เลือกสินค้า

ปูนตราธง

    ปูนตราธง ปูนซีเมนต์ ถือเป็นวัสดุก่อสร้าง ที่มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะอยู่คู่อารยธรรมของมนุษย์มานับพันปี และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ถนน สะพาน อุโมงค์ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ จำหน่ายโดยคลังกระเบื้อง สามารถติดตามข้อมูลดีๆ ได้ที่ เพจคลังกระเบื้อง จัดส่งทั่วประเทศ

ปูนซีเมนต์

ธงเขียว ซูเปอร์

ขนาด 40 กก.

ราคา – บาท/ถุง

(ไม่รวมส่ง)

ปูนซีเมนต์

ธงเขียว

ขนาด 50 กก.

ราคา – บาท/ถุง

(ไม่รวมส่ง)

ปูนเขียวตราธง

เป็นปูนซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติการใช้งานได้หลากหลาย ก่อเรียบ ฉาบลื่น ปูนอเนกประสงค์สุดคุ้มค่า ราคาถูก มาตรฐาน  มอก.

 • ปูนเขียว ใช้ในการก่อ ฉาบ เพราะขั้นตอนการฉาบปูน จะมีตั้งแต่ฉาบหยาบ ปล่อยให้หมาด และฉาบละเอียดโดยการปั่นด้วยโฟม หรือฟองน้ำ จนกว่างานจะเรียบเป็นผืนเดียวกัน

บางครั้งปูนเขียวนำมาผสมกับปูนกาวปูกระเบื้อง ด้วยเพราะจะทำให้แห้งเร็วขึ้น และประหยัดเนื้อปูนกาว
โดยหากต้องการเพิ่มการยึดเกาะของปูนเขียวเวลาฉาบ เค้าจะใส่ ตะแกรงกรงไก่ เข้าไปขณะฉาบด้วย เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ ลดการแตกร้าวของปูนฉาบ

ปูนเขียวตราธง มี 2 ขนาด ดังนี้

 • ปูนธงเขียว ปูนธงเขียว เป็นปูนซีเมนต์ผสม สำหรับ งานก่อ ฉาบ เท เป็นปูนซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติการใช้งานได้หลากหลาย ก่อเรียบ ฉาบลื่น ขนาดถุง 50 กก. ปูนอเนกประสงค์สุดคุ้มค่า ราคาถูก มาตรฐาน มอก.
 • ปูนธงเขียว ซูเปอร์ ปูนซีเมนต์ธงเขียว ซูเปอร์ เป็นปูนซีเมนต์ผสม ก่อเรียบ ฉาบลื่น เทแน่น ขนาดถุง 40 กก. เน้นเรื่องความประหยัด ความคุ้มค่า มาตรฐาน มอก. และความสะดวกในการใช้งาน

คุณสมบัติของปูนเขียวตราธง

 • งานก่อ เรียบ
 • งานฉาบ ลื่น
 • งานเท

ข้อแนะนำการใช้งานปูนซีเมนต์ตราธง

 • ปริมาณน้ำที่ใช้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความชื้นของทราย
 • งานก่ออิฐ และงานคอนกรีตใช้ทรายหยาบ งานฉาบใช้ทรายละเอียด
 • อิฐที่นำมาก่อควรสะอาดปราศจากฝุ่นและชุ่มน้ำ 

การเก็บรักษาปูนซีเมนต์ ตราธง

 • การเตรียมสถานที่เก็บปูนซีเมนต์ ให้มีหลังคาคลุม และมีผนังทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันความชื้นจากภายสภาพอากาศภายนอกที่มาทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ที่ก่อให้เกิดการแข็งตัว
 • เตรียมฐานมารองให้ปูนซีเมนต์ยกสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1 ฟุต เพื่อป้องกันความชื้น และน้ำที่ไหลมาจากบริเวณโดยรอบ เช่น น้ำฝน อาจจะใช้เป็นไม้ หรือ พาเลท ก็ได้
 • ควรวางปูนซีเมนต์กองซ้อนกันประมาณ 5 ชั้น และวางสลับแนวขางอีก 5 ชั้น
 • ควรแยก และจัดเรียงประเภทของปูนซีเมนต์ที่ต้องนำไปใช้ก่อน และเรียงตามความเก่า-ใหม่
 • ควรวางกองให้อยู่ห่างจากผนังประมาณ 1 เมตร
 • หากมีความจำเป็นต้องเก็บกลางแจ้ง ควรหาไม้มาทำเป็นฐานรองเพื่อไม่ให้ปูนซีเมนต์สำผัสกับพื้นโดยตรง และใช้พลาสติก หรือผ้าใบมาคลุมเพื่อกันความชื้น น้ำค้าง และน้ำฝน

ข้อควรระวัง

 • สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าสำหรับบริโภค ห้ามรับประทานเด็ดขาด
 • การสัผัสและการหายใจเอาผงปูนชีเมนต์ หรือส่วนผสมปูนชีเมนต์ที่เปียก อาจก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองต่อผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัย
 • เมื่อผงปูนซีเมนต์เข้าตา จะทำให้เกิดการระคายเคือง และเป็นอันตรายต่อดวงตาทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

หมายเหตุ

 • หลีกเลี่ยงการหายใจเอาผงปูนซีเมนต์เข้าไป โดยการใช้หน้ากากกรองฝุ่นที่ได้มาตรฐาน
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปูนชีเมนต์โดยตรง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้าและถุงมือที่กันน้ำได้
 • ถ้าปูนชีเมนต์เข้าตาหรือเข้าปาก ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ โดยทันที และหลังจากนั้นให้รีบปรึกษาแพทย์
 • ถ้าปูนชีเมนต์สัมผัสกับผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆโดยทันที
 • กรณีที่มีอาการพิดปกติ เช่น ผื่นคันจากการแพ้ระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่สัมผัสกับปูนชีเมนต์ ให้รีบปรึกษาแพทย์
 • เสื้อผ้าที่เปื้อนปูนซีเมนต์ ให้ถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
 • ห้ามนำถุงปูนบรรจุปูนซีเมนต์ ไปใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม
 • จัดเก็บให้พ้นจากมือเด็ก

ข้อแนะนำในการขนย้าย

   ในการยก ควรย่อขาลง ชันเข่าหนึ่งข้าง หลังตรง และใช้แรงจากขายกตัวขึ้นห้ามเด็ก สตรี สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาทางสุขภาพ และผู้ทุพพลภาพยกเคลื่อนย้ายโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยที่เหมาะสม