คลิก..เพื่อดูยี่ห้ออื่น

กระเบื้องหลังคาตราเพชร ผลิตโดย “บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นผลิตกระเบื้องมุงหลังคา ทั้งหลังคาคอนกรีตหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์หลังคานวัตกรรมใหม่ จากวัสดุธรรมชาติ ที่มีคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความประทับใจให้ กับลูกค้า”

กระเบื้องหลังคาอดามัส

กระเบื้องหลังคาตราเพชร คอนกรีตแผ่นเรียบ อดามัส ตราเพชร หลังคาแผ่นเรียบหรู สวยได้ทุกมุมมอง ในสไตล์โมเดิร์น พร้อมด้วยรูปแบบ DIAMOND CUT ในรุ่น Chalet Shake สร้างมิติสะท้อนมุมมองให้หลังคาดูโดดเด่น ด้วยหลังคาอดามัส ตราเพชร

อดามัส รุ่นมาตราฐาน


กระเบื้องอดามัส
รุ่นมาตรฐาน
สีน้ำตาลภูผา
ราค า 19.80/แผ่น
Update 06/65

กระเบื้องอดามัส
รุ่นมาตรฐาน
สีน้ำตาลมะฮอกกานี
ราคา 19.80/แผ่น
Update 06/65

กระเบื้องอดามัส
รุ่นมาตรฐาน
สีส้มเสาวรส
ราคา 19.80/แผ่น
Update 06/65

กระเบื้องอดามัส
รุ่นมาตรฐาน
สีแดงรุ่งระวี
ราคา 19.80/แผ่น
Update 06/65

กระเบื้องอดามัส
รุ่นมาตรฐาน
สีน้ำตาลอิตัลไท
ราคา 19.80/แผ่น
Update 06/65

อดามัส เรียบร่อง
รุ่นมาตราฐาน
สีน้ำตาลอิตัลไท
ราคา 20.80/แผ่น
Update 01/65

กระเบื้องอดามัส
รุ่นมาตรฐาน
สีน้ำตาลแบล็ควู๊ด
ราคา 19.80/แผ่น
Update 06/65

อดามัสเรียบร่อง
รุ่นมาตราฐาน
สีน้ำตาลแบล็ควู๊ด
ราคา 20.80/แผ่น
Update 01/65

กระเบื้องอดามัส
รุ่นมาตรฐาน
สีเทาเศรษฐี
ราคา 19.80/แผ่น
Update 06/65

อดามัสเรียบร่อง
รุ่นมาตราฐาน
สีเทาเศรษฐี
ราคา 20.80/แผ่น
Update 01/65

กระเบื้องอดามัส
รุ่นมาตรฐาน
สีเทาสินทรัพย์
ราคา 19.80/แผ่น
Update 06/65

อดามัสเรียบร่อง
รุ่นมาตราฐาน
สีเทาสินทรัพย์
ราคา 20.80/แผ่น
Update 01/65

กระเบื้องอดามัส
รุ่นมาตรฐาน
สีเทาอัคนิล
ราคา 19.80/แผ่น
Update 06/65

อดามัสเรียบร่อง
รุ่นมาตราฐาน
สีเทาอัคนิล
ราคา 20.80/แผ่น
Update 01/65

กระเบื้องอดามัส
รุ่นมาตรฐาน
สีเทาไอหมอก
ราคา 19.80/แผ่น
Update 06/65

กระเบื้องอดามัส
รุ่นมาตรฐานNEW
สีเทาแอตแลนติก
ราคา 19.80/แผ่น
Update 06/65

กระเบื้องอดามัส
รุ่นมาตรฐานNEW
สีเทาอาร์กติก
ราคา 19.80/แผ่น
Update 06/65

กลุ่มสินค้าสั่งผลิต

สั่งซื้อน้อยกว่า 1500 แผ่น ราคา 28.80 บาท/แผ่น.
สั่งซื้อน้อยกว่า 3000 แผ่น ราคา 20.80 บาท/แผ่น.
สั่งซื้อมากกว่า 3000 แผ่น ขึ้นไป ราคา 18.98 บาท/แผ่น.


อดามัสเรียบร่อง
รุ่นมาตราฐาน
สีแดงรุ่งระวี
ยกเลิกผลิต
Update 01/65

อดามัสเรียบร่อง
รุ่นมาตราฐาน
สีน้ำตาลภูผา
ยกเลิกผลิต
Update 01/65

อดามัส เรียบร่อง
รุ่นมาตราฐาน
สีน้ำตาลมะฮอกกานี
ยกเลิกผลิต
Update 01/65

อดามัส เรียบร่อง
รุ่นมาตราฐาน
สีส้มเสาวรส
สั่งผลิต
Update 01/65

อดามัส เรียบร่อง
รุ่นมาตราฐาน
สีเทาไอหมอก
ยกเลิกผลิต
Update 01/65

อดามัสรุ่นแพลทตินั่ม

กลุ่มสินค้าสั่งผลิต
สั่งซื้อน้อยกว่า 1500 แผ่น ราคา 34.80 บาท/แผ่น.
สั่งซื้อน้อยกว่า 3000 แผ่น ราคา 23.80 บาท/แผ่น.
สั่งซื้อมากกว่า 3000 แผ่น ขึ้นไป ราคา 21.98 บาท/แผ่น.


กระเบื้องอดามัส
รุ่นแพลทตินั่ม
สีน้ำตาลประกายทอง
สั่งผลิต
Update 01/65

อดามัส เรียบร่อง
รุ่นแพลทตินั่ม
สีน้ำตาลประกายทอง
ยกเลิกผลิต
Update 01/65

กระเบื้องอดามัส
รุ่นแพลทตินั่ม
สีน้ำตาลประกายอำไพ
สั่งผลิต
Update 01/65

อดามัส เรียบร่อง
รุ่นแพลทตินั่ม
สีน้ำตาลประกายอำไพ
ยกเลิกผลิต
Update 01/65

กระเบื้องอดามัส
รุ่นแพลทตินั่ม
สีส้มประกายอำพัน
สั่งผลิต
Update 01/65

อดามัส เรียบร่อง
รุ่นแพลทตินั่ม
สีส้มประกายอำพัน
ยกเลิกผลิต
Update 01/65

กระเบื้องอดามัส
รุ่นแพลทตินั่ม
สีแดงสุริยา
สั่งผลิต
Update 01/65

อดามัส เรียบร่อง
รุ่นแพลทตินั่ม
สีแดงสุริยา
ยกเลิกผลิต
Update 01/65

อดามัส รุ่น เมทัลลิค

กลุ่มสินค้าสั่งผลิต
สั่งซื้อน้อยกว่า 1500 แผ่น ราคา 39.80 บาท/แผ่น.
สั่งซื้อน้อยกว่า 3000 แผ่น ราคา 29.80 บาท/แผ่น.
สั่งซื้อมากกว่า 3000 แผ่น ขึ้นไป ราคา 28.98 บาท/แผ่น.


กระเบื้องอดามัส
รุ่นเมทัลลิค
สีทับทิมทอแสง
สั่งผลิต
Update 01/65

อดามัส เรียบร่อง
รุ่นเมทัลลิค
สีทับทิมทอแสง
ยกเลิกผลิต
Update 01/65

กระเบื้องอดามัส
รุ่นเมทัลลิค
สีมรกตทอแสง
สั่งผลิต
Update 01/65

อดามัส เรียบร่อง
รุ่นเมทัลลิค
สีมรกตทอแสง
ยกเลิกผลิต
Update 01/65

กระเบื้องอดามัส
รุ่นเมทัลลิค
สีไพลินทอแสง
สั่งผลิต
Update 01/65

อดามัส เรียบร่อง
รุ่นเมทัลลิค
สีไพลินทอแสง
ยกเลิกผลิต
Update 01/65

กระเบื้องหลังคา CT แกรนออนด้า


กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นมาตราฐาน
สีเทานิลมังกร
ราคา 11.50/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นมาตราฐาน
สีเทาพยับหมอก
ราคา 11.50/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นมาตราฐาน
สีเทาค่าซ่า
ราคา 11.50/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นมาตราฐาน
สีน้ำตาลราวดี
ราคา 11.50/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นมาตราฐาน
สีน้ำตาลนนทรี
ราคา 11.50/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นมาตราฐาน
สีน้ำตาลพิกุล
ราคา 11.50/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นมาตราฐาน
สีน้ำตาลสุขนิเวศน์
ยกเลิกผลิต
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นมาตราฐาน
สีส้มค่าซ่า
ราคา 11.50/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นมาตราฐาน
สีแดงชบา
ราคา 11.50/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นมาตราฐาน
สีแดงพันธ์ทิพย์
ราคา 11.50/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นมาตราฐาน
สีเทาหิมะ
ราคา 11.50/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นมาตราฐาน
สีเทาสายลม
ราคา 11.50/แผ่น.-
Update 01/65


กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นสีพิเศษ
สีน้ำตาลทรายทอง
ราคา 11.95/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นสีพิเศษ
สีแดงประกายตะวัน
ราคา 11.95/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นสีพิเศษ
สีเงินกุลพันธ์
ราคา 11.95/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นสีพิเศษ
สีเขียวตองอ่อน
ราคา 11.95/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นสีพิเศษ
สีส้มวรารักษ์
ราคา 11.95/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นสีพิเศษ
สีน้ำตาลอรุณรุ่ง
ราคา 11.95/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นสีพิเศษ
สีดินเผาคลาสสิค
ยกเลิกผลิต
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นสีพรีเมี่ยม
สีน้ำเงินรอยัล
ราคา 19.98/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นสีพรีเมี่ยม
สีเทาบารมี
ราคา 19.98/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นสีพรีเมี่ยม
สีน้ำตาลศุภลักษณ์
ราคา 19.98/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นสีพรีเมี่ยม
สีแดงดวงฤทัย
ราคา 19.98/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นสีพรีเมี่ยม
สีเขียวสนฉัตร
ราคา 19.98/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นสีพรีเมี่ยม
สีเขียวผ่องใส
ราคา 19.98/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นสีพรีเมี่ยม
สีฟ้ารุ่งนิรันดร์
ราคา 19.98/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นสีพรีเมี่ยม
สีน้ำเงินไตรรงค์
ราคา 18.98/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นเมทัลลิค
สีไพลินประกายโชค
ราคา 25.98/แผ่น.-
Update 01/65

กลุ่มสินค้าสั่งผลิต

กลุ่มสินค้าสั่งผลิต
สั่งซื้อน้อยกว่า 1500 แผ่น ราคา 17.80 บาท/แผ่น.
สั่งซื้อน้อยกว่า 3000 แผ่น ราคา 12.80 บาท/แผ่น.
สั่งซื้อมากกว่า 3000 แผ่น ขึ้นไป ราคา 11.95 บาท/แผ่น.


กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นสีพิเศษ
สีอิฐเข็มแสด
ยกเลิกผลิต
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นสีพิเศษ
สีส้มหางนกยูง
ยกเลิกผลิต
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นสีพิเศษ
สีประกายกุลพันธ์
ยกเลิกผลิต
Update 01/65

กลุ่มสินค้าสั่งผลิต
สั่งซื้อน้อยกว่า 1500 แผ่น ราคา 18.80 บาท/แผ่น.
สั่งซื้อน้อยกว่า 3000 แผ่น ราคา 13.80 บาท/แผ่น.
สั่งซื้อมากกว่า 3000 แผ่น ขึ้นไป ราคา 11.95 บาท/แผ่น.


กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นพิเศษ
สีเขียวราชพฤกษ์
ยกเลิกผลิต
Update 01/65

กลุ่มสินค้าสั่งผลิต
สั่งซื้อน้อยกว่า 1500 แผ่น ราคา 33.80 บาท/แผ่น.
สั่งซื้อน้อยกว่า 3000 แผ่น ราคา 26.80 บาท/แผ่น.
สั่งซื้อมากกว่า 3000 แผ่น ขึ้นไป ราคา 25.98 บาท/แผ่น.


กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นเมทัลลิค
สีมรกตมิ่งมาศ
สั่งผลิต
Update 01/65

กระเบื้อง CT แกรนออนด้า
รุ่นเมทัลลิค
สีทองแดงศุภมงคล
สั่งผลิต
Update 01/65

กระเบื้องหลังคา CT เวนิส


กระเบื้อง CT เวนิส
รุ่นสีมาตราฐาน
สีส้มเซียนน่า
ยกเลิกผลิต
Update 01/65

กระเบื้อง CT เวนิส
รุ่นสีมาตราฐาน
สีเทามิลาน
ราคา 12.80/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT เวนิส
รุ่นสีมาตราฐาน
สีน้ำตาลกอนโดล่า
ราคา 12.80/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT เวนิส
รุ่นสีมาตราฐาน
สีแดงโรมัน
ราคา 12.80/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT เวนิส
รุ่นสี Tri Tone
สีส้มฟลอเรนซ์
ราคา 14.80/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT เวนิส
รุ่นสี Tri Tone
สีน้ำตาลทัสคานี
ราคา 14.80/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้อง CT เวนิส
รุ่นสีพรีเมี่ยม
สีน้ำเงินกรอตโต
ราคา 21.80/แผ่น.-
Update 01/65

กระเบื้องลอนคู่ไม่มีใยหิน


ลอนคู่ไม่มีใยหิน
สีแพลทินั่ม
0.55 x 120 ขาย 64.80.-
ราคา/แผ่น

ลอนคู่ไม่มีใยหิน
สีแดงมั่งมี
0.55 x 120 ขาย 64.80.-
ราคา/แผ่น

ลอนคู่ไม่มีใยหิน
สีน้ำตาลสุขสันต์
0.55 x 120 ขาย 64.80.-
ราคา/แผ่น

ลอนคู่ไม่มีใยหิน
สีฟ้ารุ่งโรจน์
0.55 x 120 ขาย 64.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องหลังคาลอนคู่


กระเบื้องลอนคู่
สีแดงมั่งมี
0.4 x 120 ขาย 47.80.-
0.4 x 150 ขาย 56.80.-
0.5 x 120 ขาย 52.80.-
0.5 x 150 ขาย 62.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องลอนคู่
สีเขียวสดชื่น
0.4 x 120 ขาย 47.80.-
0.4 x 150 ขาย 56.80.-
0.5 x 120 ขาย 52.80.-
0.5 x 150 ขาย 62.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องลอนคู่
สีเขียวมั่งคั่ง
0.4 x 120 ขาย 47.80.-
0.4 x 150 ขาย 56.80.-
0.5 x 120 ขาย 52.80.-
0.5 x 150 ขาย 62.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องลอนคู่
สีส้มทองมังกร
0.4 x 120 ขาย 47.80.-
0.4 x 150 ขาย 56.80.-
0.5 x 120 ขาย 52.80.-
0.5 x 150 ขาย 62.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องลอนคู่
สีฟ้าศุภโชค
0.4 x 120 ขาย 47.80.-
0.4 x 150 ขาย 56.80.-
0.5 x 120 ขาย 52.80.-
0.5 x 150 ขาย 62.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องลอนคู่
สีฟ้ารุ่งโรจน์
0.4 x 120 ขาย 47.80.-
0.4 x 150 ขาย 56.80.-
0.5 x 120 ขาย 52.80.-
0.5 x 150 ขาย 62.80.-
ราคา/แผ่น


กระเบื้องลอนคู่
สีฟ้าร่มรื่น
0.4 x 120 ขาย 47.80.-
0.4 x 150 ขาย 56.80.-
0.5 x 120 ขาย 52.80.-
0.5 x 150 ขาย 62.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องลอนคู่
สีน้ำตาลสุขสันต์
0.4 x 120 ขาย 47.80.-
0.4 x 150 ขาย 56.80.-
0.5 x 120 ขาย 52.80.-
0.5 x 150 ขาย 62.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องลอนคู่
สีธรรมชาติ
0.4 x 120 ขาย 34.80.-
0.4 x 150 ขาย 46.80.-
0.5 x 120 ขาย 41.80.-
0.5 x 150 ขาย 51.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องลอนคู่
สีส้มประกายเพชร
ยกเลิกผลิตกระเบื้องลอนคู่
สีม่วงประกายเพชร
0.5 x 120 ขาย 61.80.-
0.5 x 150 ขาย 73.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องลอนคู่
สีแดงประกายเพชร
0.5 x 120 ขาย 61.80.-
0.5 x 150 ขาย 73.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องลอนคู่
สีเขียวประกายเพชร
0.5 x 120 ขาย 61.80.-
0.5 x 150 ขาย 73.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องลอนคู่
สีฟ้าประกายเพชร
0.5 x 120 ขาย 61.80.-
0.5 x 150 ขาย 73.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องลอนคู่
สีน้ำตาลประกายเพชร
0.5 x 120 ขาย 61.80.-
0.5 x 150 ขาย 73.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องหลังคาลอนเล็ก


กระเบื้องลอนเล็ก
สีธรรมชาติ
0.4 x 120 ขาย 45.80.-
0.4 x 150 ขาย 49.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องลอนเล็ก
สีน้ำตาลสุขสันต์
0.4 x 120 ขาย 55.80.-
0.4 x 150 ขาย 65.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องลอนเล็ก
สีฟ้าศุภโชค
ยกเลิกผลิต

กระเบื้องลอนเล็ก
สีเขียวสดชื่น
0.4 x 120 ขาย 55.80.-
0.4 x 150 ขาย 65.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องลอนเล็ก
สีแดงมั่งมี
0.4 x 120 ขาย 55.80.-
0.4 x 150 ขาย 65.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องลอนเล็ก
สีฟ้ารุ่งโรจน์
0.4 x 120 ขาย 55.80.-
0.4 x 150 ขาย 65.80.-
ราคา/แผ่น


กระเบื้องลอนเล็ก
สีเขียวมั่งคั่ง
0.4 x 120 ขาย 55.80.-
0.4 x 150 ขาย 65.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องลอนเล็ก
สีส้มทองมังกร
0.4 x 120 ขาย 55.80.-
0.4 x 150 ขาย 65.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องลอนเล็ก
สีขาวงาช้าง
0.4 x 120 ขาย 55.80.-
0.4 x 150 ขาย 65.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องลอนเล็ก
สีไข่มุกดำ
0.4 x 120 ขาย 55.80.-
0.4 x 150 ขาย 65.80.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องหลังคาจตุลอน


กระเบื้องจตุลอน
สีน้ำตาลสุขสันต์
0.4 x 60 ขาย 33.85.-
0.4 x 120 ขาย 57.80.-
0.4 x 150 ขาย 68.80.-
0.5 x 120 ขาย 56.80.-
0.5 x 150 ขาย 69.80.-
0.5 x 230 ขาย 120.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องจตุลอน
สีฟ้ารุ่งโรจน์
0.4 x 60 ขาย 33.85.-
0.4 x 120 ขาย 57.80.-
0.4 x 150 ขาย 68.80.-
0.5 x 120 ขาย 56.80.-
0.5 x 150 ขาย 69.80.-
0.5 x 230 ขาย 120.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องจตุลอน
สีส้มทองมังกร
0.4 x 60 ขาย 33.85.-
0.4 x 120 ขาย 57.80.-
0.4 x 150 ขาย 68.80.-
0.5 x 120 ขาย 56.80.-
0.5 x 150 ขาย 69.80.-
0.5 x 230 ขาย 120.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องจตุลอน
สีแดงมั่งมี
0.4 x 60 ขาย 33.85.-
0.4 x 120 ขาย 57.80.-
0.4 x 150 ขาย 68.80.-
0.5 x 120 ขาย 56.80.-
0.5 x 150 ขาย 69.80.-
0.5 x 230 ขาย 120.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องจตุลอน
สีธรรมชาติ
0.4 x 120 ขาย 41.85.-
0.4 x 150 ขาย 51.80.-
0.5 x 120 ขาย 49.80.-
0.5 x 150 ขาย 58.80.-
0.5 x 230 ขาย 88.80.-
ราคา/แผ่น


กระเบื้องจตุลอน
สีเทาแพลทตินั่ม
0.4 x 60 ขาย 34.85.-
0.4 x 120 ขาย 58.80.-
0.4 x 150 ขาย 69.80.-
0.5 x 120 ขาย 57.80.-
0.5 x 150 ขาย 70.80.-
0.5 x 230 ขาย 120.-
ราคา/แผ่น


กระเบื้องจตุลอน
สีน้ำตาลประกายเพชร
0.4 x 60 ขาย 35.80.-
0.4 x 120 ขาย 63.80.-
0.4 x 150 ขาย 76.80.-
0.5 x 120 ขาย 63.80.-
0.5 x 150 ขาย 78.80.-
0.5 x 230 ขาย 140.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องจตุลอน
สีฟ้าประกายเพชร
0.4 x 60 ขาย 35.80.-
0.4 x 120 ขาย 63.80.-
0.4 x 150 ขาย 76.80.-
0.5 x 120 ขาย 63.80.-
0.5 x 150 ขาย 78.80.-
0.5 x 230 ขาย 140.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องจตุลอน
สีม่วงประกายเพชร
0.4 x 60 ขาย 35.80.-
0.4 x 120 ขาย 63.80.-
0.4 x 150 ขาย 76.80.-
0.5 x 120 ขาย 63.80.-
0.5 x 150 ขาย 78.80.-
0.5 x 230 ขาย 140.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องจตุลอน
สีเขียวประกายเพชร
0.4 x 60 ขาย 35.80.-
0.4 x 120 ขาย 63.80.-
0.4 x 150 ขาย 76.80.-
0.5 x 120 ขาย 63.80.-
0.5 x 150 ขาย 78.80.-
0.5 x 230 ขาย 140.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องจตุลอน
สีแดงประกายเพชร
0.4 x 60 ขาย 35.80.-
0.4 x 120 ขาย 63.80.-
0.4 x 150 ขาย 76.80.-
0.5 x 120 ขาย 63.80.-
0.5 x 150 ขาย 78.80.-
0.5 x 230 ขาย 140.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องจตุลอน
สีส้มคอร์เดีย
0.4 x 60 ขาย 35.80.-
0.4 x 120 ขาย 63.80.-
0.4 x 150 ขาย 76.80.-
0.5 x 120 ขาย 63.80.-
0.5 x 150 ขาย 78.80.-
0.5 x 230 ขาย 140.-
ราคา/แผ่น


กระเบื้องจตุลอน
สีแดงเยอบีร่า
0.4 x 60 ขาย 35.80.-
0.4 x 120 ขาย 63.80.-
0.4 x 150 ขาย 76.80.-
0.5 x 120 ขาย 63.80.-
0.5 x 150 ขาย 78.80.-
0.5 x 230 ขาย 140.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องจตุลอน
สีแดงคริสต์มาส
0.4 x 60 ขาย 35.80.-
0.4 x 120 ขาย 63.80.-
0.4 x 150 ขาย 76.80.-
0.5 x 120 ขาย 63.80.-
0.5 x 150 ขาย 78.80.-
0.5 x 230 ขาย 140.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องจตุลอน
สีแดงลิลลี่
0.4 x 60 ขาย 35.80.-
0.4 x 120 ขาย 63.80.-
0.4 x 150 ขาย 76.80.-
0.5 x 120 ขาย 63.80.-
0.5 x 150 ขาย 78.80.-
0.5 x 230 ขาย 140.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องจตุลอน
สีขาวงาช้าง
0.4 x 60 ขาย 33.85.-
0.4 x 120 ขาย 57.80.-
0.4 x 150 ขาย 68.80.-
0.5 x 120 ขาย 56.80.-
0.5 x 150 ขาย 69.80.-
0.5 x 230 ขาย 120.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องจตุลอน
สีไข่มุกดำ
0.4 x 60 ขาย 33.85.-
0.4 x 120 ขาย 57.80.-
0.4 x 150 ขาย 68.80.-
0.5 x 120 ขาย 56.80.-
0.5 x 150 ขาย 69.80.-
0.5 x 230 ขาย 120.-
ราคา/แผ่น

กระเบื้องหลังคาเจียระไน


กระเบื้องเจียระไน
สีขาวไข่มุก
กระเบื้องขาย 58.80.-
แผ่นเริ่มขาย 58.80.-
ราคา/แผ่น.-
Update : 17/65

กระเบื้องเจียระไน
สีเทาเงิน
กระเบื้องขาย 58.80.-
แผ่นเริ่มขาย 58.80.-
ราคา/แผ่น.-
Update : 17/65

กระเบื้องเจียระไน
สีอิฐอำพัน
กระเบื้องขาย 58.80.-
แผ่นเริ่มขาย 58.80.-
ราคา/แผ่น.-
Update : 17/65

กระเบื้องเจียระไน
รุ่นไทยคลาสสิค
กระเบื้องขาย 49.80.-
แผ่นเริ่มขาย 49.80.-
ราคา/แผ่น.-
Update : 17/65

กระเบื้องเจียระไน
รุ่นไทยคลาสสิค
สีเทาเงิน
กระเบื้องขาย 49.80.-
แผ่นเริ่มขาย 49.80.-
ราคา/แผ่น.-
Update : 17/65

กระเบื้องเจียระไน
รุ่นไทยคลาสสิค
สีอิฐอำพัน
กระเบื้องขาย 49.80.-
แผ่นเริ่มขาย 49.80.-
ราคา/แผ่น.-
Update : 17/65


กระเบื้องเจียระไน
รุ่นไทยเอลิเกรนด์
สีขาวไข่มุก
กระเบื้องขาย 49.80.-
แผ่นเริ่มขาย 49.80.-
ราคา/แผ่น.-
Update : 17/65

กระเบื้องเจียระไน
รุ่นไทยเอลิเกรนด์
สีเทาเงิน
กระเบื้องขาย 49.80.-
แผ่นเริ่มขาย 49.80.-
ราคา/แผ่น.-
Update : 17/65

กระเบื้องเจียระไน
รุ่นไทยเอลิเกรนด์
สีอิฐอำพัน
กระเบื้องขาย 49.80.-
แผ่นเริ่มขาย 49.80.-
ราคา/แผ่น.-
Update : 17/65

หลังคาเดครา


หลังคาเคลือบดินเผา
รุ่น Senator Shingle
สี Eclips
ราคา 425/แผ่น.-
Update 01/65

หลังคาเคลือบดินเผา
รุ่น Senator Shingle
สี Bark
ราคา 425/แผ่น.-
Update 01/65

หลังคาเคลือบดินเผา
รุ่น Gerard Shake
สี Teak
ราคา 425/แผ่น.-
Update 01/65

หลังคาเคลือบดินเผา
รุ่น Milano
สี Terracotta
ราคา 425/แผ่น.-
Update 01/65

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

กระเบื้องหลังคาตราเพชร

โดยวัสดุที่ใช้มุงหลังคา เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างบ้าน เพราะส่วนบนของบ้าน จะโดนแสงแดด และลมอยู่เป็นประจำ ดังนั้น กระเบื้องหลังคาตราเพชร จึงผลิตโดยเน้นที่อายุการใช้งาน มากกว่า 10 ปี และมีรับประกันสินค้า 10 ปี โดยราคากระเบื้องหลังตราเพชรจะมีราคาที่ถูก เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ตราเพชร ได้ใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัตแล้ว ถึงทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตหลังคา และเราคลังกระเบื้อง มีวิธีการแนะนำ การเลือกหลังคา โดยคลิกที่ลิงค์ โดยจะแบ่งรุ่นหลังคาออกเป็น หรือเยี่ยมชมได้ที่เว็บย่อย https://www.shop-dbp.com/

กระเบื้องหลังคาตราเพชร อดามัส

กระเบื้องหลังคา อดามัส ราคาถูก ประหยัด คุณภาพดี แผ่นเรียบ สะท้อนแสง ได้ดี สั่งซื่้อออนไลน์กับคลังกระเบื้องง่ายๆ มีพนักงานขายพร้อมบริการด้านการขายอยู่เสมอ กระเบื้องมุงหลังคา อดามัส เป็นกระเบื้องคอนกรีต รูปสินค้าจริง ผ่านขบวนการผลิตได้มาตรฐานจาก บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด จึงผลิตตราเพชรอย่างแผ่นกระเบื้องหลัง รุ่น อดามัส มีความแข็งแรง ทนทาน สีไม่ซีดจาง ติดตั้งง่ายผ่านช่างผู้เชียวชาญโดยเฉพาะ

กระเบื้องหลังคา ct แกรนออนด้า

กระเบื้องหลังคา ct แกรนออนด้า หรูหรา งดงาม โดดเด่นไม่เหมือนใคร สะท้อนสีแผ่นกระเบื้อง ตราเพชร เติมจิตนาการผู้ออกแบบบ้าน ด้วยกระเบื้องหลังคาคอนเกรีต ct แกรนออนด้า ที่มีความสวยงามรูปลอน ผลิตจากวัสดุคอนกรีตคุณภาพดีผสมผสานเทคโนโลยีจากโรงงานตราเพชร ทำให้กระเบื้องหลังคา ct แกรนออนด้า มีคุณสมบัติลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตัวบ้าน และ ระบายน้ำฝนที่ตกกระทบหลังคาได้เป็นอย่างดี อุณภูมิภายในบ้านลดลง มี ตัวอย่างรีวิวการจัดส่ง สีน้ำเงินไตรรงค์

กระเบื้องหลังคาตราเพชร ลอนคู่

ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์โดยปราศจากใยหิน จึงเหมาะแก่บ้านที่ต้องการความเป็นธรรมชาติ โดยลอนคู่ มีลักษณะเป็นลอนยาว โดยมีด้านหนึ่งประกบคู่กับกระเบื้องอีกแผ่น เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ

กระเบื้องหลังคาตราเพชรลอนเล็ก

เป็นกระเบื้องตราเพชรที่มีลักษณะลอน โดยมีลักษณะลอนขนาดเล็ก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลายแบบ ทั้งทำหลังคาโกดัง หลังคาโรงงาน เป็นต้น

กระเบื้องหลังคาตราเพชร จตุลอน

ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ คือ ผลิตโดยมีส่วนผสมของ ไฟเบอร์ และซีเมนต์ เข้าด้วยกัน เป็นแผ่นหลังคาที่มีจำนวนลอนสี่ลอน

กระเบื้องหลังคาตราเพชร เจียรไน

กระเบื้องที่ออกแบบมาให้เหมาะสม แก่บ้านทรงไทย หรือ มุงหลังคาวัดวาอาราม

กระเบื้องหลังคาตราเพชร เดครา

กระเบื้องที่ผลิตโดยใช้โลหะเป็นหลัก และเคลือบด้วยหินภูเขาไฟ เพื่อให้หลังคาสะท้อนแสงออกมาให้ดูสวยงาม

บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จากโรงงาน ผลิตสินค้า แผ่นผนัง ไม้สังเคราะห์ และอื่นๆ

บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร กระเบื้องหลังคาตราเพชร ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 28/8/2528 โดยใช้ชื่อ ณ เวลานั้นว่า บริษัท นครหลวงกระเบื้องและท่อ จำกัด ซึ่งหลังจากนั้น ในปี พ.ศ.2554 ได้ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร” และหลังจากนั้นวันที่ 9/5/2556 ได้ตั้งบริษัทย่อยชื่อ “บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด”

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด

จัดจำหน่ายสินค้ามากมายเช่นกระเบื้องตราเพชร หลังคาตราเพชร และที่ใช้สำหรับหลังคาโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วหลังคาตราเพชรเป็นหลังคาราคาถูก กระเบื้องหลังคาตราเพชร มีสีสันที่สวยงามและมีความคงทนทำให้

กระเบื้องตราเพชร โด่งดังมาในอุตสาหกรรมหลังคา หลังคาตราเพชร ซึ่งทำให้ ราคาหลังคา ที่ไม่แพงมาจนเกินไปซึ่อทำให้จัดเป็น กระเบื้องหลังคาราคาถูก เป็นความต้องการของตลาดโดยเฉพาะ กระเบื้องตราเพชรมีความแข็งแรงทำให้กระเบื้องตราเพชร ซึ่งหลังคามีขนาดมากมาย หลากหลายชนิดซึ่ง กระเบื้องหลังคา

ซึ่งหลังคา ตราเพชร มีขนาดที่แตกต่างกันมากมายดังตัวอย่างเช่น กระเบื้อง CT ตราเพชร กระเบื้องตราเพชรมีกระเบื้อง CTที่โด่งดังมากในการผลิตเรียกได้ว่าทำให้กระเบื้องกระเบื้องหลังคา ตราเพชร เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายซึ่งกระเบื้องตราเพชร CTก็คือ หลังคาลอนคู่ ที่ผลิตจากคอนกรีต

กระเบื้องหลังคาตราเพชร อดามัส

เป็น กระเบื้องหลังคาตราเพชร คอนกรีตแผ่นเรียบ ซึ่งทำให้ กระเบื้องตราเพชรกระเบื้องเจียรไน กระเบื้อง ตราเพชร เป็นการทำให้ราคาหลังคา ทีโดดเด่นมากเพราะเปรียบเสมือนกระเบื้อง ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีลักษณะะเป็นแผ่นเรียบ

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ คราเพชร

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชร ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพดี ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ส่งผลให้ กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตอบฏจทก์ครบทุกอย่างในโจทย์ผู้บริโภคและการตลาดกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์มีความโดดเด่นรูปลอน สีสันให้เลือกซื่อแบบจุใจ ตามไอเดียสร้างสรรค์การออกแบบบ้านซื้อบ้าน สีกระเบื้องมุงหลังคา ลอนคู่ตราเพชร สีที่สวยสดใส่คงทนสีไม่ลอกง่ายไม่เป็นฝุ่นก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้อย่างแน่นอนเพื่อสุขภาพของคนบริโภคส่วนเรื่องกระเบื้องหลังคาบ้านก็จะเป็นอีกเรื่องหนึงที่ภาคภูมิใจมีทั้งหลังคา ตราเพชร

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต แผ่นเรียบ ตราเพชร

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต แผ่นเรียบ ตราเพชร ประกายเเห่งความงามเรียบง่ายหรูหราสวยทุกมุมมองจิงๆคับที่สำคัญเป็นสไตล์โมเดิร์นพร้อมด้วยรูปแบบDaimond cut ในรุ่น Chalet Shake ช่วยให้บ้านของคุณลูกค้าโดดเด่นไม่มีใครเหมือนใน 2 แบบ 2 สไตล์นะฮ้าฟฟ
Gold Color สีน้ำตาลรวงผึ่ง สีมนีแดง สีแดงสุริยา สีเมทาลิค
Metalic Color สีทับทิมทอแสง สีมรกตทอแสง สีไพลินทอแสง
Platinum สีน้ำตาลประกายทอง สีน้ำตาลประกายอำไพ สีส้มประกายอำพัน
standard color สีน้ำตาลภูผา สีน้ำตาลมะฮอกะนี สีน้ำตาลอิตันไทย สีน้ำตาลแบล๊ควู๊ด สีส้มเสาวรส สีเขียวทวทุ่ง สีเขียวนฤเบศร์ สีเทาสนทรัพย์ สีอัคนิล สีเทาไอหมอก สีแดงรุ่งรวี

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต แผ่นลอน ตราเพชร

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต แผ่นลอน ตราเพชร ประกายเเห่งความงามเรียบง่ายหรูหราสวยทุกมุมมองจิงๆคับที่สำคัญเป็นสไตล์โมเดิร์นพร้อมด้วยรูปแบบDaimond cut ในรุ่น Chalet Shake ช่วยให้บ้านของคุณลูกค้าโดดเด่นไม่มีใครเหมือนใน 2 แบบ 2 สไตล์นะฮ้าฟฟ
Gold Color สีน้ำตาลรวงผึ่ง สีมนีแดง สีแดงสุริยา สีเมทาลิค
Metalic Color สีทับทิมทอแสง สีมรกตทอแสง สีไพลินทอแสง
Platinum สีน้ำตาลประกายทอง สีน้ำตาลประกายอำไพ สีส้มประกายอำพัน
standard color สีน้ำตาลภูผา สีน้ำตาลมะฮอกะนี สีน้ำตาลอิตันไทย สีน้ำตาลแบล๊ควู๊ด สีส้มเสาวรส สีเขียวทวทุ่ง สีเขียวนฤเบศร์ สีเทาสนทรัพย์ สีอัคนิล สีเทาไอหมอก สีแดงรุ่งรวี

กระเบื้องลอนคู่ ตราเพชร

กระเบื้องลอนคู่ ตราเพชร ผลิตภัณฑ์ไฟกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ คุณภาพระดับมาตรฐานสากล กระเบื้องหลังคาตราเพชร สีสันสวยงามมักๆ สดใสทุกเฉดสีเลยคับ ทนต่อทุกสภาพอากาศ สร้างความสง่างามให้กับบ้านเเละอาคารของคุณลูกค้าทุกท่านได้อย่างเเน่นอนคับผม
Standart color มีขนาดต่างๆ มากมาย เช่น ขนาด 4 มิล ยาว 120 ซม.,มีขนาด 4 มิล ยาว 150 ซม. ,มีขนาด 5 มล ยาว 120 ซม. มีขนาด 5 มิล ยาว 150 ซม. นอกจากนั้นยังี สีต่างๆมากมาย เช่น สีธรรมชาติ สีเขียวมั่คั่ง สีเขียว สดชื่น สีน้ำตาลสุขสันต์ สีฟ้ารุ่งโรจน์ สีส้มมังกรทอง และ สีแดงมั่งมี
Metallic color มีสีน้ำตาลประกายเพชร สีฟ้าประกายเพชร สีเขียวประกายเพชร สีแดงประกายเพชร

กระเบื้องหลังคาลอนเล็ก ตราเพชร

กระเบื้องหลังคาลอนเล็ก ตราเพชร มีขาดต่างๆมากมายทั้ง ขนาด หนา 4 มิลและขนาด หนา 5 มิล โดยยังมีความยาว 2 ขนาด คือความยาว 120 เซนติเมตรและขนาดความยาว 150 เซนติเมตร
กระเบื้อง กระเบื้องหลังคาตราเพชร จตุลอน ด้วยลักษณะของรูปลอน ซึ่งถูกออกแบบให้มีรูปลอนเเข็งเเกร่งทนทานเเละสามารถรับน้ำหนักได้มาก อีกทั้งยังรับเเรงกระเเทกได้ดี
เนื่องจากโครงสร้างกระเบื้องที่มีถึง 4 ลอน สามารถระบายน้ำฝนได้ดี เพราะลักษณะท้องลอนที่มีความโค้งมนทำให้สามารถระบายน้ำได้ดีคับ เเละที่สำคัญเพราะมี 4 ลอน ทำให้เกิดประกายเเวววาวเเละดูมีมิติโดดเด่นมากขึ้นด้วยคร้าบบบ
สีเมทาลิค สีน้ำตาลประกายเพชร สีฟ้าประกายเพชร สีเขียวประกายเพชร สีแดงประกายเพชร สีม่วงประกายเพชร สีมาตราฐาน ขนาดหนา 4 มมและความหนา 5 มม สีพิเศษ สีส้มคอเดียร์ สีแดงเยอบร่า

กระเบื้องหลังคาจตุลอน ตราเพชร

กระเบื้องหลังคาจตุลอน ตราเพชร ด้วยลักษณะของรูปลอน ซึ่งถูกออกแบบให้มีรูปลอนเเข็งเเกร่งทนทานเเละสามารถรับน้ำหนักได้มาก อีกทั้งยังรับเเรงกระเเทกได้ดี เนื่องจากโครงสร้างกระเบื้องที่มีถึง 4 ลอน สามารถระบายน้ำฝนได้ดี เพราะลักษณะท้องลอนที่มีความโค้งมนทำให้สามารถระบายน้ำได้ดีคับ เเละที่สำคัญเพราะมี4 ลอน ทำให้เกิดประกายเเวววาวเเละดูมีมิติโดดเด่นมากขึ้นด้วยคร้าบบบ. ลูกค้าสามารถ ดูสินค้าจริงได้ ตามนี้นะครับ

3 Comments

 1. เศรษฐศักดิ์

  ดูแต่ต่างจาก เวอร์ชันแรกมากครับ แต่ก็ยังคงไว้ที่ความง่ายต่อการดูครับ

 2. กระเบื้องลอนเล็ก
  0.4×50×150ซม. × 8แผ่น
  อยู่ตรงข้ามระหว่างซอย เพชรเกษม 85-87 ใกล้สะพาน พุทธสาคร มีร้านที่อยู่ใกล้บ้านให้ไปรับกระเบื้องลอนคู่ตามที่สั่งไหม?

  1. ชัยยุทธ

   เรียนคุณลูกค้า หน้าร้านของเราอยู่ที่ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรีสระบุรี ทางเราไม่มีหน้าร้านแถวนั้น แต่เรามีบริการจัดส่ง สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ 0863044313

Leave a Reply

Your email address will not be published.