ลูกดิ่งมอร์ตาร์ ฉาบอิฐทั่วไป ปูนลูกดิ่งส้ม CP105

ปูนลูกดิ่ง ฉาบอิฐทั่วไป ปูนมอร์ตาร์ สกิมโค้ท

ลูกดิ่งมอร์ตาร์ ฉาบอิฐทั่วไป ปูนฉาบสำเร็จรูป ปูซีเมนต์ชนิดพิเศษ ปูนลูกดิ่งส้ม CP105 เป็น ปูนฉาบ ชนิดละเอียด(MA-II) ออกแบบให้ใช้งานคู่กับ อิฐมอญ อิฐบล็อก และ อิฐขาว มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีแรงยึดเกาะประสานกันดี ลดรอยแตกร้าวด้วยเส้นใยชนิดพิเศษ ผิวปูนฉาบเรียบเนียนกว่า จากเม็ดทรายละเอียด

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

ฉาบได้พื้นที่ 2.4 – 2.6 ตร.ม. ที่ความหนา 1 ซม. 

ขนาดบรรจุ 40 กก.
ราคา 105 บาท/ถุง

UPDATE : 08/66

ลูกดิ่งมอร์ตาร์ ฉาบอิฐทั่วไป

ลูกดิ่งมอร์ตาร์ ฉาบอิฐทั่วไป ปูนฉาบสำเร็จรูป ปูซีเมนต์ชนิดพิเศษ คือ ปูนฉาบ ชนิดละเอียด(MA-II) ออกแบบให้ใช้งานคู่กับ อิฐมอญ อิฐบล็อก และ อิฐขาว มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เม็ดทรายมีความละเอียดทำให้ผิวฉาบเรียบ เนียนกว่า เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสียน้ำ มีค่าความแข็งแรงตามมาตรฐานปูนฉาบ มีค่าการยึดเกาะสูงกว่าปูนฉาบผสมเสร็จทั่วไป มีสารกันความร้อนและเส้นใยชนิดพิเศษ มีความยืดหยุนตัวช่วยลดปัญหาผนังแตกร้าว ปูนเหนียว ลื่น ฉาบง่าย

คุณสมบัติ

 • สำหรับงานฉาบอิฐมอญ, อิฐบล็อก และอิฐขาว
 • มีแรงยึดเกาะประสานกันดี ลดรอยแตกร้าวด้วยเส้นใยชนิดพิเศษ
 • ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม ลื่นมือ ไม่เปลืองแรง แห้งช้ามีคุณสมบัติเฉพาะตัว
 • เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสียน้ำ
 • ผิวปูนฉาบเรียบเนียนกว่า จากเม็ดทรายละเอียด
 • สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
 • ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอก

วิธีการใช้งาน

 • การเตรียม
  ใช้แปรงตีน้ำหรือไม้กวาดปาดเศษผงที่ติดผนังออกให้หมด – ราดน้้าที่แผงอิฐก่อนการฉาบให้ทั่วสม่ำเสมอ 1-2 ครั้ง ( แผงอิฐมอญ ,อิฐขาว ) – พรมน้ำที่แผงอิฐก่อนการฉาบให้ทั่วสม่ำเสมอ 1 ครั้ง ( แผงอิฐซีเมนต์บล็อก ) – รอให้ผิวหนังดูดซับน้ำจนแห้งหมาดเล็กน้อยจึงลงมือฉาบ
 • การผสม
  ผสมปูนฉาบ 1 ถุง ต่อน้ำ 7.2 -8.0 ลิตร หรือ ไม่เกิน 2 กระป๋องปูน – การผสมปูนต้องกวนปูนให้เป็น เนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ด ปูนฉาบ 1 ถุง น้ำหนัก 40 กิโลกรัม สามารถฉาบได้พนที่ 2.4-2.6 ตารางเมตร ที่ความหนา 1 เซนติเมตร
 • ผสมด้วยเครื่อง
 • การกวนด้วยเครื่องผสม ควรใช้เวลาในการผสมประมาณ 3-5 นาที โดยดูว่าปูนเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ด จึงทำการปล่อยปูนลงกระบะ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ให้เคมีแตกตัว กวนซ้ำ อีกครั้ง จึงใช้ฉาบ

 • ผสมด้วยมือ
  การกวนด้วยมือ(ใช้จอบกวน) กวนผสมให้เข้ากัน โดยดูว่าปูนไม่เป็นเม็ดและเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ให้เคมีแตกตัว กวนซ้ำอีกครั้ง จึงใช้ฉาบ
 • การฉาบ
  ฉาบหนาไม่เกิน1.5 เซนติเมตร ขึ้นฉาบโดยกดเกรียงฉาบรีดบางก่อนและฉาบเติมปูนตามความหน้าที่ต้องการ

   

 • การฉาบโครงสร้างคอนกรีต (เสา-คาน)
  การเตรียมพื้นผิวโครงสร้างคอนกรีตก่อนการฉาบ ต้องสลัดดอก บริเวณที่ต้องการฉาบให้ทั่ว ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วัน ( ค่าการยึดเกาะขึ้นอยู่กับสภาพผิวโครงสร้าง,ประเภทปูนซีเมนต์บวกน้ำยาเคมีที่นำมาใช้,ส่วนผสมทราย, และ ความถี่ในการสลัดดอก ) หรือทำการไล้ปูนจิงโจ้ก่อมอร์ตาร์ด้วยกรียงร่องหวี ขนาด 3-6 ม.ม. รอให้ปูนหมาดตัว แล้วจึงฉาบทับด้วยลูกดิ่งมอร์ตร้าฉาบอิฐมวลเบา (ค่าการยึดเกาะมากกว่า2กก/ตร.ซม.)

  การผสมปูนสำหรับฉาบบนพื้นผิวคอนกรีต ต้องผสมปูนฉาบข้นกว่าการฉาบผนัง (ใช้น้ำน้อยกว่าเพราะการฉาบบริเวณผิวโครงสร้างปูนเซทตัวช้ากว่าแผงผนังทำให้เกิดการย้อยตัวของปูน)

  การฉาบชั้นแรก ให้ขึ้นฉาบบางประมาณ 1-1.5 ซม. รอให้ปูนฉาบเซตตัวหมาด จากนั้นจึงสามารถฉาบเติมปูนทีละชั้นตามความหนาที่ต้องการ โดยสามารถทำตามขั้นตอนและรายละเอียดเดียวกันกับการฉาบปูนที่ผนังอิฐ จนจบสิ้นทุกขั้นตอนการฉาบปูน

ข้อควรระวัง

 • หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 1 – 1 : 30 ชั่วโมง -มีส่วนประกอบเป็นซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้หากโดนผิวหนังหรือเข้าตา -หากเข้าตา และมีอาการระคายเคืองให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรพบแพทย์
 • การเก็บรักษา ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น – อายุการกองเก็บ 3 เดือน
 • คำแนะนำ การใช้งานและการผสมปูนที่ถูกต้องตามวิธี ช่วยลดปัญหารอยแตกร้าวได้ดียิ่งขึ้น ควรยกปูนในท่าที่ถูกต้องป้องกันการบาดเจ็บและอักเสบของกล้ามเนื้อ

สามารถติดตามข่าวสินค้าจากเราได้ Fanpage: คลังกระเบื้อง