ไม้สังเคราะห์เอสซีจี

ม้สังเคราะห์เอสซีจี เป็นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ผสมโครงสร้างของ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มั่นใจเรื่องความทนทาน คุณภาพที่ได้มาตรฐานสูงสุด เนื้อ ไม้สังเคราะห์เอสซีจี จะถูกประกบเข้าด้วยกันด้วยแม่พิมพ์ความร้อนสูง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางวิศวกรรมขั้นสูง ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้กาวหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเลย ไม้สังเคราะห์เอสซีจี สามารถป้องกันการซีดจางและรอยขีดข่วนอย่างสูงสุด พร้อมทั้งสามารถป้องกันการซึมผ่านของคราบ เช่น ไวน์, กาแฟ ซึ่งไม่สามารถทิ้งรอยเปื้อนไว้บนแผ่น ไม้สังเคราะห์เอสซีจี จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ ที่มีรายลเอียดผิวเป็นลายไม้สักซึ่งได้อารมณ์ละม้ายคล้ายไม้สักจริงจากธรรมชาติ มีความทนทานสูง ไม่เกิดการบิดงอโก่งโค้ง และไม่มีการหดตัวเหมือนไม้จากธรรมชาติไม่เกิดเสียงไม้ลั่นดังลั่น มีความสวยงามตรงได้แนว สามารถใช้ติดตั้งในส่วนปั้นลมและเชิงชายของหลังคาบ้าน ติดตั้งควบคู่กับกระเบื้องหลังคา ตราเอสซีจี

ไม้เชิงชาย

ผิวเรียบ


ไม้เชิงชาย เอสซีจี
สีรองพื้น

ไม้เชิงชายเอสซีจี
สีสักทอง

ไม้เชิงชาย เอสซีจี
สีโอ๊คแดง
ผิว ลายไม้
หน้ากว้าง 4 นิ้ว ความหนา 16 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 9.3 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 0.25 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 6 นิ้ว ความหนา 16 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 14.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 0.25 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 8 นิ้ว ความหนา 16 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 19 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 0.25 แผ่น/เมตร

ผิวเรียบ


ไม้เชิงชาย ผิวเรียบ เอสซีจี
รองพื้นครีม
ผิว ลายเรียบ
หน้ากว้าง 6 นิ้ว ความหนา 16 มม. ความยาว 3 ม.
10.6 กก./แผ่น 0.25 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 8 นิ้ว 16 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 14.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 14.3 กก./แผ่น

สีรองพื้น


ไม้เชิงชาย รุ่นพร้อม เอสซีจี
สีรองพื้น
ผิว ลายเรียบ
หน้ากว้าง 7.4 นิ้ว ความหนา 16 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 10.6 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 0.25 แผ่น/เมตร

ไม้ปิดกั้นนก


ไม้ปิดกันนก เอสซีจี
สำหรับลอนคู่
สีรองพื้น

ไม้ปิดกันนก เอสซีจี
สำหรับลอนคู่
สีสักทอง
ชนิด ลอนคู่
หน้ากว้าง 6 นิ้ว ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 4.1 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 0.33 แผ่น/เมตร

ไม้ระแนง

ไม้ระแนง ลบมุม


ไม้ระแนง เอสซีจี
รุ่นลบมุม
สีซีเมนต์

ไม้ระแนง เอสซีจี
รุ่นลบมุม
น้ำตาลโอ๊ค

ไม้ระแนง เอสซีจี
รุ่นลบมุม
โอ๊คแดง
ผิว เรียบ
หน้ากว้าง 3 นิ้ว ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
12.7 กก./แผ่น 4.44 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 4 นิ้ว 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 3.6 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.33 แผ่น/เมตร

ไม้ระแนง ลบขอบ


ไม้ระแนง SCG
รุ่น ลบขอบ
สีซีเมนต์
ผิว เรียบ
หน้ากว้าง 4 นิ้ว ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 3.6 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.33 แผ่น/เมตร

ไม้ระแนง ลายไม้


ไม้ระแนง เอสซีจี
รุ่นลายไม้
สีซีเมนต์
ผิว ลายไม้
หน้ากว้าง 4 นิ้ว ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 2.7 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 4.44 แผ่น/เมตร

ไม้ระแนง ลายไม้ประกายเงา


ไม้ระแนง เอสซีจี
รุ่นลายไม้ ประกายเงา
มะค่าประกายเงา

ไม้ระแนง เอสซีจี
รุ่นลายไม้ ประกายเงา
ทองประกายเงา

ไม้ระแนง เอสซีจี
รุ่นลายไม้ ประกายเงา
ประดู่ประกายเงา
ผิว ลายไม้
หน้ากว้าง 7.5 นิ้ว ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 2.7 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 4.44 แผ่น/เมตร

ไม้ระแนง เซาร่อง 3 นิ้ว


ไม้ระแนง scg
เซาะร่อง 3 นิ้ว
สีซีเมนต์

ไม้ระแนง scg
เซาะร่อง 3 นิ้ว สีโอ๊ค
ผิว เซาร่อง
หน้ากว้าง 30 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 9 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.1 แผ่น/เมตร

ไม้มอบ


ไม้มอบ เอสซีจี
ซีเมนต์
ผิว เซาร่อง
หน้ากว้าง 5 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 1.7 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 0.33 แผ่น/เมตร

ไม้รั้ว


ไม้รั้ว scg
สีรองพื้น
ผิว ลายไม้สัก
หน้ากว้าง 7.5 ซม. ความหนา 12 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 5.4 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.33 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 7.5 ซม. ความหนา 16 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 7.3 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.33 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 10 ซม. ความหนา 12 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 7.3 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.50 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 10 ซม. ความหนา 16 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 9.7 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.50 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 15 ซม. ความหนา 12 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 10.9 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.67 แผ่น/เมตร

ไม้ตกแต่งบันได ลูกนอน ลบมุม 1 ด้าน

ผิว ลายเรียบ
หน้ากว้าง 25 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 1.0 ม.
น้ำหนัก 9.40 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 4.00 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 25 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 1.2 ม.
น้ำหนัก 13.00 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.03 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 25 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 1.5 ม.
น้ำหนัก 14.1 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.66 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 27.5 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 1.0 ม.
น้ำหนัก 10.4 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.63 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 27.5 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 1.2 ม.
น้ำหนัก 13.0 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.03 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 27.5 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 1.2 ม.
น้ำหนัก 15.5 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.42 แผ่น/เมตร

ไม้ตกแต่งบันได ลูกตั้ง


ไม้ตกแต่งบันได เอสซีจี
ลูกตั้ง
สีซีเมนต์

ไม้ตกแต่งบันได เอสซีจี
ลูกตั้ง

สีไม้แดง
ผิว ลายเรียบ
หน้ากว้าง 18 ซม. ความหนา 16 มม. ความยาว 1.0 ม.
น้ำหนัก 4.40 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 5.50 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 18 ซม. ความหนา 16 มม. ความยาว 1.2 ม.
น้ำหนัก 5.30 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 4.63 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 18 ซม. ความหนา 16 มม. ความยาว 1.5 ม.
น้ำหนัก 6.50 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.70 แผ่น/เมตร

ไม้ตกแต่งบ้านพักบันได


ไม้ชานพักบันได เอสซีจี
สีไม้แดง

ไม้ชานพักบันได เอสซีจี
สีรองพื้นครีม

ไม้ชานพักบันได เอสซีจี
สีโอ๊ค
ผิว ลายเสี้ยนไม้
หน้ากว้าง 15 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 17 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.22 แผ่น/เมตร

ไม้ตกแต่งราวบันได


ไม้ตกแต่งราวบันได scg
ไม้แดง

ไม้ตกแต่งราวบันได scg
สีเมนต์

ไม้ตกแต่งราวบันได scg
โอ๊ค
ผิว เรียบ
หน้ากว้าง 10 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 11.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร

ไม้พิ้น

ไม้พื้น ทีคลิป


ไม้พื้น เอสซีจี
รุ่นทีคลิป
น้ำตาลโอ๊ค

ไม้พื้น เอสซีจี
รุ่นทีคลิป
เนเชอรัลบีช

ไม้พื้น เอสซีจี
รุ่นทีคลิป
สีมะฮอกกานี
ผิว ลายเสี้ยนไม้
หน้ากว้าง 16 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก – กก./แผ่น จำนวนใช้งาน – แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 22.6 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.67 แผ่น/เมตร

ไม้พื้น เบสิค


ไม้พื้น ลายเสียน เอสซีจี
รุ่นเบสิค
สีรองพื้นครีม
ผิว ลายเสี้ยนไม้
หน้ากว้าง 10 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 9.7 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.33 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 15 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 14.6 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.22 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 25 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 19.5 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.67 แผ่น/เมตร

ไม้พื้น สมาร์ท


ไม้พื้น ลายไม้ scg
รุ่นสมาร์ท
สีรองพื้นครีม
ผิว ลายเสี้ยนไม้
หน้ากว้าง 15 ซม. ความหนา 37.5 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 20.8 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.22 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 37.5 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 27.5 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.67 แผ่น/เมตร

ไม้ฝา

ไม้ฝา โคโลเนียล 4 นิ้ว


ไม้ฝาเอสซีจี
รุ่นโคโรเนียล 4 นิ้ว ขนาด
งาช้าง

ไม้ฝาเอสซีจี
รุ่นโคโรเนียล 4 นิ้ว
สักทอง

ไม้ฝาเอสซีจี
รุ่นโคโรเนียล 4 นิ้ว
มะค่า
ผิว ลายไม้สัก
หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 7.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.9 แผ่น/เมตร

ไม้ฝา นิวอิงแลนด์


ไม้ฝา scg
นิวอิงแลนด์
งาช้าง
ผิว ลายไม้สัก
หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 7.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.9 แผ่น/เมตร

ไม้ฝา เนเชอรัล


ไม้ฝา scg
รุ่นเนเชอรัล
แดงทับทิม

ไม้ฝา scg
รุ่นเนเชอรัล

มะค่า

ไม้ฝา scg
รุ่นเนเชอรัล
สักทอง
ผิว ลายไม้สัก
หน้ากว้าง 15 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 5.4 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.7 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 7.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.0 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 15 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 7.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.9 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 9.7 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.5 แผ่น/เมตร

ไม้ฝา คลาสสิค


ไม้ฝา scg
รุ่นคลาสสิค
งาช้าง

ไม้ฝา scg
รุ่นคลาสสิค

ฟ้าใส

ไม้ฝา scg
รุ่นคลาสสิค

โอ๊คแดง
ผิว ลายไม้สัก
หน้ากว้าง 15 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 5.4 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.7 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 7.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.0 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 15 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 7.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.9 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 9.7 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.5 แผ่น/เมตร

ไม้ฝา กายเงา


ไม้ฝา scg
รุ่นประกายเงา
ประดู่แดงประกายเงา

ไม้ฝา scg
รุ่นประกายเงา
พะยูงแดง ประกายเงา

ไม้ฝา scg
รุ่นประกายเงา
มะค่าประกายเงา

ไม้ฝา scg
รุ่นประกายเงา
สักทองประกายเงา
ผิว ลายไม้สัก
หน้ากว้าง 15 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 5.4 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.7 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 7.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 2.0 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 15 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 7.2 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.9 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 20 ซม. ความหนา 8 มม. ความยาว 4 ม.
น้ำหนัก 9.7 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.5 แผ่น/เมตร

ไม้ฝา บังใบ


ไม้ฝา เอสซีจี
รุ่นบังใบ V1
สีซีเมนต์

ไม้ฝา เอสซีจี
รุ่นบังใบ-V
2
สีซีเมนต์

ไม้ฝา เอสซีจี
รุ่นบังใบ V3
สีซีเมนต์
ผิวเรียบ V1
หน้ากว้าง 18 ซม. ความหนา 10 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 6.01 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.96 แผ่น/เมตร

ผิวเรียบ V2
หน้ากว้าง 23.6 ซม. ความหนา 10 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 8.13 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.41 แผ่น/เมตร

ผิวเรียบ V3
หน้ากว้าง 23.6 ซม. ความหนา 10 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 8.13 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.41 แผ่น/เมตร

ใบบัว

ไม้บัว คลาสสิค


ไม้บัว เอสซีจี
รุ่นคลาสสิค
สีรองพื้น

ผิวเรียบ V1
หน้ากว้าง 18 ซม. ความหนา 10 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 6.01 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.96 แผ่น/เมตร

ผิวเรียบ V2
หน้ากว้าง 23.6 ซม. ความหนา 10 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 8.13 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.41 แผ่น/เมตร

ผิวเรียบ V3
หน้ากว้าง 23.6 ซม. ความหนา 10 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 8.13 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 1.41 แผ่น/เมตร

ไม้บัว โมเดิร์น


ไม้บัว เอสซีจี
รุ่นโมเดิร์น
สีรองพื้น
ผิวเรียบ
หน้ากว้าง 7.5 ซม. ความหนา 10 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 4 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 0.33 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 10 ซม. ความหนา 10 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 5.4 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 0.33 แผ่น/เมตร

ไม้บัว เซาะร่องโมเดิร์น


ไม้บัว เอสซีจี
รุ่นเซาะร่องโมเดิร์น
สีรองพื้น
ผิวเรียบ
หน้ากว้าง 7.5 ซม. ความหนา 12 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 4 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 4.44 แผ่น/เมตร

หน้ากว้าง 10 ซม. ความหนา 10 มม. ความยาว 3 ม.
น้ำหนัก 5.4 กก./แผ่น จำนวนใช้งาน 3.33 แผ่น/เมตร

ไม้สังเคราะห์เอสซีจี

ไม้สังเคราะห์เอสซีจี ผลิตวัสดุทดแทนการใช้ไม้ธรรมชาติเสมือนไม้จริง ผลิตจากผงไม้และพลาสติกรีไซเคิล ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร พื้นผิววัสดุไม้พื้นปราศจากเสี้ยน และมีคุณสมบัติกันลื่นดูแลรักษาง่าย ทนทาน รองรับงานดีไซน์และการใช้งานได้หลายรูปแบบ ทั้งไม้พื้น ไม้ผนังและไม้ฝ้า กันน้ำ หมดปัญหาการบวมน้ำ เชื้อรา ป้องกันปัญหาปลวกและแมลงกินไม้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ ทนความร้อนและป้องกันการแพร่กระจายของเปลวไฟได้ดีกว่าไม้จริง สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่

มีจุดเด่นผิวสัมผัสลายเรียบ ผ่านเทคโนโลยีการผลิตระบบ EXTRUSION ซึ่งทำให้มีความทนทานสูง ไม่เกิดการบิดงอ และไม่หดตัวเหมือนไม้จากธรรมชาติ หรือไม้สังเคราะห์ตามตลาด สวยงามตรงได้แนว สามารถใช้ติดตั้งในส่วนปิดเชิงชายปั้นลมของหลังคาบ้าน ควบคู่กับกระเบื้องหลังคา ตราเอสซีจี โดยสามารถติดตั้งได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว เปรียบเทียบความเร็วการติดตั้งได้เท่ากับไม้เชิงชายหน้ากว้าง 8 นิ้ว และหน้ากว้าง 6 นิ้ว

ไม้เชิงชาย เอสซีจี

ไม้เชิงชาย เอสซีจี ลายไม้สวย ผิวสัมผัสเป็นแบบไม้ไม้สัก ดูกลมกลืนอย่างเป็นเป็นธรรมชาติ ใช้งาน ปิดเชิงชายและปั้นลม เป็นส่วนประกอบสำคัญในการปิดความไม่สมบูรณ์ของหลังคา ที่มองดูชายคา หลังคาเเล้วไม่สวยงาม ไม้เชิงชายหลังคา ตราเพชร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่จะช่วยให้ป้องกันมด ปลวก เข้าทำลายเนื้อไม้ อันจะเกิดการเเตกหัด เสียรูปได้ เรามีสีให้เลือกตกไม้เชิงชายใต้หลังคา คือ สีรองพื้น สีสักทอง สีโอ๊คแดง

คุณสมบัติเด่น ไม้เชิงชาย ตราเพชร มีดังนี้
1.มีทั้งสีสำเร็จรูปมาจากทั้งโรงงาน เเละ สีรองพื้น รองรับทับสีจริง
2.ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ทั้งหน้า หน้ากว้าง 8 นิ้ว คู่กับหน้ากว้าง 6 นิ้ว

ไม้ปิดกันนก เอสซีจี

ไม้ปิดกันนก เอสซีจี มีหน้าที่ ปิดชายใต้กระเบื้องหลังคา ป้องกันไม่ให้นกเข้าไปทำรัง ซึ่งจะทำให้ใต้หลังคาดูไม่สวย สกปรก บ้านดูไม่สวยงาม ดั้งนั้นทุกบ้านจึงต้องมี ไม้ปิดกั้นนกใต้หลังคา เพื่อเกิดความสวยงาม ด้วยลายไม้ที่กลมกลืนอย่างเป็นธรรมชาติ มีจำหน่าย สีรองพื้น สีสักทอง ให้เลือกซื้อ ไม้ปิดกั้นนกใต้ชายหลังคา scg มีคุณสมบัติ ทนแดด ทนฝน ทุกสภาพอากาศ ไม่บิดง้อ ป้องกันปลวก

ไม้ระแนง เอสซีจี

ไม้ระแนง เอสซีจี ช่วยระบายอากาศ ใต้หลังคาบ้าน หรือจะนำเป็นไม้ระแนง ตกเเต่งผนัง ทั้งภายในและภายนอก หรือ ทำเป็นรั้ว ก็ย่อมได้เช่นกัน เพื่อเพิ่มความสวยงามไปอีกระดับ ไม้ระแนง scg ถูกผลิตจากโรงงานเอสซีจี ที่มีมาตราฐานที่ได้รับการย่อมรับว่า ผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างได้คุณภาพ ไม้ระแนงตกเเต่งบ้าน ก็เช่นกัน มีความแข็งเเรง ไม่บิดง้อ เรามีจำหน่าย 3 รูปแบบ ลบมุม ลบขอบ ลายไม้ ให้เลือกซื้อ

ไม้มอบ เอสซีจี

ไม้มอบ เอสซีจี ปิดรอยต่อ ระหว่าง ฝ้ากับผนัง หรือ ฝากับเชิงชายใต้หลังคา เพื่อความเรียบร้อย และ สามารถทาสีเพิ่มเติม เพื่อความสวยงามให้กับบ้านของคุณ เเต่ต้องทาสีรองพื้นก่อน ไม้มอบฝ้า scg มีคุณสมบัติ ไม่หดตัว ทนความชื้น จากน้ำฝน ทนแดดจากเเสงอาทิตย์ ไม้ไม่บวมออกมาก เเละ ป้องกันมด ปลวก ที่อาจจะสร้างความเสียหายให้แก่ไม้ได้

ไม้รั้ว เอสซีจี

ไม้รั้ว เอสซีจี ใช้ตกเเต่งภายในเเละภายนอกบ้าน อย่าง รั้วบังตา ประตูรั้วไม้ ที่นั้ง สวยๆในสวน เพื่อเกิดความสวยงามด้วยลายไม้ ที่ให้ความรู้สึกแบบธรรมชาติ ไม้รั้วบ้าน ยี่ห้อ scg เป็นไม้เทียม ที่มีส่วนผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ , ทรายซิลิก้า , เส้นใยเซลลูโลส , น้ำ ผ่านเครื่องอบไอน้ำแรงดันสูง จึงได้ไม่รั้วเทียมมีคุณสมบัติ ที่มีความแข็งแรง น้ำหนักไม่มากหนัก ทนทุกสภาพอากาศ ทนมด ปลวก ได้อย่างดี

ไม้ตกแต่งบันได เอสซีจี

ไม้ตกแต่งบันได เอสซีจี ดีไซด์ลายไม้สวย ก้าวบันไดได้อย่างมั่นคง ลบมุมเพื่อความมีมิติ สวยไม่เหมือรใคร มีจำหน่ายทั้ง ไม้ตกแต่งบันไดลูกตั้ง ลูกนอน ด้วยผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ จากทางโรงงานของ scg จึงเป็นที่ได้รับความไว้วางใจได้ว่า ไม้บันได้เทียม เเข็งเเรง สีคงทนจากการย้อมสีไม้และเคลือบใส ได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้ป้องกันรอยขีดขวนจากสัตว์เลี้ยงได้เป็นอย่างดี และ ติดตั้งง่ายไม่จำเป็นต้อเจาะสกรูบนคอนกรีตแต่อย่างใด

ไม้พื้น เอสซีจี

ไม้พื้น เอสซีจี ลายไม้สวย ตกเเต่งพื้นได้ทั้งภายในบ้าน หรือ ภายนอกบ้านอย่างเช่น สวนบ้าน ทำให้ทางเดินเท้าดูกลมกลืนอย่างเป็นธรรมชาติ ไม้พื้นเทียม scg ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ หมดห่วงเรื่องมด ปลวกเข้าไปทำลายเนื้อไม้ เนื่องจากไม่ใช้ไม้จริงๆ เเละ ราคาถูกกว่าไม่จริง เรามีจำหน่าย ทั้งรุ่น ทีคลิป , เบสิค , สมาร์ท ให้เลือกซื้อ

ไม้พื้น scg รุ่นทีคลิป

ไม้พื้น scg รุ่นทีคลิป ผิวสัมผัสเรียบเนียน สวยเสมือนไม้จริง มีเซาะร่องข้าง มีเฉดสีให้เลือก สีน้ำตาลโอ๊ค สีเนเชอรัลบีช สีมะฮอกกานี เคลือบสีจากโรงงานถึง 4 ชั้นด้วยกัน ปราศจากสารตะกั่วและปรอท เป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัย ไม้พื้นสังเคราะห์ รุ่น ทีคลิป เอสซีจี ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ลดขั้นตอนการเจาะแผ่น ไม่มีการเจาะสกรู

ไม้พื้น scg รุ่นเบสิค

ไม้พื้น scg รุ่นเบสิค เป็นแบบลายเสี้ยน ผิวไม้เสมือนไม้จริง เนียนแบบธรรมชาติ ตกเเต่งพื้นได้ทั้งภายในและภายนอก ไม้พื้นสังเคราะห์ เอสซีจี รุ่นเบสิค ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ผลคือ ไม่ลามไฟง่าย ไม่มีมดปลวกเข้าไปทำลายเนื้อไม้พื้นสังเคราะห์ เหมาะเป็นอย่างมาก นำมาตกเเต่งพื้นในสถานที่พักผ่อนย่อนใจ สายชื่นชอบธรรมชาติ อย่าง รีสอร์ด โรงแรม

ไม้พื้น scg รุ่นสมาร์ท

ไม้พื้น scg รุ่นสมาร์ท นวัตกรรมการผลิตแบบใหม่ของเอสซีจี มีส่วนผสมจากไฟเบอร์ซีเมนต์ทำให้ได้ไม้มีผลิตภัณฑ์มีความเนื้อเหนียวแน่น แข็งแรง และทนทานมากยิ่งขึ้น ภายใต้เทคโนโลยี X-TRUSION ไม้พื้นเทียม เอสซีจี รุ่นสมาร์ท มีความหนาถึง 3.75 ชม. รองรับน้ำหนักไต้มากกว่า 300 กก/จุด หมดห่วงไม้ไม่หักอย่างแน่นอน ด้วยที่ว่าไม้พื้นสังเคราะห์มีน้ำหนักเบา สามารถวางบนตงสูงถึง 50 ซม. จากสินค้าเดิมได้เเค่ 25-30 ซม. ทำให้ประหยัดคุ้มค่า ลดต้นทุนถึง 35 เปอร์เซนเลยทีเดียว

ไม้ฝา scg

ไม้ฝา scg เหมาะกับการสร้างบ้านทดแทนไม้จริง ที่มีต้นทุนการสร้างบ้านสูง ติดตั้งยากเเละเสี่ยงที่จะไฟไหม เราขอเเนะนำใช้ ไม้ฝาสังเคราะห์ เอสซีจี เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่มีส่วนผสม ซีเมนต์และเส้นใยธรรมชาติ และทราย ช่วยให้ไม้ไม้ฝาเทียม ไม่เกิดลามไฟ เเละ ไม่เป็นที่โปรดปรานของมดเหมือนอย่างไม้จริง ไม้ฝาบ้านเอสซีจีมีจำหน่ายหลายรุ่น อย่างรุ่น โคโลเนียล นิวอิงแลนด์ เนเชอรัล คลาสสิค กายเงา เป็นต้น

ไม้ฝา scg โคโลเนียล

ไม้ฝา scg โคโลเนียล ขนาด 4 นิ้ว งาช้าง สักทอง มะค่า โดดเด่นลายไม้สัก ผิวสัมผีสเหมือนไม้จริง เซาะร่องกลึงขอบบัว สวยงาม ดั่งธรรมชาติ จัดได้ได้ว่าเป็นไม้ตกเเต่งบ้านระดับสูง เเละ ราคาถูกว่าไม้จริง โรงงาน เอสซีจี ที่ผลิต ไม้ฝาเทียม ตราช้าง โคโลเนียล เลือกใช้ เทคโนโลยี การเคลือบสีคัลเลอร์ล็อก ทำให้สีสวยทนทาน ไม่หลุดลอก

ไม้ฝา scg นิวอิงแลนด์

ไม้ฝา scg นิวอิงแลนด์ เอาใจใส่ด้านการตกเเต่ง การสร้างบ้านด้วยไม้ ด้วยการเซาะร่องดูมีมิติ สวยงาม เรียบหรู ดั่งช่างมืออาชีพสร้างขึ้นบ้านมา จัดจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ดดยเว็บไซด์คลังกระเบื้อง เราเลือก ไม้ฝา รุ่น นิวอิงแลนด์ ที่มีความโดดเด่นด้านความเเข็งแรง ไม่ลามไฟ ทนมดปลวก สามารถนำมาติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก

ไม้ฝา เอสซีจี เนเชอรัล

ไม้ฝา เอสซีจี เนเชอรัล สินค้าสร้างบ้าน ไม้ทดแทน ให้ความรู้สึกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เห็นรายละเอียดบนผิวสัมผัสไม่เสมือนไม้จริง ไม้ฝาบ้าน scg รุ่นเนเชอรัล มีสีให้เลือกซื้อ สีแดงทับทิม สีมะค่า สีสักทอง เป็นสีที่ทำสำเร็จรูปจากโรงงานผลิตไม้เทียม scg สีติดเเน่น ไม่หลุดออก ทนความชื้นได้ดี นำมาตกแต่งบ้านได้ทั้งภายในเเละภายนอก

ไม้ฝา scg คลาสสิค

ไม้ฝา scg คลาสสิค สไตล์รีสอร์ด สปา ทำให้บ้านดูเป็นที่พักผ่อนย่อนใจได้เลยทีเดียว ให้ความรู้สึกแบบธรรมชาติ ไม้ฝาเทียม เอสซีจี ได้รับรอง SCG Green Choice เป็นผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีทำลายปอดของผู้อยู่อาศัยเเต่อย่างใด ไม้ฝาบ้านตกเเต่ง scg รุ่นคลาสสิค มีสีให้เลือก งาช้าง ฟ้าใส โอ๊คแดง

ไม้ฝา scg กายเงา

ไม้ฝา scg กายเงา สีเปร่งประกาย มันวาว โดดเด่นอย่างเป็นธรรมชาติ เคลือบสีสำเร็จจากโรงงานเอสซีจี ทำให้ไม้ฝาบ้าน เอสซีจี ทนแดด กันชื้นทุกสภาวะอากาศ กันเชื้อรา ตะไครน้ำ สีทนไม่หลุดลอกอย่างเเน่นอน ไม้ฝาเที่ยม ที่ทางคลังกระเบื้องนำมาจำหน่ายมีทั้งหมด 4 สี คือ สีประดู่แดงประกายเงา สีพะยูงแดงประกายเงา สีมะค่าประกายเงา สีสักทองประกายเงา

ไม้ฝาบังใบ scg

ไม้ฝาบังใบ scg นวัตกรรมที่ทันสมัย ดีไซด์โมเดิร์น อบอุนเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ไม่หดตัว ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ระบบการติดตั้ง ไม่ต้องพึ่งพาสกรู ไม่ต้องพึ่งสกรู นำไปตกเเต่งทั้งภายในและภายนอก ไม้ผนังบังใบ ตราเอสซีจี มีคุณสมบัติ ทนความเปียกชื้น ไม่ลามไฟ เนื่องจากใช้วัสดุปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ไม่ใช้ไม้แท้ๆ เราจำหน่ายไม้สังเคราะห์บังใบผนัง 3 แบบด้วยกัน คือ ไม้ฝาบังใบ v1 ไม้ฝาบังใบ v2 ไม้ฝาบังใบ v3

ไม้บัว scg

ไม้บัว scg ตกเเต่งพื้น ประกบระหว่างพื้นเเละผนัง ได้ลายไม้ สวย โดดเด่น เหมาะกับ บ้านสไตล์รีสอร์ท หรือ สอดคล้องกับพื้นที่ธรรมชาติ มีสีรองพื้นให้แต่งเติมสีสันได้ด้วยตัวเอง ติดตั้งง่ายๆ ไม่ต้องใช้หัวสกรู ไม้บัวผนัง เอสซีจี ที่ทางคลังกระเบื้องจำหน่าย มีรุ่น ไม้บัว คลาสสิค โมเดิร์น เซาะร่องโมเดิร์น เราคัดสรรค์ไม้สังเคราะห์ไม้มอบที่มีคุณภาพ เเข็งแรง ป้องกัน มด ปลวกได้ดี และยังสามารถทาสีทับตามเเต่จินตนาการได้อีกด้วย


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *