กระเบื้องดินเผาโบราณ ราคาถูก ของเราถือเป็น กระเบื้องดินเผา นอกจาก อิฐทางเท้า อีกอย่างที่ได้รับความนิยมคือกระเบื้องดินเผาปูพื้นที่มีให้ท่านเลือกจัตุรัส 4 ขนาด และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความแปลกใหม่ถึง 2 รูปทรง และ หลายขนาด มี รูปแบบสี่เหลี่ยม
ยังมีรูปทรง หกเหลี่ยม ให้ได้เลือก อีกด้วย

กระเบื้องดินเผา เวียดนาม


LIGHT RED
เทอราคอตต้า
เวียดนาม 6″x 6″
1 ก. มี 22 ผ.
44 ผ. ปูได้ 1 ตร.ม.
ราคา 415 /ตร.ม.
UPDATE : 02/65

LIGHT RED
เทอราคอตต้า
เวียดนาม 8″x 8″
1 ก. มี 24 ผ.
25 ผ. ปูได้ 1 ตร.ม.
ราคา 455 /ตร.ม.
UPDATE : 04/65

LIGHT RED
เทอราคอตต้า
เวียดนาม 12″x 12″
1 ก. มี 11 ผ.
ปูได้ 1 ตร.ม.
ราคา 455 /ตร.ม.
UPDATE : 04/65

LIGHT RED
เทอราคอตต้า
เวียดนาม 4″x 8″
1 ก. มี 48 ผ.
50 ผ. ปูได้ 1 ตร.ม.
ราคา 455 /ตร.ม.
UPDATE : 02/65

CAPPUCCINO
เทอราคอตต้า
เวียดนาม 12″x 12″
1 ก. มี 11 ผ.
ปูได้ 1 ตรม.
ราคา 525 /ตรม.
UPDATE : 02/65

GREY
เทอราคอตต้า
เวียดนาม 12″x 12″
1 ก. มี 11 ผ.
ปูได้ 1 ตรม.
ราคา 555 /ตรม.
UPDATE : 02/65

CHOCOLATE
เทอราคอตต้า
เวียดนาม 12″x 12″
1 ก. มี 11 ผ.
ปูได้ 1 ตรม.
ราคา 525 /ตรม.
UPDATE : 02/65

BURGUNDY
เทอราคอตต้า
เวียดนาม 12″x 12″
1 ก. มี 11 ผ.
ปูได้ 1 ตรม.
ราคา 525 /ตรม.
UPDATE : 02/65

ฮาลองไลท์เรด
กระเบื้องประดับผนัง
6×24 cm
1 ก. มี 70 ผ.
ปูได้ 1 ตรม.
ราคา 425 บาท/ตร.ม.
UPDATE : 02/65

ฮาลองเบอร์กันดี
กระเบื้องประดับผนัง
6×24 cm
1 ก. มี 70 ผ.
ปูได้ 1 ตรม.
ราคา 495 บาท/ตร.ม.
UPDATE : 02/65

ฮาลองคาปูชิโน
กระเบื้องประดับผนัง
6×24 cm
1 ก. มี 70 ผ.
ปูได้ 1 ตรม.
ราคา 525 บาท/ตร.ม.
UPDATE : 02/65

ฮาลองเทา
กระเบื้องประดับผนัง
6×24 cm
1 ก. มี 70 ผ.
ปูได้ 1 ตรม.
ราคา 625 บาท/ตร.ม.
UPDATE : 02/65

กระเบื้องดินเผา ปูพื้น ปูผนัง


กระเบื้องดินเผาผนัง
T62R สีแดง
16x6x0.8 ซ.ม.
7.35 บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65

กระเบื้องดินเผาผนัง
T62M สีมันปู
16x6x0.8 ซ.ม
8.35 บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65

กระเบื้องดินเผาผนัง
T62L สีขาวเก่า
16x6x1 ซ.ม
8.35 บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65

กระเบื้องดินเผาผนัง
T93 สีแดง
24x7x1 ซ.ม
10.35 บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65

กระเบื้องดินเผาผนัง
T93L+T93A สีขาวเก่า
24x7x1 ซ.ม
11 บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65

กระเบื้องดินเผาผนัง
T84
20x10x0.8 ซ.ม
10.50 บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65

กระเบื้องดินเผาผนัง
T44 เรียบ
10x10x0.8 ซ.ม
7.35 บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65กระเบื้องดินเผาปูพื้น
T66
15x15x1 ซ.ม
เกรด A ขาย 10.35
เกรด B ขาย 9.35
บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65


กระเบื้องดินเผาปูพื้น
T88
20x20x1 ซ.ม
เกรด A ขาย 19.35
เกรด B ขาย 18.35
บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65

กระเบื้องดินเผาปูพื้น
T1212
30x30x1 ซ.ม
61.35 บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65กระเบื้องดินเผาปูพื้น
6 เหลี่ยม T60
15x15x1 ซ.ม
10.35 บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65

จมูกบันได T62S
16x6x0.8 ซ.ม
9.35 บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65


จมูกบันได T84S
20x10x0.8 ซ.ม
14.35 บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65

กระเบื้องดินเผามุงหลังคา


กระเบื้องหลังคา
T51 เกร็ดปลาตัวสั้น
14x20x1 ซ.ม
9.35 บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65

กระเบื้องหลังคา
T52 เกร็ดปลาตัวยาว
14×25.5×1 ซ.ม
9.35 บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65

กระเบื้องหลังคา
T53 สุโขทัย
16.5×27.5×1 ซ.ม
14.35 บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65

กระเบื้องหลังคา
T54 หม่อม
13×23.5×1 ซ.ม
10.35 บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65

กระเบื้องหลังคา
T57 หางแหลมตัวสั้น
14x20x1 ซ.ม
10.35 บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65

กระเบื้องหลังคา
T58 หางแหลมตัวยาว
14×26.5×1 ซ.ม
10.35 บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65


กระเบื้องหลังคา
T59 ใหญ่
16x26x1 ซ.ม
14.35 บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65

กระเบื้องหลังคา
T60 หม่อมใหญ่
15.5x28x1.4 ซ.ม
14.35 บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65

กระเบื้องประกอบ
RA1 สันครอบ
14x19x1x7 ซ.ม
30.5 บาท/แผ่น.
UPDATE : 09/65

อิฐประดับ อิฐโชว์ อิฐทางเท้า อิฐช่องลม


อิฐหนา
BPK94
23x11x7 ซม.
21.80 บาท/ก้อน.
UPDATE : 09/65

อิฐ 2 ช่อง
BPK94-2
23x7x8 ซม.
12.50 บาท/ก้อน.
UPDATE : 09/65

อิฐทนไฟ
BPK49F
23x11x7 ซม.
22.50 บาท/ก้อน.
UPDATE : 09/65

อิฐโชว์
S362 ลายดาว
16x6x5 ซม.
10.50 บาท/ก้อน.
UPDATE : 09/65

อิฐโชว์
S662 ลายรางหมู
16x6x5 ซม.
10.80 บาท/ก้อน.
UPDATE : 09/65

อิฐมอญ
BPK14
14x6x4 ซม.
10.80 บาท/ก้อน.
UPDATE : 09/65

อิฐตัวหนอน
BPK16
23x12x5.5 ซม.
20.80 บาท/ก้อน.
UPDATE : 09/65

อิฐทางเท้า
BPK84
20x10x5 ซม.
17.80 บาท/ก้อน.
UPDATE : 09/65

อิฐทางเท้าคู่แดง
BPK10
20x10x5 ซม.
17.80 บาท/ก้อน.
UPDATE : 09/65
กระเบื้องดินเผา ทนทาน มีความเป็น ฉนวนกันความร้อนและยังสามารถกักเก็บเสียงได้อย่างดี
อิฐ 4ช่อง
BPK4-8C
25x12x8 ซม.
23.50 บาท/ก้อน.
UPDATE : 09/65
กระเบื้องดินเผา ทนทาน มีความเป็น ฉนวนกันความร้อนและยังสามารถกักเก็บเสียงได้อย่างดี
อิฐ 4ช่อง
BPK4-6.5C
25x11x6.5 ซม.
23.50 บาท/ก้อน.
UPDATE : 09/65

อิฐลายฟองน้ำ
BPK9C
19.5×19.5×8 ซม.
28.50 บาท/ก้อน.
UPDATE : 09/65

อิฐ 7ช่อง
BPK77
17x17x7 ซม.
27.80 บาท/ก้อน.
UPDATE : 09/65

อิฐ 8 ดอก
BPK8-1225

25x12x8 ซม.
29.80 บาท/ก้อน.
UPDATE : 09/65

อิฐ 21 ดอก
BPK21-1225

25x12x8 ซม.
30.80 บาท/ก้อน.
UPDATE : 09/65

กระเบื้องดินเผามุงหลังคา ดาวดินไทย


กระเบื้อง
หลังคาเกร็ดปลาหางมน

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
หลังคา

ปลายแหลมสั้น

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
หลังคา

ปลายแหลมใหญ่

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
หลังคา

ดอกจิกสั้น

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
หลังคา

ว่าว

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
หลังคา

ครอบสันตะเข้

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
หลังคา

สุโขทัย

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
หลังคา

สุโขทัยจัมโบ้

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
หลังคา

สุโขทัยยักษ์

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
หลังคา

หม่อม

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
หลังคา

หม่อมใหญ่

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
หลังคา

ว่าว

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
หลังคา

ครอบปิดตะเข้

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
หลังคา

ครอบสันใหญ่

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้องดินเผา ปูพื้น ปูผนัง และประดับผนัง ดาวดินไทย


กระเบื้อง
ประดับผนัง
ลายเต้แดง
D144R
4×4
นิ้ว
โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
ประดับผนัง
ลายเต้ขาว
D144R
4×4
นิ้ว
โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
ประดับผนัง
ลายมงกุฏแดง
D144R
4×4 นิ้ว

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
ประดับผนัง
ลายมงกุฏขาว
D144R
4×4
นิ้ว
โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
ประดับผนัง
ลายเพชร
D144R
4×4
นิ้ว
โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
ประดับผนัง
ลายดอกไม้
D144R
4×4
นิ้ว
โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้องพื้น
12×12 นิ้ว
เกรด A
เกรด B

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้องพื้น
10×10 นิ้ว

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้องพื้น
8×8 นิ้ว
เกรด A
เกรด B

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้องพื้น
6×6 นิ้ว
เกรด A
เกรด B

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้องพื้น
4×4 นิ้ว
เกรด A
เกรด B

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
ผนังนูนต่ำ
ลายฟรุตตี้
4×4 นิ้ว

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
ผนังนูนต่ำ
ลายพลอยองุ่น
4×4 นิ้ว

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
ผนังนูนต่ำ
ลายเถาดาว
4×4 นิ้ว

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
ผนังนูนต่ำ
ลายกุหลาบ
4×4 นิ้ว

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
ผนังนูนต่ำ
ลายทานตะวัน
4×4 นิ้ว

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
ผนังนูนต่ำ
ลายพัดดาว
4×4 นิ้ว

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
ผนังนูนต่ำ
ลายพุทธิชาติ
4×4 นิ้ว

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
หกเหลี่ยม
6×6 นิ้ว

โปรดติดต่อสอบถามราคา

กระเบื้อง
หกเหลี่ยม
4×4 นิ้ว

โปรดติดต่อสอบถามราคา

อิฐต่างๆและอิฐทางเท้า ดาวดินไทย


อิฐโชว์ S162
ลายทานตะวัน
16x6x5 ซม.
โปรดติดต่อสอบถามราคา

อิฐโชว์ S462
ลายเอส
16x6x5 ซม.
โปรดติดต่อสอบถามราคา

อิฐโชว์ S562
ลายการบิน
16x6x5 ซม.
โปรดติดต่อสอบถามราคา

อิฐโชว์ S262
ลายดอกมะลิ
16x6x5 ซม.
โปรดติดต่อสอบถามราคา
อิฐมอญ
โบราณA
A1530
14x6x4 ซม.
20.50 บาท
บาท/ก้อน

อิฐมอญ
โบราณ
A1010
4×4 นิ้ว
10x10x4 ซม.
8.80 บาท
บาท/ก้อน

อิฐมอญ
โบราณ
A2020
8×8 นิ้ว
20x20x4 ซม.
21.50 บาท
บาท/ก้อน

อิฐมอญ
โบราณ
A1515
6×6 นิ้ว
15x15x4 ซม.
12.80 บาท
บาท/ก้อน

อิฐมอญ
โบราณ
A3030
12×12 นิ้ว
30x30x4 ซม.
48.50 บาท
บาท/ก้อน

อิฐมอญ
โบราณ
A520
8×2 นิ้ว
5x20x4 ซม.
8.85 บาท
บาท/ก้อน


อิฐมอญ
โบราณ
A1020
8×4 นิ้ว
10x20x4 ซม.
13.80 บาท
บาท/ก้อน
อิฐมอญ
โบราณ B
B1530
10x20x5 ซม.
ยกเลิกผลิต

อิฐมอญ
โบราณมือ
ฺB1020
8×4 นิ้ว
10x20x5 ซม.
ยกเลิกผลิต

อิฐมอญ
โบราณมือ
กระป๋อง
ฺB928
8×4 นิ้ว
9x30x5 ซม.
ยกเลิกผลิต

อิฐมอญ
โบราณมือ
ฺB2020
8×8 นิ้ว
20x20x5 ซม.
โปรดติดต่อสอบถามราคา

อิฐมอญ
โบราณมือ
ฺB3030
12×12 นิ้ว
30x30x5 ซม.

โปรดติดต่อสอบถามราคา


อิฐ BL
อิฐหนาเรียบ
10×22.5×12 ซม.

โปรดติดต่อสอบถามราคาอิฐ BL
หนาเรียบเล็ก
15×30.5×5 ซม
.
โปรดติดต่อสอบถามราคาอิฐ BL
อิฐเล็กเรียบ
8x16x5.5 ซม.

โปรดติดต่อสอบถามราคา
.


อิฐ BL
หนาแดง
4×8 นิ้ว
8×8 นิ้ว

โปรดติดต่อสอบถามราคา


อิฐ BL
หนาแดงเรียบ
20x20x5 ซม.

โปรดติดต่อสอบถามราคา


อิฐโบราณ
8×2 นิ้ว
5x20x5 ซม.

โปรดติดต่อสอบถามราคา


อิฐโบราณ
4×8
10x20x5 ซม.

โปรดติดต่อสอบถามราคา


อิฐโบราณ
4×12
10x30x5 ซม.

โปรดติดต่อสอบถามราคา


อิฐโบราณ
5×12
10x30x5 ซม

โปรดติดต่อสอบถามราคา


อิฐโบราณ
6×12
10x30x5 ซม

โปรดติดต่อสอบถามราคา

อิฐโบราณ
8×8
20x20x5 ซม

โปรดติดต่อสอบถามราคา


อิฐทางเท้า
ตัวหนอน
4×9

โปรดติดต่อสอบถามราคา

อิฐทนไฟ
4×9
10x23x5 ซม

โปรดติดต่อสอบถามราคา

อิฐ 2 ช่อง
4×9
8x15x14 ซม

โปรดติดต่อสอบถามราคา

อิฐ 4 ช่อง
4×9
15x15x15 ซม

โปรดติดต่อสอบถามราคา

อิฐ 4 เหลี่ยม
ผืนผ้า
2×6

โปรดติดต่อสอบถามราคา

อิฐ 4 เหลี่ยม
ผืนผ้า
2×8

โปรดติดต่อสอบถามราคา

อิฐ 4 เหลี่ยม
ผืนผ้า
3×9

โปรดติดต่อสอบถามราคา

อิฐ 4 เหลี่ยม
ผืนผ้า
4×8

โปรดติดต่อสอบถามราคา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

ประเภทของดินเผา

มีคุณสมบัติแข็งแกร่ง และทนทาน มีความเป็น ฉนวนกันความร้อน และ ยังสามารถ กักเก็บเสียง ได้อย่างดี เพราะ อิฐประดับ เป็น กระเบื้องดินเผา ที่ ผลิตมาจากเครื่องจักรอัดแรง เครื่องอัดรูปร่างมีทั้งแบบ อิฐเนื้อเรียบ และ อิฐลวดลายทนทาน สามารถที่จะ รับน้ำหนักแบบ ศิลปะไทย มีความสวยงามแข็งแกร่งได้อย่างดี เหมาะสำหรับ การประดับตกแต่งกำแพงบ้าน หรือ พุทธศาสนาสถาน และทางคลังกระเบื้องเรามีสินค้า โปรโมชั่น ราคาพิเศษ++ทุกเดือน

อิฐเท้า ถือ เป็น อิฐที่มีความทนทาน อย่างมากและ ให้ความรู้สึก ย้อนยุคสมัยเป็นตัวเลือก สำหรับผู้ที่ต้องการกระเบื้องดินเผาราคาถูก ที่ได้ทั้ง ความทนทานและ กลิ่นอายยุคโบราณ

กระเบื้องดินเผาปูผนัง ราคา ถูก เรามีให้ท่านเลือก รูปแบบ ของกระเบื้องปูผนังแบบมันปูซึ่งเป็นสีที่ออกแดงเหลืองจางๆมีหลายขนาด และ คละสี ทั้ง สีแดงขาว และกระเบื้องดินเผาปูผนัง แบบลวดลาย ศิลปะไทยโบราณสำหรับผู้เบื่อสีโทนแดงและเรายังมีที่ออกแบบ และ ผลิตออกมา ได้อย่างผู้ที่ชื่นชอบการแตกแต่งบ้านให้มีความเป็นเอกลักษณ์ไทยปราณีตและ สวยงาม มาก เหมาะมากๆ สำหรับหรือ แบบ ย้อนยุค และมีให้เลือก หลากหลายลวดลาย

กระเบื้องดินเผาโบราณ ของเราถือเป็นนอกจาก อิฐทางเท้า อีกอย่างที่ได้รับความนิยมคือกระเบื้องดินเผาปูพื้นที่มี ให้ท่านเลือกจัตุรัส 4 ขนาด และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความแปลกใหม่ถึง 2 รูปทรง และ หลายขนาด มี รูปแบบสี่เหลี่ยม ยังมีรูปทรง หกเหลี่ยม ให้ได้เลือก อีกด้วย

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ กระเบื้องดินเผาโบราณ ที่มีความเป็นพื้นบ้านการแตกแต่ง บ้านทรงไทย หรือนับเป็นตัวเลือกที่ดีมากและ ควรเลือกใช้ย้อนยุค กระเบื้องดินเผามุงหลังคาราคา ถูกทั้งด้วยลวดลายที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ทั้งด้วยเรื่องของลวดลาย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยทั้ง แบบ ลวดลายสุโขทัย แบบ เกล็ดปลา และ แบบ หางแหลม

ช่องทางให้แสงลอดผ่าน เพิ่มความสวยงาม ได้อย่างดีกระเบื้องดินเผา และ อิฐมอญ หรือ กระเบื้องโบราณ ราคา ถูก ของเรานัเป็น 
อีกหนึ่งทางเลือก สำคัญ ที่เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบความเป็นเอกลักษณ์ ของ ศิลปะ และ วัฒนธรรมไทย ซึ่งถือ เป็นมรดก และ ศิลปะ  ที่ สืบทอดกันมา ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ที่รักษากันมา เป็นเวลายาวนาน การใช้ กระเบื้องดินเผา โบราณ จึงเหมือนเป็น การอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมไทย ของเรานั่นเอง 

ดู วิธีการสั่งซื้อ คลิกรายละเอียด

กระเบื้องดินเผาติดผนัง โบราณ

กระเบื้องดินเผาติดผนัง โบราณ ผนังสวย ทั้งภายในและภายนอก ด้วยโทนสีอิฐ ทั้งโทนอ่อนไปจนถึงเข้ม ให้เลิกซื้อทั้งกระเบื้องแปะผนัง เเละ อิฐก่อผนัง เพื่มเพิ่มทางเลือกในการตกเเต่งสถานที่ตามที่ต้อมการ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว วัด ร้านอาหารแนววินเทจ ได้ทั้งเเนวโมเดิร์น หรือ สไตล์ลอฟท์ กระเบื้องแปะผนัง โบราณ ติดตั้งง่าย อย่างรวดเร็ว แปะผนังได้เหนียวนั้น ไม่หลุดออกอย่างง่ายดาย หากเป็นอิฐผนังโบราณ ติดตั้งก่อผนังได้อย่างง่ายดาย เพราะมีความเเข็งแรง แหลกสลายทั้งขั้นตอนติดตั้งหรือหลังติดตั้ง

อิฐมอญ โบราณ

อิฐมอญ โบราณ มีที่มาจากชาวมอญที่อาศัยอยู่ไทย มีความเชียวชาญเรื่องปั้นดินเผา รวมถึงการก่อสร้างวัดวาอาม ด้วยอิฐแดง หรือ ที่เรียกว่า อิฐมอญนั้นเอง จนเป็นที่รู้จักมาจนยุคปัจจุบัน อิฐมอญได้ถูกพัฒนาหลายประเภท อิฐตันเครื่อง อิฐมอญแบบกลวง อิฐตันมือ มีการเจาะรู 2-4 รูป มีทั้งรูเล็กเเละรูใหญ่ เพื่อนำมาบ้านใข้งานก่อสร้างที่แตกต่างกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *