คอนกรีตและถนน มีหลากรูปแบบให้เลือกถึง 8 รูปแบบ และหลากหลายเฉดสี คอนกรีตปูพื้นโอฬาร สำเร็จรูปนิยมวางทางเท้า ตกแต่งสวนหรือภายนอก ขนาดของ คอนกรีตปูพื้นโอฬาร ที่นิยมมากที่สุด คือ ขนาด 40×40 เซนติเมตรและขนาด 30×60 เซนติเมตร ส่วนขนาดอื่นๆในท้องตลาดมีตั้งแต่ 10×10 , 20×20,30×30 ตลอดจน 60×60เซนติเมตร เป็นต้น ความหนาของแผ่นกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น จะบางกว่าบล็อกปูพื้น โดยมีความหนา 3.5-4 เซนติเมตร ในส่วนของรูปทรงของแผ่นกระเบื้องส่วนใหญ่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื่องจากว่าสามารถปูต่อชนกันได้ง่าย ซึ่งในปัจจุบันมีการออกแบบรูปทรงกระเบื้องมาให้เลือกใช้หลากมากขึ้น ทั้งทรงกลม ทรงหกเหลี่ยม หรือรูปทรงเลียนแบบใบไม้ เป็นต้น

บล็อกปูพื้น เกล็ดศิลา

กลุ่มสีพิเศษ
สีเขียว
ราคา 6.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสีพิเศษ
สีฟ้า
ราคา 6.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสีมาตราฐาน
สีเทา
ราคา 5.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสีมาตราฐาน
อิฐ
ราคา 5.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสีมาตราฐาน
สีแดง
ราคา 5.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสีมาตราฐาน
สีแสด
ราคา 5.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสีมาตราฐาน
สีเหลือง
ราคา 5.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสีปูน
สีปูน
ราคา 4.80 บาท / แผ่น


Update : 12/65

บล็อกปูพื้น เกล็ดศิลาดล

กลุ่มสีพิเศษ
สีเขียว

ราคา 18.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสีพิเศษ
สีฟ้า

ราคา 18.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแดง

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเทา

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแสด

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเหลือง
ราคา 13.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีอิฐ

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสีปูน
สีปูน

ราคา 11.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65


บล็อกปูพื้น เกล็ดศิลาดิษฐ์

กลุ่มสีพิเศษ
สีเขียว

ราคา 21.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสีพิเศษ
สีฟ้า

ราคา 21.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแดง

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเทา

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแสด

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเหลือง
ราคา 13.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีอิฐ

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสีปูน
สีปูน

ราคา 11.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65

บล็อกปูพื้น เกล็ดศิลาศร

กลุ่มสีพิเศษ
สีเขียว

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสีพิเศษ
สีฟ้า

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแดง

ราคา 8.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเทา

ราคา 8.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแสด

ราคา 8.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเหลือง
ราคา 8.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีอิฐ

ราคา 8.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสีปูน
สีปูน

ราคา 6.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65

บล็อกศิลาทีฆ

กลุ่มสีพิเศษ
สีเขียว

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสีพิเศษ
สีฟ้า

ราคา 13.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแดง

ราคา 8.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเทา

ราคา 8.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแสด

ราคา 8.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเหลือง
ราคา 8.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีอิฐ

ราคา 8.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสีปูน
สีปูน

ราคา 6.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65

บล็อกปูพื้น เกล็ดศิลาหยัก

กลุ่มสีพิเศษ
สีเขียว

ขนาด6×22.5
ราคา 13.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสีพิเศษ
สีฟ้า

ขนาด6×22.5
ราคา 13.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแดง

ขนาด6×22.5
ราคา 10.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเทา

ขนาด6×22.5
ราคา 10.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีแสด

ขนาด6×22.5
ราคา 10.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีเหลือง
ขนาด6×22.5
ราคา 10.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสี
มาตราฐาน

สีอิฐ

ขนาด6×22.5
ราคา 10.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65
กลุ่มสีปูน
สีปูน

ขนาด6×22.5
ราคา 8.80 บาท / แผ่น

Update : 12/65

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร

มีความสวยงาม และ ความแข็งแรงทนทาน มีให้เลือก 8 รูปทรง ใช้สำหรับตกแต่งภายนอกบ้านหรือสวนเพิ่มความสวยงามจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับการนำเอามาปูทางเดิน ตกแต่งบ้าน ตกแต่งสวนหรือนำไปใช้ตกแต่งสถานที่โรงแรมได้อีกด้วย

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร ตัวแผ่นกระเบื้องประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ตัวก้อน และชั้นผิวหน้าหรือชั้นสีที่ความหนาประมาณ 5 มม. ทำให้มีความแข็งแรง ทนทาน มีหลายขนาดให้เลือก

คอนกรีตปูพื้นโอฬาร ,แผ่นปูพื้น, แผ่นทางเท้า, กระเบื้องปูพื้นภายนอก

นิยมมากที่สุด คือ ขนาด 40×40 เซนติเมตรและขนาด 30×60 เซนติเมตร

ในปัจจุบันมีการออกแบบรูปทรงกระเบื้องมาให้เลือกใช้หลากมากขึ้น ทั้งทรงกลม ทรงหกเหลี่ยม หรือรูปทรงเลียนแบบใบไม้ เป็นต้น

เป็นวัสดุปูพื้นรอบบ้านหรือพื้นภายนอก ผลิตจากคอนกรีต มีหลายรูปทรงหลายสีสัน สามารถสร้างลวดลายแพทเทิร์นหรือลูกเล่นต่างๆ ได้มากมาย ใช้งานง่าย ส่วนใหญ่ปูบนพื้นดินได้เลยโดยไม่ต้องหล่อพื้น ค.ส.ล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ก่อน ยกเว้นกรณีใช้กระเบื้องคอนกรีตในจุดที่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น โรงจอดรถ

ทำความรู้จัก คอนกรีตปูพื้นโอฬาร

กระเบื้องคอนกรีต มักมีรูปทรงเป็นแผ่นกว้างและบางกว่าบล็อกปูพื้น ขนาดโดยประมาณ คือ 40×40 ซม. หนา 3.5 ซม. หากใช้ตกแต่งทางเท้าในสวนรอบบ้าน เพียงแค่บดอัดพื้นดินพร้อมลงทรายทับบดให้แน่นก็สามารถปูกระเบื้องคอนกรีตทับได้เลย แต่สำหรับพื้นซึ่งรับน้ำหนักเยอะจะต้องมีพื้น ค.ส.ล. รองรับก่อนปูกระเบื้องคอนกรีต โดยอาจเป็น พื้นคอนกรีตหยาบธรรมดา (สำหรับรับน้ำหนักพอประมาณอย่างทางเดิน ทางเท้าริมถนนหน้าบ้าน) หรือพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำหรับรับน้ำหนักมากๆ อย่างที่จอดรถหรือลานอเนกประสงค์ที่มีรถวิ่งผ่าน) ตามความเหมาะสม

ข้อดี

  • มีสีสันและลวดลายสวยงาม
  • แผ่นมีขนาดใหญ่ จึงมีรอยต่อน้อย
  • ปูชนชิดแนบสนิทไม่มีร่องระหว่างก้อน
  • สามารถใช้งานตกแต่งพื้นภายนอกทั้งประเภทตกแต่งสวน พื้นที่รอบๆบ้าน

ปูพื้นรอบบ้านครั้งใหม่ ใช้บล็อกปูพื้นหรือกระเบื้องคอนกรีตดี ?

พื้นทางเดินในสวนง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องเทพื้นคอนกรีต สามารถใช้บล็อกหรือกระเบื้องคอนกรีตปูทับลงพื้นดินตามคู่มือติดตั้งได้เลย นอกจากนี้ยังสร้างลูกเล่นได้หลากหลาย เช่น วางบล็อกปูพื้นหรือกระเบื้องคอนกรีตเป็นแนวทางเดิน หรือกรวดมาโรยตกแต่งเพิ่มเติมให้ดูสวยงาม เป็นต้น

พื้นที่ต้องรับน้ำหนักเยอะ อย่างที่จอดรถหรือถนนในบ้าน อาจดูสภาพพื้นเดิมที่เป็นอยู่เพื่อประกอบการตัดสินใจแต่ละกรณีไป

1 กรณีพื้นเดิมเป็นพื้นดิน หรือพื้น ค.ส.ล. เดิมแตกร้าวต้องรื้อออก แบบนี้ใช้บล็อกคอนกรีตปูพื้นจะสะดวกกว่าเพราะปูทับพื้นดินได้โดยไม่ต้องหล่อพื้น ค.ส.ล.

2 กรณีพื้นเดิมเป็นพื้น ค.ส.ล. ใช้กระเบื้องคอนกรีตจะง่ายกว่าเพราะติดตั้งด้วยปูนมอร์ตาร์ได้เลย แต่ถ้าอยากจะใช้บล็อกปูพื้น ก็สามารถทำได้โดยจะต้องหล่อขอบกั้นด้านข้างของพื้นคอนกรีต แล้วลงทรายอัดให้แน่นก่อนจึงค่อยปูบล็อกทับพื้นคอนกรีตอีกที

3 กรณีเป็นพื้นซึ่งต้องรับน้ำหนักมากแต่อยู่ในตำแหน่งที่ทรุดตัวบ่อยเช่น ที่จอดรถบนพื้นดินที่เพิ่งถมได้ไม่นาน เป็นต้น หากไม่ต้องการลงเสาเข็มช่วยชะลอการทรุดตัว แนะนำให้ใช้บล็อกปูพื้นเพราะสามารถปูลงพื้นดินได้เลย หากพื้นทรุดตัวก็สามารถรื้อออกมาปรับระดับและปูใหม่ได้เรื่อยๆ ในขณะที่กระเบื้องคอนกรีตซึ่งมีพื้น ค.ส.ล. รองรับนั้น หากเกิดการทรุดตัวจนแตกร้าว

สามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นสินค้าอื่นๆได้ที่ : คลิกโปรโมชั่น

บล็อกปูพื้น โอฬาร

บล็อกปูพื้น โอฬาร ตกแต่งพื้นสวนบ้านได้อย่างสวยงาม ให้บรรยากาศร่มรื่นอย่างเป็นธรรมชาติ เราจะเห็นตามทางเดินต่าง เช่น ทางเดินเท้าถนน ทางเดินเท้าสวน สถานที่ท่องเที่ยว บ้านจัดสรร อื่นๆอีกหลายที่ ที่ตกเเต่งด้วย บล็อกปูพื้น หรือ อิฐตัวหนอน หรือ ตัวหนอน แล้วแต่จะเรียก ด้วยผสมหลัก หิน ปูน ทราย ที่มีคุณภาพ สีผิวหน้ามีความคงทนตลอดอายุการใช้งาน และมีสีหลายสีให้เลือกซื้ออีกด้วย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *