คลิก…เพื่อดูยี่ห้ออื่น

กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้12×12 inch SOSUCO FLOOR TILE ลวดลายธรรมชาติ และคุณภาพของกระเบื้องปูพื้น เป็นกระเบื้องราคาถูก จากคลังกระเบื้อง

กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้ 30 x 30 cm (12″ x 12″)


พิมไหม – เทาอ่อน
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 110443 A
ราคา 155

พิมไหม – เทา
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 110433 A
ราคา 155

แก้วเยาวพรรณ – เทา
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 111903 A
ราคา 155

แก้วเยาวพรรณ – ครีม
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 111917 A
ราคา 155

งามผิวจันทร์-นำ้ตาล
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910048 A
ราคา 155

เพชรนิล – ขาว
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 140070 A
ราคา 155


เพชรนิล – งา
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 140076 A
ราคา 155

เพชรนิล – เทาอ่อน
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 140071 A
ราคา 155

เพชรนิล – เทา
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 140073 A
ราคา 155

เพชรนิล – ดำ
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 140079 A
ราคา 155

ทรายไหมหมี่ – ครีม
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910346 A
ราคา 155

ทรายไหมหมี่ – เนื้อ
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910347 A
ราคา 155


ทรายไหมหมี่ – น้ำตาล
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910348 A
ราคา 155

ทรายไหมหมี่ – เทา
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910343 A
ราคา 155

อิฐเนื้อนิล – เทาเข้ม
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100593 A
ราคา 155

จันทร์ผุดผ่อง – เทา
(หน้ามัน)
รหัส Z21 SAA40 100803 A
ราคา 155

จันทร์ผุดผ่อง – เทาเข้ม
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100823 A
ราคา 155

จันทร์ผุดผ่อง – ขาว
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100791 A
ราคา 155


จันทร์ผดุผ่อง – น้ำตาล
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100818 A
ราคา 155

แก่นศิลา – นำ้ตาล
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 140038 A
ราคา 155

แพรไหมงาม – ขาว
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 105911 A
ราคา 155

แพรไหมงาม – ครีม
(หน้ามัน)
รหัส Z21 SAA40 105927 A
ราคา 155

นวลจันทร์ – ขาว
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 940011 A
ราคา 155

นวลจันทร์ – งา
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 940017 A
ราคา 155


อิฐอัคนี – ครีม
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910333 A
ราคา 155

สันทราย – เทา
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910333 A
ราคา 155

สันทราย – ฟ้า
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910334 A
ราคา 155

สันทราย – เขียว
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910336 A
ราคา 155

สันทราย – แดง
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910332 A
ราคา 155

สันทราย – ครีม
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910337 A
ราคา 155


เคมบริดจ์ – ขาว
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 106071 A
ราคา 155

เคมบริดจ์ – เนื้อ
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 106067 A
ราคา 155

เคมบริดจ์ – เทาอ่อน
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 106053 A
ราคา 155

เคมบริดจ์ – เทา
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 106033 A
ราคา 155

เคมบริดจ์ – เทาเข้ม
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 106043 A
ราคา 155

อิฐนวลพรรณ-น้ำตาล
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100648 A
ราคา 155


พอร์ซเลน – ขาว
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 FAA40 020011 A
ราคา 155

พอร์ซเลน – ดำ
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 FAA40 020019 A
ราคา 155

วรรณนที – ขาว
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 SAA40 061961 A
ราคา 155

วรรณนที – งา
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 SAA40 021867 A
ราคา 155

งามส่อง – ขาว
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 FAA40 940021 A
ราคา 155

เพชรนานา – เนื้อ
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910117 A
ราคา 155


เพชรนานา – น้ำตาล
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910118 A
ราคา 155

นิวซีแซนด์
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100170 F
ราคา 175

พูลลี่สโตน
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 160110 F
ราคา 175

หินเม็ดงาม – เทาดำ
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 FAA40 040589 A
ราคา 155

รอสโซรา
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100410 F
ราคา 175

แนชเจอรัล
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 100440 F
ราคา 175


พลอยไพลิน
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100600 F
ราคา

ชิโนดะ – เทา
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100653 F
ราคา 175

หญ้าแซมอิฐ
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 106830 A
ราคา 155

โรเซโต้
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100500 F
ราคา 175

ตลับทราย – น้ำตาล
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 106708 A
ราคา 155

ตลับทราย – เทา
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 106693 A
ราคา 155


เกล็ดหินงาม – ดำ
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 106649 A
ราคา 155

ลูซาเต้
(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100300 F
ราคา 175

เหลี่ยมหินทราย – เนื้อ
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 100107 A
ราคา 155

ลานหินสวย
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 100140 A
ราคา 155

วิมานทราย – เนื้อ
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 100087 A
ราคา 155

วิมานทราย – เทา
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 100083 A
ราคา 155


หินเบญจมาศ – นำ้ตาล
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 100068 A
ราคา 155

มงกุฏดอกไม้ – ชมพู
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 FAA40 010262 A
ราคา 155

มงกุฏดอกไม้ – น้ำตาล
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 010268 A
ราคา 155

มงกุฏดอกไม้ – น้ำเงิน
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 FAA40 010264 A
ราคา 155

ดอกเวียงใต้ – ชมพู
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 SAA40 060132 A
ราคา 155

ดอกเวียงใต้ – ฟ้า
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 SAA40 060124 A
ราคา 155


ดอกเวียงใต้ – น้ำเงิน
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 SAA40 060114 A
ราคา 155

วังพร้อมพร – เขียว
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 SAA40 041106 A
ราคา 155

วังพร้อมเพชร – เขียว
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 SAA40 041136 A
ราคา 155

วิมานมาลา – ชมพู
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 FAA40 010272 A
ราคา 155

แก้วลาวา – เทา
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 FAA40 010343 A
ราคา 155

โถงตะวัน – นำ้ตาล
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 FAA40 010258 A
ราคา 155


เพชรรินคำ – ฟ้า
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 SAA40 011954 A
ราคา 155

เพชรรินคำ – เขียว
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 FAA40 010343 A
ราคา 155

เพชรรินคำ – เนื้อ
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 FAA40 010258 A
ราคา 155

เรือนปุยฝ้าย – ขาว
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 FAA40 010381 A
ราคา 155

เรือนปุยฝ้าย – ฟ้า
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 FAA40 010384 A
ราคา 155

เรือนปุยฝ้าย – ชมพู
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 FAA40 010382 A
ราคา 155


ไม้สนุทรี – เนื้อ
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 FAA40 040167 A
ราคา 155

ไม้สนุทรี – น้ำตาล
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 FAA40 040168 A
ราคา 155

สักแพรไหม – เนื้อ
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 SAA40 020947 A
ราคา 155

สักแพรไหม – น้ำตาล
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 SAA40 020958 A
ราคา 155

ไม้ชานสัก – นำ้ตาล
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 SAA40 016758 A
ราคา 155

ไม้ชานสัก – แดง
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 SAA40 016762 A
ราคา 155


ลานไม้แก้ว – นำ้ตาลแดง
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 SAA40 016508 A
ราคา 155

ลานไม้แก้ว – นำ้ตาลทอง
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 SAA40 016518 A
ราคา 155

เรือนปิ่นมณี
(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 FAA40 010370 A
ราคา 155

คิคูโต – บราวน์
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 900027 F
ราคา 175

ไม้สักอรุณ – เนื้อ
(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 100097 A
ราคา 155

มาตราฐานและการบรรจุภัณฑ์


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

กระเบื้องโสสุโก้ SOSUCO วัสดุตกแต่งพื้น

กระเบื้องโสสุโก้ sosuco ขนาด12×12 นิ้ว เป็นกระเบื้องปูพื้นเซรามิกที่ผ่านกระบวนการการผลิตอย่างมีคุณภาพทั้งรูปลักษณ์ ลวดลายของกระเบื้องและคุณภาพตามมาตราฐาน ลวดลายของกระเบื้องปูพื้น เน้นการเพ้นท์ลงบนแผ่นเซรามิก เพื่อสร้างความแตกต่างจากกระเบื้องเซรามิคยี่ห้ออื่นๆ ตลอดจนความหลากหลายของลวดลาย ที่ช่วยให้ออกแบบได้ตามต้องการใน การดีไซด์บ้าน กระเบื้องโสสุโก้ยังได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากผู้บริโภคมายาวนาน

ขนาด กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้12×12

กระเบื้องโสสุโก้ sosuco เป็นวัสดุกระเบื้องปูพื้นที่ได้รับความนิยม จึงมีขนาดของกระเบื้อง มากมายแต่มีที่นิยมใช่งานแค่ 3 ขนาดด้วยกันดังนี้ กระเบื้อง12″x12” , กระเบื้อง16″x16” และ กระเบื้อง24″x24” แต่ปัจจุบันได้มีการออกแบบขนาดกระเบื้องโสสุโก้ SOSUCO เพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมและความชอบ ได้ตามต้องของผู้ใช้งาน หรือ การดีไซด์ออกแบบกระเบื้องให้บ้านคุณ

กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้12×12

กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้12×12 นิ้ว เป็นกระเบื้องที่มีขนาดด้านเท่า จึงเหมาะสำหรับการเป็น วัสดุตกแต่งปูพื้น นอกจากการเลือกขนาดของ กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้12×12 นิ้ว แล้วยังมีสิ่งสำคัญอีกคือลวดลายของกระเบื้องปูพื้นโสสุโก้ ที่มีให้เลือกมากมาย เช่น กระเบื้องปูพื้นลายไม้ กระเบื้องลายธรรมชาติ กระเบื้องลายหินอ่อน กระเบื้องลายหิน กระเบื้องลายไม้ กระเบื้องลายดอกไม้ เป็นต้น แต่ลวดลายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของกระเบื้องปูพื้นโสสุโก้คือ ลายธรรมชาติ และตัวกระเบื้องปูพื้นยังมีให้เลือกทั้งหน้าหยาบและหน้าเรียบอีกด้วย สามารเลือก การใช้งานกระเบื้องปูพื้น ได้อย่างเหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *