กระเบื้องหินขัด Marblex รูป brand
SCG brand logo for button

กระเบื้องหินขัด ปูพื้น Marblex


203
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 49 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 95 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา144 บ.

222
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 48 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 90 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา150 บ.

224
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 49 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 95 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา156 บ.

251
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

252
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

255
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.


282
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

288
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 48 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 90 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา150 บ.

301
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 42 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 80 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา133 บ.

302
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 42 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 80 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา133 บ.

370
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 42 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 80 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา133 บ.

371
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 42 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 80 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา133 บ.


373
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

606
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

624
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

644
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

700
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 42 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 80 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา133 บ.

705
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 42 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 80 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา133 บ.


785
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

870
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

809
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

810
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 45 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 86 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา139 บ.

851
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 47 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 89 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา144 บ.

901
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 42 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 80 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา133 บ.

905
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 42 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 80 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา133 บ.

924
ขนาด ราคา/แผ่น
30 x 30 ซม.
ราคา 42 บ.
40 x 40 ซม.
ราคา 80 บ.
50 x 50 ซม.
ราคา133 บ.

ชนิดผิวหน้าเรียบ


MM40501002
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 59 บาท.

MM40100113 
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 56 บาท.

MM40000123
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 46 บาท.

MM40300124
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 70 บาท.

MM40400156 
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 59 บาท.

MM40100160
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 56 บาท.

MM40112042
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 56 บาท.

MM40402078
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 59 บาท.

MM40110065
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 56 บาท.

MM40220158
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 56 บาท.

MM40002058
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 48 บาท.

MM40400042
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 59 บาท.

ขัดหน้าทั้งแผ่น


PT40501002
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 64 บาท.

PT40300113
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 75 บาท.

PT40000123
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 52 บาท.

PT40220124
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 61 บาท.

PT40400158
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 64 บาท.

 PT40100042
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 61 บาท.

PT40110157
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 61 บาท.

ชนิดพ่นทรายบางส่วน 


SM40401002
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 62 บาท.

SM40300124
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 73 บาท.

SM40220158
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 59 บาท.

SM40100160
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 59 บาท.

SM40100042
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 59 บาท.

 SM40110157
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 59 บาท.

พ่นทรายทั้งแผ่น


ST40400157
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 62 บาท.

ST40220158
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 59 บาท.

 ST40000160
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 50 บาท.

ST40300113
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 73 บาท.

ST40500123
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 62 บาท.

ขัดหน้า พ่นทราย


SP40110158
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 64 บาท.

SP40100160
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 64 บาท.

SP40001002
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 57 บาท.

SP40220124
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 64 บาท.

SP40400157
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 72 บาท.

SP40100042
ขนาด ราคา/แผ่น
40 x 40 ซม.
ราคา 64 บาท.

กระเบื้องหินขัด คืออะไร

ขั้นตอนแรก เตรียมพื้นผิวให้พร้อม ตรวจสอบสภาพพื้นเดิมให้เรียบเสมอกัน ขจัดรอยแตกร้าว รอยบุ๋ม หรือรอยปูนเก่าออกให้หมด ปรับระดับพื้นให้เรียบโดยใช้ปูนทรายปรับระดับ หรือปูนซีเมนต์ ทาพื้นผิวด้วยน้ำยาประสานปูน (Primer) รอให้น้ำยาแห้งสนิทก่อนปูกระเบื้อง

  • ภายในบ้าน

ปูกระเบื้องหินขัดกับการตกแต่งภายในบ้านมีความสวยงามที่เข้ากันแถมวัสดุทำมาจากหินและส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติมีสีสันและลวดลายที่แปลกตาทำให้เป็นที่หน้าดึงดูด จึงทำให้เมื่อนำมาตกแต่งภายในบ้านแล้วสามารถเพิ่มสเน่ห์ภายในบ้านเพิ่มอีกเป็นเท่าตัว

  • การตกแต่งผนังหินขัดภายในห้องน้ำ

การแต่งบ้านส่วนใหญ่นอกจากห้องนอนหรือห้องรับแขกหลักอีกหนึ่งอย่างที่ไม่สามารถ ปฎิเสธไปไม่ได้เลยคือการปูกระเบื้องหินขัดตกแต่งภายในห้องน้ำเป็นสิ่งที่บางท่านให้ความสำคัญที่เกือบอันดับแรกๆ โดยกระเบื้องหินขัดสามารถเพิ่มมิติในการตกแต่งหรือออกแบบดีไซน์ด้วยกระเบื้องหินขัดได้ซึ่งจะช่วยทำให้ห้องน้ำมีเอกลักษณ์และมีดีไซน์ที่คุณเอง

  • การตกแต่งภายในห้องครัวหรือบาร์น้ำ
  • เพิ่มสีสันให้กับโซนภายนอกบ้าน

และนอกจาก กระเบื้องหินขัดมาร์เบล็ก แล้ว ทางเรายังมี กระเบื้องแกรนิโต้ กระเบื้องปูผนัง กระเบื้องโมเสก และอื่นๆมากมาย