คลิก…เพื่อดูยี่ห้ออื่น

สุขภัณฑ์กะรัต ครบเครื่องเรื่องห้องน้ำ ติดตั้งตั้งสุขภัณฑ์ได้ทุกพื้นที่ จัดจำหน่ายออนไลน์โดยเว็บไซด์คลังกระเบื้อง นำมาขาย สุขภัณฑ์กะรัต ราคาถูก มีทั้งคุณภาพ เเข็งเเรง ผลิตได้มาตรฐาน เรามีการจัดทำโปรโมชั่นให้ติดตามที่ เพจคลังกระเบื้อง มีสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร รีวิวการขนส่ง อื่นๆ ลูกค้าสอบถามรายละเอียด สุขภัณฑ์กะรัต ผ่านเเชทที่เพจได้เลย มีพนักงานขายให้บริการตลอก

สินค้า

ONE-PIECE TOILETS


Pine
Gentle Close
K-99192x-S

Moonstone II
Gentle Close
K-72479X-CP

Iris
Gentle Close
K-21926X-S

Ivy
Gentle Close
K-21924X-S

TWO-PIECE TOILETS


Klear
Gentle Close
K-22630X-S

Willow
Gentle Close
K-31145X-S

Kurve
Gentle Close
K-22946X-S

Pine
Gentle Close
K-99193X-S

Kool
Gentle Close
K-99295-S

Maple
Gentle Close
K-20841X-S

Fern
Gentle Close
K-75750X-S

Florence
Gentle Close
K-72452X

Kare
Gentle Close
K-99293X-S

Kactus
3.75 LPF
K-12441X

Oasis
Gentle Close
K-45535X

Minor
For Kids
K-17385X

Cedar
Gentle Close
K-31147X-S

Maple(P-trap)
Gentle Close
K-20828X-S

Fern(P-trap)
Gentle Close
K-75443X-S

Kanok
Gentle Close
K-17285X

PUBLIC TOILETS


Virgo
6 LPF
K-18838X

Kanok
Seat Cover
K-17713X

Mini Squat
White
K-17909K

URINALS


Citrine
Washdown
K-23981X

Gemini II
Washdown
K-23982X

Gemstone
Washdown
K-17392X

Urinal Division
White
K-530X

Jasper II
3 LPF
K-23980X

LAVATORIES


Cilio II
Above
K-22556X

Milano
Semi
K-17066X

TomTomm
Semi
K-11016X

Fern
Semi
K-20843X

Sorrento
Semi
K-45355X

Rainbow II
Wall Hung
K-21135X

Kube
Wall Hung
K-24621X

Pearl
Self-Rimming
K-17717X

Cat’s Eye
Self-Rimming
K-18806X

Zircon
Self-Rimming
K-1129X

Pine
Under
K-23883X

Torino II
Under
K-23884X

TomTomm
Pedestal
K-11017X

Kanok
Pedestal
K-17298X

Sorrento
Pedestal
K-17299X

Cassia
Pedestal
K-23886X

Large Square
Overflow
K-17559X

Cedar II
Wall hung
K-24514X

BATHROOM ACCESSORIES


Soap Holder
White
K-17052X

Paper Holder
White
K-17053X

Shelf
White
K-17054X

Single Bar
White
K-17055X

BATHTUBS


Fern
Pop Up Drain
K-75817X

Pine
Pop Up Drain
K-75816X

Maple
Pop Up Drain
K-75818X

Sapphire 1800
Pop Up Drain
K-18753X

Valencia 1600
Pop Up Drain
K-45970X

Valencia 1700
Pop Up Drain
K-45971X

Sorrento 1675
Pop Up Drain
K-18760X

Nightingale
Pulling-Chain
K-14887X

Pelican
Pulling-Chain
K-14882X

Sparrow
Pulling-Chain
K-14889X

Corner 1500
Pulling-Chain
K-18755X

FAUCETS


Sierra Single
Cold Water
K-21885X

Sierra Single
Mixer
K-21886

Anzio Single
Cold Water
K-76889X

Anzio Single
Mixer
K-76890X

Anzio Single
Mixer
K-76897X

Anzio Single
Cold Water
K-76898X

Anzio Single
Mixer
K-76900X

Anzio Single
Cold Water
K-76899X

Anzio Single
Aerator
K-76891X

Anzio Single
Mixer
K-76896X

Aricia Single
Cold Water
K-76952X

Aricia Single
Mixer
K-76953X

Aricia Single
Mixer
K-76956X

Aricia Single
Cold Water
K-76957X

Aricia Single
Mixer
K-76959X

Aricia Single
Cold Water
K-76958X

Aricia Single
Aerator
K-76954X

Aricia Single
Mixer
K-76955X

Tozzo Single
Cold Water
K-7695X-4-CP

Tozzo Single
Mixer
K-7696X-4-CP

Tozzo Single
Mixer
K-7705X-4-CP

Tozzo Single
Cold Mixer
K-9298X-4-CP

Tozzo Single
Aerator
K-7697X-4-CP

Tozzo Single
Mixer
K-7698X-4-CP

Ovia Single
Cold Water
K-98096X

Ovia Single
Mixer
K-98079X

Ovia Single
Cold Water
K-98097X

Ovia Single
Mixer
K-98082X

Ovia Single
Mixer
K-98084X

Ovia Single
Cold Water
K-98078X

Ovia Single
Mixer
K-98080X

Ovia Single
Mixer
K-98081X

Sierra Single
Cold Water
K-21890X

Sierra Single
Cold Water
K-21889X

Sierra Single
Mixer
K-21887X

Sierra Single
Mixer
K-21888X

Brio Lavatory
Cold Water
K-77150X

Brio Wall
Cold Water
K-77154X

Brio Wall
Cold Water
K-77151X

Brio Shower
Cold Water
K-77152X

Brio Shower
Cold Water
K-20727X

Capri Lavatory
Cold Water
K-15811X

Capri Wall
Cold Water
K-15812X

Capri Shower
Cold Water
K-15813X

Capri Set
Cold Water
K-17198X

Giro Lavatory
Cold Water
K-7290X

Giro Wall
Cold Water
K-6279X

Giro Wall
Cold Water
K-7291X

Giro Shower
Cold Water
K-7292X

Giro Set
Cold Water
K-23197X

Pato Lavatory
Cold Water
K-7287X

Pato Wall
Cold Water
K-7288X

Pato Shower
Cold Water
K-7289X

Bliss Set
Cold Water
K-76771X

Bliss Lavatory
Cold Water
K-29658X

Tozzo Single
Mixer
K-76997X-4

Tozzo Single
Cold Water
K-7704X-4CD

Ovia Single
Cold Water
K-98093X-4

Giro II
Cold Water
K-31724X-3

Giro II
Cold Water
K-31725X-3

ก๊อกใหม่


Pato II
Cold Water
K-31721X-CP

Pato II
Cold Water
K-31722X-CP

Pato II
Cold Water
K-31723X-CP

Ovia Plus
Cold Water
K-21568X-CP

Ovia Plus
Mixer
K-21569X-4

Ovia Plus
Cold Water
K-26296X-7B

KITCHEN FAUCETS


Anzio Single
Cold Water
K-76901X

Tozzo Single
Cold Water
K-7706X-4-CP

Ovia Single
Cold Water
K-98085X

Aricia Single
Cold Water
K-76962X

Sierra Single
Cold Water
K-21891X

Capri Single
Cold Water
K-15814X

Brio Single
Cold Water
K-77153X

ELECTRIC SHOWERS


Orbis Plus
4500 Watt
K-5627X-ZZ

Orbis
3500 Watt
K-72989X

Orbis
4500 Watt
K-5627X-WHP

Orbis
4500 Watt
K-5627X-SMT

Orbis
4500 Watt
K-5627X-BL

Shore
3500 Watt
K-75992X-WK

Shore
6500 Watt
K-78221X-WK

Shore
8000 Watt
K-78222X-WK

Orbis Plus
4500 Watt
K-27846X-3L

Orbis Plus
4500 Watt
K-27846X-BL

Orbis Plus
4500 Watt
K-27846X-WH

Orbis Plus
4500 Watt
K-27844X-WH

Mini Sport
4500 Watt
K-27297X-WK

HAND SHOWERS


Beat
4-Way
K-76765X-CP

Beat
4-Way
K-73187X-CP

Chuva
5-Way
K-7656X-CP

Posh
4-Way
K-96028X-CP

Ovia
3-Way
K-98947X-CP

Orbis
3-Way
K-98949X-CP

Pine
3-Way
K-76232X-CP

Milford
1-Way
K-45308X-CP

Beat
1-Way
K-24004X-CP

Zest
1-Way
K-22396X-CP

Brio
1-Way
K-98946X-CP

Trevio
1-Way
K-15821X-CP

Aricia
3-Way
K-26718X-CP

Mix
3-Way
K-27721X-CP

Fresh
3-Way
K-27722X-CP

Anzio
1-Way
K-26719X_CP

SHOWER COLUMNS


Pine
Ceramic
K-76233X-CP

Orbis
Diverter
K-98948X-CP

Aricia
Diverter
K-26716X-CP

Anzio
Diverter
K-26717X-CP

SHOWER COLUMNS & RAIN SHOWERHEADS


Pine
Rain Shower
K-76233X-ZZ

Orbis
Straight Tube
K-98950X-CP

Milford
Square Rain
K-15693X-CP

Pine
Round Rain
K-76234X-CP

Orbis
8×8″
K-99090X-CP

Aricia
Round Rain
K-26720X-CP

Anzio
Square Rain
K-26720X-CP

RECESSED SHOWERHEADS


Trevio
4-Way
K-15841X-CP

Trevio
1-Way
K-15843X-CP

Shower Arms
Round Rain
K-37476X-CP

Shower Arms
Square Rain
K-37477X-CP

Shower Arms
Wall Mount
K-37475X-CP

Shower Arms
Ceiling
K-25324X-CP

Shower Arms
Ceiling
K-25216X-CP

Slide Bar
Round Slide
K-45362X-CP

Slide Bar
Square Slide
K-45361X-CP

Slide Bar
Oval Slide
K-45360X-CP

Trevio
3-Way
K-22802X-CP

Trevio
1-Way
K-22801X-CP

Slide Bar
Round Slide
K-25219X-CP

Slide Bar
Square Slide
K-25220X-CP

BATHROOM ACCESSORIES


Tozzo
Single Bar
K-72559X-CP

Tozzo
Double Bar
K-72560X-CP

Tozzo
Towel Ring
K-72561X-CP

Tozzo
Double Robe
K-72563X-CP

Tozzo
Tumbler
K-72563X-CP

Tozzo
Soap Holder
K-72564X-CP

Tozzo
Paper Holder
K-72565X-CP

Tozzo
Glass Shelf
K-72566X-CP

Tozzo
Vertical Holder
K-98094X-CP

Willow
Single Bar
K-13089X-CP

Willow
Double Bar
K-13090X-CP

Willow
Towel Rack
K-13093X-CP

Willow
Towel Ring
K-13085X-CP

Willow
Single Robe
K-13091X-CP

Willow
Double Robe
K-13094X-CP

Willow
Soap Holder
K-13097X-CP

Willow
Paper Holder
K-13095X-CP

Ario
Single Bar
K-13289X-CP

Ario
Double Bar
K-13291X-CP

Ario
Towel Ring
K-13292X-CP

Ario
Double Robe
K-13293X-CP

Ario
Soap Holder
K-13294X-CP

Ario
Paper Holder
K-13295X-CP

Tulip
Single Bar
K-13280X-CP

Tulip
Double Bar
K-13281X-CP

Tulip
Towel Ring
K-13279X-CP

Tulip
Double Robe
K-13282X-CP

Tulip
Soap Holder
K-13284X-CP

Tulip
Paper Holder
K-13283X-CP

Ovia
Single Bar
K-28845X-CP

Ovia
Double Bar
K-28846X-CP

Ovia
Towel Rack
K-28853X-CP

Ovia
Towel Ring
K-28844X-CP

Ovia
Soap Holder
K-28848X-CP

Ovia
Single Robe
K-28849X-CP

Ovia
Double Robe
K-28847X-CP

Ovia
Paper Holder
K-28850X-CP

Ovia
Vertical Holder
K-28851X-CP

Ovia
Paper Holder
K-28843X-CP

Ovia
Double Holder
K-28852X-CP

GRAB BARS


Grab Bars
60 cm
K-45118X-BS

Grab Bars
L-Shape
K-45124X-BS

Grab Bars
T-Shape 32
K-45128X-BS

Grab Bars
T-Shape 38
K-20921X-BS

Grab Bars
P-Shape
K-20920X-BS

Grab Bars
Urinal
K-20919X-BS

Grab Bars
Foldable Bar
K-20922X-BS

Grab Bars
60 cm
K-23879X-WK

Grab Bars
L-Shape
K-23880X-WK

Grab Bars
V-Shape
K-23881X-WK

Grab Bars
Foldable Bar
K-23882X-WK

Grab Bars
Foldable Seat
K-21863X-WK

กกก

FLASH VALVES


Flush Valves
Back Inlet
K-12731X-CP

Flush Valves
Top Inlet
K-16640X-CP

Flush Valves
Toilet Adjust
K-1117X-CP

Flush Valves
Urinal Adjust
K-98095X-CP

Flush Valves
33mm rubber
K-99110X-CP

Flush Valves
0.6-1 L/Flush
K-16641X-CP

Flush Valves
Adjust Water
K-11702X-CP

Flush Valves
3 L/Flush
K-24682X-CP

Flush Valves
1 L/Flush
K-24681X-CP

FITTINGS


Drains
Rubber Plug
K-11680X-CP

Drains
Brass Pull
K-11681X-CP

Drains
Brass Activate
K-11682X-CP

Drains
Brass Activate
K-11683X-CP

Drains
Brass Activate
K-11684X-CP

Waste Traps
Lavatory 24cm
K-11703X-CP

Waste Traps
P-trap 25.5 cm
K-11704X-CP

Waste Traps
Lavatory 39cm
K-16953X-CP

Waste Traps
P-trap 40.5 cm
K-16954X-CP

Hand Sprays
Tozzo Hand
K-72688X-WK

Hand Sprays
Polished
K-5419X-CP

Hand Sprays
Zigma Hand
K-76252X-CP

Hand Sprays
Anti-Bac
K-15780X-ZZ

Hand Sprays
Turning Spray
K-15780X-WK

Hand Sprays
Brio Hand
K-10372X-WK

Supply Elbows
Ovia
K-99088X-CP

Supply Elbows
Tozzo
K-99089X-CP

Stop Valves
Bliss
K-45528X-CP

Stop Valves
Aqua
K-45529X-CP

Stop Valves
Ora
K-45530X-CP

Stop Valves
Double Outlet
K-17218X-CP

Stop Valves
Double Outlet
K-17217X-CP

Stop Valves
Single Outlet
K-17216X-CP

Floor Drains
4″ Stainless
K-76978X-CP

Floor Drains
5″ Stainless
K-76979X-CP

Floor Drains
12″ x 5″ Steel
K-76980X-CP

Floor Drains
3″ Brass
K-5276X-CP

Floor Drains
4″ Stainless
K-5277X-CP

Floor Drains
4″ Stainless
K-5278X-CP

Floor Drains
4″ Stainless
K-5279X-CP

Stop Valves
Double Outlet
K-28859X-WK

Stop Valves
Double Outlet
K-28860X-WK

Supply Hoses
1/2″(14″)
K-1351235

Supply Hoses
1/2″(16″)
K-1351236

Supply Hoses
1/2″(18″)
K-1351237

Supply Hoses
1/2″(20″)
K-1351238

Supply Hoses
1/2″(24″)
K-1351239

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สุขภัณฑ์กะรัต โถชักโครก เเละ อุปกรณ์อาบน้ำ กะรัต

สุขภัณฑ์กะรัต จัดจำหน่าย โถสุขภัณฑ์ใช้เป็นโถส้วมในห้องน้ำพวงสุขภัณฑ์ห้องน้ำที่จำเป็นที่ห้องใช้ในห้องน้ำ เป็นสุขภัณฑ์ที่ใช้ในการชำระล้างตัวทำความสะอาดร่างกายภายในห้องน้ำ ทั้งโถเเละอุปกรณ์ทนทานต้อการใช้งานสำหรับการอาบน้ำ คลิกดูความรู้สินค้าสุขภัณฑ์กะรัต

คุณสมบัติ สุขภัณฑ์กะรัต เเละการใช้งาน อุปกรณ์อาบน้ำ กะรัต

สุขภัณฑ์ห้องน้ำที่ใช้ในห้องน้ำ เรามีจำหน่ายทั้ง ก็อกน้ำ ที่ว่างสบู ที่ใส่กระดาษชำระ ฟักบัว ปุ่มกดอ่างล้างหน้าเป็นต้น การด้านการผลิต สุขภัณฑ์กะรัต ห้องน้ำสร้างมาจากเหล้กคุณภาพดี ใช้เป็นที่ทำความสะอาดมือ หน้า เเละร่ายกายของผู้ในงานในห้องน้ำ อุปกรณ์สุขภัณฑ์ทั้งหมดทนเเดด นทานต่อการใช้งานเป็นอย่าง เหมาะติดตั้งในห้องน้ำอย่างยิ่ง รับชมตัวอย่างสุขภัณฑ์ห้องน้ำที่ติดตั้งเเล้วที่ คลิกรอบรู้เรื่องบ้าน

หมวดหมู่ทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *