ดินถม

หิน ดิน ทราย

ดินถม มีลักษณะเป็นดินเหนียวที่มีเนี้อละเอียด เนื้อดินแน่น มีลักษณะสีจาง ในสภาพดินแห้ง จะแตกออกเป็นก้อน มีความแข็งมาก แต่จะมีความยืดหยุ่นเมื่อเปียกน้ำ เหมาะสำหรับนำมาใช้ถมดินสร้างบ้าน หรือถมที่ดินทั่วไป ในสภาพดินแห้งจะแตกออกเป็นก้อนแข็งมาก และมีอนุภาคของดินมีขนาดเล็กน้อยกว่า 0.002 มม. ทำให้เมื่อถมจะมีลักษณะการแน่นตัวสูง ดินชนิดนี้เหมาะที่จะใช้ในการถมที่ทั่วไป 

UPDATE : 02/66

ตารางขนส่ง

ขนาดบัวเชิงผนัง
รับเอง / คิว
ส่งให้ / คิว
ส่งให้ 6 ล้อ / 5 คิว
ส่งให้ 10 ล้อ / คิว
ส่งให้ 10 ล้อ / 10คิว
ทรายถม
420
460
2,300
450
4,460
ทรายหยาบ
480
530
2,650
520
5,180
ทรายละเอียด
550
575
2,860
560
5,590
หิน (3/4)
660
715
3,570
700
7,000
หินคลุก
510
545
2,710
530
5,295
หินเกล็ด
615
675
3,360
660
6,600
ลูกรัง
385
435
2,170
425
4,230
หน้าดิน
420
475
2,380
465
4,640

ดินถม

ดินถม ประเภทนี้เหมาะสำหรับการใช้ในการถมดินสร้างบ้าน เนื่องจากมีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อการสร้างบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดินประเภทนี้มีลักษณะ เป็นดินเหนียวสีเทาหรือดำ และมีความแน่นสูง ทำให้สามารถบดอัดได้จนถึงระดับที่เหมาะสมสำหรับ การสร้างบ้านได้นอกจากนี้ ดินประเภทนี้ยังมีคุณสมบัติ ในการดูดซับความชื้นและคลายความชื้นในดิน ได้ช้ากว่าดินประเภทอื่น ทำให้เกิดอุณหภูมิที่ต่ำกว่าดินประเภทอื่น ซึ่งส่งผลให้การอยู่อาศัยในบ้าน ที่ถูกสร้างด้วยดินประเภทนี้มี ความเย็นสบายมากกว่า นอกจากนี้ยังสามารถปลูกต้นไม้ได้ใน ดินประเภทนี้ได้ดี เพราะมีความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งยังเป็นดินที่มีราคาถูกกว่าดินประเภทอื่นๆ ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีในการถม เพื่อสร้างบ้าน ดังนั้น ดินประเภทนี้เป็นที่แนะนำในการถมเพื่อสร้างบ้าน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีประโยชน์ ต่อการสร้างบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติทั่วไปของ ดินถม

  •  ลักษณะเนื้อดิน คือ คุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดิน ที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่ามีหลายชนิด บางชนิดมีเนื้อดินละเอียดที่สามารถรับรู้ไ ด้โดยการสัมผัสด้วยมือ ส่วนบางชนิดมีเนื้อดินหยาบที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ชิ้นส่วนเล็กๆ ของดินประกอบด้วยกรวด ทราย ดินตะกอน ดินเหนียวและฮิวมัส การสังเกตเนื้อดินด้วยตาเปล่า สามารถช่วยให้เรารู้จักกับสภาพแวดล้อมและคุณสมบัติของดินได้มากขึ้น
  • สีของดิน คือ สีที่เกิดจากสารประกอบในดิน ทำให้เดินมีสี ต่างกัน เช่น ดินที่มี ฮิวมัสปนอยู่มาก จะมีสีคล้ำ ดินที่มีเหล็กปนอยู่มากจะมีสีน้ำตาลแด

  • ความพรุน คือ ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน เป็นที่สำหรับให้น้ำและอากาศผ่านเข้าไปในเนื้อดิน ดินชั้นบนมีความพรุนมากกว่าดินชั้นล่าง

  • ความเป็นกรดเป็นเบสของดิน คือ ปริมาณของไฮโดรเจนที่มีอยู่ในดิน ทำให้ดินมีสภาพเป็นกรดหรือเบส ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการเลือกถมดิน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนปลูกสร้างคือการปรับรากฐานให้มั่นคงและแข็งแรง คือการถมที่เป็นเรื่องอันดับต้นๆของการก่อสร้างเพราะหากถมที่ไม่ดีมีผลทำให้บ้าน หรือสิ่งก่อสร้างเกิดการทรุดตัวได้ในอนาคต เรื่องการถมดินนั้นก็มีรายละเอียดพอสมควร เพราะนอกจากการถมดิน ยังมีเรื่องประวัติที่ดิน ผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้อง หากใครคิดจะสร้างบ้านจำเป็นต้องศึกษาก่อนที่จะทำการถมดินโดยมีหลักพิจารณาง่ายๆ 

1. ลักษณะพื้นที่

ควรทำการศึกษาความสูงต่ำของพื้นที่จากผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ ว่าเป็นทางน้ำผ่านหรือพื้นที่ที่น้ำท่วมขังบ่อยหรือไม่ โดยการใช้เวลาระบายน้ำนานหรือไม่ เพราะปัญหาดังกล่าวจะส่งผลให้ดินเกิดการอ่อนตัวง่าย ซึ่งจะต้องถมและอัดดินให้แน่นกว่าปกติ และยังใช้เวลาเซตตัวนานขึ้นด้วย การทราบข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้การวางแผนและการดูแลรักษาพื้นที่เป็นไปได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นควรทำการศึกษาและประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ อย่างเป็นระบบและมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

2. ความสูงของการถม

โดยมากการถมดินจะเกิดข้อพิพาทเรื่องระดับความต่างกับเจ้าของพื้นที่ข้างเคียง ในเรื่องของความปลอดภัยหรือการไหลของดินของน้ำที่สูงกว่า ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายซึ่งเจ้าของบ้านต้องมีการขออนุญาตและมีวิศวกรเซ็นตามลำดับ หากครบถ้วนถูกต้องก็สามารถดำเนินการถมได้ แต่หากเทียบกับพื้นที่ต่างเจ้าของที่อยู่พื้นที่ข้างเคียงแล้วเกิดความเบียดบัง ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัย การถมดินจึงมักมีคำว่าเหมาะสมมากำกับระดับความสูงเสมอ 

3. ควรทิ้งพื้นที่หลังถมดินไว้นานแค่ไหน

เมื่อถมดินเสร็จแล้ว ควรทิ้งระยะเวลาให้ดินเซตตัวก่อนที่จะเริ่มก่อสร้าง การทิ้งระยะเวลานี้จะช่วยลดโอกาสทรุดตัวของดิน และควรทิ้งระยะเวลาไว้ประมาณ 6-12 เดือน อย่างไรก็ตาม หากต้องการร่นระยะเวลาได้เร็วขึ้น สามารถใช้รถบดอัดดินช่วยหรือทำทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ นั่นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับหน้าดินก่อสร้างอย่างมาก

ดังนั้นหากใครกำลังเลือกที่จะถมดินต่างๆก็ควรพิจารณาในปัจจัยการเลือกถมดินข้างต้นและการศึกษาดินแต่ละประเภทเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจต่างๆในแต่ละงาน เพราะดินแต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันนั่นเองครับ

สามารถติดตามข่าวสินค้าจากเราได้ Fanpage: คลังกระเบื้อง