คลิก…เพื่อดูยี่ห้ออื่น

แกรนิตโต้อีสต์แมน เป็นกระเบื้องเลียนแบบหินแกรนิต มีผิวหน้าและเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น ทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้ยาก มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า HOMOGENEOUS TILE เป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ ซึ่งมีกระบวนการเผา ที่อุณหภูมิ 1250 องศา ขึ้นไป ตัวกระเบื้องแกรนิตโต้จึงมีความแข็งแกร่ง ทนทาน และมีการดูดซึมน้ำต่ำ กระเบื้องแกรนิตโต้อีสต์แมน สามารถรับน้ำหนักได้ดี ทนต่อคราบสกปรก และทนต่อการขัดสีได้ ลูกค้าสามารถติดตาม เพจคลังกระเบื้อง

POLISHED SLAB MABLE TILE SERIES


LUNA PEARL
1200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

CREMA BEIGE
1200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

VENETIAN BIANCO
1200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.


TRAVERTINO TEXO BROWN
1200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PORTORO AGENTO
1200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PIETRO MARRON
1200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

MARMO BOWN
1200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

GREY WILLIAM
1200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

EMPERADOR BROWN
1200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

DIANA CLASSIC
1200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

BRECCIA ESTRELLA WHITE
1200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

BLACK PEARL
1200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

AZURE CEMENT
1200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

ARMANI GRIS
1200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

ARMANI BROWN
1200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

STATUARIO MARBLE
1200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

GRAND ANTIQUE
1200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

GF-QGH32051
1200x3200mm.
ราคา /ตร.ม.

GF-QGH32036
1200x3200mm.
ราคา /ตร.ม.

GF-QGH32020
1200x3200mm.
ราคา /ตร.ม.

GF-QGH32017
1200x3200mm.
ราคา /ตร.ม.

GF-QGH32008
1200x3200mm.
ราคา /ตร.ม.

GF-QGH32007
1200x3200mm.
ราคา /ตร.ม.

GF-QGH32005
1200x3200mm.
ราคา /ตร.ม.

GF-QGH32003
1200x3200mm.
ราคา /ตร.ม.

GF-GH32041
1200x3200mm.
ราคา /ตร.ม.

GF-QGH32018
1200x3200mm.
ราคา /ตร.ม.

GF-YQGB32062
1200x3200mm.
ราคา /ตร.ม.

GF-GH32037
1200x3200mm.
ราคา /ตร.ม.

GF-QGH32001
1200x3200mm.
ราคา /ตร.ม.

GF-YPGH32039
1200x3200mm.
ราคา /ตร.ม.

GF-QGH32042
1200x3200mm.
ราคา /ตร.ม.

GF-YBH32002
1200x3200mm.
ราคา /ตร.ม.

GF-QGH32019
1200x3200mm.
ราคา /ตร.ม.

POLISHED SLAB WOOD TILE SERIES


GF-QGH32015
1600x3200mm.
ราคา /ตร.ม.

GF-BB32012
1600x3200mm.
ราคา /ตร.ม.

FULL POLISHED GLAZED MABLE TILE SERIES


BNN3444Z
600x900mm.
ราคา /ตร.ม.

IND6804
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

IND6802
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

IND6809
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

IND6803
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

IND6807
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

IND6808
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

IND6810
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

IND6805
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

IND6801
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

IND6806
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INQ6507
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INQ6508
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INQ6505
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6910S
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

VK60611P
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INQ6390SM
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6883
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6882
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6881
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6415
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6414
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6413
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6412
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6386
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INQ6389
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6403
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6389
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6388
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6387
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6372
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6371
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6370
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6315
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6300
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6203
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6158
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6402
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6401
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6385
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6382
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6383
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6381
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6369
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6368
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6367
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6362
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6338
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6337
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6325
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6317
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6310S
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

GR60099QM
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INQ6504
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INQ6503
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INQ6502
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INQ6501
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INQ6392
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INQ6391
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INQ6390
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6366
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6316
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ8336
800x800mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ8310S
800x800mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ8310
800x800mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ8366
800x800mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ8316
800x800mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ99027
900x900mm.
ราคา /ตร.ม.

IND6012800
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

IND6012803
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

IND6012802
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

IND6012801
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PT601219
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PT601218
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PT601217
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PAB61267
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

VP126108
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

VP126103
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

VP126101
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

VP126100
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PT601299
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PT601206
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PT601205
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PT601204
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ61232
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ61288
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ61287
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ61286
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

KDB6128013S1
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

KDA6128003
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

JT12801
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

D61202
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PT601216
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PT601215
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PT601214
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PT601213
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PT601212
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PT601211
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6012001
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

HBG601201C
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ901802
900x1800mm.
ราคา /ตร.ม.

DT918001
900x1800mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ189026
900x1800mm.
ราคา /ตร.ม.

MNY90183C
900x1800mm.
ราคา /ตร.ม.

SOLF POLISHED TILE SERIES


SM9651
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

SM6961
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INQ6318
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

SM9652
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

EX605
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

D66823
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

D66822
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PT601207
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

FULL POLISHED GLAZED WOOD TILE SERIES


PQ6526
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6384
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PG6560
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PG6559
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PG6068
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PQ6352
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

PG6705
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

POLISHED TILE SERIES


Q62300N
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

SP6803
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

SP60949
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

SP60943
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

IND6903
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

IND6902
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

IND6901
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

H6905
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

H6903
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

H6902
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

H6901
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

ESP6626
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

ESM6633
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

ESM6627
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

ESM6601
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

ESM6000
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

ESH6051
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

EAA602
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

E62348
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

C602205
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

C6026
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

C6018
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

6751
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

ESM6645
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

SP6802
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

SP6801
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

ESM8804
800x800mm.
ราคา /ตร.ม.

ESM8896
800x800mm.
ราคา /ตร.ม.

C802205
800x800mm.
ราคา /ตร.ม.

EAA802
800x800mm.
ราคา /ตร.ม.

6012033
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

RUSTIC TILE SERIES


MQ6387
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

MQ6771
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

SK670
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

6709
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

6702
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

AKG66901
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

AK66901
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

631311
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

SN6606P
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

SN6605P
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

SK673
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

MQ6403
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.
MQ6402
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

MQ6401
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

MQ6381
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

MQ6316
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

ME9708
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

ME9707
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

JL60232
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

68P71
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

FB6874
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

EX6302
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

EX6301
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

E62300M
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

E623M48
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

D66801
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

D66684
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

D66682
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

D66607
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

D66606
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

D691
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

D681-G
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

BNF701
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

BNF201
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

630183
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

60125
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

60123
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

6705
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

6704
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

6703
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

6701
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

6700
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

6683
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

68P72
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

ME6807
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

ME6806
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

E66535
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

MQ6366
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

8705
800x800mm.
ราคา /ตร.ม.

8704
800x800mm.
ราคา /ตร.ม.

W601203
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

ST61213
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

GT601203
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

GT601202
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

GT601201
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

MQ61232
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

MQ61289
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

MQ61288
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

MQ61287
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

MQ61286
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

KLB6128013S4
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

KLA6128003L
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

KLA6128003E
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

W601201
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

ST61212
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

PORCELAIN PAVER TILE SERIES


DY612H617
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

DY612H608
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

DY612H606
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

DY612H385
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

D62A1837
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

D62A1836
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

D62A1832
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

D62A1830G
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

DY612H607
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

DY612H605
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

DY612H617
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

DY612H607
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

DY612H606
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

DY612H605
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

DY612H385
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

D62A1836
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

D62A1832
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

D62A1830
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

D62A1837G
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

DY612H608
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

WALL TILE SERIES


EPM3610
300x600mm.
ราคา /ตร.ม.

EPM3602
300x600mm.
ราคา /ตร.ม.

EPM3601
300x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INWT3605
300x600mm.
ราคา /ตร.ม.

THA3604
300x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INWT3606
300x600mm.
ราคา /ตร.ม.

THA3666
300x600mm.
ราคา /ตร.ม.

TH3666
300x600mm.
ราคา /ตร.ม.

TH3600
300x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INWT3604
300x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INWT3603
300x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INWT3601
300x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INPWT3609
300x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INPWT3608
300x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INPWT3607
300x600mm.
ราคา /ตร.ม.

ES631001
300x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INPWT3610
300x600mm.
ราคา /ตร.ม.

INWT3602
300x600mm.
ราคา /ตร.ม.

THA3605
300x600mm.
ราคา /ตร.ม.

BMAY39007
300x900mm.
ราคา /ตร.ม.

BMAY39003
300x900mm.
ราคา /ตร.ม.

WOOD TILE SERIES


EX6255
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

EX6251
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

EX6213
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

EX6210
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

EX6204
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

EX6202
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

EX6111
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

EX6205
600x600mm.
ราคา /ตร.ม.

BNM8258
600x900mm.
ราคา /ตร.ม.

WT601209
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

WT601210
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

WT601208
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

WT601207
600x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

1822D15
225x1800mm.
ราคา /ตร.ม.

1822D11
225x1800mm.
ราคา /ตร.ม.

1822D10
225x1800mm.
ราคา /ตร.ม.

WD1202805
200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

Q201205
200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

Q201203
200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

Q201202
200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

BNM8258K20
200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

WD1202908
200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

WD1202902
200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

WD1202102
200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

ST2121005
200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

JP1202103
200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

JP1202102
200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

JP1202101
200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

21203
200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

ST2122003
200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

WD1202107
200x1200mm.
ราคา /ตร.ม.

jp1202102
200x1000mm.
ราคา /ตร.ม.

JP1202101
200x1000mm.
ราคา /ตร.ม.

ZK106001
200x1000mm.
ราคา /ตร.ม.

OP10261
200x1000mm.
ราคา /ตร.ม.

JK1002203
200x1000mm.
ราคา /ตร.ม.

JK1002202
200x1000mm.
ราคา /ตร.ม.

10K06
200x1000mm.
ราคา /ตร.ม.

10K05
200x1000mm.
ราคา /ตร.ม.

10K03
200x1000mm.
ราคา /ตร.ม.

OP12012
200x1000mm.
ราคา /ตร.ม.

JP1002204
200x1000mm.
ราคา /ตร.ม.

JP1002203
200x1000mm.
ราคา /ตร.ม.

JP1002201
200x1000mm.
ราคา /ตร.ม.

JP1002202
200x1000mm.
ราคา /ตร.ม.

OP10261
200x1000mm.
ราคา /ตร.ม.

OP12003
200x1000mm.
ราคา /ตร.ม.

(SPC)MS128004
180x1220mm.
ราคา /ตร.ม.

(SPC)MS128003
180x1220mm.
ราคา /ตร.ม.

(SPC)MS128002
180x1220mm.
ราคา /ตร.ม.

(SPC)MS128001
180x1220mm.
ราคา /ตร.ม.

(SPC)MS128506
180x1220mm.
ราคา /ตร.ม.

(SPC)MS128400
180x1220mm.
ราคา /ตร.ม.

(SPC)MS128209
180x1220mm.
ราคา /ตร.ม.

(SPC)MS128202
180x1220mm.
ราคา /ตร.ม.

(SPC)MS128201
180x1220mm.
ราคา /ตร.ม.