2 Comments

  1. รบกวนขอใบเสนอราคา ตามรายการนี้ ค่ะ
    1. กระเบื้องดินเผาปลายตัด 2. สันครอบ 3. ครอบข้าง 4. ครอบตะเฆ่ราง
    5. ครอบตะเฆ่สัน 6.ครอบข้างปิดชาย ราคา ต่อชิ้น

    1. ชัยยุทธ

      ขออภัยความล่าช้า ทางเราจะให้เซลล์ติดต่อกลับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *