กระเบื้องหินขัดมาร์เบล็ก ทนทาน คุ้มค่า และออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ สำหรับคนที่กำลังเบื่อพื้นกระเบื้องหรือพื้นไม้แบบเดิม ๆ กระเบื้องหินขัดมาร์เบล็ก เป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่ชอบกระเบื้องแบบไม่ลื่น เหมาะสำหรับการปูห้องน้ำ,โรงจอดรถ, สนามหญ้าหน้าบ้าน เป็นต้น ติดตามได้ทางเพจ คลังกระเบื้อง

กระเบื้องหินขัด ปูพื้น Marblex


203
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 49 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 95 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา144 บ.

222
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 48 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 90 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา150 บ.

224
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 49 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 95 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา156 บ.

251
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

252
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

255
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.


282
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

288
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 48 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 90 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา150 บ.

301
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 42 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 80 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา133 บ.

302
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 42 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 80 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา133 บ.

370
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 42 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 80 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา133 บ.

371
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 42 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 80 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา133 บ.


373
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

606
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

624
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

644
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

700
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 42 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 80 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา133 บ.

705
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 42 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 80 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา133 บ.


785
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

870
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

809
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

810
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

851
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 47 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 89 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา144 บ.

901
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 42 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 80 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา133 บ.

905
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 42 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 80 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา133 บ.

924
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 42 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 80 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา133 บ.

ชนิดผิวหน้าเรียบ


MM40501002
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 59 บาท.

MM40100113 
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 56 บาท.

MM40000123
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 46 บาท.

MM40300124
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 70 บาท.

MM40400156 
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 59 บาท.

MM40100160
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 56 บาท.

MM40112042
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 56 บาท.

MM40402078
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 59 บาท.

MM40110065
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 56 บาท.

MM40220158
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 56 บาท.

MM40002058
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 48 บาท.

MM40400042
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 59 บาท.

ขัดหน้าทั้งแผ่น


PT40501002
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 64 บาท.

PT40300113
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 75 บาท.

PT40000123
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 52 บาท.

PT40220124
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 61 บาท.

PT40400158
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 64 บาท.

 PT40100042
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 61 บาท.

PT40110157
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 61 บาท.

ชนิดพ่นทรายบางส่วน 


SM40401002
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 62 บาท.

SM40300124
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 73 บาท.

SM40220158
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 59 บาท.

SM40100160
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 59 บาท.

SM40100042
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 59 บาท.

 SM40110157
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 59 บาท.

พ่นทรายทั้งแผ่น


ST40400157
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 62 บาท.

ST40220158
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 59 บาท.

 ST40000160
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 50 บาท.

ST40300113
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 73 บาท.

ST40500123
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 62 บาท.

ขัดหน้า พ่นทราย


SP40110158
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 64 บาท.

SP40100160
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 64 บาท.

SP40001002
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 57 บาท.

SP40220124
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 64 บาท.

SP40400157
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 72 บาท.

SP40100042
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 64 บาท.

กระเบื้องหินขัด คืออะไร

สำหรับคนที่กำลังเบื่อพื้นกระเบื้องหรือพื้นไม้แบบเดิม ๆ คลังกระเบื้อง ขอเสนอ กระเบื้องหินขัดมาร์เบล็ก
เป็นศิลปะการตกแต่งพื้นผิวรูปแบบหนึ่งที่มีลวดลายสวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยเศษหินอ่อน เศษกระจก เศษหินสี เปลือกหอย ไข่มุก หรือเรซิ่นที่ถูกหลอมอยู่ในคอนกรีต แล้วนำไปขัดผิดให้เกิดเงา สามารถเข้าไปดู โปรโมชั่น ความกดได้ที่ลิ้งค์

ข้อดีของ กระเบื้องหินขัดมาร์เบล็ก

 1. แข็งแรงทนทาน
  2. มีความสวยงามโดดเด่น
  3. ดูแลรักษาและทำความสะอาดง่าย
  4. มีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับอายุการใช้งาน
  5. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED
  6. สามารถเลือกลวดลายและดีไซน์ได้ตามต้องการ
  7. ไม่มีตะกอนหรือช่องยาแนวที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเหมือนกับพื้นกระเบื้อง

ข้อเสียของ กระเบื้องหินขัดมาร์เบล็ก

1. เนื่องจากพื้นหินขัดต้องมีการขัดให้เงา จึงค่อนข้างลื่น
2. ต้องใช้แรงงานในการทำมาก และใช้เวลาในการติดตั้งนาน
3. ถึงแม้จะสามารถติดตั้งเองได้ แต่ก็ใช้เครื่องมือพิเศษ ฉะนั้นควรให้ผู้เชี่ยวชาญมาติดตั้ง

การทำความสะอาด กระเบื้องหินขัดมาร์เบล็ก

1. กวาดทำความสะอาดและกำจัดสิ่งสกปรกออกจากพื้น
2. นำผ้าชุบน้ำเปล่าหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีค่าเป็นกลาง ไม่เป็นกรดหรือเป็นด่างมาเช็ดพื้น จากนั้นปล่อยทิ้งไว้สักพักเพื่อให้น้ำเปล่าหรือน้ำยาทำความสะอาดช่วยละลายสิ่งสกปรก ที่สำคัญต้องทำให้พื้นทั้งหมดเปียกอยู่ตลอดด้วย ไม่ใช่นั้นสิ่งสกปรกจะกลับเข้ามาสู่พื้นได้ง่าย
3. ล้างพื้นให้สะอาดด้วยน้ำเปล่า แล้วใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกหรือไม้ม็อปยางดูดทำความสะอาดน้ำสกปรก สามารถล้างซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้งได้ เพราะยิ่งล้างมากเท่าไร ก็ยิ่งสะอาดมากเท่านั้น
4. รอจนพื้นแห้ง เมื่อพื้นแห้งสนิทแล้ว ก็ให้ขัดเพื่อความเงางาม

และนอกจาก กระเบื้องหินขัดมาร์เบล็ก แล้ว ทางเรายังมี กระเบื้องแกรนิโต้ กระเบื้องปูผนัง กระเบื้องโมเสก และอื่นๆมากมาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *