ไม้สังเคราะห์เอสซีจี

ม้สังเคราะห์เอสซีจี เป็นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ผสมโครงสร้างของ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มั่นใจเรื่องความทนทาน คุณภาพที่ได้มาตรฐานสูงสุด เนื้อ ไม้สังเคราะห์เอสซีจี จะถูกประกบเข้าด้วยกันด้วยแม่พิมพ์ความร้อนสูง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางวิศวกรรมขั้นสูง ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้กาวหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเลย ไม้สังเคราะห์เอสซีจี สามารถป้องกันการซีดจางและรอยขีดข่วนอย่างสูงสุด พร้อมทั้งสามารถป้องกันการซึมผ่านของคราบ เช่น ไวน์, กาแฟ ซึ่งไม่สามารถทิ้งรอยเปื้อนไว้บนแผ่น ไม้สังเคราะห์เอสซีจี จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ ที่มีรายลเอียดผิวเป็นลายไม้สักซึ่งได้อารมณ์ละม้ายคล้ายไม้สักจริงจากธรรมชาติ มีความทนทานสูง ไม่เกิดการบิดงอโก่งโค้ง และไม่มีการหดตัวเหมือนไม้จากธรรมชาติไม่เกิดเสียงไม้ลั่นดังลั่น มีความสวยงามตรงได้แนว สามารถใช้ติดตั้งในส่วนปั้นลมและเชิงชายของหลังคาบ้าน ติดตั้งควบคู่กับกระเบื้องหลังคา ตราเอสซีจี

ไม้เชิงชาย

ผิวเรียบ


ไม้เชิงชาย เอสซีจี
สีรองพื้น

ไม้เชิงชายเอสซีจี
สีสักทอง

ไม้เชิงชาย เอสซีจี
สีโอ๊คแดง
ผิว ลายไม้
หน้ากว้าง 4 นิ้ว ความหนา 16 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 9.3 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 0.25 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 6 นิ้ว ความหนา 16 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 14.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 0.25 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 8 นิ้ว ความหนา 16 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 19 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 0.25 แผ่น/เมตร

ผิวเรียบ


ไม้เชิงชาย ผิวเรียบ เอสซีจี
รองพื้นครีม
ผิว ลายเรียบ
หน้ากว้าง 6 นิ้ว ความหนา 16 มม. ความยาว 3 ม.
10.6 กก./แผ่น 0.25 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 8 นิ้ว 16 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 14.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 14.3 กก./แผ่น

สีรองพื้น


ไม้เชิงชาย รุ่นพร้อม เอสซีจี
สีรองพื้น
ผิว ลายเรียบ
หน้ากว้าง 7.4 นิ้ว ความหนา 16 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 10.6 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 0.25 แผ่น/เมตร

ไม้ปิดกั้นนก


ไม้ปิดกันนก เอสซีจี
สำหรับลอนคู่
สีรองพื้น

ไม้ปิดกันนก เอสซีจี
สำหรับลอนคู่
สีสักทอง
ชนิด ลอนคู่
หน้ากว้าง 6 นิ้ว ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 4.1 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 0.33 แผ่น/เมตร

ไม้ระแนง

ไม้ระแนง ลบมุม


ไม้ระแนง เอสซีจี
รุ่นลบมุม
สีซีเมนต์

ไม้ระแนง เอสซีจี
รุ่นลบมุม
น้ำตาลโอ๊ค

ไม้ระแนง เอสซีจี
รุ่นลบมุม
โอ๊คแดง
ผิว เรียบ
หน้ากว้าง 3 นิ้ว ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
12.7 กก./แผ่น 4.44 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 4 นิ้ว 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 3.6 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.33 แผ่น/เมตร

ไม้ระแนง ลบขอบ


ไม้ระแนง SCG
รุ่น ลบขอบ
สีซีเมนต์
ผิว เรียบ
หน้ากว้าง 4 นิ้ว ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 3.6 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.33 แผ่น/เมตร

ไม้ระแนง ลายไม้


ไม้ระแนง เอสซีจี
รุ่นลายไม้
สีซีเมนต์
ผิว ลายไม้
หน้ากว้าง 4 นิ้ว ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 2.7 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 4.44 แผ่น/เมตร

ไม้ระแนง ลายไม้ประกายเงา


ไม้ระแนง เอสซีจี
รุ่นลายไม้ ประกายเงา
มะค่าประกายเงา

ไม้ระแนง เอสซีจี
รุ่นลายไม้ ประกายเงา
ทองประกายเงา

ไม้ระแนง เอสซีจี
รุ่นลายไม้ ประกายเงา
ประดู่ประกายเงา
ผิว ลายไม้
หน้ากว้าง 7.5 นิ้ว ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 2.7 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 4.44 แผ่น/เมตร

ไม้ระแนง เซาร่อง 3 นิ้ว


ไม้ระแนง scg
เซาะร่อง 3 นิ้ว
สีซีเมนต์

ไม้ระแนง scg
เซาะร่อง 3 นิ้ว สีโอ๊ค
ผิว เซาร่อง
หน้ากว้าง 30 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 9 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.1 แผ่น/เมตร

ไม้มอบ


ไม้มอบ เอสซีจี
ซีเมนต์
ผิว เซาร่อง
หน้ากว้าง 5 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 1.7 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 0.33 แผ่น/เมตร

ไม้รั้ว


ไม้รั้ว scg
สีรองพื้น
ผิว ลายไม้สัก
หน้ากว้าง 7.5 ซม. ความหนา 12 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 5.4 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.33 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 7.5 ซม. ความหนา 16 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 7.3 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.33 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 10 ซม. ความหนา 12 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 7.3 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.50 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 10 ซม. ความหนา 16 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 9.7 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.50 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 15 ซม. ความหนา 12 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 10.9 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.67 แผ่น/เมตร

ไม้ตกแต่งบันได ลูกนอน ลบมุม 1 ด้าน

ผิว ลายเรียบ
หน้ากว้าง 25 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 1.0 ม.
น้ำหนัก 9.40 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 4.00 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 25 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 1.2 ม.
น้ำหนัก 13.00 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.03 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 25 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 1.5 ม.
น้ำหนัก 14.1 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.66 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 27.5 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 1.0 ม.
น้ำหนัก 10.4 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.63 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 27.5 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 1.2 ม.
น้ำหนัก 13.0 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.03 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 27.5 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 1.2 ม.
น้ำหนัก 15.5 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.42 แผ่น/เมตร

ไม้ตกแต่งบันได ลูกตั้ง


ไม้ตกแต่งบันได เอสซีจี
ลูกตั้ง
สีซีเมนต์

ไม้ตกแต่งบันได เอสซีจี
ลูกตั้ง

สีไม้แดง
ผิว ลายเรียบ
หน้ากว้าง 18 ซม. ความหนา 16 มม. ความยาว 1.0 ม.
น้ำหนัก 4.40 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 5.50 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 18 ซม. ความหนา 16 มม. ความยาว 1.2 ม.
น้ำหนัก 5.30 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 4.63 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 18 ซม. ความหนา 16 มม. ความยาว 1.5 ม.
น้ำหนัก 6.50 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.70 แผ่น/เมตร

ไม้ตกแต่งบ้านพักบันได


ไม้ชานพักบันได เอสซีจี
สีไม้แดง

ไม้ชานพักบันได เอสซีจี
สีรองพื้นครีม

ไม้ชานพักบันได เอสซีจี
สีโอ๊ค
ผิว ลายเสี้ยนไม้
หน้ากว้าง 15 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 17 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.22 แผ่น/เมตร

ไม้ตกแต่งราวบันได


ไม้ตกแต่งราวบันได scg
ไม้แดง

ไม้ตกแต่งราวบันได scg
สีเมนต์

ไม้ตกแต่งราวบันได scg
โอ๊ค
ผิว เรียบ
หน้ากว้าง 10 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 11.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร

ไม้พิ้น

ไม้พื้น ทีคลิป


ไม้พื้น เอสซีจี
รุ่นทีคลิป
น้ำตาลโอ๊ค

ไม้พื้น เอสซีจี
รุ่นทีคลิป
เนเชอรัลบีช

ไม้พื้น เอสซีจี
รุ่นทีคลิป
สีมะฮอกกานี
ผิว ลายเสี้ยนไม้
หน้ากว้าง 16 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก – กก./แผ่น จำนวนใช้งาน – แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 22.6 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.67 แผ่น/เมตร

ไม้พื้น เบสิค


ไม้พื้น ลายเสียน เอสซีจี
รุ่นเบสิค
สีรองพื้นครีม
ผิว ลายเสี้ยนไม้
หน้ากว้าง 10 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 9.7 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.33 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 15 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 14.6 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.22 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 19.5 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.67 แผ่น/เมตร

ไม้พื้น สมาร์ท


ไม้พื้น ลายไม้ scg
รุ่นสมาร์ท
สีรองพื้นครีม
ผิว ลายเสี้ยนไม้
หน้ากว้าง 15 ซม. ความหนา 37.5 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 20.8 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.22 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 37.5 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 27.5 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.67 แผ่น/เมตร

ไม้ฝา

ไม้ฝา โคโลเนียล 4 นิ้ว


ไม้ฝาเอสซีจี
รุ่นโคโรเนียล 4 นิ้ว ขนาด
งาช้าง

ไม้ฝาเอสซีจี
รุ่นโคโรเนียล 4 นิ้ว
สักทอง

ไม้ฝาเอสซีจี
รุ่นโคโรเนียล 4 นิ้ว
มะค่า
ผิว ลายไม้สัก
หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 7.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.9 แผ่น/เมตร

ไม้ฝา นิวอิงแลนด์


ไม้ฝา scg
นิวอิงแลนด์
งาช้าง
ผิว ลายไม้สัก
หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 7.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.9 แผ่น/เมตร

ไม้ฝา เนเชอรัล


ไม้ฝา scg
รุ่นเนเชอรัล
แดงทับทิม

ไม้ฝา scg
รุ่นเนเชอรัล

มะค่า

ไม้ฝา scg
รุ่นเนเชอรัล
สักทอง
ผิว ลายไม้สัก
หน้ากว้าง 15 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 5.4 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.7 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 7.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.0 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 15 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 7.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.9 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 9.7 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.5 แผ่น/เมตร

ไม้ฝา คลาสสิค


ไม้ฝา scg
รุ่นคลาสสิค
งาช้าง

ไม้ฝา scg
รุ่นคลาสสิค

ฟ้าใส

ไม้ฝา scg
รุ่นคลาสสิค

โอ๊คแดง
ผิว ลายไม้สัก
หน้ากว้าง 15 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 5.4 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.7 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 7.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.0 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 15 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 7.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.9 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 9.7 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.5 แผ่น/เมตร

ไม้ฝา กายเงา


ไม้ฝา scg
รุ่นประกายเงา
ประดู่แดงประกายเงา

ไม้ฝา scg
รุ่นประกายเงา
พะยูงแดง ประกายเงา

ไม้ฝา scg
รุ่นประกายเงา
มะค่าประกายเงา

ไม้ฝา scg
รุ่นประกายเงา
สักทองประกายเงา
ผิว ลายไม้สัก
หน้ากว้าง 15 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 5.4 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.7 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 7.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.0 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 15 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 7.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.9 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 9.7 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.5 แผ่น/เมตร

ไม้ฝา บังใบ


ไม้ฝา เอสซีจี
รุ่นบังใบ V1
สีซีเมนต์

ไม้ฝา เอสซีจี
รุ่นบังใบ-V
2
สีซีเมนต์

ไม้ฝา เอสซีจี
รุ่นบังใบ V3
สีซีเมนต์
ผิวเรียบ V1
หน้ากว้าง 18 ซม. ความหนา 10 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 6.01 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.96 แผ่น/เมตร

ผิวเรียบ V2
หน้ากว้าง 23.6 ซม. ความหนา 10 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 8.13 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.41 แผ่น/เมตร

ผิวเรียบ V3
หน้ากว้าง 23.6 ซม. ความหนา 10 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 8.13 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.41 แผ่น/เมตร

ใบบัว

ไม้บัว คลาสสิค


ไม้บัว เอสซีจี
รุ่นคลาสสิค
สีรองพื้น

ผิวเรียบ V1
หน้ากว้าง 18 ซม. ความหนา 10 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 6.01 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.96 แผ่น/เมตร

ผิวเรียบ V2
หน้ากว้าง 23.6 ซม. ความหนา 10 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 8.13 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.41 แผ่น/เมตร

ผิวเรียบ V3
หน้ากว้าง 23.6 ซม. ความหนา 10 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 8.13 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.41 แผ่น/เมตร

ไม้บัว โมเดิร์น


ไม้บัว เอสซีจี
รุ่นโมเดิร์น
สีรองพื้น
ผิวเรียบ
หน้ากว้าง 7.5 ซม. ความหนา 10 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 4 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 0.33 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 10 ซม. ความหนา 10 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 5.4 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 0.33 แผ่น/เมตร

ไม้บัว เซาะร่องโมเดิร์น


ไม้บัว เอสซีจี
รุ่นเซาะร่องโมเดิร์น
สีรองพื้น
ผิวเรียบ
หน้ากว้าง 7.5 ซม. ความหนา 12 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 4 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 4.44 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 10 ซม. ความหนา 10 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 5.4 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.33 แผ่น/เมตร

ไม้สังเคราะห์เอสซีจี

ไม้สังเคราะห์เอสซีจี ผลิตวัสดุทดแทนการใช้ไม้ธรรมชาติเสมือนไม้จริง ผลิตจากผงไม้และพลาสติกรีไซเคิล ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร พื้นผิววัสดุไม้พื้นปราศจากเสี้ยน และมีคุณสมบัติกันลื่นดูแลรักษาง่าย ทนทาน รองรับงานดีไซน์และการใช้งานได้หลายรูปแบบ ทั้งไม้พื้น ไม้ผนังและไม้ฝ้า กันน้ำ หมดปัญหาการบวมน้ำ เชื้อรา ป้องกันปัญหาปลวกและแมลงกินไม้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ ทนความร้อนและป้องกันการแพร่กระจายของเปลวไฟได้ดีกว่าไม้จริง สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่

มีจุดเด่นผิวสัมผัสลายเรียบ ผ่านเทคโนโลยีการผลิตระบบ EXTRUSION ซึ่งทำให้มีความทนทานสูง ไม่เกิดการบิดงอ และไม่หดตัวเหมือนไม้จากธรรมชาติ หรือไม้สังเคราะห์ตามตลาด สวยงามตรงได้แนว สามารถใช้ติดตั้งในส่วนปิดเชิงชายปั้นลมของหลังคาบ้าน ควบคู่กับกระเบื้องหลังคา ตราเอสซีจี โดยสามารถติดตั้งได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว เปรียบเทียบความเร็วการติดตั้งได้เท่ากับไม้เชิงชายหน้ากว้าง 8 นิ้ว และหน้ากว้าง 6 นิ้ว


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *