คลิก…เพื่อดูยี่ห้ออื่น

กระเบื้องหลังคาโอฬาร คือหนึ่งในวัสดุการติดตั้งหลังคาบ้านที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของวัสดุในการมุงหลังคาบ้าน หากใช้กระเบื้องหลังคาที่มีคุณภาพจะทำให้บ้านหรือที่อยู่อาศัยสร้างทรรศนะที่สวยงาม ฉนั้น กระเบื้องหลังคาโอฬาร จึงได้ผลิตสินค้า กระเบื้องหลังคา เพื่อตอบสนองความต้องการต่อวงการวัสดุก่อสร้าง

กระเบื้องหลังคาสแกนเดีย


รุ่นสีมาตรฐาน
สีแดงแอปเปิ้ล
33 x 42 ขาย
ราคา 13.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นสีมาตรฐาน
สีส้มเมืองหนาว
33 x 42 ขาย
ราคา 13.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นสีมาตรฐาน
สีอิฐอำไพ
33 x 42 ขาย
ราคา 13.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นสีมาตรฐาน
สีน้ำตาลลูกสน
33 x 42 ขาย
ราคา 13.85 บ./แผ่น
Update : 11/65

สีรุ่นมาตรฐาน
สีน้ำตาลดินดาน
33 x 42 ขาย
ราคา 13.85 บ./แผ่น
Update : 11/65

รุ่นสีมาตรฐาน
สีเทาไข่มุก
33 x 42 ขาย
ราคา 13.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

สีรุ่นมาตรฐาน
สีอัลมอนด์น้ำมัน
33 x 42 ขาย
ราคา 13.85 บ./แผ่น
Update : 11/65

รุ่นสีมาตรฐาน
สีวอลนัทน้ำมัน
33 x 42 ขาย
ราคา 13.85 บ./แผ่น
Update : 11/65

รุ่นสีมาตรฐาน
สีน้ำตาลเอสเปรสโซ่น้ำมัน
33 x 42 ขาย
ราคา 13.85 บ./แผ่น
Update :
11/65


รุ่นสีพิเศษ
สีเขียวหญ้ามอญ
33 x 42 ขาย
ราคา 14.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นสีพิเศษ
สีเขียวหยก
33 x 42 ขาย
ราคา 14.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่น สีพิเศษ
สีเขียวไพรสน
33 x 42 ขาย
ราคา 14.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นสีพิเศษ
เขียวร่มเย็น
33 x 42 ขาย
ราคา 14.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นสีพิเศษ
เขียวรุ่งเรือง
33 x 42 ขาย
ราคา 14.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นสีพิเศษ
เหลืองกาญจณา
33 x 42 ขาย
ราคา 14.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นสีพิเศษ
สีบรอนซ์
33 x 42 ขาย
ราคา 14.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นสีพิเศษ
สีส้มอรุณรุ่ง
33 x 42 ขาย
ราคา 14.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นสีพิเศษ
สีทองสุวรรณภูมิ
33 x 42 ขาย
ราคา 14.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นสีพิเศษ
สีทับทิมสยาม
33 x 42 ขาย
ราคา 14.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นสีพิเศษ
สีน้ำตาลภูผาทอง
33 x 42 ขาย
ราคา 14.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นสีมาตรฐาน
สีเรดเมอร์ลอต
33 x 42 ขาย
ราคา 14.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นสีพิเศษ
สีเทานกพิราบ
33 x 42 ขาย
ราคา 14.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นสีพิเศษ
สีเทาแกรนิต
33 x 42 ขาย
ยกเลิกผลิต
Update :
11/65


รุ่นสีพรีเมี่ยม
สีน้ำเงินเข้ม
33 x 42 ขาย
ราคา 24.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นสีพรีเมี่ยม
สีคราม
33 x 42 ขาย
ราคา 24.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นสีพรีเมี่ยม
สีฟ้า
33 x 42 ขาย
ราคา 24.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นสีพรีเมี่ยม
สีฟ้าสดใส
33 x 42 ขาย
ราคา 24.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายทองแดง
33 x 42 ขาย
ราคา 28.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นสีเมทาลิค
สีประกายนาคราช
33 x 42 ขาย
ราคา 28.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นสีเมทาลิค
สีประกายสมุทร
33 x 42 ขาย
ราคา 28.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

กระเบื้องหลังคาคอนโดร


รุ่นมาตราฐาน
สีแดงแอปเปิ้ล
33 x 42 ขาย
ราคา 21.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นมาตราฐาน
สีส้มเมืองหนาว
33 x 42 ขาย
ราคา 21.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นมาตราฐาน
สีอิฐอำไพ
33 x 42 ขาย
ราคา 21.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นมาตราฐาน
สีน้ำตาลลูกสน
33 x 42 ขาย
ราคา 21.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นมาตราฐาน
สีน้ำตาลดินดาน
33 x 42 ขาย
ราคา 21.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นมาตราฐาน
สีเทาไขมุก
33 x 42 ขาย
ราคา 21.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นมาตราฐานNEW
สีอัลมอนด์น้ำมัน
33 x 42 ขาย
ราคา 21.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นมาตราฐานNEW
สีวอลนัทน้ำมัน
33 x 42 ขาย
ราคา 21.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นมาตราฐานNEW
สีน้ำตาลเอสเปรสโซ่น้ำมัน
33 x 42 ขาย
ราคา 21.85 บ./แผ่น
Update :
11/65


รุ่นพิเศษ
สีเขียวหญ้ามอส
33 x 42 ขาย
ราคา 22.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นพิเศษ
สีเขียวหยก
33 x 42 ขาย
ราคา 22.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นพิเศษ
สีเขียวไพรสน
33 x 42 ขาย
ราคา 22.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นพิเศษ
สีเขียวร่มเย็น
33 x 42 ขาย
ราคา 22.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นพิเศษ
สีเขียวรุ่งเรือง
33 x 42 ขาย
ราคา 22.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นพิเศษ
สีเหลืองกาญจนา
33 x 42 ขาย
ราคา 22.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นพิเศษ
สีบรอนซ์
33 x 42 ขาย
ราคา 22.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นพิเศษ
สีส้มอรุณรุ่ง
33 x 42 ขาย
ราคา 22.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นพิเศษ
สีทองสุวรรณภูมิ
33 x 42 ขาย
ราคา 22.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นพิเศษ
สีทับทิมสยาม
33 x 42 ขาย
ราคา 22.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นพิเศษ
สีน้ำตาลภูผาทอง
33 x 42 ขาย
ราคา 22.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นพิเศษ
สีเทาแกรนิต
33 x 42 ขาย
ราคา 22.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นพิเศษNEW
สีเทาทวีทรัพย์
33 x 42 ขาย
ราคา 22.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นพิเศษNEW
สีเทาหินอ่อน
33 x 42 ขาย
ราคา 22.85 บ./แผ่น
Update :
11/65


รุ่นมาตราฐานNEW
สีเรดเมอร์ลอตน้ำมัน
33 x 42 ขาย
ราคา 22.85 บ./แผ่น
Update :
11/65


รุ่นพรีเมี่ยม
สีน้ำเงินเข้ม
33 x 42 ขาย
ราคา 24.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นพรีเมี่ยม
สีคราม
33 x 42 ขาย
ราคา 24.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นพรีเมี่ยม
สีฟ้า
33 x 42 ขาย
ราคา 24.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นพรีเมี่ยม
สีฟ้าสดใส
33 x 42 ขาย
ราคา 24.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นเมทัลลิค
สีประกายทองแดง
33 x 42 ขาย
ราคา 28.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

รุ่นเมทัลลิค
สีประกายนาคราช
33 x 42 ขาย
ราคา 28.85 บ./แผ่น
Update :
11/65


รุ่นเมทัลลิค
สีประกายสมุทร
33 x 42 ขาย
ราคา 28.85 บ./แผ่น
Update :
11/65

กระเบื้องหลังคาลอนเล็ก

รุ่นสีมาตรฐาน
สีธรรมชาติ
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตราฐาน
สีแดงรุ่งอรุณ
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียววาสนา
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวหยก
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีน้ำตาลลูกสน
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวไพรสน
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวรุ่งมณี
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65

รุ่นสีมาตรฐาน
สีเหลืองกาญจนา
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย –
บาท/แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีหมากแดง
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวรุ่งเรือง
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตราฐาน
สีฟ้าสดใส
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตฐาน
สีฟ้าเลิศนภา
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65

รุ่นสีมาตรฐาน
สีคราม
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีพิเศษ
สีน้ำเงินไพลิน
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีพิเศษ
สีตะวันแดง
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีพิเศษ
สีคูลฟ้า
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65

รุ่นสีดับเบิ้ลโทน
สีส้มอรุณรุ่ง
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีดับเบิ้ลโทน
สีทัมทิมสยาม
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65

รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายทองแดง
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายสมุทร
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายนาคราช
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายเขียวมรกต
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายน้ำเงินไพรลิน
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีแดงประกายทับทิม
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีประกายทองคำ
สีประกายทองคำ
54 x 120 x 0.4 ขาย
54 x 150 x 0.4 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 07/65

กระเบื้องหลังคาลอนเล็กปลายงอน

รุ่นสีมาตรฐาน
สีซีเมนต์
54x120x0.4 cm
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีแดงรุ่งอรุณ
54x120x0.4 cm
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียววาสนา
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวหยก
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีน้ำตาลลูกสน
54x120x0.4 cm
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวไพรสน
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวรุ่งมณี
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเหลืองกาญจนา
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีหมากแดง
54x120x0.4 cm
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวรุ่งเรือง
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีฟ้าสดใส
54x120x0.4 cm
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีฟ้าเลิศนภา
54x120x0.4 cm
ราคา /แผ่น
Update : 07/65

รุ่นสีมาตรฐาน
สีคราม
54x120x0.4 cm
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีพิเศษ
สีประกายน้ำเงินไพลิน
54x120x0.4 cm
ราคา /แผ่น
Update : 07/65

รุ่นสีพิเศษ
สีตะวันแดง
54x120x0.4 cm
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีพิเศษ
สีคูลฟ้า
54x120x0.4 cm
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีส้มอรุณรุ่ง
54x120x0.4 cm
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีทับทิมสยาม
54x120x0.4 cm
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายทองแดง
54x120x0.4 cm
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายสมุทร
54x120x0.4 cm
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายนาคราช
54x120x0.4 cm
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายเขียวมรกต
54x120x0.4 cm
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายน้ำเงินไพลิน
54x120x0.4 cm
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีแดงประกายทับทิม
54x120x0.4 cm
ราคา /แผ่น
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีประกายทองคำ
ราคา /แผ่น
Update : 07/65

กระเบื้องหลังคาลอนคู่

รุ่นสีมาตรฐาน
สีธรรมชาติ
50 x 120 x 0.4 ขาย
50 x 150 x 0.4 ขาย
50 X 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีมาตราฐาน
สีแดงรุ่งอรุณ
50 x 120 x 0.4 ขาย
50 x 150 x 0.4 ขาย
50 X 120 x 0.5 ขาย –
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน 
สีเขียววาสนา
50 x 120 x 0.4 ขาย
50 x 150 x 0.4 ขาย –
50 X 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน 
สีเขียวหยก
50 x 120 x 0.4 ขาย
50 x 150 x 0.4 ขาย
50 X 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีน้ำตาลลูกสน
50 x 120 x 0.4 ขาย
50 x 150 x 0.4 ขาย
50 X 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน 
สีเขียวไพรสน
50 x 120 x 0.4 ขาย
50 x 150 x 0.4 ขาย
50 X 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65

รุ่นสีมาตรฐาน 
สีเขียวรุ่งมณี
50 x 120 x 0.4 ขาย
50 x 150 x 0.4 ขาย
50 X 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเหลืองกาญจนา
50 x 120 x 0.4 ขาย
50 x 150 x 0.4 ขาย
50 X 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีหมากแดง
50 x 120 x 0.4 ขาย
50 x 150 x 0.4 ขาย
50 X 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน 
สีเขียวรุ่งเรือง
50 x 120 x 0.4 ขาย
50 x 150 x 0.4 ขาย
50 X 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีมาตราฐาน
สีฟ้าสดใส
50 x 120 x 0.4 ขาย
50 x 150 x 0.4 ขาย
50 X 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีฟ้าเลิศนภา
50 x 120 x 0.4 ขาย
50 x 150 x 0.4 ขาย
50 X 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65

รุ่นสีคราม
สีคราม
50 x 120 x 0.4 ขาย
50 x 150 x 0.4 ขาย
50 X 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีไทเทเนียม
50 x 120 x 0.4 ขาย
50 x 150 x 0.4 ขาย
50 X 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีพิเศษ
สีน้ำเงินไพลิน
50 x 120 x 0.4 ขาย
50 x 150 x 0.4 ขาย
50 X 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีพิเศษ
สีตะวันแดง
50 x 120 x 0.4 ขาย
50 x 150 x 0.4 ขาย
50 X 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีพิเศษ
สีคูลฟ้า
50 x 120 x 0.4 ขาย
50 x 150 x 0.4 ขาย
50 X 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีดับเบิ้ลโทน
สีส้มอรุณรุ่ง
50 x 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีดับเบิ้ลโทน
สีทับทิมสยาม
50 x 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายทองแดง
50 x 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายสมุทร
50 x 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายนาคราช
50 x 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายเขียวมรกต
50 x 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายน้ำเงินไพลิน
50 x 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65

รุ่นสีเมทัลลิค
สีแดงประกายทับทิม
50 x 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายทองคำ
50 x 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่น แผ่นใส
แผ่นใส
50 x 120 x 0.5 ขาย
50 x 150 x 0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
กระเบื้องหลังคาสามลอน

รุ่นสีมาตรฐาน
สีธรรมชาติ
52x120x0.5 ขาย –
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีแดงรุ่งอรุณ
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65

รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียววาสนา
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวหยก
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีน้ำตาลลูกสน
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวไพรสน
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวรุ่งมณี
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเหลืองกาญจนา
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย –
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65

รุ่นสีมาตรฐาน
สีหมากแดง
52x120x0.5 ขาย –
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีมาตราฐาน
สีเขียวรุ่งเรือง
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีฟ้าสดใส
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีฟ้าเลิศนภา
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65

รุ่นสีมาตรฐาน
สีคราม
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีมาตรฐาน
สีไทเทเนี่ยม
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีพิเศษ
สีน้ำเงินไพลิน
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีพิเศษ
สีตะวันแดง
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีพิเศษ
สีคูลฟ้า
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีดับเบิ้ลโทน
สีส้มอรุณรุ่ง
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีดับเบิลโทน
สีทับทิมสยาม
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีดับเบิลโทน
สีแดงแอปเปิ้ล
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีดับเบิลโทน
สีน้ำตาลเชอรี่
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีดับเบิลโทน
สีน้ำตาลอัลมอนด์
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายทองแดง
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายสมุทร
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65

รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายนาคราช
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายเขียวมรกต
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65
รุ่นประกายทองคำ
สีประกายทองคำ
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 07/65


กระเบื้องหลังคาสี่ลอน

รุ่นสีธรมชาติ
สีซีเมนต์
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีแดงรุ่งอรุณ
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย –
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียววาสนา
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวหยก
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีน้ำตาลลูกสน
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน 
สีเขียวไพรสน
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64

รุ่นสีมาตรฐาน 
สีเขียวรุ่งมณี
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย –
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเหลืองกาญจนา
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย –
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีหมากแดง
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวรุ่งเรือง
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีฟ้าสดใส
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีฟ้าเลิศนภา
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย –
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64

รุ่นสีมาตรฐาน
สีคราม
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีพิเศษ
สีน้ำเงินไพรลิน
52x120x0.5 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64


รุ่นสีพิเศษ
สีตะวันแดง
52x120x0.5 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีพิเศษ
สีคูลฟ้า
52x120x0.5 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x600x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายทองแดง
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย –
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายสมุทร
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64

รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายนาคราช
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย –
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายเขียวมรกต
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายน้ำเงินไพรลิน
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายม่วงแพลทินั่ม
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีม่วงแพรไหม
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย –
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีน้ำตาลแพรไหม
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64

รุ่นสีเมทัลลิค
สีแดงประกายทับทิม
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย –
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายเขียวเพทาย
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีประกายทอง
สีประกายทองคำ
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.5 ขาย –
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีดับเบิ้ลโทน
สีส้มอรุณรุ่ง
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีดับเบิ้ลโทน
สีแดงแอปเปิ้ล
52x120x0.4 ขาย
52x120x0.5 ขาย
52x150x0.5 ขาย
52x60x0.4 ขาย
52x60x0.5 ขาย
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64

หลังคาลูกฟูก


กระเบื้องลูกฟูก ลอนใหญ่
0.6x102x180 ขาย
บาท/แผ่น
สินค้าสามารถสั่งตัดได้
Update : 07/65

กระเบื้องบานเกล็ด


กระเบื้องบานเกล็ด
40×120 ขาย
60×120 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 08/65

แผ่นใสบานเกล็ด
60×120 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 08/65


กระเบื้องโค้งเชลล์
98x177x32 ขาย –
บาท/แผ่น
Update : 08/65


กระเบื้องโค้งเอสโซ่
84x241x34 ขาย
84x219x31 ขาย
บาท/แผ่น
Update : 08/65

พุกรอ
0.2 kg./ 10 cm
ขาย 10 .-
บาท/ชิ้น
Update : 08/65

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

กระเบื้องหลังคาลูกโลก ตราโอฬาร ราคาถูก รับรองคุณภาพมาตรฐาน จากโรงงาน 

กระเบื้องหลังคาโอฬาร คือหนึ่งในวัสดุการติดตั้งหลังคาบ้านที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของวัสดุในการมุงหลังคาบ้าน หากใช้กระเบื้องหลังคาที่มีคุณภาพจะทำให้บ้านหรือที่อยู่อาศัยสร้างทรรศนะที่สวยงาม และดึงดูดสายตาในการรับชม ฉนั้น กระเบื้องหลังคา

ลูกโลก ตราโอฬาร จึงได้ผลิตสินค้า กระเบื้องหลังคา เพื่อตอบสนองความต้องการต่อวงการวัสดุก่อสร้าง จึงแนะนำวิธีการเลือก วัสดุในการติดตั้งหลังคา โดยผู้ที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงค์ข้อความ ซึ่ง รุ่นของกระเบื้อง ตราโอฬาร แบ่งออกเป็นหลากหลายประเภทดังนี้

กระเบื้องหลังคาสแกนเดีย

กระเบื้องหลังคาสแกนเดีย ราคาถูก สีสวย รูปลอนมีติ แข็งแรงแกร่งใช้ได้นาน ตกแต่งบ้านได้ดีไซด์ที่หลากหลาย เป็นกระเบื้องมุงหลังคา ที่ใช่วัสดุคอนกรีตคุณภาพดี จากโรงงานที่มีคุณภาพสูง ได้ผ่านการรับรองที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโลยี Double Coated Techno เเละ ดับเบิ้ลโทนเคลือบสีสองชั่น พิเศษจากยุโรป ทำให้กระเบื้องหลังคาสแกนเดีย มีความสารถในการดูซึ่มน้ำเข้ามาในแผ่นหลังคา ไม่ส่งผลกระทบต่อสีบนหลังคาสแกนเดีย สียังคงสดใหม่อยู่เสมอ

กระเบื้องหลังคาโอฬารคอนกรีต สแกนเดีย

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต รุ่นสแกนเดีย เป็น กระเบื้องหลังคาโอฬาร ที่ได้ถูกออกแบบ จากยุโรปแถบ สแกนดิเนวีย ดังชื่อรุ่น สแกนเดีย โดยใช้การออกแบบจากประเทศสวีเดน โดยเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากความสวยงามทางด้านดีไซน์

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการรับชมสินค้า สามารถคลิกเพื่อรับชม แคตตาล็อกสินค้าหลังคาสแกนเดีย ทั้งหมดได้ในลิงค์

กระเบื้องหลังคาคอนโดร

กระเบื้องหลังคาคอนโดร ราคาถูก เหมาะกับบ้าน ไตล์โมเดริน์ ด้วยดีไซด์แผ่นเรียบทั้ง และ สีสันที่โดดเด่นหลายสี ให้เลือกซื้อในราคาที่เอื้อมถึง กระเบื้องหลังคอนโดร โอฬาร ผ่านขบวนการผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแกร่ง ทนทาน สีไม่ลอกแม้จะผ่านการใช้งานระยะยาว มีประกันสินค้า หลังคาแผ่นเรียบ คอนโดร และ รวมถึงการจัดส่งทั่วประเทศซึ่งแต่ละจังหวัดมีค่าขนส่งที่แตกต่างกัน ติดต่อฝ่ายขายเพื่อทราบรายละเอียด ได้ที่เบอร์ 086-304-4313

กระเบื้องหลังคาโอฬารคอนกรีต คอนโดร

กระเบื้องหลังคาโอฬาร คอนโดร เป็น อีกหนึ่งของรุ่นกระเบื้องหลังคาคอนกรีต ตราโอฬาร ที่ได้รับความนิยม โดยมีจุดเด่นที่มีลักษณะเป็นหลังคาคอนกรีตแผ่นเรียบ สะท้อน ความสวยงาม แบบโมเดิร์น และ คลาสสิคเข้าด้วยกัน

กระเบื้องหลังคาลอนเล็ก

สำหรับกระเบื้องหลังคาโอฬารไฟเบอร์ซีเมนต์ โอฬาร หลังคาลอนเล็ก ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องด้วยลอนสินค้ามีลอนเล็กประกอบกับสีสันของหลังคา ส่งผลให้หลังคาบ้านสวยสดุดตาดูน่ารับชม โดยผู้สนใจสามารถรับชม สินค้าตัวอื่นๆ ได้ในลิงค์สินค้า

กระเบื้องหลังคาปลายงอนลอนเล็ก

อีกหนึ่งรุ่นย่อยของ หลังคาลอนเล็ก มีลักษณะแตกต่างกันที่ลักษณะกระเบื้องหลังคาโอฬารมีความโค้งด้านปลายกระเบื้องสร้างความสวยงามแบบแปลกตา

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ โอฬาร

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ โอฬาร ราคาถูก เป็นกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่ความแข็งแรงทนทานกว่าแผ่นลอนคู่ทั่วไปถึง 3 เท่า ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา สีติดทนทาน เคลือบสีพิเศษ 3 ชั้น กระเบื้องหลังคาลอนคู่ โอฬาร ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าได้เลยว่าสินค้าเรา ความคงทนของสีบนหลังคา ตลอดอายุการใช้งาน ประมาณ 10-15ปี เเถมมีความสามารถป้องกันสภาพเเวดล้อมต่างๆ กันฝน กันแดด เเถมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระเบื้องหลังคาโอฬาร ลอนคู่ ป้องกันรังสี UV ช่วยลดอุณภูมิความร้อนภายในบ้าน ช่วยประหยัดค่าไฟบ้านเลยทีเดียว

ความนิยม กระเบื้องหลังคาลอนคู่

ลอนคู่ เป็นหนึ่งในสินค้ากระเบื้องหลังคาโอฬารดีไซน์มาตรฐาน ที่ได้รับความนิยมเสมอมาจากผู้ใช้งาน เนื่องจากราคาถูก น้ำหนักเบา ติดตั้งและหาซื้อได้ง่าย

กระเบื้องสามลอน

หลังคาสามลอน มีดีไซน์และมิติเพิ่มเติมขึ้นจากลอนคู่ เป็นสินค้าที่เหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบความซ้ำซากจำเจ จากหลังคาลอนคู่

กระเบื้องหลังคาสี่ลอน

กระเบื้องหลังคาสี่ลอน เพิ่มทางเลือกลอนหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราโอฬาร ที่มีลอนหลังคาเพิ่มขึ้นถึงสี่ลอน ขนาดใหญ่และลอนกว้างมากขึ้น ช่วยให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้น ป้องกันน้ำรั้วเข้าสู่ตัวบ้าน กระเบื้องหลังคาสี่ลอน มีคุณสมบัตืเเข็งแรงกว่ากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปถึง 3 เท่า พร้อมเคลื่อบสีพิเศษ ไม่หลุดลอก ทนทานถึง 3 เท่า

บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด เป็นหนึ่งในแบรนด์สินค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำของไทย ผลิตวัสดุก่อสร้างบ้านและที่อยู่อาศัย

บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด เป็นบริษัทจัดจำหน่ายวัสดุสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย โดยก่อตั้งเมื่อปี 2511 ตลอดกว่า49ปีที่บริษัทได้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุ โดยแบ่งเป็นสินค้าใหญ่เป็น 2 ประเภทได้แก่สินค้ากระเบื้องมุงหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ภายใต้ชื่อ กระเบื้องหลังคาโอฬาร ตราลูกโลกและกระเบื้องคอนกรีตภายใต้ชื่อ สแกนเดีย

กระเบื้องหลังคาโอฬารสแกนเดีย กระเบื้องสแกนเดียได้รับการรับรองมาตรฐานความทนทานจาก  Swedish National Testing and Research Institute กระเบื้องนี้จะมีลักษระเด่นในเรื่องความสวยงามทนทาน เหมาะกับงานต่างๆทุกชนิด  
     
ด้วยสถาปัตยกรรมจากสแกนดิเนเวีย ทำให้มั่นใจได้ว่ากระเบื้องชนิดนี้จะตอบโจทย์ความต้องการของงานทุกรูปแบบ  กระเบื้องสแกนเดียมีสีสันหลากหลายสไตล์ให้เลือกใช้กันอยู่มากมาย ถูกใจผู้ใช้อย่างแน่นอน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทาง เพจคลังกระเบื้อง

กระเบื้องหลังคาโอฬาร คอนโดร  มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ ดูดีหรูหรา  ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็เหมาะสม ด้วยการออกแบบสไตล์แบบ modern กับแบบ classic บวกกับสีสันที่หลากหลายทั้งแบบธรรมดา สีพิเศษและสีพรี   เมี่ยม โดนใจแน่นอนเป็นทางเลือกที่ดีอีก 1 ทางสำหรับผู้อยากมีสไตล์  

กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื้องชนิดนี้ดูดีมีสไตล์สามารถปูหลังคาได้สนิททุกซอกทุกมุม ตัวกระเบื้องมีลักษณะลอนตื้นเท่ากันถึง 7 ลอนในแผ่นเดียวทำให้มีข้อดีคือ สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้นน้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน ต้านทานได้ทุกสภาพอากาศ

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องหลังคาโอฬาร นี้จะมีลักษณะที่ลอนห่าง สาเหตุก็เพื่อความแข็งแกร่ง และทำให้ระบายน้ำได้ดี ใช้งานทนทานต่อทุกสภาพอากาศ  สีสันที่สวยงามรับรองว่าสีนั้นคงทนได้ยาวนานแน่นอน ด้วยการเคลือบสีถึง 3 ชั้นด้วยกัน  และด้วยสไตล์การสร้างของประเทศไทย  ทางกระเบื้องโอฬารเล็งเห็นปัญหานี้จึงได้คิดค้นกระเบื้องลอนคู่ขึ้นมา
         กระเบื้องลอนคู่มีทั้งหมด 4 ขนาด
         หนา 4 มม. กว้าง 50 ซ.ม. ยาว 120 ซ.ม. หนา 4 มม. กว้าง 50 x 150 ซม.
         หนา 5 มม. กว้าง 50 ซ.ม. ยาว 120 ซ.ม. หนา 5 มม. กว้าง 50 x 150 ซม. 

กระเบื้องหลังคาสามลอน หรือกระเบื้องไตรลอนเป็น กระเบื้องล่าสุดของทางกระเบื้องโอฬารในแบรนด์ลูกโลก กระเบื้องไตรลอนช่วยสะท้อนแสงแดดกับลดการรั่วซึมของน้ำได้มากกว่ากระเบื้องลอนคู่ สีสันที่สวยงามคงทนอยู่นาน ทนทานได้ทุกสภาพอากาศ  ตัวกระเบื้องไตรลอนมีลักษณะที่แปลกตา ดูสวยงามไปอีกแบบ เหมาะกับผู้ที่อยากเปลี่ยนสไตล์ใหม่ๆ 

กระเบื้องหลังคา 4 ลอน โอฬาร กระเบื้องหลังคาสี่ลอน ตราโอฬารหรือลูกโลก มีขนาด 0.5 x 52 x 120 ซม. , 0.5 x 52 x 150 ซม. และกระเบื้องหลังคาสี่ลอน โอฬาร 60 ซม. ตอบโจทย์ความต้องการความสวยงามหรูหรา อย่างหลากหลายทุกความต้องการ

กระเบื้องหลังคาโอฬารลูกฟูกลอนใหญ่ กระเบื้องหลังคาโอฬารลูกฟูกลอนใหญ่ทำมาจากซีเมนต์ผสมใยหิน ซึ่งมีประโยชน์ในการที่ตัวกระเบื้องนั้นจะไม่ไหม้ไฟ และอีก 1 ประโชน์อย่างนึงก็คือ พวกสัตว์เล็ก อย่างเช่น ปลวก มด มอด ไม่สามารถแทะกินได้เนื่องด้วยกระเบื้องหลังคาลูกฟูกลอนใหญ่จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่จึงเหมาะสมที่จะเน้นใช้กับการปูหลังคาจำพวกสถานที่ขนาดใหญ่ๆ อย่างเช่น โรงงาน หรือ โรงเรียน 

กระเบื้องหลังคาโอฬาร หรืออีกชื่อที่เรียกว่าตราลูกโลกเป็นจุดเด่นเรื่องกระเบื้องจริงๆเพราะทาง  กระเบื้องโอฬาร   ได้คิดค้นคว้าออกแบบให้กระเบื้องหลังคาโอฬารแข็งแรงคงทนได้นานเพราะเบื้องเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึงที่สำคัญเพราะยุคสมัยนี้เป็นยุคที่คิดได้ว่าทุกอย่างต้องแข็งแรงก็เหมือนความคิดเดียวกับ  กระเบื้องหลังคาโอฬาร  ที่จะคิดค้นความแข็งแรงของกระเบื้องเพราะอะไรเราถึงมั่นใจว่า  กระเบื้องโอฬาร   เพราะเราทำมาจากเบื้องใยหินเป็นกระเบื้องที่ได้คิดค้นทั้งความหนาการยืดหยุนเพื่อที่จะรับสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ทาง  กระเบื้องโอฬาร  ได้ผสมประสานงานการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานทุกวิธีการในการที่จะได้สินค้าที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภคและได้คิดค้น และนำเสนอสิ่งใหม่ๆที่ดีที่สุดตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเพื่อสร้างความคิดไหม่ทั้งในเรื่องการผลิต  กระเบื้องหลังคาโอฬาร  เปิดให้บริการตั้งแต่2511จนกระทั่งปัจุบันนี้ก็คือ49ปีแล้วเป็นบริษัทที่ได้รับไวว่างใจได้นานเลยทีเดียว มีการว่างแผนที่จะพัฒนา   กระเบื้องโอฬาร  ต่อไปในอนาคต !!!

กระเบื้องโอฬาร ตราลูกโลก เนื้อแน่น หนาปึ้ก!!! ประโยคนี้คงคุ้นหูทุกท่านดี เพราะคือโฆษณากระเบื้องโอฬาร ทีออกอากาศทางโทรทัศน์ และ วิทยุ โดยโฆษณาเป็นเรื่องราวของลิงเก็บลูกมะพร้าวแล้วทำตกใส่หลังคา กระเบื้องหลังคาโอฬาร คือหนึ่งในวัสดุการติดตั้งหลังคาบ้านที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของวัสดุในการมุงหลังคาบ้าน หากใช้กระเบื้องหลังคาที่มีคุณภาพจะทำให้บ้านหรือที่อยู่อาศัยสร้างทรรศนะที่สวยงาม และดึงดูดสายตาในการรับชม ฉนั้น กระเบื้องหลังคาลูกโลก ตราโอฬาร จึงได้ผลิตสินค้า กระเบื้องหลังคา เพื่อตอบสนองความต้องการต่อวงการวัสดุก่อสร้าง แต่ว่ากระเบื้องไม่เกิดการแตกหักหรือมีรอยขีดขูดใดๆ ทำให้ผู้ชมเกิดความสนใจและสามารถจดจำกระเบื้องโอฬาร ได้เป็นอย่างดี จากโฆษณาที่ถือเป็นไวรัลฮิตติดหูติดตาคนไทยมาอย่างยาวนาน กระเบื้องหลังคาโอฬาร เป็นกระเบื้องหลังคาที่ได้รับการยอมรับว่ามีชื่อเสียงเป็นเวลานานโดยเฉพาะกระเบื้องหลังคาโอฬารหลังคาบ้าน ส่วนมากมีความสำคัญ  กระเบื้องหลังคา ราคา ณ ปัจจุบันก็ไม่แพงมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน หน้านี้ ทำให้กระเบื้องหลังคา ราคาเป็นที่สนใจของคนมากมาย  ส่วน กระเบื้องหลังคาลอนคู่ กระเบื้องหลังคาคอนกรีตก็ยังเป็นความต้องการของตลาดอย่างมากดังที่ได้เห็น เมื่อย้อนไป 20 กว่าปีที่แล้วเรียกได้ว่าประเทศไทยเจริญเติบโต ไปอย่างมากจนหน้าตกใจเพราะกระเบื้องหลังคาเป็นที่สำคัญที่ทำให้บ้านดูสง่างามโดยเฉพาะ หลังคา ราคาไม่แพงถ้าเมื่อไรก็ตามหลังคา ราคาไม่แพงก็จะส่งผลให้กระเบื้องหลังคา ราคายังไม่แพงมากโดยส่วนมากเกินกว่าการลดราคากระเบื้องหลังคาโดยส่วนมากกระเบื้องหลังคา ราคาเป็นอะไรที่ลูกค้าสนใจอย่างมาก เพราะกระเบื้องหลังคาราคาเป็นความต้องการของตลาดอย่างมากตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีซึ่งทำให้ กระเบื้องหลังคา ราคา ก็ยิ่งมีจำนวนการผลิตที่มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ กระเบื้องหลังคาโอฬาร คือหนึ่งในวัสดุการติดตั้งหลังคาบ้านที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของวัสดุในการมุงหลังคาบ้าน หากใช้กระเบื้องหลังคาที่มีคุณภาพจะทำให้บ้านหรือที่อยู่อาศัยสร้างทรรศนะที่สวยงาม และดึงดูดสายตาในการรับชม ฉนั้น กระเบื้องหลังคาโอฬาร คือหนึ่งในวัสดุการติดตั้งหลังคาบ้านที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของวัสดุในการมุงหลังคาบ้าน หากใช้กระเบื้องหลังคาที่มีคุณภาพจะทำให้บ้านหรือที่อยู่อาศัยสร้างทรรศนะที่สวยงาม และดึงดูดสายตาในการรับชม ฉนั้น กระเบื้องหลังคาลูกโลก ตราโอฬาร จึงได้ผลิตสินค้า กระเบื้องหลังคา เพื่อตอบสนองความต้องการต่อวงการวัสดุก่อสร้าง ตราโอฬาร จึงได้ผลิตสินค้า กระเบื้องหลังคา เพื่อตอบสนองความต้องการต่อวงการวัสดุก่อสร้าง เป็นทีให้ความสนใจของ กระเบื้องหลังคา ราคา โดยหลักแล้ว กระเบื้องหลังคา ราคาโดยเฉพาะ กระเบื้องหลังคาโอฬาร มีขนาดและราคาที่แข่งขันกับเจ้าอื่นๆได้ส่งผลให้ราคาที่ไม่แพงมากแต่ได้คุณภพาพที่สูงจนเด่นดังทำให้ กระเบื้องหลังคาโอฬาร เป็นที่1ในใจของลูกค้าหลายคนโดยเฉพาะที่ทำให้  กระเบื้องหลังคา โอฬารมีความแปลกให้ซึ่งต้องคอยติดตามตอนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *