กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้12×12 inch SOSUCO FLOOR TILE ลวดลายธรรมชาติ และคุณภาพของกระเบื้องปูพื้น เป็นกระเบื้องราคาถูก จากคลังกระเบื้อง คลังกระเบื้อง

กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้ 30 x 30 cm (12″ x 12″)


พิมไหม-เทาอ่อน(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 110443 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

พิมไหม-เทา(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 110433 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

แก้วเยาวพรรณ-เทา(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 111903 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

แก้วเยาวพรรณ-ครีม(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 111917 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

งามผิวจันทร์-น้ำตาล(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910048 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เพชรนิล-ขาว(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 140070 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66


เพชรนิล-งา(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 140076 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เพชรนิล-เทาอ่อน(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 140071 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เพชรนิล-เทา(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 140073 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เพชรนิล-ดำ(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 140079 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ทรายไหมหมี่-ครีม(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910346 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ทรายไหมหมี่-เนื้อ(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910347 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66


ทรายไหมหมี่-น้ำตาล(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910348 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ทรายไหมหมี่-เทา(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910343 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

อิฐเนื้อนิล-เทาเข้ม(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100593 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

จันทร์ผุดผ่อง-เทา(มัน)
รหัส Z21 SAA40 100803 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

จันทร์ผุดผ่อง-เทาเข้ม(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100823 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

จันทร์ผุดผ่อง-ขาว(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100791 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66


จันทร์ผุดผ่อง-น้ำตาล(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100818 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

แก่นศิลา-น้ำตาล(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 140038 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

แพรไหมงาม-ขาว(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 105911 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

แพรไหมงาม-ครีม(มัน)
รหัส Z21 SAA40 105927 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

นวลจันทร์-ขาว(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 940011 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

นวลจันทร์-งา (ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 940017 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66


อิฐอัคนี – ครีม(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 106237 A1
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

สันทราย – เทา(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910333 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

สันทราย – ฟ้า(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910334 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

สันทราย – เขียว(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910336 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

สันทราย – แดง(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910332 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

สันทราย – ครีม (ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910337 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66


เคมบริดจ์-ขาว(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 106071 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เคมบริดจ์-เนื้อ(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 106067 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เคมบริดจ์-เทาอ่อน(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 106053 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เคมบริดจ์-เทา(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 106033 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เคมบริดจ์-เทาเข้ม(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 106043 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

อิฐนวลพรรณ-น้ำตาล (ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100648 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66


พอร์ซเลน-ขาว(มัน)
รหัส Z21 FAA40 020011 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

พอร์ซเลน-ดำ(มัน)
รหัส Z21 FAA40 020019 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

วรรณนที-ขาว(มัน)
รหัส Z21 SAA40 061961 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

วรรณนที-งา(มัน)
รหัส Z21 SAA40 021867 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

งามส่อง-ขาว(มัน)
รหัส Z21 FAA40 940021 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เพชรนานา-เนื้อ(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910117 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66


เพชรนานา-น้ำตาล(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 910118 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

นิวซีแซนด์(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100170 F
ราคา 175 /ตร.ม.


พูลลี่สโตน(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 160110 F
ราคา 175 /ตร.ม.


หินเม็ดงาม-เทาดำ(มัน)
รหัส Z21 FAA40 040589 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

รอสโซรา(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100410 F
ราคา 175 /ตร.ม.


แนชเจอรัล(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 100440 F
ราคา 175 /ตร.ม.


พลอยไพลิน(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100600 F
ราคา 175 /ตร.ม.

ชิโนดะ-เทา(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100653 F
ราคา 175 /ตร.ม.

หญ้าแซมอิฐ(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 106830 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

โรเซโต้(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100500 F
ราคา 175 /ตร.ม.


ตลับทราย-น้ำตาล(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 106708 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ตลับทราย- เทา(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 106693 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66


เกล็ดหินงาม-ดำ(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 106649 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ลูซาเต้(ด้าน)
รหัส Z21 SAA40 100300 F
ราคา 175 /ตร.ม.


เหลี่ยมหินทราย-เนื้อ(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 100107 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ลานหินสวย(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 100140 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

วิมานทราย-เนื้อ(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 100087 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

วิมานทราย-เทา(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 100083 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66


หินเบญจมาศ-น้ำตาล(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 100068 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

มงกุฏดอกไม้-ชมพู(มัน)
รหัส Z21 FAA40 010262 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

มงกุฏดอกไม้-น้ำตาล(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 010268 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

มงกุฏดอกไม้-น้ำเงิน(มัน)
รหัส Z21 FAA40 010264 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ดอกเวียงใต้-ชมพู(มัน)
รหัส Z21 SAA40 060132 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ดอกเวียงใต้-ฟ้า(มัน)
รหัส Z21 SAA40 060124 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66


ดอกเวียงใต้-น้ำเงิน(มัน)
รหัส Z21 SAA40 060114 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

วังพร้อมพร-เขียว(มัน)
รหัส Z21 SAA40 041106 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

วังพร้อมเพชร-เขียว(มัน)
รหัส Z21 SAA40 041136 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

วิมานมาลา-ชมพู(มัน)
รหัส Z21 FAA40 010272 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

แก้วลาวา-เทา(มัน)
รหัส Z21 FAA40 010343 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

โถงตะวัน-นำ้ตาล(มัน)
รหัส Z21 FAA40 010258 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66


เพชรรินคำ-ฟ้า(มัน)
รหัส Z21 SAA40 011954 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เพชรรินคำ-เขียว(มัน)
รหัส Z21 FAA40 010343 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เพชรรินคำ-เนื้อ(มัน)
รหัส Z21 FAA40 010258 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เรือนปุยฝ้าย-ขาว(มัน)
รหัส Z21 FAA40 010381 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เรือนปุยฝ้าย-ฟ้า(มัน)
รหัส Z21 FAA40 010384 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เรือนปุยฝ้าย-ชมพู(มัน)
รหัส Z21 FAA40 010382 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66


ไม้สุนทรี-เนื้อ(มัน)
รหัส Z21 FAA40 040167 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ไม้สุนทรี-น้ำตาล(มัน)
รหัส Z21 FAA40 040168 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

สักแพรไหม-เนื้อ(มัน)
รหัส Z21 SAA40 020947 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

สักแพรไหม-น้ำตาล(มัน)
รหัส Z21 SAA40 020958 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ไม้ชานสัก-น้ำตาล(มัน)
รหัส Z21 SAA40 016758 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ไม้ชานสัก-แดง(มัน)
รหัส Z21 SAA40 016762 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66


ลานไม้แก้ว-น้ำตาลแดง(มัน)
รหัส Z21 SAA40 016508 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

ลานไม้แก้ว-น้ำตาลทอง(มัน)
รหัส Z21 SAA40 016518 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

เรือนปิ่นมณี(ผิวหน้ามัน)
รหัส Z21 FAA40 010370 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

คิคูโต – บราวน์(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 900027 F
ราคา 175 /ตร.ม.


ไม้สักอรุณ – เนื้อ(ด้าน)
รหัส Z21 FAA40 100097 A
ราคา 169 /ตร.ม.
UPDATE : 04/66

มาตราฐานและการบรรจุภัณฑ์

กระเบื้องโสสุโก้ SOSUCO วัสดุตกแต่งพื้น

กระเบื้องโสสุโก้ sosuco ขนาด12×12 นิ้ว เป็นกระเบื้องปูพื้นเซรามิกที่ผ่านกระบวนการการผลิตอย่างมีคุณภาพทั้งรูปลักษณ์ ลวดลายของกระเบื้องและคุณภาพตามมาตราฐาน ลวดลายของกระเบื้องปูพื้น เน้นการเพ้นท์ลงบนแผ่นเซรามิก เพื่อสร้างความแตกต่างจากกระเบื้องเซรามิคยี่ห้ออื่นๆ ตลอดจนความหลากหลายของลวดลาย ที่ช่วยให้ออกแบบได้ตามต้องการใน การดีไซด์บ้าน กระเบื้องโสสุโก้ยังได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากผู้บริโภคมายาวนาน

ขนาด กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้12×12

กระเบื้องโสสุโก้ sosuco เป็นวัสดุกระเบื้องปูพื้นที่ได้รับความนิยม จึงมีขนาดของกระเบื้อง มากมายแต่มีที่นิยมใช่งานแค่ 3 ขนาดด้วยกันดังนี้ กระเบื้อง12″x12” , กระเบื้อง16″x16” และ กระเบื้อง24″x24” แต่ปัจจุบันได้มีการออกแบบขนาดกระเบื้องโสสุโก้ SOSUCO เพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมและความชอบ ได้ตามต้องของผู้ใช้งาน หรือ การดีไซด์ออกแบบกระเบื้องให้บ้านคุณ

กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้12×12

กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้12×12 นิ้ว เป็นกระเบื้องที่มีขนาดด้านเท่า จึงเหมาะสำหรับการเป็น วัสดุตกแต่งปูพื้น นอกจากการเลือกขนาดของ กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้12×12 นิ้ว แล้วยังมีสิ่งสำคัญอีกคือลวดลายของกระเบื้องปูพื้นโสสุโก้ ที่มีให้เลือกมากมาย เช่น กระเบื้องปูพื้นลายไม้ กระเบื้องลายธรรมชาติ กระเบื้องลายหินอ่อน กระเบื้องลายหิน กระเบื้องลายไม้ กระเบื้องลายดอกไม้ เป็นต้น แต่ลวดลายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของกระเบื้องปูพื้นโสสุโก้คือ ลายธรรมชาติ และตัวกระเบื้องปูพื้นยังมีให้เลือกทั้งหน้าหยาบและหน้าเรียบอีกด้วย สามารเลือก การใช้งานกระเบื้องปูพื้น ได้อย่างเหมาะสม