เลือกแบรนด์

ประตูหน้าต่าง ทีพีไอ โพลีน

ประตูหน้าต่าง ทีพีไอ โพลีน จำหน่ายโดยคลังกระเบื้อง ติดตามข้อมูลดีๆ ได้ที่ เพจคลังกระเบื้อง จัดส่งทั่วประเทศ

บานประตู

บานประตู รุ่น Modern Digital ผิว 3D ลายประดู่

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Modern Digital

ลายประดู่

ผิว 3D

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
4,150.-

80 x 200 ซม.
4,450.-

90 x 200 ซม.
4,850.-

UPDATE : 12/66

บานประตู รุ่น Modern Digital ผิว 3D ลายมะฮอกกานี

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Modern Digital

ผิว 3D ลายมะฮอกกานี

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
4,150.-

80 x 200 ซม.
4,450.-

90 x 200 ซม.
4,850.-

wow

บานประตู รุ่น Modern Digital ผิว 3D ลายสัก

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Modern Digital

ผิว 3D ลายสัก

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
4,150.-

80 x 200 ซม.
4,450.-

90 x 200 ซม.
4,850.-

wow

บานประตู รุ่น Modern Digital ผิว 3D ลายสักโกแมน 1

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Modern Digital

ผิว 3D ลายสักโกแมน 1

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
4,150.-

80 x 200 ซม.
4,450.-

90 x 200 ซม.
4,850.-

wow

บานประตู รุ่น Modern Digital ผิว 3D ลายสักโกแมน 2

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Modern Digital

ผิว 3D ลายสักโกแมน 2

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
4,150.-

80 x 200 ซม.
4,450.-

90 x 200 ซม.
4,850.-

wow

บานประตู รุ่น Modern Digital ผิว 3D ลายสักทอง

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Modern Digital

ผิว 3D ลายสักทอง

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
4,150.-

80 x 200 ซม.
4,450.-

90 x 200 ซม.
4,850.-

wow

บานประตู รุ่น Modern Digital ผิว 3D สักทองแท้

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Modern Digital

ผิว 3D สักทองแท้

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
4,150.-

80 x 200 ซม.
4,450.-

90 x 200 ซม.
4,850.-

wow

บานประตู รุ่น Modern Digital ผิว 3D สักธรรมชาติ

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Modern Digital

ผิว 3D ลายสักธรรมชาติ

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
4,150.-

80 x 200 ซม.
4,450.-

90 x 200 ซม.
4,850.-

wow

บานประตู รุ่น Modern Digital ผิว 3D สักพิไล

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Modern Digital

ผิว 3D สักพิไล

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
4,150.-

80 x 200 ซม.
4,450.-

90 x 200 ซม.
4,850.-

wow

บานประตู รุ่น Modern Digital ผิว 3D สักสุวรรณ

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Modern Digital

ผิว 3D สักสุวรรณ

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
4,150.-

80 x 200 ซม.
4,450.-

90 x 200 ซม.
4,850.-

wow

บานประตู รุ่น Modern Digital ผิว 3D สักโอ๊ค

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Modern Digital

ผิว 3D สักโอ๊ค

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
4,150.-

80 x 200 ซม.
4,450.-

90 x 200 ซม.
4,850.-

wow

บานประตู รุ่น Modern Digital ผิว High Gloss ลายนกกระเรียน 2

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Modern Digital

ผิว High Gloss ลายนกกระเรียน 2

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
4,150.-

80 x 200 ซม.
4,450.-

90 x 200 ซม.
4,850.-

wow

บานประตู รุ่น Modern Digital ผิว High Gloss ลายปลาคาร์ฟ 1

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Modern Digital

ผิว High Gloss ลายปลาคาร์ฟ 1

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
4,150.-

80 x 200 ซม.
4,450.-

90 x 200 ซม.
4,850.-

wow

บานประตู รุ่น Modern Digital ผิว High Gloss ลายปลาคาร์ฟ 2

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Modern Digital

ผิว High Gloss ลายปลาคาร์ฟ 2

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
4,150.-

80 x 200 ซม.
4,450.-

90 x 200 ซม.
4,850.-

wow

บานประตู รุ่น Classic ผิว High Gloss ลายปลาคาร์ฟ 1 ขอบตรง

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Classic

ผิว High Gloss ลายปลาคาร์ฟ 1 ขอบตรง

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
5,780.-

80 x 200 ซม.
5,780.-

90 x 200 ซม.
5,780.-

wow

บานประตู รุ่น Classic ผิว High Gloss ลายปลาคาร์ฟ 1 ขอบตรง

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Classic

ผิว High Gloss ลายปลาคาร์ฟ 2 ขอบตรง

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
5,780.-

80 x 200 ซม.
5,780.-

90 x 200 ซม.
5,780.-

wow

บานประตู รุ่น Classic ผิว High Gloss ลายนกกระเรียน 2 ขอบตรง

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Classic

ผิว High Gloss ลายนกกระเรียน 2 ขอบตรง

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
5,780.-

80 x 200 ซม.
5,780.-

90 x 200 ซม.
5,780.-

wow

บานประตู รุ่น Classic ผิว 3D ลายมะฮอกกานี ขอบตรง

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Classic

ผิว 3D ลายมะฮอกกานี ขอบตรง

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
5,780.-

80 x 200 ซม.
5,780.-

90 x 200 ซม.
5,780.-

wow

บานประตู รุ่น Classic ผิว 3D ลายประดู่ ขอบตรง

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Classic

ผิว 3D ลายประดู่ ขอบตรง

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
5,780.-

80 x 200 ซม.
5,780.-

90 x 200 ซม.
5,780.-

wow

บานประตู รุ่น Classic ผิว 3D ลายสักทอง ขอบตรง

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Classic

ผิว 3D ลายสักทอง ขอบตรง

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
5,780.-

80 x 200 ซม.
5,780.-

90 x 200 ซม.
5,780.-

wow

บานประตู รุ่น Classic ผิว 3D ลายสัก ขอบตรง

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Classic

ผิว 3D ลายสัก ขอบตรง

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
5,780.-

80 x 200 ซม.
5,780.-

90 x 200 ซม.
5,780.-

wow

บานประตู รุ่น Modern Smooth ผิวเรียบ สีขาว

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Modern Smooth

ผิวเรียบ สีขาว

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
2,850.-

80 x 200 ซม.
2,950.-

90 x 200 ซม.
3,150.-

wow

1-บานประตู รุ่น Modern Cassia ผิวลายชัยพฤกษ์ สีขาว

บานประตูทีพีไอ

รุ่น Modern Cassia

ผิวลายชัยพฤกษ์ สีขาว

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
2,380.-

80 x 200 ซม.
2,480.-

90 x 200 ซม.
2,580.-

wow

วงกบประตูและหน้าต่าง

วงกบประตูขอบหนา 3 ซม.

วงกบประตู

สีธรรมชาติ

ความหนา 3 ซม.

70 x 200 ซม.
1,150.-

80 x 200 ซม.
1,180.-

90 x 200 ซม.
1,250.-

wow

วงกบประตูขอบหนา 3.5 ซม.

วงกบประตู

สีธรรมชาติ

ความหนา 3.5 ซม.

70 x 200 ซม.
1,280.-

80 x 200 ซม.
1,350.-

90 x 200 ซม.
1,380.-

wow

วงกบหน้าต่าง

วงกบหน้าต่าง

สีธรรมชาติ

ความหนา 3.5 ซม.

60 x 110 ซม.
650.-

wow

บัววงกบ ผิวเรียบ ขอบบัวสองด้าน

บัววงกบ

ผิวเรียบ ขอบบัวสองด้าน สีธรรมชาติ

ความหนา 1 ซม.

7.5 x 300 ซม.
480.-

( 1 ชุด มี 4แผ่น. )

wow

บานหน้าต่าง

บานหน้าต่างเดี่ยว รุ่น Digital Classic ผิว 3D ลายประดู่

บานหน้าต่างเดี่ยว รุ่น Digital Classic

ผิว 3D ลายประดู่

ความหนา 3.5 ซม.

60 x 110 ซม.
2,980.-

wow