คลิก…เพื่อดูยี่ห้ออื่น

กระเบื้องหลังคาโอฬาร คือหนึ่งในวัสดุการติดตั้งหลังคาบ้านที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของวัสดุในการมุงหลังคาบ้าน หากใช้กระเบื้องหลังคาที่มีคุณภาพจะทำให้บ้านหรือที่อยู่อาศัยสร้างทรรศนะที่สวยงาม ฉนั้น กระเบื้องหลังคาโอฬาร จึงได้ผลิตสินค้า กระเบื้องหลังคา เพื่อตอบสนองความต้องการต่อวงการวัสดุก่อสร้าง

กระเบื้องหลังคาสแกนเดีย


รุ่นสีมาตรฐาน
สีแดงแอปเปิ้ล
33 x 42 ขาย
ราคา 9.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีมาตรฐาน
สีส้มเมืองหนาว
33 x 42 ขาย
ราคา 9.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีมาตรฐาน
สีอิฐอำไพ
33 x 42 ขาย
ราคา 9.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีมาตรฐาน
สีน้ำตาลลูกสน
33 x 42 ขาย
ราคา 9.85 บ./แผ่น
Update : 08/64

สีรุ่นมาตรฐาน
สีน้ำตาลดินดาน
33 x 42 ขาย
ราคา 9.85 บ./แผ่น
Update : 08/64

รุ่นสีมาตรฐาน
สีเทาไข่มุก
33 x 42 ขาย
ราคา 9.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

สีรุ่นมาตรฐาน
สีอัลมอนด์น้ำมัน
33 x 42 ขาย
ราคา 9.85 บ./แผ่น
Update : 08/64

รุ่นสีมาตรฐาน
สีวอลนัทน้ำมัน
33 x 42 ขาย
ราคา 9.85 บ./แผ่น
Update : 08/64

รุ่นสีมาตรฐาน
สีน้ำตาลเอสเปรสโซ่น้ำมัน
33 x 42 ขาย
ราคา 9.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีมาตรฐาน
สีเรดเมอร์ลอต
33 x 42 ขาย
ราคา 9.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีพิเศษ
สีเขียวหญ้ามอญ
33 x 42 ขาย
ราคา 12.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีพิเศษ
สีเขียวหยก
33 x 42 ขาย
ราคา 12.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่น สีพิเศษ
สีเขียวไพรสน
33 x 42 ขาย
ราคา 12.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีพิเศษ
เขียวร่มเย็น
33 x 42 ขาย
ราคา 12.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีพิเศษ
เขียวรุ่งเรือง
33 x 42 ขาย
ราคา 12.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีพิเศษ
เหลืองกาญจณา
33 x 42 ขาย
ราคา 18.73 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีพิเศษ
สีบรอนซ์
33 x 42 ขาย
ราคา 12.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีพิเศษ
สีส้มอรุณรุ่ง
33 x 42 ขาย
ราคา 12.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีพิเศษ
สีทองสุวรรณภูมิ
33 x 42 ขาย
ราคา 12.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีพิเศษ
สีทับทิมสยาม
33 x 42 ขาย
ราคา 12.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีพิเศษ
สีน้ำตาลภูผาทอง
33 x 42 ขาย
ราคา 12.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีพิเศษ
สีเทาแกรนิต
33 x 42 ขาย
ราคา 12.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีพรีเมี่ยม
สีน้ำเงินเข้ม
33 x 42 ขาย
ราคา 19.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีพรีเมี่ยม
สีคราม
33 x 42 ขาย
ราคา 19.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีพรีเมี่ยม
สีฟ้า
33 x 42 ขาย
ราคา 19.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีพรีเมี่ยม
สีฟ้าสดใส
33 x 42 ขาย
ราคา 19.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีพิเศษ
สีทองสุวรรณภูมิ
33 x 42 ขาย
ราคา 23.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีเมทาลิค
สีประกายนาคราช
33 x 42 ขาย
ราคา 23.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

รุ่นสีเมทาลิค
สีประกายสมุทร
33 x 42 ขาย
ราคา 23.85 บ./แผ่น
Update :
08/64

กระเบื้องหลังคาคอนโดร


รุ่นมาตราฐาน
สีแดงแอปเปิ้ล
33 x 42 ขาย
ราคา 19.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นมาตราฐาน
สีส้มเมืองหนาว
33 x 42 ขาย
ราคา 19.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นมาตราฐาน
สีอิฐอำไพ
33 x 42 ขาย
ราคา 19.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นมาตราฐาน
สีน้ำตาลลูกสน
33 x 42 ขาย
ราคา 19.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นมาตราฐาน
สีน้ำตาลดินดาน
33 x 42 ขาย
ราคา 19.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นมาตราฐาน
สีเทาไขมุก
33 x 42 ขาย
ราคา 19.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นมาตราฐาน
NEW
สีอัลมอนด์น้ำมัน
33 x 42 ขาย
ราคา 19.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นมาตราฐาน
NEW
สีวอลนัทน้ำมัน
33 x 42 ขาย
ราคา 19.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นมาตราฐาน
NEW
สีน้ำตาลเอสเปรสโซ่น้ำมัน
33 x 42 ขาย
ราคา 19.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นมาตราฐาน
NEW
สีเรดเมอร์ลอตน้ำมัน
33 x 42 ขาย
ราคา 19.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นพิเศษ
สีเขียวหญ้ามอส
33 x 42 ขาย
ราคา 20.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นพิเศษ
สีเขียวหยก
33 x 42 ขาย
ราคา 20.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นพิเศษ
สีเขียวไพรสน
33 x 42 ขาย
ราคา 20.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นพิเศษ
สีเขียวร่มเย็น
33 x 42 ขาย
ราคา 20.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นพิเศษ
สีเขียวรุ่งเรือง
33 x 42 ขาย
ราคา 20.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นพิเศษ
สีเหลืองกาญจนา
33 x 42 ขาย
ราคา 24.80 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นพิเศษ
สีบรอนซ์
33 x 42 ขาย
ราคา 20.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นพิเศษ
สีส้มอรุณรุ่ง
33 x 42 ขาย
ราคา 20.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นพิเศษ
สีทองสุวรรณภูมิ
33 x 42 ขาย
ราคา 20.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นพิเศษ
สีทับทิมสยาม
33 x 42 ขาย
ราคา 20.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นพิเศษ
สีน้ำตาลภูผาทอง
33 x 42 ขาย
ราคา 20.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นพิเศษ
สีเทาแกรนิต
33 x 42 ขาย
ราคา 20.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นพรีเมี่ยม
สีน้ำเงินเข้ม
33 x 42 ขาย
ราคา 21.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นพรีเมี่ยม
สีคราม
33 x 42 ขาย
ราคา 21.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นพรีเมี่ยม
สีฟ้า
33 x 42 ขาย
ราคา 21.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นพรีเมี่ยม
สีฟ้าสดใส
33 x 42 ขาย
ราคา 21.85 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นเมทัลลิค
สีประกายทองแดง
33 x 42 ขาย
ราคา 26.98 บ./แผ่น
Update :
10/64

รุ่นเมทัลลิค
สีประกายนาคราช
33 x 42 ขาย
ราคา 26.98 บ./แผ่น
Update :
10/64


รุ่นเมทัลลิค
สีประกายสมุทร
33 x 42 ขาย
ราคา 26.98 บ./แผ่น
Update :
10/64

กระเบื้องหลังคาลอนเล็ก

รุ่นสีมาตรฐาน
สีธรรมชาติ
54 x 120 x 0.4 ขาย 47.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 57.80
บาท/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตราฐาน
สีแดงรุ่งอรุณ
54 x 120 x 0.4 ขาย 60.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 75.50
บาท/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียววาสนา
54 x 120 x 0.4 ขาย 60.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 75.50
บาท/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวหยก
54 x 120 x 0.4 ขาย 60.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 75.50
บาท/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีน้ำตาลลูกสน
54 x 120 x 0.4 ขาย 60.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 75.50
บาท/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวไพรสน
54 x 120 x 0.4 ขาย 60.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 75.50
บาท/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวรุ่งมณี
54 x 120 x 0.4 ขาย 60.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 75.50
บาท/แผ่น
Update : 08/64

รุ่นสีมาตรฐาน
สีเหลืองกาญจนา
54 x 120 x 0.4 ขาย 60.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 75.50
บาท/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีหมากแดง
54 x 120 x 0.4 ขาย 60.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 75.50
บาท/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวรุ่งเรือง
54 x 120 x 0.4 ขาย 60.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 75.50
บาท/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตราฐาน
สีฟ้าสดใส
54 x 120 x 0.4 ขาย 60.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 75.50
บาท/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตฐาน
สีฟ้าเลิศนภา
54 x 120 x 0.4 ขาย 60.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 75.50
บาท/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีคราม
54 x 120 x 0.4 ขาย 60.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 75.50
บาท/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีพิเศษ
สีน้ำเงินไพลิน
54 x 120 x 0.4 ขาย 66.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 77.80
บาท/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีพิเศษ
สีตะวันแดง
54 x 120 x 0.4 ขาย 66.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 77.80
บาท/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีพิเศษ
สีคูลฟ้า
54 x 120 x 0.4 ขาย 66.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 77.80
บาท/แผ่น
Update : 08/64

รุ่นสีดับเบิ้ลโทน
สีส้มอรุณรุ่ง
54 x 120 x 0.4 ขาย 72.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 94.80
บาท/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีดับเบิ้ลโทน
สีทัมทิมสยาม
54 x 120 x 0.4 ขาย 72.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 94.80
บาท/แผ่น
Update : 08/64

รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายทองแดง
54 x 120 x 0.4 ขาย 72.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 94.80
บาท/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายสมุทร
54 x 120 x 0.4 ขาย 72.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 94.80
บาท/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายนาคราช
54 x 120 x 0.4 ขาย 72.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 94.80
บาท/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายเขียวมรกต
54 x 120 x 0.4 ขาย 72.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 94.80
บาท/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายน้ำเงินไพรลิน
54 x 120 x 0.4 ขาย 72.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 94.80
บาท/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีแดงประกายทับทิม
54 x 120 x 0.4 ขาย 72.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 94.80
บาท/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีประกายทองคำ
สีประกายทองคำ
54 x 120 x 0.4 ขาย 75.80
54 x 150 x 0.4 ขาย 96.80
บาท/แผ่น
Update : 08/64

กระเบื้องหลังคาลอนเล็กปลายงอน

รุ่นสีมาตรฐาน
สีซีเมนต์
54x120x0.4 cm
ราคา 115/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีแดงรุ่งอรุณ
54x120x0.4 cm
ราคา 165/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียววาสนา
ราคา 165/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวหยก
ราคา 165/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีน้ำตาลลูกสน
54x120x0.4 cm
ราคา 165/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวไพรสน
ราคา 165/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวรุ่งมณี
ราคา 165/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเหลืองกาญจนา
ราคา 165/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีหมากแดง
54x120x0.4 cm
ราคา 165/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวรุ่งเรือง
ราคา 165/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีฟ้าสดใส
54x120x0.4 cm
ราคา 165/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีฟ้าเลิศนภา
54x120x0.4 cm
ราคา 165/แผ่น
Update : 08/64

รุ่นสีมาตรฐาน
สีคราม
54x120x0.4 cm
ราคา 165/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีพิเศษ
สีประกายน้ำเงินไพลิน
54x120x0.4 cm
ราคา 175/แผ่น
Update : 08/64

รุ่นสีพิเศษ
สีตะวันแดง
54x120x0.4 cm
ราคา 175/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีพิเศษ
สีคูลฟ้า
54x120x0.4 cm
ราคา 175/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีส้มอรุณรุ่ง
54x120x0.4 cm
ราคา 175/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีทับทิมสยาม
54x120x0.4 cm
ราคา 175/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายทองแดง
54x120x0.4 cm
ราคา 175/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายสมุทร
54x120x0.4 cm
ราคา 175/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายนาคราช
54x120x0.4 cm
ราคา 175/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายเขียวมรกต
54x120x0.4 cm
ราคา 175/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายน้ำเงินไพลิน
54x120x0.4 cm
ราคา 175/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีแดงประกายทับทิม
54x120x0.4 cm
ราคา 175/แผ่น
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีประกายทองคำ
ราคา 175/แผ่น
Update : 08/64


กระเบื้องหลังคาลอนคู่

รุ่นสีมาตรฐาน
สีธรรมชาติ
50 x 120 x 0.4 ขาย 31.80
50 x 150 x 0.4 ขาย 47.80
50 X 120 x 0.5 ขาย 42.80
50 x 150 x 0.5 ขาย 53.80
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตราฐาน
สีแดงรุ่งอรุณ
50 x 120 x 0.4 ขาย 43.8
50 x 150 x 0.4 ขาย 61.8
50 X 120 x 0.5 ขาย 51.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 68.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน 
สีเขียววาสนา
50 x 120 x 0.4 ขาย 43.8
50 x 150 x 0.4 ขาย 61.8
50 X 120 x 0.5 ขาย 51.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 68.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน 
สีเขียวหยก
50 x 120 x 0.4 ขาย 43.8
50 x 150 x 0.4 ขาย 61.8
50 X 120 x 0.5 ขาย 51.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 68.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีน้ำตาลลูกสน
50 x 120 x 0.4 ขาย 43.8
50 x 150 x 0.4 ขาย 61.8
50 X 120 x 0.5 ขาย 51.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 68.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน 
สีเขียวไพรสน
50 x 120 x 0.4 ขาย 43.8
50 x 150 x 0.4 ขาย 61.8
50 X 120 x 0.5 ขาย 51.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 68.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน 
สีเขียวรุ่งมณี
50 x 120 x 0.4 ขาย 43.8
50 x 150 x 0.4 ขาย 61.8
50 X 120 x 0.5 ขาย 51.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 68.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเหลืองกาญจนา
50 x 120 x 0.4 ขาย 43.8
50 x 150 x 0.4 ขาย 61.8
50 X 120 x 0.5 ขาย 51.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 68.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีหมากแดง
50 x 120 x 0.4 ขาย 43.8
50 x 150 x 0.4 ขาย 61.8
50 X 120 x 0.5 ขาย 51.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 68.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน 
สีเขียวรุ่งเรือง
50 x 120 x 0.4 ขาย 43.8
50 x 150 x 0.4 ขาย 61.8
50 X 120 x 0.5 ขาย 51.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 68.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตราฐาน
สีฟ้าสดใส
50 x 120 x 0.4 ขาย 43.8
50 x 150 x 0.4 ขาย 61.8
50 X 120 x 0.5 ขาย 51.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 68.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีฟ้าเลิศนภา
50 x 120 x 0.4 ขาย 43.8
50 x 150 x 0.4 ขาย 61.8
50 X 120 x 0.5 ขาย 51.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 68.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64

รุ่นสีคราม
สีคราม
50 x 120 x 0.4 ขาย 43.8
50 x 150 x 0.4 ขาย 61.8
50 X 120 x 0.5 ขาย 51.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 68.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีไทเทเนียม
50 x 120 x 0.4 ขาย 43.8
50 x 150 x 0.4 ขาย 61.8
50 X 120 x 0.5 ขาย 51.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 68.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีพิเศษ
สีน้ำเงินไพลิน
50 x 120 x 0.4 ขาย 53.98
50 x 150 x 0.4 ขาย 66.98
50 X 120 x 0.5 ขาย 59.98
50 x 150 x 0.5 ขาย 76.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีพิเศษ
สีตะวันแดง
50 x 120 x 0.4 ขาย 53.98
50 x 150 x 0.4 ขาย 66.98
50 X 120 x 0.5 ขาย 59.98
50 x 150 x 0.5 ขาย 76.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีพิเศษ
สีคูลฟ้า
50 x 120 x 0.4 ขาย 53.98
50 x 150 x 0.4 ขาย 66.98
50 X 120 x 0.5 ขาย 59.98
50 x 150 x 0.5 ขาย 76.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีดับเบิ้ลโทน
สีส้มอรุณรุ่ง
50 x 120 x 0.5 ขาย 60.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 78.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีดับเบิ้ลโทน
สีทับทิมสยาม
50 x 120 x 0.5 ขาย 60.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 78.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายทองแดง
50 x 120 x 0.5 ขาย 60.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 78.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายสมุทร
50 x 120 x 0.5 ขาย 60.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 78.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายนาคราช
50 x 120 x 0.5 ขาย 60.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 78.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายเขียวมรกต
50 x 120 x 0.5 ขาย 60.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 78.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายน้ำเงินไพลิน
50 x 120 x 0.5 ขาย 60.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 78.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีแดงประกายทับทิม
50 x 120 x 0.5 ขาย 60.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 78.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายทองคำ
50 x 120 x 0.5 ขาย 75.8
50 x 150 x 0.5 ขาย 95.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่น แผ่นใส
แผ่นใส
50 x 120 x 0.5 ขาย 185
50 x 150 x 0.5 ขาย 210
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
กระเบื้องหลังคาสามลอน

รุ่นสีมาตรฐาน
สีธรรมชาติ
52x120x0.5 ขาย 47.8
52x150x0.5 ขาย 56.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีแดงรุ่งอรุณ
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 77.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64

รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียววาสนา
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 77.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวหยก
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 77.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีน้ำตาลลูกสน
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 77.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวไพรสน
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 77.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวรุ่งมณี
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 77.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเหลืองกาญจนา
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 77.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64

รุ่นสีมาตรฐาน
สีหมากแดง
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 77.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตราฐาน
สีเขียวรุ่งเรือง
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 77.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีฟ้าสดใส
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 77.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีฟ้าเลิศนภา
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 77.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64

รุ่นสีมาตรฐาน
สีคราม
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 77.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีไทเทเนี่ยม
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 77.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีน้ำเงินไพลิน
52x120x0.5 ขาย 64.8
52x150x0.5 ขาย 79.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีตะวันแดง
52x120x0.5 ขาย 64.8
52x150x0.5 ขาย 79.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีคูลฟ้า
52x120x0.5 ขาย 64.8
52x150x0.5 ขาย 79.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีดับเบิ้ลโทน
สีส้มอรุณรุ่ง
52x120x0.5 ขาย 65.8
52x150x0.5 ขาย 78.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีดับเบิลโทน
สีทับทิมสยาม
52x120x0.5 ขาย 65.8
52x150x0.5 ขาย 78.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีดับเบิลโทน
สีแดงแอปเปิ้ล
52x120x0.5 ขาย 65.8
52x150x0.5 ขาย 78.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีดับเบิลโทน
สีน้ำตาลเชอรี่
52x120x0.5 ขาย 65.8
52x150x0.5 ขาย 78.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีดับเบิลโทน
สีน้ำตาลอัลมอนด์
52x120x0.5 ขาย 65.8
52x150x0.5 ขาย 78.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายทองแดง
52x120x0.5 ขาย 64.8
52x150x0.5 ขาย 79.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายสมุทร
52x120x0.5 ขาย 64.8
52x150x0.5 ขาย 79.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายนาคราช
52x120x0.5 ขาย 64.8
52x150x0.5 ขาย 79.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายเขียวมรกต
52x120x0.5 ขาย 64.8
52x150x0.5 ขาย 79.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นประกายทองคำ
สีประกายทองคำ
52x120x0.5 ขาย 68.8
52x150x0.5 ขาย 84.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64


กระเบื้องหลังคาสี่ลอน

รุ่นสีธรมชาติ
สีซีเมนต์
52x120x0.4 ขาย 42.8
52x120x0.5 ขาย 43.8
52x150x0.5 ขาย 52.8
52x60x0.4 ขาย 23.8
52x60x0.5 ขาย 26.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีแดงรุ่งอรุณ
52x120x0.4 ขาย 49.8
52x120x0.5 ขาย 55.8
52x150x0.5 ขาย 65.8
52x60x0.4 ขาย 29.8
52x60x0.5 ขาย 32.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียววาสนา
52x120x0.4 ขาย 49.8
52x120x0.5 ขาย 55.8
52x150x0.5 ขาย 65.8
52x60x0.4 ขาย 29.8
52x60x0.5 ขาย 32.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวหยก
52x120x0.4 ขาย 49.8
52x120x0.5 ขาย 55.8
52x150x0.5 ขาย 65.8
52x60x0.4 ขาย 29.8
52x60x0.5 ขาย 32.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีน้ำตาลลูกสน
52x120x0.4 ขาย 49.8
52x120x0.5 ขาย 55.8
52x150x0.5 ขาย 65.8
52x60x0.4 ขาย 29.8
52x60x0.5 ขาย 32.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน 
สีเขียวไพรสน
52x120x0.4 ขาย 49.8
52x120x0.5 ขาย 55.8
52x150x0.5 ขาย 65.8
52x60x0.4 ขาย 29.8
52x60x0.5 ขาย 32.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน 
สีเขียวรุ่งมณี
52x120x0.4 ขาย 49.8
52x120x0.5 ขาย 55.8
52x150x0.5 ขาย 65.8
52x60x0.4 ขาย 29.8
52x60x0.5 ขาย 32.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเหลืองกาญจนา
52x120x0.4 ขาย 49.8
52x120x0.5 ขาย 55.8
52x150x0.5 ขาย 65.8
52x60x0.4 ขาย 29.8
52x60x0.5 ขาย 32.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีหมากแดง
52x120x0.4 ขาย 49.8
52x120x0.5 ขาย 55.8
52x150x0.5 ขาย 65.8
52x60x0.4 ขาย 29.8
52x60x0.5 ขาย 32.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีเขียวรุ่งเรือง
52x120x0.4 ขาย 49.8
52x120x0.5 ขาย 55.8
52x150x0.5 ขาย 65.8
52x60x0.4 ขาย 29.8
52x60x0.5 ขาย 32.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีฟ้าสดใส
52x120x0.4 ขาย 49.8
52x120x0.5 ขาย 55.8
52x150x0.5 ขาย 65.8
52x60x0.4 ขาย 29.8
52x60x0.5 ขาย 32.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีฟ้าเลิศนภา
52x120x0.4 ขาย 49.8
52x120x0.5 ขาย 55.8
52x150x0.5 ขาย 65.8
52x60x0.4 ขาย 29.8
52x60x0.5 ขาย 32.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีมาตรฐาน
สีคราม
52x120x0.4 ขาย 49.8
52x120x0.5 ขาย 55.8
52x150x0.5 ขาย 65.8
52x60x0.4 ขาย 29.8
52x60x0.5 ขาย 32.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีพิเศษ
สีน้ำเงินไพรลิน
52x120x0.5 ขาย 62.8
52x120x0.5 ขาย 77.8
52x60x0.5 ขาย 36.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64


รุ่นสีพิเศษ
สีตะวันแดง
52x120x0.5 ขาย 62.8
52x120x0.5 ขาย 77.8
52x60x0.5 ขาย 36.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีพิเศษ
สีคูลฟ้า
52x120x0.5 ขาย 62.8
52x120x0.5 ขาย 77.8
52x600x0.5 ขาย 36.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายทองแดง
52x120x0.4 ขาย 58.8
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 78.8
52x60x0.4 ขาย 34.8
52x60x0.5 ขาย 39.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายสมุทร
52x120x0.4 ขาย 58.8
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 78.8
52x60x0.4 ขาย 34.8
52x60x0.5 ขาย 39.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายนาคราช
52x120x0.4 ขาย 58.8
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 78.8
52x60x0.4 ขาย 34.8
52x60x0.5 ขาย 39.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายเขียวมรกต
52x120x0.4 ขาย 58.8
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 78.8
52x60x0.4 ขาย 34.8
52x60x0.5 ขาย 39.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายน้ำเงินไพรลิน
52x120x0.4 ขาย 58.8
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 78.8
52x60x0.4 ขาย 34.8
52x60x0.5 ขาย 39.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายม่วงแพลทินั่ม
52x120x0.4 ขาย 58.8
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 78.8
52x60x0.4 ขาย 34.8
52x60x0.5 ขาย 39.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีม่วงแพรไหม
52x120x0.4 ขาย 58.8
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 78.8
52x60x0.4 ขาย 34.8
52x60x0.5 ขาย 39.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีน้ำตาลแพรไหม
52x120x0.4 ขาย 58.8
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 78.8
52x60x0.4 ขาย 34.8
52x60x0.5 ขาย 39.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีแดงประกายทับทิม
52x120x0.4 ขาย 58.8
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 78.8
52x60x0.4 ขาย 34.8
52x60x0.5 ขาย 39.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีเมทัลลิค
สีประกายเขียวเพทาย
52x120x0.4 ขาย 58.8
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 78.8
52x60x0.4 ขาย 34.8
52x60x0.5 ขาย 39.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีประกายทอง
สีประกายทองคำ
52x120x0.5 ขาย 62.8
52x150x0.5 ขาย 77.8
52x60x0.5 ขาย 36.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีดับเบิ้ลโทน
สีส้มอรุณรุ่ง
52x120x0.4 ขาย 58.8
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 78.8
52x60x0.4 ขาย 34.8
52x60x0.5 ขาย 39.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64
รุ่นสีดับเบิ้ลโทน
สีแดงแอปเปิ้ล
52x120x0.4 ขาย 58.8
52x120x0.5 ขาย 63.8
52x150x0.5 ขาย 78.8
52x60x0.4 ขาย 34.8
52x60x0.5 ขาย 39.8
ราคา/แผ่น.
Update : 08/64

กระเบื้องบานเกล็ด


กระเบื้องบานเกล็ด
40×120 ขาย 95
60×120 ขาย 110
บาท/แผ่น
Update : 08/64

แผ่นใสบานเกล็ด
60×120 ขาย 180
บาท/แผ่น
Update : 08/64


กระเบื้องโค้งเชลล์
102.6×220 ขาย 495
บาท/แผ่น
Update : 08/64


กระเบื้องโค้งเอสโซ่
83×226 ขาย 420
83×251.5 ขาย 465
บาท/แผ่น
Update : 08/64

พุกรอ
0.2 kg./ 10 cm
ขาย 10 บาท/ชิ้น
Update : 08/64

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

กระเบื้องหลังคาลูกโลก ตราโอฬาร ราคาถูก รับรองคุณภาพมาตรฐาน จากโรงงาน 

กระเบื้องหลังคาโอฬาร คือหนึ่งในวัสดุการติดตั้งหลังคาบ้านที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของวัสดุในการมุงหลังคาบ้าน หากใช้กระเบื้องหลังคาที่มีคุณภาพจะทำให้บ้านหรือที่อยู่อาศัยสร้างทรรศนะที่สวยงาม และดึงดูดสายตาในการรับชม ฉนั้น กระเบื้องหลังคา

ลูกโลก ตราโอฬาร จึงได้ผลิตสินค้า กระเบื้องหลังคา เพื่อตอบสนองความต้องการต่อวงการวัสดุก่อสร้าง จึงแนะนำวิธีการเลือก วัสดุในการติดตั้งหลังคา โดยผู้ที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงค์ข้อความ ซึ่ง รุ่นของกระเบื้อง ตราโอฬาร แบ่งออกเป็นหลากหลายประเภทดังนี้

กระเบื้องหลังคาโอฬารคอนกรีต สแกนเดีย

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต รุ่นสแกนเดีย เป็น กระเบื้องหลังคาโอฬาร ที่ได้ถูกออกแบบ จากยุโรปแถบ สแกนดิเนวีย ดังชื่อรุ่น สแกนเดีย โดยใช้การออกแบบจากประเทศสวีเดน โดยเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากความสวยงามทางด้านดีไซน์

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการรับชมสินค้า สามารถคลิกเพื่อรับชม แคตตาล็อกสินค้าหลังคาสแกนเดีย ทั้งหมดได้ในลิงค์

กระเบื้องหลังคาโอฬารคอนกรีต คอนโดร

กระเบื้องหลังคาโอฬาร คอนโดร เป็น อีกหนึ่งของรุ่นกระเบื้องหลังคาคอนกรีต ตราโอฬาร ที่ได้รับความนิยม โดยมีจุดเด่นที่มีลักษณะเป็นหลังคาคอนกรีตแผ่นเรียบ สะท้อน ความสวยงาม แบบโมเดิร์น และ คลาสสิคเข้าด้วยกัน

กระเบื้องหลังคาลอนเล็ก

สำหรับกระเบื้องหลังคาโอฬารไฟเบอร์ซีเมนต์ โอฬาร หลังคาลอนเล็ก ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องด้วยลอนสินค้ามีลอนเล็กประกอบกับสีสันของหลังคา ส่งผลให้หลังคาบ้านสวยสดุดตาดูน่ารับชม โดยผู้สนใจสามารถรับชม สินค้าตัวอื่นๆ ได้ในลิงค์สินค้า

กระเบื้องหลังคาปลายงอนลอนเล็ก

อีกหนึ่งรุ่นย่อยของ หลังคาลอนเล็ก มีลักษณะแตกต่างกันที่ลักษณะกระเบื้องหลังคาโอฬารมีความโค้งด้านปลายกระเบื้องสร้างความสวยงามแบบแปลกตา

กระเบื้องหลังคาลอนคู่

ลอนคู่ เป็นหนึ่งในสินค้ากระเบื้องหลังคาโอฬารดีไซน์มาตรฐาน ที่ได้รับความนิยมเสมอมาจากผู้ใช้งาน เนื่องจากราคาถูก น้ำหนักเบา ติดตั้งและหาซื้อได้ง่าย

กระเบื้องสามลอน

หลังคาสามลอน มีดีไซน์และมิติเพิ่มเติมขึ้นจากลอนคู่ เป็นสินค้าที่เหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบความซ้ำซากจำเจ จากหลังคาลอนคู่

กระเบื้องสี่ลอน

สำหรับกระเบื้องหลังคาสี่ลอน จะสร้างความคุ้มค่าคุ้มราคาเนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่และกว้างกว่า หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดอื่นๆ ทำให้ประหยัดทั้งเงินและเวลาในการติดตั้ง 

บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด เป็นหนึ่งในแบรนด์สินค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำของไทย ผลิตวัสดุก่อสร้างบ้านและที่อยู่อาศัย

บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด เป็นบริษัทจัดจำหน่ายวัสดุสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย โดยก่อตั้งเมื่อปี 2511 ตลอดกว่า49ปีที่บริษัทได้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุ โดยแบ่งเป็นสินค้าใหญ่เป็น 2 ประเภทได้แก่สินค้ากระเบื้องมุงหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ภายใต้ชื่อ กระเบื้องหลังคาโอฬาร ตราลูกโลกและกระเบื้องคอนกรีตภายใต้ชื่อ สแกนเดีย

กระเบื้องหลังคาโอฬารสแกนเดีย กระเบื้องสแกนเดียได้รับการรับรองมาตรฐานความทนทานจาก  Swedish National Testing and Research Institute กระเบื้องนี้จะมีลักษระเด่นในเรื่องความสวยงามทนทาน เหมาะกับงานต่างๆทุกชนิด  
     
ด้วยสถาปัตยกรรมจากสแกนดิเนเวีย ทำให้มั่นใจได้ว่ากระเบื้องชนิดนี้จะตอบโจทย์ความต้องการของงานทุกรูปแบบ  กระเบื้องสแกนเดียมีสีสันหลากหลายสไตล์ให้เลือกใช้กันอยู่มากมาย ถูกใจผู้ใช้อย่างแน่นอน  

กระเบื้องหลังคาโอฬาร คอนโดร  มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ ดูดีหรูหรา  ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็เหมาะสม ด้วยการออกแบบสไตล์แบบ modern กับแบบ classic บวกกับสีสันที่หลากหลายทั้งแบบธรรมดา สีพิเศษและสีพรี   เมี่ยม โดนใจแน่นอนเป็นทางเลือกที่ดีอีก 1 ทางสำหรับผู้อยากมีสไตล์  

กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื้องชนิดนี้ดูดีมีสไตล์สามารถปูหลังคาได้สนิททุกซอกทุกมุม ตัวกระเบื้องมีลักษณะลอนตื้นเท่ากันถึง 7 ลอนในแผ่นเดียวทำให้มีข้อดีคือ สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้นน้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน ต้านทานได้ทุกสภาพอากาศ

กระเบื้องหลังคาลอนคู่ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องหลังคาโอฬาร นี้จะมีลักษณะที่ลอนห่าง สาเหตุก็เพื่อความแข็งแกร่ง และทำให้ระบายน้ำได้ดี ใช้งานทนทานต่อทุกสภาพอากาศ  สีสันที่สวยงามรับรองว่าสีนั้นคงทนได้ยาวนานแน่นอน ด้วยการเคลือบสีถึง 3 ชั้นด้วยกัน  และด้วยสไตล์การสร้างของประเทศไทย  ทางกระเบื้องโอฬารเล็งเห็นปัญหานี้จึงได้คิดค้นกระเบื้องลอนคู่ขึ้นมา
         กระเบื้องลอนคู่มีทั้งหมด 4 ขนาด
         หนา 4 มม. กว้าง 50 ซ.ม. ยาว 120 ซ.ม. หนา 4 มม. กว้าง 50 x 150 ซม.
         หนา 5 มม. กว้าง 50 ซ.ม. ยาว 120 ซ.ม. หนา 5 มม. กว้าง 50 x 150 ซม. 

กระเบื้องหลังคาสามลอน หรือกระเบื้องไตรลอนเป็น กระเบื้องล่าสุดของทางกระเบื้องโอฬารในแบรนด์ลูกโลก กระเบื้องไตรลอนช่วยสะท้อนแสงแดดกับลดการรั่วซึมของน้ำได้มากกว่ากระเบื้องลอนคู่ สีสันที่สวยงามคงทนอยู่นาน ทนทานได้ทุกสภาพอากาศ  ตัวกระเบื้องไตรลอนมีลักษณะที่แปลกตา ดูสวยงามไปอีกแบบ เหมาะกับผู้ที่อยากเปลี่ยนสไตล์ใหม่ๆ 

กระเบื้องหลังคา 4 ลอน โอฬาร กระเบื้องหลังคาสี่ลอน ตราโอฬารหรือลูกโลก มีขนาด 0.5 x 52 x 120 ซม. , 0.5 x 52 x 150 ซม. และกระเบื้องหลังคาสี่ลอน โอฬาร 60 ซม. ตอบโจทย์ความต้องการความสวยงามหรูหรา อย่างหลากหลายทุกความต้องการ

กระเบื้องหลังคาโอฬารลูกฟูกลอนใหญ่ กระเบื้องหลังคาโอฬารลูกฟูกลอนใหญ่ทำมาจากซีเมนต์ผสมใยหิน ซึ่งมีประโยชน์ในการที่ตัวกระเบื้องนั้นจะไม่ไหม้ไฟ และอีก 1 ประโชน์อย่างนึงก็คือ พวกสัตว์เล็ก อย่างเช่น ปลวก มด มอด ไม่สามารถแทะกินได้เนื่องด้วยกระเบื้องหลังคาลูกฟูกลอนใหญ่จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่จึงเหมาะสมที่จะเน้นใช้กับการปูหลังคาจำพวกสถานที่ขนาดใหญ่ๆ อย่างเช่น โรงงาน หรือ โรงเรียน 

กระเบื้องหลังคาโอฬาร หรืออีกชื่อที่เรียกว่าตราลูกโลกเป็นจุดเด่นเรื่องกระเบื้องจริงๆเพราะทาง  กระเบื้องโอฬาร   ได้คิดค้นคว้าออกแบบให้กระเบื้องหลังคาโอฬารแข็งแรงคงทนได้นานเพราะเบื้องเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึงที่สำคัญเพราะยุคสมัยนี้เป็นยุคที่คิดได้ว่าทุกอย่างต้องแข็งแรงก็เหมือนความคิดเดียวกับ  กระเบื้องหลังคาโอฬาร  ที่จะคิดค้นความแข็งแรงของกระเบื้องเพราะอะไรเราถึงมั่นใจว่า  กระเบื้องโอฬาร   เพราะเราทำมาจากเบื้องใยหินเป็นกระเบื้องที่ได้คิดค้นทั้งความหนาการยืดหยุนเพื่อที่จะรับสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ทาง  กระเบื้องโอฬาร  ได้ผสมประสานงานการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานทุกวิธีการในการที่จะได้สินค้าที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภคและได้คิดค้น และนำเสนอสิ่งใหม่ๆที่ดีที่สุดตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเพื่อสร้างความคิดไหม่ทั้งในเรื่องการผลิต  กระเบื้องหลังคาโอฬาร  เปิดให้บริการตั้งแต่2511จนกระทั่งปัจุบันนี้ก็คือ49ปีแล้วเป็นบริษัทที่ได้รับไวว่างใจได้นานเลยทีเดียว มีการว่างแผนที่จะพัฒนา   กระเบื้องโอฬาร  ต่อไปในอนาคต !!!

กระเบื้องโอฬาร ตราลูกโลก เนื้อแน่น หนาปึ้ก!!! ประโยคนี้คงคุ้นหูทุกท่านดี เพราะคือโฆษณากระเบื้องโอฬาร ทีออกอากาศทางโทรทัศน์ และ วิทยุ โดยโฆษณาเป็นเรื่องราวของลิงเก็บลูกมะพร้าวแล้วทำตกใส่หลังคา กระเบื้องหลังคาโอฬาร คือหนึ่งในวัสดุการติดตั้งหลังคาบ้านที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของวัสดุในการมุงหลังคาบ้าน หากใช้กระเบื้องหลังคาที่มีคุณภาพจะทำให้บ้านหรือที่อยู่อาศัยสร้างทรรศนะที่สวยงาม และดึงดูดสายตาในการรับชม ฉนั้น กระเบื้องหลังคาลูกโลก ตราโอฬาร จึงได้ผลิตสินค้า กระเบื้องหลังคา เพื่อตอบสนองความต้องการต่อวงการวัสดุก่อสร้าง แต่ว่ากระเบื้องไม่เกิดการแตกหักหรือมีรอยขีดขูดใดๆ ทำให้ผู้ชมเกิดความสนใจและสามารถจดจำกระเบื้องโอฬาร ได้เป็นอย่างดี จากโฆษณาที่ถือเป็นไวรัลฮิตติดหูติดตาคนไทยมาอย่างยาวนาน กระเบื้องหลังคาโอฬาร เป็นกระเบื้องหลังคาที่ได้รับการยอมรับว่ามีชื่อเสียงเป็นเวลานานโดยเฉพาะกระเบื้องหลังคาโอฬารหลังคาบ้าน ส่วนมากมีความสำคัญ  กระเบื้องหลังคา ราคา ณ ปัจจุบันก็ไม่แพงมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน หน้านี้ ทำให้กระเบื้องหลังคา ราคาเป็นที่สนใจของคนมากมาย  ส่วน กระเบื้องหลังคาลอนคู่ กระเบื้องหลังคาคอนกรีตก็ยังเป็นความต้องการของตลาดอย่างมากดังที่ได้เห็น เมื่อย้อนไป 20 กว่าปีที่แล้วเรียกได้ว่าประเทศไทยเจริญเติบโต ไปอย่างมากจนหน้าตกใจเพราะกระเบื้องหลังคาเป็นที่สำคัญที่ทำให้บ้านดูสง่างามโดยเฉพาะ หลังคา ราคาไม่แพงถ้าเมื่อไรก็ตามหลังคา ราคาไม่แพงก็จะส่งผลให้กระเบื้องหลังคา ราคายังไม่แพงมากโดยส่วนมากเกินกว่าการลดราคากระเบื้องหลังคาโดยส่วนมากกระเบื้องหลังคา ราคาเป็นอะไรที่ลูกค้าสนใจอย่างมาก เพราะกระเบื้องหลังคาราคาเป็นความต้องการของตลาดอย่างมากตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีซึ่งทำให้ กระเบื้องหลังคา ราคา ก็ยิ่งมีจำนวนการผลิตที่มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ กระเบื้องหลังคาโอฬาร คือหนึ่งในวัสดุการติดตั้งหลังคาบ้านที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของวัสดุในการมุงหลังคาบ้าน หากใช้กระเบื้องหลังคาที่มีคุณภาพจะทำให้บ้านหรือที่อยู่อาศัยสร้างทรรศนะที่สวยงาม และดึงดูดสายตาในการรับชม ฉนั้น กระเบื้องหลังคาโอฬาร คือหนึ่งในวัสดุการติดตั้งหลังคาบ้านที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของวัสดุในการมุงหลังคาบ้าน หากใช้กระเบื้องหลังคาที่มีคุณภาพจะทำให้บ้านหรือที่อยู่อาศัยสร้างทรรศนะที่สวยงาม และดึงดูดสายตาในการรับชม ฉนั้น กระเบื้องหลังคาลูกโลก ตราโอฬาร จึงได้ผลิตสินค้า กระเบื้องหลังคา เพื่อตอบสนองความต้องการต่อวงการวัสดุก่อสร้าง ตราโอฬาร จึงได้ผลิตสินค้า กระเบื้องหลังคา เพื่อตอบสนองความต้องการต่อวงการวัสดุก่อสร้าง เป็นทีให้ความสนใจของ กระเบื้องหลังคา ราคา โดยหลักแล้ว กระเบื้องหลังคา ราคาโดยเฉพาะ กระเบื้องหลังคาโอฬาร มีขนาดและราคาที่แข่งขันกับเจ้าอื่นๆได้ส่งผลให้ราคาที่ไม่แพงมากแต่ได้คุณภพาพที่สูงจนเด่นดังทำให้ กระเบื้องหลังคาโอฬาร เป็นที่1ในใจของลูกค้าหลายคนโดยเฉพาะที่ทำให้  กระเบื้องหลังคา โอฬารมีความแปลกให้ซึ่งต้องคอยติดตามตอนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *