หินตกแต่งผนัง Kenzai

เลือกแบรนด์


กระเบื้องเคนไซ
รุ่น armstone
สีเทอร์ควอยซ์
ขนาด 4 นิ้ว
ราคา 925 บาท
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น armstone
สีแบล็คแซฟไฟร์
ขนาด 4 นิ้ว
ราคา 925 บาท
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น armstone
สีไวท์แชมเปญ
ขนาด 4 นิ้ว
ราคา 807 บาท
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น armstone
สี ไวล์ดโรส
ขนาด 4 นิ้ว
ราคา 925 บาท
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น armstone
สี คอปเปอร์-สโตน
ขนาด 4 นิ้ว
ราคา 925 บาท
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น armstone
สี ป๊อปปี้-พิงค์
ขนาด 4 นิ้ว
ราคา 925 บาท
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น armstone
สีพาราไดซ์บลู
ขนาด 4 นิ้ว
ราคา 1175 บาท
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น armstone
สีพีเจี้ยนเกร์ย
ขนาด 4 นิ้ว
ราคา 925 บาท
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น armstone
สีออทั่ม
ขนาด 4 นิ้ว
ราคา 925 บาท
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น backwoods
สีเรดชี
ขนาด 4×13
BW-134ขาย 75.85/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น backwoods
สีแบล็คเมาน์เทน
ขนาด 4×13
BW-134ขาย 75.85/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น backwoods
สีแมกโนเลีย-ขาว
ขนาด 4×13 นิ้ว
BW-134 ขาย 75.85/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น backwoods
สีปาล์ม-เทาดำ
ขนาด 4×13
BW-134ขาย 75.85/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น backwoods
สีมะฮอกกานี-น้ำตาล
ขนาด 4×13 นิ้ว
BW-134 ขาย 75.85/แผ่น
UPDATE : 07/65

หินตกแต่งผนังเคนไซ รุ่น KENZEI โคโลเนียล


กระเบื้องเคนไซ
รุ่น colonial
สีแบล็คแซฟไฟร์
CL-508
ขนาด 58x210x13 มม.
ราคา 22.75 บาท
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น colonial
สีไวท์แชมเปญ
CL-508
ขนาด 58x210x13 มม.
ราคา 22.75 บาท
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น colonial
สีคอปเปอร์สโตน
CL-508
ขนาด 58x210x13 มม.
ราคา 22.70 บาท
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น colonial
สีพีเจี้ยนเกรย์
CL-508
ขนาด 58x210x13 มม.
ราคา 22.75 บาท
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น colonial
สีออทั่ม
CL-508
ขนาด 58x210x13 มม.
ราคา 22.75 บาท
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น extruded
สีเทา
F-206
2×8 นิ้ว
ราคา 17.35/แผ่น

F-201
4×8 นิ้ว
ราคา 26.80/แผ่น

F-606
6×6 นิ้ว
ราคา 29.95/แผ่น

F-202
8×8 นิ้ว
ราคา 58.75/แผ่น

F-106
2×4 นิ้ว
ราคา 14.25/แผ่น

F-101
4×4 นิ้ว
ราคา 16.55/แผ่น

L-106
มุมนอก 2×4 นิ้ว
ราคา 48.85/แผ่น

L-107
มุมนอก 2×6 นิ้ว
ราคา 62.18/แผ่น

L-108
มุมนอก 2×8 นิ้ว
ราคา 70.25/แผ่น

C-206
มุมนอก 2×8 นิ้ว
ราคา 85.65/แผ่น

S-201
จมูกบันได 4×8 นิ้ว
ราคา 95.80/แผ่น

M
มุมนอก 4×4 นิ้ว
ราคา 95.50/แผ่น

R
มุมนอก 4×6 นิ้ว
ราคา 95.50/แผ่น

I
มุมนอก 4×8 นิ้ว
ราคา 95.50/แผ่น

K-606
บัวเชิงผนัง 6×6 นิ้ว
ราคา 145.35/แผ่น

K-201
บัวเชิงผนัง 6×8 นิ้ว
ราคา 145.35/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้อเคนไซ
รุ่น extruded
สีแดง
F-206
2×8 นิ้ว
ราคา 15.55/แผ่น

F-201
4×8 นิ้ว
ราคา 23.65/แผ่น

F-606
6×6 นิ้ว
ราคา 26.75/แผ่น

F-202
8×8 นิ้ว
ราคา 52.40/แผ่น

F-106
2×4 นิ้ว
ราคา 13.85/แผ่น

F-101
4×4 นิ้ว
ราคา 14.75/แผ่น

L-106
มุมนอก 2×4 นิ้ว
ราคา 35.50/แผ่น

L-107
มุมนอก 2×6 นิ้ว
ราคา 44.45/แผ่น

L-108
มุมนอก 2×8 นิ้ว
ราคา 55.65/แผ่น

C-206
มุมนอก 2×8 นิ้ว
ราคา 70.50/แผ่น

S-201
จมูกบันได 4×8 นิ้ว
ราคา 85.60/แผ่น

M
มุมนอก 4×4 นิ้ว
ราคา 85.35/แผ่น

R
มุมนอก 4×6 นิ้ว
ราคา 85.35/แผ่น

I
มุมนอก 4×8 นิ้ว
ราคา 85.35/แผ่น

K-606
บัวเชิงผนัง 6×6 นิ้ว
ราคา 125.50/แผ่น

K-201
บัวเชิงผนัง 6×8 นิ้ว
ราคา 125.50/แผ่น
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น extruded
สีขาว
F-206
2×8 นิ้ว
ราคา 17.35/แผ่น

F-201
4×8 นิ้ว
ราคา 26.80/แผ่น

F-606
6×6 นิ้ว
ราคา 29.95/แผ่น

F-202
8×8 นิ้ว
ราคา 58.75/แผ่น

F-106
2×4 นิ้ว
ราคา 14.25/แผ่น

F-101
4×4 นิ้ว
ราคา 16.55/แผ่น

L-106
มุมนอก 2×4 นิ้ว
ราคา 48.85/แผ่น

L-107
มุมนอก 2×6 นิ้ว
ราคา 62.18/แผ่น

L-108
มุมนอก 2×8 นิ้ว
ราคา 70.25/แผ่น

C-206
มุมนอก 2×8 นิ้ว
ราคา 85.65/แผ่น

S-201
จมูกบันได 4×8 นิ้ว
ราคา 95.80/แผ่น

M
มุมนอก 4×4 นิ้ว
ราคา 95.50/แผ่น

R
มุมนอก 4×6 นิ้ว
ราคา 95.50/แผ่น

I
มุมนอก 4×8 นิ้ว
ราคา 95.50/แผ่น

K-606
บัวเชิงผนัง 6×6 นิ้ว
ราคา 145.35/แผ่น

K-201
บัวเชิงผนัง 6×8 นิ้ว
ราคา 145.35/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น extruded
สีดำ
F-206
2×8 นิ้ว
ราคา 17.35/แผ่น

F-201
4×8 นิ้ว
ราคา 26.80/แผ่น

F-606
6×6 นิ้ว
ราคา 29.95/แผ่น

F-202
8×8 นิ้ว
ราคา 58.75/แผ่น

F-106
2×4 นิ้ว
ราคา 14.25/แผ่น

F-101
4×4 นิ้ว
ราคา 16.55/แผ่น

L-106
มุมนอก 2×4 นิ้ว
ราคา 48.85/แผ่น

L-107
มุมนอก 2×6 นิ้ว
ราคา 62.18/แผ่น

L-108
มุมนอก 2×8 นิ้ว
ราคา 70.25/แผ่น

C-206
มุมนอก 2×8 นิ้ว
ราคา 85.65/แผ่น

S-201
จมูกบันได 4×8 นิ้ว
ราคา 95.80/แผ่น

M
มุมนอก 4×4 นิ้ว
ราคา 95.50/แผ่น

R
มุมนอก 4×6 นิ้ว
ราคา 95.50/แผ่น

I
มุมนอก 4×8 นิ้ว
ราคา 95.50/แผ่น

K-606
บัวเชิงผนัง 6×6 นิ้ว
ราคา 145.35/แผ่น

K-201
บัวเชิงผนัง 6×8 นิ้ว
ราคา 145.35/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น extruded
สีน้ำตาล
F-206
2×8 นิ้ว
ราคา 15.55/แผ่น

F-201
4×8 นิ้ว
ราคา 23.65/แผ่น

F-606
6×6 นิ้ว
ราคา 26.75/แผ่น

F-202
8×8 นิ้ว
ราคา 52.40/แผ่น

F-106
2×4 นิ้ว
ราคา 13.85/แผ่น

F-101
4×4 นิ้ว
ราคา 14.75/แผ่น

L-106
มุมนอก 2×4 นิ้ว
ราคา 35.50/แผ่น

L-107
มุมนอก 2×6 นิ้ว
ราคา 44.45/แผ่น

L-108
มุมนอก 2×8 นิ้ว
ราคา 55.65/แผ่น

C-206
มุมนอก 2×8 นิ้ว
ราคา 70.50/แผ่น

S-201
จมูกบันได 4×8 นิ้ว
ราคา 85.60/แผ่น

M
มุมนอก 4×4 นิ้ว
ราคา 85.35/แผ่น

R
มุมนอก 4×6 นิ้ว
ราคา 85.35/แผ่น

I
มุมนอก 4×8 นิ้ว
ราคา 85.35/แผ่น

K-606
บัวเชิงผนัง 6×6 นิ้ว
ราคา 125.50/แผ่น

K-201
บัวเชิงผนัง 6×8 นิ้ว
ราคา 125.50/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Florence
สีเซียน่า
ขนาด 4×13 นิ้ว
FL-303 ขาย 211/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Florence
สีโรสแมรี่
ขนาด 4×13 นิ้ว
FL-303 ขาย 211/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Florence
สีซาร่า
ขนาด 4×13 นิ้ว
FL-303 ขาย 211/แผ่น|
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Florence
สีฟิโอเร่
ขนาด 4×13 นิ้ว
FL-303 ขาย 211/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Florence
สีวาเลนเซีย
FL-303 ขาย 211/แผ่น
FL-404 ขาย 120/แผ่น
FL-130 ขาย 280/แผ่น
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Florence
สีเซียน่า
ขนาด 4×4 นิ้ว
FL-404 ขาย 120/แผ่น

ขนาด 13×13 นิ้ว
FL-130 ขาย 280/แผ่น
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Florence
สีโรสแมรี่
ขนาด 4×4 นิ้ว
FL-404 ขาย 120/แผ่น

ขนาด 13×13 นิ้ว
FL-130 ขาย 280/แผ่น
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Florence
สีซาร่า
ขนาด 4×4 นิ้ว
FL-404 ขาย 120/แผ่น

ขนาด 13×13 นิ้ว
FL-130 ขาย 280/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Florence
สีฟิโอเร่
ขนาด 4×4 นิ้ว
FL-404 ขาย 120/แผ่น

ขนาด 13×13 นิ้ว
FL-130 ขาย 280/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Florence
สีแอพริคอท
FF-130 ขาย 215.50/แผ่น
FF-808 ขาย 52.40/แผ่น
FS-130 ขาย 225/แผ่น
FS-608 ขาย 115/แผ่น

FL-404 ขาย 14.75/แผ่น
FL-206 ขาย 15.55/แผ่น
FF-201 ขาย 23.65/แผ่น
FL-303 ขาย 52/แผ่น|
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Florence
สีโรซ่า
FF-130 ขาย 172.65/แผ่น
FF-808 ขาย 52.40/แผ่น
FS-130 ขาย 220/แผ่น
FS-608 ขาย 98/แผ่น

FL-404 ขาย 14.75/แผ่น
FL-206 ขาย 15.55/แผ่น
FF-201 ขาย 23.65/แผ่น
FL-303 ขาย 52/แผ่น|
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Fuji
สีเพอเพิลแบล็ค
ขนาด 2×8 นิ้ว
FJ-508 ขาย 19.50/แผ่น

ขนาด 4×4 นิ้ว
FJ-101 ขาย 16.62/แผ่น

ขนาด คางหมู
FJ-FB-100 ขาย 16.62/แผ่น

ขนาด สามเหลี่ยม
FJ-FT-100 ขาย 16.62/แผ่น

ขนาด 4×8 นิ้ว
FJ-201 ขาย 41.60/แผ่น

ขนาด 8×8 นิ้ว
FJ-202 ขาย 88.80/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Fuji
สีโกล์ดเดนแชนต์
ขนาด 2×8 นิ้ว
FJ-508 ขาย 18.80/แผ่น

ขนาด 4×4 นิ้ว
FJ-101 ขาย 16.05/แผ่น

ขนาด คางหมู
FJ-FB-100 ขาย 16.05/แผ่น

ขนาด สามเหลี่ยม
FJ-FT-100 ขาย 16.05/แผ่น

ขนาด 4×8 นิ้ว
FJ-201 ขาย 40.25/แผ่น

ขนาด 8×8 นิ้ว
FJ-202 ขาย 85.80/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Fuji
สีโบน
ขนาด 2×8 นิ้ว
FJ-508 ขาย 13.70/แผ่น

ขนาด 4×4 นิ้ว
FJ-101 ขาย 11.60/แผ่น

ขนาด คางหมู
FJ-FB-100 ขาย 11.60/แผ่น

ขนาด สามเหลี่ยม
FJ-FT-100 ขาย 11.60/แผ่น

ขนาด 4×8 นิ้ว
FJ-201 ขาย 28.15/แผ่น

ขนาด 8×8 นิ้ว
FJ-202 ขาย 60.85/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Fuji
สีโรสิต้า
ขนาด 2×8 นิ้ว
FJ-508 ขาย 18.80/แผ่น

ขนาด 4×4 นิ้ว
FJ-101 ขาย 16.05/แผ่น

ขนาด คางหมู
FJ-FB-100 ขาย 16.05/แผ่น

ขนาด สามเหลี่ยม
FJ-FT-100 ขาย 16.05/แผ่น

ขนาด 4×8 นิ้ว
FJ-201 ขาย 40.25/แผ่น

ขนาด 8×8 นิ้ว
FJ-202 ขาย 85.80/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Fuji
สีโอเชี่ยนบลู1
ขนาด 2×8 นิ้ว
FJ-508 ขาย 33.45/แผ่น

ขนาด 4×4 นิ้ว
FJ-101 ขาย 29.40/แผ่น

ขนาด คางหมู
FJ-FB-100 ขาย 29.40/แผ่น

ขนาด สามเหลี่ยม
FJ-FT-100 ขาย 29.40/แผ่น

ขนาด 4×8 นิ้ว
FJ-201 ขาย 62.15/แผ่น

ขนาด 8×8 นิ้ว
FJ-202 ขาย 127.65/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Fuji
สีโอเชี่ยนบลู2
ขนาด 2×8 นิ้ว
FJ-508 ขาย 44.85/แผ่น

ขนาด 4×4 นิ้ว
FJ-101 ขาย 41.25/แผ่น

ขนาด คางหมู
FJ-FB-100 ขาย 41.25/แผ่น

ขนาด สามเหลี่ยม
FJ-FT-100 ขาย 41.25/แผ่น

ขนาด 4×8 นิ้ว
FJ-201 ขาย 81.90/แผ่น

ขนาด 8×8 นิ้ว
FJ-202 ขาย 155.15/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Fuji
สีนาราดา
ขนาด 2×8 นิ้ว
FJ-508 ขาย 18.80/แผ่น

ขนาด 4×4 นิ้ว
FJ-101 ขาย 16.05/แผ่น

ขนาด คางหมู
FJ-FB-100 ขาย 16.05/แผ่น

ขนาด สามเหลี่ยม
FJ-FT-100 ขาย 16.05/แผ่น

ขนาด 4×8 นิ้ว
FJ-201 ขาย 40.25/แผ่น

ขนาด 8×8 นิ้ว
FJ-202 ขาย 85.80/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Fuji
สีอัลมอนด์
ขนาด 2×8 นิ้ว
FJ-508 ขาย 18.80/แผ่น

ขนาด 4×4 นิ้ว
FJ-101 ขาย 16.05/แผ่น

ขนาด คางหมู
FJ-FB-100 ขาย 16.05/แผ่น

ขนาด สามเหลี่ยม
FJ-FT-100 ขาย 16.05/แผ่น

ขนาด 4×8 นิ้ว
FJ-201 ขาย 40.25/แผ่น

ขนาด 8×8 นิ้ว
FJ-202 ขาย 85.80/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Granite 
สีเทาเข้ม
GF-206
2×8 นิ้ว
ราคา 12.75/แผ่น

GF-101
4×4 นิ้ว
ราคา 12.75/แผ่น

GF-201
4×8 นิ้ว
ราคา 26.25/แผ่น

GF-202
8×8 นิ้ว
ราคา 56.85/แผ่น

GF-606
6×6 นิ้ว
ราคา 32.80/แผ่น

GB-101
คางหมู
ราคา 12.75/แผ่น

GT-100
สามเหลี่ยม
ราคา 12.75/แผ่น

GL-101
มุมเสา
ราคา 61.45/แผ่น

GS-201
จมูกบันได
ราคา 72.45/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Granite 
สีเขียว
GF-206
2×8 นิ้ว
ราคา 13.95/แผ่น

GF-101
4×4 นิ้ว
ราคา 13.95/แผ่น

GF-201
4×8 นิ้ว
ราคา 30.85/แผ่น

GF-202
8×8 นิ้ว
ราคา 66.75/แผ่น

GF-606
6×6 นิ้ว
ราคา 39.80/แผ่น

GB-101
คางหมู
ราคา 13.95/แผ่น

GT-100
สามเหลี่ยม
ราคา 13.95/แผ่น

GL-101
มุมเสา
ราคา 75.85/แผ่น

GS-201
จมูกบันได
ราคา 88.65/แผ่น
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Granite 
สีเหลืองทานตะวัน
GF-206
2×8 นิ้ว
ราคา 13.95/แผ่น

GF-101
4×4 นิ้ว
ราคา 13.95/แผ่น

GF-201
4×8 นิ้ว
ราคา 30.85/แผ่น
GF-202
8×8 นิ้ว
ราคา 66.75/แผ่น

GF-606
6×6 นิ้ว
ราคา 39.80/แผ่น

GB-101
คางหมู
ราคา 13.95/แผ่น

GT-100
สามเหลี่ยม
ราคา 13.95/แผ่น

GL-101
มุมเสา
ราคา 75.85/แผ่น

GS-201
จมูกบันได
ราคา 88.65/แผ่น
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Granite 
สีแดง
GF-206
2×8 นิ้ว
ราคา 12.75/แผ่น

GF-101
4×4 นิ้ว
ราคา 12.75/แผ่น

GF-201
4×8 นิ้ว
ราคา 26.25/แผ่น

GF-202
8×8 นิ้ว
ราคา 56.85/แผ่น

GF-606
6×6 นิ้ว
ราคา 32.80/แผ่น

GB-101
คางหมู
ราคา 12.75/แผ่น

GT-100
สามเหลี่ยม
ราคา 12.75/แผ่น

GL-101
มุมเสา
ราคา 61.45/แผ่น

GS-201
จมูกบันได
ราคา 72.45/แผ่น
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Granite 
สีชมพู
GF-206
2×8 นิ้ว
ราคา 13.95/แผ่น

GF-101
4×4 นิ้ว
ราคา 13.95/แผ่น

GF-201
4×8 นิ้ว
ราคา 30.85/แผ่น

GF-202
8×8 นิ้ว
ราคา 66.75/แผ่น

GF-606
6×6 นิ้ว
ราคา 39.80/แผ่น

GB-101
คางหมู
ราคา 13.95/แผ่น

GT-100
สามเหลี่ยม
ราคา 13.95/แผ่น

GL-101
มุมเสา
ราคา 75.85/แผ่น

GS-201
จมูกบันได
ราคา 88.65/แผ่น
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Granite 
สีธรรมชาติ
GF-206
2×8 นิ้ว
ราคา 10.55/แผ่น

GF-101
4×4 นิ้ว
ราคา 10.55/แผ่น

GF-201
4×8 นิ้ว
ราคา 22.85/แผ่น

GF-202
8×8 นิ้ว
ราคา 49.35/แผ่น

GF-606
6×6 นิ้ว
ราคา 28.65/แผ่น

GB-101
คางหมู
ราคา 10.55/แผ่น

GT-100
สามเหลี่ยม
ราคา 10.55/แผ่น

GL-101
มุมเสา
ราคา 48.85/แผ่น

GS-201
จมูกบันได
ราคา 56.25/แผ่น
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Granite 
สีน้ำเงิน
GF-206
2×8 นิ้ว
ราคา 35.70/แผ่น

GF-101
4×4 นิ้ว
ราคา 35.70/แผ่น

GF-201
4×8 นิ้ว
ราคา 74.45/แผ่น

GF-202
8×8 นิ้ว
ราคา 148.90/แผ่น

GF-606
6×6 นิ้ว
ราคา 90.50/แผ่น

GB-101
คางหมู
ราคา 35.70/แผ่น

GT-100
สามเหลี่ยม
ราคา 35.70/แผ่น

GL-101
มุมเสา
ราคา 112/แผ่น

GS-201
จมูกบันได
ราคา 135.80/แผ่น
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Granite 
สีนิวโกลด์
GF-206
2×8 นิ้ว
ราคา 13.95/แผ่น

GF-101
4×4 นิ้ว
ราคา 13.95/แผ่น

GF-201
4×8 นิ้ว
ราคา 30.85/แผ่น

GF-202
8×8 นิ้ว
ราคา 66.75/แผ่น

GF-606
6×6 นิ้ว
ราคา 39.80/แผ่น

GB-101
คางหมู
ราคา 13.95/แผ่น

GT-100
สามเหลี่ยม
ราคา 13.95/แผ่น

GL-101
มุมเสา
ราคา 75.85/แผ่น

GS-201
จมูกบันได
ราคา 88.65/แผ่น
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Granite 
สีบราวนี่
GF-206
2×8 นิ้ว
ราคา 13.95/แผ่น

GF-101
4×4 นิ้ว
ราคา 13.95/แผ่น

GF-201
4×8 นิ้ว
ราคา 30.85/แผ่น

GF-202
8×8 นิ้ว
ราคา 66.75/แผ่น

GF-606
6×6 นิ้ว
ราคา 39.80/แผ่น.

GB-101
คางหมู
ราคา 13.95/แผ่น

GT-100
สามเหลี่ยม
ราคา 13.95/แผ่น

GL-101
มุมเสา
ราคา 75.85/แผ่น

GS-201
จมูกบันได
ราคา 88.65/แผ่น
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Granite 
สีฟ้า
GF-206
2×8 นิ้ว
ราคา 26.85/แผ่น

GF-101
4×4 นิ้ว
ราคา 26.85/แผ่น

GF-201
4×8 นิ้ว
ราคา 56.50/แผ่น

GF-202
8×8 นิ้ว
ราคา 113/แผ่น

GF-606
6×6 นิ้ว
ราคา 68.70/แผ่น

GB-101
คางหมู
ราคา 26.85/แผ่น

GT-100
สามเหลี่ยม
ราคา 26.85/แผ่น

GL-101
มุมเสา
ราคา 95.35/แผ่น

GS-201
จมูกบันได
ราคา 115.55/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Granite-G
58x210x13 มม.
สีโรสซี่พิงค์
GG – 508
ราคา 16.66/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Granite-G
58x210x13 มม.
สีไซมอนโกลด์
GG – 508
ราคา 16.66/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Granite-G
58x210x13 มม.
สีซันเซทบลู
GG – 508
ราคา 32.06/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Granite-G
58x210x13 มม.
สีซัมเมอร์กรีน
GG – 508
ราคา 16.66/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Granite-G
58x210x13 มม.
สีม็อคค่าแบล็ค
GG – 508
ราคา 16.66/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Granite-G
58x210x13 มม.
สีมัสแตงบราวน์
GG – 508
ราคา 16.66/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Granite-G
สีมาสตาร์ดโกล์ด
58x210x13 มม.
GG – 508
ราคา 16.66/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Granite-G
สีริเวอร์เรด
58x210x13 มม.
GG – 508
ราคา 16.66/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Granite-G
สีออฟไวท์
58x210x13 มม.
GG – 508
ราคา 12.65/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้อง
เคนไซ

รุ่น Granito Tile
สีไวท์แชมเปญ
EX GF-508 ขาย 13.70/แผ่น
EX GF-101 ขาย 11.60/แผ่น
EX GF-201 ขาย 25.60/แผ่น
EX GF-202 ขาย 55.30/แผ่น
EX GF-606 ขาย 32.10/แผ่น
EX GF-123 ขาย 38.80/แผ่น
EX GF-126 ขาย 86.50/แผ่น
EX GB-100 ขาย 11.60/แผ่น
EX GT-100 ขาย 11.60/แผ่น
EX GL-101 ขาย 58.60/แผ่น
EX GS-201 ขาย 64.56/แผ่น
EX GF-104 ขาย 11.60/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้อง
เคนไซ

รุ่น Granito Tile
สีป๊อปปี้พิงค์
EX GF-508 ขาย 18.80/แผ่น
EX GF-101 ขาย 16.05/แผ่น
EX GF-201 ขาย 36.60/แผ่น
EX GF-202 ขาย 78.00/แผ่น
EX GF-606 ขาย 46.85/แผ่น
EX GF-123 ขาย 51.85/แผ่น
EX GF-126 ขาย 108.65/แผ่น
EX GB-100 ขาย 16.05/แผ่น
EX GT-100 ขาย 16.05/แผ่น
EX GL-101 ขาย 82.45/แผ่น
EX GS-201 ขาย 97.50/แผ่น
EX GF-104 ขาย 16.05/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้อง
เคนไซ

รุ่น Granito Tile
สีพีเจี้ยนเกรย์
EX GF-508 ขาย 18.80/แผ่น
EX GF-101 ขาย 16.05/แผ่น
EX GF-201 ขาย 36.60/แผ่น
EX GF-202 ขาย 78.00/แผ่น
EX GF-606 ขาย 46.85/แผ่น
EX GF-123 ขาย 51.85/แผ่น
EX GF-126 ขาย 108.65/แผ่น
EX GB-100 ขาย 16.05/แผ่น
EX GT-100 ขาย 16.05/แผ่น
EX GL-101 ขาย 82.45/แผ่น
EX GS-201 ขาย 97.50/แผ่น
EX GF-104 ขาย 16.05/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้อง
เคนไซ

รุ่น Granito Tile
สีฟลามิงโก้พิงค์
EX GF-508 ขาย 18.80/แผ่น
EX GF-101 ขาย 16.05/แผ่น
EX GF-201 ขาย 36.60/แผ่น
EX GF-202 ขาย 78.00/แผ่น
EX GF-606 ขาย 46.85/แผ่น
EX GF-123 ขาย 51.85/แผ่น
EX GF-126 ขาย 108.65/แผ่น
EX GB-100 ขาย 16.05/แผ่น
EX GT-100 ขาย 16.05/แผ่น
EX GL-101 ขาย 82.45/แผ่น
EX GS-201 ขาย 97.50/แผ่น
EX GF-104 ขาย 16.05/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้อง
เคนไซ

รุ่น Granito Tile
สีออทั่ม
EX GF-508 ขาย 18.80/แผ่น
EX GF-101 ขาย 16.05/แผ่น
EX GF-201 ขาย 36.60/แผ่น
EX GF-202 ขาย 78.00/แผ่น
EX GF-606 ขาย 46.85/แผ่น
EX GF-123 ขาย 51.85/แผ่น
EX GF-126 ขาย 108.65/แผ่น
EX GB-100 ขาย 16.05/แผ่น
EX GT-100 ขาย 16.05/แผ่น
EX GL-101 ขาย 82.45/แผ่น
EX GS-201 ขาย 97.50/แผ่น
EX GF-104 ขาย 16.05/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้อง
เคนไซ

รุ่น Granito Tile
สีฮาร์เวสโกลด์
EX GF-508 ขาย 18.80/แผ่น
EX GF-101 ขาย 16.05/แผ่น
EX GF-201 ขาย 36.60/แผ่น
EX GF-202 ขาย 78.00/แผ่น
EX GF-606 ขาย 46.85/แผ่น
EX GF-123 ขาย 51.85/แผ่น
EX GF-126 ขาย 108.65/แผ่น
EX GB-100 ขาย 16.05/แผ่น
EX GT-100 ขาย 16.05/แผ่น
EX GL-101 ขาย 82.45/แผ่น
EX GS-201 ขาย 97.50/แผ่น
EX GF-104 ขาย 16.05/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้อง
เคนไซ

รุ่น Granito Tile
สีคอปเปอร์สโตน
EX GF-508 ขาย 18.80/แผ่น
EX GF-101 ขาย 16.05/แผ่น
EX GF-201 ขาย 36.60/แผ่น
EX GF-202 ขาย 78.00/แผ่น
EX GF-606 ขาย 46.85/แผ่น
EX GF-123 ขาย 51.85/แผ่น
EX GF-126 ขาย 108.65/แผ่น
EX GB-100 ขาย 16.05/แผ่น
EX GT-100 ขาย 16.05/แผ่น
EX GL-101 ขาย 82.45/แผ่น
EX GS-201 ขาย 97.50/แผ่น
EX GF-104 ขาย 16.05/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้อง
เคนไซ

รุ่น Granito Tile
สีกรีนวัลเลย์
EX GF-508 ขาย 18.80/แผ่น
EX GF-101 ขาย 16.05/แผ่น
EX GF-201 ขาย 36.60/แผ่น
EX GF-202 ขาย 78.00/แผ่น
EX GF-606 ขาย 46.85/แผ่น
EX GF-123 ขาย 51.85/แผ่น
EX GF-126 ขาย 108.65/แผ่น
EX GB-100 ขาย 16.05/แผ่น
EX GT-100 ขาย 16.05/แผ่น
EX GL-101 ขาย 82.45/แผ่น
EX GS-201 ขาย 97.50/แผ่น
EX GF-104 ขาย 16.05/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้อง
เคนไซ

รุ่น Granito Tile
สีเรดฟอเรสท์
EX GF-508 ขาย 18.80/แผ่น
EX GF-101 ขาย 16.05/แผ่น
EX GF-201 ขาย 36.60/แผ่น
EX GF-202 ขาย 78.00/แผ่น
EX GF-606 ขาย 46.85/แผ่น
EX GF-123 ขาย 51.85/แผ่น
EX GF-126 ขาย 108.65/แผ่น
EX GB-100 ขาย 16.05/แผ่น
EX GT-100 ขาย 16.05/แผ่น
EX GL-101 ขาย 82.45/แผ่น
EX GS-201 ขาย 97.50/แผ่น
EX GF-104 ขาย 16.05/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้อง
เคนไซ

รุ่น Granito Tile
สีแบล็คแซฟไฟร์
EX GF-508 ขาย 15.75/แผ่น
EX GF-101 ขาย 14.15/แผ่น
EX GF-201 ขาย 29.50/แผ่น
EX GF-202 ขาย 64.50/แผ่น
EX GF-606 ขาย 37.00/แผ่น
EX GF-123 ขาย 44.10/แผ่น
EX GF-126 ขาย 97.90/แผ่น
EX GB-100 ขาย 14.15/แผ่น
EX GT-100 ขาย 14.15/แผ่น
EX GL-101 ขาย 70.35/แผ่น
EX GS-201 ขาย 78.25/แผ่น
EX GF-104 ขาย 14.15/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้อง
เคนไซ

รุ่น Granito Tile
สีบลูแคนยอน
EX GF-508 ขาย 33.45/แผ่น
EX GF-101 ขาย 29.40/แผ่น
EX GF-201 ขาย 62.15/แผ่น
EX GF-202 ขาย 127.65/แผ่น
EX GF-606 ขาย 79.95/แผ่น
EX GF-123 ขาย 81.52/แผ่น
EX GF-126 ขาย 176.38/แผ่น
EX GB-100 ขาย 29.40/แผ่น
EX GT-100 ขาย 29.40/แผ่น
EX GL-101 ขาย 110.55/แผ่น
EX GS-201 ขาย 125.00/แผ่น
EX GF-104 ขาย 29.40/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้อง
เคนไซ

รุ่น Granito Tile
สีซุปเปอร์แบล็ค
EX GF-508 ขาย 19.50/แผ่น
EX GF-101 ขาย 16.62/แผ่น
EX GF-201 ขาย 37.85/แผ่น
EX GF-202 ขาย 80.70/แผ่น
EX GF-606 ขาย 48.20/แผ่น
EX GF-123 ขาย 56.63/แผ่น
EX GF-126 ขาย 115.25/แผ่น
EX GB-100 ขาย 16.62/แผ่น
EX GT-100 ขาย 16.62/แผ่น
EX GL-101 ขาย 89.15/แผ่น
EX GS-201 ขาย 102.50/แผ่น
EX GF-104 ขาย 16.62/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้อง
เคนไซ

รุ่น Granito Tile
สีพาราไดซ์บลู
EX GF-508 ขาย 33.45/แผ่น
EX GF-101 ขาย 29.40/แผ่น
EX GF-201 ขาย 62.15/แผ่น
EX GF-202 ขาย 127.65/แผ่น
EX GF-606 ขาย 79.95/แผ่น
EX GF-123 ขาย 81.52/แผ่น
EX GF-126 ขาย 176.38/แผ่น
EX GB-100 ขาย 29.40/แผ่น
EX GT-100 ขาย 29.40/แผ่น
EX GL-101 ขาย 110.55/แผ่น
EX GS-201 ขาย 125.00/แผ่น
EX GF-104 ขาย 29.40/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้อง
เคนไซ

รุ่น Granito Tile
สีบลูคาร์บอน
EX GF-508 ขาย 44.85/แผ่น
EX GF-101 ขาย 41.25/แผ่น
EX GF-201 ขาย 81.90/แผ่น
EX GF-202 ขาย 155.15/แผ่น
EX GF-606 ขาย 98.70/แผ่น
EX GF-123 ขาย 105.10/แผ่น
EX GF-126 ขาย 210.15/แผ่น
EX GB-100 ขาย 41.25/แผ่น
EX GT-100 ขาย 41.25/แผ่น
EX GL-101 ขาย 125.35/แผ่น
EX GS-201 ขาย 148.75/แผ่น
EX GF-104 ขาย 41.25/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Harmony
สีเทอร์ร่า
HM – 108
ราคา 191 บาท/แผ่น

HM – 508
ราคา 83 บาท/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Harmony
สีแคมเบอร์รี่
HM – 108
ราคา 191 บาท/แผ่น

HM – 508
ราคา 83 บาท/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Harmony
สีปาล์ม
HM – 108
ราคา 191 บาท/แผ่น

HM – 508
ราคา 83 บาท/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Harmony
สีมะละกา
HM – 108
ราคา 191 บาท/แผ่น

HM – 508
ราคา 83 บาท/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Harmony
สีลินิน
HM – 108
ราคา 191 บาท/แผ่น

HM – 508
ราคา 83 บาท/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Harmony
สีสโมกกี้
HM – 108
ราคา 191 บาท/แผ่น

HM – 508
ราคา 83 บาท/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Harmony
สีอัลมอนด์
HM – 108
ราคา 191 บาท

HM – 508
ราคา 83 บาท
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Harmony-on-net
สีHM01 อัลมอนต์100%

ไม่ติดเน็ต
ราคา 2798.15 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3500 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Harmony-on-net
สีHM02 ลินิน-100%

ไม่ติดเน็ต
ราคา 2798.15 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3500 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Harmony-on-net
สีHM03 อัลมอนต์ 50% ลินิน 50%

ไม่ติดเน็ต
ราคา 2798.15 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3500 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Harmony-on-net
สีHM04 แคมเบอร์รี่ 100%

ไม่ติดเน็ต
ราคา 2798.15 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3500 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Harmony-on-net
สีHM05 เทอร์ร่า 100%

ไม่ติดเน็ต
ราคา 2798.15 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3500 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Harmony-on-net
สีHM06 แคมเบอร์รี่ 50% เทอร์ร่า 50%

ไม่ติดเน็ต
ราคา 2798.15 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3500 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Harmony-on-net
สีHM07 มะละกา 100%

ไม่ติดเน็ต
ราคา 2798.15 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3500 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Harmony-on-net
สีHM08 สโมกกี้ 100%

ไม่ติดเน็ต
ราคา 2798.15 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3500 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Harmony-on-net
สีKENZEI-ฮาร์โมนี่-ติดเน็ตHM09 มะละกา 50% สโมกกี้ 50%

ไม่ติดเน็ต
ราคา 2798.15 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3500 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Harmony-on-net
สีHM10 ปาล์ม 100%

ไม่ติดเน็ต
ราคา 2798.15 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3500 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Harmony-on-net
สีHM11ปาล์ม 50% สโมกกี้ 50%

ไม่ติดเน็ต
ราคา 2798.15 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3500 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีเทอร์ควอยซ์
ขนาด 6 นิ้ว
EX GF HX-6 ขาย 46.85/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีเรดฟอเรสท์
ขนาด 6 นิ้ว
EX GF HX-6 ขาย 46.85/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีแบล็คแซฟไฟร์-1
ขนาด 6 นิ้ว
EX GF HX-6 ขาย 35.60/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีไวท์แชมเปญ
ขนาด 6 นิ้ว
EX GF HX-6 ขาย 35.60/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีไวล์ดโรส
ขนาด 6 นิ้ว
EX GF HX-6 ขาย 46.85/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีกรีนวัลเล่ย์-1
ขนาด 6 นิ้ว
EX GF HX-6 ขาย 46.85/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีคอปเปอร์สโตน
ขนาด 6 นิ้ว
EX GF HX-6 ขาย 46.85/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีซุปเปอร์แบล็ค-1
ขนาด 6 นิ้ว
EX GF HX-6 ขาย 50.85/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีบลูแคนยอน-1
ขนาด 6 นิ้ว
EX GF HX-6 ขาย 82.10/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีบลูคาร์บอน-1
ขนาด 6 นิ้ว
EX GF HX-6 ขาย 93/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีพีเจี้ยนเกรย์-1
ขนาด 6 นิ้ว
EX GF HX-6 ขาย 46.85/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีป๊อบปี้พิ้งค์-1
ขนาด 6 นิ้ว
EX GF HX-6 ขาย 46.85/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีพาราไดซ์บลู-2
ขนาด 6 นิ้ว
EX GF HX-6 ขาย 82.10/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีฟลามิงโก้พ้งค์-1
ขนาด 6 นิ้ว
EX GF HX-6 ขาย 46.85/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีออทั่ม
ขนาด 6 นิ้ว
EX GF HX-6 ขาย 46.85/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีฮาร์เวสท์โกลด์-1
ขนาด 6 นิ้ว
EX GF HX-6 ขาย 46.85/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีเชอรี่เรด
EX GF HX-6
ราคา 41.80 บาท
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีเนวี่บลู
ขนาด 6 นิ้ว
HEXA-6 ขาย 50.50/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีเชอรี่เรด
ขนาด 6 นิ้ว
HEXA-6 ขาย 37.25/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีเลมอน
ขนาด 6 นิ้ว
HEXA-6 ขาย 37.25/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีแบล็คอาย
ขนาด 6 นิ้ว
HEXA-6 ขาย 50.50/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีแปซิฟิคบลู
ขนาด 6 นิ้ว
HEXA-6 ขาย 50.50/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีโกลเด้น-ชาเวอร์
ขนาด 6 นิ้ว
HEXA-6 ขาย 37.25/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีไนท์-มิสท์
ขนาด 6 นิ้ว
HEXA-6 ขาย 50.50/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีคอปเปอร์ออกไซด์
ขนาด 6 นิ้ว
HEXA-6 ขาย 58.40/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีนิเกล
ขนาด 6 นิ้ว
HEXA-6 ขาย 50.50/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีบราวน์-ชูก้า
ขนาด 6 นิ้ว
HEXA-6 ขาย 37.25/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีมาริโกลด์
ขนาด 6 นิ้ว
HEXA-6 ขาย 37.25/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีมารีนบลู
ขนาด 6 นิ้ว
HEXA-6 ขาย 50.50/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีสเตอลิ้ง
ขนาด 6 นิ้ว
HEXA-6 ขาย 37.25/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีอัลมอนด์
ขนาด 6 นิ้ว
HEXA-6 ขาย 37.25/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Hexa
สีอินเดียกรีน
ขนาด 6 นิ้ว
HEXA-6 ขาย 37.25/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น HOLOBLOCK
สีน้ำตาล
HB-131
5×5 นิ้ว
ราคา 35/ก้อน
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น HOLOBLOCK
สีเทา
HB-131
5×5 นิ้ว
ราคา 35/ก้อน
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น HOLOBLOCK
สีแดง
HB-131
5×5 นิ้ว
ราคา 35/ก้อน
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น HOLOBLOCK
สีบราวนี่
HB-131
5×5 นิ้ว
ราคา 35/ก้อน
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น HOLOBLOCK
สีดำ
HB-131
5×5 นิ้ว
ราคา 35/ก้อน
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Iceberg
สีเทอร์ควอยซ์
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 4 นิ้ว
ICEBERG-1
ขาย 1052/แผ่น

ขนาด 6 นิ้ว
ICEBERG-2
ขาย 1052/แผ่น

ขนาด 8 นิ้ว
ICEBERG-3
ขาย 1052/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Iceberg
สีพีเจี้ยนเกรย์
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 4 นิ้ว
ICEBERG-1
ขาย 1052/แผ่น

ขนาด 6 นิ้ว
ICEBERG-2
ขาย 1052/แผ่น

ขนาด 8 นิ้ว
ICEBERG-3
ขาย 1052/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Iceberg
สีแบล็คเซฟไฟร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 4 นิ้ว
ICEBERG-1
ขาย 1052/แผ่น

ขนาด 6 นิ้ว
ICEBERG-2
ขาย 1052/แผ่น

ขนาด 8 นิ้ว
ICEBERG-3
ขาย 1052/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Iceberg
สีไวท์แชมเปญ
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 4 นิ้ว
ICEBERG-1
ขาย 910/แผ่น

ขนาด 6 นิ้ว
ICEBERG-2
ขาย 910/แผ่น

ขนาด 8 นิ้ว
ICEBERG-3
ขาย 910/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Iceberg
สีไวล์ดโรส
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 4 นิ้ว
ICEBERG-1
ขาย 1052/แผ่น

ขนาด 6 นิ้ว
ICEBERG-2
ขาย 1052/แผ่น

ขนาด 8 นิ้ว
ICEBERG-3
ขาย 1052/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Iceberg
สีคอปเปอร์-สโตน
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 4 นิ้ว
ICEBERG-1
ขาย 1052/แผ่น

ขนาด 6 นิ้ว
ICEBERG-2
ขาย 1052/แผ่น

ขนาด 8 นิ้ว
ICEBERG-3
ขาย 1052/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Iceberg
สีป๊อปปี้พิงค์
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 4 นิ้ว
ICEBERG-1
ขาย 1052/แผ่น

ขนาด 6 นิ้ว
ICEBERG-2
ขาย 1052/แผ่น

ขนาด 8 นิ้ว
ICEBERG-3
ขาย 1052/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Iceberg
สีพาราไดซ์บูล
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 4 นิ้ว
ICEBERG-1
ขาย 1340/แผ่น

ขนาด 6 นิ้ว
ICEBERG-2
ขาย 1340/แผ่น

ขนาด 8 นิ้ว
ICEBERG-3
ขาย 1340/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Iceberg
สีออทั่ม
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 4 นิ้ว

ICEBERG-1
ขาย 1052/แผ่น

ขนาด 6 นิ้ว
ICEBERG-2
ขาย 1052/แผ่น

ขนาด 8 นิ้ว
ICEBERG-3
ขาย 1052/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น NAPOLIE STONE
สีจาไมก้าไวท์
ขนาด 4×4 นิ้ว
NAP-101 ขาย 14.75/แผ่น

ขนาด คางหมู
NAP-NB-100 ขาย 14.75/แผ่น

ขนาด สามเหลี่ยม
NAP-NT-100 ขาย 14.75/แผ่น

ขนาด 8×8 นิ้ว
NAP-202 ขาย 78.65/แผ่น

ขนาด 4×4 นิ้ว (ขอบเรียบ)
NAP-104 ขาย 14.75/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น NAPOLIE STONE
สีซันตาเฟ่-แบล็ค
ขนาด 4×4 นิ้ว
NAP-101 ขาย 19.25/แผ่น

ขนาด คางหมู
NAP-NB-100 ขาย 19.25/แผ่น

ขนาด สามเหลี่ยม
NAP-NT-100 ขาย 19.25/แผ่น

ขนาด 8×8 นิ้ว
NAP-202 ขาย 88.50/แผ่น

ขนาด 4×4 นิ้ว (ขอบเรียบ)
NAP-104 ขาย 19.25/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น NAPOLIE STONE
สีซาวาน่า-บราวน์
ขนาด 4×4 นิ้ว
NAP-101 ขาย 16.30/แผ่น

ขนาด คางหมู
NAP-NB-100 ขาย 16.30/แผ่น

ขนาด สามเหลี่ยม
NAP-NT-100 ขาย 16.30/แผ่น

ขนาด 8×8 นิ้ว
NAP-202 ขาย 83.20/แผ่น

ขนาด 4×4 นิ้ว (ขอบเรียบ)
NAP-104 ขาย 16.30/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น NAPOLIE STONE
สีซาฮาร่า-เกรย์
ขนาด 4×4 นิ้ว
NAP-101 ขาย 16.30/แผ่น

ขนาด คางหมู
NAP-NB-100 ขาย 16.30/แผ่น

ขนาด สามเหลี่ยม
NAP-NT-100 ขาย 16.30/แผ่น

ขนาด 8×8 นิ้ว
NAP-202 ขาย 83.20/แผ่น

ขนาด 4×4 นิ้ว (ขอบเรียบ)
NAP-104 ขาย 16.30/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น NAPOLIE STONE
สีทาบัคโก้-โกลด์
ขนาด 4×4 นิ้ว
NAP-101 ขาย 16.30/แผ่น

ขนาด คางหมู
NAP-NB-100 ขาย 16.30/แผ่น

ขนาด สามเหลี่ยม
NAP-NT-100 ขาย 16.30/แผ่น

ขนาด 8×8 นิ้ว
NAP-202 ขาย 83.20/แผ่น

ขนาด 4×4 นิ้ว (ขอบเรียบ)
NAP-104 ขาย 16.30/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น NAPOLIE STONE
สีรีเบคก้า-เรด
ขนาด 4×4 นิ้ว
NAP-101 ขาย 16.30/แผ่น

ขนาด คางหมู
NAP-NB-100 ขาย 16.30/แผ่น

ขนาด สามเหลี่ยม
NAP-NT-100 ขาย 16.30/แผ่น

ขนาด 8×8 นิ้ว
NAP-202 ขาย 83.20/แผ่น

ขนาด 4×4 นิ้ว (ขอบเรียบ)
NAP-104 ขาย 16.30/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Lava Stone
สีโพลา ไวท์
LAVA – 206
ขาย 31.83/แผ่น


LAVA – 213
ขาย 59/แผ่น


LAVA – 406
ขาย 27.50/แผ่น


LAVA – 413
ขาย 46.33/แผ่น

UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Lava Stone
สีคอรอล
LAVA – 206
ขาย 31.83/แผ่น


LAVA – 213
ขาย 59/แผ่น


LAVA – 406
ขาย 27.50/แผ่น


LAVA – 413
ขาย 46.33/แผ่น

UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Lava Stone
สีมิดไนท์สกาย
LAVA – 206
ขาย 31.83/แผ่น


LAVA – 213
ขาย 59/แผ่น


LAVA – 406
ขาย 27.50/แผ่น


LAVA – 413
ขาย 46.33/แผ่น

UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
LU-204
สีแบล็คเพิร์ล
ขนาด 100×525 มม.
ราคา 167 บาท/ชุด
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
LU-204
สีไวท์แชมเปญ
ขนาด 100×525 มม.
ราคา 140.65 บาท/ชุด
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
LU-204
สีซาฮาร่าเกรย์
ขนาด 100×525 มม.
ราคา 152.90 บาท/ชุด
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
MR-109
สีแบล็คแซฟไฟร์
ขนาด 19x210x13 มม.
ราคา 12.65 บาท/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
MR-109
สีไวน์แชมเปญ
ขนาด 19x210x13 มม.
ราคา 12.65 บาท/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
MR-109
สีคอปเปอร์สโตน
ขนาด 19x210x13 มม.
ราคา 12.65 บาท/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
MR-109
สีพีเจี้ยนเกรย์
ขนาด 19x210x13 มม.
ราคา 12.65 บาท/แผ่น
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
MR-109
สีออทั่ม
ขนาด 19x210x13 มม.
ราคา 12.65 บาท/แผ่น
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Marina on net
สีแบล็คแซฟไฟร์ 50%
ไวท์แชมเปญ50%
MMR06

ไม่ติดเน็ต
ราคา 3162.50 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3862.50 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Marina on net
สีคอปเปอร์-สโตน 50%
ออทั่ม-50%
MMR09

ไม่ติดเน็ต
ราคา 3162.50 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3862.50 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Marina on net
สีไวท์แชมเปญ 100%
MR01


ไม่ติดเน็ต
ราคา 3162.50 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3862.50 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Marina on net
สีพีเจี้ยนเกรย์ 100%
MR02


ไม่ติดเน็ต
ราคา 3162.50 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3862.50 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Marina on net
สีพีเจี้ยนเกรย์ 50%
ไวท์แชมเปญ 50%
MR03

ไม่ติดเน็ต
ราคา 3162.50 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3862.50 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Marina on net
สีแบล็คแซฟไฟร์-100%
MR04


ไม่ติดเน็ต
ราคา 3162.50 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3862.50 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Marina on net
สีแบล็คแซฟไฟร์ 65%
พีเจี้ยนเกรย์ 35%
MR05

ไม่ติดเน็ต
ราคา 3162.50 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3862.50 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Marina on net
สีคอปเปอร์ สโตน 100%
MR07

ไม่ติดเน็ต
ราคา 3162.50 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3862.50 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Marina on net
สีคอปเปอร์ สโตน 50% แบล็คแซฟไฟร์ 50%
MR08

ไม่ติดเน็ต
ราคา 3162.50 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3862.50 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Marina on net
สีพีเจี้ยนเกรย์ 50% คอปเปอร์-สโตน 25% ออทั่ม 25%
MR010

ไม่ติดเน็ต
ราคา 3162.50 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3862.50 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Marina on net
สีพีเจี้ยนเกรย์ ออทั่ม 70% แบล็คแซฟไพร์ 30%
MR012

ไม่ติดเน็ต
ราคา 3162.50 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3862.50 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65

กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Marina on net
สีคอปเปอร์-สโตน 40% ไวท์แชมเปญ 30% ออทั่ม 30%
MR013

ไม่ติดเน็ต
ราคา 3162.50 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3862.50 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65
กระเบื้องเคนไซ
รุ่น Marina on net
สีไวท์แชมเปญ 65%
คอปเปอร์ สโตน 35%
MR014

ไม่ติดเน็ต
ราคา 3162.50 บาท/ตรม.

ติดเน็ต
ราคา 3862.50 บาท/ตรม.
UPDATE : 07/65