คอนกรีตและถนน มีหลากรูปแบบให้เลือกถึง 8 รูปแบบ และหลากหลายเฉดสี คอนกรีตปูพื้นโอฬาร สำเร็จรูปนิยมวางทางเท้า ตกแต่งสวนหรือภายนอก ขนาดของ คอนกรีตปูพื้นโอฬาร ที่นิยมมากที่สุด คือ ขนาด 40×40 เซนติเมตรและขนาด 30×60 เซนติเมตร ส่วนขนาดอื่นๆในท้องตลาดมีตั้งแต่ 10×10 , 20×20,30×30 ตลอดจน 60×60เซนติเมตร เป็นต้น ความหนาของแผ่นกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น จะบางกว่าบล็อกปูพื้น โดยมีความหนา 3.5-4 เซนติเมตร ในส่วนของรูปทรงของแผ่นกระเบื้องส่วนใหญ่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื่องจากว่าสามารถปูต่อชนกันได้ง่าย ซึ่งในปัจจุบันมีการออกแบบรูปทรงกระเบื้องมาให้เลือกใช้หลากมากขึ้น ทั้งทรงกลม ทรงหกเหลี่ยม หรือรูปทรงเลียนแบบใบไม้ เป็นต้น

บล็อกปูพื้น เกล็ดศิลา

กลุ่มสีพิเศษ
สีเขียว
ราคา 6.45 บาท / แผ่น
กลุ่มสีพิเศษ
สีฟ้า
ราคา 6.45 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเทา
ราคา 3.85 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

อิฐ
ราคา 3.85 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแดง
ราคา 3.85 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแสด
ราคา 3.85 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเหลือง
ราคา 3.85 บาท / แผ่น
กลุ่มสีปูน
สีปูน
ราคา 3.45 บาท / แผ่น


บล็อกปูพื้น เกล็ดศิลาดล

กลุ่มสีพิเศษ
สีเขียว

ราคา 16.85 บาท / แผ่น
กลุ่มสีพิเศษ
สีฟ้า

ราคา 16.85 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแดง

ราคา 10.25 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเทา

ราคา 10.25 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแสด

ราคา 10.25 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเหลือง
ราคา 10.25 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีอิฐ

ราคา 10.25 บาท / แผ่น
กลุ่มสีปูน
สีปูน

ราคา 9.35 บาท / แผ่น

บล็อกปูพื้น เกล็ดศิลาดิษฐ์

กลุ่มสีพิเศษ
สีเขียว

ราคา 18.85 บาท / แผ่น
กลุ่มสีพิเศษ
สีฟ้า

ราคา 18.85 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแดง

ราคา 10.98 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเทา

ราคา 10.98 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแสด

ราคา 10.98 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเหลือง
ราคา 10.98 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีอิฐ

ราคา 10.98 บาท / แผ่น
กลุ่มสีปูน
สีปูน

ราคา 9.45 บาท / แผ่น

บล็อกปูพื้น เกล็ดศิลาศร

กลุ่มสีพิเศษ
สีเขียว

ราคา 11.15 บาท / แผ่น
กลุ่มสีพิเศษ
สีฟ้า

ราคา 11.15 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแดง

ราคา 7.55 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเทา

ราคา 7.55 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแสด

ราคา 7.55 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเหลือง
ราคา 7.55 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีอิฐ

ราคา 7.55 บาท / แผ่น
กลุ่มสีปูน
สีปูน

ราคา 6.15 บาท / แผ่น

บล็อกศิลาทีฆ

กลุ่มสีพิเศษ
สีเขียว

ราคา 9.45 บาท / แผ่น
กลุ่มสีพิเศษ
สีฟ้า

ราคา 9.45 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแดง

ราคา 7.65 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเทา

ราคา 7.65 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแสด

ราคา 7.65 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเหลือง
ราคา 7.65 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีอิฐ

ราคา 7.65 บาท / แผ่น
กลุ่มสีปูน
สีปูน

ราคา 6.45 บาท / แผ่น

บล็อกปูพื้น เกล็ดศิลาหยัก

กลุ่มสีพิเศษ
สีเขียว

ขนาด10×22.5
ราคา 12.35 บาท / แผ่น
ขนาด6×22.5
ราคา บาท / แผ่น
กลุ่มสีพิเศษ
สีฟ้า

ขนาด10×22.5
ราคา 12.35 บาท / แผ่น
ขนาด6×22.5
ราคา บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแดง

ขนาด10×22.5
ราคา 7.85 บาท / แผ่น
ขนาด6×22.5
ราคา 12.75 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเทา

ขนาด10×22.5
ราคา 7.85 บาท / แผ่น
ขนาด6×22.5
ราคา 12.75 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแสด

ขนาด10×22.5
ราคา 7.85 บาท / แผ่น
ขนาด6×22.5
ราคา 12.75 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเหลือง
ขนาด10×22.5
ราคา 7.85 บาท / แผ่น
ขนาด6×22.5
ราคา 12.75 บาท / แผ่น
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีอิฐ

ขนาด10×22.5
ราคา 7.85 บาท / แผ่น
ขนาด6×22.5
ราคา 12.75 บาท / แผ่น
กลุ่มสีปูน
สีปูน

ขนาด10×22.5
ราคา 6.15 บาท / แผ่น
ขนาด6×22.5
ราคา 10.98 บาท / แผ่น

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร

มีความสวยงาม และ ความแข็งแรงทนทาน มีให้เลือก 8 รูปทรง ใช้สำหรับตกแต่งภายนอกบ้านหรือสวนเพิ่มความสวยงามจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับการนำเอามาปูทางเดิน ตกแต่งบ้าน ตกแต่งสวนหรือนำไปใช้ตกแต่งสถานที่โรงแรมได้อีกด้วย

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร ตัวแผ่นกระเบื้องประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ตัวก้อน และชั้นผิวหน้าหรือชั้นสีที่ความหนาประมาณ 5 มม. ทำให้มีความแข็งแรง ทนทาน มีหลายขนาดให้เลือก

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร ,แผ่นปูพื้น, แผ่นทางเท้า, กระเบื้องปูพื้นภายนอก

นิยมมากที่สุด คือ ขนาด 40×40 เซนติเมตรและขนาด 30×60 เซนติเมตร

ในปัจจุบันมีการออกแบบรูปทรงกระเบื้องมาให้เลือกใช้หลากมากขึ้น ทั้งทรงกลม ทรงหกเหลี่ยม หรือรูปทรงเลียนแบบใบไม้ เป็นต้น

เป็นวัสดุปูพื้นรอบบ้านหรือพื้นภายนอก ผลิตจากคอนกรีต มีหลายรูปทรงหลายสีสัน สามารถสร้างลวดลายแพทเทิร์นหรือลูกเล่นต่างๆ ได้มากมาย ใช้งานง่าย ส่วนใหญ่ปูบนพื้นดินได้เลยโดยไม่ต้องหล่อพื้น ค.ส.ล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ก่อน ยกเว้นกรณีใช้กระเบื้องคอนกรีตในจุดที่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น โรงจอดรถ

ทำความรู้จัก คอนกรีตปูพื้นโอฬาร

กระเบื้องคอนกรีต มักมีรูปทรงเป็นแผ่นกว้างและบางกว่าบล็อกปูพื้น ขนาดโดยประมาณ คือ 40×40 ซม. หนา 3.5 ซม. หากใช้ตกแต่งทางเท้าในสวนรอบบ้าน เพียงแค่บดอัดพื้นดินพร้อมลงทรายทับบดให้แน่นก็สามารถปูกระเบื้องคอนกรีตทับได้เลย แต่สำหรับพื้นซึ่งรับน้ำหนักเยอะจะต้องมีพื้น ค.ส.ล. รองรับก่อนปูกระเบื้องคอนกรีต โดยอาจเป็น พื้นคอนกรีตหยาบธรรมดา (สำหรับรับน้ำหนักพอประมาณอย่างทางเดิน ทางเท้าริมถนนหน้าบ้าน) หรือพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำหรับรับน้ำหนักมากๆ อย่างที่จอดรถหรือลานอเนกประสงค์ที่มีรถวิ่งผ่าน) ตามความเหมาะสม

ข้อดี

  • มีสีสันและลวดลายสวยงาม
  • แผ่นมีขนาดใหญ่ จึงมีรอยต่อน้อย
  • ปูชนชิดแนบสนิทไม่มีร่องระหว่างก้อน
  • สามารถใช้งานตกแต่งพื้นภายนอกทั้งประเภทตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน

ปูพื้นรอบบ้านครั้งใหม่ ใช้บล็อกปูพื้นหรือกระเบื้องคอนกรีตดี ?

พื้นทางเดินในสวนง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องเทพื้นคอนกรีต สามารถใช้บล็อกหรือกระเบื้องคอนกรีตปูทับลงพื้นดินตามคู่มือติดตั้งได้เลย นอกจากนี้ยังสร้างลูกเล่นได้หลากหลาย เช่น วางบล็อกปูพื้นหรือกระเบื้องคอนกรีตเป็นแนวทางเดิน หรือกรวดมาโรยตกแต่งเพิ่มเติมให้ดูสวยงาม เป็นต้น

พื้นที่ต้องรับน้ำหนักเยอะ อย่างที่จอดรถหรือถนนในบ้าน อาจดูสภาพพื้นเดิมที่เป็นอยู่เพื่อประกอบการตัดสินใจแต่ละกรณีไป

1 กรณีพื้นเดิมเป็นพื้นดิน หรือพื้น ค.ส.ล. เดิมแตกร้าวต้องรื้อออก แบบนี้ใช้บล็อกคอนกรีตปูพื้นจะสะดวกกว่าเพราะปูทับพื้นดินได้โดยไม่ต้องหล่อพื้น ค.ส.ล.

2 กรณีพื้นเดิมเป็นพื้น ค.ส.ล. ใช้กระเบื้องคอนกรีตจะง่ายกว่าเพราะติดตั้งด้วยปูนมอร์ตาร์ได้เลย แต่ถ้าอยากจะใช้บล็อกปูพื้น ก็สามารถทำได้โดยจะต้องหล่อขอบกั้นด้านข้างของพื้นคอนกรีต แล้วลงทรายอัดให้แน่นก่อนจึงค่อยปูบล็อกทับพื้นคอนกรีตอีกที

3 กรณีเป็นพื้นซึ่งต้องรับน้ำหนักมากแต่อยู่ในตำแหน่งที่ทรุดตัวบ่อยเช่น ที่จอดรถบนพื้นดินที่เพิ่งถมได้ไม่นาน เป็นต้น หากไม่ต้องการลงเสาเข็มช่วยชะลอการทรุดตัว แนะนำให้ใช้บล็อกปูพื้นเพราะสามารถปูลงพื้นดินได้เลย หากพื้นทรุดตัวก็สามารถรื้อออกมาปรับระดับและปูใหม่ได้เรื่อยๆ ในขณะที่กระเบื้องคอนกรีตซึ่งมีพื้น ค.ส.ล. รองรับนั้น หากเกิดการทรุดตัวจนแตกร้าว

สามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นสินค้าอื่นๆได้ที่ : คลิกโปรโมชั่น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *