรา3A ตราเสือ
หนา 8.5 หนา 13.5 หนา 8.5 หนา 13.5 หนา 8.5 หนา 13.5 หนา 8.5 หนา 13.5
25 (1) 246.00 - 246.00 - 246.00 - 246.00 - -
35 (1 1/4) 324.00 - 324.00 - 324.00 - 324.00 - -
40 (1 1/2) 360.00 396.00 360.00 396.00 360.00 396.00 360.00 396.00 -
55 (2) 516.00 600.00 516.00 600.00 516.00 600.00 516.00 600.00 -
65 (2 1/2) 714.00 840.00 714.00 840.00 714.00 840.00 714.00 840.00 -
80 (3) 972.00 1,092.00 972.00 1,092.00 972.00 1,092.00 972.00 1,092.00 -
100 (4) 1,260.00 1,405.00 1,260.00 1,405.00 1,260.00 1,405.00 1,260.00 1,405.00 -
125 (5) 1,695.00 1,890.00 1,695.00 1,890.00 1,695.00 1,890.00 1,695.00 1,890.00 -
150 (6) 2,395.00 2,690.00 2,395.00 2,690.00 2,395.00 2,690.00 2,395.00 2,690.00 -
200 (8) 3,075.00 3,710.00 3,075.00 3,710.00 3,075.00 3,710.00 3,075.00 3,710.00 -
250 (10) 4,450.00 5,400.00 4,450.00 5,400.00 4,450.00 5,400.00 4,450.00 5,400.00 -
300 (12) 5,380.00 6,980.00 5,380.00 6,980.00 5,380.00 6,980.00 5,380.00 6,980.00 -
 • ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของสินค้านั้นๆ
 • หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
 • ห้ามใช้กับน้ำ 60◦C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
 • หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าทำการทดสอบแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

 • ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC)
 • คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ
 • ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
 • ทนต่อสภาพกรดด่าง
 • ปลอดภัยจากสารพิษ
 • เป็นฉนวนไฟฟ้า
 • ทนทานต่อแสงแดด
 • น้ำหนักเบาศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี
 • คุณภาพที่เหนือกว่า
 • การบริการที่เหนือกว่า
 • ความพร้อมที่เหนือกว่า