คลิก…เพื่อดูยี่ห้ออื่น

กระเบื้องโมเสกเคอร่า KERA Mosaic กระเบื้องตกแต่งห้องน้ำ กระเบื้องตกแต่งห้องครัว สร้างสีสันหลากหลาย ตราเคอร่า KERA จากคลังกระเบื้อง

รุ่น คริสตัล 2 อิน 1


กรีน 1
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

กรีน 2
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

บลู 1
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

บลู 2
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

บลู 3
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

บลู 4
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

บลู 5
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

บลู 6
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

เกรย์
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1 3620 บาท
2×2 1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

เยลโล่
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

รุ่น ดูโอ สตริป


แบล็ค & ไวท์ ดูโอ I
ราคา 155 บาท
ราคาบาท/แผ่น

แบล็ค & ไวท์ ดูโอ II
ราคา 155 บาท
ราคาบาท/แผ่น

เกรย์
ราคา 155 บาท
ราคาบาท/แผ่น

กรีน
ราคา 190 บาท
ราคาบาท/แผ่น

เยลโล่
ราคา 190 บาท
ราคาบาท/แผ่น

บลู
ราคา 190 บาท
ราคาบาท/แผ่น

รุ่น รีเฟลคชั่น


แคริเบียน
กรีน 1

1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

แคริเบียน
กรีน 2

1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

แคริเบียน
กรีน 3

1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

แคริเบียน
กรีน 4

1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

แคริเบียน
กรีน 5

1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2 1
240 บาทราคา
บาท/กล่อง

แคริเบียน
กรีน 6

1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

พริตตี้ เกรย์ 1
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

พริตตี้ เกรย์ 2
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

พริตตี้ เกรย์ 3
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

พริตตี้ เกรย์ 4
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

พริตตี้ เกรย์ 5
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

พริตตี้ เกรย์ 6
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

มัลดีลฟ์บลู 1
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

มัลดีลฟ์บลู 2
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

มัลดีลฟ์บลู 3
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

มัลดีลฟ์บลู 4
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

มัลดีลฟ์บลู 5
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

มัลดีลฟ์บลู 6
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

อันดามันบลู 1
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

อันดามันบลู 2
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

อันดามันบลู 3
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

อันดามันบลู 4
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

อันดามันบลู 5
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

อันดามันบลู 6
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

รุ่น รีเฟลคชั่น 2 อิน 1


ไอส์แลนด์
เยลโล่ 1

1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

ไอส์แลนด์
เยลโล่ 2

1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

ไอส์แลนด์
เยลโล่ 3

1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

ไอส์แลนด์
เยลโล่ 4

1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

ไอส์แลนด์
เยลโล่ 5

1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

ไอส์แลนด์
เยลโล่ 6

1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

ฮาวายบลู 1
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

ฮาวายบลู 2
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

ฮาวายบลู 3
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

ฮาวายบลู 4
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

ฮาวายบลู 5
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

ฮาวายบลู 6
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

แคสเปี้ยน
กรีน 1

1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

แคสเปี้ยน
กรีน 2

1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

แคสเปี้ยน
กรีน 3

1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

แคสเปี้ยน
กรีน 4

1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

แคสเปี้ยน
กรีน 5

1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

แคสเปี้ยน
กรีน 6
1 กล่อง
บรรจุ 10 แผ่น
1×1
3620 บาท
2×2
1240 บาทราคา
บาท/กล่อง

รุ่น เชฟรอน


CH-2A02
ราคา 235 บาท
ราคาบาท/แผ่น

CH-2A03
โปรดติดต่อสอบถามราคา

CH-2A04

โปรดติดต่อสอบถามราค

CH-2A05
ราคา 235 บาท
ราคาบาท/แผ่น

CH-2A06
ราคา 270 บาท
ราคาบาท/แผ่น

CH-2A07
ราคา 255 บาท
ราคาบาท/แผ่น

CH-2A08
ราคา 255 บาท
ราคาบาท/แผ่น

CH-2A09
ราคา 270 บาท
ราคาบาท/แผ่น

CH-2A10
ราคา 270 บาท
ราคาบาท/แผ่น

CH-2A11
ราคา 270 บาท
ราคาบาท/แผ่น

รุ่น เชอราตัน


SH-2A01
ราคา 235 บาท
ราคาบาท/แผ่น

SH-2A02
ราคา 235 บาท
ราคาบาท/แผ่น

SH-2B01
ราคา 235 บาท
ราคาบาท/แผ่น

SH-2B03
ราคา 235 บาท
ราคาบาท/แผ่น

SH-2B05
โปรดติดต่อสอบถามราคา

SH-3A03
โปรดติดต่อสอบถามราคา

SH-3B02
โปรดติดต่อสอบถามราคา

SH-3B04
โปรดติดต่อสอบถามราคา

รุ่น เพบเบิ้ล


แอชลี่เกรย์
ราคา 450 บาท
ราคาบาท/แผ่น

โคโคนัทบราวน์
ราคา 450 บาท
ราคาบาท/แผ่น

กราสกรีน
ราคา 450 บาท
ราคาบาท/แผ่น

ทริปเปิ้ลไวท์
ราคา 450 บาท
ราคาบาท/แผ่น

มิกซ์บราวน์
ราคา 450 บาท
ราคาบาท/แผ่น

มิกซ์บลู
ราคา 450 บาท
ราคาบาท/แผ่น

รุ่น เอ็มเพอเรอร์


EM-2A01
ราคา 250 บาท
ราคาบาท/แผ่น

EM-2A02
โปรดติดต่อสอบถามราคา

EM-2A03
ราคา 285 บาท
ราคาบาท/แผ่น

EM-2A05
ราคา 295 บาท
ราคาบาท/แผ่น

EM-2B01
ราคา 285 บาท
ราคาบาท/แผ่น

EM-2B02
ราคา 285 บาท
ราคาบาท/แผ่น

EM-2B03
โปรดติดต่อสอบถามราคา

EM-2B04
ราคา 285 บาท
ราคาบาท/แผ่น

รุ่น แฟน


เขียวใบไผ่
และ
เขียวใบเฟิร์น

ราคา 135 บาท
ราคาบาท/แผ่น

เจดกรีน
และ
มินท์ดีไลท์

ราคา 135 บาท
ราคาบาท/แผ่น

ฟ้ากัลยา
และ
น้ำเงินแขก

ราคา 135 บาท
ราคาบาท/แผ่น

สีหมอก
และ
เทาเมฆ

ราคา 135 บาท
ราคาบาท/แผ่น

รุ่น แฟนไลท์


ฟ้าใส
และ
ฟ้าบางแสน

ราคา 165 บาท
ราคาบาท/แผ่น

ฟ้ากัลยา
และ
น้ำเงินแขก

ราคา 165 บาท
ราคาบาท/แผ่น

มูนไลท์
และ
แอมเบอร์โกลด์

โปรดติดต่อสอบถามราคา

เขียวใบไผ่
และ
เขียวใบเฟิร์น

ราคา 165 บาท
ราคาบาท/แผ่น

จัสมินไวท์
ราคา 165 บาท
ราคาบาท/แผ่น

รุ่น แฟนซี


เกรย์
ราคา 170 บาท
ราคาบาท/แผ่น

บลู
ราคา 170 บาท
ราคาบาท/แผ่น

โครอลเรด
และ
ออเร้นจ์

ราคา 170 บาท
ราคาบาท/แผ่น

จัสมินไวท์
และ
แบล็ค

ราคา 170 บาท
ราคาบาท/แผ่น

รุ่น แฟนตาซี


เขียวใบไผ่
และ
เขียวใบเฟิร์น

ราคา 125 บาท
ราคาบาท/แผ่น

คอฟฟี่บราวน์
และ
โกลเด้นบราวน์

ราคา 125 บาท
ราคาบาท/แผ่น

ฟ้ากัลยา
และ
น้ำเงินแขก

ราคา 125 บาท
ราคาบาท/แผ่น

สีหมอก
และ
เทาเมฆ

ราคา 125 บาท
ราคาบาท/แผ่น

กรีน
ราคา 125 บาท
ราคาบาท/แผ่น

บราวน์
ราคา 125 บาท
ราคาบาท/แผ่น

รุ่น แอร์โรว์


AR-2B01
ราคา 260 บาท
ราคาบาท/แผ่น

AR-3A01
โปรดติดต่อสอบถามราคา

AR-3A02
โปรดติดต่อสอบถามราคา

AR-3B01
โปรดติดต่อสอบถามราคา

AR-3B02
ราคา 305 บาท
ราคาบาท/แผ่น

AR-3B03
โปรดติดต่อสอบถามราคา

AR-3B04
ราคา 270 บาท
ราคาบาท/แผ่น

AR-3B05
ราคา 250 บาท
ราคาบาท/แผ่น

รุ่น ไดมอนด์


DI-2A04
โปรดติดต่อสอบถามราคา

DI-3A02
ราคา 215 บาท
ราคาบาท/แผ่น

DI-3A03
ราคา 215 บาท
ราคาบาท/แผ่น

DI-3A05
ราคา 250 บาท
ราคาบาท/แผ่น

DI-3A06
ราคา 260 บาท
ราคาบาท/แผ่น

DI-3A08
ราคา 225 บาท
ราคาบาท/แผ่น

DI-3A09
ราคา 225 บาท
ราคาบาท/แผ่น

DI-3A10
ราคา 225 บาท
ราคาบาท/แผ่น

DI-3A11
ราคา 225 บาท
ราคาบาท/แผ่น

DI-3A12
ราคา 225 บาท
ราคาบาท/แผ่น

รุ่น คราวน์


CR-2A04
โปรดติดต่อสอบถามราคา

CR-3A02
ราคา 305 บาท
ราคาบาท/แผ่น

CR-3A03
ราคา 300 บาท
ราคาบาท/แผ่น

CR-3A05
ราคา 300 บาท
ราคาบาท/แผ่น

CR-3A06
โปรดติดต่อสอบถามราคา

CR-3A07
ราคา 305 บาท
ราคาบาท/แผ่น

CR-3A09
โปรดติดต่อสอบถามราคา

CR-3A10
โปรดติดต่อสอบถามราคา

CR-3A11
ราคา 280 บาท
ราคาบาท/แผ่น

รุ่น คิวบ์


CU-3A01
ราคา 305 บาท
ราคาบาท/แผ่น

CU-3A03
โปรดติดต่อสอบถามราคา

CU-3A04
ราคา 325 บาท
ราคาบาท/แผ่น

CU-3A05
ราคา 300 บาท
ราคาบาท/แผ่น

CU-3A06
โปรดติดต่อสอบถามราคา

CU-3B01
ราคา 305 บาท
ราคาบาท/แผ่น

CU-3B02
โปรดติดต่อสอบถามราคา

CU-3B03
โปรดติดต่อสอบถามราคา

CU-3B04
โปรดติดต่อสอบถามราคา

CU-3B05
ราคา 275 บาท
ราคาบาท/แผ่น

CU-3B06
ราคา 280 บาท
ราคาบาท/แผ่น

รุ่น ทวิสต์


TW-2A02
ราคา 200 บาท
ราคาบาท/แผ่น

TW-2A03
ราคา 200 บาท
ราคาบาท/แผ่น

TW-2A04
ราคา 200 บาท
ราคาบาท/แผ่น

TW-2A05
ราคา 170 บาท
ราคาบาท/แผ่น

TW-2B02
ราคา 180 บาท
ราคาบาท/แผ่น

TW-2B03
ราคา 170 บาท
ราคาบาท/แผ่น

TW-2B04
ราคา 200 บาท
ราคาบาท/แผ่น

TW-2B05
ราคา 170 บาท
ราคาบาท/แผ่น

TW-2B06
ราคา 200 บาท
ราคาบาท/แผ่น

TW-2B07
ราคา 195 บาท
ราคาบาท/แผ่น

รุ่น บริค แอนด์ ไทล์


เกรย์
ราคา 210 บาท
ราคาบาท/แผ่น

เยลโล่
ราคา 200 บาท
ราคาบาท/แผ่น

แบล็ค
ราคา 165 บาท
ราคาบาท/แผ่น

โมโน
ราคา 165 บาท
ราคาบาท/แผ่น

โมโน II
ราคา 165 บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไวท์
ราคา 165 บาท
ราคาบาท/แผ่น

กรีน
ราคา 210 บาท
ราคาบาท/แผ่น

บลู
ราคา 210 บาท
ราคาบาท/แผ่น

เรด ซับเวย์
ราคา 210 บาท
ราคาบาท/แผ่น

เอิร์ท ซับเวย์
ราคา 160 บาท
ราคาบาท/แผ่น

แบล็ค ซับเวย์
ราคา 160 บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไวท์ ซับเวย์
ราคา 160 บาท
ราคาบาท/แผ่น

เกรย์ ซับเวย์
ราคา 160 บาท
ราคาบาท/แผ่น

บราวน์ ซับเวย์
ราคา 160 บาท
ราคาบาท/แผ่น

รุ่น สตริป ชีท


เดซี่ เยลโล่
ราคา 165 บาท
ราคาบาท/แผ่น

เลมอน
ราคา 190 บาท
ราคาบาท/แผ่น

แชมร็อค
ราคา 165 บาท
ราคาบาท/แผ่น

แมรีโกลด์
ราคา 185 บาท
ราคาบาท/แผ่น

แอนทีค เกรย์
ราคา 190 บาท
ราคาบาท/แผ่น

แอนทีค บลู
ราคา 190 บาท
ราคาบาท/แผ่น

แอปเปิ้ล
ราคา 190 บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไอโซร่า เรด
ราคา 210 บาท
ราคาบาท/แผ่น

ซากุระ พิงค์
ราคา 165 บาท
ราคาบาท/แผ่น

บัตเตอร์ฟลายพี
ราคา 165 บาท
ราคาบาท/แผ่น

ฟิลด์ กรีน
ราคา 165 บาท
ราคาบาท/แผ่น

ออร์คิด
ราคา 165 บาท
ราคาบาท/แผ่น

รุ่น อิมเมจิน


เกรซ
ราคา
225 บาท
บาท/แผ่น

เอ็กซ์เซลแลนซ์
ราคา
225 บาท
บาท/แผ่น

ชาร์ม
ราคา
225 บาท
บาท/แผ่น

ดรีม
ราคา
225 บาท
บาท/แผ่น

พาราไดซ์
ราคา
225 บาท
บาท/แผ่น

อิลิแกนซ์
ราคา
225 บาท
บาท/แผ่น

รุ่น อิมพีเรียล


IM-2A01
ราคา 270 บาท
บาท/แผ่น

IM-2A02
ราคา 270 บาท
บาท/แผ่น

IM-2A03
ราคา 245 บาท
บาท/แผ่น

IM-2A04
โปรดติดต่อสอบถามราคา

IM-2A05
ราคา 235 บาท
บาท/แผ่น

IM-2A06
โปรดติดต่อสอบถามราคา

IM-2B01
ราคา 270 บาท
บาท/แผ่น

IM-2B02
ราคา 235 บาท
บาท/แผ่น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

กระเบื้องโมเสกเคอร่า

กระเบื้องโมเสกเคอร่า ฃ ขนาด 12×12 ซึ่งเป็นขนาดส่วนใหญ่ของกระเบื้องโมเสกเคอร่า เหมาะกับการใช้ตกเเต่งได้ทั้ง ผนังห้องน้ำ เช่น โมเสค ตกแต่งห้องน้ำ โมเสค ตกแต่งห้องนอน โมเสค ตกแต่งห้องครัว รวมถึงทางเดินเท้าภายนอกบ้าน  ด้วยสีเเละการออกเเบบลวดลายของกระเบื้องโมเสค kera ที่เป็นสีฟ้าให้ความรู้สึกเหมือนริมหาด ทะเล ด้วยสีส่วนใหญ่เป็นสีฟ้า เขียวเเละด้วยข้อดีของกระเบื้องโมเสค kera เน้นความสวยงามเป็นหลัก ทนทาน สีไม่ซีดได้ง่ายๆเหมือนสีทาบ้าน เเละทนทานต่อสภาพอากาศ ดังนี้เราคลังกระเบื้องจับมือร่วมกับkera จัดจำหน่ายกระเบื้องโมเสกเคอร่า เพื่อรองรับความต้องการผู้บิโภคที่ต้องการกระเบื้องโมเสคที่มีความสวยงาม

ตกแต่งบ้านให้เฟี้ยวฟ้าวด้วย  กระเบื้องโมเสกเคอร่า ตกแต่ง บ้าน

โมเสค คือ วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งบ้าน กระเบื้องโมเสกเคอร่า ตกแต่งบ้านจะทำหน้าที่คล้ายกับ กระเบื้องผนัง แต่ ด้วยที่โมเสค เป็น วัสดุในการตกแต่งบ้านขนาดเล็ก ไม่เกินประมาณ 1-4 นิ้ว หรือ 12×12 cm และ สามารถที่ จะใช้กรรไกรตัด โมเสค ตกแต่งบ้านออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆตามปริมาณความต้องการในการตกแต่งได้ด้วยโดยการใช้โมเสค ตกแต่ง สถานที่ต่างๆ มีเป็นศิลปะในการตกแต่งมานานมากแล้วตั้งแต่สมัย กรีก โรมัน เลยทีเดียว โมเสค ตกแต่ง ถือเป็นศิลปะที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและได้รับอิทธิพลและความนิยมมาอย่างเนิ่นนานถึงยุคปัจจุบัน แถมยังมีงาน โมเสค ตกแต่ง ที่เป็นชิ้นงานศิลปะ ที่สำคัญและมีชื่อเสียงอีกอีกมากมายหลายชิ้นงานอีกด้วย
ด้วยหากท่านเป็นคนที่ชื่นชอบในงานศิลปะ การตกแต่งบ้าน การใช้โมเสค ตกแต่งบ้าน ของคุณถือเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะ โมเสค สามารถ ที่จะ ตกแต่งได้ในทุกส่วนของบ้าน และ ทุกส่วนของห้อง ทั้ง พื้น ผนัง โดยทาง คลังกระเบื้อง.com ยังมี โมเสค ตกแต่งบ้านให้ท่านได้เลือกหลากหลายขนาด และ หลากหลายลวดลายให้ท่านเลือกซื้อและใช้ โมเสค ตกแต่งบ้านของคุณให้ดูดีมีสไตล์ศิลปะที่ท่านชอบ

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่นคริสตัส

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่น คริสตัล 2 อิน 1

” Relax your body calm your mind renew your spirit in Crystal 2in1 Pool “​ กระเบื้องโมเสคผิวหน้าเคลือบแก้ว ขนาด 2”x2” ติดเน็ตเป็นขนาด 12″x12” ประกอบด้วยสี ฟ้าใส ฟ้ารุ่ง การไล่ระดับเฉดสีอ่อนเข้มสวยงามดุจดังประกายจากอัญมณี เหมาะสำหรับตกแต่ง ห้องน้ำ ห้องครัว และปูสระว่ายน้ำ 

Size: 12″ x 12″
  Dimension: W300 x L300 x H10 mm.  
  Pcs./Sheet: 36
  Sheet/Bag: 1 

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่น ดูโอ สตริป

 DUO STRIP SERIES กระเบื้องโมเสคผิวหน้าเคลือบทึบ ขนาด 1”x6”และ 2″x6″ ติดเน็ตเป็นขนาด 12″x13″ ประกอบด้วยสี จัสมินไวท์, สโม้กกี้ ดีไลท์, แบล็ค การไล่ระดับเฉดสีอ่อนเข้มสวยงาม ช่วยสร้างลวดลายและผิวสัมผัสให้ผนัง มีเรื่องราวและสีสันมากขึ้น เหมาะสำหรับตกแต่ง ห้องน้ำ ห้องครัว และปูสระว่ายน้ำ

Size: 12″ x 13″  Dimension: W300 x L325 x H10 mm.   Pcs./Sheet: 16  Sheet/Bag: 1

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่น รีเฟลคชั่น

” Relax & Unwind in Reflection Pool ” กระเบื้องโมเสคผิวหน้าเคลือบแก้วขนาด 2”x2” ติดเน็ตเป็นขนาด 12″x12″ Pattern 02 ประกอบด้วยสี ไหมแก้ว แก้วฟ้า ฟ้าใส การไล่ระดับเฉดสีสวยอย่างมีสไตล์ เหมาะสำหรับตกแต่ง ห้องน้ำ ห้องครัว และปูสระว่ายน้ำ 

Size: 12″ x 12″
  Dimension: W300 x L300 x H10 mm.  
  Pcs./Sheet: 36
  Sheet/Bag: 1

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่น รีเฟลคชั่น 2 อิน 1

” Intimate timeless and natural beauty Where philosophy meets technology ” กระเบื้องโมเสคผิวหน้าเคลือบแก้ว ขนาด 2”x2” ติดเน็ตเป็นขนาด 12″x12″ ประกอบด้วยสี ไหมแก้ว น้ำตาลทอง ไหมทอง โกเมน การไล่ระดับเฉดสีอ่อนเข้มสวยงามดุจดังประกายจากอัญมณี เหมาะสำหรับตกแต่ง ห้องน้ำ ห้องครัว และปูสระว่ายน้ำ  

 Size: 12″ x 12″
  Dimension: W300 x L300 x H10 mm.  
  Pcs./Sheet: 36
  Sheet/Bag: 1

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่น เชฟรอน

Crystallize your designs Create your own masterpiece Unite in harmony and romance. กระเบื้องไฮเอนด์ซีรี่ส์ ซิกเนเจอร์ ประกอบไปด้วยกระเบื้องรูปทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด นำมาติดเน็ตและจัดเรียงสีตามแบบเป็นแพทเทิร์นเรียกว่า CHEVRON เชฟรอน สีและการจัดวางตำแหน่งของสี สร้างแบบและลวดลายที่แตกต่างกันได้อย่างไม่จำกัด ประกอบด้วยสีมณีฟ้า, มณีสายชล ซีรี่ส์ซิกเนเจอร์ หลากหลายดีไซน์ สำหรับการตกแต่งแบบเรียบหรู มีระดับ

Size: 14″ x 13″
  Dimension: W350 x L325 x H9 mm.  
  Pcs./Sheet: 48
  Sheet/Bag: 1

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่น เชอราตัน

Crystallize your designs Create your own masterpiece Unite in harmony and romance. กระเบื้องไฮเอนด์ซีรี่ส์ ซิกเนเจอร์ ประกอบไปด้วยกระเบื้องรูปทรงสามเหลี่ยมมุมฉาก นำมาติดเน็ตและจัดเรียงสีตามแบบเป็นแพทเทิร์นเรียกว่า SHERATON เชอราตัน สีและการจัดวางตำแหน่งของสี สร้างแบบและลวดลายที่แตกต่างกันได้อย่างไม่จำกัด ประกอบด้วยสี เหลืองวานา, ซันไรส์ เยลโล่ 1 หลากหลายดีไซน์ สำหรับการตกแต่งแบบเรียบหรู มีระดับ

Size: 12″ x 12″
  Dimension: W310 x L310 x H9 mm.  
  Pcs./Sheet: 24
  Sheet/Bag: 1

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่น เพบเบิ้ล

กระเบื้องตกแต่ง ที่เน้นการดีไซน์บวกกับไอเดียสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หลากสีสัน หลายอารมณ์ เติมเต็มสารพันไอเดียเพื่อการออกแบบและตกแต่ง รวมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามทั้งด้านคุณค่าและประโยชน์ใช้สอย

Size: 12″ x 12″
  Dimension: W300 x L300 x H10 mm.  
  Pcs./Sheet: 1

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่น เอ็มเพอเรอร์

 Crystallize your designs Create your own masterpiece Unite in harmony and romance. กระเบื้องไฮเอนด์ซีรี่ส์ ซิกเนเจอร์ ประกอบไปด้วยกระเบื้องรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู นำมาติดเน็ตและจัดเรียงสีตามแบบเป็นแพทเทิร์นเรียกว่า EMPEROR เอ็มเพอเรอร์ สีและการจัดวางตำแหน่งของสี สร้างแบบและลวดลายที่แตกต่างกันได้อย่างไม่จำกัด ประกอบด้วยสี ขาวมุกดา, สโนวี่ ไวท์ หลากหลายดีไซน์ สำหรับการตกแต่งแบบเรียบหรู มีระดับ

 Size: 14″ x 13″
   Dimension: W350 x L325 x H9 mm.
   Pcs./Sheet: 48
   Sheet/Bag: 1

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่น แฟน

กระเบื้องโมเสคผิวหน้าเคลือบแก้วซีรี่ส์พัด ขนาด 4″ ติดเน็ตเป็นขนาด 12″x12″ ประกอบด้วยสีฟ้ากัลยา, น้ำเงินแขก การออกแบบลวดลาย การจัดวางตำแหน่งของสีกระเบื้องที่เลือกสรรอย่างปราณีต ความเข้มอ่อนของสีที่แตกต่างกันในแต่ละชิ้นแต่ดูกลมกลืนภายในชีทเดียวกัน เป็นเสน่ห์ความสร้างสรรค์ของกระเบื้องซีรี่ส์พัด เหมาะสำหรับตกแต่งห้องน้ำ ห้องครัว และปูสระว่ายน้ำ
 * Made to order สั่งผลิตได้ในกลุ่ม New Keradol, Keradol Antique, Monocolour

Size: 12″ x 12″
  Dimension: W300 x L300 x H10 mm.  
  Pcs./Sheet: 13
  Sheet/Bag: 1

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่น แฟนไลท์

กระเบื้องโมเสคผิวหน้าเคลือบแก้วรุ่น FANlight ขนาด 4″ ติดเน็ตเป็นขนาด 15″x16″ ประกอบด้วยสีจัสมินไวท์ การออกแบบลวดลาย การจัดวางตำแหน่งของสีกระเบื้องที่เลือกสรรอย่างปราณีต ความเข้มอ่อนของสีที่แตกต่างกันในแต่ละชิ้นแต่ดูกลมกลืนภายในชีทเดียวกัน เป็นเสน่ห์ความสร้างสรรค์ของกระเบื้องซีรี่ส์พัด เหมาะสำหรับตกแต่งห้องน้ำ ห้องครัว และปูสระว่ายน้ำ
 * Made to order สั่งผลิตได้ในกลุ่ม New Keradol, Keradol Antique, Monocolou

 Size: 15″ x 16″
  Dimension: W380 x L400 x H10 mm.  
  Pcs./Sheet: 16
  Sheet/Bag: 1

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่น แฟนซี

กระเบื้องโมเสคผิวหน้าเคลือบแก้วรุ่น FANcy ขนาด 4″ ติดเน็ตเป็นขนาด 12″x12″ ประกอบด้วยสีน้ำเงินพัทยา, ฟ้าบางแสน การออกแบบลวดลาย การจัดวางตำแหน่งของสีกระเบื้องที่เลือกสรรอย่างปราณีต ความเข้มอ่อนของสีที่แตกต่างกันในแต่ละชิ้นแต่ดูกลมกลืนภายในชีทเดียวกัน เป็นเสน่ห์ความสร้างสรรค์ของกระเบื้องซีรี่ส์พัด เหมาะสำหรับตกแต่งห้องน้ำ ห้องครัว และปูสระว่ายน้ำ
 * Made to order สั่งผลิตได้ในกลุ่ม New Keradol, Keradol Antique, Monocolour

Size: 12″ x 12″
  Dimension: W300 x L300 x H10 mm.  
  Pcs./Sheet: 16
  Sheet/Bag: 1

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่น แฟนตาซี

กระเบื้องโมเสคผิวหน้าเคลือบทึบรุ่น FANtasy ขนาด 4″ ติดเน็ตเป็นขนาด 10″x12″ ประกอบด้วยสีโกลเด้นท์ บราวน์, คอฟฟี่ บราวน์ การออกแบบลวดลาย การจัดวางตำแหน่งของสีกระเบื้องที่เลือกสรรอย่างปราณีต ความเข้มอ่อนของสีที่แตกต่างกันในแต่ละชิ้นแต่ดูกลมกลืนภายในชีทเดียวกัน เป็นเสน่ห์ความสร้างสรรค์ของกระเบื้องซีรี่ส์พัด เหมาะสำหรับตกแต่งห้องน้ำ ห้องครัว และปูสระว่ายน้ำ
 * Made to order สั่งผลิตได้ในกลุ่ม New Keradol, Keradol Antique, Monocolour

Size: 10″ x 12″
  Dimension: W250 x L300 x H10 mm. 
  Pcs./Sheet: 12
  Sheet/Bag: 1

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่น แอร์โรว์

Crystallize your designs Create your own masterpiece Unite in harmony and romance. กระเบื้องไฮเอนด์ซีรี่ส์ ซิกเนเจอร์ ประกอบไปด้วยกระเบื้องรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู นำมาติดเน็ตและจัดเรียงสีตามแบบเป็นแพทเทิร์นเรียกว่า ARROW แอร์โรว์ สีและการจัดวางตำแหน่งของสี สร้างแบบและลวดลายที่แตกต่างกันได้อย่างไม่จำกัด ประกอบด้วยสี เขียวอ่อน, วินดี้ กรีน 2, เขียวมารีน หลากหลายดีไซน์ สำหรับการตกแต่งแบบเรียบหรู มีระดับ 

Size: 13″ x 13″
  Dimension: W325 x L325 x H9 mm.  
  Pcs./Sheet: 48
  Sheet/Bag: 1

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่น ไดมอนด์

Crystallize your designs Create your own masterpiece Unite in harmony and romance. กระเบื้องไฮเอนด์ซีรี่ส์ ซิกเนเจอร์ ประกอบไปด้วยกระเบื้องรูปทรงสามเหลี่ยม นำมาติดเน็ตและจัดเรียงสีตามแบบเป็นแพทเทิร์นเรียกว่า Diamond ไดมอนด์ สีและการจัดวางตำแหน่งของสี สร้างแบบและลวดลายที่แตกต่างกันได้อย่างไม่จำกัด ประกอบด้วยสีม่วงไพฑูรย์, น้ำเงินมหาสมุทร, คามิคาเซ่ บลู 2ซีรี่ส์ซิกเนเจอร์ หลากดีไซน์ เพื่อการตกแต่งที่เรียบหรู มีระดับ

Size: 13″ x 15″
   Dimension: W325 x L375 x H9 mm.
   Pcs./Sheet: 48
   Sheet/Bag: 1 

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่น คราวน์

Crystallize your designs Create your own masterpiece Unite in harmony and romance. กระเบื้องไฮเอนด์ซีรี่ส์ ซิกเนเจอร์ ประกอบไปด้วยกระเบื้องรูปทรงสามเหลี่ยม นำมาติดเน็ตและจัดเรียงสีตามแบบเป็นแพทเทิร์นเรียกว่า CROWN คราวน์ สีและการจัดวางตำแหน่งของสี สร้างแบบและลวดลายที่แตกต่างกันได้อย่างไม่จำกัด ประกอบด้วยสีสโม้กกี้ ดีไลท์, มิดไนท์ บลู ดีไลท์, แบล็ค ซีรี่ส์ซิกเนเจอร์ หลากหลายดีไซน์ สำหรับการตกแต่งแบบเรียบหรู มีระดับ

Size: 13″ x 14″
  Dimension: W325 x L350 x H9 mm.  
  Pcs./Sheet: 60
  Sheet/Bag: 1

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่น คิวบ์

 Crystallize your designs Create your own masterpiece Unite in harmony and romance. กระเบื้องไฮเอนด์ซีรี่ส์ ซิกเนเจอร์ ประกอบไปด้วยกระเบื้องรูปทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด นำมาติดเน็ตและจัดเรียงสีตามแบบเป็นแพทเทิร์นเรียกว่า CUBE คิวบ์ สีและการจัดวางตำแหน่งของสี สร้างแบบและลวดลายที่แตกต่างกันได้อย่างไม่จำกัด ประกอบด้วยสีขาวมุกดา โทนิคไวท์ 2 โทนิค ไวท์ 4 หลากหลายดีไซน์ สำหรับการตกแต่งแบบเรียบหรู มีระดับ

Size: 14″ x 16″
  Dimension: W350 x L400 x H9 mm.  
  Pcs./Sheet: 51
  Sheet/Bag: 1

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่น ทวิสต์

Size: 12″ x 12″
  Dimension: W310 x L310 x H9 mm.  
  Pcs./Sheet: 36
  Sheet/Bag: 1

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่น บริค แอนด์ ไทล์

กระเบื้องโมเสคผิวหน้าเคลือบทึบ ขนาด 2″x6″ ติดเน็ตแบบเยื้องเป็นขนาด 13″x15″ ประกอบด้วย สีเกรย์ เวฟ, ซิลเวอร์ เวฟ, กากี เวฟ ช่วยสร้างลวดลายและผิวสัมผัสให้ผนังมีเรื่องราวและสีสันมากขึ้น เหมาะสำหรับตกแต่ง ห้องน้ำ ห้องครัว และปูสระว่ายน้ำ

Size: 13″ x 15″
  Dimension: W325 x L375 x H10 mm.
  Pcs./Sheet: 12
  Sheet/Bag: 1 

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่น สตริป ชีท

ANTIQUE STRIP SHEET SERIES กระเบื้องซีรี่ส์ แอนทีค สตริปชีท กระเบื้องโมเสคผิวหน้าเคลือบแก้ว ขนาด 1”x6” ติดเน็ตเป็นขนาด 12″x12″ ประกอบด้วยสี แก้วฟ้า, ฟ้าใส, เขียวใบไผ่ การไล่ระดับเฉดสีอ่อนเข้มสวยงาม ช่วยสร้างลวดลายและผิวสัมผัสให้ผนัง มีเรื่องราวและสีสันมากขึ้น เหมาะสำหรับตกแต่ง ห้องน้ำ ห้องครัว และปูสระว่ายน้ำ 

Size: 12″ x 12″
  Dimension: W310 x L310 x H10 mm.
  Pcs./Sheet: 24
  Sheet/Bag: 1

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่น อิมเมจิน

A Touch of sensible temper Reveal graceful power of heart กระเบื้องโมเสคผิวเคลือบเมทาลิค ขนาด 2”x2” ติดเน็ตเป็นขนาด 12″x12″ ประกอบด้วยสี Tin Grey, Titanium Grey เหมาะสำหรับสไตล์การตกแต่งที่สะท้อนรสนิยมเรียบหรู มีระดับ

Size: 12″ x 12″
 Dimension: W300 x L300 x H9 mm.
 Pcs./Sheet: 36
 Sheet/Bag: 1

กระเบื้องโมเสกเคอร่า รุ่น อิมพีเรียล

Crystallize your designs Create your own masterpiece Unite in harmony and romance. กระเบื้องไฮเอนด์ซีรี่ส์ ซิกเนเจอร์ ประกอบไปด้วยกระเบื้องรูปทรงสามเหลี่ยมมุมฉาก นำมาติดเน็ตและจัดเรียงสีตามแบบเป็นแพทเทิร์นเรียกว่า IMPERIAL อิมพีเรียล สีและการจัดวางตำแหน่งของสี สร้างแบบและลวดลายที่แตกต่างกันได้อย่างไม่จำกัด ประกอบด้วยสี สตาร์ไลท์, มูนไลท์ หลากหลายดีไซน์ สำหรับการตกแต่งแบบเรียบหรู มีระดับ

Size: 15″ x 14″
   Dimension: W375 x L350 x H9 mm. 
   Pcs./Sheet: 40
   Sheet/Bag: 1

สร้างห้องน้ำให้ผ่อนคลาย ด้วยกระเบื้องโมเสกเคอร่า ตกแต่งห้องน้ำ

ห้องน้ำ คือส่วนสำคัญของบ้านที่ท่าต้องการความผ่อนคลายมากที่สุด เราขอนะนำ โมเสค ตกแต่งห้องน้ำ เพราะว่า ท่านะสามารถใช้โมเสคสร้างบรรยากาศและสร้างงานศิลปะลวดลายที่ชอบได้ ด้วย โมเสค ตกแต่งห้องน้ำ จะทำให้ท่านชื่นชอบบรรยากาศและรู้สึกผ่อนคลายในการใช้ห้องน้ำมากขึ้นอย่างมากมาย 
ด้วยที่ การใช้ โมเสค ตกแต่งห้องน้ำ สามารถที่จะสร้างธีม หรือ ใช้การผสมผสาน  โมเสค ตกแต่งห้องน้ำ ด้วย การใช้โมเสคหลากหลายสีผสมผสานเข้าด้วยกันได้ หากท่านมีความชื่นชอบในศิลปะท่านอาจสามารถสร้างเป็นลวดลายหรือรูปภาพที่สวยงามสามได้เลย 
ดังนั้น โมเสค ตกแต่งห้องน้ำ คือส่วนสำคัญในการทำให้ห้องน้ำภายในบ้านของท่าน มีความโดดเด่น ดูสวยหรูหรา น่าใช้งาน เราจึงอยากให้ท่านดูสินค้า โมเสค ตกแต่งห้องน้ำ ของทางเว็บไซต์ คลังกระเบื้อง.com ของเรา ที่มีอยู่หลากหลายสีหลากหลายขนาดหลากหลายลวดลายให้ท่านได้เลือกสรรในการประดับตกแต่งห้องน้ำของท่าน ด้วย สินค้า โมเสค ตกแต่งห้องน้ำ ของเรา

ด้วยการใช้งานกระเบื้องโมเสค kera สามารถใช้งานเป็น กระเบื้องโมเสกเคอร่า ตกเเต่งห้องน้ำ หรือ โมเสค ตกแต่งห้องครัวก็ย่อมได้ขึ้นอยู่กับผู้สร้างสรรค์บ้านต่องโมเสคลวดลายสีอย่างไร การออกแบบห้องด้วยโมเสคนั้น เริ่มจากการตกแต่งห้องน้ำ โมเสคที่ควรใช้ควรสีฟ้า เพราะจะช่วยให้ห้องดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ส่วนการตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสค ตกแต่งห้องครัว ไม่ควรใช้กระเบื้องโมเสคสีหม่นๆเข้ม เพราะครัวเป็นที่สมาชิกภายในบ้านอยู่พร้อมหน้ากันอย่างมีความสุข สีกระเบื้องโมเสกเคอร่าควรเป็นสีที่ดูสดใส  จะเห็นได้ว่าการตกแต่ง ด้วยกระเบื้องโมเสกเคอร่า ไม่ว่าการตกแต่งห้องน้ำหรือการตกแต่งห้องครัวไม่ใช้เรื่องยากที่ทุกสร้างสรรค์ภายในบ้านให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น 

สำหรับการขาย โมเสค keraของทางคลังกระทุกท่านสามารถสั่งซื้อผ่านทางโทรศัทพ์ เบอร์ 086-304-4313 โดยทางเราจำหน่าย กระเบื้องโมเสกเคอร่า ทั่วประเบื้องเทศ โดยเราขาย กระเบื้องโมเสค kera ในราคาถูกซึ่งราคา กระเบื้องโมเสค keraมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดจากการจัดทำโปรทำ กระเบื้องโมเสค kera ราคาถูก 

ข้อดีของกระเบื้องโมเสกเคอร่า

ให้ความสวยงามมากกว่ากระเบื้องทั่วไป กระเบื้องโมเสคแก้วนั้นมีความแวววาวมากกว่ากระเบื้องประเภทอื่น เมื่อนำมาตกแต่งจึงช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างมาก
ใช้เพิ่มลวดลายให้กับผนังห้องส่วนต่าง ๆ โดยไม่ต้องทาสี สำหรับใครที่ชอบความแปลกใหม่ หรือต้องการตกแต่งบ้านให้ไม่เหมือนใคร การเลือกใช้โมเสคแก้วก็เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยแต่งบ้านตามสไตล์ที่คุณชื่นชอบ
มีให้เลือกหลายสี หลายลาย โมเสคแก้วหรือกระเบื้องแก้วมีลวดลายและโทนสีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ ไม่ว่าจะชอบการตกแต่งสไตล์ไหนก็เลือกใช้ลายโมเสคได้ทั้งสิ้น
แผ่นเล็กสามารถตกแต่งได้หลายรูปแบบ เนื่องจากกระเบื้องโมเสคแก้วมีขนาดเล็กกว่ากระเบื้องทั่วไป และมีสีสันลวดลายให้เลือกหลากหลาย จึงนำมาตกแต่งสร้างสรรค์ให้เกิดลวดลายได้มากกว่าแผ่นกระเบื้องทั่วไป

กระเบื้องโมเสกเคอร่าข้อเสีย

ต้องใช้ในปริมาณมากในการตกแต่งลวดลายต่าง ๆ เนื่องจากกระเบื้องโมเสคแก้วเป็นกระเบื้องแผ่นเล็ก หากจะตกแต่งให้ได้ลวดลายที่ต้องการจึงต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่องบประมาณที่มากขึ้นนั่นเอง
มีความแข็งแรงน้อยกว่ากระเบื้องชนิดอื่น เนื่องจากเป็นกระเบื้องขนาดเล็กหากช่างติดตั้งไม่ชำนาญ หรือใช้ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ที่ไม่ได้คุณภาพ ก็อาจมีอายุการใช้งานลดลงได้
ราคาแพงกว่ากระเบื้องทั่วไป กระเบื้องโมเสคเป็นกระเบื้องที่มีราคาสูงกว่ากระเบื้องทั่วไป หากมีงบประมาณจำกัดหรือต้องการติดในพื้นที่บริเวณกว้าง ควรเลือกบริเวณที่จำเป็นเท่านั้น
ซ่อมแซมยาก กรณีชิ้นส่วนโมเสคแก้วเล็ก ๆ เพียงชิ้นเดียวหลุดต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งแผ่น จึงทำให้ขั้นตอนการซ่อมแซมค่อนข้างซับซ้อนกว่ากระเบื้องทั่วไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *