เลือกแบรนด์

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร เป็นนวัตกรรมใหม่ในวงการก่อสร้างที่ตอบโจทย์ความต้องการพื้นที่ใช้สอยที่มีความแข็งแรงและทนทาน ด้วยเทคโนโลยีการผสมผสานวัสดุคุณภาพสูง บล็อกปูพื้นมอบความแข็งแกร่งที่เหนือกว่า พร้อมด้วยความสามารถในการรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือต้องรับน้ำหนักสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, ที่จอดรถ, หรือพื้นที่สาธารณะที่ต้องการความทนทานและความเสถียรภาพ นอกจากนี้ บล็อกปูพื้นยังมีความยืดหยุ่นในการออกแบบ สามารถปรับเปลี่ยนสีสันและลวดลายได้ตามความต้องการ ทำให้ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในเชิงโครงสร้างเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างความสวยงามและเอกลักษณ์ให้กับพื้นที่นั้นๆ อีกด้วย

บล็อกปูพื้น เกล็ดศิลา

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีเขียวพิเศษ

สีเขียว

ราคา 6.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีฟ้าพิเศษ

สีฟ้า

ราคา 6.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีมาตรฐาน

สีเทา

ราคา 5.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีมาตรฐาน

อิฐ

ราคา 5.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีมาตรฐาน

สีแดง

ราคา 5.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีมาตรฐาน

สีแสด

ราคา 5.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีมาตรฐาน

สีเหลือง

ราคา 5.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีมาตรฐาน

สีปูน

ราคา 4.80 บาท / แผ่น

update 02/67

บล็อกปูพื้น เกล็ดศิลาดล

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีเขียวพิเศษ

สีเขียว

ราคา 18.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีฟ้าพิเศษ

สีฟ้า

ราคา 18.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีมาตรฐาน

สีแดง

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีมาตรฐาน

สีเทา

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีมาตรฐาน

สีแสด

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีมาตรฐาน

สีเหลือง

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีมาตรฐาน

สีอิฐ

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีมาตรฐาน

สีปูน

ราคา 11.80 บาท / แผ่น

update 02/67

บล็อกปูพื้น ศิลาดิษฐ์

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีเขียวพิเศษ

สีเขียว

ราคา 21.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีฟ้าพิเศษ

สีฟ้า

ราคา 21.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีมาตรฐาน

สีแดง

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีมาตรฐาน

สีเทา

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีมาตรฐาน

สีแสด

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีมาตรฐาน

สีเหลือง

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีมาตรฐาน

สีอิฐ

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีมาตรฐาน

สีปูน

ราคา 11.80 บาท / แผ่น

update 02/67

บล็อกปูพื้น เกล็ดศิลาศร

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีเขียวพิเศษ

สีเขียว

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีฟ้าพิเศษ

สีฟ้า

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีมาตรฐาน

สีแดง

ราคา 8.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีมาตรฐาน

สีเทา

ราคา 8.80 บาท / แผ่น

update 02/67

คอนกรีตปูทางเท้าโอฬาร แข็งแรงทนทานใช้สำหรับตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน
กลุ่มสีมาตรฐาน

สีแสด

ราคา 8.80 บาท / แผ่น

update 02/67