ทรายหยาบ

หิน ดิน ทราย

ทรายหยาบ หรือทรายก่อสร้างราคาคุ้มค่าซึ่งมีเม็ดใหญ่และแข็งแรงมากที่จะมความเหมาะสำหรับ งานทรายก่อสร้างที่ ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ เช่น ใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตสำหรับทำโครงสร้างสะพาน เขื่อนกั้นดิน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือโครงสร้างที่เป็นรากฐานต่างๆ และยังเหมาะกับการใช้เป็นส่วนผสมกับปูน

 

UPDATE : 02/66

ตารางขนส่ง ทรายหยาบ

ขนาดบัวเชิงผนัง
รับเอง / คิว
ส่งให้ / คิว
ส่งให้ 6 ล้อ / 5 คิว
ส่งให้ 10 ล้อ / คิว
ส่งให้ 10 ล้อ / 10คิว
ทรายถม
420
460
2,300
450
4,460
ทรายหยาบ
480
530
2,650
520
5,180
ทรายละเอียด
550
575
2,860
560
5,590
หิน (3/4)
660
715
3,570
700
7,000
หินคลุก
510
545
2,710
530
5,295
หินเกล็ด
615
675
3,360
660
6,600
ลูกรัง
385
435
2,170
425
4,230
หน้าดิน
420
475
2,380
465
4,640

ทรายหยาบ คือ

ทรายหยาบ คือ ทรายที่มีขนาดของเม็ดใหญ่และแข็งแรงกว่าทรายรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นเม็ดเหลี่ยมมุม และมีหินกรวดหรือเศษหินละเอียดเป็นส่วนผสม ทรายหยาบมีความแข็งแรงและมีแรงต้านมาก ดังนั้นเหมาะกับการใช้ในงานก่อสร้างอาคารบ้านเรือน และสำนักงานต่าง ๆ ที่ต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงในการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เราจะนำทรายหยาบมาผสมกับคอนกรีตเพื่อการหล่อเสา การเสริมเหล็ก หรือการต่อสร้างตึกที่มีความสูง ทรายหยาบยังมีชนิดอีกหนึ่งคือ ทรายหยาบกลาง ซึ่งมีลักษณะของเม็ดทรายที่เล็กกว่าและมีความละเอียดกว่า การเลือกใช้ทรายหยาบที่มีขนาด 2.4-2.8 FM จะเป็นที่ดีที่สุดครับ

วัตถุดิบที่ใช้ในการก่อสร้างมีหลายประเภทและทรายเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้กันทั่วไปในงานก่อสร้าง ทรายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของคอนกรีตและปูนซีเมนต์ ทรายที่ใช้ในงานก่อสร้างมาจากแร่ควอตซ์หรือหินบะซอลต์ ซึ่งมีลักษณะเป็นหินแข็งขนาดเล็กที่แตกออกมาจากหินก้อนใหญ่ ทรายสามารถแตกตัวออกมาได้เอง จึงเป็นส่วนผสมที่สำคัญในการก่อสร้าง โดยเฉพาะทรายหยาบที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไปในปัจจุบัน

คุณสมบัติของทรายหยาบ

 • ใช้เป็นวัสดุหลัก ในการก่อสร้างตึกบ้านหรืออาคาร ที่ต้องใช้ความแข็งแรงอย่างสูง
 • ไม่ควรมีดิน หรือสิ่งแปลกปลอมใด ๆ ปะปนอยู่ในทรายหยาบ จึงจะทำให้ทรายหยาบมี คุณภาพที่ดีที่สุด
 • ไม่ควรมีส่วนผสมของทรายทะเล หรือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่มีความเค็มอย่างน้ำเค็มหรือน้ำกร่อย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดสนิมในการก่อสร้าง ทำให้ปริธิภาพในการก่อสร้างนั้นลดลง
 • เนื่องจากเป็นทรายที่มีขนาดของเม็ดทรายที่ใหญ่ที่สุด อีกทั้งยังมีแรงต้านทานสูงกว่าทรายประเภทอื่น ๆ เมื่อนำไปผสมกับคอนกรีตแล้วจะช่วยให้ลดการเกิดรอยร้าวที่อาจเกิดขึ้นบริเวณผนังได้ดี
 • ทรายหยาบที่ดีจะต้องมีแหล่งกำเนิดในบริเวณริมแม่น้ำ หรือที่เป็นแหล่งน้ำจืดเท่านั้น เพราะทรายที่อยู่ตามทะเลและน้ำกร่อยจะคุณสมบัติที่ทำให้เหล็กในงานโครงสร้างต่างๆ เกิดสนิมจนถูกกัดกร่อนได้ ส่งผลให้งานโครงสร้างไม่แข็งแรง
 • ทรายหยาบที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างจะต้องมีความสะอาด โดยจะต้องปราศจากฝุ่น ดิน และสิ่งสกปรกอื่นๆ เพื่อให้ทรายมีคุณภาพที่ดีสำหรับงานผสมปูนและคอนกรีต
 • ต้องมีความต้านทานที่ดีเพื่อให้ปูนและคอนกรีตในงานก่อสร้างมีความแข็งแรง ไม่เกิดการแตกร้าวหลังปูนแห้ง
 • มีเหลี่ยมมุมของเม็ดทราย และมีความร่วนที่ดี เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงใน งานโครงสร้างได้เป็นอย่างดี

ทรายหยาบสำหรับงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ทรายหยาบ

การพัฒนาเทคโนโลยีที่เร็วขึ้นได้ส่งผลให้สังคมเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เมืองใหญ่กลายเป็นศูนย์กลางของความเจริญ มีคนเข้ามาหาโอกาสชีวิตมากขึ้น นั่นทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น การเดินทางสัญจรต้องสะดวกมากขึ้น ระบบขนส่งมวลชนต้องพัฒนามากขึ้นด้วย ทั้งนี้ งานก่อสร้างโครงสร้างตึกอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีจำนวนมากขึ้น การเลือกใช้ทรายที่เหมาะสมสำหรับงานก่อสร้างเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น การเลือกใช้ทรายที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับงานด้านคอนกรีตเสริมเหล็กในปัจจุบัน

ทรายหยาบมีกี่ประเภท

ทรายหยาบสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีความเหมาะสมในการใช้งานต่าง ๆ อย่างชัดเจน แต่ละประเภทจะมีลักษณะและคุณสมบัติที่ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับการใช้งานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

 • ทรายหยาบปกติ มีลักษณะเป็นทรายที่มีเม็ดใหญ่และแข็งแรง เหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่ต้องการความแข็งแรง เช่น งานคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป, งานรากฐานโครงสร้าง และงานก่อสร้างตึกสูงระฟ้า ทรายหยาบปกติเป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูงและมั่นคง เหมาะสำหรับการใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการความทนทานและคงทนต่อการใช้งานในระยะยาว
 • ทรายหยาบกลาง เป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กกว่าทรายหยาบทั่วไป แต่ไม่ถึงกับมีลักษณะละเอียดมากเกินไป ดังนั้น ทรายหยาบกลางเหมาะสำหรับการผสมกับปูนซีเมนต์ในการก่ออิฐสำหรับผนังอาคารและผนังบ้าน รวมถึงงานเทพื้นคอนกรีตและงานโครงสร้างอื่นๆ ทรายหยาบกลางจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานให้กับวัสดุที่ผสมเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผนังหรือโครงสร้างมีความเรียบเนียนและสวยงามมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ทรายหยาบกลางเป็นวัสดุที่สำคัญและมีความสำคัญในการก่อสร้างและสร้างสรรค์งานโครงสร้างต่างๆ
 • ทรายละเอียด เป็นประเภทของทรายที่มีลักษณะเม็ดเล็กและละเอียดมากกว่าทรายปกติ ทรายละเอียดเหมาะสำหรับการใช้ในงานหล่อขึ้นรูป เช่น การหล่ออิฐมวลเบา และงานที่ต้องการความละเอียดและความประณีต เช่น การสร้างลวดลายบนผนัง การสร้างบัวตามขอบผนัง และการผสมทรายละเอียดกับปูนเพื่อใช้ในการฉาบผิวหน้าสุด เพื่อให้ผิวหน้ามีความเรียบเนียนและสวยงาม
 • ทรายถมหรือทรายขี้เป็ด เป็นทรายหยาบที่มีลักษณะเม็ดละเอียดมากๆ ปะปนด้วยเศษหินกรวดเล็กๆ ทำให้เป็นทรายที่เหมาะสำหรับการถมพื้นเพื่อปรับระดับและปรับผิวหน้าดินให้เรียบและแน่นก่อนการเทพื้นด้วยปูนซีเมนต์หรือคอนกรีตจริง

สามารถติดตามข่าวสินค้าจากเราได้ Fanpage: คลังกระเบื้อง