ข้อต่อตรง หนา-สีฟ้า

ข้อต่อตรง หนา-สีฟ้า ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานการก่อสร้าง
มีคุณสมบัติ
– คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น
– ไม่เป็นสนิม
– ไม่ลามไฟ
– ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
– ทนต่อสภาพกรดด่าง
– ปลอดภัยจากสารพิษ
– เป็นฉนวนไฟฟ้า
– ทนทานต่อแสงแดด
– น้ำหนักเบา

สอบถามเพิ่ม ได้ที่เพจ คลังกระเบื้อง

ราคาแบรนด์ เอสซีจี
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บรรจุ
18 (1/2) 3.10 บาท/ชิ้น 220 (ชิ้น/กล่อง)
20 (3/4) 3.10 บาท/ชิ้น 20 (ชิ้น/กล่อง)
25 (1) 6.50 บาท/ชิ้น 100 (ชิ้น/กล่อง)
35 (1 1/4) 9.70 บาท/ชิ้น 30 (ชิ้น/กล่อง)
40 (1 1/2) 12.46 บาท/ชิ้น 40 (ชิ้น/กล่อง)
55 (2) 19.58 บาท/ชิ้น 20 (ชิ้น/กล่อง)
65 (2 1/2) 32.13 บาท/ชิ้น 10 (ชิ้น/กล่อง)
80 (3) 53.40 บาท/ชิ้น 8 (ชิ้น/กล่อง)
100 (4) 96.12 บาท/ชิ้น 8 (ชิ้น/กล่อง)
150 (6) 347.10 บาท/ชิ้น 2 (ชิ้น/กล่อง)
ราคาแบรนด์ ท่อน้ำไทย
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บรรจุ
18 (1/2) 3.20 บาท/ชิ้น 220 (ชิ้น/กล่อง)
20 (3/4) 3.20 บาท/ชิ้น 20 (ชิ้น/กล่อง)
25 (1) 6.72 บาท/ชิ้น 100 (ชิ้น/กล่อง)
35 (1 1/4) 10.03 บาท/ชิ้น 30 (ชิ้น/กล่อง)
40 (1 1/2) 12.88 บาท/ชิ้น 40 (ชิ้น/กล่อง)
55 (2) 20.24 บาท/ชิ้น 20 (ชิ้น/กล่อง)
65 (2 1/2) 33.21 บาท/ชิ้น 10 (ชิ้น/กล่อง)
80 (3) 55.20 บาท/ชิ้น 8 (ชิ้น/กล่อง)
100 (4) 99.36 บาท/ชิ้น 8 (ชิ้น/กล่อง)
150 (6) 358.80 บาท/ชิ้น 2 (ชิ้น/กล่อง)
ราคาแบรนด์ 3A
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บรรจุ
18 (1/2) 2.51 บาท/ชิ้น 220 (ชิ้น/กล่อง)
20 (3/4) 2.51 บาท/ชิ้น 20 (ชิ้น/กล่อง)
25 (1) 5.26 บาท/ชิ้น 100 (ชิ้น/กล่อง)
35 (1 1/4) 7.85 บาท/ชิ้น 30 (ชิ้น/กล่อง)
40 (1 1/2) 10.08 บาท/ชิ้น 40 (ชิ้น/กล่อง)
55 (2) 15.84 บาท/ชิ้น 20 (ชิ้น/กล่อง)
65 (2 1/2) 25.99 บาท/ชิ้น 10 (ชิ้น/กล่อง)
80 (3) 43.20 บาท/ชิ้น 8 (ชิ้น/กล่อง)
100 (4) 77.76 บาท/ชิ้น 8 (ชิ้น/กล่อง)
150 (6) 280.80 บาท/ชิ้น 2 (ชิ้น/กล่อง)
ราคาแบรนด์ เสือ
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บรรจุ
18 (1/2) 3.10 บาท/ชิ้น 220 (ชิ้น/กล่อง)
20 (3/4) 3.10 บาท/ชิ้น 20 (ชิ้น/กล่อง)
25 (1) 6.50 บาท/ชิ้น 100 (ชิ้น/กล่อง)
35 (1 1/4) 9.70 บาท/ชิ้น 30 (ชิ้น/กล่อง)
40 (1 1/2) 12.46 บาท/ชิ้น 40 (ชิ้น/กล่อง)
55 (2) 19.58 บาท/ชิ้น 20 (ชิ้น/กล่อง)
65 (2 1/2) 32.13 บาท/ชิ้น 10 (ชิ้น/กล่อง)
80 (3) 53.40 บาท/ชิ้น 8 (ชิ้น/กล่อง)
100 (4) 96.12 บาท/ชิ้น 8 (ชิ้น/กล่อง)
150 (6) 347.10 บาท/ชิ้น 2 (ชิ้น/กล่อง)
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น บรรจุ ชิ้น/กล่อง
ตราเอสซีจี ตราท่อน้ำไทย ตรา3A ตราเสือ
18 (1/2) 3.10 3.20 2.51 3.10 220
20 (3/4) 3.10 3.20 2.51 3.10 20
25 (1) 6.50 6.72 5.26 6.50 100
35 (1 1/4) 9.70 10.03 7.85 9.70 30
40 (1 1/2) 12.46 12.88 10.08 12.46 40
55 (2) 19.58 20.24 15.84 19.58 20
65 (2 1/2) 32.13 33.21 25.99 32.13 10
80 (3) 53.40 55.20 43.20 53.40 8
100 (4) 96.12 99.36 77.76 96.12 8
150 (6) 347.10 358.80 280.80 347.10 2
 • ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของสินค้านั้นๆ
 • หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
 • ห้ามใช้กับน้ำ 60◦C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
 • หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าทำการทดสอบแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

 • ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC)
 • คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ
 • ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
 • ทนต่อสภาพกรดด่าง
 • ปลอดภัยจากสารพิษ
 • เป็นฉนวนไฟฟ้า
 • ทนทานต่อแสงแดด
 • น้ำหนักเบาศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี
 • คุณภาพที่เหนือกว่า
 • การบริการที่เหนือกว่า
 • ความพร้อมที่เหนือกว่า