ไม้สังเคราะห์ทีพีไอ หรือไม้ทดแทนไม้จริง สำหรับงานตกแต่งพื้นทั้งภายในและภายนอก ติดตั้งง่าย เนื้อ ไม้สังเคราะห์ทีพีไอ จะถูกประกบเข้าด้วยกันด้วยแม่พิมพ์ความร้อนสูง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางวิศวกรรมขั้นสูง ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้กาวหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเลย สามารถป้องกันการซีดจางและรอยขีดข่วนอย่างสูงสุด พร้อมทั้งสามารถป้องกันการซึมผ่านของคราบ เช่น ไวน์, กาแฟ ซึ่งไม่สามารถทิ้งรอยเปื้อนไว้บนแผ่น ไม้สังเคราะห์ทีพีไอ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน

ไม้ฝาลายสัก ตราทีพีไอ


สีธรรมชาติ
หนา 0.8 ซม.
15×300ซม.55บาท
20×300ซม.75บาท
15×400ซม.75บาท
20×400ซม.98บาท
15×120ซม.25บาท
20×120ซม.28บาท
15×180ซม.35บาท
20×180ซม.45บาท
ราคา บาท/แผ่น

สีเหลืองราชพฤกษ์
หนา 0.8 ซม.
15×300ซม.75บาท
20×300ซม.100บาท
15×400ซม.100บาท
20×400ซม.135บาท
15×120ซม.30บาท
20×120ซม.40บาท
15×180ซม.40บาท
20×180ซม.55บาท
ราคา บาท/แผ่น

สีสักทองนวล
หนา 0.8 ซม.
15×300ซม.75บาท
20×300ซม.100บาท
15×400ซม.100บาท
20×400ซม.135บาท
15×120ซม.30บาท
20×120ซม.40บาท
15×180ซม.40บาท
20×180ซม.55บาท
ราคา บาท/แผ่น

สีสักทองเอก
หนา 0.8 ซม.
15×300ซม.80บาท
20×300ซม.105บาท
15×400ซม.100บาท
20×400ซม.145บาท
15×120ซม.35บาท
20×120ซม.43บาท
15×180ซม.45บาท
20×180ซม.60บาท
ราคา บาท/แผ่น

สีวอลนัท
หนา 0.8 ซม.
15×300ซม.80บาท
20×300ซม.105บาท
15×400ซม.110บาท
20×400ซม.145บาท
15×120ซม.35บาท
20×120ซม.43บาท
15×180ซม.45บาท
20×180ซม.60บาท
ราคา บาท/แผ่น

สีแดงเมเปิล
หนา 0.8 ซม.
15×300ซม.80บาท
20×300ซม.105บาท
15×400ซม.110บาท
20×400ซม.145บาท
15×120ซม.35บาท
20×120ซม.43บาท
15×180ซม.45บาท
20x180xซม.60บาท
ราคา บาท/แผ่น


สีฟ้านภาลัย
หนา 0.8 ซม.
15×300ซม.88บาท
20×300ซม.115บาท
15×400ซม.110บาท
20×400ซม.145บาท
15×120ซม.35บาท
20×120ซม.45บาท
15×180ซม.48บาท
20×180ซม.60บาท
ราคา บาท/แผ่น


สีแดงมะฮอกกานี
หนา 0.8 ซม.
15×300ซม.88บาท
20×300ซม.115บาท
15×400ซม.110บาท
20×400ซม.145บาท
15×120ซม.35บาท
20×120ซม.45บาท
15×180ซม.48บาท
20×180ซม.60บาท
ราคา บาท/แผ่น


สีสักทองฉัตร
หนา 0.8 ซม.
15×300ซม.95บาท
20×300ซม.125บาท
15×400ซม.120บาท
20×400ซม.155บาท
15×120ซม.38บาท
20×120ซม.50บาท
15×180ซม.50บาท
20×180ซม.65บาท
ราคา บาท/แผ่น

สีแดงเบอร์รี่
หนา 0.8 ซม.
15×300ซม.80บาท
20×300ซม.105บาท
20×400ซม.145บาท
15×480ซม.110บาท
20×480ซม.150บาท
ราคา บาท/แผ่น

สีรองพื้น
หนา 0.8 ซม.
15×180ซม.35บาท
20×180ซม.50บาท
ราคา บาท/แผ่น

ไม้ฝาลายลายเสี้ยน รุ่น Straight grain texture


สีบีช
หนา 0.8 ซม.
15×300ซม.100บาท
20×300ซม.130บาท
15×400ซม.130บาท
20×400ซม.165บาท
ราคา บาท/แผ่น

สีเมเปิล
หนา 0.8 ซม.
15×300ซม.100บาท
20×300ซม.130บาท
15×400ซม.130บาท
20×400ซม.165บาท
ราคา บาท/แผ่น

สีไม้สน
หนา 0.8 ซม.
15×300ซม.100บาท
20×300ซม.130บาท
15×400ซม.130บาท
20×400ซม.165บาท
ราคา บาท/แผ่น

สีวอลนัท
หนา 0.8 ซม.
15×300ซม.100บาท
20×300ซม.130บาท
15×400ซม.130บาท
20×400ซม.165บาท
ราคา บาท/แผ่น

ไม้ระแนง

ไม้ระแนง ลายสัก ขอบตรง

สีธรรมชาติ
หนา 0.8 ซม.
5×300ซม.30บาท
7.5×300ซม.45บาท
10×300ซม.60บาท
5×180ซม.18บาท
ราคาบาท/แผ่น
ไม้ระแนง ผิวเรียบ ขอบตรง

สีธรรมชาติ
หนา 0.8 ซม.
5×300ซม.35บาท
7.5×300ซม.45บาท
10×300ซม.60บาท
7.5×180ซม.35บาท
ราคาบาท/แผ่น
ไม้ระแนง ผิวเรียบ ขอบวี
สีธรรมชาติ
หนา 0.8 ซม.
5×300ซม.40บาท
7.5×300ซม.45บาท
10×300ซม.65บาท
7.5×180ซม.25บาท
10×180ซม.38บาท
ราคาบาท/แผ่น


ไม้ระแนง ผิวเรียบ ขอบวี
สีแดงมะฮอกกานี
หนา 0.8 ซม.
7.5×300ซม.65บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้เชิงชาย


ไม้เชิงชาย
ลบขอบ
สีธรรมชาติ

หนา 1.6 ซ.ม.
15×300ซม.170บาท
15×400ซม.210บาท
20×300ซม.210บาท
20×400ซม.310บาท
15×180ซม.100บาท
20×180ซม.110บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้เชิงชาย
ลบขอบ
สีสักทองนวล

หนา 1.6 ซ.ม.
15×300ซม.190บาท
15×400ซม.225บาท
20×300ซม.235บาท
20×400ซม.310บาท
15×180ซม.100บาท
20×180ซม.135บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้เชิงชาย
ผิวเรียบ
ขอบตรง
สีธรรมชาติ

หนา 1.6 ซ.ม.
15×480ซม.200บาท
20×480ซม.265บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้เชิงชาย รุ่น High Density


ไม้เชิงชาย
ผิวเรียบ

ลบขอบ
สีธรรมชาติ

หนา 1.6 ซ.ม.
15×300ซม.165บาท
15×400ซม.210บาท
20×300ซม.210บาท
20×400ซม.280บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้เชิงชาย
ผิวเรียบ

ลบขอบ
สีสักทองนวล

หนา 1.6 ซ.ม.
15×300ซม.185บาท
15×400ซม.220บาท
20×300ซม.235บาท
20×400ซม.310บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้เชิงชาย
ผิวเรียบ

ขอบตรง
สีธรรมชาติ

หนา 1.6 ซ.ม.
15×400ซม.215บาท
20×300ซม.230บาท
20×400ซม.280บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้เชิงชาย รุ่น Wood Series


ไม้เชิงชาย
ลบขอบ
สีธรรมชาติ

หนา 1.6 ซ.ม.
15×300ซม.150บาท
15×400ซม.200บาท
20×300ซม.200บาท
20×400ซม.265บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้เชิงชาย
ขอบตรง
สีธรรมชาติ

หนา 1.6 ซ.ม.
15×300ซม.150บาท
15×400ซม.200บาท
20×300ซม.200บาท
20×400ซม.265บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้เชิงชาย รุ่นอื่นๆ


ไม้เชิงชาย
หลายแผ่น

ซ้อนทับ
สีรองพื้น

23.8x300x2
400 บาท
ราคาบาท/แผ่น
ไม้เชิงชาย
น้ำย้อย ผิวสัก
ลายบัวหลวง

20x80x0.8ซม.
740 บาท
ราคาบาท/กล่อง
6 แผ่น/กล่อง

ไม้พื้น


ไม้พื้น ลายเสี้ยน
สีธรรมชาติ

หนา 2.5 ซม.
10×300ซ.ม.255บาท
15×300ซม.315บาท
20×300ซม.415บาท
25×300ซม.515บาท
30×300ซม.610บาท
หนา 1.8 ซม.
20×300ซม.335บาท
ราคาบาท/แผ่น
ไม้พื้น ลายเสี้ยน
สีแดงเมเปิล

หนา 2.5 ซม.
20×300ซม.530บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้พื้น ลายเสี้ยน
สีวอลนัท

หนา 2.5 ซม.
20×240ซม.420บาท
20×300ซม.530บาท
ราคาบาท/แผ่นไม้พื้น ลายเสี้ยน
สีสักทองเอก

หนา 2.5 ซม.
20×300ซม.530บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้พื้น รุ่น High Density


ไม้พื้น ลายเสี้ยน
สีธรรมชาติ

หนา 2.5 ซม.
10×300ซ.ม.250บาท
15×300ซม.310บาท
20×300ซม.410บาท
25×300ซม.510บาท
30×300ซม.600บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้พื้น รุ่น Color Through


ไม้พื้น
สีน้ำตาลประดู่

หนา 2.5 ซม.
10×300ซ.ม.570บาท
20×300ซม.735บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้พื้น
สีน้ำตาล

หนา 2.5 ซม.
10×300ซ.ม.570บาท
20×300ซม.735บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้พื้น รุ่น Synthetic Wood


ไม้พื้น
สีประดู่

หนา 1.2 ซม.
ผิวแข็งพิเศษ
15×240ซม.480บาท
20×240ซม.600บาท
ผิว 3D
15×240ซม.530บาท
20×240ซม.710บาท
25×240ซม.890บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้พื้น
สีไวท์ โอ๊ค

หนา 1.2 ซม.
ผิวแข็งพิเศษ
15×240ซม.480บาท
20×240ซม.600บาท
ผิว 3D
15×240ซม.530บาท
20×240ซม.710บาท
25×240ซม.890บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้พื้น
สีโอ๊ค วอลนัท

หนา 1.2 ซม.
ผิวแข็งพิเศษ
15×240ซม.480บาท
20×240ซม.600บาท
ผิว 3D
15×240ซม.530บาท
20×240ซม.710บาท
25×240ซม.890บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้พื้น
สีแอช

หนา 1.2 ซม.
ผิวแข็งพิเศษ
15×240ซม.480บาท
20×240ซม.600บาท
ผิว 3D
15×240ซม.530บาท
20×240ซม.710บาท
25×240ซม.890บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้พื้น
สีสักมงกุฏ

หนา 1.2 ซม.
ผิวแข็งพิเศษ
15×240ซม.480บาท
20×240ซม.600บาท
ผิว 3D
15×240ซม.530บาท
20×240ซม.710บาท
25×240ซม.890บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้พื้น
สีสัก

หนา 1.2 ซม.
ผิวแข็งพิเศษ
15×240ซม.480บาท
20×240ซม.600บาท
ผิว 3D
15×240ซม.530บาท
20×240ซม.710บาท
25×240ซม.890บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้พื้น
สีสักทอง

หนา 1.2 ซม.
ผิวแข็งพิเศษ
15×240ซม.480บาท
20×240ซม.600บาท
ผิว 3D
15×240ซม.530บาท
20×240ซม.710บาท
25×240ซม.890บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้พื้น
สีมะฮอกกานี

หนา 1.2 ซม.
ผิวแข็งพิเศษ
15×240ซม.480บาท
20×240ซม.600บาท
ผิว 3D
15×240ซม.530บาท
20×240ซม.710บาท
25×240ซม.890บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้บันได

ไม้บันได
ลูกนอน
ลายเสี้ยน
สีธรรมชาติ

หนา 3.2 ซม.
25×90ซม.280บาท
25×120ซม.340บาท
30×120ซม.400บาท
ราคาบาท/แผ่นไม้บันได
ลูกนอน
ลายเสี้ยน
สีน้ำตาลประดู่

หนา 2.5 ซม.
25×90ซม.250บาท
หนา 3.2 ซม.
25×90ซม.300บาท
25×120ซม.360บาท
30×120ซม.350บาท
ราคาบาท/แผ่นไม้บันได
ลูกนอน
ลายเสี้ยน
สีมะฮอกกานี

หนา 2.5 ซม.
25×90ซม.295บาท
หนา 3.2 ซม.
25×90ซม.300บาท
25×120ซม.360บาท
30×120ซม.350บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้บันได
ลูกตั้ง
ลายเสี้ยน
สีธรรมชาติ

หนา 1.6 ซม.
15×120ซม.100บาท
18×120ซม.110บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้ปิดกันนก


ไม้ปิดกันนก
ลายสัก
สีธรรมชาติ

15x300x0.8 ซม.
70 บาท/แผ่น

ไม้ปิดกันนก
ลายสัก
สีมะฮอกกานี

15x300x0.8 ซม.
90 บาท/แผ่น

ไม้ตกแต่ง


ไม้ตกแต่ง
ผิวเรียบ
สีวอลนัท

5x300x1.6 ซม.
145 บาท/แผ่น

ไม้ตกแต่ง
ผิวเรียบ
สีสักทองเอก

5x300x1.6 ซม.
145 บาท/แผ่น

ไม้ตกแต่ง
ผิวเรียบ
สีธรรมชาติ

หนา 1.6 ซม.
5×300ซม.110บาท
7.5×300ซม.145บาท
10×300ซม.170บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้บัว


ไม้บัว ผิวเรียบ
ลบขอบ
สีธรรมชาติ

10x300x1.2 ซม.
125 บาท/แผ่น

ไม้บัว ผิวเรียบ
ขอบบัว
สีธรรมชาติ

10x300x1.2 ซม.
140 บาท/แผ่น

ไม้บัว ผิวเรียบ
ลบขอบ
สีรองพื้น

Wood Series
10x300x1.2 ซม.
140 บาท/แผ่น

ไม้บัว ผิวเรียบ
ขอบบัว
สีรองพื้น

Wood Series
10x300x1.2 ซม.
155 บาท/แผ่น

ไม้มอบ


ไม้มอบ ผิวเรียบ
ลบขอบ
สีธรรมชาติ

5x300x0.8 ซม.
45 บาท/แผ่น

ไม้มอบ ผิวเรียบ
ขอบบัว
สีธรรมชาติ

5x300x0.8 ซม.
45 บาท/แผ่น

ไม้บัว ผิวเรียบ
ลบขอบ
สีรองพื้น

Wood Series
5x300x0.8 ซม.
65.42 บาท/แผ่น

ไม้บัว ผิวเรียบ
ลบขอบ
สีรองพื้น

Wood Series
5x300x0.8 ซม.
65.42 บาท/แผ่น

ไม้รั้ว


ไม้รั้ว ผิวเรียบ
สีธรรมชาต

หนา 1.2 ซม.
10×150ซม.60บาท
10×180ซม.70บาท
10×300ซม.90บาท
ราคาบาท/แผ่น

ไม้รั้ว ลายสัก
สีธรรมชาต

หนา 0.8 ซม.
15×80ซม.25บาท
20×80ซม.35บาท
ราคาบาท/แผ่น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ทั้งหมด

ไม้เทียมแต่ละประเภท

ไม้สังเคราะห์ทีพีไอ ปูพื้น ราคาถูก tpi
ในปัจจุบัน ไม้สังเคราะห์ทีพีไอ ที่ใช้งานเป็นสิ่งตกแต่งพื้นที่ใช้สอยในตอนนี้มีราคาสูงพอสมควรและหายากพอสมควร และยังง่ายต่อการที่มดปลวกเข้าซึ่มเข้าไปเนื้อไม้เทียมปูพื้นจึงทำให้เกิดความชำรุดกับไม้ธรรมชาติได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้จึงมีวัสดุทดแทนในการตกเเต่งพื้นที่ใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นผนังบ้าน ระเบียงภายนอก หลังคากันร่ม นั้นคือไม้เทียม หรือเรียกอีกชิ่อหนึ่งไม้เทียมปูพื้น ก็ย่อมได้ตามเเต่ผู้สร้างสรรค์จะใช้งานเป็นพื้นไม้เทียม ด้วยคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอาอากาศเเละความชื่นรวมถึงราคาถูก ไม่เกิดปัญหามดปลวกเข้าไปเนื้อไม้เทียมปูพื้นที่สำคัญราคาไม้เทียมปูพื้น ราคาถูกกว่าไม้ธรรมชาติเป็นอย่างมาก ขอควรระวังการชใ้งานเป็นพื้นไม้เทียม ราคาถูกของทางเราเเนะนำไม่ให้ติดตั้งไว้ที่สูงมากนักเพราะความเเข็งเเรงน้อยกว่าไม้ธรรมชาติ การใช้งานเป็นพื้นไม้เทียมไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีหากเทียบกับไม้ธรรมชาติที่มีราคาสูงกว่ามา พื้นไม้เทียมหรือไม้เทียมปูพื้น เป็นวัสดุทางเลือกหนึ่งที่ราคาไม่แพง สามารถใช้เป็นไม้เทียมปูพื้นภายในหรือไม้เทียมปูพื้นภายนอกในราคาเหมาะสม

>>> ไม้สังเคราะห์ทีพีไอ ปูพื้น ราคา  ก็เป็นอีกอย่าหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยถ้าต้องการบ้านแบบสวยๆโดนไม่ต้องทำอะไรมากและไม่ต้องเปลืองแรงมากเลยเพราะว่าไม่ต้องทาสีและกันน้ำได้อย่าดีไม่ต้องดูแลมากมายเท่าไรด้วย   ไม้เทียมปูพื้น ราคา  หาซื้อได้ง่ายมากๆเพราะว่ามีในร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไปหรือว่าจะสั่งซื้อในออนไลน์ก็ได้โดนที่ไม่ต้องออกไปหาที่ร้านเลยยุคสมัยนี้หาได้ง่ายโดนไม่ต้องไปตากแดดให้ร้อนหรือไม่ต้องเสียค่าน้ำมัน   ไม้เทียมปูพื้น ราคา   การที่ซื้อไม้เทียมนั้นมีขอดีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องกลัวเรื่องสุขภาพเลยด้วยเทคโทโลยีในยุคสมัยนี้นั้นด้วยการที่จะต้องดูแลสุขภาพคนในบริษัทใหญ่ๆหรือว่าโรงงานใหญ่ๆเลยคิดค้นไม้เทียวแบบไม่ทำลายสุขภาพเลย   ไม้เทียมปูพื้น ราคา  นั้นมีส่วนผมด้วยไม้หรือโลหะเป็นการผสมที่ลงตัวจริงๆเพราะว่ารับน้ำหนักได้เยอะรับได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะหักเลยแม้แต่นิดเดียว    ไม้เทียมปูพื้น ราคา เป็นราคาที่ถูกมากๆโดนที่ว่าไม่ต้องติดเสียดายเงินเลยการคงทนเป็นหนึ่งเรื่องที่จะต้องใช้ในงานไหนๆก็สะบายไม่ต้องกลัวกังวนเรื่องอะไรทั้งนั้น เป็นข้อดีของไม้เทียมปูพื้น   ไม้เทียมปูพื้น ราคา  ไม้เทียมนั้นมีหลากหลายราคาเพราะว่าการที่จะซื้อไม้เทียมนั้นมีหลานเกรดมากราคาเลยไม่เท่ากันเลยการที่จะซื้อไม้เทียมนั้นจะต้องดูประโยชน์ด้วยนะว่าจะใช้แบบไหน   ไม้เทียมปูพื้น ราคา  เพราะว่าไม้เทียมนั้นมีหลากหลายรูปแบบบางไม้เทียมบางอย่างไม่สามารถที่จะเอามาปูพื้นได้นะเพราะว่าไม่มีความยืดยุ่นพอและไม่แข็งแรงพอที่จะรับแรงของคนหรือน้ำหนักๆมากได้

ระแนง  ไม้สังเคราะห์ทีพีไอ ราคาถูก tpi
คุณสมบัติระแนง ไม้เทียม ของทางทีพีไอทำมากจากไม้ธรรมชาติกับ pvc เข้าด้วยกัน ด้วยขบวนการผลิตสมัยใหม่ ทำให้ ระเเนง ไม้เทียม ราคาไม่สูงมากนอกจากราคาไม้ระแนงเทียมของทีพีไอ มีคุณสบัติป้องกันมดปลวกเป็นอย่าดีเเละทนกับสภาพอากาศ ความชื้นได้เป็นอย่างดี จึงที่ได้รับความสนใจที่ผู้ต้องการไม้ระแนงเทียมตกเเต่งพื้นที่ใช้สอยในราคาถูก จึงเป็นเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาสำหรับผู้ที่อยากใช้เป็นไม้พื้นเทียมเป็นธรรมชาติเเละราคาไม่สูงมาก ด้านการใช้งานก็สามารถตัดเจาะได้งาย จึงเป็นที่นิยมของผู้ใช้ไม้พื้นเทียม ราคางบประมาณที่สูงมาหากเทียบกับไม้ธรรมชาติ
ไม้ระแนงเทียมหรือ ระแนง ไม้เทียม ราคาถูกที่ทางเราจำหน่าย เราจำหน่าย ไม้ระแนงเทียม มีแบบไม้ระแนง ลายสักขอบตรง ผิวเรียบขอบวี ผิวเรียบของตรง เราจำหน่ายระแนง ไม้เทียม ราคาไม่สูงมากนัก เเละไม้ระแนงไม้เทียมงทำมากจากไฟเบอร์ซีเมนต์ส่วนผสมทราย ปูน เส้นในเซลลูโลส ป้องกันมดปลวกเเละทนทานต่อสภาพอากาศ ไม้ระแนงเทียมจึงเป็นวัสดุทางเลือกทดแทนไม้ธรรมชาติที่มีราคาแพง หายาก  และด้วยระเเนงไม้ ไม้เทียม หาซื้อง่ายราคาถูก เราจึงแนะนำวัสดุทางเลือก ไม้ระเเนงเทียม ราคาถูกของทางเรา สามารถใช้งานไม้เทียมปูพื้นภายในและไม้เทียมปูพื้นภายนอก ราคาถูก

>>>ไม้ระแนงเทียม ราคา   นั้นเป็นราคาที่ถูกภือว่าไม่แพงเท่าไรเพราะว่าไม่ได้ทำจากไม้จริงไม้ระแนงนั้นทำมาจากวัสดุอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ไม้เลยหรือว่าใช้แต่ก็ไม่ได้มากสักเท่าไรไม้ระแนงนั้นมีส่วนผสมคือ  อลูมีเนียม,เหล็ก,สแตนเลส เป็นต้อง  หรือว่าผสมไม้กันโลหะไปด้วยกันเลย  ไม้ระแนงเทียม ราคา   เป็นอีกอย่างที่ทำให้บริเวนนอกบ้านเรานั้นได้สวยงามไม้ระแนงนั้นสามารถที่จะทำเป็นที่กั่นนกได้หรือว่าจะให้พวกต้นไม้ที่ชอบเลื้ยตามไม้ระแนงนั้นไปก็จะสวยไปอีกแบบหรือว่าจะนำมาใช้ให้เป็นหลังคาศาลาก็ได้เพื่อที่จะนำต้องไม้เล็กๆมาห้อยตามแนวไม้ระแนงก็สวยมากขึ้นจะ  ไม้ระแนงเทียม ราคา   มีประโยชน์มากมายมากว่าที่เราคิดไวเลยทีเดียวระแนงนั้นมีแบบแบบไม้กับแบบเหล็กแบบไม้นั้นอาจจะเป็บแบบคลาสสิกหน่อยระไม้ระแนงนั้นคนส่วนใหญ่นิยมเป็นระแนงเหล็กกันมากว่าเพราะว่ามีความคงทนรับน้ำหนักได้ดีเลยเป้นที่นิยมกันอยากมากเลยทีเดียว   ไม้ระแนงเทียม ราคา   เราสามารถทำเป็นประตูหน้าบ้านก็สวยดีนะหรือจะทำเป้นที่กั้นหรือเอาไวตกแต่งบ้านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวทำเป็นหน้าต่างเพื่อที่จะกันนกหรือแมลงตัวใหญ่ๆก็ได้และอื่นๆอีกมากมายที่ไม้ระแนงนั้นทำได้โดยมีประโยชน์จริงๆและเป็นราคาที่ไม่แพงเท่าไรไม้ระแนงนั้นมีหลายชนิดเหมือนกันนะแต่ล่ะไม้ระแนงนั้นก้มีคุณสมบัตรไม่เหมือนกันความหนาความบางก็ไม่เหมือนกันเลย

ไม้ระแนงเทียม ราคา   นั้นสามารถนำมาตัดเป็นที่กั้นรถก็ได้หรือที่บังแดดได้เป้นอย่างดีเลยทีเดียวกาคิดค้นของยุคสมันนี้หรือว่าเทคโนโลยีสมัยนี้นั้นสามารถที่จะทำให้ไม้ระแนงนั้นมีความสวยสีสันเด่นชัดผิวไม้นั้นเนียนมากกว่าสมัยก่อนเลยทีเดียวและเป็นการเป็นปัจจัยอีกอย่าหนึ่งที่ขาดไม้ได้เลยกับเรื่องที่จะตกแต่งบ้านให้สวยงาม   ไม้ระแนงเทียม ราคา   ไม้ระแนงนั้นถ้าเป็นไม้จริงๆจะมีของเสียกว่้าไม้ระแนงเทียมอยุ่นะเพราะว่าไม้จริงนั้นมีการดูดซึมน้ำได้มากกว่าไม้ระแนงเทียม  แต่ถ้าเอาความสวยงามแล้วไม้ระแนงแท้นั้นสวยงามมากกว่าไม้ระแนงเทียมอย่างแน่นอน   ไม้ระแนงเทียม ราคา   สมันก่อนนั้นเราจะหาซื้อแต่ล่ะทีต้องลำบากออกไปซื้อที่ร้านยเลยหรือว่าจะสั่งแต่ล่ะทีนั้นต้องออกไปตากแดดตากฝนเพื่อไปซื้อของแต่สมันนี้แล้วนั้นสั่งออนไลน์ได้ง่ายมากแค่คลิกไม่กี่ทีก็สั่งและได้ของที่ต้องการได้เลยไม้ฝา รุ่น straight grain txture ราคาถูกของแบรน์ทีพีไอ ลายเสียน ขอบตรงด้วยประสิทธิภาพของไม้ผาหรือไม้เทียม ราคาถูกของทีพีไอที่ถูกพัฒนาด้วยนกรรรมขั้นสุดยอดของไม้ฝา tpi ที่ช่วยเพิ่มประเสิทธิภาพให้ไม้ฝามีความคงทน แข็งแรง ไม่เปือย ไม่ยุ่ย เหนือกว่าไม้ธรรมชาติทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *