diamond brand logo for buttontpi bSCG brand logo for buttonHa Huang Brand icon for button
TPI polean brand logo for buttonSupersun brand logo for buttonShera brand logo for button

กระเบื้องหลังคาตราเพชร กระเบื้องตราเพชร ผลิตโดย บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นผลิตกระเบื้องแบรนด์ หลังคาตราเพชร ที่ตอบโจทย์ทุกกระเบื้องหลังคา ผลิตภัณฑ์ ตราเพชร กระเบื้องอดามัส หลังคาจตุลอน กระเบื้องลอนคู่ ตราเพชร เพื่อให้ใช้งานหลังคาได้ตามต้องการ โดยมี หลังคาอดามัส เป็นหลังคายอดนิยมของตราเพชรและขายดีที่สุดและกระเบื้องลอนคู่ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่เช่นเคย กระเบื้อง หลังคา ตรา เพชร คุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้า เรามีเว็บไซด์ขายแบรนด์เฉพาะตราเพชร เว็บ shop-dbp เพื่อสะดวกดูสินค้าประเภทอื่นๆ

หมายเหตุ “ราคาดังกล่าว เป็นราคารับเองหน้าโรงงาน” การแสดงผลของรูปภาพ อาจไม่เหมือนของจริง

กระเบื้องหลังคาตราเพชร อดามัส

คลิกดูรายละเอียด กระเบื้องอดามัสกระเบื้อง หลังคา ตรา เพชร
อดามัส แบบเรียบ
สีน้ำตาลภูผา
ราคา 21.85 /แผ่น.
รุ่นมาตรฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้อง หลังคา ตรา เพชร
อดามัส แบบเรียบ
สีน้ำตาลมะฮอกกานี
ราคา 21.85 /แผ่น.
รุ่นมาตรฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้อง หลังคา ตรา เพชร
อดามัส แบบเรียบ
สีส้มเสาวรส
ราคา 21.85 /แผ่น.
รุ่นมาตรฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้อง หลังคา ตรา เพชร
อดามัส แบบเรียบ
สีแดงรุ่งระวี
ราคา 21.85 /แผ่น.
รุ่นมาตรฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้อง หลังคา ตรา เพชร
อดามัส แบบเรียบ
สีน้ำตาลอิตัลไท
ราคา 21.85 /แผ่น.
รุ่นมาตรฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้อง หลังคา ตรา เพชร
อดามัส แบบเรียบ
สีเทาอัคนิล
ราคา 21.85 /แผ่น.
รุ่นมาตรฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคา ตราเพชร
อดามัส แบบเรียบ
สีน้ำตาลแบล็ควู๊ด
ราคา 21.85 /แผ่น.
รุ่นมาตรฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคา ตราเพชร
อดามัส แบบเรียบ
สีเทาเศรษฐี
ราคา 21.85 /แผ่น.
รุ่นมาตรฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคา ตราเพชร
อดามัส แบบเรียบ
สีเทาสินทรัพย์
ราคา 21.85 /แผ่น.
รุ่นมาตรฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคา ตราเพชร
อดามัส แบบเรียบ
สีเทาไอหมอก
ราคา 21.85 /แผ่น.
รุ่นมาตรฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคา ตราเพชร
อดามัส แบบเรียบ
สีเทาแปซิฟิก
ราคา 21.85 /แผ่น.
รุ่นมาตรฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคา ตราเพชร
อดามัส แบบเรียบ
สีเทาแอตแลนติก
ราคา 21.85 /แผ่น.
รุ่นมาตรฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66กระเบื้องหลังคา ตราเพชร
อดามัส แบบเรียบ
สีเทาแอตแลนติก
ราคา 21.85 /แผ่น.
รุ่นมาตรฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคา ตราเพชร
อดามัส แบบเรียบ
สีเทาอาร์กติก
ราคา 21.85 /แผ่น.
รุ่นมาตรฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
อดามัส แบบเรียบ
สีแดงสุริยา
ราคา 23.85 /แผ่น.
รุ่นแพลทตินั่ม
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
อดามัส แบบเรียบ
สีมรกตทอแสง
ราคา 30.85 /แผ่น.
รุ่นเมทัลลิค
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
อดามัส แบบเรียบ
สีไพลินทอแสง
ราคา 30.85 /แผ่น.
รุ่นเมทัลลิค
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
อดามัส แบบเรียบร่อง
สีส้มเสาวรส
รุ่นมาตราฐาน
ยกเลิกผลิต
Update 01/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
อดามัส แบบเรียบร่อง
สีน้ำตาลภูผา
รุ่นมาตราฐาน
ยกเลิกผลิต
Update 01/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
อดามัส แบบเรียบร่อง
สีน้ำตาลมะฮอกกานี
รุ่นมาตราฐาน
ยกเลิกผลิต
Update 01/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
อดามัส แบบเรียบร่อง
สีแดงรุ่งระวี
รุ่นมาตราฐาน
ยกเลิกผลิต
Update 01/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
อดามัส แบบเรียบร่อง
สีเทาไอหมอก
รุ่นมาตราฐาน
ยกเลิกผลิต
Update 01/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
อดามัส แบบเรียบร่อง
สีน้ำตาลอิตัลไท
รุ่นมาตราฐาน
ยกเลิกผลิต
Update 01/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
อดามัส แบบเรียบร่อง
สีเทาอัคนิล
รุ่นมาตราฐาน
ยกเลิกผลิต
Update 09/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
อดามัส แบบเรียบร่อง
สีน้ำตาลแบล็ควู๊ด
รุ่นมาตราฐาน
ยกเลิกผลิต
Update 09/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
อดามัส แบบเรียบร่อง
สีเทาสินทรัพย์
รุ่นมาตราฐาน
ยกเลิกผลิต
Update 09/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
อดามัส แบบเรียบร่อง
สีเทาเศรษฐี
รุ่นมาตราฐาน
ยกเลิกผลิต
Update 09/66


กระเบื้อง หลังคา ตราเพชร
อดามัส แบบเรียบ
สีน้ำตาลประกายทอง
รุ่นแพลทตินั่ม
ยกเลิกผลิต
Update 01/66

กระเบื้อง หลังคา ตราเพชร
อดามัส แบบเรียบ
สีส้มประกายอำพัน
รุ่นแพลทตินั่ม
ยกเลิกผลิต
Update 01/66

กระเบื้อง หลังคา ตราเพชร
อดามัส แบบเรียบ
สีน้ำตาลประกายอำไพ
รุ่นแพลทตินั่ม
ยกเลิกผลิต
Update 01/66

กระเบื้อง หลังคา ตราเพชร
อดามัส แบบเรียบร่อง
สีน้ำตาลประกายอำไพ
รุ่นแพลทตินั่ม
ยกเลิกผลิต
Update 01/66

กระเบื้อง หลังคา ตราเพชร
อดามัส แบบเรียบร่อง
สีแดงสุริยา
รุ่นแพลทตินั่ม
ยกเลิกผลิต
Update 01/66

กระเบื้อง หลังคา ตราเพชร
อดามัส แบบเรียบร่อง
สีส้มประกายอำพัน
รุ่นแพลทตินั่ม
ยกเลิกผลิต
Update 01/66

กระเบื้อง หลังคา ตราเพชร
อดามัส แบบเรียบร่อง
สีน้ำตาลประกายทอง
รุ่นแพลทตินั่ม
ยกเลิกผลิต
Update 01/66

กระเบื้อง หลังคา ตราเพชร
อดามัส แบบเรียบ
สีทับทิมทอแสง
รุ่นเมทัลลิค
ยกเลิกผลิต
Update 01/66

กระเบื้อง หลังคา ตราเพชร
อดามัส แบบเรียบร่อง
สีทับทิมทอแสง
รุ่นเมทัลลิค
ยกเลิกผลิต
Update 01/66

กระเบื้อง หลังคา ตราเพชร
อดามัส แบบเรียบร่อง
สีมรกตทอแสง
รุ่นเมทัลลิค
ยกเลิกผลิต
Update 01/66

กระเบื้อง หลังคา ตราเพชร
อดามัส แบบเรียบร่อง
สีไพลินทอแสง
รุ่นเมทัลลิค
ยกเลิกผลิต
Update 01/66

กระเบื้องหลังคาตราเพชร CT

คลิกดูรายละเอียด กระเบื้อง ct เพชรกระเบื้องหลังคา
CT เพชร
สีเทานิลมังกร
ราคา 12.60 /แผ่น.
รุ่นมาตราฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคา
CT เพชร
สีเทาพยับหมอก
ราคา 12.60 /แผ่น.
รุ่นมาตราฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคา
CT เพชร
สีเทาค่าซ่า
ราคา 12.60 /แผ่น.
รุ่นมาตราฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคา
CT เพชร
สีน้ำตาลนราวดี
ราคา 12.60 /แผ่น.
รุ่นมาตราฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคา
CT เพชร
สีน้ำตาลนนทรี
ราคา 12.60 /แผ่น.
รุ่นมาตราฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคาเพชร
CT เพชร
สีน้ำตาลพิกุล
ราคา 12.60 /แผ่น.
รุ่นมาตราฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคาตรา เพชร
CT เพชร
สีน้ำตาลสุขนิเวศน์
รุ่นมาตราฐาน
ยกเลิกผลิต
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 01/66


กระเบื้องหลังคาตรา เพชร
CT เพชร
สีส้มค่าซ่า
ราคา 12.60 /แผ่น.
รุ่นมาตราฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคาตรา เพชร
CT เพชร
สีแดงชบา
ราคา 12.60 /แผ่น.
รุ่นมาตราฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคาตรา เพชร
CT เพชร
สีแดงพันธ์ทิพย์
ราคา 12.60 /แผ่น.
รุ่นมาตราฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคาตรา เพชร
CT เพชร
สีเทาหิมะ
ราคา 12.60 /แผ่น.
รุ่นมาตราฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคาตรา เพชร
CT เพชร
สีเทาสายลม
ราคา 12.60 /แผ่น.
รุ่นมาตราฐาน
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66กระเบื้องหลังคา
CT เพชร
สีน้ำตาลทรายทอง
ราคา 13.60 /แผ่น.
รุ่นสีพิเศษ
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคา
CT เพชร
สีแดงประกายตะวัน
ราคา 13.60 /แผ่น.
รุ่นสีพิเศษ
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคา
CT เพชร
สีเงินกุลพันธ์
ราคา 13.60 /แผ่น.
รุ่นสีพิเศษ
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคา
CT เพชร
สีเขียวตองอ่อน
ราคา 13.60 /แผ่น.
รุ่นสีพิเศษ
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคา
CT เพชร
สีส้มวรารักษ์
ราคา 13.60 /แผ่น.
รุ่นสีพิเศษ
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคา
CT เพชร
สีน้ำตาลอรุณรุ่ง
ราคา 13.60 /แผ่น.
รุ่นสีพิเศษ
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคา
CT เพชร
สีดินเผาคลาสสิค
รุ่นสีพิเศษ
ยกเลิกผลิต
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 01/65


กระเบื้องหลังคา
กระเบื้องหลังคา
CT เพชร
สีน้ำเงินรอยัล
ราคา 21.80 /แผ่น.
รุ่นสีพรีเมี่ยม
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคา
CT เพชร
สีเทาบารมี
ราคา 21.80 /แผ่น.
รุ่นสีพรีเมี่ยม
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคา
CT เพชร
สีน้ำตาลศุภลักษณ์
ราคา 21.80 /แผ่น.
รุ่นสีพรีเมี่ยม
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคา
CT เพชร
สีแดงดวงฤทัย
ราคา 21.80 /แผ่น.
รุ่นสีพรีเมี่ยม
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้องหลังคา
CT เพชร
สีเขียวสนฉัตร
ราคา 21.80 /แผ่น.
รุ่นสีพรีเมี่ยม
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้อง หลังคา
CT เพชร
สีเขียวผ่องใส
ราคา 21.80 /แผ่น.
รุ่นสีพรีเมี่ยม
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้อง หลังคา
CT เพชร
สีฟ้ารุ่งนิรันดร์
ราคา 21.80 /แผ่น.
รุ่นสีพรีเมี่ยม
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้อง หลังคา
CT เพชร
สีน้ำเงินไตรรงค์
ราคา 21.80 /แผ่น.
รุ่นสีพรีเมี่ยม
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66


กระเบื้อง หลังคา
CT เพชร
สีไพลินประกายโชค
ราคา 27.80 /แผ่น.
รุ่นเมทัลลิค
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66

CT เพชร
กระเบื้อง หลังคา
สีทองแดงศุภมงคล สั่งผลิต
ราคา 27.80 /แผ่น.
รุ่นเมทัลลิค
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 09/66

กระเบื้อง หลังคา
CT เพชร
สีมรกตมิ่งมาศ
รุ่นเมทัลลิค
ยกเลิกผลิต
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 01/66

กระเบื้อง หลังคา
CT เพชร
สีอิฐเข็มแสด
รุ่นสีพิเศษ
ยกเลิกผลิต
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 01/65

กระเบื้อง หลังคา
CT เพชร
สีส้มหางนกยูง
รุ่นสีพิเศษ
ยกเลิกผลิต
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 01/65

กระเบื้อง หลังคา
CT เพชร
สีประกายกุลพันธ์
รุ่นสีพิเศษ
ยกเลิกผลิต
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 01/65

กระเบื้อง หลังคา
CT เพชร
สีเขียวราชพฤกษ์
รุ่นพิเศษ
ยกเลิกผลิต
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 01/65

กระเบื้องหลังคาตราเพชร CT เวนิส

ขนาดกระเบื้อง 33×42 ซม. น้ำหนัก 4.4 กก./แผ่น
การใช้งาน 10-11 แผ่น/ตร.ม. ความลาดชัน 25 องศา ขึ้นไป
ระยะแป ตัวแรก 31 ถัดไป 32-34 ซม. แปหนา 0.5 มม.
การติดตั้งหลังคา ใช้ปูนทราย หรือระบบครอบแห้งตราเพชรกระเบื้องหลังคาตราเพชร CT เวนิส
รุ่นสีมาตราฐาน
สีส้มเซียนน่า
ยกเลิกผลิต
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 01/66


กระเบื้องหลังคาตราเพชร CT เวนิส
รุ่นสีมาตราฐาน
สีเทามิลาน
ราคา 13.60 /แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 07/66


กระเบื้องหลังคาตราเพชร CT เวนิส
รุ่นสีมาตราฐาน
สีน้ำตาลกอนโดล่า
ราคา 13.60 /แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 07/66


กระเบื้องหลังคาตราเพชร CT เวนิส
รุ่นสีมาตราฐาน
สีแดงโรมัน
ราคา 13.60 /แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 07/66


กระเบื้องหลังคาตราเพชร CT เวนิส
รุ่นสี Tri Tone
สีส้มฟลอเรนซ์ สั่งผลิต
ราคา 15.60 /แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 07/66


กระเบื้องหลังคาตราเพชร CT เวนิส
รุ่นสี Tri Tone
สีน้ำตาลทัสคานี สั่งผลิต
ราคา 15.60 /แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 07/66


กระเบื้องหลังคา ตรา เพชร
กระเบื้อง CT เวนิส
รุ่นสีพรีเมี่ยม
สีน้ำเงินกรอตโต สั่งผลิต
ราคา 22.60 /แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 07/66

กระเบื้องหลังคาตราเพชร ลอนคู่ไม่มีใยหิน


กระเบื้องหลังคา ตรา เพชร
ลอนคู่ไม่มีใยหิน
สีแพลทินั่ม
50x120x0.55 ซม.
ขาย 78 /แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้องหลังคา ตรา เพชร
ลอนคู่ไม่มีใยหิน
สีแดงมั่งมี
50x120x0.55 ซม.
ขาย 78 /แผ่น.
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้องหลังคา ตรา เพชร
ลอนคู่ไม่มีใยหิน
สีน้ำตาลสุขสันต์
50x120x0.55 ซม.
ยกเลิกผลิต
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 01/66

กระเบื้องหลังคา ตรา เพชร
ลอนคู่ไม่มีใยหิน
สีฟ้ารุ่งโรจน์
50x120x0.55 ซม.
ยกเลิกผลิต
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 01/66

กระเบื้องหลังคาตราเพชร ลอนคู่กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
ลอนคู่
รุ่นมาตราฐาน
สีแดงมั่งมี
50x120x0.4 ขาย 48.80.-
50x150x0.4 ขาย 58.80.-
50x120x0.5 ขาย 54.80.-
50x150x0.5 ขาย 64.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
ลอนคู่
รุ่นมาตราฐาน
สีเขียวสดชื่น
50x120x0.4 ขาย 48.80.-
50x150x0.4 ขาย 58.80.-
50x120x0.5 ขาย 54.80.-
50x150x0.5 ขาย 64.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
ลอนคู่
รุ่นมาตราฐาน
สีเขียวมั่งคั่ง
50x120x0.4 ขาย 48.80.-
50x150x0.4 ขาย 58.80.-
50x120x0.5 ขาย 54.80.-
50x150x0.5 ขาย 64.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
ลอนคู่
รุ่นมาตราฐาน
สีส้มทองมังกร
50x120x0.4 ขาย 48.80.-
50x150x0.4 ขาย 58.80.-
50x120x0.5 ขาย 54.80.-
50x150x0.5 ขาย 64.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
ลอนคู่
รุ่นมาตราฐาน
สีฟ้าศุภโชค
50x120x0.4 ขาย 48.80.-
50x150x0.4 ขาย 58.80.-
50x120x0.5 ขาย 54.80.-
50x150x0.5 ขาย 64.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
ลอนคู่
รุ่นมาตราฐาน
สีฟ้ารุ่งโรจน์
50x120x0.4 ขาย 48.80.-
50x150x0.4 ขาย 58.80.-
50x120x0.5 ขาย 54.80.-
50x150x0.5 ขาย 64.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
ลอนคู่
รุ่นมาตราฐาน
สีฟ้าร่มรื่น
50x120x0.4 ขาย 48.80.-
50x150x0.4 ขาย 58.80.-
50x120x0.5 ขาย 54.80.-
50x150x0.5 ขาย 64.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
ลอนคู่
รุ่นมาตราฐาน
สีน้ำตาลสุขสันต์
50x120x0.4 ขาย 48.80.-
50x150x0.4 ขาย 58.80.-
50x120x0.5 ขาย 54.80.-
50x150x0.5 ขาย 64.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
ลอนคู่
รุ่นธรรมชาติ
สีธรรมชาติ
50x120x0.4 ขาย 34.80.-
50x150x0.4 ขาย 47.80.-
50x120x0.5 ขาย 42.80.-
50x150x0.5 ขาย 51.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
ลอนคู่
รุ่นเมทัลลิค
สีส้มประกายเพชร
50x120x0.5
50x150x0.5
ยกเลิกผลิต
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 01/66กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
ลอนคู่
รุ่นเมทัลลิค
สีม่วงประกายเพชร
50x120x0.5 ขาย 61.80.-
50x150x0.5 ขาย 73.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
ลอนคู่
รุ่นเมทัลลิค
สีแดงประกายเพชร
50x120x0.5 ขาย 61.80.-
50x150x0.5 ขาย 73.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66


กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
ลอนคู่
รุ่นเมทัลลิค
สีเขียวประกายเพชร
50x120x0.5 ขาย 61.80.-
50x150x0.5 ขาย 73.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้องมุงหลังคาตราเพชร
ลอนคู่
รุ่นเมทัลลิค
สีฟ้าประกายเพชร
50x120x0.5 ขาย 61.80.-
50x150x0.5 ขาย 73.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้อง หลังคาตราเพชร
ลอนคู่
รุ่นเมทัลลิค
สีน้ำตาลประกายเพชร
50x120x0.5 ขาย 61.80.-
50x150x0.5 ขาย 73.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้องหลังคาตราเพชร ลอนเล็ก


กระเบื้องมุงหลังคาตราเพชร
ลอนเล็ก
สีธรรมชาติ
54x120x0.4 ขาย 44.80.-
54x150x0.4 ขาย 50.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้องมุงหลังคาตราเพชร
ลอนเล็ก
รุ่นมาตราฐาน
สีน้ำตาลสุขสันต์
54x120x0.4 ขาย 57.80.-
54x150x0.4 ขาย 67.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้องมุงหลังคาตราเพชร
ลอนเล็ก
รุ่นมาตราฐาน
สีฟ้าศุภโชค
54x120x0.4 ขาย 57.80.-
54x150x0.4 ขาย 67.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 08/66

กระเบื้องมุงหลังคาตราเพชร
ลอนเล็ก
รุ่นมาตราฐาน
สีเขียวสดชื่น
54x120x0.4 ขาย 57.80.-
54x150x0.4 ขาย 67.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้องมุงหลังคาตราเพชร
ลอนเล็ก
รุ่นมาตราฐาน
สีแดงมั่งมี
54x120x0.4 ขาย 57.80.-
54x150x0.4 ขาย 67.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้องมุงหลังคาตราเพชร
ลอนเล็ก
รุ่นมาตราฐาน
สีฟ้ารุ่งโรจน์
54x120x0.4 ขาย 57.80.-
54x150x0.4 ขาย 67.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้องมุงหลังคาตราเพชร
ลอนเล็ก
รุ่นมาตราฐาน
สีเขียวมั่งคั่ง
54x120x0.4 ขาย 57.80.-
54x150x0.4 ขาย 67.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้องมุงหลังคาตราเพชร
ลอนเล็ก
รุ่นมาตราฐาน
สีส้มทองมังกร
54x120x0.4 ขาย 57.80.-
54x150x0.4 ขาย 67.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้องมุงหลังคาตราเพชร
ลอนเล็ก
รุ่นมาตราฐาน
สีขาวงาช้าง
54x120x0.4 ขาย 57.80.-
54x150x0.4 ขาย 67.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้องมุงหลังคาตราเพชร
ลอนเล็ก
รุ่นมาตราฐาน
สีไข่มุกดำ
54x120x0.4 ขาย 57.80.-
54x150x0.4 ขาย 67.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDATE : 04/66

กระเบื้องหลังคาตราเพชร จตุลอน


กระเบื้องหลังคาจตุลอนตราเพชร
รุ่นมาตราฐาน
สีน้ำตาลสุขสันต์
50x60x0.4 ขาย 33.80.-
50x120x0.4 ขาย 55.80.-
50x150x0.4 ขาย 67.80.-
50x120x0.5 ขาย 57.80.-
50x150x0.5 ขาย 69.80.-
50x230x0.5 ขาย 110.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDARE : 01/66

กระเบื้องหลังคาจตุลอนตราเพชร
สีฟ้ารุ่งโรจน์
50x60x0.4 ขาย 33.80.-
50x120x0.4 ขาย 55.80.-
50x150x0.4 ขาย 67.80.-
50x120x0.5 ขาย 57.80.-
50x150x0.5 ขาย 69.80.-
50x230x0.5 ขาย 110.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDARE : 01/66

กระเบื้องหลังคาจตุลอนตราเพชร
รุ่นมาตราฐาน
สีส้มทองมังกร
50x60x0.4 ขาย 33.80.-
50x120x0.4 ขาย 55.80.-
50x150x0.4 ขาย 67.80.-
50x120x0.5 ขาย 57.80.-
50x150x0.5 ขาย 69.80.-
50x230x0.5 ขาย 110.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDARE : 01/66

กระเบื้องหลังคาจตุลอนตราเพชร
รุ่นมาตราฐาน
สีแดงมั่งมี
50x60x0.4 ขาย 33.80.-
50x120x0.4 ขาย 55.80.-
50x150x0.4 ขาย 67.80.-
50x120x0.5 ขาย 57.80.-
50x150x0.5 ขาย 69.80.-
50x230x0.5 ขาย 110.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDARE : 01/66

กระเบื้องหลังคาจตุลอนตราเพชร
รุ่นธรรมชาติ
สีธรรมชาติ
50x120x0.4 ขาย 42.80.-
50x150x0.4 ขาย 51.80.-
50x120x0.5 ขาย 48.80.-
50x150x0.5 ขาย 56.80.-
50x230x0.5 ขาย 93.80.-
50x360x0.5 ขาย 135.80.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDARE : 01/66

กระเบื้องหลังคาจตุลอนตราเพชร
รุ่นมาตราฐาน
สีเทาแพลทตินั่ม
50x60x0.4 ขาย 33.80.-
50x120x0.4 ขาย 55.80.-
50x150x0.4 ขาย 67.80.-
50x120x0.5 ขาย 57.80.-
50x150x0.5 ขาย 69.80.-
50x230x0.5 ขาย 110.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDARE : 01/66


กระเบื้องหลังคาจตุลอนตราเพชร
รุ่นเมทัลลิค
สีน้ำตาลประกายเพชร
50x60x0.4 ขาย 36.80.-
50x120x0.4 ขาย 61.80.-
50x150x0.4 ขาย 75.80.-
50x120x0.5 ขาย 64.80.-
50x150x0.5 ขาย 77.80.-
50x230x0.5 ขาย 125.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDARE : 01/66

กระเบื้องหลังคาจตุลอนตราเพชร
รุ่นเมทัลลิค
สีฟ้าประกายเพชร
50x60x0.4 ขาย 36.80.-
50x120x0.4 ขาย 61.80.-
50x150x0.4 ขาย 75.80.-
50x120x0.5 ขาย 64.80.-
50x150x0.5 ขาย 77.80.-
50x230x0.5 ขาย 125.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDARE : 01/66

กระเบื้องหลังคาจตุลอนตราเพชร
รุ่นเมทัลลิค
สีม่วงประกายเพชร
50x60x0.4 ขาย 36.80.-
50x120x0.4 ขาย 61.80.-
50x150x0.4 ขาย 75.80.-
50x120x0.5 ขาย 64.80.-
50x150x0.5 ขาย 77.80.-
50x230x0.5 ขาย 125.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDARE : 01/66

กระเบื้องหลังคาจตุลอนตราเพชร
รุ่นเมทัลลิค
สีเขียวประกายเพชร
50x60x0.4 ขาย 36.80.-
50x120x0.4 ขาย 61.80.-
50x150x0.4 ขาย 75.80.-
50x120x0.5 ขาย 64.80.-
50x150x0.5 ขาย 77.80.-
50x230x0.5 ขาย 125.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDARE : 01/66

กระเบื้องหลังคาจตุลอนตราเพชร
รุ่นเมทัลลิค
สีแดงประกายเพชร
50x60x0.4 ขาย 36.80.-
50x120x0.4 ขาย 61.80.-
50x150x0.4 ขาย 75.80.-
50x120x0.5 ขาย 64.80.-
50x150x0.5 ขาย 77.80.-
50x230x0.5 ขาย สั่งผิลต
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDARE : 01/66

กระเบื้องหลังคาจตุลอนตราเพชร
รุ่นเมทัลลิค
สีส้มคอร์เดีย
50x60x0.4 ขาย 36.80.-
50x120x0.4 ขาย 61.80.-
50x150x0.4 ขาย 75.80.-
50x120x0.5 ขาย 64.80.-
50x150x0.5 ขาย 77.80.-
50x230x0.5 ขาย 125.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDARE : 01/66

กระเบื้องหลังคาจตุลอนตราเพชร
รุ่นเมทัลลิค
สีแดงเยอบีร่า
50x60x0.4 ขาย 36.80.-
50x120x0.4 ขาย 61.80.-
50x150x0.4 ขาย 75.80.-
50x120x0.5 ขาย 64.80.-
50x150x0.5 ขาย 77.80.-
50x230x0.5 ขาย 125.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDARE : 01/66

กระเบื้องหลังคาจตุลอนตราเพชร
รุ่นเมทัลลิค
สีแดงคริสต์มาส
50x60x0.4 ขาย 36.80.-
50x120x0.4 ขาย 61.80.-
50x150x0.4 ขาย 75.80.-
50x120x0.5 ขาย 64.80.-
50x150x0.5 ขาย 77.80.-
50x230x0.5 ขาย 125.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDARE : 01/66

กระเบื้องหลังคาจตุลอนตราเพชร
รุ่นเมทัลลิค
สีแดงลิลลี่
50x60x0.4 ขาย 36.80.-
50x120x0.4 ขาย 61.80.-
50x150x0.4 ขาย 75.80.-
50x120x0.5 ขาย 64.80.-
50x150x0.5 ขาย 77.80.-
50x230x0.5 ขาย 125.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDARE : 01/66

กระเบื้องหลังคาจตุลอนตราเพชร
รุ่นมาตราฐาน
สีขาวงาช้าง สั่งผลิต
50x60x0.4 ขาย 33.80.-
50x120x0.4 ขาย 55.80.-
50x150x0.4 ขาย 67.80.-
50x120x0.5 ขาย 57.80.-
50x150x0.5 ขาย 69.80.-
50x230x0.5 ขาย 110.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDARE : 01/66

กระเบื้องหลังคาจตุลอนตราเพชร
รุ่นมาตราฐาน
สีไข่มุกดำ
50x60x0.4 ขาย 33.80.-
50x120x0.4 ขาย 55.80.-
50x150x0.4 ขาย 67.80.-
50x120x0.5 ขาย 57.80.-
50x150x0.5 ขาย 69.80.-
50x230x0.5 ขาย 110.-
ราคา/แผ่น
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
UPDARE : 01/66

กระเบื้องตราเพชร เจียระไน


กระเบื้องตราเพชร
เจียระไน
สีขาวไข่มุก
กระเบื้องขาย 59.80.-
แผ่นเริ่มขาย 59.80.-
ราคา/แผ่น.-
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update : 01/66

กระเบื้องตราเพชร
เจียระไน
สีเทาเงิน
กระเบื้องขาย 59.80.-
แผ่นเริ่มขาย 59.80.-
ราคา/แผ่น.-
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update : 01/66

กระเบื้องตราเพชร
เจียระไน
สีอิฐอำพัน
กระเบื้องขาย 59.80.-
แผ่นเริ่มขาย 59.80.-
ราคา/แผ่น.-
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update : 01/66

กระเบื้องตราเพชร
เจียระไน
รุ่นไทยคลาสสิค
กระเบื้องขาย 49.80.-
แผ่นเริ่มขาย 49.80.-
ราคา/แผ่น.-
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update : 01/66

กระเบื้องตราเพชร
เจียระไน
รุ่นไทยคลาสสิค
สีเทาเงิน
กระเบื้องขาย 49.80.-
แผ่นเริ่มขาย 49.80.-
ราคา/แผ่น.-
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update : 01/66

กระเบื้องตราเพชร
เจียระไน
รุ่นไทยคลาสสิค
สีอิฐอำพัน
กระเบื้องขาย 49.80.-
แผ่นเริ่มขาย 49.80.-
ราคา/แผ่น.-
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update : 01/66

กระเบื้องหลังคาตราเพชรเจียระไน
รุ่นไทยเอลิเกรนด์
สีขาวไข่มุก
กระเบื้องขาย 49.80.-
แผ่นเริ่มขาย 49.80.-
ราคา/แผ่น.-
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update : 01/66

กระเบื้องหลังคาตราเพชรเจียระไน
รุ่นไทยเอลิเกรนด์
สีเทาเงิน
กระเบื้องขาย 49.80.-
แผ่นเริ่มขาย 49.80.-
ราคา/แผ่น.-
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update : 01/66

กระเบื้องหลังคาตราเพชรเจียระไน
รุ่นไทยเอลิเกรนด์
สีอิฐอำพัน
กระเบื้องขาย 49.80.-
แผ่นเริ่มขาย 49.80.-
ราคา/แผ่น.-
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update : 01/66

กระเบื้องหลังคาตราเพชร เดคราหลังคาเหล็กเคลือบหิน
รุ่น Senator Shingle
สี Eclips
ราคา 395/แผ่น.-
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 01/66


หลังคาเหล็กเคลือบหิน
รุ่น Senator Shingle
สี Bark
ราคา 395/แผ่น.-
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 01/66


หลังคาเหล็กเคลือบหิน
รุ่น Gerard Shake
สี Teak
ราคา 395/แผ่น.-
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 01/66


หลังคาเหล็กเคลือบหิน
รุ่น Milano
สี Terracotta
ราคา 435/แผ่น.-
**ภาพที่แสดงสีอาจไม่เหมือนของจริง
Update 01/66

ที่มา กระเบื้องหลังคาตราเพชร

ที่มา กระเบื้องหลังคาตราเพชร เริ่มจากการก่อตั้ง บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร ตั้งแต่วันที่ 28/8/2528 ในขณะนั้นใช้ชื่อบริษัทว่า บริษัท นครหลวงกระเบื้องและท่อ จำกัด ต่อจากนั้นบริษัทได้มีการเปลี่ยนชื้ออีกครั้งเป็น บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร ที่เรารู้จักกัยในปัจจุบัน ที่ได้มีการทำการตลาดกระเบื้องตราเพชร ทั้งหลังคา ลอนคู่ จตุลอน หลังคาแผ่นเรียบ และ แผ่นลอน ให้ครอบวัสดุมุงหลัลงคาให้ครอบคลุมที่สุด

ต่อมา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เกิดการเปลี่ยนแลงการถือหุ้นผู้ถือหุ้นใหม่ จึงมีการเปลี่ยนแปลงนโนบายการทำธุรกิจของกลุ่ม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ขายหุ้นที่ถืออยู่บริษัททั้งหมดในปี 2545 ให้แก่กลุ่ม บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด เป็นองกรณ์ที่ตั้งขึ้นแบบ Holding Company เป็นลงทุนในบริษัทโดยตรง ไม่ได้ดำเนินธุรกิจแบบอื่นเลย บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด มี นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์ กลุ่มนายประกิต ประทีปะเสน และกลุ่มคุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ยังรวมถึง บริษัทฯ ดังกล่าว ยกเลิกผลิตท่อซีเมนต์ใยหินเพราะไม่ต้องการในตลาดวัสดุก่อสร้างในขณะนั้น แต่ กระเบื้องหลังคา ตราเพชร เป็นผลิตภัณฑ์เพียงประเภทเดียวของบริษัทฯ ต่อมาในวันที่ 3 เมษายน 2544 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด ที่เป็นที่รูจักในปัจจุบันเป็ผู้ผลิตวัสดุมุงหลังคารายใหญ่เจ้าหนึ่งของไทย โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นมหาชนในวันที่ 2 ธันวาคม 2547 จากการที่มีสินค้าวัสดุก่อสร้างหลากหลายมากกว่าเดิม เพื่อสอดรับการขยายตัวธุรกิจในอนาคต ภาพลักษณ์บริษ้ท มีความน่าเชื่อถือ เป็นสากล ใช้ประกอบขายสินค้าหลายประเภทนอกจากดระเบื้องหลังคายังมีความเป็นตราเพชรที่เป็นชื่อตลาดของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) วันที่ 12 มกราคม 2554

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตจำหน่าย กระเบื้องหลังคา และวัสดุก่อสร้างครบวงจรรวมถึงอุปกรณ์การติดตั้งหลังคาพร้อมสินค้าโครงสร้างบ้านมีให้บริการการติดตั้งและถอดแบบกระเบื้องมุงหลังคาภายใต้แบร์นเครื่องหมายการค้า ตราเพชร มีผลิตภัณฑ์กระเบื้องบ้านหลังคาอยู่ 2 กลุ่มดังต่อไปนี้

 1. กลุ่ม กระเบื้องหลังคาตราเพชร ก็มีกลุ่มของ กระเบื้องคอนกรีตแผ่นลอน CT เวนิส และ CT เพชร รวมถึงกระเบื้องแผ่นเรียบคอนกรีต อดามัส
 2. กลุ่มหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์กระเบื้องตราเพชร มี กระเบื้องจตุลอน กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื้องจตุลอน กระเบื้องเจียระไน
 3. กระเบื้องหลังคาเดคราตราเพชร เคลือบเม็ดหินภูเขาไฟจากประเทศออสเตรเลีย มีจุดเด่นในเรื่องน้ำหนังเบา ดูดซับกระทบเม็ดน้ำฝน เสียงเบากว่าเมทัลชีด ไม่อมความร้อน ไม่ส่งความร้อนไปยังพื้นที่ที่ติดตั้ง คลายความร้อนได้ดี

จำหน่าย กระเบื้อง หลังคา ตราเพชร สองประเภทหลังคา คอนกรีตและไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่มีคุณภาพ ผลิตจากโรงงานตราเพชรที่จังหวัดสระบุรี ทำให้ กระเบื้องมุงหลังคาตราเพชร มีมาตรฐาน ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจและน่าเชื่อถือในปัจจุบัน ในขณะนี้ จนเป็นบริษัทจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่มียอดขายเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยในเวลานี้เลยทีเดียว

ข้อมูล บริษัทผลิต กระเบื้อง ตราเพชร

 • ประเภทธุรกิจ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กระเบื้องหลังคาตราเพชร ทุกรุ่นรวมทั้งสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคาและสินค้าโครงสร้างของบ้าน พร้อมให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเพชร ตราหลังคา ตราอดามัส (Adamas) และตราเจียระไน
 • ชื่อบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 • ชื่อย่อ DRT
 • เลขทะเบียนบริษัท 0107547001041
 • ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญจำนวน 855,033,100 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 855,033,100 บาท และ หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 855,033,100 หุ้น รวมมูลค่า 855,033,100 บาท

ข้อมูลเหล่านี้ แสดงออกถึงความน่าเชื่อถือของบริษัท ตราเพชรที่ผลิตกระเบื้องหลังคา หลายประเภท มีทั้งโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน พร้อมมีช่างติดตั้งพร้อมบริการ มีเม็ดเงินในการก่อสร้างบริษัทในระยะยาว ประกอบกิจการผลิตวัสดุก่อสร้างมีคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องไม่มีหยุด ตั้งแต่พนักงานฝ่ายผลิต จนตลอดผู้บริหาร แสดงถึงความมุ่นมั่นถึงผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างบ้านจากบริษัท

วัสดุที่ใช้ กระเบื้องตราเพชร

วัสดุที่ใช้ กระเบื้องตราเพชร เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างบ้าน เพราะส่วนบนของบ้าน จะโดนแสงแดด และลมอยู่เป็นประจำ ดังนั้น หลังคาตราเพชร จึงผลิตโดยเน้นที่อายุการใช้งาน มากกว่า 10 ปี และมีรับประกันสินค้า (เงือนไขตามประเภทสินค้าตราเพชร) โดยราคากระเบื้องหลังตราเพชรจะมีราคาที่ถูก เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ตราเพชร ได้ใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัตแล้ว ถึงทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตหลังคา

ดังนั้นเว็บไซด์คลังกระเบื้องจึงนำ กระเบื้องตราเพชร ที่มีประวัติอย่างยาวนานและได้รับความนิยมจนได้รับความไว้วางใจจากช่างรับเหมาะอย่างอย่างนาน ทั้งคุณภาพความแข็งแรง ระบายน้ำฝน เฉดสีให้เลือกตกแต่งหลังคามากมายให้เลือกซื้อ หากลูกค้าสนใจ กระเบื้องมุงหลังคาตราเพชร ให้ติดต่อฝ่ายขายได้ที่ 086-304-4313 เจรจาต่อรองได้ราคาตราเพชรคุ้มค่าแน่นอน

กระเบื้องหลังคาตราเพชร วัสดุคอนกรีต

สำหรับท่านใดต้องการมุงหลังคาประเถทคอนกรีตของกระเบื้องมุงหลัง่คาตราเพชร กระเบื้องคอนกรีตตราเพชรที่เด่นและได้รับความนิยมก็จะมี Adamas และ CT Venice ความสำคัญของรุ้นกระเบื้องสองรุ่นนี้หากจะตัดสินใจเลือกซื้อหลักๆมีอยู่ 3 เหตผล ที่หากจต้องการกระเบื้อง CT เวนิสและ อดามัส

 1. ความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ในแบบเฉพาะตัว กระเบื้องctเวนิสตราเพชร ที่สุดของความลงตัวตามสไตล์อิตาลี ที่มีรูปลอนโค้งสวยในสไตล์คลาสิค ให้แสงเงาได้อย่างดี หรูหราในแบบยุโรปและกระเบื้องAdamasที่ให้ความทันสมัยในยุคปัจจุบัน ที่ให้ความเรียบง่าย สวยทุกมุมมอง ยกระดับความโดดเด่นของบ้านอย่างน่าค้นหา
 2. ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วไม่ว่า ฝนตกหนักมากแค่ไหน ด้วยกระเบื้องตราเพชรรุ่นหลังคาทั้ง 2 รุ่น มีการออกแบบให้มีบัวกั้นน้ำถึง 3 ชั้น ที่มีความกว้างช่วยให้น้ำฝนไม่ไหลย้อนกลับเข้าไปฝต้หลังคา รวมถึงช่วยให้ระบายน้ำอย่างรวดเร็ว ไม่กังวลเรื่องปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าบ้าน
 3. มีความแข็งแรงทนทานให้กับหลังคาบ้าน ด้วยแกนกลางรับแรงสองแนว ช่วยเสริมประสิทธิภาพในเรื่องการแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น

หากมีใครสักคนที่กำลังตัดสินซื้อกระเบื้อง หลังคาประเภทคอนกรีตจากทางตราเพชร ไม่ต้องลังเล เพราะสินค้ามีคุณภาพแลีมีการรับประกันสินค้าหลังคาการใช้งาน (ตามเงื่อนไขตามบริษัทกับกำหนดไว้) สั่งซื้อกับเราเว็บไวด์คลังกระเบื้อง จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ตราเพชร ทุกรุ่นกระเบื้องหลังคา

คลังกระเบื้องไม่ได้จำหน่ายแค่ ผลิตภัณฑ์ตราเพชร ยังมียี่ห้ออื่นๆและสินค้าอื่นๆด้วย

คุณภาพของ กระเบื้องตราเพชร มีความแข็งแรงใช้ได้อย่างยาว เผชิญทุกสภาพอากาศ ร้อน หนาว ฝน แถมมีประกันสินค้ากระเบื้องตราเพชรให้กับลูกค้าทุกท่านที่ได้เลือกซื้อกับทางเรา ข้อกำหนดเงื่อนไขการรับประกันเป็นตามไปที่บริษัทตราเพชรกำหนด กระเบื้องมุงหลังคาตราเพชรทุกแผ่นถูกผลิตขึ้นมาอย่างประณีตและได้มาตรฐานทุกแผ่น