คอนกรีตปูพื้นเม้าเทนร็อก เป็นวัสดุทดแทนที่สร้างขึ้นสำหรับปูพื้นทางเดิน ทำจากซีเมนต์ผสมกับ หิน ทราย และน้ำ แล้วอัดขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงต่างๆ รับแรงอัดได้มาก หาซื้อง่าย ติดตั้งง่าย ราคาถูกกว่าหินธรรมชาติจึงเป็นที่นิยมใช้ปูนอกบ้าน ทางเดิน และทางเข้าโรงจอดรถ คอนกรีตปูพื้นเม้าเทนร็อก จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

คอนกรีตทางเท้าผิวพ่นทั้งแผ่น


รหัส ST40000160
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส ST40110065
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส ST40111002
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส ST40220158
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส ST40300113
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส ST40400157
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส ST40500123
400×400 mm.
ราคา บาท.

คอนกรีตทางเท้าผิวขัดหยาบ


รหัส PT40000123
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส PT40000160
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส PT40100042
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส PT40110157
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส PT40220124
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส PT40300113
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส PT40400158
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส PT40501002
400×400 mm.
ราคา บาท.

ทางเท้าผิวหยาบและพ่นผิวบางส่วน


รหัส SM40100042
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส SM40100160
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส SM40110157
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส SM40220158
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส SM40300124
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส SM40401002
400×400 mm.
ราคา บาท.

ทางเท้าผิวขัดหยาบและพ่นผิวบางส่วน


รหัส SP40100042
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส SP40100160
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส SP0110158
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส SP40220124
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส SP40400157
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส SP40001002
400×400 mm.
ราคา บาท.

กระเบื้องปูพื้นพิมพ์ลาย


รหัส C01
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส C11
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส C15
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส C17
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส C19
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส C20
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส C21
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส C22
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส C23
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส C24
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส C25
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส C26
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส C27
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส C28
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส C29
400×400 mm.
ราคา บาท.

รหัส C30
400×400 mm.
ราคา บาท.

บล็อคปูพื้น


บล็อกตัวหนอน
11.25×22.5×6 ซ.ม.
น้ำหนัก 3.30 กก./ก้อน
ใช้งาน 40 ก้อน/ตร.ม.
ราคา บาท/ก้อน

บล็อกหญ้า 3 เซล
25x40x8 ซ.ม.
น้ำหนัก 12 กก./ก้อน
ใช้งาน 10 ก้อน/ตร.ม.
ราคา บาท/ก้อน

บล็อกสีเหลี่ยม
8x8x6 ซ.ม.
น้ำหนัก 0.89 กก./ก้อน
ใช้งาน 25 ก้อน/ตร.ม.
ราคา บาท/ก้อน

บล็อกหกเหลี่ยม
20x12x6 ซ.ม.
น้ำหนัก 2.1 กก./ก้อน
ใช้งาน 60 ก้อน/ตร.ม.
ราคา บาท/ก้อน

บล็อกแปดเหลี่ยม
20x20x6 ซ.ม.
น้ำหนัก 4.40 กก./ก้อน
ใช้งาน 25 ก้อน/ตร.ม.
ราคา บาท/ก้อน

บล็อกคฑา
14x20x6 ซ.ม.
น้ำหนัก 3.2 กก./ก้อน
ใช้งาน 51 ก้อน/ตร.ม.
ราคา บาท/ก้อน

บล็อกตัวไอ
16.3×19.8×6 ซ.ม.
น้ำหนัก 3.2 กก./ก้อน
ใช้งาน 35 ก้อน/ตร.ม.
ราคา บาท/ก้อน

ขอบคันหิน

ขอบเข้ามุมเล็ก
11x20x11 ซ.ม.
น้ำหนัก 5.50 กก./ท่อน
ราคา บาท/ท่อน

ขอบเข้ามุมใหญ่
15x30x15 ซ.ม.
น้ำหนัก 15.50 กก./ท่อน
ราคา บาท/ท่อน

ขอบคันหินโค้งทรงเหลี่ยม
15x30x39 ซ.ม.
น้ำหนัก 38 กก./ท่อน
ราคา บาท/ท่อน

ขอบคันหินโค้งทรงมน
15x30x39 ซ.ม.
น้ำหนัก 42 กก./ท่อน
ราคา บาท/ท่อน

ขอบคันหินเล็กทรงมน
11x20x50 ซ.ม.
น้ำหนัก 23 กก./ท่อน
ราคา บาท/ท่อน

ขอบคันหินเล็กทรงสี่เหลี่ยม
11x20x50 ซ.ม.
น้ำหนัก 25 กก./ท่อน
ราคา บาท/ท่อน

ขอบคันหินใหญ่ทรงมน
15x30x100 ซ.ม.
น้ำหนัก 100 กก./ท่อน
ราคา บาท/ท่อน

ขอบคันหินใหญ่ทรงเหลี่ยม
11x30x100 ซ.ม.
น้ำหนัก 98.5 กก./ท่อน
ราคา บาท/ท่อน

ขอบคันหินใหญ่ทรงสี่เหลี่ยม
17.5/20×28.5×100ซ.ม.
น้ำหนัก 132 กก./ท่อน
ราคา บาท/ท่อน

วัสดุมวลเบาสังเคราห์


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *