คลิก…เพื่อดูยี่ห้ออื่น

กระเบื้องหลังคาทีพีไอ ถูกสุด คุณภาพระดับสากล ผลิตด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ทนต่อทุกสภาพอากาศ กระเบื้องหลังคาทีพีไอประกอบไปด้วยกระเบื้องหลังคาคอนกรีตยูโทเปีย กระเบื้องหลังคาคอนกรีตลักซ์เชอร์เรีย กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์กระเบื้องหลังคาลอนคู่

กระเบื้องหลังคาลักซ์เซอเรีย


สีบรอนซ์เงิน
ผิวส้ม 16.80
ผิวเรียบ 27.80
ผิวExcelsior 59.80
ราคาบาท/แผ่น


สีแดงดาหลา
ผิวส้ม 16.80
ผิวเรียบ 27.80
ผิวExcelsior 120
ผิวCrystalstar 65.80
ราคาบาท/แผ่น


สีขาวนวลจันทร์
ผิวส้ม 16.80
ผิวเรียบ 27.80
ผิวExcelsior 59.80
ราคาบาท/แผ่น


สีเทาเมฆา
ผิวส้ม 16.80
ผิวเรียบ 27.80
ผิวExcelsior 59.80
ราคาบาท/แผ่นสีส้มอมเหลือง
ผิวส้ม 16.80
ผิวเรียบ 27.80
ผิวExcelsior 59.80
ราคาบาท/แผ่น


สีอิฐศรีมาลา
ผิวส้ม 16.80
ผิวเรียบ 27.80
ผิวExcelsior 59.80
ราคาบาท/แผ่นสีเขียวอำพัน
ผิวส้ม 23.50
ผิวเรียบ 33.80
ผิวExcelsior 64.80
ราคาบาท/แผ่น


สีน้ำเงินอมตะ
ผิวส้ม 23.50
ผิวเรียบ 33.80
ราคาบาท/แผ่นสีน้ำตาลแทม
เมอรีน

ผิวส้ม 16.80
ผิวเรียบ 27.80
ผิวExcelsior 59.80
ผิวCrystalstar 65.80
ราคาบาท/แผ่น


สีเทา
มาเลศ

ผิวส้ม 16.80
ผิวเรียบ 27.80
ผิวExcelsior 59.80
ผิวCrystalstar 65.80
ราคาบาท/แผ่น

กระเบื้องหลังคายูโทเปีย


สีอิฐศรีมาลา
ผิวส้ม 8.98
ผิวเรียบ 22.98
ผิว Excelsior
53.80
ผิวCrystal Star
62.80
ราคาบาท/แผ่น

สีแดงดาหลา
ผิวส้ม 8.98
ผิวเรียบ 22.98
ผิว Excelsior
53.80
ผิวCrystal Star
62.80
ราคาบาท/แผ่น

สีส้มอมเหลือง
ผิวส้ม 15.95
ผิวเรียบ 22.98
ผิว Excelsior
53.80
ราคาบาท/แผ่น

สีเทาเมฆา
ผิวส้ม 8.98
ผิวเรียบ 22.98
ผิว Excelsior
53.80
ราคาบาท/แผ่น

สีเทามาเลศ
ผิวส้ม 8.98
ผิวเรียบ 22.98
ผิว Excelsior
53.80
ผิวCrystal Star
62.80
ราคาบาท/แผ่น

สีบรอนซ์เงิน
ผิวส้ม 8.98
ผิวเรียบ 22.98
ผิว Excelsior
53.80
ราคาบาท/แผ่น


สีน้ำตาลแทม
เมอรีน

ผิวส้ม 8.98
ผิวเรียบ 22.98
ผิว Excelsior
53.80
ผิวCrystal Star
62.80
ราคาบาท/แผ่น

สีขาวนวลจันทร์
ผิวส้ม 15.95
ผิวเรียบ 22.98
ผิว Excelsior
53.80
ราคาบาท/แผ่น
สีทองประกาย
ผิวเรียบ 36.80
ผิว Excelsior
64.80
ราคาบาท/แผ่น


สีเขียวอำพัน
ผิวส้ม 19.80
ผิวเรียบ 30.98
ผิว Excelsior
59.80
ราคาบาท/แผ่น

สีน้ำเงินอมตะ
ผิวส้ม 21.75
ผิวเรียบ 30.98
ราคาบาท/แผ่น

สีอิฐเหลือบส้ม
ผิวส้ม 18.91
ราคาบาท/แผ่น

สีแดงเหลือบเทา
ผิวส้ม 18.91
ราคาบาท/แผ่น

สีเขียวเหลือบเหลือง
ผิวส้ม 18.91
ราคาบาท/แผ่น

กระเบื้องหลังคาลอนคู่
สีซีเมนต์
0.4 x 120 ขาย 34.56.-
0.4 x 150 ขาย 43.41.-
0.5 X 120 ขาย 41.50.-
0.5 x 150 ขาย 51.83.-
ราคาบาท/แผ่นสีเขียวมหาสมุทร
0.4 x 120 ขาย 57.80.
0.4 x 150 ขาย 70.80.
0.5 X 120 ขาย 59.80.
0.5 x 150 ขาย 79.80.
ราคาบาท/แผ่นสีเขียววิจิตร
0.4 x 120 ขาย 54.80.
0.4 x 150 ขาย 59.80.
0.5 X 120 ขาย 59.80.
0.5 x 150 ขาย 63.80.
ราคาบาท/แผ่นสีเทาซีเมนต์
0.4 x 120 ขาย 57.80.
0.4 x 150 ขาย 70.80.
0.5 X 120 ขาย 59.80.
0.5 x 150 ขาย 79.80.
ราคาบาท/แผ่น


สีแดงเรืองรอง
0.4 x 120 ขาย 54.80.
0.4 x 150 ขาย 59.80.
0.5 X 120 ขาย 59.80.
0.5 x 150 ขาย 63.80.
ราคาบาท/แผ่นสีน้ำตาล
เปลือกสน

0.4 x 120 ขาย 46.80.
0.4 x 150 ขาย 68.80.
0.5 X 120 ขาย 59.80.
0.5 x 150 ขาย 63.80.
ราคาบาท/แผ่น

สีฟ้าน้ำทะเล
0.4 x 120 ขาย 54.80.
0.4 x 150 ขาย 68.80.
0.5 X 120 ขาย 59.80.
0.5 x 150 ขาย 63.80.
ราคาบาท/แผ่น

 สีส้มอมเหลือง
0.4 x 120 ขาย 57.80.
0.4 x 150 ขาย 70.80.
0.5 X 120 ขาย 59.80.
0.5 x 150 ขาย 79.80.
ราคาบาท/แผ่นสีอิฐศิลา
0.4 x 120 ขาย 54.80.
0.5 X 120 ขาย 59.80.
ราคาบาท/แผ่น

สีเขียววิจิตรมุก
0.4 x 120 ขาย 63.80.
0.4 x 150 ขาย 69.80.
0.5 X 120 ขาย 69.80.
0.5 x 150 ขาย 87.80.
ราคาบาท/แผ่น

สีแดง
เรืองรองมุก

0.4 x 120 ขาย 63.80.
0.4 x 150 ขาย 76.80.
0.5 X 120 ขาย 63.80.
0.5 x 150 ขาย 78.80.
ราคาบาท/แผ่น
 สีฟ้าน้ำทะเลมุก
0.4 x 120 ขาย 63.80.
0.4 x 150 ขาย 76.80.
0.5 X 120 ขาย 63.80.
0.5 x 150 ขาย 78.80.
ราคาบาท/แผ่น สีม่วงมณีมุก
0.4 x 120 ขาย 63.80.
0.4 x 150 ขาย 76.80.
0.5 X 120 ขาย 63.80.
0.5 x 150 ขาย 78.80.
ราคาบาท/แผ่นสีอิฐศิลามุก
0.4 x 120 ขาย 63.80.
0.4 x 150 ขาย 76.80.
0.5 X 120 ขาย 69.80.
0.5 x 150 ขาย 87.80.
ราคาบาท/แผ่น


สีขาวนวลจันทร์
0.5 X 120 ขาย 59.80.
0.5 x 150 ขาย 63.80.
ราคาบาท/แผ่นสีชมพู
พันธุ์ทิพย์

0.5 X 120 ขาย 52.80.
0.5 x 150 ขาย 56.80.
ราคาบาท/แผ่นสีทองประกาย
0.5 X 120 ขาย 66.80.
0.5 x 150 ขาย 83.80.
ราคาบาท/แผ่นสีบรอนซ์เงิน
0.5 X 120 ขาย 66.80.
0.5 x 150 ขาย 83.80.
ราคาบาท/แผ่น

สีฟ้าใส
0.5 X 120 ขาย 52.80.
0.5 x 150 ขาย 56.80.
ราคาบาท/แผ่น

สีซีเมนต์ Hygienic Grade
0.5 X 120 ขาย 40.80.-
0.5 x 150 ขาย 48.80.
ราคาบาท/แผ่น


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

กระเบื้องหลังคาทีพีไอ

หลังคาทีพีไอ ถือเป็นกระเบื้องหลังคาแบรนด์ชั้นนำของประเทศไทย ทำมาจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ทนต่อทุกสภาพแวดล้อม และมีกระเบื้องหลังคาที่ได้รับความนิยม กระเบื้องหลังคาทีพีไอ ประกอบไปด้วย กระเบื้องหลังคาคอนกรีตยูโทเปีย กระเบื้องหลังคาคอนกรีตลักซ์เชอร์เรีย สามารถเยี่ยมชมเว็บย่อยได้ที่ https://www.tpi-fc.com/

กระเบื้องหลังคาทีพีไอ คอนกรีตยูโทเปีย

เป็นหนึ่งในกระเบื้องหลังคาคอนกรีต แผ่นลอนใหญ่ ทำให้สร้างความสวยงาม ในรูปแบบของความหรูหรา ได้อย่างดี ป้องกันการรั่วซึม และการไหลย้อนของน้ำ และยังมีความสามารถสะท้อนแสงอาทิตย์และยังมีถึง 3 กลุ่มสี ทั้งกลุ่มสีมาตรฐาน กลุ่มสีพิเศษ มีลักษณะที่

โดดเด่นดูเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แคตตาล็อค ของคลังกระเบื้องได้เลย หลังคาคอนกรีตยูโทเปีย ตราทีพีไอโดดเด่นด้วยรูปลอนใหม่ ลอนใหญ่ ที่เด่นเป็นเอกลักษณ์ ช่วยให้มองเห็นมิติของรูปลอนได้อย่างชัดเจน เมื่อเรียงร้อยเป็นผืนหลังคา สร้างความหรูหราโอ่อ่า งดงามอย่างมีสไตล์สะท้อนถึงรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของ

กระเบื้องหลังคาทีพีไอ คอนกรีตลักซ์เชอร์เรีย

หลังคาคอนกรีตยูโทเปีย ตราทีพีไอ เป็นกระเบื้องหลังคาคอนกรีต แผ่นเรียบ ที่มีชื่อเสียงของทีพีไอ ด้วยดีไซน์ของหลังคาที่เป็นกระเบื้องหลังคาแผ่นเรียบ ดูตัวอย่างได้ที่นี่ (คลิก) มีบัวดักน้ำและรางลิ้นด้านข้าง มีความสามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ และด้วยเทคโนโลยี

การใช้ผิวน้ำยาเคลือบกระเบื้องสูตรพิเศษ ทำให้สีของกระเบื้องมีความทนทาน สวยงาม ตลอดระยะเวลาการใช้งาน มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบเงางาม ผสมผสานด้วยดีไซน์ร่วมสมัยคือเอกลักษณ์เฉพาะ ความงามที่เป็นอมตะ กลมกลืนและเรียบง่าย สามารถเข้าได้กับทุกการออกแบบ บ่งบอกถึงความเรียบง่ายที่แฝงด้วยความหรูหรา

เอกลักษณ์ กระเบื้องหลังคาทีพีไอ

กระเบื้องหลังคาทีพีไอ TPI มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คงทน ดูดีมีสไตล์ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกรูปแบบ ได้มาตราฐานจากสถาบันชั้นนำว่าเป็นกระเบื้องที่มีประสิทธิภาพ ทำมาจากวัสดุที่คงทน สามารถทนต่ออุณหภูมิได้มากถึง 86.6% เลยทีเดียว และด้วย

เทคโนโลยีใหม่จากประเทศอิตาลี ทำให้ กระเบื้องหลังคาทีพีไอ TPI สามารถลดอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 14 องศาเซลเซียสกัน เลยทีเดียว เหมาะสำหรับอากาศบ้านเราเป็นอย่างดี สามารถติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าได้ที่ คลังกระเบื้องของเราได้เลยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *