หินตกแต่งพื้นผนังเลเจ้นท์ โดดเด่นเรื่องลูกเล่นลายอิฐเหมาะสำหรับทำพื้นและผนังภายนอกอาคารตกแต่งสวน และสระว่ายน้ำ เหมาะสำหรับทำพื้นและผนังภายนอกอาคารตกแต่งใกล้ๆสวน สระน้ำและสระว่ายน้ำ ใช้หินธรรมชาติิจากแกรนิตหรือหินอื่นๆที่มีลายหินที่สวยแข็งแรงทนทาน

USED BRICK


URBAN LOFT 
(538-128)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

MIDNIGHT GREY 
(538-123)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

BUFF BROWN 
(538-129)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

NIKKO-BLEND
(538-119)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

HAYSTACK 
(538-112)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

NEW YORK
(538-118)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

CHAPTER ONE
(538-115)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

WHITE SAND
(538-117)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

VANILLA
(538-116)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

CUSTOM WHITE
(538-114)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
 ราคา 1,498 บาท/กล่อง

SEDONA CLAY
(538-108)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

RUSTIC BLEND
(538-109)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง


PEWTER GREY
(538-107)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

 CRAYON
(538-111)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

COLONIAL BLEND
(538-110)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

VIEJO BLEND
(538-113)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

MILLSAP
(538-101)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

CASSIS
(538-102)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

MOROCCAN SAND
(538-103)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

 LIGHT GREY
(538-104)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

ANTIQUE RED
(538-106)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

HARTFORD
(538-105)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

ANTIQUE POLISHED 
(538-106P)
5.7×18.5×1.2 cm
23 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

KING SIZE BRICK 


VIEJO BLEND
(564-101)
8.0×25.3×1.0 cm
21 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

MERLOT
(564-102)
8.0×25.3×1.0 cm
21 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

REDWOOD 
(564-103)
8.0×25.3×1.0 cm
21 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

ANTIQUE BUFF
(564-110)
8.0×25.3×1.0 cm
21 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

WIRE CUT BRICK


SMOKED RED
(524-101)
5.0x17x1.2 cm
22 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

NATURAL CLAY
(524-103)
5.0x17x1.2 cm
22 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

MIXED TONE
(524-102)
5.0x17x1.2 cm
22 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

CASCADE
(524-106)
5.0x17x1.2 cm
22 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

RUSTIC BRICK


CASCADE
(556-104)
10.0x20x1.5 cm
22 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

URBAN LOFT
(556-105)
10.0x20x1.5 cm
22 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

CASSIS
(556-106)
10.0x20x1.5 cm
22 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

CHARCOAL GREY
(556-102)
10.0x20x1.5 cm
22 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

MELROSE 
(556-103)
10.0x20x1.5 cm
22 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

OLD CALIFORNIA
(556-101)
10.0x20x1.5 cm
22 kg.
1 ตร.ม./กล่อง
ราคา 1,198 บาท/กล่อง

HACKETT


CARMEL MOUNTAIN
(506-101)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

NEWPORT GREY 
(506-102)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

CHARDONNAY
(560-105)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

CHEROKEE 
(506-106)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

AUTUMN SUNSET
(506-103)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

PEWTER GREY
(506-104)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

CLIFFSTONE


SAHARA
(549-101)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

LIME STONE


MONTANA
(510-105)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

MOJAVE
(510-104)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

SAN MARINO
(510-102)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

CAVE CREEK 
(510-103)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

TAUPE
(510-101)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

HILL STONE


CARMEL MOUNTAIN 
(504-101)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

LUCERA
(504-102)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

Weatherface


BROOKSIDE 
(522-101)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

RUSTIC LEDGESTONE


DAKOTA BROWN
(548-101)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

GYPSUM DUNE
(548-104)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

DESERT CANYON
(548-105)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

 ALASKAN SUNSET
(548-102)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

DESERT RIDGE
(548-103)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

LEDGESTONE


BODEGA
(512-101)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

PINE TOP
(512-102)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

CLEARWATER
(512-103)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

DESERT RUST
(512-104)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

SANTA FE
(512-107)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

MESQUITE
(512-108)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

BRONZE BLEND
(512-105)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

 WALNUT
(512-106)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

GRAND CANYON
(512-109)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

IRONWOOD
(512-111)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

MOUNTAIN LEDGESTONE


GENOA SAND
(550-107)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

SEDONA LIGHT
(550-106)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

PASTEL
(550-105)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

KARAHARI
(550-104)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

BLACK RUNDEL
(550-101)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

WHITE OAK
(550-102)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

ANTIQUE CREAM
(550-103)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

COBBLE STONE


CHARCOAL GREY 
(540-101)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

MIDWESTERN


BLACK RUNDEL
(560-101)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

CLEAR WATER
(560-103)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

CHARDONNAY
(560-102)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

DRYSTACK


SEDONA 
(570-101)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

EUROPEAN CASTLE


WHITE PEARL 
(534-101)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

WEATHERFACE + HACKETT


GLACIER VALLEY 
(516-101)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

LIMESTONS + HACKETT


CHEROKEE WHITE
(516-102)
ราคา 1,898 บาท/กล่อง

หินตกแต่งพื้นผนังเลเจ้นท์ Legend Lifetle

หินตกแต่งพื้นผนังเลเจ้นท์ เหมาะสำหรับทำพื้นและผนังภายนอกอาคารตกแต่งใกล้ๆสวน สระน้ำและสระว่ายน้ำ ใช้หินธรรมชาติจากแกรนิตหรือหินอื่นๆที่มีลายหินที่สวยแข็งแรงทนทานเรียงตัวสวย มีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง มีหลากหลายสีสันให้เลือกตามความต้องการ สามารถเข้าไปดูลายเพิ่มเติมได้ที่ แคตตาล็อก

หินตกแต่งผนัง

หินตกแต่งผนัง Legend Lifetle เรียบหรู อยากเป็นธรรมชาติ ตกเเต่งภายในอสังการิมทรัพย์ได้ทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นผนัง ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องรับแขก หรือ ผนังภายนอกบ้านเช่นกัน เย็นสบาย ลดอุณภูมิความร้อนในพื้นี่ เเขก หรือ ผู้อาศัย รู้สึกสบายใจ ผ่อนคลาย อย่างแน่นอน หินตกแต่งผนัง ยี่ห้อ Legend Lifetle ใช้วัสดุ หินทราย หินกาบ หินอ่อน มีคุณภาพในการผลิต จึงมีความแข็งแรง ไม่หลุดผนังง่าย เเละ ให้ความรู้สึกเย็ยสบายให้กับผู้อยู่อาศัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *