คลิก…เพื่อดูยี่ห้ออื่น

กระเบื้องปูพื้นคัมปาน่า16×16 นิ้ว CAMPANA FLOOR TILES วัสดุปูพื้น ลวดลายธรรมชาติ กระเบื้องภายใน กระเบื้องภายนอก ตราคัมปาน่า จากคลังกระเบื้อง

กระเบื้องปูพื้นคัมปาน่า 40 x 40 cm (16″ x 16″)


แมทเทอร์ สโตน-ชาร์โคล
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100419A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

แมทเทอร์ สโตน-เทาเข้ม
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100413A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

แมทเทอร์ สโตน-เทาอ่อน
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100411A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

แพมซิลค์-ขาว
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100351A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

แพมซิลค์-ครีม
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100357A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

แพมซิลค์-น้ำตาลอ่อน
(ด้าน)
รหัส Z21TAA4810035BA1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175


แพมซิลค์-เทาอ่อน
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100350A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

แพมซิลค์-เทาเข้ม
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100359A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

แพมซิลค์-ดำ
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100411A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

วินสโตน-เทา
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100383D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

คาวาลา-เทาเข้ม
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100373A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

ซันเดอร์สโตน-ดน้ำตาลอ่อน
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48070019A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175


แซนดูน-ขาว
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48010111A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

อัลเบอร์ตา-เทา
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100473A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

ผ่องนวลทราย-เทา
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100023S1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

โบเม
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48080081A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เบอร์มวิด้า-เทา
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100493A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เบอร์มวิด้า-เนื้อ
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100497A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175


ไมอามี่
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100437A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เพนนินซูลา-ขาว
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100091D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เพนนินซูลา-น้ำตาล
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100098D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เพนนินซูลา-เทา
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100093D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

แก้วมณี-ขาว
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48010351A1
รเกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

แก้วมณี-ดำ
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48040449A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175


เซลฟี่-เทา
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48040473A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

โนวา-เทา
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48010413A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

พาทิโอ-เทา
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48010403A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

อะพอลลา
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48015160D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

คลาสสิค-เนื้อ
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48010007H1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

คลาสสิค-เทา
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48010003H1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175


แอลเปอร์-น้ำตาล
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48010038A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

แคนดิโม
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48015030D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

พาเลซ-ชมพู
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48010222A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

พาเลซ-ฟ้า
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48010224A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

พาเลซ-เขียว
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48010226A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

มิเนอรัล-ฟ้า
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48010474A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175


มิเนอรัล-ชมพู
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48010472A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

มิเนอรัล-เทา
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48010473A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

ไอร่า-ไวท์
(ซาติน)
รหัส Z21TAA48100441A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

คิวบา ร็อค
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100563D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

แซนด์คาสเซิล-เทา
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100213D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

แซนด์คาสเซิล-น้ำตาล
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100218D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175


โมเรน-น้ำตาล
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100398D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

โมเรน-เทา
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100393D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

แซนด์มอนทรา-เขียว
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48087046D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

แซนด์มอนทรา-ฟ้า
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48087044D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เรคคอร์ด-เทาอ่อน
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100311D1
ราเกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เรคคอร์ด-เทาเข้ม
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100313D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175


มารา-เทาอ่อน
(ด้าน)
รหัส Z21TAA4810040AD1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

มารา-เทาเข้ม
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100403D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

ฌองเอลิเซ
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48087140D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เมสซี่ บลูม
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100500A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

ไซล็อค-เทาอ่อน
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100573A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

ไซล็อค-น้ำตาล
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100578A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175


บามาโก-เทา
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100693D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

โอฮิงกา-น้ำตาล
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100708D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

ครอส สโตน-เทา
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100483A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เครปโมโม-น้ำตาล
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100188D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

วูลฟ์เวอรีน-เทา
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100563A1
ราเกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

วูลฟ์เวอรีน-เนื้อ
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100567A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175


ฟอสซิล สโตน
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100640D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เพิรล์เลสซา-เทา
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48087003D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เพิรล์เลสซา-น้ำตาล
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48087008D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เทอร์เรน
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48087260D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เทอร์เรน-เทาเข้ม
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48087263D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

แจสเปอร์ ซีบรา
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100619D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175


สโตนเอจ-เทา
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100013T1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

ไทเกอร์สโตน
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100623D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

ไมโลไนต์
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100583D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

วอลสตรีท
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100240D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เจ็มส์กราดิ
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100142D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

อาควาร็อค
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48070000D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175


แอนเชียนท์-น้ำตาล
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100018D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

แอนเธอร์
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48015080D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เอดินเบิรก์
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48087200D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

โรแมนซ์-ขาว
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100031D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

ร็อคเวกัส
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100550A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เอเยอร์ร็อค
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100578D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175


เกตเวย์-น้ำตาล
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100598D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เกตเวย์-เทา
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100593D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

สโนวีวู้ด
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100458A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

หลุยส์ นานี่-น้ำตาล
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100428A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เคปเลอร์-เทา
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100723D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เคปเลอร์-น้ำตาล
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100728D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175


คลีโอเม่
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100600A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

มิลาด้า
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48010469A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

ปอร์โต้
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48015011D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

ฟิโก้
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48087051D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

ควีน โรซ่า-ชมพู
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48010452A1
ราคา 155

ควีน โรซ่า-ฟ้า
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48010454A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175


ฮันน่า-ส้ม
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48010017H1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เลิฟลิลลี่-ชมพู
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48015022D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เทียน่า-เทาอ่อน
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48010593A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

เทียน่า-เนื้อ
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48010597A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

อี ซี โอ-น้ำตาล
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48100598A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

อี ซี โอ-เทา
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48100593A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175


วีเนียร์ วู้ด-น้ำตาล
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100658D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

วีเนียร์ วู้ด-เทา
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100653D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

วู๊ดนาโม-อำพัน
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48040228A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

แมท คอร์เนอร์-ทีค
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48087508D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

แมท คอร์เนอร์-วอลนัท
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48087500D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

โรบัสต้า
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48087510D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175


ไม้เศรษฐี-โอ๊ค
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100272A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

โนวาวูด
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48105001D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

มัลติทรี
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48080022D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

แองเจลิกา-ไวท์โอ๊ค
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100057D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

ช็อกโก ฮิลส์-น้ำตาลเข้ม
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48010580A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

ช็อกโก ฮิลส์-น้ำตาล
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48010588A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175


โรส วูด-อำพัน
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100408A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

พฤกษ์พนา-ทอง
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA4804006BA1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

พฤกษ์พนา-เชอร์รี่
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48040062A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

พฤกษ์พนา-อำพัน
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48040067A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

พฤกษ์พนา-โอ๊ค
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48040061A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

แผ่นประดู่-ทอง
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA4804008BA1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175


แผ่นประดู่-โอ๊ค
(หน้ามัน)
รหัส Z21TAA48040082A1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

สวินลี-ทีค
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48087118D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

สวินลี-เชอร์รี่
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48087112D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

อีเกิลวูด-ไวท์โอ๊ค
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48087527D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

อีเกิลวูด-เชอร์รี่
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48087522D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175

แกรนดิโซ-วอนัท
(ด้าน)
รหัส Z21TAA48100547D1
เกรด A ราคา 185
เกรด B ราคา 175


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

บทความ

กระเบื้องปูพื้นคัมปาน่า16×16 นิ้ว CAMPANA FLOOR TILE

กระเบื้องปูพื้นคัมปาน่า16×16 นิ้ว CAMPANA FLOOR TILE กระเบื้องเซรามิคคุณภาพที่เน้นผลิตกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องปูพื้นคัมปาน่า16×16 นิ้ว ไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพของกระเบื้องในด้านต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี การจัดการ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพเยี่ยม ได้มาตรฐานสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการผลิตภายใต้ระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดคาร์บอน และใช้สารที่ก่อความเป็นพิษน้อยที่สุด จากผูผลิตชั้นนำกระเบื้องของประเทศเยอรมัน บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อเกิดความมั่นใจอย่างยั่งยืน ให้กับลูกค้าในระยะยาวของ “CAMPANA” เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบไปยังทุกชีวิตบนโลกนี้ทุกการสนับสนุน พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น กระเบื้องปูพื้น และ กระเบื้องปูผนัง หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายจาก คัมปาน่า “CAMPANA”

จุดเด่นของกระเบื้องปูพื้นคัมปาน่า16×16 นิ้ว CAMPANA 16″x16″

สำหรับ กระเบื้องปูพื้นคัมปาน่า16×16 นิ้ว CAMPANA กระเบื้อง 16″x16 นิ้ว จะมีหลายลวดลายให้เลือก ซึ่งแต่ละแบบนั้นจะเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องเซรามิคที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับน้ำหนักได้จำนวนมาก สามารถทำความสะอาดได้ง่าย มีความแข็งแรงและทนทานของ กระเบื้องปูพื้นคัมปาน่า16×16 นิ้ว ได้ดี และมีการดูดซึมน้ำที่ต่ำ ไปจนถึงการผลิตด้วยระบบ Digital Printing ที่ให้ลวดลายและสีสันของ กระเบื้องปูพื้นคัมปาน่า16×16 นิ้ว CAMPANA TILES คล้ายวัสดุธรรมชาติมากยิ่งขึ้น มีมิติและผิวสัมผัสที่ลึกมากกว่ากระเบื้องทั่วไป มีความเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย และขนาดของกระเบื้องปูพื้นที่หลากหลาย เช่น 8″x8″ / 8″x16″ / 12″x12″ / 16″x16 / 6″x24″ / 24″x24″ เป็นต้น

กระเบื้องปูพื้นคัมปาน่า16×16 นิ้ว CAMPANA

กระเบื้องเซรามิก ตราคัมปาน่า CAMPANA โดดเด่นด้วยลวดลายเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อน กระเบื้องลายไม้ กระเบื้องลายกรวดหิน กระเบื้องลายดอกไม้ กระเบื้องลายอาร์ต กระเบื้องรูปต้นหญ้า เป็นต้น สามารถนำมาตกแต่งได้ทั้งห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ แม้แต่นอกบ้านก็ตกแต่งพื้นได้ เพราะมีกระเบื้องปูภายนอกได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *