ลูกรัง

หิน ดิน ทราย ลูกรัง

ลูกรัง คือดินลูกรังเป็นสเปค ที่เหมาะกับการถมที่ หรือถมถนนเพื่อการบดอัด

UPDATE : 02/66

ลูกรัง

ลูกรัง คือ ดินที่พบชั้นลูกรัง ชั้นกรวด ชั้นเศษหิน หรือ พบเศษหินกรวด หินมนเล็ก มากกว่า 35 % ของเนื้อดินโดยปริมาณ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย, บางพื้นที่เป็นดินเหนียวปน หินกรวด หินมนเล็ก, บางพื้นที่เป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของหิน แล้วกลายสภาพมาเป็นลูกรัง เป็นดินที่มีความหนาแน่นสูง แต่ ศักยภาพในการเกษตรต่ำมาก ลักษณะสี แดง เหลือง ตามแต่พื้นที่เป็นดินที่บดอัดได้ดี มีคุณสมบัติการบดอัดดินจะแน่น เหมาะสำหรับทำถนน ดินลูกรังไม่เหมาะสำหรับปลูกต้นไม้ การใช้งานดินลูกรัง ดินลูกรังเหมาะสำหรับถมบริเวณลานจอดรถ และใช้หน้าดินหรือดินเหนียวมาถมบริเวณที่จะปลูกต้นไม้ เน้นงาน ถมสร้างถนนลานจอดรถ สร้างปั้มน้ำมัน สร้างโรงงาน

ตารางขนส่ง ลูกรัง

ขนาดบัวเชิงผนัง
รับเอง / คิว
ส่งให้ / คิว
ส่งให้ 6 ล้อ / 5 คิว
ส่งให้ 10 ล้อ / คิว
ส่งให้ 10 ล้อ / 10คิว
ทรายถม
420
460
2,300
450
4,460
ทรายหยาบ
480
530
2,650
520
5,180
ทรายละเอียด
550
575
2,860
560
5,590
หิน (3/4)
660
715
3,570
700
7,000
หินคลุก
510
545
2,710
530
5,295
หินเกล็ด
615
675
3,360
660
6,600
ดินลูกรัง
385
435
2,170
425
4,230
หน้าดิน
420
475
2,380
465
4,640

ข้อดีของลูกรัง

 • ลูกรังบดอัดง่ายและมีคุณภาพ สามารถบดอัดง่ายและดี ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อดีหรือดินตื้นที่ทำให้คนเลือกใช้กันอย่างแพร่หลาย เมื่อต้องการทำทาง และต้องการที่จะเทคอนกรีตทับ เพราะไม่ต้องทิ้งเอาไว้นานมาก สามารถบดอัดและได้หน้าดินที่แน่นอย่างรวดเร็ว
 • ลูกรังมาพร้อมความแข็งแรง ด้วยความที่เป็นการผสมของเศษหินเศษดินต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทำให้เมื่อใช้เพื่อถมที่ แถมยังผ่านการบดอัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นดินประเภทนี้ยิ่งมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีในระยะยาวคือไม่ทรุดตัวง่ายนั่นเอง งานที่ต้องเจอแรงกระแทกหนัก ๆ อย่างถนนจึงมักเลือกใช้ดินประเภทนี้กันเป็นส่วนใหญ่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนระยะยาว
 • ลูกรังไม่ค่อยเหมาะกับการปลูกพืชแต่เหมาะกับการถมดิน โดยเราสามารถพบเจอดินลูกรังที่มีอยู่เกือบทุกภาคของประเทศ ยกเวันในเขตฝนตกชุกทางภาคใต้ ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรที่สำคัญ คือเป็นดินตื้นที่มีกรวดหินมนเล็กหรือเศษหินปะปนกันอยู่มาก ทำให้ตินมีปริมาณเนื้อดินน้อยลง มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ นอกจากนี้ลักษณะของดินเป็นอุปสรรคต่อการไถพรวนหน้าดินถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย ตินมีความสมบรูณ์ต่ำ และการจัดระบบชลประทานมีความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่อำนวยดินลูกรัง เป็นตินที่มีศักยภาพในการเกษตรต่ำ เนื่องจากดินชั้นล่างแน่นทึบเป็นอุปสรรคต่อการชอนไขของรากพืช ทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต นอกจากนี้ดินที่มีกรวดปนมักเป็นดินที่ขาดความชุ่มชื้นได้ง่าย และปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือ มีข้อจำกัดในการเลือกชนิดของพืชปลูก โดยเฉพาะไม้ยืนต้นและไม้ผล จำเป็นต้องจัดการเป็นพิเศษ ในการเตรียมหลุมปลูก การปลูกพืชติดต่อกันในดินนี้จะทำให้ปริมาณธาตุอาหารในดินลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากหน้าดินมักเกิดการกร่อนได้ง่าย ปัจจุบันดินนี้ยังใช้ประโยชน์ในต้านการเพาะปลูกไม่มากนัก ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้จำพวกป้าแดงโปร่ง

คุณสมบัติพิเศษของดินลูกรัง

 • หินลูกรังที่ดีต้องมีขนาดของเม็ดปะปนมาด้วยไม่เกิน 1 นิ้วตามที่กำหนดในสเปคฯ
 • หินลูกรังที่ดีต้องมีขนาดเม็ดหินที่เล็กและเม็ดหินขนาดใหญ่ ผสมกันอย่างละเอียด
 • หินลูกรังที่ดีนั้นต้องสามารถเลือกขนาดก้อนใหญ่หรือก้อนเล็กก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

ดินลูกรังสามารถรังเอาไว้ใช้ทำอะไรได้บ้าง

ดินลูกรัง

เมื่อได้ทำความรู้จักกับดินลูกรังกันไปแล้ว เรามาดูความสามารถของดินประเภทนี้กันเพิ่มเติมดีกว่าว่า ดินลูกรังปลูกอะไรได้บ้าง และเน้นใช้เพื่องานก่อสร้างประเภทไหนอย่างไรบ้าง

ลูกรังใช้ถมที่ดิน

นั้นเหมาะมากที่สุดที่จะใช้เพื่อถมที่ดินทุกประเภท โดยเฉพาะการนำไปถมก่อนที่จะเทคอนกรีต ทำให้ถนนบางแห่งที่มีการลงดินประเภทนี้ไว้ แต่ยังไม่ดินลูกรังลงคอนกรีตจึงเป็นประเภทที่เราพบเห็นบ่อยที่สุด เพราะดินประเภทนี้บดอัดให้แน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จะราคาสูง หาซื้อยาก ดังนั้นก่อนที่จะใช้งานต้องวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าให้ดี เพื่อให้ทันเวลาในการทำงาน และเพื่อให้การทำงานสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

ดินลูกรังใช้ในงานพื้นของสถานที่ต่าง

นอกจากถนนที่ต้องการดินที่บดอัดได้ดีอย่างดินลูกรังไปใช้กันแล้ว พื้นที่ลานต่าง ๆ ก็นิยมใช้ดินประเภทนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งใช้เพื่อรองก่อนที่จะทำพื้น ไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถ ปั้มน้ำมัน หรือสร้างโรงงานก็นิยมใช้ เพราะบดอัดได้แน่น ทรุดตัวยาก ถ้าจุดไหนที่ต้องการปลูกต้นไม้ก็จะหาหน้าดิน หรือดินเหนียวมาถมเพื่อเพาะปลูกกันต่อไป

ดินลูกรังใช้เพื่องานเพาะปลูก

แม้ว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะบอกว่าดินประเภทนี้นั้นไม่เหมาะกับการปลูกพืชหรือต้นไม้ใด ๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถปลูกได้ เพราะยังมีสิ่งที่เหมาะจะใช้ดินประเภทนี้เพาะปลูกกันอยู่ เช่น พืชไร่ ถั่วเขียว ข้าวไร่ ปลูกไม้พุ่มตระกูลถั่วบำรุงดิน รวมทั้งไม้ยืนต้น หรือผลไม้บางชนิดอย่าง สะเดา มะม่วง ก็สามารถใช้ดินประเภทนี้เพื่อการเติบโตได้ดีเช่นกัน

ข้อควรระวัง การใช้งาน

 • ความชื้นของหิน
 • สภาพอากาศของหน้าไซต์
 • งานก่อสร้าง
 • ความสะอาดของหิน
 • การยุบตัวของพื้นที่ผิวจากการกดทับ
 • บดอัดได้ดี ทำให้หน้าดินแน่น
 • แข็งแรงไม่ทรุดตัวง่าย

สามารถติดตามข่าวสินค้าจากเราได้ Fanpage: คลังกระเบื้อง