คลิก…เพื่อดูยี่ห้ออื่น

สุขภัณฑ์กะรัต ครบเครื่องเรื่องห้องน้ำ ติดตั้งตั้งสุขภัณฑ์ได้ทุกพื้นที่ จัดจำหน่ายออนไลน์โดยเว็บไซด์คลังกระเบื้อง นำมาขาย สุขภัณฑ์กะรัต ราคาถูก มีทั้งคุณภาพ เเข็งเเรง ผลิตได้มาตรฐาน เรามีการจัดทำโปรโมชั่นให้ติดตามที่ เพจคลังกระเบื้อง มีสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร รีวิวการขนส่ง อื่นๆ ลูกค้าสอบถามรายละเอียด สุขภัณฑ์กะรัต ผ่านเเชทที่เพจได้เลย มีพนักงานขายให้บริการตลอก

สินค้า

ONE-PIECE TOILETS


Pine
Gentle Close
K-99192x-S

Moonstone II
Gentle Close
K-72479X-CP

Iris
Gentle Close
K-21926X-S

Ivy
Gentle Close
K-21924X-S

TWO-PIECE TOILETS


Klear
Gentle Close
K-22630X-S

Willow
Gentle Close
K-31145X-S

Kurve
Gentle Close
K-22946X-S

Pine
Gentle Close
K-99193X-S

Kool
Gentle Close
K-99295-S

Maple
Gentle Close
K-20841X-S

Fern
Gentle Close
K-75750X-S

Florence
Gentle Close
K-72452X

Kare
Gentle Close
K-99293X-S

Kactus
3.75 LPF
K-12441X

Oasis
Gentle Close
K-45535X

Minor
For Kids
K-17385X

Cedar
Gentle Close
K-31147X-S

Maple(P-trap)
Gentle Close
K-20828X-S

Fern(P-trap)
Gentle Close
K-75443X-S

Kanok
Gentle Close
K-17285X

PUBLIC TOILETS


Virgo
6 LPF
K-18838X

Kanok
Seat Cover
K-17713X

Mini Squat
White
K-17909K

URINALS


Citrine
Washdown
K-23981X

Gemini II
Washdown
K-23982X

Gemstone
Washdown
K-17392X

Urinal Division
White
K-530X

Jasper II
3 LPF
K-23980X

LAVATORIES


Cilio II
Above
K-22556X

Milano
Semi
K-17066X

TomTomm
Semi
K-11016X

Fern
Semi
K-20843X

Sorrento
Semi
K-45355X

Rainbow II
Wall Hung
K-21135X

Kube
Wall Hung
K-24621X

Pearl
Self-Rimming
K-17717X

Cat’s Eye
Self-Rimming
K-18806X

Zircon
Self-Rimming
K-1129X

Pine
Under
K-23883X

Torino II
Under
K-23884X

TomTomm
Pedestal
K-11017X

Kanok
Pedestal
K-17298X

Sorrento
Pedestal
K-17299X

Cassia
Pedestal
K-23886X

Large Square
Overflow
K-17559X

Cedar II
Wall hung
K-24514X

BATHROOM ACCESSORIES


Soap Holder
White
K-17052X

Paper Holder
White
K-17053X

Shelf
White
K-17054X

Single Bar
White
K-17055X

BATHTUBS


Fern
Pop Up Drain
K-75817X

Pine
Pop Up Drain
K-75816X

Maple
Pop Up Drain
K-75818X

Sapphire 1800
Pop Up Drain
K-18753X

Valencia 1600
Pop Up Drain
K-45970X

Valencia 1700
Pop Up Drain
K-45971X

Sorrento 1675
Pop Up Drain
K-18760X

Nightingale
Pulling-Chain
K-14887X

Pelican
Pulling-Chain
K-14882X

Sparrow
Pulling-Chain
K-14889X

Corner 1500
Pulling-Chain
K-18755X

FAUCETS


Sierra Single
Cold Water
K-21885X

Sierra Single
Mixer
K-21886

Anzio Single
Cold Water
K-76889X

Anzio Single
Mixer
K-76890X

Anzio Single
Mixer
K-76897X

Anzio Single
Cold Water
K-76898X

Anzio Single
Mixer
K-76900X

Anzio Single
Cold Water
K-76899X

Anzio Single
Aerator
K-76891X

Anzio Single
Mixer
K-76896X

Aricia Single
Cold Water
K-76952X

Aricia Single
Mixer
K-76953X

Aricia Single
Mixer
K-76956X

Aricia Single
Cold Water
K-76957X

Aricia Single
Mixer
K-76959X

Aricia Single
Cold Water
K-76958X

Aricia Single
Aerator
K-76954X

Aricia Single
Mixer
K-76955X

Tozzo Single
Cold Water
K-7695X-4-CP

Tozzo Single
Mixer
K-7696X-4-CP

Tozzo Single
Mixer
K-7705X-4-CP

Tozzo Single
Cold Mixer
K-9298X-4-CP

Tozzo Single
Aerator
K-7697X-4-CP

Tozzo Single
Mixer
K-7698X-4-CP

Ovia Single
Cold Water
K-98096X

Ovia Single
Mixer
K-98079X

Ovia Single
Cold Water
K-98097X

Ovia Single
Mixer
K-98082X

Ovia Single
Mixer
K-98084X

Ovia Single
Cold Water
K-98078X

Ovia Single
Mixer
K-98080X

Ovia Single
Mixer
K-98081X

Sierra Single
Cold Water
K-21890X

Sierra Single
Cold Water
K-21889X

Sierra Single
Mixer
K-21887X

Sierra Single
Mixer
K-21888X

Brio Lavatory
Cold Water
K-77150X

Brio Wall
Cold Water
K-77154X

Brio Wall
Cold Water
K-77151X

Brio Shower
Cold Water
K-77152X

Brio Shower
Cold Water
K-20727X

Capri Lavatory
Cold Water
K-15811X

Capri Wall
Cold Water
K-15812X

Capri Shower
Cold Water
K-15813X

Capri Set
Cold Water
K-17198X

Giro Lavatory
Cold Water
K-7290X

Giro Wall
Cold Water
K-6279X

Giro Wall
Cold Water
K-7291X

Giro Shower
Cold Water
K-7292X

Giro Set
Cold Water
K-23197X

Pato Lavatory
Cold Water
K-7287X

Pato Wall
Cold Water
K-7288X

Pato Shower
Cold Water
K-7289X

Bliss Set
Cold Water
K-76771X

Bliss Lavatory
Cold Water
K-29658X

Tozzo Single
Mixer
K-76997X-4

Tozzo Single
Cold Water
K-7704X-4CD

Ovia Single
Cold Water
K-98093X-4

Giro II
Cold Water
K-31724X-3

Giro II
Cold Water
K-31725X-3

ก๊อกใหม่


Pato II
Cold Water
K-31721X-CP

Pato II
Cold Water
K-31722X-CP

Pato II
Cold Water
K-31723X-CP

Ovia Plus
Cold Water
K-21568X-CP

Ovia Plus
Mixer
K-21569X-4

Ovia Plus
Cold Water
K-26296X-7B

KITCHEN FAUCETS


Anzio Single
Cold Water
K-76901X

Tozzo Single
Cold Water
K-7706X-4-CP

Ovia Single
Cold Water
K-98085X

Aricia Single
Cold Water
K-76962X

Sierra Single
Cold Water
K-21891X

Capri Single
Cold Water
K-15814X

Brio Single
Cold Water
K-77153X

ELECTRIC SHOWERS


Orbis Plus
4500 Watt
K-5627X-ZZ

Orbis
3500 Watt
K-72989X

Orbis
4500 Watt
K-5627X-WHP

Orbis
4500 Watt
K-5627X-SMT

Orbis
4500 Watt
K-5627X-BL

Shore
3500 Watt
K-75992X-WK

Shore
6500 Watt
K-78221X-WK

Shore
8000 Watt
K-78222X-WK

Orbis Plus
4500 Watt
K-27846X-3L

Orbis Plus
4500 Watt
K-27846X-BL

Orbis Plus
4500 Watt
K-27846X-WH

Orbis Plus
4500 Watt
K-27844X-WH

Mini Sport
4500 Watt
K-27297X-WK

HAND SHOWERS


Beat
4-Way
K-76765X-CP

Beat
4-Way
K-73187X-CP

Chuva
5-Way
K-7656X-CP

Posh
4-Way
K-96028X-CP

Ovia
3-Way
K-98947X-CP

Orbis
3-Way
K-98949X-CP

Pine
3-Way
K-76232X-CP

Milford
1-Way
K-45308X-CP

Beat
1-Way
K-24004X-CP

Zest
1-Way
K-22396X-CP

Brio
1-Way
K-98946X-CP

Trevio
1-Way
K-15821X-CP

Aricia
3-Way
K-26718X-CP

Mix
3-Way
K-27721X-CP

Fresh
3-Way
K-27722X-CP

Anzio
1-Way
K-26719X_CP

SHOWER COLUMNS


Pine
Ceramic
K-76233X-CP

Orbis
Diverter
K-98948X-CP

Aricia
Diverter
K-26716X-CP

Anzio
Diverter
K-26717X-CP

SHOWER COLUMNS & RAIN SHOWERHEADS


Pine
Rain Shower
K-76233X-ZZ

Orbis
Straight Tube
K-98950X-CP

Milford
Square Rain
K-15693X-CP

Pine
Round Rain
K-76234X-CP

Orbis
8×8″
K-99090X-CP

Aricia
Round Rain
K-26720X-CP

Anzio
Square Rain
K-26720X-CP

RECESSED SHOWERHEADS


Trevio
4-Way
K-15841X-CP

Trevio
1-Way
K-15843X-CP

Shower Arms
Round Rain
K-37476X-CP

Shower Arms
Square Rain
K-37477X-CP

Shower Arms
Wall Mount
K-37475X-CP

Shower Arms
Ceiling
K-25324X-CP

Shower Arms
Ceiling
K-25216X-CP

Slide Bar
Round Slide
K-45362X-CP

Slide Bar
Square Slide
K-45361X-CP

Slide Bar
Oval Slide
K-45360X-CP

Trevio
3-Way
K-22802X-CP

Trevio
1-Way
K-22801X-CP

Slide Bar
Round Slide
K-25219X-CP

Slide Bar
Square Slide
K-25220X-CP

BATHROOM ACCESSORIES


Tozzo
Single Bar
K-72559X-CP

Tozzo
Double Bar
K-72560X-CP

Tozzo
Towel Ring
K-72561X-CP

Tozzo
Double Robe
K-72563X-CP

Tozzo
Tumbler
K-72563X-CP

Tozzo
Soap Holder
K-72564X-CP

Tozzo
Paper Holder
K-72565X-CP

Tozzo
Glass Shelf
K-72566X-CP

Tozzo
Vertical Holder
K-98094X-CP

Willow
Single Bar
K-13089X-CP

Willow
Double Bar
K-13090X-CP

Willow
Towel Rack
K-13093X-CP

Willow
Towel Ring
K-13085X-CP

Willow
Single Robe
K-13091X-CP

Willow
Double Robe
K-13094X-CP

Willow
Soap Holder
K-13097X-CP

Willow
Paper Holder
K-13095X-CP

Ario
Single Bar
K-13289X-CP

Ario
Double Bar
K-13291X-CP

Ario
Towel Ring
K-13292X-CP

Ario
Double Robe
K-13293X-CP

Ario
Soap Holder
K-13294X-CP

Ario
Paper Holder
K-13295X-CP

Tulip
Single Bar
K-13280X-CP

Tulip
Double Bar
K-13281X-CP

Tulip
Towel Ring
K-13279X-CP

Tulip
Double Robe
K-13282X-CP

Tulip
Soap Holder
K-13284X-CP

Tulip
Paper Holder
K-13283X-CP

Ovia
Single Bar
K-28845X-CP

Ovia
Double Bar
K-28846X-CP

Ovia
Towel Rack
K-28853X-CP

Ovia
Towel Ring
K-28844X-CP

Ovia
Soap Holder
K-28848X-CP

Ovia
Single Robe
K-28849X-CP

Ovia
Double Robe
K-28847X-CP

Ovia
Paper Holder
K-28850X-CP

Ovia
Vertical Holder
K-28851X-CP

Ovia
Paper Holder
K-28843X-CP

Ovia
Double Holder
K-28852X-CP

GRAB BARS


Grab Bars
60 cm
K-45118X-BS

Grab Bars
L-Shape
K-45124X-BS

Grab Bars
T-Shape 32
K-45128X-BS

Grab Bars
T-Shape 38
K-20921X-BS

Grab Bars
P-Shape
K-20920X-BS

Grab Bars
Urinal
K-20919X-BS

Grab Bars
Foldable Bar
K-20922X-BS

Grab Bars
60 cm
K-23879X-WK

Grab Bars
L-Shape
K-23880X-WK

Grab Bars
V-Shape
K-23881X-WK

Grab Bars
Foldable Bar
K-23882X-WK

Grab Bars
Foldable Seat
K-21863X-WK

สินค้าใหม่

FLASH VALVES


Flush Valves
Back Inlet
K-12731X-CP

Flush Valves
Top Inlet
K-16640X-CP

Flush Valves
Toilet Adjust
K-1117X-CP

Flush Valves
Urinal Adjust
K-98095X-CP

Flush Valves
33mm rubber
K-99110X-CP

Flush Valves
0.6-1 L/Flush
K-16641X-CP

Flush Valves
Adjust Water
K-11702X-CP

Flush Valves
3 L/Flush
K-24682X-CP

Flush Valves
1 L/Flush
K-24681X-CP

FITTINGS


Drains
Rubber Plug
K-11680X-CP

Drains
Brass Pull
K-11681X-CP

Drains
Brass Activate
K-11682X-CP

Drains
Brass Activate
K-11683X-CP

Drains
Brass Activate
K-11684X-CP

Waste Traps
Lavatory 24cm
K-11703X-CP

Waste Traps
P-trap 25.5 cm
K-11704X-CP

Waste Traps
Lavatory 39cm
K-16953X-CP

Waste Traps
P-trap 40.5 cm
K-16954X-CP

Hand Sprays
Tozzo Hand
K-72688X-WK

Hand Sprays
Polished
K-5419X-CP

Hand Sprays
Zigma Hand
K-76252X-CP

Hand Sprays
Anti-Bac
K-15780X-ZZ

Hand Sprays
Turning Spray
K-15780X-WK

Hand Sprays
Brio Hand
K-10372X-WK

Supply Elbows
Ovia
K-99088X-CP

Supply Elbows
Tozzo
K-99089X-CP

Stop Valves
Bliss
K-45528X-CP

Stop Valves
Aqua
K-45529X-CP

Stop Valves
Ora
K-45530X-CP

Stop Valves
Double Outlet
K-17218X-CP

Stop Valves
Double Outlet
K-17217X-CP

Stop Valves
Single Outlet
K-17216X-CP

Floor Drains
4″ Stainless
K-76978X-CP

Floor Drains
5″ Stainless
K-76979X-CP

Floor Drains
12″ x 5″ Steel
K-76980X-CP

Floor Drains
3″ Brass
K-5276X-CP

Floor Drains
4″ Stainless
K-5277X-CP

Floor Drains
4″ Stainless
K-5278X-CP

Floor Drains
4″ Stainless
K-5279X-CP

Stop Valves
Double Outlet
K-28859X-WK

Stop Valves
Double Outlet
K-28860X-WK

Supply Hoses
1/2″(14″)
K-1351235

Supply Hoses
1/2″(16″)
K-1351236

Supply Hoses
1/2″(18″)
K-1351237

Supply Hoses
1/2″(20″)
K-1351238

Supply Hoses
1/2″(24″)
K-1351239

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สุขภัณฑ์กะรัต โถชักโครก เเละ อุปกรณ์อาบน้ำ กะรัต

สุขภัณฑ์กะรัต จัดจำหน่าย โถสุขภัณฑ์ใช้เป็นโถส้วมในห้องน้ำพวงสุขภัณฑ์ห้องน้ำที่จำเป็นที่ห้องใช้ในห้องน้ำ เป็นสุขภัณฑ์ที่ใช้ในการชำระล้างตัวทำความสะอาดร่างกายภายในห้องน้ำ ทั้งโถเเละอุปกรณ์ทนทานต้อการใช้งานสำหรับการอาบน้ำ คลิกดูความรู้สินค้าสุขภัณฑ์กะรัต

โถสุขภัณฑ์ karat

โถสุขภัณฑ์ karat คือโถส้วมห้องน้ำ ดีไซน์สวย ผลิตจากพลาสติกที่พิเศษผ่านขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล จึงได้โถส้วม karat ที่เเข็งเเรง ทนทานใช้งานได้ระยะยาว มีคุณบัติป้องกันคราบฝักเเน่นทำความสะอาดง่าย สินค้าโถสุขภัณฑ์นี้จึงมีความนิยมเป็นอย่างมากติดตั้งเป็นโถห้องน้ำได้ทุกี่ อย่างห้องน้ไบ้าน โรงเเรม อาหาร ร้านอาหารก็สามารถติดตั้งได้

สุขภัณฑ์ karat โถชักโครกนั่งราบราดน้ำ

สุขภัณฑ์ karat โถชักโครกนั่งราบราดน้ำ จำหน่ายราคาถูก สวย เป็นโภซักโครกที่เน้นการกดชำระ โถส้วมห้องน้ำนี้ช้นวัตกรรมผลิตที่ทันสมัย มีความเเข็ง รองรับผู้ใช้งานได้ดี กดชำระล้างอุจจาระ ปัจสาวะไม่ติดขัดหรืออุดตัน นำเอาสามารถติดตั้งห้องน้ำได้ทุกที่ เเละราคาถูก เหมาะกับกิจการ้านค้าขนาดเล็กเพื่อประหยัดต้นทุน

สุขภัณฑ์ โถปัสสาวะชาย karat

สุขภัณฑ์ โถปัสสาวะชาย karat ดีไซด์สวย ราคาถูก คือสุขภัณฑ์ปัสสาวะชาย ผลิตจากเซรามิกโดยวัตกรรมผลิตที่ทันสมัย จึงได้ โถยืนชายที่เเข็งเเรง ยึดติดเเน่น เหมาะกับท่านชายที่จะปัสสาวะขณะยืน เป็นสุขภัณฑ์ปัสสาวะชายใช้ได้เเถบทุกพื้นที่ ที่เห็นเด่นๆมักติดตั้งเป็น โถปัสสาวะชาย ในร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน หรือห้องน้ำสาธารณะอื่น

สุขภัณฑ์นั่งยองไม่มีฐาน karat

สุขภัณฑ์นั่งยองไม่มีฐาน karat ราคาถูก เป็นผลิตภัณภัณฑ์โถส้วมนั่งยองทำจากโรงงานที่มาตรฐาน วัดุสดุที่ทำขึ้นเป็นเซรามิกพิเศษจากทางกะรัต ทำให้โถส้วมห้องน้ำนั่่งยองมีความเเข็งแรงรองรับน้ำหนักผู้ใช้งานห้องน้ำได้ 200 ก.ก. มีคุณสมบัติใช้ชำระอุจจาระ ปัสสาวะ ลูกค้าสามารถติดตั้งถส้วมนั่งยองใช้ที่ทุกพื้น ไม่ว่าจะเป็นโถส้วมนั่งยองบ้าน โถส้วมนั่งยองปั๊มน้ำมัน อื่นๆอีกมากมาย เพราะราคาถูก

คุณสมบัติ สุขภัณฑ์กะรัต เเละการใช้งาน อุปกรณ์อาบน้ำ กะรัต

สุขภัณฑ์ห้องน้ำที่ใช้ในห้องน้ำ เรามีจำหน่ายทั้ง ก็อกน้ำ ที่ว่างสบู่ ที่ใส่กระดาษชำระ ฟักบัว ปุ่มกดอ่างล้างหน้าเป็นต้น การด้านการผลิต สุขภัณฑ์กะรัต ห้องน้ำสร้างมาจากเหล้กคุณภาพดี ใช้เป็นที่ทำความสะอาดมือ หน้า เเละร่ายกายของผู้ในงานในห้องน้ำ อุปกรณ์สุขภัณฑ์ทั้งหมดทนเเดด นทานต่อการใช้งานเป็นอย่าง เหมาะติดตั้งในห้องน้ำอย่างยิ่ง รับชมตัวอย่างสุขภัณฑ์ห้องน้ำที่ติดตั้งเเล้วที่ คลิกรอบรู้เรื่องบ้าน

อุปกรณ์ห้องน้ำอื่นๆ

เรายังมีสุขภัณพ์ห้องน้ำอื่นจำหน่ายอีกมายเป็นอุปกรณืที่จำเป็นอย่างยิ่ง ดีไซน์ดดูเข้ากับห้องน้ำได้ทักดีไซดื สินค้าผลิตได้เเข็งเเรง ไม่หักง่าย ใช้ได้นานตลอดอายุการใช้งาน เรามีสุขภัณฑือีกมากมาย เช่น ฝักบัย สายฝักบัว ตะเเกรงห้องน้ำ ที่กันลื่น ก๊อกน้ำ ตะคอห้องน้ำ ราวเเขวนผ้า ที่วางสบู่ ที่ใส่กระเบื้องชำระอื่นอีกมากมายให้ลูกค้าเลิอกซื้อ

สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ karat

สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ karat สวยเด่น ไม่เเพ้ใคร ทำมาจากอลูมิเนียมที่ผลิตจากโรงงานจากทางกะรัตเอง เเข็งเเรงทนทาน ไม่อุดตัน ไม่หลุดง่าย น้ำไหลสะดวกไม่ติดขัด จึงได้ก๊อกน้ำที่สามารถติดตั้งเป็นก๊อกน้ำอ่างล้างน้ำได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ต้องอาศัยช่างผู้ชำนาญมาติดตั้ง มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหาย เเละเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เรามีก็อกหลากดีไซน์ให้เลิกซื้อ

สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำห้องครัว karat ราคาประหยัด

สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำห้องครัว karat ราคาประหยัด เป็นผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ในห้องครัวผลิตจาก สแตนเลสชั้นดี สวยงาม มันเงา ก๊อกน้ำห้องครัวได้ผ่านขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานจากโรงงานกะรัต จึงได้ก๊อกน้ำห้องครัว ที่มีคุณสมบัติเเข็งเเรง คงทน ตลอดอายุการใช้งาน นำไปใช้งานล้างเเก้ว ล้างจาน สามารถติดตั้งในห้องน้ำได้ทุกพื้นที่ในห้องครัว

สุขภัณฑ์ ที่วางสบู่ karat

สุขภัณฑ์ ที่วางสบู่ karat ยึดติดเเน่น กระดาษชำระไม่ร่วงระหว่างการใช้งานเเน่นอน เรามีจำหน่ายทั้งที่วางสบู่ เเบบผลิตจากอลูมิเนียม หรือ เซรามิก จากอย่างผลิตจากโรงงานที่ได้มาตราฐานจากทางกะรัตทั้งคู่ มีดีไซด์ที่เเตกตาง เเต่ยังคงความเเข็งเเรงต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะติดติดตั้งเป็นที่วางสบู่ห้องน้ำ ที่วางสบู่ก้อน ติดตั้งตรงส่วนใดก็ได้

สุขภัณฑ์ ฝักบัว karat

สุขภัณฑ์ ฝักบัว karat เเข็งเเรง ใช้ชำระร่างกายของผู้มากำน้ำ เป็นฝักบัวห้องน้ำผลิตจากพลาสติกที่เเข็งเเรงโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน จึงได้ฝักอาบน้ำที่รับแรงดันน้ำได้สูง ไม่เเตก น้ำไม่ร่วงซึม ไม่เกิดความเสีรยให้กับสินค้าอย่างเเน่นอน ติดตั้งง่ายที่คนทั่วไปสามารถติดตั้งได้เอง หรือจะสอบถามวิธีการติดตั้งทางเราได้เช่นกัน

สุขภัณฑ์ ฝักบัวสายฝน karat

สุขภัณฑ์ ฝักบัวสายสุขภัณฑ์ ฝักบัวสายฝน karat กระจายน้ำได้ดีกว่่าฝักบัวทั่วไป มีทั้งผลิตจาก อลูมิเนียม เเละ พลาสติด โดยโรงงานจากทางกะรัต การใช้งานไม่เเตกเเตกต่างฝักบัวอาบน้ำทั่วไป มีคุณสมบัติรับแรงดันน้ำได้สูง ไม่แตกหัก หรือ รั่วซึ่ม การใช้งานให้ประสบการณ์ให้ผูเอาบน้ำได้เป็นอย่างดีมาก น้ำกระจายทั้งเนื้อตัวร่างกาย ชำระล้างได้อย่างรวดเร็ว

สุขภัณฑ์ karat ข้อต่อฝักบัว

สุขภัณฑ์ karat ข้อต่อฝักบัว เป็นข้อต่อห้องน้ำที่ำมาจากสแตนเลนท์ี่ความทนทาน ไม่บิดง้อ ดูสวยในรูปลักษณ์ ผ่านการผลิตี่ได้มาตรฐานจากทาง karat มีความสามารถเชื่อมต่อเข้ากับฝักบัวห้องน้ำ ไม่ให้ฝักบัวหล่นเเตกหรือเสียหาย ติดยึดกับกำแพงห้องน้ำได้ดี ไม่หลุดออกมาก แถมเป็นอุปกรณ์ในห้องติดตั้งห้องน้ำได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หอพัก หรือ โรงแรมเป็นต้น

สุขภัณฑ์ สายน้ำดีสแตน karat

สุขภัณฑ์ สายน้ำดีสแตน karat เหนียวสเเน่น น้ำไม่รั่ว ผลิตจากยางพลาสติดหุ้มด้วยสเเตนเลสโดยโรงงานที่ได้มาตรสากล เป็นสายน้ำดีสแตนเลสถัก ที่มีความเเข็งเเรงสูง ส่งผ่านน้ำไปยังอุปรณ์ห้องน้ำต่างๆ เช่น ซักโครก อ้างล้างหน้า อ้างอาบน้ำ เป็นต้น อย่างไรก็ตามสายน้ำดีมักถูกข้ามเสมอควรตรวจเช็คตลอดว่าน้ำร่วงหรือไม่ หากร่วงให้ทำการเปลี่ยน เนื่องจากมีอายุการใช้งานของอุปกรณ์นี้

สุขภัณฑ์ เครื่องทำน้ำอุ่น karat

เครื่องทำน้ำอุ่น จากทางแบรนด์ karat ผลิตจากโรงงานด้านอีเลคโทรนิคที่ได้มาตราฐานแบรนด์ ไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้งาน เเถมดีไซน์มาดีไม่มีน้ำรั่วซึมหรือช็อตระหว่างใช้งาน สามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่ในห้องน้ำตามเเบบห้องน้ำี่ช่างนำมเสนอ เพราะการติดตั้งจำเป็นอย่างมากให้ช่างผู้ชำนาญมาติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานในห้องน้ำ

สุขภัณฑ์ ราวแขวนห้องน้ำ karat

ราวแขวนห้องน้ำ karat ราคาถูก เป็นสินค้าที่ทำมาจากวัสดุเซรามิกพิเศษที่มีความแข็งเเรง ยืนหยุ่นสูง ผ่านขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานจากทางกะรัต เอามาใช้งานวางเสื้อผ้าหรือ ผ้าขนหนู เเขวนไว้ในห้องน้ำ โดยราวแขวนห้องน้ำบ้าน ยึดติดเเน่นไม่หลุดง่าย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานในห้องน้ำ สามารถติดตั้งได้ทุกสถานที่ บ้าน โรงเเรม คอนโด หอพัก

สุขภัณฑ์ ที่ใส่กระดาษชำระ karat

ที่ใส่กระดาษชำระ karat มีทั้งเซรามิกเเละอลูมิเนียม ผ่านขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล เอาไว้มช้งานใส่กระดาษชำระ เพื่อให้ใช้งานในห้องน้ำขณะขับถ่ายได้ทำความสะอาดให้เรียบร้อย เเนะนำติดตั้งบริเว็บใกล้ซักโครกเพื่อความสะดวกในหารหยิบกระดาษชำระ เเละยังสามารถติดตั้งห้องน้ำได้ทุกสถานที่ โรงเเรม ห้อง บ้าน คอนโด หอพัก เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีไว้ในห้องน้ำ

สุขภัณฑ์ ตะแกรงห้องน้ำ karat

ตะแกรงห้องน้ำ ราคาถูก ผลิตมาจากอลูมิเนียมที่เเข็งเเรงเป็นพิเศษโดยผลิจากโรงงานที่ได้มาตรฐานสากลจากทาง กะรัต ส่งผลให้ตะแกรงห้องน้ำบ้านเเข็งเเรง มีคุณสมบัติ ป้องกันไม่ให้เศษผมของผู้อาบน้ำไหลลงน้ำ ซึ่งอาจจะทำให้ท่อน้ำอุดตัน สามารถติดตั้งในห้องน้ำได้ถูกสถานที่ เช่น ห้องน้ำบ้าน คอนโด หอพัก โรงแรม นี่คือ 1 อุปกรณ์ห้องน้ำที่จำเป็น

หมวดหมู่ทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *